Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 209.

Article

Abdullah, Mohd. Nasri and Jasmi, Kamarul Azmi (2014) Characteristics of excellent Islamic education lecturers in teaching education institute of Malaysia. International Journal of Psychology and Counselling, 6 (11). pp. 145-151. ISSN 1996-0816

Abu @ Hussin, Mohd. Fauzi and Mohd. Hussin, Mohd. Yahya and Muhammad, Fidlizan and Awang, Salwah Amirah (2012) Macroeconomic variables and Malaysian Islamic stock market: a time series analysis. The Journal of Business Studies Quarterly (JBSQ), 3 (4). pp. 1-13. ISSN 2152-1034

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2003) Graduan berakhlak mulia dan beretika pemangkin generasi madani. Jurnal Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-17. ISSN 1675-1930

Arif, Syamsuddin (2012) Divine emanation as cosmic origin: Ibn Sina and his critics. TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam, 8 (2). pp. 246-331. ISSN 1411-0334

Arif, Syamsuddin (2012) Islam di Nusantara : histografi dan metodologi. ISLAMIA: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, 7 (2). n/a. ISSN 1858-3245

Isamail, Mohamad Zaim and Borhan, Joni Tamkin and Abu Hussin, Mohd. Fauzi (2013) Analisis kritikal terhadap pembiayaan semula perumahan secara Islam melalui kontrak Musharakah Mutanaqisah. Jurnal Teknologi, 64 (1). pp. 100-109. ISSN 2180-3722

Janan, Mifedwil Jandra (2012) Konsep Islam tentang masyarakat sejahtera yang mubarakah. Ulama, 3 (1). n/a. ISSN 2085-0166

Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Pengertian fitnah dan kaedah menangani permasalahannya dalam masyarakat. MINDA, 1 (5). p. 5. ISSN 2289-4551

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Wasiat dan wisayah dalam perancangan harta: prinsip dan amalan (ulasan buku). MINDA, 19 (1). p. 24. ISSN 22894551

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2010) Kesepaduan falsafah sains al-quran dalam kurikulum sekolah rendah sebagai asas pembentukan masyarakat hadhari di Malaysia. Jurnal Hadhari (3). pp. 23-41. ISSN 1985-6830

Mat Hussain, Norazila and Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2013) Hibah sebagai instrumen perancangan harta orang-orang Islam: perspektif masyarakat. Jurnal Pengurusan Jawhar, 7 (1). pp. 23-40. ISSN 1385-8947

Mohamad Rasdi, Mohamad Tajuddin (2007) Mosque architecture in Malaysia : classification of styles and possible influence. Jurnal Alam Bina, 9 (3). pp. 1-37. ISSN 1511-1369

Mohammad, Mohammad Tahir Sabit (2007) Joint venture modes in the development financing of waqf properties. Malaysian Journal of Real Estate, 2 (1). pp. 43-54. ISSN 1823-8505

Mustaffa, Mohamed Sharif and Ahmad, Roslee (2002) Bimbingan kerjaya menurut perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 8 . pp. 63-70. ISSN 1394-1801

Nasrul Hisyam, Nor Muhamad (2012) Umra dan ruqba : Analisis mengenai kesannya 45-92 terhadap kontrak hibah dan potensinya sebagai instrumen agihan harta dan hubungannya dengan bid‘ah. Jurnal Syariah, 20 (1). pp. 1-46. ISSN 0128-6730

Nizar, Tamar Jaya (2002) Tiga Golongan Syuhada (Kajian Hadis Dari Aspek Kesahihan Sanad Dan Matan Serta Statusnya). Jurnal Teknologi E (36E). pp. 39-60. ISSN 0127-9696

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2012) Keberkesanan pengurusan zakat secara korporat : tinjauan prestasi kutipan zakat harta negeri Pahang tahun 2000 - 2010. Jurnal Pengurusan Jawhar, 6 (1). pp. 23-50. ISSN 1985-2010

Panatik @ Abd. Rahman, Siti Aisyah (2003) Teknologi multimedia di Malaysia : implikasinya terhadap identiti muslim. Jurnak Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-10. ISSN 1675-1930

Saad, Saidah and Salim, Naomie and Zainal, Hakim (2010) Towards context-sensitive domain of Islamic knowledge ontology extraction. International Journal for Infonomics (IJI), 3 (1). pp. 197-206. ISSN 1742-4712

Book Section

Ahmad, Selmah and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Peranan Wanita dalam Berdakwah. In: Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 141-160. ISBN 978-983-52-0476-0

Ali Khan, Mohd. Noor Azli and Salleh, Mohd. Zulrushdi and Salleh, Norhayati (2008) Pengurusan masjid : satu tinjauan ke atas masjid cemerlang. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Penugrusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 31-50. ISBN 978-983-52-0508-8

Awang, Ramli and Khalid, Esa and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee and Ibrahim, Ismail (2009) Cakna lidah sebagai teras keharmonian organisasi: sorotan pemikiran akhlak Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili (1910-1965). In: Amalan Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 237-254. ISBN 978-983-52-0722-8

