Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 362.

A

A. Aziz, Zabedah and Umar, Irfan Naufal (2013) Persepsi pelajar terhadap amalan pengajaran dan keperluan pembelajaran ilmu tajwid al-Quran di sekolah menengah: Taksiran keperluan. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

A. S. Elfarese, Samira (2014) Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Wa-Dauruha Al-Ihkamiyyah fi istinbat Al-Ahkam Al-Shar'IYYAH. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Abang, Faridah and Zakaria, Gamal Abdul Nasir (2013) Keberkesanan pengajaran tauhid melalui aplikasi multimedia. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Abd. Manap, Rosaimi and Petra, Nur-Asyikin (2013) Strategi pembelajaran aktif melalui teknik “Learning Station” dalam mata pelajaran Syariah di peringkat pra universiti Negara Brunei Darussalam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Abd. Rahman, Noor Atiqah and Tamuri, Ab. Halim and Ibrahim, Ismail and Othman, Mohd. Yusof and Dakir, Jawiah and Halim, Lilia and Stapa, Zakaria and Abu Bakar, Ibrahim and Ismail, Ahmad Munawar and Idris, Abrar and Taijo, Shamsul Shah and Yahya, Shamsul Azhar and Ismail @ Ibrahim, Siti Maheran (2011) Tahap pengaruh persekitaran sosial dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Abd. Rahman, Suhaimi (2013) Faktor sosial dalam pembentukan akhlak pelajar sekolah menengah. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Abdul Aziz, Nor Aishah and Abd. Hamid, Mohd. Zolkifli and Baharin, Nur ‘Ain and Saliyan, Ismail (2012) Profesionalisme pendidik: ke arah membentuk peribadi rabbani yang unggul. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Abdul Majid, Latifah and Hussin, Haziyah and Ismail, Ahmad Munawar and Stapa, Zakaria and Nazri, Mohd. Arif and Mohamad, Sabri and Mohd. Othman, Fadlan and Ahmad Shah, Faisal (2012) The contribution of Islamic Education in strengthening Malay identity. Journal of Applied Sciences Research, 8 (8). pp. 4322-4327. ISSN 1819-544X

Abdul Rahman, Ismail (2013) Islamic cost of capital: profit measurements and investment decisions from authentic sources. In: 4th International Conference on Business and Economic Research.

Abdul Razak, Khadijah and Dzakaria, Mohamad Zaid (2015) Penghayatan sifat da’i dalam kalangan guru Pendidikan Islam. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 71-92. ISBN 978-967-10160-55-70

Abdul Sattai, Surina Akmal (2010) Pembelajaran zakat dalam Pendidikan Islam sekolah menengah. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Abdul Talib, Hayati @ Habibah and Mohd Ali, Khairul Anuar and Jamaludin, Khairur Rijal (2008) Quality assurance in halal food manufacturing in Malaysia: a preliminary study. In: International Conference on Mechanical & Manufacturing Engineering (ICME2008), 21– 23 May 2008, Johor Bahru.

Abdul Wahid, Fatin Nabilah and Abdul Razak, Rafiza (2013) Analisis reka bentuk perisian multimedia pengajaran dan pembelajaran qiraat warsh an nafi (digital qiraat). In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Abdullah, Syahrul Faizaz and Othman, Azizah and Ismail, Solahuddin (2006) Kefahaman tentang konsep asas dakwah islamiah dan metodologi dakwah islamiah di kalangan pelajar-pelajar Institut Agama Islam Kedah (INSANIAH). In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abdullah, Abdul Hafiz (2007) Cabaran dan halatuju huffaz : satu kajian di Marsah, Johor Bahru, Johor. In: Seminar Tahfiz, 2007.

Abdullah, Mohd. Nasri and Jasmi, Kamarul Azmi (2014) Characteristics of excellent Islamic education lecturers in teaching education institute of Malaysia. International Journal of Psychology and Counselling, 6 (11). pp. 145-151. ISSN 1996-0816

Abdullah, Norsiah and Zakaria, Gamal Abdul Nasir (2013) Penggunaan komputer melalui perisian Microsoft Power Point dalam pengajaran taharah. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Abdullah, Abdul Hafiz and Safar, Ajmain and Mustari, Ismail and Muhammad, Azhar and Ismail , Idris (2003) Keberkesanan Kaedah Hafazan di Pusat Tahfiz. Project Report. UTM. (Unpublished)

Abdullah, Abdul Hafiz and Salamon, Hussin and Suratman, Azmi Shah and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Jasmi, Kamarul Azmi and Samat @ Darawi, Abdul Basit (2005) Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan Al-Qur'an yang Efektif: Satu Kajian di Negeri Selangor dan Terengganu. Project Report. Centre for Islamic Studies and Social Development (PPIPS), Skudai, Johor. (Unpublished)

Abidin, Zauwiah (2015) Penggunaan huruf Ya’ dalam sintaksis bahasa arab dalam kalangan pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilisation.

Abu @ Hussin, Mohd. Fauzi and Mohd. Hussin, Mohd. Yahya and Muhammad, Fidlizan and Awang, Salwah Amirah (2012) Macroeconomic variables and Malaysian Islamic stock market: a time series analysis. The Journal of Business Studies Quarterly (JBSQ), 3 (4). pp. 1-13. ISSN 2152-1034

Abu Bakar, Ahmad Tarmizi and Tamuri, Ab. Halim (2013) Guru pendidikan Islam (GPI) sebagai pendidik dan daie sepanjang zaman: satu analisis. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Ahmad, Nur Amirah and Ismail, Nur Izzati and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Ucapan Terima Kasih. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia , 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Samjan and Mohd. Said, Rafedah (2012) Menghafal asas konkrit perkembangan kognitif. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Ahmad, Selmah and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Peranan Wanita dalam Berdakwah. In: Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 141-160. ISBN 978-983-52-0476-0

Ahmad, Shakila and Mohd. Yusof, Farahwahida (2002) Ahli al–Sunnah wa al–Jamaah, konsep Imam Mahdi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0245-1

Ahmad , Siti Fatimah and Tamuri, Ab. Halim Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education, 2 (2). pp. 53-64. ISSN 1985-6326

Ahmad Ridzuan, Muhammad Fateh Mior and Syed Abd Aziz, Syed Mohd Khairudeen and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam Sebagai Satu Agama. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Rosnah and Hussin, Zaharah and Sira, Saedahj and Sapar, Ahmad Arifin (2012) Penerokaan kualiti penampilan diri dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Ali Hassan, Fahimah and Yahya, Husnaa Salehah and Hamzah, Mohd. Isa (2011) Ta'dib dan tarbiyyah: analisis perbandingan. In: 2nd International Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2003) Graduan berakhlak mulia dan beretika pemangkin generasi madani. Jurnal Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-17. ISSN 1675-1930

Ali Khan, Mohd. Noor Azli and Salleh, Mohd. Zulrushdi and Salleh, Norhayati (2008) Pengurusan masjid : satu tinjauan ke atas masjid cemerlang. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Penugrusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 31-50. ISBN 978-983-52-0508-8

Alias, Nur Aini Md. and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi (2013) Pembelajaran berasaskan masalah bagi subjek Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Amir, Siti Norain and Johari, Siti Hawa and Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Gugatan akidah: Bertawakal kepada selain Allah. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

Anuar, Nur Hazwani and Mohamed Zawari, Norzawani and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Wanita dan Persoalan Poligami dalam Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Arif, Syamsuddin (2012) Divine emanation as cosmic origin: Ibn Sina and his critics. TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam, 8 (2). pp. 246-331. ISSN 1411-0334

Arif, Syamsuddin (2012) Islam di Nusantara : histografi dan metodologi. ISLAMIA: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, 7 (2). n/a. ISSN 1858-3245

Ashraf Aziz, Mohd Farid and Abbas, Mohd Saaban and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Kemuncak dalam Tamadun Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Ramli (2005) Akidah penghayatan tauhid Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0383–0

Awang, Ramli (2013) Akidah penghayatan tauhid Al–Quran edisi kedua. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0912–3

Awang, Ramli (2003) ISLAM alternatif perpaduan sejagat. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0290–7

Awang, Ramli (2012) Islam: pemikiran kenegaraan & pemerintahan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0832–4

Awang, Ramli (2012) Pemikiran Islam: aliran & gagasan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0838–6

Awang, Ramli and Haron, Zulkiflee and Ripin, Mohd. Nasir (2012) Sains tamadun Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0834–8

Awang, Ramli and Khalid, Esa and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee and Ibrahim, Ismail (2009) Cakna lidah sebagai teras keharmonian organisasi: sorotan pemikiran akhlak Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili (1910-1965). In: Amalan Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 237-254. ISBN 978-983-52-0722-8

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Al–Jauhariyy, Zulkiflee Haron (2012) Kemahiran generik menurut perspektif ISLAM. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0829–4

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee (2007) Kemunduran umat Islam di nusantara: sorotan terhadap pertanyaan bernas Maharaja Imam Basyuni Imran Al-Sambasi. In: Seminar Antarabangsa Islam Di Asia Tenggara, 2007, Bilik Senat & Bilik Majlis, UKM.

