Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "Education" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items: 280.

A

A. Ghafar, Mohd. Najib (2007) Perbezaan antara pengetahuan dan amalan konsep KBSM di kalangan guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 99-118. ISSN 1394-1801

A. Ghafar, Mohd. Najib and Nairn, Tinah (2007) Penilaian hubungan gaya kepimpinan pengetua dengan stres guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 61-76. ISSN 1394-1801

A. Ghafar, Mohd. Najib and Harun, Ali (2007) Perbezaan antara pengetahuan dan amalan konsep KBSM di kalangan guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 99-118. ISSN 1394-1801

A. Ghafar, Mohd. Najib and Naim, Tinah (2007) Penilaian hubungan gava kepimpinan pengetua dengan stres guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 61-76. ISSN 1394-1801

Abd Hamid, Hazrulrizawati (2007) Perbandingan tahap penguasaan kemahiran proses sains dan cara penglibatan pelajar dalam kaedah amali tradisional dengan kaedah makmal mikro komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd Kadir, Hamdan (2007) Kesan latihan ketegasan terhadap tegas diri dan konsep kendiri di kalangan ibu tunggal di Johor Bahru. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

Abd. Ghani, Faizah (2007) Gaya penyeliaan kaunselor dalam pembangunan sumber manusia. In: Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi, 2007, Kuala Lumpur.

Abd. Ghani, Faizah (2007) Model penyeliaan kaunselor. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Abd. Ghani, Faizah (2007) Pola keperluan penyeliaan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di Sekolah Menengah Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Hamid, Mohd. Zolkifli and Mohd. Tahir, Lokman (2007) Penyeliaan pengajaran dari persepektif kepimpinan situasi. In: The 5th ASEAN/ASIAN Symposium on Educational Management & Leadership: The challenge and changing landscape of educational management and leadership., 2007, Kuala Lumpur.

Abd. Hamid, Mohd. Zolkifli and Rajuddin, Muhammad Rashid and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2007) Harapan dan keresahan bakal guru pelatih dalam praktikum mengajar. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 2007, Institut Perguruan Batu Lintang,Kuching.

Abd. Manan, Amerrudin (2007) Lexical familiarisation of terms from five business textbooks. ESP Malaysia, 13 . pp. 55-70. ISSN 0128–732X

Abd. Rahman, Mohd. Anuar (2007) Keberkesanan dan kepimpinan kerja berpasukan peringkat jabatan sekolah menengah di Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Ghafar, Mohamed Najib and Hamdan, Abdul Rahim and Latif, Adibah and M. Desa, Zairul Nor Deana (2007) Pengkelasan dan keseragaman antara pernyataan hasil pembelajaran kursus dan item soalan peperiksaan akhir berdasarkan aras kognitif taksonomi bloom di UTM. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Abdul Ghani, Hanani Izzah (2007) Penilaian penyeliaan penyelidikan pelajar pasca ijazah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Latif, Adibah and M. Desa, Zairul Nor Deana (2007) Item response theory (IRT) usage as authentic assessment in higher education. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Abdullah, Abdul Halim and Mohamed, Mohini (2007) Penggunaan kemahiran berfikir di kalangan pelajar dalam persekitaran perisian geometri interaktif. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Abdullah, Zaleha and Junaidi, Juhazren and Atan, Noor Azean (2007) SCREEN DESIGN IMPROVEMENT SYSTEM (SDIS): SYSTEM FOR ASSISTING STUDENTS IN SCREEN DESIGN PROCESS. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 (1). pp. 1-7. ISSN 983-42733-2-3

Abdullah, Zaleha and Junaidi, Juhazren and Atan, Noor Azean (2007) Screen design improvement system (SDIS): system for assisting students in screen design process. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 . pp. 1-7. ISSN 983-42733-2-3

Abdullah, Abdul Halim and Mohamed, Mohini (2007) Penggunaan kemahiran berfikir di kalangan pelajar dalam persekitaran perisian geometri interaktif. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Abdullah, Abdul Halim and Mohamed, Mohini (2007) Penggunaan kemahiran berfikir di kalangan pelajar dalam persekitaran perisian pembelajaran. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 95-109. ISBN 978-983-52-0520-0

Abdullah, Abdul Halim and Mohamed, Mohini (2007) Faktor-faktor penerimaan pembelajaran secara e-learning di kalangan mahasiswa fakulti pendidikan UTM. In: Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi, 2007, Kuala Lumpur.

Abdullah, Saharani and Md. Noor, Norah and Aris, Baharuddin (2007) Pembangunan dan penilaian laman web berasaskan pendekatan kolaboratif. In: E-Pembelajaran: Reka Bentuk dan Pembangunan. Penerbit UTM , Johor, pp. 44-58. ISBN 978-983-52-0539-2

Abdullah, Saharani and Md. Noor, Norah and Aris, Baharuddin (2007) Pembangunan dan penilaian pembelajaran menerusi web bagi sub topik “membina laman web” berasaskan pendekatan kolaboratif. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (2). ISSN 983-42733-2-3

Abdullah, Saharani and Md. Noor, Norah and Aris, Baharuddin (2007) Pembangunan dan penilaian pembelajaran menerusi web bagi sub topik “Membina Laman Web” berasaskan pendekatan kolaboratif. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Abdullah, Zaleha and Junaidi, Juhazren and Atan, Nor Azean (2007) Screen design improvement system (SDIS): system for assisting students in screen design process. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2nd - 5th November 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Abu, Mohd Salleh and Abdullah, Khairul Izwan (2007) Laporan Program/Aktiviti Penggunaan Bahasa Inggeris dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Sehingga Disember 2006). In: Workshop . (Unpublished)

Abu Bakar, Zainuddin (2007) Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Project Report. Faculty of Education , Skudai, Johor. (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Buang, Ismail (2007) Gemilang 7 : suatu kegagalan atau kejayaan dari sudut proses pengurusan strategik? Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 83-90. ISSN 1394-1801

Abu Bakar, Zainudin and Mat Jalil, Mohd. Rashidi (2007) Kaedah petak sifir : kajian perbandingan matematik tahun 4 dalam penguasaan fakta asas darab. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 91-98. ISSN 1394-1801

Abu Bakar, Maizatul Akmam (2007) Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Mohd Fadzli (2007) Hubungan antara pendidikan agama, keseimbangan kognitif dan tingkah laku positif di kalangan pelajar darjah khas sekolah agama di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Zainudin (2007) Kemahiran ICT guru pelatih Universiti Teknologi Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Teknologi dalam Pendidikan 2007, 2007, Seremban.

Abu Bakar, Zainudin and Buang, Ismail (2007) Gemilang 7 : suatu kegagalan atau kejayaan dari sudut proses pengurusan strategik? Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 83-90. ISSN 1394-1801

Abu Bakar, Zainudin and Ghazali, Mohd. Izam and Dali, Hassani and Md. Ali, Ruzlan (2007) Minat guru pelatih dalam ICT. In: Kemahiran ICT dikalangan guru pelatih IPTA Malaysia. Penerbit UTM , Johor, pp. 57-66. ISBN 978-983-3718-40-5

Abu Bakar, Zainudin and Ibrahim, Meor Kamruddin and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2007) Keupayaan ICT dalam kalangan guru-guru pelatih sains UTM. In: Seminar Kebangsaan Teknologi dalam Pendidikan, 2007, Seremban.