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Khalid, Esa (2008) Kemahiran generik dalam pengajian umum : atribut pembelajaran sepanjang hayat dari perspektif Islam. In: Pengajian Umum dan Kemahiran Generik. Penerbit UTM , Johor, n/a. ISBN 978-983-52-0690-0

Hashim, Shahrin and Mohmi, Sarimah (2008) Konsep pendidikan bersepadu berteraskan Islam dalam membangun insan berkualiti. In: Permasalahan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 228-241. ISBN 978-983-52-0533-0

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Tatacara Adab Mengimarah Masjid. In: Pengimarahan Masjid dalam Agenda Ummah. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 15-41. ISBN 978-983-52-0507-1

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad, Azura and Jamarluddin, Izzatul Amanda (2013) Al-Quran dan biologi. In: Penciptaan Manusia dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 49-73. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad Zawawi, Nurliyana (2013) Al-Quran dan geografi. In: Sains asas, fizik, kimia dan geografi dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 55-81. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi and Hassan, Noordyana (2013) Al-Quran dan geologi. In: Geologi, hidrologi, oceanografi dan astronomi dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-19. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi and Mat Udin, Syarah (2013) Al-Quran dan zoologi. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 17-31. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd Hanafiah, Nur Syazwani (2013) Al-Quran dan oceanografi. In: Geologi, hidrologi, oceanografi dan astronomi dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 43-59. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd Rashid, Nur Amirah (2008) Kesan Negatif Globalisasi terhadap Wanita Islam dan Penyelesaiannya. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 115-138. ISBN 978-983-52-0506-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Samseh, Siti Hafshar (2013) Al-Quran dan tenaga suria. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 33-47. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Selamat, 'Atiqah (2013) Al-Quran dan fizik. In: Sains Asas, fizik, kimia dan geografi dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 23-38. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2005) Penterjemahan dan Peranannya dalam Pendidikan Islam Masyarakat Malaysia. In: Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 1-11. ISBN 978-98-3337-65-51

Junoh, Husin and Awang, Habibah and Hassan, Mohamed Fadzli and Hassan, Ahmad Muhyiddin and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2008) Perlantikan hakim wanita : satu analisa ringkas. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 35-48. ISBN 978-983-52-0506-4

Jusoh, Yahaya and Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Usaha penterjemahan manuskrip majlis Aceh ke dalam Bahasa Inggeris. In: Membina Kepustakaan dalam Bahasa Melayu. Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 696-705. ISBN 978-983-192-438-9

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2008) Hak dan peranan wanita dalam Al-Quran. In: Isu Wanita dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-18. ISBN 978-983-52-0506-4

Khalid, Esa and Abd. Hamid, Mohd. Azhar (2008) Beberapa aspek falsafah sains matematik Islam : suatu analisis konsep. In: Pengajian Umum dan Kemahiran Generik. Penerbit UTM , Johor, pp. 91-104. ISBN 978-983-52-0690-0

Khalid, Esa and Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Othman, Muhamed Fauzi (2008) Manusia dan kemanusiaan dalam pembangunan : menyorot beberapa pandangan Islam dan Barat. In: ISLAM dan Isu-Isu Global. Penerbit UTM , Johor, n/a. ISBN n/a

Khalid, Esa and Mohd. Nain, Ahmad Shukri and Omar, Rozeyta and Bakri, Norhani (2008) Beberapa pandangan Islam terhadap hubungan etnik. In: Islam dan Isu-Isu Global. Penerbit UTM , Johor.

Khalid, Esa and Omar, Rozeyta and Mohd. Naim, Ahmad Shukri (2008) Konsep autoriti ilmu dalam Islam pengaruh dan cabaran. In: ISLAM dan Isu-Isu Global. Penerbit UTM , Johor, n/a. ISBN n/a

Marni, Nurazmallail and Mohd. Amin, Mohd. Zohdi and Mohd. Ghazali, Norzulaili (2008) Kedudukan wanita dalam undang-undang keluarga Islam: kajian tentang hadanah. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 19-34. ISBN 978-983-52-0506-4

Mohamad, Khairul Azmi and Othman, Nooraini (2009) Minda hadhari dalam mencapai matlamat islam hadhari. In: Ke Arah Umat Hadhari. Yayasan Ilmuwan, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 5-34. ISBN 978-983-44372-1-3

Mohd Yusof, Farahwahida and Rosman, Arieff Salleh (2009) Relevansi kurikulum pendidikan tinggi Islam dengan keperluan semasa: pengalaman UTM. In: Pendidikan Tinggi Islam: Cabaran & Prospek. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Shah Alam, pp. 191-204. ISBN 978-967-305-353-7

Muhamad, Siti Norliana and Abdullah, Abdul Hafiz and Ali, Maznah and Mohamed, Ahmad Kilani (2008) Fenomena kahwin singkat di kalangan pasangan Islam : cabaran terhadap wanita Islam masa kini. In: Isu Wanita dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 99-114. ISBN 978-983-52-0506-4

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Hala Tuju Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 129-140. ISBN 967-61-1855-9

Mustari, Mohd. Ismail (2008) Iktikaf ketika mengimarahkan masjid : hukum dan perbahasan. In: Pengimarahan Masjid Dalam Agenda Ummah. Penerbit UTM , Johor, pp. 57-74. ISBN 978-983-52-0507-1