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee (2007) Sumbangan ulama nusantara terhadap perkembangan Islam : kajian pemikiran Syeikh Abdul Qadir Al Mandili. In: Seminar Antarabangsa Islam Di Asia Tenggara, 2007, UKM.

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Khalid, Esa (2008) Kemahiran generik dalam pengajian umum : atribut pembelajaran sepanjang hayat dari perspektif Islam. In: Pengajian Umum dan Kemahiran Generik. Penerbit UTM , Johor, n/a. ISBN 978-983-52-0690-0

Awang @ Mohd. Ramli, Salwa and Tamuri, Ab. Halim (2013) Aplikasi teori behaviorisme dalam pengajaran dan pembelajaran amali solat. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

B

Bahrman, Keyvan (2013) Evaluation of the western literature on motivation from Islamic faith-based perspective. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Basiron, Bushrah and Ahmad, Hasnul Nizam and Ibrahim, Izam Shahril (2015) Mahasiswa dan diet sihat. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 21-40. ISBN 9789835210426 (Submitted)

Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi , Kamarui Azmi and Shikh Sudin, Sharifah Norlaili (2005) Konsep tabarruj menurut perspektif Islam dan kepentingannya dalam kehidupan wanita. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor . (Unpublished)

Borham, Abd. Jalil (2002) Majalah Ahkam Johor: kod undang–undang sivil Islam Kerajaan Negeri Johor 1331 H/1913 M. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0195-1

Borham, Abd. Jalil (Penyunting) (1999) Sains muamalah Islam di Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0153–6

D

Daud, Damanhuri and Che Noh, Mohd. Aderi (2013) Amalan dan pendekatan kaedah pengajaran guru Pendidikan Islam dalam bidang Tilawah al-Quran. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Daud, Zainora and Pangilun, Shaharuddin and Umar, Azizi and Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Hayati and Zakaria, Rohana and Mohd. Nawi, Mohd. Aliff (2012) Keberkesanan amalan pengajaran tri-kurikulum di Maahad Tahfiz kerajaan negeri: satu kajian awalan. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

G

Gusni, Misnida and Bajuri, Nurreha and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Status Undang-Undang Wanita dalam Islam. In: Persidangan Tamadun Islam 2012, 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haghighati, Razieh (2012) Modeling flow of crowd during tawaf at Masjid Al-Haram. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Mechanical Engineering.

Hamzah, Abd Rahman (2011) Islamic inscription in mosques: the forms and meanings. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0786–0

Hamzah, Naemah (2015) Aplikasi amalan fiqh sains rumah tangga dan kerjaya dalam kalangan akademis wanita cemerlang. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilisation.

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Keperluan kemahiran sains dan teknologi dalam pengurusan rumah tangga dan kerjaya masa kini. In: Seminar on Science, & Technology 2013, 1st Ocktober 2013 , Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah (2014) Faktor sokongan individu terhadap kecemerlangan wanita bekerjaya dan berumah tangga. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 66 (1). pp. 5-16. ISSN 2289-5434

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Fiqh sains rumah tangga dan kerjaya wanita cemerlang dalam sektor awam di Malaysia. In: Pasca Siswazah Fakulti Tamadun Islam Kali Kedua 2013, 18-19 Disember 2013, Main Hall, Faculty of Islamic Civilization.

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Kemahiran yang diperlukan bagi wanita bekerjaya dan berumah tangga masa kini. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron , Bushrah (2015) Model keseimbangan kerjaya dan rumah tangga dalam kalangan wanita cemerlang sektor awam. Sains Humanika, 4 (1). pp. 37-46. ISSN 2289-6996

Haron, Zulkiflee and Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir (2007) Konsep penyembuhan & terapi ruqyah dalam perubatan Islam : sorotan terhadap pemikiran perubatan Ibnu-Qayyim Al-Jauziyyah. In: Seminar Antarabangsa Mengenai Sains Islam dan Teknologi., 2007, Kuala Lumpur.

Haron, Zulkiflee (Penyelenggara) and Awang, Ramli (Penyelenggara) and Ripin, Mohd. Nasir (Penyelenggara) and Muhamad, Siti Norlina (Penyelenggara) and Moh.d Yusof, Farawahida (Penyelenggara) (2011) Tamadun Islam & tamadun asia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0807–2

Hashim, Azmil and Jemali, Misnan and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi (2013) Hubungan antara teknik pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Hashim, Azmil and Tamuri, Ab. Halim and Jemali, Misnan (2013) Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 1 (1). pp. 28-39. ISSN 2289-3016

Hashim, Azmil and Tamuri, Ab. Halim and Jemali, Misnan and Che Noh, Che Aderii (2015) Hubungan antara strategi dalam gaya pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Hashim, Norkhairiah and Nasir Zakaria, Gamal Abdul (2013) Meningkatkan penguasaan dan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam melalui teknik permainan, Memory Aid ’The Link’ dan Jadual Minda. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Hashim, Shahrin and Mohmi, Sarimah (2008) Konsep pendidikan bersepadu berteraskan Islam dalam membangun insan berkualiti. In: Permasalahan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 228-241. ISBN 978-983-52-0533-0

Hassan, Ahmad Muhyuddin (2012) Konflik antara teologi dengan ilmu dan gerakan liberalisasi agama di barat. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam, 2012.

Hussin, Norliza and Rasul, Mohamad Sattar and Abd. Rauf, Roseamnah (2013) Penggunaan laman web sebagai transformasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 1 (2). pp. 58-73. ISSN 2289-3016

Hussin, Zaharah and Bidin, Zulkhairi and Siraj, Saedah and Sapar, Ahmad Arifin and Alias, Norlidah (2013) Kesedaran murid sekolah rendah terhadap nilai penjimatan air semasa berwudhu’. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

I

Iksan, Zanaton and Lubis, Maimun Aqsha (2013) Implimentasi penyeliaan berasaskan “study” bagi meningkatkan kualiti pengajaran Pendidikan Islam semasa latihan mengajar. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Ilias, Mohd Faeez and Ismail, Muhamad Faiz and Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Faktor Dorongan dan Halangan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh Guru Pendidikan Islam di Sekolah Bestari (Motivation Factors and Obstacles use of teaching aids by the Islamic Education Teacher in Smart School). In: 3rd International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6th - 7th April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Isamail, Mohamad Zaim and Borhan, Joni Tamkin and Abu Hussin, Mohd. Fauzi (2013) Analisis kritikal terhadap pembiayaan semula perumahan secara Islam melalui kontrak Musharakah Mutanaqisah. Jurnal Teknologi, 64 (1). pp. 100-109. ISSN 2180-3722

Ishak, Hamdi (2015) Model pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 93-100. ISBN 978-967-10160-8-4

Iskandar, Norlaila and Mohd Don Basari, Nur Humairah and Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Gugatan akidah: mencela para sahabat. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Ismail, Sansabil and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Mustaffa, Mohamed Sharif (2006) Persepsi siswi terhadap faktor-faktor yang memainkan peranan untuk mendirikan rumah tangga: satu tinjauan di Fakulti Pendidikan. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Ismail, Muhamad Faiz and Tamuri, Ab. Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Pengaruh elemen Islam liberal terhadap aqidah pelajar sekolah menengah kebangsaan: satu tinjauan awal. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Ismail, Saharia and Amin, Jasmi and Mohamad, Mohd. Hisham (2012) Kaitan amalan pengajaran guru Pendidikan Islam terhadap pegangan nilai akhlak pelajar. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Ismail, Shahmila (2013) Amalan kepimpinan Islam menurut model Al-Ghazali dalam kalangan Guru Besar daerah Kulaijaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

J

Jaafar, Noornajihan and Said, Mohd. Fathi (2016) Teachers of Islamic Education quality as murabbi: an extraction from several models of Muslim scholar. In: Research on Educational Studies. Serials Publications PVT. LTD, New Delhi, India, pp. 241-250. ISBN 978-81-8387-772-5

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2012) Efikasi kendiri: satu keperluan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2012) Guru Pendidikan Islam sebagai murabbi: satu keperluan dalam mendepani remaja Islam abad 21. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2013) Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 5 (1). pp. 41-60. ISSN 1985-6326

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2011) Konsep tarbiyah nabawiyyah: satu keperluan dalam mendepani keruntuhan akhlak di kalangan remaja Muslim. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2013) Peranan iklim sekolah dalam pembentukan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2015) Perbezaan kualiti guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan berdasarkan jantina. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 3 (2). pp. 1-13. ISSN 2289-3016

Jaafar @ Mustapha, Mohd. Musnizam and Tamuri, Ab. Halim and Ya, Rohizan (2012) Konsep berilmu di kalangan guru Pendidikan Islam satu keperluan dalam membangunkan modal insan. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Janan, Mifedwil Jandra (2012) Konsep Islam tentang masyarakat sejahtera yang mubarakah. Ulama, 3 (1). n/a. ISSN 2085-0166

Janan, Mifedwil Jandra The Qur’an revelations on marine knowledge. In: Congress On Islamic Systems 2012 (Dunia Islam2012).