Abu Bakar, Zainudin and Mat Jalil, Mohd. Rashidi (2007) Kaedah petak sifir : kajian perbandingan matematik tahun 4 dalam penguasaan fakta asas darab. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 91-98. ISSN 1394-1801

Abu Bakar , Zainudin and Rajuddin, Muhammad Rashid and Ibrahim, Mohd. Ali and Abd Wahid, Nur Husna and Hassan, Zainudin (2007) Penguasaan kemahiran ICT guru-guru pelatih di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) di Malaysia. In: Kemahiran ICT dikalangan guru pelatih IPTA Malaysia. Arah Publication, Selangor, pp. 9-20. ISBN 978-983-3718-40-5

Abu Bakar, Zainudin and Yahaya, Azizi and Hanafi Zaid, Yasmin (2007) Family : A Place for Cultivating Positive Attitudes and Behaviours. In: Asian Social Psychology Conference, 25 - 29 July 2007, UMS Sabah, Malaysia. (Unpublished)

Abu Samat, Ahmad Iskandar (2007) Kajian ringkas mengenai pembuli di dua buah sekolah menengah di bahagian Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2007) Continuing issues in mathematics education: the Malaysian experience. In: 9th International Conference 'Mathematics Education in a Global Community', 2007, North Carolina, USA.

Ali, Mohd Fadzli and Salleh, Normah and Junaidi, Juhazren (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Pembelajaran Koperatif (Kemahiran Generik) Dengan Kemahiran Menggunakan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil Subjek Telekomunikasi Dan Rangkaian Di Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai, Johor. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Ali, Mohd. Fadzli and Joyes, Gordon (2007) Measuring online interaction. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Ali, Mohd. Fadzli and Joyes, Gordon (2007) Measuring online interaction. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Ali, Mohd. Fadzli and Joyes, Gordon (2007) Online interaction: quantitative versus qualitative approach. In: Conference On Teaching And Learning In Higher Education, 2007, Kuala Lumpur.

Ali, Mohd. Fadzli and Joyes, Gordon (2007) Online technology and tutor’s roles in a blended classroom setting. In: International Conference on Lifelong Learning, 2007, Kuala Lumpur.

Ali, Mohd. Fadzli and Jun Chia, Tang and Abdullah, Zaleha and Atan, Noorazean and Mohd. Noor, Norah (2007) Pembelajaran kolaboratif dalam sistem e-pembelajaran. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 31-46. ISBN 978-983-52-0520-0

Ali, Mohd. Fadzli and Salleh, Normah (2007) A study the relationship between e-learning skills and co-operative learning among students of telecommunication and networking in the faculty of education, UTM. In: 1st International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Skudai.

Ali, Mohd. Fadzli and Salleh, Normah and Junaidi, Juhazren (2007) Hubungan di antara pembelajaran koperatif (kemahiran generik) dengan kemahiran menggunakan e-pembelajaran di kalangan pelajar yang mengambil subjek telekomunikasi dan rangkaian di Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai, Johor. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Ali, Mohd. Fadzli and Salleh, Normah and Junaidi, Juhazren (2007) Kemahiran dalam menggunakan e-pembelajaran UTM. In: E-Pembelajaran: Reka Bentuk dan Pembangunan. Penerbit UTM, Johor, pp. 24-43. ISBN 978-983-52-0539-2

Amin, Nor Fadila and Saud, Muhammad Syukri and Ismail, Sarimah and Othman, Widad (2007) eProduct design: a new perspective of teaching and learning product design for adults. In: e-Case International Conference , 2007, Hong Kong.

Aris, Baharuddin and Harun, Jamalludin and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Isu-isu literasi semasa di Malaysia. In: Penyeliaan dalam Program Latihan Mengajar, UTM: Satu Tinjauan dari Aspek Pemarkahan. Penerbit UTM , Johor, p. 7. ISBN 978-967-5026-08-9

Aris, Baharuddin and Henry, Goh (2007) Using robotics in education: lessons learned and learning experiences. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Aris, Baharuddin and Lue L. P., Irene and Tasir, Zaidatul (2007) Satu kajian rintis tentang pengesanan aras kemahiran generik yang telah dikuasai oleh  pelajar universiti dalam pembelajaran aktif. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Aroff, Mohamad Roslan (2007) Konsep kendiri dan motivasi pelajar cemerlang Penilaian Menengah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Atan, Noor Azean and Abdullah, Zaleha and Md. Salleh, Shaharuddin (2007) Konsep pembelajaran autentik menerusi kepintaran sistem online multimedia interaktif (InMOS) bagi rangkaian komputer. In: 1st International Malaysian Education Technology Convention (IMETC 2007), 2007, Johor Bahru.

Awang, Azam (2007) Tahap penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru kejuruteraan di sekolah menengah teknik di negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Azizi, Nurul Ezzati and Aslia, Ahmad Zairi (2007) Permasalahan pembelajaran dalam mata pelajaran teknologi kejuruteraan. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, p. 204. ISBN 978-983-52-0519-4

Azizi , Nurulhuda and Roslan, Mohammad Awang (2007) Penilaian keberkesanan terhadap perlaksanaan program lukisan kejuruteraan dari aspek pengajaran dan pembelajaran. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 181-189. ISBN 978-983-52-0519-4

Azman, Nor Azah (2007) Peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum di sekolah menengah daerah Mersing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Azrul Fahmi, Ismail and Marlina, Ali (2007) Analisis kesilapan dalam tajuk ungkapan algebra di kalangan pelajar tingkatan empat. Buletin Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik Johor, 17 (1). pp. 20-30. ISSN 0128-4290

B

Boon, Yusof and Azizi, Nurul Ezzati (2007) Juvana di Malaysia. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 28-60. ISBN 978-983-52-0527-9

Boon, Yusof and Mohd. Alie, Zainuddin and Shukor, Mohd. Ali and Nadaraja, K. and Nasiron, Mohamed Noor and Abd. Hamid, Harith (2007) Cabaran membestarikan sekolah rendah melalui program khas pensiswazahan guru besar (PKPGB). In: Seminar Kebangsaan Teknologi dalam Pendidikan, 2007, Seremban.

Buntat, Yahya and Abd Rahman, Juliana (2007) Tanggapan tenaga pengajar di institut latihan perindustrian (ILP) Pasir Gudang terhadap penerapan kemahiran 'Employbality' dalam proses pengajaran dan pembelajaran. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 23-32. ISBN 978-983-52-0530-9

Buntat, Yahya and Mohd. Yusof, Zakaria and Abdul Rahman, Samsuri (2007) Kursus dan latihan jangka pendek dalam memberikan peluang kerjaya pelatih di Pusat Giat MARA. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-10. ISBN 978-983-52-0530-9

Buntat, Yahya and Saud, Muhammad Sukri and Minghat, Hasnul Dahar and Mohd. Diah, Milawati (2007) Kesediaan pelajar tahun akhir fakulti pendidikan UTM menceburi bidang keusahawanan. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 2007, Institut Perguruan Batu Lintang, Kuching.