Mustari, Mohd. Ismail and Ya'akob, Robiah and Chik, Syarifah @ Noriana and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani (2006) Permasalahan ibu tunggal dalam melaksanakan tanggungjawab pendidikan anak-anak: satu kajian kawasan Sura, Dungun, Terenggannu. In: Krisis & Konflik Institusi Keluarga. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 32-51. ISBN 967-61-1862-1

Nashirudin, Mohd. Azlan Syah and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Cadangan Penyediaan tempat Wuduk yang Efisien. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 124-140. ISBN 978-983-52-0508-8

Othman, Muhammad Fauzi and Abdul Hamid, Mohd. Azhar and Balwi, Mohd. Koharuddin and Khalid, Esa and Mamat, Ahmad Rupaii and Markom, Mohd. Nasir (2009) Gagasan Islam hadhari dan hubungan etnik. In: Hubungan Etnik di Malaysia: Perspektif, Teori dan Praktik. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 219-239. ISBN 978-983-52-0724-2

Othman, Nooraini (2009) Takwa dan keimanan dari perspektif psikologi dan pendidikan. In: Ke Arah Umat Hadhari. Yayasan Ilmuwan, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 79-100. ISBN 978-983-44372-1-3

Ripin, Mohd. Nasir and Ruskam, Aminuddin (2008) Keganasan terhadap wanita : metodologi penyelesaian Islam. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 77-98. ISBN 978-983-52-0506-4

Safar, Ajmain@Jimaain (2008) Institusi masjid dalam memperkasakan pembangunan modal insan. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 15-30. ISBN 978-983-52-0508-8

Suratman, Azmi Shah and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Beberapa pengamatan awal hubungan Islam dan Kristian di Malaysia: cabaran-cabaran interaksi dan dialog antara agama. In: Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia. Jabatan Akidah dan Pemikiaran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 63-78. ISBN 978-983-43709-4-7

Tamuri, Ab Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Nilai, Amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam Selepas Penjajahan Barat Hingga Kini. In: Peradaban Arab-Islam dan Masyarakat Melayu. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 35-57. ISBN 978-983-9368-43-7

Yaacob, Hashim Fauzy (2008) Perspektif media cetak antarabangsa tentang Islam dan terorisme: kajian analisis kandungan ke atas majalah TIME. In: Islam dan Isu Global. Penerbit UTM , Johor, n/a.

Monograph

Abdullah, Abdul Hafiz and Safar, Ajmain and Mustari, Ismail and Muhammad, Azhar and Ismail , Idris (2003) Keberkesanan Kaedah Hafazan di Pusat Tahfiz. Project Report. UTM. (Unpublished)

Abdullah, Abdul Hafiz and Salamon, Hussin and Suratman, Azmi Shah and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Jasmi, Kamarul Azmi and Samat @ Darawi, Abdul Basit (2005) Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan Al-Qur'an yang Efektif: Satu Kajian di Negeri Selangor dan Terengganu. Project Report. Centre for Islamic Studies and Social Development (PPIPS), Skudai, Johor. (Unpublished)

Marni, Nurazmallail and Nizar, Tamar Jaya and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Hashim, Abdul Wahab Ishari and Wan Alias, Wan Shaari and Rosman, Arieff Salleh and Mohamad, Ahmad Sallehuddin (2003) Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Project Report. UTM. (Unpublished)

Muhamad, Siti Norlina and Che Mat @ Mohd Shukor, Zamzarina and Ali, Maznah and Haron, Zulkifli and Ripin, Mohd Nasir and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani (2005) Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal: Kajian di Skudai, Johor Bahru Johor. Project Report. UTM. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2005) The mastery of religious based secondary school student on the education of arabic rhetoric. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail and Muhammad, Azhar and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Mohamed, Ahmad Kilani and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Marni, Nurazmallail (2006) Pemetaan Dakwah di Negeri Johor: Kajian Lokasi, Metodologi & Pengaplikasiannya di Skudai, Kulai, Pasir Gudang dan Johor Bahru. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Samat, Abdul Basit and Salamon, Hussin and Ismail, Zuhaimy and Suratman, Azmi Shah and Hassan, Ahmad Muhyuddin and Abdullah, Abdul Hafiz (2005) Penggunaan Dinar Emas dan Dirham Perak Sebagai Mekanisme Dalam Sistem Kewangan. Project Report. UTM. (Unpublished)

Wan Embong, Wan Hassan and Safar, Ajmain and Alham, Hishamuddin and Mustari, Mohd. Ismail (2005) Perisian BBM Subjek Akidah Islam SPM. Project Report. UTM. (Unpublished)

Wan Embong, Wan Hassan and Ruskam, Aminuddin and Mohamed, Ahmad Kilani (2003) Kajian Takhrij Hadis Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam Bab Aqidah dan Keimanan. Project Report. UTM. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Abdul Rahman, Ismail (2013) Islamic cost of capital: profit measurements and investment decisions from authentic sources. In: 4th International Conference on Business and Economic Research.