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Bab al-Mujahadah fi Kitab Riyadh al-Solihin. In: Kem Remaja Islam 2005, 23 Julai 2005, Pusat Ternakan Haiwan, Kluang Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Bootani, Zoologi dan Tenaga dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Dimensi Islam dalam syariah. In: Seminar Tamadun Islam 2012, 21 April 2012, Johor, Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Geologi, Hidrologi, Oceanografi dan Astronomi dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Keutamaan, keistimewaan dan amalan bulan Rejab dari perspektif Islam. In: Sambutan 1 Rejab 1437H, 8 April 2016, Perkarangan Surau Ehsan, Jalan Perubatan.

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Memperkasakan penulisan bab dalam buku dengan standard penulisan akademik bidang Pendidikan dan Pengajian Islam. In: Bengkel Penulisan Artikel Bab dalam Buku, 5hb April 2016, Makmal Komputer, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Menjejaki kecemerlangan Rasulullah s.a.w. dalam pendidikan keluarga Islam. In: Sambutan Maulid al-Rasul, 6 May 2005, Perkarangan Masjid Jamek Ladang Sri Gading Pekan Sri Gading Batu Pahat Johor . (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Menjejaki malam Lail al-Qadr. In: Program Ihya’ Ramadan , 20 Oktober 2005, Dewan Tun Rahah, Kolej Tun Razak , Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Menyemai Unsur Jati diri Islam di Kalangan Pelajar Pra Universiti atau Matrikulasi. In: Seminar Pendidikan Pra Universiti/Matrikulasi , 4-5 Ogos 2007, Hotel Hilton, Petaling Jaya.

Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Pemanduan Selamat pada Pandangan Islam. In: Seminar Keselamatan Jalan Raya, 5 May 2009, Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Pontian. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Pembaharuan dalam Dunia Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0453–1

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Pembangunan Islam. In: Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 21 April, 2012, Seminar Tamadun 2012.

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Penciptaan Manusia dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi (2011) Pendidikan Islam: Cabaran di Alaf Baru. In: Seminar Pendidikan Islam, 30 Oktober 2011, Madrasah Idrisiah, Kuala Kangsar . (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pendidikan Rasul dalam adab menziarahi orang sakit. In: Kursus Pengurusan Jenazah, 26 Jun 2005, Perkarangan Surau Tmn Sri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Pendidikan wuduk Mazhab al-Shafii. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0433-3

Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Pengertian fitnah dan kaedah menangani permasalahannya dalam masyarakat. MINDA, 1 (5). p. 5. ISSN 2289-4551

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Hadist dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004, Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Quran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004 , Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Perancangan penilaian guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Perkahwinan Semasa Belajar: Kebaikan dan Keburukannya dalam Pembangunan Pelajar Universiti. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Dewan Sultan Ismail, UTM. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Perkembangan Pendidikan Islam dan arah tujunya dalam memperkasakan peradaban Melayu Johor. In: Prosiding Persidangan Tamadun Melayu Johor: Johor ke arah pusat tamadun Melayu serantau, 11-13 November 2015, Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Sains Asas, Fizik, Kimia dan Geografi dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, p. 1. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Tatacara Adab Mengimarah Masjid. In: Pengimarahan Masjid dalam Agenda Ummah. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 15-41. ISBN 978-983-52-0507-1

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Wasiat dan wisayah dalam perancangan harta: prinsip dan amalan (ulasan buku). MINDA, 19 (1). p. 24. ISSN 22894551

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad, Azura and Jamarluddin, Izzatul Amanda (2013) Al-Quran dan biologi. In: Penciptaan Manusia dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 49-73. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad Zawawi, Nurliyana (2013) Al-Quran dan geografi. In: Sains asas, fizik, kimia dan geografi dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 55-81. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad Zawawi, Nurliyana and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2015) Students and school learning environment motivate success of Excellent Islamic Education Teachers (EIET). Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU),, 1 (2). pp. 83-92. ISSN 2289-960X

Jasmi, Kamarul Azmi and Che Noh, Mohd Aderi (2013) Sejarah, Kaedah, serta Model Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran (History, Methods, and Models of Teaching and Learning of the Quran). In: Bengkel Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) al-Quran SRA JAWI (Remedial and Enrichment Workshop for Teaching and Learning Quran SRA JAWI), 28-29 October 2013, Lecture Hall, Masjid Negara, Jalan Perdana 50480, Kuala Lumpur.

Jasmi, Kamarul Azmi and Hassan, Noordyana (2013) Al-Quran dan Geologi. In: Geologi, hidrologi, oceanografi dan astronomi dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-19. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi and Ilias, Mohd. Faeez and Tamuri, Ab. Halim and Mohd. Hamzah, Mohd. Izham (2011) Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education , 3 (1). pp. 59-74. ISSN 1985-6326

Jasmi, Kamarul Azmi and Jasmi, Mohd. Aris (2016) Disiplin puasa dalam sekolah Ramadan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. (In Press)

Jasmi, Kamarul Azmi and Kinan, Norinah and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd. Ismail (2004) Tahap amalan tatacara kehidupan beradab Islam di kalangan mahasiswa Islam tahun empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. In: International Seminar on Islamic Thoughts , 7-9 December 2004, Bangunan Pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Submitted)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mat Udin, Syarah (2013) Al-Quran dan zoologi. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 17-31. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Md Ahir, Ahmad Munir and Shiqi, Marvin Chua (2012) Adab makan dan minum. In: Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd Ismail and Afgani @ Eusoff, Yendo (2004) Pembentukan Tatacara Kehidupan Beradab: Keperluan Asas Kanak-kanak Islam. In: Simposium Kebangsaan Kanak-kanak Menurut Perspektif Islam, 21-22 Julai 2004, Pulau Pinang. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2005) Kecemerlangan wanita profesional mengimbangi tugas rumahtangga dan kerjaya: perspektif Islam. In: Seminar Wanita Profesional , 29-30 November 2005, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Submitted)

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2008) Penggunaan hukuman fizikal dalam pendidikan anak-anak. In: 1st National Seminar on Child Law 2008 (NCCL 08), 13hb. Julai 2008, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar (2003) Matodologi pendidikan pembangunan insan: satu kajian khas Kitab Riyadh al-Solihin. In: Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan [Siri Ketiga] , 16 Oktober 2003, Hotel Alison Klana, Seremban, Negeri Sembilan.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohammad, Azhar and Mohamed , Ahmad Kilani (2004) Asas Kebahagiaan Rumahtangga Mengikut Paradigma al-Nawawi. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 29 September 2004 , Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd Hanafiah, Nur Syazwani (2013) Al-Quran dan oceanografi. In: Geologi, hidrologi, oceanografi dan astronomi dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 43-59. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd Hanafiah, Nur Syazwani and Tamuri, Ab. Halim and Mohd Hamzah, Mohd Izham (2011) Faktor motivasi intrinsik dalam kecemerlangan guru cemerlang Pendidikan Islam dan guru di sekolah menengah : satu kajian kes. In: 2nd International Conference On Islamic Education (ICIED 2011), 19-21 December 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd Rashid, Nur Amirah (2008) Kesan Negatif Globalisasi terhadap Wanita Islam dan Penyelesaiannya. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 115-138. ISBN 978-983-52-0506-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Ismail , Norzubaidha and Moktar, Syahida Fadilla and Pareng , Zalina and Osman, Masnizah and Ismail, Muhamad Faiz (2013) Penggunaan bilik operasi Pendidikan Islam di sekolah menengah. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mustari, Mohd. Ismail and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Jenayah sumbang mahram: perkembangan dan faktor-faktor penyebarannya. In: Seminar Kebangsaan Ketiga Psikologi dan Masyarakat 2004, 04-05. Oktober 2004, Pusat Latihan KWSP (ESSET), Bangi, Selangor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Najwa Qistina and Melan, Nur Sabrina (2012) Bertemu dan Bertegur Sapa dengan Orang Dewasa. In: Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Pengaruh pemikiran al-Nawawi dalam metodologi pendidikan dan pendakwahan terhadap guru-guru Takmir di Negeri Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004, 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

Jasmi, Kamarul Azmi and Razi, Mohd Rafeez and Shidun, Mohamad Shafiq (2012) Toleransi dan aktiviti sosial dalam kalangan kanak-kanak. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia, 22 September, 2012, Skudai, Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Samseh, Siti Hafshar (2013) Al-Quran dan tenaga suria. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 33-47. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Selamat, 'Atiqah (2013) Al-Quran dan Fizik. In: Sains Asas, fizik, kimia dan geografi dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 23-38. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2007) Pembangunan Modal Insan yang Sempurna Menurut Perspektif Al-Imam-Al-Nawawi. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, 2007, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2005) Penterjemahan dan Peranannya dalam Pendidikan Islam Masyarakat Malaysia. In: Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 1-11. ISBN 978-98-3337-65-51

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Pengayaan buku hadis Turath serta kepentingannya dalam pembangunan dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. In: Seminar Warisan Nabawi (SWAN 2007), 11 - 12 July 2007, Palm Garden Hotel, IOI Resort, Putrajaya .

Jayos, Samsiah and Abd. Ghani, Faizah and Mohd. Tahir, Lokman and Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah Bandar, Nur Fatihah (2015) System support in counseling among Muslim convert clients in Malaysia. Cognitive Sciences And Human Development, 1 (1). pp. 74-81. ISSN 2462-1153

Junoh, Husin and Awang, Habibah and Hassan, Mohamed Fadzli and Hassan, Ahmad Muhyiddin and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2008) Perlantikan hakim wanita : satu analisa ringkas. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 35-48. ISBN 978-983-52-0506-4

Jusoh, Yahaya (2012) Hedonisme dan kesannya di Malaysia. In: Fiqh, Science and Technology Seminar 2012, 19-20 May 2012, Johor, Malaysia.