Buntat, Yahya and Saud, Muhammad Sukri and Minghat, Hasnul Dahar and Mohd. Diah, Milawati (2007) Penerapan kemahiran "employability" di kalangan pensyarah fakulti pendidikan UTM dari perspektif pelajar program khas persiswazahan guru (PKPG). In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 2007, Kuching,Sarawak.

C

Chan, Chee Kiong (2007) Tinjauan kategori masalah dengan demografi di kalangan pekerja jabatan-jabatan pemasangan Shimano Components (M) Sendirian Berhad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Che Ismail, Saifulnizan (2007) Pembinaan modul pembelajarn matematik menggunakan perisian geometri interaktif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Cheah, Catherine Ming Ming (2007) First year students' perceptions of excellent teachers. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chin, Pek Lian (2007) Pengaruh aspek kebajikan ke atas prestasi kerja pembantu rumah warga Indonesia dalam daerah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chong, Peng Hwa (2007) Persepsi guru-guru sekolah rendah di Johor Bahru terhadap pelaksanaan program headcount dalam pengurusan akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chua, Kheng Hoe (2007) Pembangunan patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah tingkatan dua : perbandingan antara empat jenis sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

E

E., Pei Sze (2007) Persepsi, minat dan faktor-faktor penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sebuah sekolah menengah di daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Edros, Siti Nuradibah (2007) Pembinaan Tutorial Menggunakan Perisian Bergrafik Interaktif KmPlot. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

F

Fletcher, Florence (2007) Hubungan tahap kecerdasan emosi dengan tahap kepuasan kerja dan tahap komitmen kerja di kalangan guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di bandaraya Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

G

Ghafar, Mohd. Najib and Hamdan, Abdul Rahim and Hassan, Zainuddin and Wong, Shui Wah (2007) Nationalisme amongst government and private school students in Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Sains Sosial, 2007, Kuala Lumpur.

Ghazali, Nursuhaila (2007) Tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan pengetua sekolah menengah bandar Tangkak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Goh, Henry and Aris, Baharuddin (2007) Using robotics in education : lessons learned and learning experiences. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Goh, Siao Yen (2007) The need for supported education among higher education students with psychiatric disabilities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

H

Hamdan, Abdul Rahim and Abdul Ghaffar, Mohamad Najib (2007) Taksonomi gaya pembelajaran dan tingkat motivasi pelajar dewasa (PKPGB) di institusi pengajian tinggi awam Malaysia. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 1-14. ISSN 1394-1801

Hamdan, Abdul Rahim (2007) Pengajian kurikulum. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0429–6

Hamdan, Abdul Rahim and Abdul Ghafar, Mohamad Najib and T. R., Black (2007) A comparison of traditional and non-traditional student teachers study preference and motivation. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 15-30. ISSN 1394-1801

Hamdan, Abdul Rahim and Ghaffar, Mohamad Najib and Kosnin, Azlina and Ramli, Jamaluddin and Mokhtar, Mahani (2007) Gaya pembelajaran, kemahiran generik dan motivasi pelajar merentasi bidang sains tulen, kejuruteraan dan sains sosial di UTM. In: Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi, 2007, Kuala Lumpur.

Hamzah, Naemah (2007) Hubungan keserasian pola personalitipersekitaran enam kerjaya bidang keagamaan dengan kepuasan kerja di negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hashim, Shahrin (2007) Gaya dan citarasa remaja. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 17-27. ISBN 978-983-52-0527-9

Hashim, Shahrin (2007) Mengapa remaja terlibat dengan aktiviti gengsterisme. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM, Johor, pp. 108-125. ISBN 978-983-52-0527-9

Hashim, Shahrin (2007) Pembentukan sahsiah remaja melalui konsep kendiri. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 126-136. ISBN 978-983-52-0527-9

Hashim, Shahrin and Azizi, Nurul Ezzati and Abdul Razak, Syazwani (2007) Gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran dengan pencapaian pengajian kejuruteraan awam di sekolah menengah teknik. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 38-62. ISBN 978-983-52-0519-4

Hashim, Shahrin and Azizi, Nurul Ezzati and Sharudin, Siti Atiqah (2007) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel vokasional. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 104-141. ISBN 978-983-52-0519-4

Hashim, Shahrin and Boon, Yusof (2007) Pemulihan juvana. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 95-107. ISBN 978-983-52-0527-9

Hashim, Shahrin and Boon, Yusof (2007) Isu-isu remaja suka melepak. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 158-174. ISBN 978-983-52-0527-9

Hassan, Johari and Hassan, Zainudin and Abd. Hamid, Siti Hajar (2007) Penggunaan laman web pendidikan di kalangan guru-guru Sekolah Bestari. In: Seminar Kebangsaan Teknologi Dalam Pendidikan, 2007, Seremban.

Hassan, Johari and Krishnan, Janarthini and Mohamad Said, Mohd Nihra Haruzuan and Atan, Noor Azean (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar tahun akhir fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. In: 1st International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Hassan, Zainuddin and Tengku Langjuna, Tengku Suhahila and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib and Said, Hamdan (2007) Tahap penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 2007, Kuching, Sarawak.

Hassan, Zainudin and Said, Hamdan and Omar, Jamilah and Hassan, Haslita (2007) Pengaplikasian kemahiran berfikir dalam pengajaran kemahiran hidup bersepadu di sekolah menengah daerah Kota Bharu, Kelantan. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 11-22. ISBN 978-983-52-0530-9

Hassan, Zainudin and Mohd. Yusof, Sanitah and Kee Jiar, Yeo and Wahab, Sabilah (2007) Pelajar pendidikan khas dan mata pelajaran kemahiran hidup. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 111-127. ISBN 978-983-52-0531-6

How, Lee Chan (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Husain, Mohd Zairi (2007) Mengenalpasti keperluan latihan bagi pengetua dan guru-guru penolong kanan 1 di sekolahsekolah menengah zon Pasir Gudang berdasarkan analisis tugas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hussin, Ishanuddin and Buntat, Yahya (2007) Kajian kes: amalan belajar semasa kelas persediaan (waktu prep) bagi pelajar asrama sekolah menengah teknik Ipoh. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik & Vokasional Malaysia, 1 (1). pp. 1-16. ISSN 1985-6652

Hussin, Ishanuddin and Buntat, Yahya (2007) Kolej Komuniti pendidikan Malaysia: institusi pendidikan sepanjang hayat dalam pembangunan masyarakat berpengetahuan. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik & Vokasional Malaysia, 1 (1). pp. 42-52. ISSN 1985-6652

I

Ibrahim, Halijah and Sabaruddin, Noor Hidayah and Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Zainuddin, Zainal Abidin (2007) Motor performance among pre-school children in malaysia using movement assessment batery for children (MABC): introductory phase of movement and assessment program. In: Asian- Pacific Conference on Exercises and Sports (APCESS 2007), 2007, Hiroshima University.