Abdul Talib, Hayati @ Habibah and Mohd Ali, Khairul Anuar and Jamaludin, Khairur Rijal (2008) Quality assurance in halal food manufacturing in Malaysia: a preliminary study. In: International Conference on Mechanical & Manufacturing Engineering (ICME2008), 21– 23 May 2008, Johor Bahru.

Abdullah, Syahrul Faizaz and Othman, Azizah and Ismail, Solahuddin (2006) Kefahaman tentang konsep asas dakwah islamiah dan metodologi dakwah islamiah di kalangan pelajar-pelajar Institut Agama Islam Kedah (INSANIAH). In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abdullah, Abdul Hafiz (2007) Cabaran dan halatuju huffaz : satu kajian di Marsah, Johor Bahru, Johor. In: Seminar Tahfiz, 2007.

Ahmad, Nur Amirah and Ismail, Nur Izzati and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Ucapan Terima Kasih. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia , 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Ridzuan, Muhammad Fateh Mior and Syed Abd Aziz, Syed Mohd Khairudeen and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam Sebagai Satu Agama. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Anuar, Nur Hazwani and Mohamed Zawari, Norzawani and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Wanita dan Persoalan Poligami dalam Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashraf Aziz, Mohd Farid and Abbas, Mohd Saaban and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Kemuncak dalam Tamadun Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee (2007) Kemunduran umat Islam di nusantara: sorotan terhadap pertanyaan bernas Maharaja Imam Basyuni Imran Al-Sambasi. In: Seminar Antarabangsa Islam Di Asia Tenggara, 2007, Bilik Senat & Bilik Majlis, UKM.

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee (2007) Sumbangan ulama nusantara terhadap perkembangan Islam : kajian pemikiran Syeikh Abdul Qadir Al Mandili. In: Seminar Antarabangsa Islam Di Asia Tenggara, 2007, UKM.

Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi , Kamarui Azmi and Shikh Sudin, Sharifah Norlaili (2005) Konsep tabarruj menurut perspektif Islam dan kepentingannya dalam kehidupan wanita. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor . (Unpublished)

Gusni, Misnida and Bajuri, Nurreha and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Status Undang-Undang Wanita dalam Islam. In: Persidangan Tamadun Islam 2012, 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Zulkiflee and Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir (2007) Konsep penyembuhan & terapi ruqyah dalam perubatan Islam : sorotan terhadap pemikiran perubatan Ibnu-Qayyim Al-Jauziyyah. In: Seminar Antarabangsa Mengenai Sains Islam dan Teknologi., 2007, Kuala Lumpur.

Hassan, Ahmad Muhyuddin (2012) Konflik antara teologi dengan ilmu dan gerakan liberalisasi agama di barat. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam, 2012.

Ilias, Mohd Faeez and Ismail, Muhamad Faiz and Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Faktor Dorongan dan Halangan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh Guru Pendidikan Islam di Sekolah Bestari (Motivation Factors and Obstacles use of teaching aids by the Islamic Education Teacher in Smart School). In: 3rd International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]) , 6th - 7th April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Ismail, Sansabil and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Mustaffa, Mohamed Sharif (2006) Persepsi siswi terhadap faktor-faktor yang memainkan peranan untuk mendirikan rumah tangga: satu tinjauan di Fakulti Pendidikan. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Janan, Mifedwil Jandra The Qur’an revelations on marine knowledge. In: Congress On Islamic Systems 2012 (Dunia Islam2012).

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Bab al-Mujahadah fi Kitab Riyadh al-Solihin. In: Kem Remaja Islam 2005, 23 Julai 2005, Pusat Ternakan Haiwan, Kluang Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Dimensi Islam dalam syariah. In: Seminar Tamadun Islam 2012, 21 April 2012, Johor, Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Menjejaki kecemerlangan Rasulullah s.a.w. dalam pendidikan keluarga Islam. In: Sambutan Maulid al-Rasul, 6 May 2005, Perkarangan Masjid Jamek Ladang Sri Gading Pekan Sri Gading Batu Pahat Johor . (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Menjejaki malam Lail al-Qadr. In: Program Ihya’ Ramadan , 20 Oktober 2005, Dewan Tun Rahah, Kolej Tun Razak , Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Menyemai Unsur Jati diri Islam di Kalangan Pelajar Pra Universiti atau Matrikulasi. In: Seminar Pendidikan Pra Universiti/Matrikulasi , 4-5 Ogos 2007, Hotel Hilton, Petaling Jaya.

Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Pemanduan Selamat pada Pandangan Islam. In: Seminar Keselamatan Jalan Raya, 5 May 2009, Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Pontian. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Pembangunan Islam. In: Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 21 April, 2012, Seminar Tamadun 2012.

Jasmi, Kamarul Azmi (2011) Pendidikan Islam: Cabaran di Alaf Baru. In: Seminar Pendidikan Islam, 30 Oktober 2011, Madrasah Idrisiah, Kuala Kangsar . (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pendidikan Rasul dalam adab menziarahi orang sakit. In: Kursus Pengurusan Jenazah, 26 Jun 2005, Perkarangan Surau Tmn Sri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Hadist dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004, Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Quran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004 , Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Perancangan penilaian guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Perkahwinan Semasa Belajar: Kebaikan dan Keburukannya dalam Pembangunan Pelajar Universiti. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Dewan Sultan Ismail, UTM. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Che Noh, Mohd Aderi (2013) Sejarah, Kaedah, serta Model Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran (History, Methods, and Models of Teaching and Learning of the Quran). In: Bengkel Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) al-Quran SRA JAWI (Remedial and Enrichment Workshop for Teaching and Learning Quran SRA JAWI) , 28-29 October 2013, Lecture Hall, Masjid Negara, Jalan Perdana 50480, Kuala Lumpur.