Jusoh, Yahaya (2012) Imam Al-Ghazali: pemimpin terulung islam yang membawa kepada kesejahteraan manusia. In: Fiqh, Science and Technology Seminar 2012, 19-20 May 2012, Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia.

Jusoh, Yahaya (2012) Ketokohan dan saintis Islam Ibnu Sina dalam falsafah ketamadunan. In: National Fiqh, Science and Techology Seminar 2012 (FST2012), 2012.

Jusoh, Yahaya (2012) Konsep tamadun Islam dalam pengurusan Tabung Haji. In: National Fiqh, Science and Techology Seminar 2012 (FST2012), 2012.

Jusoh, Yahaya (2012) Konsep tamadun Islam dalam undang-undang Kedah. In: National Fiqh, Science and Techology Seminar 2012 (FST2012), 2012.

Jusoh, Yahaya (2012) Maqasid syariah dalam bidang farmaseutikal: kesan kepada kemaslahatan ummah. In: National Fiqh, Science and Techology Seminar 2012 (FST2012), 2012.

Jusoh, Yahaya (2012) Model pemprosesan cuka menurut hadis dan saintifik. In: National Fiqh, Science and Techology Seminar 2012 (FST2012), 2012.

Jusoh, Yahaya (2012) Tokoh-tokoh perjuangan islam Imam Malik. In: Fiqh, Science and Technology Seminar 2012, 19-20 May, 2012, Skudai, Johor.

Jusoh, Yahaya and Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Usaha penterjemahan manuskrip majlis Aceh ke dalam Bahasa Inggeris. In: Membina Kepustakaan dalam Bahasa Melayu. Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 696-705. ISBN 978-983-192-438-9

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2008) Hak dan peranan wanita dalam Al-Quran. In: Isu Wanita dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-18. ISBN 978-983-52-0506-4

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2005) Interaksi harta dalam Al–Quran: pengertian, pengumpulan dan pemanfaatan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0365–2

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2010) Kesepaduan falsafah sains al-quran dalam kurikulum sekolah rendah sebagai asas pembentukan masyarakat hadhari di Malaysia. Jurnal Hadhari (3). pp. 23-41. ISSN 1985-6830

K

Kadikon, Sulaiman (2004) An analysis of Islamic environmental ethics with special reference to Malaysia. PhD thesis, University of Wales, Lampeter, United Kingdom, Department of Theology, Religious Studies and Islamic Studies.

Kamarudin, Suzilawati (2000) Hubungan nilai-nilai Islam dengan prestasi perniagaan di dalam industri teknologi maklumat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Kasim, Noor Zaly Moktar and Mohd. Nasir, Zulhazmi and Mohd. Amin, Jasmi and Abdul Razak, Khadijah (2010) Penggunaan ICT dalam P&P Pendidikan Islam di era globalisasi: impak dan cabarannya. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Khalid, Esa and Abd. Hamid, Mohd. Azhar (2008) Beberapa aspek falsafah sains matematik Islam : suatu analisis konsep. In: Pengajian Umum dan Kemahiran Generik. Penerbit UTM , Johor, pp. 91-104. ISBN 978-983-52-0690-0

Khalid, Esa and Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Othman, Muhamed Fauzi (2008) Manusia dan kemanusiaan dalam pembangunan : menyorot beberapa pandangan Islam dan Barat. In: ISLAM dan Isu-Isu Global. Penerbit UTM , Johor, n/a. ISBN n/a

Khalid, Esa and Mohd. Nain, Ahmad Shukri and Omar, Rozeyta and Bakri, Norhani (2008) Beberapa pandangan Islam terhadap hubungan etnik. In: Islam dan Isu-Isu Global. Penerbit UTM , Johor.

Khalid, Esa and Omar, Rozeyta and Mohd. Naim, Ahmad Shukri (2008) Konsep autoriti ilmu dalam Islam pengaruh dan cabaran. In: ISLAM dan Isu-Isu Global. Penerbit UTM , Johor, n/a. ISBN n/a

Kuang, Lau Chun and Sulaiman, Salwani and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam: Agama, Sejarah, dan Tamadun. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Loman, Othman (2013) Tuntutan mempelajari kaedah pengajaran Tilawah al-Quran ke atas guru Pendidikan Islam melalui Kaedah Iqra’. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Lubis, Maimun Aqsha and Daud, Md.i Yusoff and Mohd. Nazmi, Muhammad Afham (2013) Analisa tahap kefahaman dan kesediaan bakal guru terhadap pengajaran elemen pendidikan seks dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

M

Mahmad Nor, Aiman and Fakharazi, Mohammad Syahmi and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam di Dunia Kontemporari Baru. In: Kertas Kerja Persidangan Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 21 April 2012, Seminar Tamadun 2012.

Mahmud, Maziah and Abu Bakar, Sahlawati and Sudi, Suriani and Azizan, Nurzatil Ismah and Ismail, Khairunnisa and Hasan, Wan Ramizah (2012) Penilaian silibus dan kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran asas Tilawah al-Quran di Sekolah-Sekolah Rendah Agama (SRA) di Negeri Selangor. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Makhsin, Mardzelah and Azid @ Aziz, Nuruwahida and Ilias, Mohamad Fadhli (2016) The application of hisba moral enhance students’ discipline. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (1). pp. 234-240. ISSN 2039-2117

Makhsin, Mardzelah and Ilias, Mohamad Fadhli and Che Noh, Mohd. Aderi (2014) Amalan hisbah kendiri dalam Pendidikan Islam: kajian terhadap murid-murid sekolah menengah di Kedah. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 2 (1). pp. 25-37. ISSN 2289-3016

Makhsin, Mardzelah and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi and Ilias, Mohamad Fadhli (2012) Hisbah pembelajaran kendiri dalam Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education , 4 (1). pp. 35-50. ISSN 1985-6326

Mamat, Mohd. Anuar (2015) Teknik soal-jawab dalam pengajaran Imam Abū Ḥanīfah (m.150h/767m): suatu analisis terhadap kitab al-‘Alim wa al-Muta‘allim. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 3 (2). pp. 1-12. ISSN 2289-3016

Mansoureh Ebrahimi, (2014) British and Iran: harmful harvest of 1951 oil negotiations. Asian Social Science, 11 (1). pp. 1-7. ISSN 1911-2017

Marni, Murazmallail (2013) Pendidikan agama sebagai asas pembangunan saintis Muslim: kajian terhadap latar belakang pendidikan saintis muslim abad 4-7 Hijri. In: Seminar on Islam, Science and Technology 2013, 2013.

Marni, Nurazmallail (2012) Penglibatan wanita dalam Pendidikan Islam: sorotan terhadap biografi pendidikan Ibn Qayyim Al-Jawziyah. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Marni, Nurazmallail and Mohamed, Ahmad Kilani and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pembangunan sifat bekerja dalam kumpulan (teamworking) sebagai atribut utama graduan IPT: huraiannya menurut perspektif wahyu. In: Seminar Kebangsaan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2-3 Februari 2005, Hotel Sofitel, Senai, Johor Bahru, Johor. (Submitted)

Marni, Nurazmallail and Mohamed , Ahmad Kilani and Hashim, Normala and Abu Nasir , Ruzana (2004) Amalan bekerjasama dalam komuniti setempat : kepentingannya menurut perspektif Islam. In: Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme Sivic, 4-6 September 2004, Langkawi, Kedah Darul Aman.

Marni, Nurazmallail and Mohd. Amin, Mohd. Zohdi and Mohd. Ghazali, Norzulaili (2008) Kedudukan wanita dalam undang-undang keluarga Islam: kajian tentang hadanah. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 19-34. ISBN 978-983-52-0506-4

Marni, Nurazmallail and Muhammad, Siti Norlina (2007) Hadis dan psikoterapi menurut Ibn Qayyim Al Jawziyyah dalam kitab al tibb al nabawiyy. In: Seminar Warisan Nabi, 2007, Palm Garden, IOI Resort Putrajaya.

Marni, Nurazmallail and Wan Ahmad, Wan Yahaya and Md. Naser, Maziah (2015) Mahasiswa dan gaya penampilan. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-20. ISBN 978-983-52-1042-6 (Submitted)

Marni, Nurazmallail and Nizar, Tamar Jaya and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Hashim, Abdul Wahab Ishari and Wan Alias, Wan Shaari and Rosman, Arieff Salleh and Mohamad, Ahmad Sallehuddin (2003) Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Project Report. UTM. (Unpublished)

Masrin, Saiyidatul Mahirah and Hashim, Faezah and Mustari, Mohd. Ismail (2015) Gugatan akidah: tidak mengakui nikmat Allah SWT. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Mat Hussain, Norazila and Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2013) Hibah sebagai instrumen perancangan harta orang-orang Islam: perspektif masyarakat. Jurnal Pengurusan Jawhar, 7 (1). pp. 23-40. ISSN 1385-8947

Mat Tuah, Abdul Hafiz and Stapa, Zakaria (2013) Islam dalam membentuk asas jati diri sebagai modal insan yang cemerlang. In: Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi 2013, 23 - 25 September 2013, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Gombak, Kuala lumpur.