Ibrahim, Halijah and Sabaruddin, Noor Hidayah and Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Zainuddin, Zainal Abidin (2007) The performance of neuromotor movement of children aged 5 to 6 years old using zurich neuromotor assessment. In: Asian- Pacific Conference on Exercises and Sports (APCESS 2007), 2007, Japan.

Ibrahim, Nor Hasliza and Surif, Johari and Arshad, Muhammad Yusof (2007) Dilema bahasa inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran sains. In: Conference On Teaching And Learning In Higher Education, 2007, Kuala Lumpur.

Ibrahim, Nor Hasniza and Surif, Johari and Arshad, Muhamad Yusof (2007) Refleksi: memperkasakan sikap saintifik. In: International Seminar on The Development of Value in Science and Mathematics Education, 2007, Kuala Lumpur.

Irene, Lue L. P. and Aris, Baharuddin and Tasir, Zaidatun (2007) Keberkesanan sistem pembelajaran web berasaskan pendekatan koperatif terhadap pencapaian dan kemahiran generik pelajar universiti. In: 1st International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Ismail, Nurul Syazwani and Tasir, Zaidatun (2007) Juzclick : kamus multimedia interaktif berasaskan web. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (2). ISSN 983-42733-2-3

Ismail, Nurul Syazwani and Tasir, Zaidatun (2007) Juzclick : kamus multimedia interaktif berasaskan web. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Ismail, Sarimah (2007) Customer satisfaction model of Malaysian malay restaurants. In: The 8th International Joint World Cultural Tourism Conference, 2007, South Korea.

Ismail, Zaleha (2007) Linux in mathematics education: teaching prospective teachers to combat software piracy. In: International Seminar on The Development of Value in Mathematics and Science Education, 2007, UM, Kuala Lumpur.

Ismail, Zaleha and Kasmin, Mohd. Khalid (2007) Creating Islamic art with interactive geometry software. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Ismail, Zaleha and Kasmin, Mohd. Khalid (2007) Developing flexible multiple-choice item quiz questions for learning mathematics on moodle. In: Prosiding Kebangsaan Awam '07, 2007, Langkawi.

J

Ja'afar, Zuraidah and Abu Bakar, Zainuddin and Kee Jiar, Yeo and Abdullah, Shahabuddin (2007) Tekanan ibu bapa yang mempunyai anak ADD/ADHD. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 86-110. ISBN 978-983-52-0531-6

Ja'afar, Zuraidah and Abu Bakar, Zainuddin and Kee Jiar, Yeo and Abdullah, Shahabuddin (2007) Tekanan ibu bapa yang mempunyai anak autistik. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 44-70. ISBN 978-983-52-0531-6

Jabar, Mohmad Yakob (2007) Aspirasi pekerjaan pelatih-pelatih Kolej Kemahiran Belia Nasional(Pontian)terhadap latihan yang diikuti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2007) Pembangunan Modal Insan yang Sempurna Menurut Perspektif Al-Imam-Al-Nawawi. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, 2007, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren (2007) Assisting learning using computers through the application of animated pedagogical agents (APA) or intelligent agents. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 2nd - 5th November 2007, Johor Bahru, Malaysia.

Junaidi, Juhazren (2007) Assisting learning using computers through the application of animated pedagogical agents (APA) or intelligent agents. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 . pp. 30-35. ISSN 983-42733-2-3

K

K. Raman, R. Kalyani (2007) Tinjauan terhadap tingkah laku maklumat dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kamin, Yusri and Aniyah, Zaiton (2007) Pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di industri pembinaan kelas G7 di sekitar Johor Bahru Tengah. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 51-58. ISBN 978-983-52-0530-9

Kamrin, Sarimah (2007) Tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis pelajar sains tingkatan empat di daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kannan, Rajendran (2007) Culturally authentic tasks: perceptions among Indian teachers teaching english in tamil schools. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Karuppaya, Shoba (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah di Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kayar, Rosly (2007) Kelangsangan dalam media dan kesannya terhadap tingkah laku agresif pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kee Jiar, Yeo and Rashid, Rasidah (2007) Gaya pembelajaran dan motivasi. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 128-154. ISBN 978-983-52-0531-6

Kee Jiar, Yeom and Said, Hamdan and Saad, Mohd Roslan (2007) Kajian kes: pendidikan inklusif mata pelajaran seni reka tanda. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 71-85. ISBN 978-983-52-0531-6

Kee Jiar , Yeo and Mohd. Kosnin, Azlina (2007) Peningkatan kesediaan membaca. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 18-43. ISBN 978-983-52-0531-6

Khalid, Mahadi (2007) Tingkah laku buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama di Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Khamis, Jaaffar (2007) Tahap pengupayaan terhadap guru kanan mata pelajaran (GKMP) di sekolah-sekolah menengah daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Krishnan, Janarthini and Mohamad Said , Mohd Nihra Haruzuan and Atan, Noor Azean and Hassan, Johari (2007) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Krishnan, Janarthini and Mohd Nihra, Haruzuan and Said, Mohamad and Atan, Noor Azean and Hassan, Johari (2007) Faktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran UTM. In: E-Pembelajaran: Reka Bentuk dan Pembangunan. Penerbit UTM , Johor, pp. 12-23. ISBN 978-983-52-0539-2

L

L. P., Irene and Aris, Baharuddin and Tasir, Zaidatun (2007) Satu kajian rintis tentang pengesanan aras kemahiran generik yang telah dikuasai oleh pelajar universiti dalam pembelajaran aktif. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (1). ISSN 983-42733-2-3

Lay, Ah Nam (2007) Persepsi pelajar pelbagai gaya pembelajaran terhadap penerapan strategi metakognitif guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lee, Ming Foong and Shariffudin, Rio Sumarni (2007) A profile of multiple intelligence for high achievers and normal students - a case study in Sarawak. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Lim, Tzyy Chyun (2007) Hubungan antara pendekatan pengajaran guru dengan pendekatan pembelajaran pelajar mata pelajaran kimia tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Low, Vivian Yen Yeong (2007) Gaya Pemikiran Dan Kesesuaiannya Dengan Pencapaian Kimia Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah-Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

M

M. Idrus, Sevia and A. Rani, Mohd. Hadi and Sarji, Mohd. Farid (2007) The use and effectiveness of wireless network service in UTM colleges. In: Simpossium Pengajaran & Pembelajaran UTM 2007, 2007, New York Hotel, Johor Bahru.