Jasmi, Kamarul Azmi and Kinan, Norinah and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd. Ismail (2004) Tahap amalan tatacara kehidupan beradab Islam di kalangan mahasiswa Islam tahun empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. In: International Seminar on Islamic Thoughts , 7-9 December 2004, Bangunan Pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Submitted)

Jasmi, Kamarul Azmi and Md Ahir, Ahmad Munir and Shiqi, Marvin Chua (2012) Adab makan dan minum. In: Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd Ismail and Afgani @ Eusoff, Yendo (2004) Pembentukan Tatacara Kehidupan Beradab: Keperluan Asas Kanak-kanak Islam. In: Simposium Kebangsaan Kanak-kanak Menurut Perspektif Islam, 21-22 Julai 2004, Pulau Pinang. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2005) Kecemerlangan wanita profesional mengimbangi tugas rumahtangga dan kerjaya: perspektif Islam. In: Seminar Wanita Profesional , 29-30 November 2005, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Submitted)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar (2003) Matodologi pendidikan pembangunan insan: satu kajian khas Kitab Riyadh al-Solihin. In: Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan [Siri Ketiga] , 16 Oktober 2003, Hotel Alison Klana, Seremban, Negeri Sembilan.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohammad, Azhar and Mohamed , Ahmad Kilani (2004) Asas Kebahagiaan Rumahtangga Mengikut Paradigma al-Nawawi. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 29 September 2004 , Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mustari, Mohd. Ismail and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Jenayah sumbang mahram: perkembangan dan faktor-faktor penyebarannya. In: Seminar Kebangsaan Ketiga Psikologi dan Masyarakat 2004, 04-05. Oktober 2004, Pusat Latihan KWSP (ESSET), Bangi, Selangor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Najwa Qistina and Melan, Nur Sabrina (2012) Bertemu dan Bertegur Sapa dengan Orang Dewasa. In: Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Pengaruh pemikiran al-Nawawi dalam metodologi pendidikan dan pendakwahan terhadap guru-guru Takmir di Negeri Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004, 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

Jasmi, Kamarul Azmi and Razi, Mohd Rafeez and Shidun, Mohamad Shafiq (2012) Toleransi dan aktiviti sosial dalam kalangan kanak-kanak. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia, 22 September, 2012, Skudai, Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2007) Pembangunan Modal Insan yang Sempurna Menurut Perspektif Al-Imam-Al-Nawawi. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, 2007, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Pengayaan buku hadis Turath serta kepentingannya dalam pembangunan dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. In: Seminar Warisan Nabawi (SWAN 2007), 11 - 12 July 2007, Palm Garden Hotel, IOI Resort, Putrajaya .

Jusoh, Yahaya (2012) Hedonisme dan kesannya di Malaysia. In: Fiqh, Science and Technology Seminar 2012, 19-20 May 2012, Johor, Malaysia.

Jusoh, Yahaya (2012) Imam Al-Ghazali: pemimpin terulung islam yang membawa kepada kesejahteraan manusia. In: Fiqh, Science and Technology Seminar 2012, 19-20 May 2012, Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia.

Jusoh, Yahaya (2012) Tokoh-tokoh perjuangan islam Imam Malik. In: Fiqh, Science and Technology Seminar 2012, 19-20 May, 2012, Skudai, Johor.

Kuang, Lau Chun and Sulaiman, Salwani and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam: Agama, Sejarah, dan Tamadun. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmad Nor, Aiman and Fakharazi, Mohammad Syahmi and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam di Dunia Kontemporari Baru. In: Kertas Kerja Persidangan Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 21 April 2012, Seminar Tamadun 2012.

Marni, Murazmallail (2013) Pendidikan agama sebagai asas pembangunan saintis Muslim: kajian terhadap latar belakang pendidikan saintis muslim abad 4-7 Hijri. In: Seminar on Islam, Science and Technology 2013, 2013.

Marni, Nurazmallail (2012) Penglibatan wanita dalam Pendidikan Islam: sorotan terhadap biografi pendidikan Ibn Qayyim Al-Jawziyah. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Marni, Nurazmallail and Mohamed, Ahmad Kilani and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pembangunan sifat bekerja dalam kumpulan (teamworking) sebagai atribut utama graduan IPT: huraiannya menurut perspektif wahyu. In: Seminar Kebangsaan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2-3 Februari 2005, Hotel Sofitel, Senai, Johor Bahru, Johor. (Submitted)

Marni, Nurazmallail and Mohamed , Ahmad Kilani and Hashim, Normala and Abu Nasir , Ruzana (2004) Amalan bekerjasama dalam komuniti setempat : kepentingannya menurut perspektif Islam. In: Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme Sivic, 4-6 September 2004, Langkawi, Kedah Darul Aman.