Mat Yusoff, Rabiatul ‘Adawiyah and Abdullah Hamami, Nurul Faridah and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Adab percakapan dan perkembangan bahasa anak-anak. In: Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zain, Noor Izzuddin and Wan Abdullah, Wan Ali Akbar and Mohd. Zhaffar, Nursafra (2015) i-Eco: inovasi simulasi dalam pembelajaran dan pengajaran ibadah Tingkatan 4. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 3 (2). pp. 1-6. ISSN 2289-3016

Md. Abas, Mohd. Hafizullah (2015) Haiwan dalam Al-Quran menurut tafsir ilmi kajian terhadap lebah semut dan labah-labah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Md. Noh, Rozita and Hussain, Osman and Che Noh, Mohd. Aderi (2012) Amalan pensyarah dalam cara pemerolehan maklumat Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan: amalan terpilih untuk Pendidikan Islam. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Melan Zubir, Ahmad Firdaus and Mat Tarmizi, Amir Hazim and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Wanita Berkhatan: Antara Tuntutan Agama dan Budaya. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Minhat, Aemy Liza (2014) Hubungan makanan dan pemakanan halalan toyyiba dengan akhlak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilisation.

Mohamad, Abdul Kadir and Yusoff, Kamaruzaman and Saat, Ishak (2015) Peranan dan sumbangan Haji Ismail dalam memperkukuhkan pendidikan agama Negeri Johor Darul Ta'zim 1929-1937 dan 1949-1960. In: Seminar Koleksi Johor 2015, 16 February, 2015, Johor Bahru, Johor.

Mohamad, Khairul Azmi and Othman, Nooraini (2009) Minda hadhari dalam mencapai matlamat islam hadhari. In: Ke Arah Umat Hadhari. Yayasan Ilmuwan, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 5-34. ISBN 978-983-44372-1-3

Mohamad Rasdi, Mohamad Tajuddin (2003) The idea of death and its implications on siting and architecture of cemetries in the Islamic city: the case of the mosque. In: International Seminar: Islam and the Challenges of Science and Technology in the 21st Century, 2003, Puteri Pan Pacific, Johor.

Mohamad Rasdi, Mohamad Tajuddin (2007) Mosque architecture in Malaysia : classification of styles and possible influence. Jurnal Alam Bina, 9 (3). pp. 1-37. ISSN 1511-1369

Mohamad Sharif, Siti Aspalaili and Wei, Liew Inn and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Sejarah ringkas Islam. In: Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Ahmad Kilan @ Ahmad Kilani and Jusoh, Yahaya (2013) Pembangunan modal insan menurut perspektif Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0859–1

Mohamed, Ahmad Kilani (2003) Nilai hidup sederhana menurut praktis tasawuf & kepentingannya dalam kehidupan muslim. In: Seminar Tasawuf Peringkat Kebangsaan 2003, 2003, Allson Klana Resort, Negeri Sembilan Darul Khusus.

Mohamed, Ahmad Kilani and Ismail, Idris (2003) Garis pemisah antara iman & kufur (huraian mengenai bahaya ajaran sesat). In: Program Penghayatan Islam anjuran Kelab Iqra' UTM, 2003, Dewan Serbaguna Kolej Meranti, UTM.

Mohamed, Ahmad Kilani and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib and Hehsan, Aminudin and Hashim, Normala (2012) Pendidikan Islam dalam konteks pembangunan ummah. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Mohamed, Ahmad Kilani and Muhamad, Siti Norlina and Mohamed, Ahmad Marzuki and Hashim, Normala (2012) Pendidikan al-Quran ke arah pembangunan insan rabbani. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan Dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar and Hashim, Normala (2007) Pembangunan modal insan : huraian daripada aspek kaedah rangsangan pembelajaran afektif menurut Al Quran. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III , 2-3 Feb. 2007, Unversiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Mohamed, Ahmad Kilani @ Ahmad Kilan (2003) Pengurusan pendidikan di sekolah: huraian menurut perpektif Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0300–8

Mohamed, Mohini (2007) The status of women in the Quran and Hadith. In: International Conference on The Status of Muslim Women in Contemporary Society, 2007, IIUM.

Mohamed, Sofiah and Jasmi, Kamarul Azmi and Norman, Nur ‘Izzah (2016) Teachers' acquaintance with the developmental of pre-school students: a pilot study. In: Research on Educational Studies. Serials Publications PVT. LTD, New Delhi, India, pp. 218-229. ISBN 978-81-8387-772-5

Mohamed, Zainab Che and Hashim, Azmil and Jemali, Misnan and Kasim, Ahmad Yunus (2013) Penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) dalam pengajaran dan pembelajaran kelas khas kemahiran al-Quran. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohamed Yusof, Nor Ashikin (2013) National policy on Islamic philanthropy. In: World Universities' Islamic Philanthropy Conference 2013, 2013.

Mohamed Yusoff, Ahmad Fkrudin and Hamzah, Mohd. Isa and Wan Hamat, Wan Norina (2014) Pembangunan perisian pengajaran dan pembelajaran multimedia interaktif pengurusan jenazah politeknik Malaysia. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 2 (2). pp. 11-25. ISSN 2289-3016

Mohammad, Mohammad Tahir Sabit (2007) Joint venture modes in the development financing of waqf properties. Malaysian Journal of Real Estate, 2 (1). pp. 43-54. ISSN 1823-8505

Mohammad Tajuddin, Mohammad Tajuddin and Ismail, Alice Sabrina (2003) The political ideas of islam and their influence on mosque architecture in Malaysia. In: mAAN 3rd International Conference, 2003, Surabaya, Indonesia.

Mohammad Zuki, Siti Azaharah and Hashim, Azmil (2013) Kaedah pengajaran dan pembelajaran Ilmu Qiraat Sab’ah melalui Program Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran (KKQ). In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohd Daud, Zuridan and Hashim, Haslinda (2006) Pembangunan pelajar dari perspektif Rasulullah s.a.w.; satu pendekatan soft skills di KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Yusof, Farahwahida and Rosman, Arieff Salleh (2009) Relevansi kurikulum pendidikan tinggi Islam dengan keperluan semasa: pengalaman UTM. In: Pendidikan Tinggi Islam: Cabaran & Prospek. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Shah Alam, pp. 191-204. ISBN 978-967-305-353-7

Mohd. Aini, Marshitah and Che Noh, Mohd. Aderi and Tamuri, Ab. Halim (2013) Mengenali punca kemerosotan minat pelajar terhadap pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohd. Hashim, Abd. Wahab Ishaari (2003) The digitalization of hadis: between needs and challenges. In: International Seminar: Islam and the Challenges of Sciences and Technology In the 21st Century, 2003, Puteri Pan Pacific, Johor.

Mohd. Isa, Arif Fahmi and Yahya, Muhd. Aizat and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Wanita dan Perkahwinan dalam Islam. In: Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Ismail Mustari, (2014) Faktor sokongan individu terhadap kecemerlangan wanita bekerjaya dan berumah tangga. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 67 (1). pp. 5-16. ISSN 0127-9696

Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2012) Kaedah menentukan arah kiblat. In: Seminar Keunggulan Masjid: kaedah menentukan arah kiblat.

Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2012) Kelebihan mengimarahkan masjid. In: Seminar Keunggulan Masjid: kelebihan mengimarahkan masjid.

Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2012) Mahasiswa berpolitik, apakah cabarannya? In: Seminar Remaja Permata Dunia, 2012.

Mohd. Noor, Sulaiman Shakib and Napiah, Othman (2012) Masjid Kayu Ulul Albab. In: Seminar Keunggulan Masjid: Masjid Kayu Ulul Albab, 2012.

Mohd. Pisol, Mohd. Izzuddin and Hashim, Azmil and Abd. Ghani, Kamarulzaman (2015) Kesediaan guru dalam pengajaran model tasmik Program J-Qaf. Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 1 (1). pp. 1-13. ISSN 2289-960X

Mohd. Rashid, Nor Amirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Kesan negatif globalisasi terhadap wanita Islam dan penyelesaiannya. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor . (Submitted)

Mohd. Saini, Wardati and Mohd. Yatim, Noramizah and Mohd. Puaad, Nurin Safia and Safar, Jimain @ Ajmain (2015) Gugatan akidah: hal selain Allah dalam hukum syarak. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor,.

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Talib, Nor Hayati Fatmi and Tamuri, Ab. Halim and Abdul Ghani, Kamarulzaman (2015) Persepsi pelajar terhadap fungsi surau sekolah sebagai pusat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan. In: International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Talib, Nor Hayati Fatmi and Tamuri, Ab. Halim and Talib, Ahmad Tarmizi (2011) Masjid menjana pembentukan belia rabbani. Malaysian Journal of Youth Studies, 5 . pp. 127-142. ISSN 2229-8738

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Tamuri, Ab. Halim and Abdul Ghani, Kamarulzaman and Fatmi Talib, Nor Hayati (2012) Persepsi pelajar terhadap fungsi surau sekolah di sekolah menengah kebangsaan. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Mohd. Sharif, Mohd. Saifun Aznin and Tamuri, Ab. Halim and Hamzah, Mohd. Isa and Muhammad, Mior and Mohd. Saali, Saiful Nizan (2013) Inovasi pengajaran dan pembelajaran hadith melalui kaedah cerita dan cerpen. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohd. Yusof, Farawahida and Zulkifli, Abdul Halim (2007) Penguatkuasaan undang-undang ke atas ajaran salah: satu analisis. In: Kebangsaan Undang-Undang Penguatkuasaan & Pendakwaan anjuran USIM, 28-29 Ogos 2007, Pan Pacific, KLIA.