M. Yusop, Maisura (2007) Iklim organisasi dan hubungannya dengan gelagat kewarganegaraan organisasi di kalangan guru-guru sekolah menengah dareah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

M.Yassin, M. Al-Muzzamil and Rahman, Mohd. Anuar and Mustapha, Rahim (2007) Penggunaan komputer dan ICT di kalangan pentadbiran/guru di sekolah: apa yang berlaku dan apa yang perlu kita lakukan? In: Seminar Kebangsaan Teknologi dalam Pendidikan, 2007, Seremban.

Madar, Ahmad Rizal and Buntat, Yahya (2007) Keupayaan visualisasi pelajar melalui perisian animasi grafik. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 . pp. 69-79. ISSN 983-42733-2-3

Mailok, Ramlah and Tasir, Zaidatun and Yahya, Noraffandy (2007) Pembentukan kerangka maklum balas mengikut kesesuaian pelajar. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Mailok, Ramlah and Tasir, Zaidatun and Yahya, Noraffandy (2007) Kerangka maklum balas keperibadian dalam e-pembelajaran. In: E-Pembelajaran: Reka Bentuk dan Pembangunan. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-11. ISBN 978-983-52-0539-2

Mailok, Ramlah and Tasir, Zaidatun and Yahya, Noraffandy (2007) Pembentukan kerangka maklum balas mengikut kesesuaian pelajar. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Masrom, Maslin (2007) Technology acceptance model and E-learning. In: 12th International Conference on Education, 21-24 May 2007, Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education, Universiti Brunei Darussalam.

Md Hamdani, Noor Adreen (2007) Pembangunan perisian pembelajaran berasaskan web menggunakan kaedah simulasi bagi matapelajaran CNB2013 Telecommunications bagi sub topik Teknologi Rangkaian Tanpa Wayar untuk rangkaian kawasan setempat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Desa, Zairul Nor and Abdul Latif, Adibah and Sarmin, Nor Haniza (2007) Probability theory and application of item response theory. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Md. Desa, Zairul Nor Deana and Abdul Latif, Adibah (2007) Computerized adaptive testing : an alternative assessment method. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Md. Desa, Zairul Nor Deana and Abdul Latif, Adibah (2007) Probability theory and application of item response theory. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 .

Md. Desa, Zairul Nor Deana and Mohamad, Ismail (2007) Statistical approach on grading the student achievement via normal mixture modelling. In: 3rd International Conference on Research and Education in Mathematics, 2007, Legend Hotel, Kuala Lumpur.

Md. Hamdani, Noor Adreen and Md. Noor, Norah (2007) Pembangunan perisian pembelajaran berasaskan web menggunakan kaedah simulasi bagi sub topik teknologi rangkaian tanpa wayar untuk rangkaian kawasan setempat. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Md. Hamdani , Noor Adreen and Md. Noor, Norah (2007) Pembangunan perisian pembelajaran berasaskan web menggunakan kaedah simulasi bagi sub topik teknologi rangkaian tanpa wayar untuk rangkaian kawasan setempat. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (2). ISSN 983-42733-2-3

Md. Johan, Othman (2007) Pengaruh kedudukan sekolah, bahasa ibunda dan jantina terhadap tahap kesediaan membaca murid darjah satu. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 41-49. ISSN 1394-1801

Md. Johan, Othman and Mislan, Nora (2007) Pengaruh kedudukan sekolah, bahasa ibunda dan jantina terhadap tahap kesedlaan membaca murid darjah satu. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 41-49. ISSN 1394-1801

Md. Noor, Andi Audryanah (2007) Kepemimpinan pengajaran dan efikasi kendiri pengetua sekolah menengah dan hubungannya dengan pencapaian akademik sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Salleh, Shaharuddin and Tasir, Zaidatun and Aris, Baharuddin (2007) Simulasi menerusi web: persepsi pelajar terhadap pembelajaran WWWS. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Md. Salleh , Shaharuddin and Tasir, Zaidatun and Aris, Baharuddin (2007) Simulasi menerusi web : persepsi pelajar terhadap pembelajaran WWWS. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 . pp. 336-346. ISSN 983-42733-2-3

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Aris, Baharudin and Harun, Jamalludin (2007) Kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM : satu tinjauan. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Aris, Baharudin and Harun, Jamalludin (2007) Kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM : satu tinjauan. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Aris, Baharudin and Harun, Jamalludin (2007) Tahap kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 125-149. ISBN 978-983-52-0520-0

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Abdul Hamid, Mohd Zolkifli and Aris, Baharuddin and Harun, Jamaluddin (2007) Hubungan Antara Kemahiran Generik Dengan Jantina, Pengkhususan Dan Pencapaian Guru-Guru Pelatih UTM : Satu Tinjauan. Prosiding Seminar Penyelidikan IPG Batu Lintang 2007 . ISSN 9789834281533 (Unpublished)

Minghat, Asnur Dahar and Buntat, Yahya and Suib, Kamarudin (2007) Gangguan bunyi bising dari jalan raya terhadap proses pembelajaran murid-murid di Sekolah Kebangsaan Kampong, Tampoi Johor Bahru. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2007, Johor Bahru.

Minghat, Asnur Dahar and Buntat, Yahya and Suib, Kamarudin (2007) Inovasi borang pentaksiran kerja kursus kemahiran hidup ( kemahiran teknikal) sekolah menengah secara manual kepada borang berkomputer. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2007, Johor Bahru.

Mohamad, Ismail and Kassim, Mohd. Azraai and Bahar, Arifah and Abd Aziz, Mohd. Ismail and Shariffudin, Rio Sumarni (2007) Laporan awal persepsi majikan terhadap graduan SPACE, UTM. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Mohamad Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Ismail, Norazlina (2007) Overview of open source augmented reality toolkit. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Mohamed, Mohini and Shariffuddin, Rio Sumarni (2007) The Role of Metacognitives Behaviors in Solving Mathematical Problem. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohamed, Mohini (2007) Number sense: jiwa matematika yang masih terabaikan. In: Seminar Nasional Matematika, 2007, Bandung, Indonesia.

Mohamed, Mohini and Nordin, Aziz (2007) Impact of the implementation of bilingualism in science and mathematics in higher education. In: Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi, 2007, Kuala Lumpur.

Mohamed, Mohini and Nordin, Aziz (2007) Impact on the implementation of bilingualism in science and mathematics in Malaysian school system. In: Mathematics Education in A Global Community, 2007, Universiti Putra Malaysia.

Mohamed, Mohini (2007) The status of women in the Quran and Hadith. In: International Conference on The Status of Muslim Women in Contemporary Society, 2007, IIUM.