Marni, Nurazmallail and Muhammad, Siti Norlina (2007) Hadis dan psikoterapi menurut Ibn Qayyim Al Jawziyyah dalam kitab al tibb al nabawiyy. In: Seminar Warisan Nabi, 2007, Palm Garden, IOI Resort Putrajaya.

Mat Yusoff, Rabiatul ‘Adawiyah and Abdullah Hamami, Nurul Faridah and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Adab percakapan dan perkembangan bahasa anak-anak. In: Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Melan Zubir, Ahmad Firdaus and Mat Tarmizi, Amir Hazim and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Wanita Berkhatan: Antara Tuntutan Agama dan Budaya. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Rasdi, Mohamad Tajuddin (2003) The idea of death and its implications on siting and architecture of cemetries in the Islamic city: the case of the mosque. In: International Seminar: Islam and the Challenges of Science and Technology in the 21st Century, 2003, Puteri Pan Pacific, Johor.

Mohamad Sharif, Siti Aspalaili and Wei, Liew Inn and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Sejarah ringkas Islam. In: Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Ahmad Kilani (2003) Nilai hidup sederhana menurut praktis tasawuf & kepentingannya dalam kehidupan muslim. In: Seminar Tasawuf Peringkat Kebangsaan 2003, 2003, Allson Klana Resort, Negeri Sembilan Darul Khusus.

Mohamed, Ahmad Kilani and Ismail, Idris (2003) Garis pemisah antara iman & kufur (huraian mengenai bahaya ajaran sesat). In: Program Penghayatan Islam anjuran Kelab Iqra' UTM, 2003, Dewan Serbaguna Kolej Meranti, UTM.

Mohamed, Ahmad Kilani and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib and Hehsan, Aminudin and Hashim, Normala (2012) Pendidikan Islam dalam konteks pembangunan ummah. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Mohamed, Ahmad Kilani and Muhamad, Siti Norlina and Mohamed, Ahmad Marzuki and Hashim, Normala (2012) Pendidikan al-Quran ke arah pembangunan insan rabbani. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan Dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar and Hashim, Normala (2007) Pembangunan modal insan : huraian daripada aspek kaedah rangsangan pembelajaran afektif menurut Al Quran. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III , 2-3 Feb. 2007, Unversiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Mohamed, Mohini (2007) The status of women in the Quran and Hadith. In: International Conference on The Status of Muslim Women in Contemporary Society, 2007, IIUM.

Mohamed Yusof, Nor Ashikin (2013) National policy on Islamic philanthropy. In: World Universities' Islamic Philanthropy Conference 2013, 2013.

Mohammad Tajuddin, Mohammad Tajuddin and Ismail, Alice Sabrina (2003) The political ideas of islam and their influence on mosque architecture in Malaysia. In: mAAN 3rd International Conference, 2003, Surabaya, Indonesia.

Mohd Daud, Zuridan and Hashim, Haslinda (2006) Pembangunan pelajar dari perspektif Rasulullah s.a.w.; satu pendekatan soft skills di KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd. Hashim, Abd. Wahab Ishaari (2003) The digitalization of hadis: between needs and challenges. In: International Seminar: Islam and the Challenges of Sciences and Technology In the 21st Century, 2003, Puteri Pan Pacific, Johor.

Mohd. Isa, Arif Fahmi and Yahya, Muhd. Aizat and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Wanita dan Perkahwinan dalam Islam. In: Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2012) Kaedah menentukan arah kiblat. In: Seminar Keunggulan Masjid: kaedah menentukan arah kiblat.

Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2012) Kelebihan mengimarahkan masjid. In: Seminar Keunggulan Masjid: kelebihan mengimarahkan masjid.

Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2012) Mahasiswa berpolitik, apakah cabarannya? In: Seminar Remaja Permata Dunia, 2012.

Mohd. Noor, Sulaiman Shakib and Napiah, Othman (2012) Masjid Kayu Ulul Albab. In: Seminar Keunggulan Masjid: Masjid Kayu Ulul Albab, 2012.

Mohd. Rashid, Nor Amirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Kesan negatif globalisasi terhadap wanita Islam dan penyelesaiannya. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor . (Submitted)

Mohd. Yusof, Farawahida and Zulkifli, Abdul Halim (2007) Penguatkuasaan undang-undang ke atas ajaran salah: satu analisis. In: Kebangsaan Undang-Undang Penguatkuasaan & Pendakwaan anjuran USIM, 28-29 Ogos 2007, Pan Pacific, KLIA.

Muhamad, Siti Norlina and Md. Sham, Fariza (2009) Psikoterapi Islam : kaedah memperkasa jiwa manusia. In: Kolokium Siswazah Pengajian Islam 2009, 2009, UKM, Bangi, Selangor.

Muhamad, Siti Norlina (2013) Iman, Islam dan ihsan: kaitannya dengan kesihatan jiwa. In: Seminar Pendidikan dan Penyelidikan Islam (SePPIM 2013).