Mokhtar, Sarimah and Mohd. Jailani, Mohd. Kashfi and Tamuri , Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi and Abdul Ghani, Kamarulzaman (2011) Differential item functioning of teaching practices in Islamic Education instrument (TPIED). Journal of Islamic and Arabic Education , 3 (2). pp. 53-66. ISSN 1985-6326

Mokhtar, Sarimah and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi and Hassan, Nurul hudaa and Ali, Mohamad Maliki and Harith, Zahiah (2010) Amalan pengajaran Pendidikan Islam: aplikasiteori menurut perspektif al-Ghazali dan Dunkin & Biddle. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Mokhtar, Sarimah and Tamuri, Ab. Halim and Mohd. Jailani, Mohd. Kashfi and Che Noh, Mohd. Aderi (2012) Kajian pengaruh amalan guru Pendidikan Islam terhadap penghayatan akhlak pelajar sekolah menengah. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Muhamad, Nurul Asiah Fasehah and Hamzah, Mohd. Isa and Tamuri, Ab. Halim and Talib, Nor Hayati Fatmi (2013) Kepentingan kepercayaan epistemologi Islam di kalangan guru Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Muhamad, Siti Norliana and Abdullah, Abdul Hafiz and Ali, Maznah and Mohamed, Ahmad Kilani (2008) Fenomena kahwin singkat di kalangan pasangan Islam : cabaran terhadap wanita Islam masa kini. In: Isu Wanita dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 99-114. ISBN 978-983-52-0506-4

Muhamad, Siti Norlina and Che Mat @ Mohd Shukor, Zamzarina and Ali, Maznah and Haron, Zulkifli and Ripin, Mohd Nasir and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani (2005) Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal: Kajian di Skudai, Johor Bahru Johor. Project Report. UTM. (Unpublished)

Muhamad, Siti Norlina and Md. Sham, Fariza (2009) Psikoterapi Islam : kaedah memperkasa jiwa manusia. In: Kolokium Siswazah Pengajian Islam 2009, 2009, UKM, Bangi, Selangor.

Muhamad, Siti Norlina (2013) Iman, Islam dan ihsan: kaitannya dengan kesihatan jiwa. In: Seminar Pendidikan dan Penyelidikan Islam (SePPIM 2013).

Muhamad Zubir, Muhammad Afiq Naqiuddin and Chung, Ooi Chean and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Dimensi Islam dan Syariah. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamed, Ahmad Zaidi Shah (2011) Amalan pengajaran & pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) dalam pengajaran Tilawah al-Quran. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Muhammad, Azhar and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2005) The mastery of religious based secondary school student on the education of arabic rhetoric. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Seminar Pembangunan Kerjaya Abad 21 , 29 September 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Hala Tuju Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 129-140. ISBN 967-61-1855-9

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Isteri di Kalangan Orang-orang Melayu. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Jusoh, Yahaya and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pengiktirafan Islam terhadap hak wanita dalam bidang pendidikan dan kerjaya. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor. (Unpublished)

Muhasip, Mazhair Shahroz and Hashim, Azmil and Jemali, Misnan (2012) Strategi pengajaran dan pembelajaran tarannum al-Quran dalam Kelas Khas Kemahiran al-Quran. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Mustafa, Radhiahtul Raehan (2014) Identification of porcine-based source in capsule by using FTIR-ATR and awareness of muslim consumer about the halal authentication. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilisation.

Mustaffa, Mohamed Sharif and Ahmad, Roslee (2002) Bimbingan kerjaya menurut perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 8 . pp. 63-70. ISSN 1394-1801

Mustari, Mohd Ismail and Ya'akob, Robiah and Chik, Syarifah @ Noriana and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Permasalahan Ibu Tunggal dalam Melaksanakan Tanggungjawab Pendidikan Anak-anak: Satu Kajian Kawasan Sura, Dungun, Terenggannu. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail (2008) Iktikaf ketika mengimarahkan masjid : hukum dan perbahasan. In: Pengimarahan Masjid Dalam Agenda Ummah. Penerbit UTM , Johor, pp. 57-74. ISBN 978-983-52-0507-1

Mustari, Mohd. Ismail and Balakrishnan, Prabakar and Sundar, Sri Theran (2015) Mahasiswa dan kegiatan sosial. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 67-80. ISBN 9789835210426 (Submitted)

Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah and Muhammad, Azhar (2013) Menginovasi Masjid mensejahtera ummah. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0920–8

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Hadhari. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0503-3

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Pengimarahan masjid dalam agenda ummah. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0507-1

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Pengurusan berkualiti memacu kecemerlangan pengurusan masjid. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0508-8

Mustari, Mohd. Ismail and Ya'akob, Robiah and Chik, Syarifah @ Noriana and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani (2006) Permasalahan ibu tunggal dalam melaksanakan tanggungjawab pendidikan anak-anak: satu kajian kawasan Sura, Dungun, Terenggannu. In: Krisis & Konflik Institusi Keluarga. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 32-51. ISBN 967-61-1862-1

Mustari, Mohd. Ismail and Muhammad, Azhar and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Mohamed, Ahmad Kilani and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Marni, Nurazmallail (2006) Pemetaan Dakwah di Negeri Johor: Kajian Lokasi, Metodologi & Pengaplikasiannya di Skudai, Kulai, Pasir Gudang dan Johor Bahru. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Myibbin, Mohd. Rifqi and Hassan, Siti Zainab and Jasmi, Kamarul Azmi and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Zakat pertanian dalam konteks Malaysia: satu kajian dan penilaian semula. In: Seminar on Islamic Thoughts , 7-9 December 2004, Bangunan Pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Unpublished)

N

Napiah, Othman (2005) Kebersamaan dalam ilmu tasawuf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0378–4

Nashirudin, Mohd. Azlan Syah and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Cadangan Penyediaan tempat Wuduk yang Efisien. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 124-140. ISBN 978-983-52-0508-8

Nasrul Hisyam, Nor Muhamad (2012) Umra dan ruqba : Analisis mengenai kesannya 45-92 terhadap kontrak hibah dan potensinya sebagai instrumen agihan harta dan hubungannya dengan bid‘ah. Jurnal Syariah, 20 (1). pp. 1-46. ISSN 0128-6730

Nizar, Tamar Jaya (2002) Tiga Golongan Syuhada (Kajian Hadis Dari Aspek Kesahihan Sanad Dan Matan Serta Statusnya). Jurnal Teknologi E (36E). pp. 39-60. ISSN 0127-9696

Nizar, Tamar Jaya (2013) Salafiah Ibn Qayyim Al–Jauziyyah dalam isu kalam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0892–8

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2012) Keberkesanan pengurusan zakat secara korporat : tinjauan prestasi kutipan zakat harta negeri Pahang tahun 2000 - 2010. Jurnal Pengurusan Jawhar, 6 (1). pp. 23-50. ISSN 1985-2010

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam and Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Peribadi cemerlang menurut perspektif al-Ghazali. In: Seminar Antarabangsa Peradaban Melayu Ke-3 , 2-3 Februari 2007, Sunway Lagoon Resort Hotel, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Norrulhisam, Nurul Atiqah and Abdul Razak, Khadijah (2013) Impak pelaksanaan kaedah pengajaran sirah berasaskan multimedia terhadap minat pelajar. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

O

Omeroglu, Nesim (2014) The role of the Lajnat Al- Ta’rifbil-Islam of Kuwait in da’wah to non-muslim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Omeroglu, Nesim (2014) The role of the Lajnat Al-Ta'rifbil-Islam of Kuwait in da'wah to non-muslim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilisation.

Othman, Muhammad Fauzi and Abdul Hamid, Mohd. Azhar and Balwi, Mohd. Koharuddin and Khalid, Esa and Mamat, Ahmad Rupaii and Markom, Mohd. Nasir (2009) Gagasan Islam hadhari dan hubungan etnik. In: Hubungan Etnik di Malaysia: Perspektif, Teori dan Praktik. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 219-239. ISBN 978-983-52-0724-2

Othman, Nooraini (2009) Takwa dan keimanan dari perspektif psikologi dan pendidikan. In: Ke Arah Umat Hadhari. Yayasan Ilmuwan, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 79-100. ISBN 978-983-44372-1-3

Othman, Siti Nadirah and Walter, Azureen Sabina and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Zaman Kegemilangan Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Panatik @ Abd. Rahman, Siti Aisyah (2003) Teknologi multimedia di Malaysia : implikasinya terhadap identiti muslim. Jurnak Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-10. ISSN 1675-1930

Panot, Hiasan and Mohd. Rahman, Ahmad Farhan and Zainal Abidin, Muhammad Zainal Fitri and Mohamed, Ahmad Kilani (2015) Gugatan akidah: benci al-Quran. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Patahol Wasli, Mohamad Muhidin and Hussin, Zaharah (2013) Integrasi rancangan televisyen realiti Islamik dalam pedagogi pengajaran Pendidikan Islam: satu tinjauan awal. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

R

Rahmat, Nurul Hazira (2009) Perancangan harta mengikut undang-undang Islam menggunakan konsep hibah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Geoinformation Science And Engineering.