Mohamed Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Ismail, Norazlina (2007) Overview of open source augmented reality toolkit. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Mohamed Zakaria, Zubaidah Begam (2007) Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian Akademik : Tinjauan di kalangan pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama, UTM, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamed, Mohini and Shariffuddin, Rio Sumarni (2007) The use of history of Islamic Mathematics in mathematics classroom. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohammad, Fathiah (2007) Tahap penguasaan kemahiran manipulatif di kalangan guru pelatih kimia universiti teknologi malaysia. Other thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohammad, Nor Ezah (2007) Penggunaan sistem perancangan dan kawalan belanjawan elektronik (eSPKB) dalam pengurusan kewangan di Jabatan Pelajaran negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd Kosnin, Azlina and Kee Jiar, Yeo (2007) Perbezaan individu. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-17. ISBN 978-983-52-0531-6

Mohd Yassin, Siti Fatimah and Aris, Baharuddin (2007) Penggunaan ICT dalam pembelajaran ICT. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-16. ISBN 978-983-52-0520-0

Mohd. Atan, Rohana and Noardin, Shaharom (2007) Hubungan antara sikap dengan pencapaian pelajar tingkatan empat dalam tajuk daya. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 50-60. ISSN 1394-1801

Mohd. Atan, Rohana and Noordin, Shaharom (2007) Hubungan antara sikap dengan pencapaian pelajar tingkatan empat dalam tajuk daya. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 50-60. ISSN 1394-1801

Mohd. Esam, Noreen and Mohamed Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Ali, Mohd. Fadzli (2007) Tahap kesediaan kemahiran generik pelajar tahun akhir yang mengambil mata plejaran fizik di fakulti pendidikan, UTM. In: Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi, 2007, Kuala Lumpur.

Mohd. Hamzah, Mohd. Izham and Attan, Noraini (2007) Tahap kesediaan guru sains dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Teknologi F: Alam Sekitar dan Teknologi Proses (46E). pp. 45-60. ISSN 0127-9696

Mohd. Kosnin, Azlina and Abu Bakar, Zainudin and Ahmad, Rohana (2007) Pengurusan stres dalam kalangan guru besar. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 77-82. ISSN 1394-1801

Mohd. Kosnin, Azlina (2007) Self-regulated learning and academic achievement in Malaysian undergraduates. International Education Journal, 8 (1). pp. 221-228. ISSN 1443-1475

Mohd. Kosnin, Azlina and Abu Bakar, Zainudin (2007) Pengurusan stres dalam kalangan guru besar. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 77-82. ISSN 1394-1801

Mohd. Kosnin, Azlina and Hamdan, Abdul Rahim (2007) Self-regulated learning and academic performance amongst UTM undergraduates. In: International Conference on Lifelong Learning, 2007, Kuala Lumpur.

Mohd. Nor, Siti Nor Rahimah and Ahmad Syukri, Nur Hafiza and Tasir, Zaidatun (2007) Reka bentuk dan pembinaan personalized learning courseware berasaskan konsep objek pembelajaran digital bagi pembelajaran animasi dan rangkaian komputer. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Mohd. Nor, Siti Nor Rahimah and Ahmad Shukri, Nur Hafiza and Tasir, Zaidatun (2007) Reka bentuk dan pembinaan personalized learning courseware berasaskan konsep objek pembelajaran digital bagi pembelajaran animasi dan rangkaian komputer. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (2). ISSN 983-42733-2-3

Mohd. Nor, Siti Nor Rahmah and Ahmad Shukri, Nur Hafiza and Tasir, Zaidatun (2007) Objek pembelajaran digital dalam perisian personalized learning courseware. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 17-30. ISBN 978-983-52-0520-0

Mohd. Tahir, Lokman (2007) Orientasi kepemimpinan pengetua dan perkaitannya dengan komitmen guru : kajian di sekolah - sekolah menengah di Johor. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

Mohd. Tahir, Lokman and A. Rahman, Hamidon (2007) Tahap kepercayaan guru besar/ pentadbir sekolah rendah terhadap guru : satu penilaian. In: 5th Asean/Asian Symposium on Educational Management and Leadership, 2007, Kuala Lumpur.

Mohd. Yusof, Nor Fasiha (2007) Vibration characteristics a hand powered portable machine. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Mechanical Engineering.

Mohd. Zaid, Norayskin and Ahmad, Normashita (2007) Kesan penggunaan perisian fizik pemahaman konsep daya dan gerakan di peringkat sekolah menengah. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 2007, Institut Perguruan Batu Lintang,Kuching.

Morazuki, Syahrul Ridhwan and Ghosh, Asok Kumar and Keong, Chen Chee (2007) The physical and physiological demands of singles tennis match in junior state-level players. In: 7th Sport Science Conference , 2007, Grand Riverview Hotel, Kelantan.

Muhamad, Suhaimi (2007) Tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan model pengajaran simulasi bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Muhammad, Azhar (2007) Menterjemah budaya retorika Melayu melalui perlaksanaan pengajaran ilmu Balaghah Arab dalam kalangan pelajar Melayu. In: Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-11, 21-23 December 2007.

Mustaffa, Mohammed Sharif and Ahmad, Roslee and Ramli, Jamaludin (2007) Kaunseling & psikoterapi: teori, teknik dan amalan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0415–2

N

Naim @ Nain, Tinah (2007) Gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan stres guru di sebuah daerah di negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ngah, Ezihaslinda (2007) Blog-based online journals for English As A Second Language learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Nordin, Mohd Safarin and Saud, Muhammad Sukri (2007) Kemahiran visualisasi dan kepentingannya dalam pendidikan teknikal dan vokasional. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM, Johor, pp. 59-76. ISBN 978-983-52-0530-9

Nordin, Mohd. Safarin and Saud, Muhammad Sukri (2007) Kajian awal terhadap kebolehan ruang pelajar-pelajar pengajian kejuruteraan di sekolah-sekolah menengah teknik. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Nordin, Mohd. Safarin and Saud, Muhammad Syukri (2007) Kajian awal terhadap kebolehan ruang pelajar-pelajar pengajian kejuruteraan di sekolah-sekolah menengah teknik. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Nordin, Tajul Ariffin and Ahmad, Roslee and Abdul Rahim, Rahimawati (2007) Membina pelajar cemerlang : evolusi pembelajaran sepanjang hayat. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0416–0

O

Othman, Siti Norezam (2007) Technology transfer and development of firm technological capability among proton automotive component manufacturers in Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Thurayya (2007) Hubungan burnout dengan kepuasan kerja di kalangan staf Jabatan Agama Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

P

Poon, Chong Khim (2007) Pola kecerdasan pelbagai di kalangan pelajar pintar cerdas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Purniawan, A. and Hamzah, E. and Toff, M. R. M. (2007) Effect of deposition parameters on the quality of polycrystalline diamond coated on Si3N4 substrate. In: Regional Annual Fundamental Science Seminar 2007 (RAFSS 2007) and 2nd International Conference on Mathematical Science 2007 (ICOMS 2007), 2007, Johor Bahru.

Puteh, Marlia and Hussin, Supyan (2007) The role of Malaysian government it policies & e-learning in the tertiary sector. In: National E-Community Seminar 2007. Bridging the Digital Divide: Malaysia's Initiative, 10 - 11 December 2007, Berjaya Times Square Hotel and Convention Centre.

Puteh, Marlia (2007) E-Learning in Malaysian Public Universities: Case Studies of Universiti Kebangsaan Malaysia and Universiti Teknologi Malaysia. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention 2007, 2 - 5 November 2007, Sofitel Palm Resort, Senai, Johor Bahru, Malaysia.