Muhamad Zubir, Muhammad Afiq Naqiuddin and Chung, Ooi Chean and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Dimensi Islam dan Syariah. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Seminar Pembangunan Kerjaya Abad 21 , 29 September 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Isteri di Kalangan Orang-orang Melayu. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Jusoh, Yahaya and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pengiktirafan Islam terhadap hak wanita dalam bidang pendidikan dan kerjaya. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor. (Unpublished)

Mustari, Mohd Ismail and Ya'akob, Robiah and Chik, Syarifah @ Noriana and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Permasalahan Ibu Tunggal dalam Melaksanakan Tanggungjawab Pendidikan Anak-anak: Satu Kajian Kawasan Sura, Dungun, Terenggannu. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Myibbin, Mohd. Rifqi and Hassan, Siti Zainab and Jasmi, Kamarul Azmi and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Zakat pertanian dalam konteks Malaysia: satu kajian dan penilaian semula. In: Seminar on Islamic Thoughts , 7-9 December 2004, Bangunan Pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Unpublished)

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam and Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Peribadi cemerlang menurut perspektif al-Ghazali. In: Seminar Antarabangsa Peradaban Melayu Ke-3 , 2-3 Februari 2007, Sunway Lagoon Resort Hotel, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Othman, Siti Nadirah and Walter, Azureen Sabina and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Zaman Kegemilangan Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Ahmad Termizi (2009) Usul fiqh: sains pembuatan keputusan yang beretika (usul-ul-fiqh: an ethical science of decision making). In: CFiSRT, 2009.

Ripin, Mohd. Nasir and Awang, Ramli (2012) Kemahiran generik dalam pendidikan berdasarkan Kisah Anbiya dalam al-Quran. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), Johor Bahru, Malaysia, 8-9 Mac 2012.

Ripin, Mohd. Nasir and Awang, Ramli (2012) Pendidikan akidah aliran salaf dari perspektif pemikiran Sheikh Abdul Qadir al-Mandili. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Ripin, Mohd. Nasir and Awang, Ramli and Haron, Zulkiflee and Khalid, Esa (2007) Kisah Anbiya dalam Al-Quran sebagai pemangkin pembangunan modal insan bidang sains & teknologi. In: Seminar Antarabangsa Sains dan Teknologi, 2007, Kuala Lumpur.

Rosman, Arieff Salleh (2012) Effect of water quality on the bioaccumulation of heavy metals in green mussel and demetallisation using catalytic oxidative technique: a review on the relation with Maqasid Syariah. In: Seminar Kebangsaan Fiqh Sains dan Teknologi ke-3, 2012, 2012.

Rosman, Arieff Salleh (2003) Etika standard Islam tentang harta intelek dalam aktiviti R&D. In: Seminar Islam and The Challenges of Science and Technology in The 21st Century, 2003, Johor Bahru.

Rosman, Arieff Salleh (2003) Harta intelektual menurut fikh Islam. In: Seminar Intellectual Property Right and Globalisation, 2003, Kuala Lumpur, Malaysia.

Salamon, Hussin (2013) Pendermaan organ dan anggota badan dalam perspektif Islam. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2013.

Salim, Naomie (2012) Ikhtisyaf intihal (Title dlm Bahasa Arab). In: Virtual Workshop on Intelligent Computing Systems and Applications, 10-11 September 2012, Ryad, Sudia Arabia.

Saniman, Muhammad Amin and Xuan, Teoh Hao and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Peringkat Permulaan Islam. In: Prosiding Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia .

Sayed Ahmad, Sayed Mahusain (2012) Menguji tahap kepantasan membaca tulisan jawi dalam kalangan pelajar. In: Prosiding Seminar Antabangsa Perguruan dan Pensisikan Islam (SEAPPI 2012), 8-9 March 2012, Johor, Malaysia.

Sayed Ahmad, Sayed Mahusain (2012) Pendidikan keusahawanan: satu pendekatan Islam. In: Prosiding Seminar Antabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Siang, Tan Chun and Yun, Chye Mei and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Beradab Semasa di Meja Makan. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia , 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Suratman, Azmi Shah and Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Sumbangan Guru Takmir dalam pembangunan dan pendidikan masyarakat Islam di Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid , 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

Wan Daud, Wan Mohd Nor (2013) Islamisasi, dewesternisasi dan dekolonisasi. In: Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika.

Wan Daud, Wan Mohd Nor (2012) Value crisis: between knowledge and manners. In: Regional Conference on Values and Humanities Issues (RECOVH 2012), 2-3 December, 2012, Kelantan, Malaysia.

Yuan, Goh Yong and Muzamil, Nor Syafira and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam dan Cabaran Zaman. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Siti Fharhana and Mohd Halimi, Zaqerah and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Adab dalam Permainan. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia , 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Abd. Halim and Mohamed, Ahmad Kilani and Hashim, Normala (2007) Pembangunan modal insan huraian dari aspek kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa menurut ilmu psikologi islam. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III , 2-3 Feb. 2007, Unversiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Zulkifli, Abdul Halim (2007) Hubungan antara kaum dari perspektif islam: satu pengenalan. In: Seminar Kebangsaan Sains Sosial, 20-21 November 2007, Legend Hotel, Kuala Lumpur.