Ramli, Ahmad Termizi (2009) Usul fiqh: sains pembuatan keputusan yang beretika (usul-ul-fiqh: an ethical science of decision making). In: CFiSRT, 2009.

Ramli, Norhannan and Hussin, Zaharah and Idris, Awang (2013) Tahap kefahaman ilmu Pendidikan Islam dalam kalangan guru pelatih j-QAF. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Ramli Awang, (2014) Halal epistemology from a global perspective. Social Sciences (Pakistan), 9 (6). pp. 375-378. ISSN 1818-5800

Ramlie, Habibah @ Artini and Hussin, Zaharah (2014) Profesionalisme perguruan Pendidikan Islam berasaskan riadhah ruhiyyah: satu analisa keperluan. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 2 (1). pp. 7-24. ISSN 2289-3016

Ripin, Mohd. Nasir and Awang, Ramli (2012) Kemahiran generik dalam pendidikan berdasarkan Kisah Anbiya dalam al-Quran. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), Johor Bahru, Malaysia, 8-9 Mac 2012.

Ripin, Mohd. Nasir and Awang, Ramli (2012) Pendidikan akidah aliran salaf dari perspektif pemikiran Sheikh Abdul Qadir al-Mandili. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Ripin, Mohd. Nasir and Awang, Ramli and Haron, Zulkiflee and Khalid, Esa (2007) Kisah Anbiya dalam Al-Quran sebagai pemangkin pembangunan modal insan bidang sains & teknologi. In: Seminar Antarabangsa Sains dan Teknologi, 2007, Kuala Lumpur.

Ripin, Mohd. Nasir and Ruskam, Aminuddin (2008) Keganasan terhadap wanita : metodologi penyelesaian Islam. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 77-98. ISBN 978-983-52-0506-4

Rohmad (Rahmad), Siti Haniah (2015) Garis panduan dan etika e-Dagang bagi produk fizikal menurut perspektif syariah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Rosman, Arieff Salleh (2012) Effect of water quality on the bioaccumulation of heavy metals in green mussel and demetallisation using catalytic oxidative technique: a review on the relation with Maqasid Syariah. In: Seminar Kebangsaan Fiqh Sains dan Teknologi ke-3, 2012, 2012.

Rosman, Arieff Salleh (2003) Etika standard Islam tentang harta intelek dalam aktiviti R&D. In: Seminar Islam and The Challenges of Science and Technology in The 21st Century, 2003, Johor Bahru.

Rosman, Arieff Salleh (2003) Harta intelektual menurut fikh Islam. In: Seminar Intellectual Property Right and Globalisation, 2003, Kuala Lumpur, Malaysia.

Rosman, Arieff Salleh (2002) Harta intelektual menurut Fiqh Islam: Pendekatan perbandingan dengan undang–undang Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0259-1

S

Sa'adon, Salina (2013) Hubungan antara penguasaan pembacaan al-Quran dalam kalangan pelajar sekolah menengah dengan kaedah pengajaran guru Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Saad, Saidah and Salim, Naomie and Zainal, Hakim (2010) Towards context-sensitive domain of Islamic knowledge ontology extraction. International Journal for Infonomics (IJI), 3 (1). pp. 197-206. ISSN 1742-4712

Sabilan, Sapie and Ishak, Mohamad Fuad and Mohamed Lip, Suhana and Rashed, Zetty Nurzuliana and Kusut, Rekkeman and Sulaiman, Suziana Hanini and Mohni, Siti Nga’ishah Mohni (2015) Tahap kesesuaian matlamat dan hasil pembelajaran Kursus Praktikum (Latihan Mengajar) kendalian Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) menurut persepsi guru-guru pelatih: satu tinjauan awal. Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 1 (1). pp. 118-128. ISSN 2289-960X

Safar, Ajmain and Ruskam, Aminuddin and Muhammad, Ahmad Marzuki and Ismail, Idris (2013) Kurikulum akhlak dalam melahirkan saintis Muslim beretika: tinjauan di Malaysia. In: Seminar on Science, & Technology 2013, 1st Oktober 2013 , Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Safar, Ajmain @Jimaain and Tamuri, Ab. Halim (2011) Tahap penghayatan akhlak dalam kalangan pelajar sekolah menurut pentaksiran rakan sebaya. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor .

Safar, Ajmain@Jimaain (2008) Institusi masjid dalam memperkasakan pembangunan modal insan. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 15-30. ISBN 978-983-52-0508-8

Safar, Jimain @ Jimaain and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi and Abdul Raof, Abdul Halim (2013) Profil akhlak pelajar sekolah menengah menurut pentaksiran rakan sebaya. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Said, Samsiah and Abdul Razak, Khadijah and Tamuri, Ab. Halim (2010) Perkara asas fardu ain: satu penilaian semula. In: Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Said, Siti Faizah and Suhid, Asmawati (2013) Program j-QAF dan pelaksanaannya di Malaysia. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Saili, Jahidih and Hashim, Azmil (2013) Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) pengajaran Tajwid al-Quran dalam kalangan guru KKQ di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Salai, Nor Azlan (2013) Pelaksanaan Kem Bestari Solat (KBS) program j-QAF di sekolah-sekolah rendah zon Pengerang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Salamon, Hussin (2013) Pendermaan organ dan anggota badan dalam perspektif Islam. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2013.

Salamun, Hailan and Rashid, Rofishah (2016) Tahap amalan kepemimpinan pengerusi masjid di Terengganu. Journal of Business and Social Development, 4 (1). pp. 65-77. ISSN 2289-2915

Salim, Naomie (2012) Ikhtisyaf intihal (Title dlm Bahasa Arab). In: Virtual Workshop on Intelligent Computing Systems and Applications, 10-11 September 2012, Ryad, Sudia Arabia.

Salim, Nor Asma (2013) Isu-isu penguasaan bacaan al-Qur’an dalam kalangan pelajar sekolah menengah. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Salim, Nurfauzan (2014) An analysis of foods and drinks based on qur'an and sunnah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Samat, Abdul Basit and Salamon, Hussin and Ismail, Zuhaimy and Suratman, Azmi Shah and Hassan, Ahmad Muhyuddin and Abdullah, Abdul Hafiz (2005) Penggunaan Dinar Emas dan Dirham Perak Sebagai Mekanisme Dalam Sistem Kewangan. Project Report. UTM. (Unpublished)

Saniman, Muhammad Amin and Xuan, Teoh Hao and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Peringkat Permulaan Islam. In: Prosiding Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia .

Sayed Ahmad, Sayed Mahusain (2012) Menguji tahap kepantasan membaca tulisan jawi dalam kalangan pelajar. In: Prosiding Seminar Antabangsa Perguruan dan Pensisikan Islam (SEAPPI 2012), 8-9 March 2012, Johor, Malaysia.

Sayed Ahmad, Sayed Mahusain (2012) Pendidikan keusahawanan: satu pendekatan Islam. In: Prosiding Seminar Antabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 January, 2012, Johor Bahru, Johor.

Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2000) Gaya kepimpinan ketua berpendidikan agama dan hubungannya dengan prestasi pekerja : kajian di Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Shah Yahya, Muhamad Idzmir and Basiron, Bushrah (2015) Gugatan akidah: mentaati selain Allah. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor,.

Siang, Tan Chun and Yun, Chye Mei and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Beradab Semasa di Meja Makan. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia , 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Sidek, Latipah and Mamat, Akmariah and Mohd. Yusop, Noraziah and Tamuri, Ab. Halim (2010) ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) guru-guru Pendidikan Islam (GPI). In: 1stInternational Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Stapa, Zakaria and Munawar, Ahmad and Yusof, Ismail Eiashah (2010) Sumbangan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia terhadap pemerkasaan jati diri bangsa Melayu. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Sulaiman, Muhammad Irfan and Nasaruddin, Muhammad Aminuddin and Mohamed, Ahmad Marzuki (2015) Gugatan akidah: menghalalkan yang haram. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Sulaiman, Nurul Hidayah and Kamaruddin, Nor Kamilah and Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Gugatan akidah: mengingkari dan mencela Rasulullah. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Suliman, Muhammad Qutaibah and Muhammad Shah, Muhammad Inamul Hassan and Mohd. Nor, Sulaiman Shakib (2015) Gugatan akidah: reda dengan kekafiran. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Suratman, Azmi Shah and Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Sumbangan Guru Takmir dalam pembangunan dan pendidikan masyarakat Islam di Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid , 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

Suratman, Azmi Shah and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Beberapa pengamatan awal hubungan Islam dan Kristian di Malaysia: cabaran-cabaran interaksi dan dialog antara agama. In: Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia. Jabatan Akidah dan Pemikiaran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 63-78. ISBN 978-983-43709-4-7

Syed Nasruddin, Sharifah Nur Farhah and Johar, Siti Norshakilah and Wan Embong, Wan Hassan (0016) Gugatan akidah: benci kepada Islam. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

T

Tahir, Sivan Hisham (2013) The role of the mosque in the Kurdistan community development. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment.