Puteh, Marlia and Hussin, Supyan (2007) A comparative study of e-learning practices at Malaysian private universities. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention 2007, 2 - 5 November 2007, Sofitel Palm Resort, Senai, Johor Bahru, Malaysia.

R

Raman, Kalyani and Idris, Abdul Razak (2007) Tinjauan terhadap tingkah laku maklumat dalam kalangan pelajar sarjana pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. In: International Malaysian Educational Technology Convention 2007, 2 - 5th November 2007, Sofiel Palm Resort, Johor Bahru.

Rashid, Rasidah (2007) Hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi dalam kalangan pelajar di sebuah sekolah menengah luar bandar, Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

S

Sahadan, Norashikin (2007) Pembangunan dan penilaian sistem pembelajaran berasaskan situasi menerusi web bagi tajuk topologi rangkaian dalam pendidikan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Said, Hamdan and Yassin, M. Al-Muzzammil (2007) The use of knowledge surveys in teaching and learning at higher education institution. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, New York Hotel, Johor Bahru.

Said, Hamdan and Yassin, M. Al-Muzzammil (2007) Using of knowledge surveys in teaching technical and vocational courses. In: International Seminar On Technical and Vocational Education and Training, 2007, Hotel Equatorial, Melaka.

Sain, Noridah (2007) Upper secondary students' perception towards kinesthetic learning activities conducted in an english classroom: an insight. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saripan, Nurain (2007) Faktor-faktor mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan remaja sekolah menengah satu kajian kes di daerah Alor Gajah, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saud, Muhammad Sukri and Lee, Ming Foong (2007) Kaitan tahap kognitif visual pelajar pendidikan kejuruteraan dengan pencapaian lukisan kejuruteraan di sekolah teknik. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 15-25. ISSN 1394-1801

Saud, Muhammad Sukri and Lee , Ming Foong (2007) Hubungan antara kognitif visual dengan pencapaian lukisan kejuruteraan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Saud, Muhammad Sukri and Abdul Rahman, Mohd Anuar and Ting , Kung Shiung (2007) Kajian Mengenai Penggunaan E-Pembelajaran (E-Learning) Di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Saud, Mohd Safarin and Subari, Kamalularifin and Mohd., Mohd Nazari (2007) Stail pembelajaran pelajar pendidikan teknik dan vokasional fakulti pendidkan yang cemerlang dalam pelajaran mengikut model KOLB. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 105-118. ISBN 978-983-52-0530-9

Saud, Muhammad Sukri and Buntat, Yahya and Hamzah, Hazmah (2007) Faktor mempengaruhi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu elektif sains pertanian. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 33-50. ISBN 978-983-52-0530-9

Saud, Muhammad Syukri and Abdul Rahman, Mohd. Anuar and Shiung, Ting Kung (2007) Kajian mengenai penggunaan e-pembelajaran (e-learning) di kalangan pelajar jurusan pendidikan teknikal dan vokasional di institusi pengajian tinggi (IPTA) Negeri Johor. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Johor Bahru.

Saud, Muhammad Syukri and Abdul Rahman, Mohd. Anuar and Ting, Kung Shiung (2007) Kajian mengenai penggunaan e-pembelajaran (e-learning) di kalangan pelajar jurusan pendidikan teknikal dan vokasional di institusi pengajian tinggi (IPTA) negeri Johor. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Saud, Muhammad Syukri and Lee, Ming Foong (2007) Hubungan antara kognitif visual dengan pencapaian lukisan kejuruteraan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Sayadi, Zainal Abidin (2007) An investigation into first year engineering students' oral classroom participation : a case study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Selamat, Kandar and Buntat, Yahya and Rajuddin, Mohd Rashid (2007) Perlaksanaan mata pelajaran vokasional (MPV) di sekolah menengah harian: teori dan amalan. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik & Vokasional Malaysia, 1 (1). pp. 17-21. ISSN 1985-6652

Shariffudin, Rio Sumarni and Sahat @ Ashari, Abd Aziz (2007) Perlaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kontekstual Dan Keberkesanan Strategi Hibrid C-C Di Sekolah Menengah Teknik. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Shariffudin, Rio Sumarni (2007) Innovative design of instructional materials for teaching and learning purpose using technology. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Shariffudin, Rio Sumarni and Lee, Ming Foong (2007) A profile of multiple intelligence for high achievers and normal students - a case study in Sarawak. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Shariffudin, Rio Sumarni and Sahat @ Ashari, Abd. Aziz (2007) Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran kontekstual dan keberkesanan strategi hibrid C-C di sekolah menengah teknik. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Shek, Kwai Fun (2007) Keberkesanan kerja berpasukan dan kepuasan kerja ketua panitia dalam jabatan bahasa dan sains sosial di sekolah menengah daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sihes, Ahmad Johari (2007) Pembinaan perisian multimedia pendidikan berasaskan model konstruktivisme kitaran pembelajaran sains lima fasa. In: Seminar Kebangsaan Teknologi dalam Pendidikan, 2007, Hotel Royal Adelphi, Seremban.

Sihes, Ahmad Johari and Sidin, Zaitun (2007) Konsepsi pengajaran pensyarah dan hubungannya dengan persekitaran pengajaran pensyarah. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, Johor Bahru.

Sow, Lee Sun (2007) Penghasilan modul pembelajaran berasaskan teori beban kognitif untuk subjek teknologi maklumat dan komunikasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sow, Lee Sun and Tasir, Zaidatun and Harun, Jamalludin (2007) Penghasilan modul pembelajaran berasaskan teori beban kognitif untuk subjek teknologi maklumat dan komunikasi. In: International Malaysian Educational Technology Convention 2007, 2 - 5 th November 2007, Sofiel Palm Resort, Johor Bahru.

Su, Lih Teng (2007) Kemahiran teknologi maklumat di kalangan pelajar Fakulti Pendidikan, UTM dan hubungannya dengan sikap terhadap e-pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Subari, Kamalularifin and Buntat, Yahya and Din, Nur Farhanah (2007) Tahap kebolehan ruang (spatial ability) di kalangan pelajar tingkatan empat aliran teknik dalam matapelajaran lukisan kejuruteraan. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2007, Hotel Eastin, Pulai Jaya, Selangor.

Suppiah, Puspa (2007) Profil personaliti dominan pelajar tingkatan empat di tiga buah sekolah menengah di zon Pasir Gudang, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Surif, Johari and Ibrahim, Nor Hasniza and Arshad, Mohammad Yusof (2007) Visualisasi dalam pendidikan sains : ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 26-40. ISSN 1394-1801

Surif, Johari and Ibrahim, Nor Hasniza and Arshad, Mohammad Yusof (2007) Visualisasi dalam pendidikan sains : ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 26-40. ISSN 1394-1801

Surif, Johari and Ibrahim, Nor Hasniza and Arshad, Mohammad Yusof (2007) Visualisasi dalam pendidikan sains : kemahiran yang perlu dibangunkan di kalangan pelajar sains. In: Buletin Persatuan Sains & Matematik, Jld17, Bil. 1 2007, 2007.

