Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | G | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | W | Y | Z
Number of items at this level: 125.

A

Abdul Rahman, Ismail (2013) Islamic cost of capital: profit measurements and investment decisions from authentic sources. In: 4th International Conference on Business and Economic Research.

Abdul Talib, Hayati @ Habibah and Mohd Ali, Khairul Anuar and Jamaludin, Khairur Rijal (2008) Quality assurance in halal food manufacturing in Malaysia: a preliminary study. In: International Conference on Mechanical & Manufacturing Engineering (ICME2008), 21– 23 May 2008, Johor Bahru.

Abdullah, Syahrul Faizaz and Othman, Azizah and Ismail, Solahuddin (2006) Kefahaman tentang konsep asas dakwah islamiah dan metodologi dakwah islamiah di kalangan pelajar-pelajar Institut Agama Islam Kedah (INSANIAH). In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abdullah, Abdul Hafiz (2007) Cabaran dan halatuju huffaz : satu kajian di Marsah, Johor Bahru, Johor. In: Seminar Tahfiz, 2007.

Abdullah, Abdul Hafiz and Safar, Ajmain and Mustari, Ismail and Muhammad, Azhar and Ismail , Idris (2003) Keberkesanan Kaedah Hafazan di Pusat Tahfiz. Project Report. UTM. (Unpublished)

Abdullah, Abdul Hafiz and Salamon, Hussin and Suratman, Azmi Shah and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Jasmi, Kamarul Azmi and Samat @ Darawi, Abdul Basit (2005) Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan Al-Qur'an yang Efektif: Satu Kajian di Negeri Selangor dan Terengganu. Project Report. Centre for Islamic Studies and Social Development (PPIPS), Skudai, Johor. (Unpublished)

Abu @ Hussin, Mohd. Fauzi and Mohd. Hussin, Mohd. Yahya and Muhammad, Fidlizan and Awang, Salwah Amirah (2012) Macroeconomic variables and Malaysian Islamic stock market: a time series analysis. The Journal of Business Studies Quarterly (JBSQ), 3 (4). pp. 1-13. ISSN 2152-1034

Ahmad, Nur Amirah and Ismail, Nur Izzati and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Ucapan Terima Kasih. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia , 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Shakila and Mohd. Yusof, Farahwahida (2002) Ahli al–Sunnah wa al–Jamaah, konsep Imam Mahdi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0245-1

Ahmad Ridzuan, Muhammad Fateh Mior and Syed Abd Aziz, Syed Mohd Khairudeen and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam sebagai satu agama. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2003) Graduan berakhlak mulia dan beretika pemangkin generasi madani. Jurnal Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-17. ISSN 1675-1930

Ali Khan, Mohd. Noor Azli and Salleh, Mohd. Zulrushdi and Salleh, Norhayati (2008) Pengurusan masjid : satu tinjauan ke atas masjid cemerlang. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Penugrusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 31-50. ISBN 978-983-52-0508-8

Anuar, Nur Hazwani and Mohamed Zawari, Norzawani and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Wanita dan persoalan poligami dalam Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Arif, Syamsuddin (2012) Divine emanation as cosmic origin: Ibn Sina and his critics. TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam, 8 (2). pp. 246-331. ISSN 1411-0334

Arif, Syamsuddin (2012) Islam di Nusantara : histografi dan metodologi. ISLAMIA: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, 7 (2). n/a. ISSN 1858-3245

Awang, Ramli (2005) Akidah penghayatan tauhid Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0383–0

Awang, Ramli (2013) Akidah penghayatan tauhid Al–Quran edisi kedua. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0912–3

Awang, Ramli (2003) ISLAM alternatif perpaduan sejagat. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0290–7

Awang, Ramli (2012) Islam: pemikiran kenegaraan & pemerintahan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0832–4

Awang, Ramli (2012) Pemikiran Islam: aliran & gagasan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0838–6

Awang, Ramli and Haron, Zulkiflee and Ripin, Mohd. Nasir (2012) Sains tamadun Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0834–8

Awang, Ramli and Khalid, Esa and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee and Ibrahim, Ismail (2009) Cakna lidah sebagai teras keharmonian organisasi: sorotan pemikiran akhlak Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili (1910-1965). In: Amalan Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 237-254. ISBN 978-983-52-0722-8

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Al–Jauhariyy, Zulkiflee Haron (2012) Kemahiran generik menurut perspektif ISLAM. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0829–4

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee (2007) Kemunduran umat Islam di nusantara: sorotan terhadap pertanyaan bernas Maharaja Imam Basyuni Imran Al-Sambasi. In: Seminar Antarabangsa Islam Di Asia Tenggara, 2007, Bilik Senat & Bilik Majlis, UKM.

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee (2007) Sumbangan ulama nusantara terhadap perkembangan Islam : kajian pemikiran Syeikh Abdul Qadir Al Mandili. In: Seminar Antarabangsa Islam Di Asia Tenggara, 2007, UKM.