Tajuddin, Jalaluddin and Tamuri, Ab. Halim (2010) Kaedah berkesan pengajaran dan pembelajaran adab dan akhlak Islamiah: satu perbincangan. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Tamar Jaya Nizara, (2013) Pemikiran akidah imam al-syafi`i. Jurnal Teknologi (Sains Sosial), 62 (1). pp. 55-65. ISSN 2289-5434

Tamuri, Ab Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Nilai, Amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam Selepas Penjajahan Barat Hingga Kini. In: Peradaban Arab-Islam dan Masyarakat Melayu. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 35-57. ISBN 978-983-9368-43-7

Tamuri, Ab. Halim (2015) Standardization of Islamic education excellence in the world. Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 1 (2). pp. 109-120. ISSN 2289-960X

Tamuri, Ab. Halim and Ajuhary, Mohamad Khairul Azman (2010) Amalan pengajaran guru Pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep mu‘allim. Journal of Islamic and Arabic Education , 2 (1). pp. 43-56. ISSN 1985-6326

Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Nur Hanani and Zain, Noor Izzuddin and Ahmad Mustafa, Hani Meryleina (2011) Penguasaan pengetahuan teknologikal pedagogical kandungan dalam pengajaran ibadah Pendidikan Islam. In: 2nd International Conference On Islamic Education 2011, 19th - 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi- Putrajaya, Selangor.

Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Nur Hanani and Zain, Noor Izzuddin and Ahmad Mustafa, Hani Meryleina (2011) Penguasaan pengetahuan teknologikal pedagogikal kandungan dalam pengajaran ibadah Pendidikan Islam. In: Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011 , Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Nur Hanani and Zain, Noor Izzuddin and Ahmad Mustafa, Hani Meryleina (2011) Penilaian pelajar-pelajar pelaksanaan Pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah di Malaysia. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Tamuri, Ab. Halim and Ibrahim, Ismail and Othman, Mohd. Yusof and Dakir, Jawiah and Halim, Lilia and Stapa, Zakaria and Abu Bakar, Ibrahim and Ismail, Ahmad Munawar and Idris, Abrar and Tarjo, Shamsul Shah and Yahya, Shamsul Azhar and Ismail @ Ibrahim, Siti Maheran and Abd. Rahman, Noor Atiqah (2011) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah menengah: kajian tahap pengetahuan Islam dan penghayatan akhlak. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor .

Tamuri, Ab. Halim and Ibrahim, Ismail and Othman, Mohd. Yusof and Dakir, Jawiah and Halim, Lilia and Stapa, Zakaria and Abu Bakar, Ibrahim and Ismail, Ahmad Munawar and Idris, Abrar and Tarjo, Shamsul Shah and Yahya, Shamsul Azhar and Ismail @ Ibrahim, Siti Maheran and Abd. Rahman, Noor Atiqah (2011) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah menengah: kajian tahap pengetahuan Islam dan penghayatan akhlak. In: 2nd International Conference on Islamic Education 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Temyati, Zawawi and Abdul Razak, Khadijah and Suyurno, S. Salahudin (2011) Falsafah Pendidikan Islam melahirkan insan berakhlak. In: 2nd International Conference on Islamic Education 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Tunggak, Buerah and Abu Naim, Hamimah and Talib, Rohaya (2012) Model pencapaian akademik pelajar berdasarkan sekitaran sekolah, motivasi dan strategi pembelajaran. In: 2012 International Conference on Science Technology and Social Sciences (ICSTSS), 21-22 November, 2012, Kuantan, Pahang.

Tunggak, Buerah and Salamon, Hussin and Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2012) Meningkatkan tahap akauntabiliti usahawan bumiputera menerusi model usahawan muslim profesional. In: WCIT 2012 World Conference on Islamic Thought and Civilization Contemporary, Challenges and Realities, 2012.

W

W. M. F. W. M. Ridzwan, (2011) Salat and brainwave signal analysis. Jurnal Teknologi, 54 (1). pp. 181-192. ISSN 0127–9696

Wan Abdullah, Wan Ali Akbar and Mohd. Zhaffar, Nursafra (2011) Aplikasi kaedah inkuiri dalam pembelajaran aqidah: kepercayaan kepada Rasul. In: 2nd International Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Wan Daud, Wan Mohd Nor (2013) Islamisasi, dewesternisasi dan dekolonisasi. In: Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika.

Wan Daud, Wan Mohd Nor (2012) Value crisis: between knowledge and manners. In: Regional Conference on Values and Humanities Issues (RECOVH 2012), 2-3 December, 2012, Kelantan, Malaysia.

Wan Daud, Wan Mohd. Nor and Uthman, Muhammad Zainiy (2010) Knowledge, language, thought and the civilization of Islam: essays in honor of Syed Muhammad Naquib al–Attas (kulit keras). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0726–6

Wan Daud, Wan Mohd. Nor and Uthman, Muhammad Zainiy (2010) Knowledge, language, thought and the civilization of Islam: essays in honor of Syed Muhammad Naquib al–Attas (kulit lembut). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0725–9

Wan Embong, Wan Hassan and Safar, Ajmain and Alham, Hishamuddin and Mustari, Mohd. Ismail (2005) Perisian BBM Subjek Akidah Islam SPM. Project Report. UTM. (Unpublished)

Wan Embong, Wan Hassan and Mohd. Nor, Mohd. Roslan (2011) Konten pendidikan akidah di masjid pendekatan Hasan al-Banna. In: Seminar Pengurusan Masjid Peringat Antarabangsa, 23-24 April 2011, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Wan Embong, Wan Hassan and Mohd. Nor, Mohd. Roslan (2012) Tangga peningkatan kandungan Pendidikan Islam Mustafa Masyur. In: Seminar Antarabangsa Perguruan & Pendidikan Islam, 8-9 Mac 2012, LE Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Wan Embong, Wan Hassan and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Haron, Zulkiflee and Ripin, Mohd Nasir (2013) Penggunaan BBM dalam pendidikan akidah: kajian kes guru cemerlang pendidikan Islam. In: Seminar on Science, Islam & Technolgy, 2013, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wan Embong, Wan Hassan and Ruskam, Aminuddin and Mohamed, Ahmad Kilani (2003) Kajian Takhrij Hadis Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam Bab Aqidah dan Keimanan. Project Report. UTM. (Unpublished)

Wan Harun, Mohammad Amir (2015) Pembinaan model pelan pemakanan berdasarkan prinsip Halalan Tayyiban. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilisation.

Wan Hasan, Sharifah Nooraida and Abdullah, Raihanah (2016) Hak-hak wanita Muslim dan pendidikan. Journal of Shariah Law Research (JSLR), 1 (1). pp. 19-40. ISSN 2462-2230

Wan Jaafar, Wan Yonsharlinawati and Hussin, Nur Hanani and Omar, Nooraini (2012) Pengunaan teknologi sebagai satu wadah dakwah kepada golongan muda. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Y

Ya, Rohizan and Tamuri, Ab. Halim and Mohamad, Mohd. Hisham and Jaafar @ Mustapha, Mohd. Musnizam and Abd. Rahim, Khairul Najah (2012) Inovasi BBM Pendidikan Islam berasaskan ‘muka buku’. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Yaacob, Hashim Fauzy (2008) Perspektif media cetak antarabangsa tentang Islam dan terorisme: kajian analisis kandungan ke atas majalah TIME. In: Islam dan Isu Global. Penerbit UTM , Johor, n/a.

Yaakub, Mohd. Hairil and Wan Hassan, Wan Zulkifli (2013) Peranan falsafah Pendidikan Islam dalam membina insan yang berakhlak. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Yuan, Goh Yong and Muzamil, Nor Syafira and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam dan Cabaran Zaman. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Siti Fharhana and Mohd Halimi, Zaqerah and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Adab dalam Permainan. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia , 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zainal, Nor Amin Sayani and Mustari, Mohd. Ismail (2012) Penerapan metode dakwah di dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam dan luar bilik darjah. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Zakaria, Zainab (2013) Pelaksanaan role model dalam kalangan guru Pendidikan Islam menurut perspektif al-Qur’an dan as-Sunnah. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Zakaria, Zulkifli (2013) Kelas dewasa ugama, peranannya dalam meningkatkan kehidupan berugama di Negara Brunei Darussalam: pengalaman daerah Belait. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Zulkifli, Abd. Halim and Mohamed, Ahmad Kilani and Hashim, Normala (2007) Pembangunan modal insan huraian dari aspek kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa menurut ilmu psikologi islam. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III , 2-3 Feb. 2007, Unversiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Zulkifli, Abdul Halim (2007) Hubungan antara kaum dari perspektif islam: satu pengenalan. In: Seminar Kebangsaan Sains Sosial, 20-21 November 2007, Legend Hotel, Kuala Lumpur.

Zulkifli, Abdul Halim (2007) The rights of Muslim women in Islam and legal perspective : an introductory study. In: International Conference on the Status of Muslim women in contemporary societies:realities and prospects, 2007, Kuala Lumpur.

This list was generated on Tue May 24 20:41:34 2016 MYT.