Syed Junid, Sharifah Raudzah (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar dan hubungannya dengan personaliti pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Zainuddin, Syed Abdul Hakim (2007) Keupayaan dan sikap dalam menyelesaikan masalah matematik bukan rutin di kalangan pelajar tingkatan dua di dua buah sekolah sekitar daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

T

Tahir, Kamazita (2007) Analisis persekitaran dalaman sekolah kebangsaan di Zon Bandar Utara, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tan, Wee Chuen and Aris, Baharuddin and Abu, Mohd Salleh (2007) Development and evaluation of the effectiveness of good learning system for the improvement of higher order thinking skills. Southen College Academic Journal, 3 . pp. 159-172.

Tan, Cheng Theng (2007) Kefahaman dan pengaplikasian konsep asid-bes dalam kehidupan harian di kalangan pelajar tingkatan empat sains Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tan, Choon Keong and Aris, Baharuddin and Harun, Jamaluddin (2007) Enhancing creativity: the morphological analysis matrix method. In: 1st International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Tasir, Zaidatun and Harun, Jamalludin and Mohd. Zaid, Norasykin (2007) Kajian terhadap penggunaan sistem e-pembelajaran sebagai media perbincangan projek berkumpulan pelajar. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Tay, Siok Beng (2007) Kaitan antara kepimpinan kerja berpasukan pengetua dengan kepuasan kerja ketua panitia di daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ting, Kung Shiung (2007) Kajian mengenai penggunaan e-pembelajaran (e-learning) di kalangan pelajar jurusan pendidikan teknik dan vokasional di institusi pengajian tinggi (IPTA) negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tunggak, Buerah (2007) Budaya niaga usahawan bumiputera dan implikasinya terhadap pendidikan dan pembangunan keusahawanan muslim. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

V

V. C. Naidu @ Mahadir Naidu, Mumtaz (2007) The use of written feedback and conferencing in improving students' writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

W

Wong, Huey Ling (2007) Tahap penglibatan pelajar di sekolah menengah dalam aktiviti kokurikulum dan hubungannya dengan pembentukan daya kepimpinan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Woo, Yoke Ling (2007) Kepuasan kerja guru-guru aliran pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah-sekolah menengah teknik di negeri Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Y

Yahaya, Azizi and Goh, Siao Yen (2007) Students with psychiatric disabilities studying at higher education. Mental health Seminar, Kucing, 11-12 dec 2007 . pp. 1-13. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Boon, Yusof and Mohd Nor, Nordiana and Yahaya, Noordin (2007) Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Prestasi Pencapaian Akademik. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-17. (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2007) Institusi pemulihan juvana. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 61-94. ISBN 978-983-52-0527-9

Yahaya, Azizi and Azizi, Nuruhuda (2007) Alam remaja. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-16. ISBN 978-983-52-0527-9

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and How, Lee Chan and Boon, Yusof (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah Johor. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-20. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ismail, Norhashimah (2007) Pemilihan kursus dan masalah-masalah pembelajaran dalam mempengaruhi pencapaian akademik pelajar sekolah menengah teknik. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 63-86. ISBN 978-983-52-0519-4

Yahaya, Azizi and Mohd Nor, Rosnani (2007) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru mata pelajaran teknikal. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM, Johor, pp. 20-37. ISBN 978-983-52-0519-4

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin (2007) Psikologi abnormal. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0432–6

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Ahmad, Abdul Latif and Muhamad, Zurhana (2007) Buli. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0449–4

Yahaya, Azizi and Siew Hee, Wong (2007) Keberkesanan proses pengajaran di kalangan guru kejuruteraan awam di sekolah menengah teknik. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-19. ISBN 978-983-52-0519-4

Yahaya, Azizi and Tan, Soo Yin (2007) Kesihatan mental. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0436–4

Yahaya, Azizi (2007) Mengapa remaja menjadi bulisme. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM, Johor, pp. 137-157. ISBN 978-983-52-0527-9

Yahaya, Radi (2007) Amalan penyeliaan pengajaran terhadap guru-guru sains di sekolah menengah daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Boon, Yusof and Abu Bakar, Mohd Fazli (2007) Pendidikan Agama, Keseimbangan Kognitif dan tingkah Laku positif Di Kalangan darjah Pelajar Darjah Khas Sekolah Agama Di Johor Bahru. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-19. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Boon, Yusof and Mohammad Radzi, T. Memy Nazhafifa (2007) Kefahaman Mengenai Konsep Gas Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Parit Buntar Perak. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-10. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Mohammed, Fathiah and Hashim, Shahrin and Boon, Yusof (2007) Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Di kalangan Guru Pelatih Kimia Universiti Teknologi Malaysia. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-9. (Unpublished)

Yasin, M. Al-Muz-zammil and Said, Hamdan and Saud, Muhammad Sukri (2007) Karenah pengajaran dan pembelajaran pelajar dewasa, cadangan menangani keperluan dan meningkatkan pembelajaran: persepsi pensyarah. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Yeo, Kee Jiar and Mohd. Kosnin, Azlina (2007) Assessing the non-academic aspects of children with learning disabilities. In: 7th Conference of Asian Association of Social Psychology, 2007, UMS, Sabah.

Yong, Chooi Yean (2007) Personaliti pelajar tingkatan dua dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia,Faculty of Education.

Yusoff, Meriam (2007) Tahap keyakinan kemahiran generik di kalangan pelajar: kajian kes di salah sebuah kolej kediaman kediaman di UTM, kampus Skudai, Johor Bahru, Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Z

Zaid, Norasykin and Tasir, Zaidatun (2007) Penggunaan teknik penyelesaian masalah dalam pembangunan aturcara komputer bagi pelajar pendidikan. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Zaid, Norasyikin and Tasir, Zaidatun (2007) Tahap penyelesaian masalah dalam pembangunan aturcara komputer. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 61-74. ISBN 978-983-52-0520-0

Zaid, Norasyikin and Tasir, Zaidatun (2007) Teknik penyelesaian masalah dalam pembelajaran pengaturcaraan komputer. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 47-60. ISBN 978-983-52-0520-0

Zaid, Norasykin and Md. Husin, Nurhafiza (2007) Students’ level of cognitive styles in utilizing the forum in e-learning. In: International Conference UNiCEL, 2007, UiTM, Shah Alam.

Zaid, Norasykin and Tasir, Zaidatun (2007) Penggunaan teknik penyelesaian masalah dalam pembangunan aturcara komputer bagi pelajar pendidikan. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2nd - 5th November 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Zailah, Juhana (2007) Hubung kait kesibukan pengetua dengan tahap kepimpinan pengajaran yang diamalkan di sek. men. di zon bandar Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zainul, Sabri Zainudin (2007) Fokus operasi faktor-faktor penyumbang keinginan mengguna semula dadah dan pembentukan model rawatan dan pemulihan yang efektif. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

This list was generated on Mon Apr 24 03:52:30 2017 MYT.