Zulkifli, Abdul Halim (2007) The rights of Muslim women in Islam and legal perspective : an introductory study. In: International Conference on the Status of Muslim women in contemporary societies:realities and prospects, 2007, Kuala Lumpur.

Book

Ahmad, Shakila and Mohd. Yusof, Farahwahida (2002) Ahli al–Sunnah wa al–Jamaah, konsep Imam Mahdi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0245-1

Awang, Ramli (2005) Akidah penghayatan tauhid Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0383–0

Awang, Ramli (2013) Akidah penghayatan tauhid Al–Quran edisi kedua. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0912–3

Awang, Ramli (2003) ISLAM alternatif perpaduan sejagat. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0290–7

Awang, Ramli (2012) Islam: pemikiran kenegaraan & pemerintahan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0832–4

Awang, Ramli (2012) Pemikiran Islam: aliran & gagasan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0838–6

Awang, Ramli and Haron, Zulkiflee and Ripin, Mohd. Nasir (2012) Sains tamadun Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0834–8

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Al–Jauhariyy, Zulkiflee Haron (2012) Kemahiran generik menurut perspektif ISLAM. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0829–4

Borham, Abd. Jalil (2002) Majalah Ahkam Johor: kod undang–undang sivil Islam Kerajaan Negeri Johor 1331 H/1913 M. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0195-1

Borham, Abd. Jalil (Penyunting) (1999) Sains muamalah Islam di Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0153–6

Hamzah, Abd Rahman (2011) Islamic inscription in mosques: the forms and meanings. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0786–0

Haron, Zulkiflee (Penyelenggara) and Awang, Ramli (Penyelenggara) and Ripin, Mohd. Nasir (Penyelenggara) and Muhamad, Siti Norlina (Penyelenggara) and Moh.d Yusof, Farawahida (Penyelenggara) (2011) Tamadun Islam & tamadun asia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0807–2

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Bootani, Zoologi dan Tenaga dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Geologi, Hidrologi, Oceanografi dan Astronomi dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Pembaharuan dalam Dunia Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0453–1

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Penciptaan Manusia dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Pendidikan wuduk Mazhab al-Shafii. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0433-3

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Sains Asas, Fizik, Kimia dan Geografi dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, p. 1. ISBN 978-983-52-0913-0

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2005) Interaksi harta dalam Al–Quran: pengertian, pengumpulan dan pemanfaatan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0365–2

Mohamed, Ahmad Kilan @ Ahmad Kilani and Jusoh, Yahaya (2013) Pembangunan modal insan menurut perspektif Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0859–1

Mohamed, Ahmad Kilani @ Ahmad Kilan (2003) Pengurusan pendidikan di sekolah: huraian menurut perpektif Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0300–8

Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah and Muhammad, Azhar (2013) Menginovasi Masjid mensejahtera ummah. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0920–8

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Hadhari. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0503-3

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Pengimarahan masjid dalam agenda ummah. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0507-1

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Pengurusan berkualiti memacu kecemerlangan pengurusan masjid. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0508-8

Napiah, Othman (2005) Kebersamaan dalam ilmu tasawuf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0378–4

Nizar, Tamar Jaya (2013) Salafiah Ibn Qayyim Al–Jauziyyah dalam isu kalam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0892–8

Rosman, Arieff Salleh (2002) Harta intelektual menurut Fiqh Islam: Pendekatan perbandingan dengan undang–undang Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0259-1

Wan Daud, Wan Mohd. Nor and Uthman, Muhammad Zainiy (2010) Knowledge, language, thought and the civilization of Islam: essays in honor of Syed Muhammad Naquib al–Attas (kulit keras). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0726–6

Wan Daud, Wan Mohd. Nor and Uthman, Muhammad Zainiy (2010) Knowledge, language, thought and the civilization of Islam: essays in honor of Syed Muhammad Naquib al–Attas (kulit lembut). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0725–9

Thesis

Bahrman, Keyvan (2013) Evaluation of the western literature on motivation from Islamic faith-based perspective. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Haghighati, Razieh (2012) Modeling flow of crowd during tawaf at Masjid Al-Haram. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Mechanical Engineering.

Ismail, Shahmila (2013) Amalan kepimpinan Islam menurut model Al-Ghazali dalam kalangan Guru Besar daerah Kulaijaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kadikon, Sulaiman (2004) An analysis of Islamic environmental ethics with special reference to Malaysia. PhD thesis, University of Wales, Lampeter, United Kingdom, Department of Theology, Religious Studies and Islamic Studies.

Kamarudin, Suzilawati (2000) Hubungan nilai-nilai Islam dengan prestasi perniagaan di dalam industri teknologi maklumat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Rahmat, Nurul Hazira (2009) Perancangan harta mengikut undang-undang Islam menggunakan konsep hibah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Geoinformation Science And Engineering.

Salai, Nor Azlan (2013) Pelaksanaan Kem Bestari Solat (KBS) program j-QAF di sekolah-sekolah rendah zon Pengerang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2000) Gaya kepimpinan ketua berpendidikan agama dan hubungannya dengan prestasi pekerja : kajian di Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Tahir, Sivan Hisham (2013) The role of the mosque in the Kurdistan community development. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment.

This list was generated on Sat Mar 28 04:16:57 2015 MYT.