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Khalid, Esa (2008) Kemahiran generik dalam pengajian umum : atribut pembelajaran sepanjang hayat dari perspektif Islam. In: Pengajian Umum dan Kemahiran Generik. Penerbit UTM , Johor, n/a. ISBN 978-983-52-0690-0

Azmi Jasmi, Kamarul (2007) Menyemai unsur jatidiri islam di kalangan pelajar pra universiti atau matrikulasi. In: Pendidikan Pra Universiti/Matrikulasi, 4-5 Ogos 2007, Pusat Asasi Sains, UM.

B

Bahrman, Keyvan (2013) Evaluation of the western literature on motivation from Islamic faith-based perspective. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Borham, Abd. Jalil (2002) Majalah Ahkam Johor: kod undang–undang sivil Islam Kerajaan Negeri Johor 1331 H/1913 M. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0195-1

Borham, Abd. Jalil (Penyunting) (1999) Sains muamalah Islam di Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0153–6

G

Gusni, Misnida and Bajuri, Nurreha and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Status Undang-Undang Wanita dalam Islam. In: Persidangan Tamadun Islam 2012, 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haghighati, Razieh (2012) Modeling flow of crowd during tawaf at Masjid Al-Haram. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Mechanical Engineering.

Hamzah, Abd Rahman (2011) Islamic inscription in mosques: the forms and meanings. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0786–0

Haron, Zulkiflee and Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir (2007) Konsep penyembuhan & terapi ruqyah dalam perubatan Islam : sorotan terhadap pemikiran perubatan Ibnu-Qayyim Al-Jauziyyah. In: Seminar Antarabangsa Mengenai Sains Islam dan Teknologi., 2007, Kuala Lumpur.

Haron, Zulkiflee (Penyelenggara) and Awang, Ramli (Penyelenggara) and Ripin, Mohd. Nasir (Penyelenggara) and Muhamad, Siti Norlina (Penyelenggara) and Moh.d Yusof, Farawahida (Penyelenggara) (2011) Tamadun Islam & tamadun asia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0807–2

Hashim, Shahrin and Mohmi, Sarimah (2008) Konsep pendidikan bersepadu berteraskan Islam dalam membangun insan berkualiti. In: Permasalahan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 228-241. ISBN 978-983-52-0533-0

I

Ilias, Mohd Faeez and Ismail, Muhamad Faiz and Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Faktor Dorongan dan Halangan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh Guru Pendidikan Islam di Sekolah Bestari (Motivation Factors and Obstacles use of teaching aids by the Islamic Education Teacher in Smart School). In: 3rd International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]) , 6th - 7th April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Isamail, Mohamad Zaim and Borhan, Joni Tamkin and Abu Hussin, Mohd. Fauzi (2013) Analisis kritikal terhadap pembiayaan semula perumahan secara Islam melalui kontrak Musharakah Mutanaqisah. Jurnal Teknologi, 64 (1). pp. 100-109. ISSN 2180-3722

Ismail, Sansabil and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Mustaffa, Mohamed Sharif (2006) Persepsi siswi terhadap faktor-faktor yang memainkan peranan untuk mendirikan rumah tangga: satu tinjauan di Fakulti Pendidikan. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

J

Janan, Mifedwil Jandra (2012) Konsep Islam tentang masyarakat sejahtera yang mubarakah. Ulama, 3 (1). n/a. ISSN 2085-0166

Janan, Mifedwil Jandra The Qur’an revelations on marine knowledge. In: Congress On Islamic Systems 2012 (Dunia Islam2012).

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam di dunia kontemporari baru. In: Kertas Kerja Persidangan Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 2012.

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Kemuncak dalam tamadun Islam. In: Kertas Kerja Persidangan Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 2012.

Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Pembaharuan dalam dunia Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0453–1

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Peringkat permulaan Islam. In: Kertas Kerja Persidangan Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 2012.

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Toleransi dan aktiviti sosial dalam kalangan kanak-kanak. In: Prosiding Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September, 2012, Skudai, Johor.

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Zaman kegemilangan Islam. In: Kertas Kerja Persidangan Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 2012.

Jasmi, Kamarul Azmi and Che Noh, Mohd Aderi (2013) Sejarah, Kaedah, serta Model Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran (History, Methods, and Models of Teaching and Learning of the Quran). In: Bengkel Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) al-Quran SRA JAWI (Remedial and Enrichment Workshop for Teaching and Learning Quran SRA JAWI) , 28-29 October 2013, Lecture Hall, Masjid Negara, Jalan Perdana 50480, Kuala Lumpur.

Jasmi, Kamarul Azmi and Md Ahir, Ahmad Munir and Shiqi, Marvin Chua (2012) Adab makan dan minum. In: Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Rashid, Nur Amiran (2008) Kesan negatif globalisasi terhadap wanita Islam dan penyelesaiannya. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 115-138. ISBN 978-983-52-0506-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Najwa Qistina and Melan, Nur Sabrina (2012) Bertemu dan Bertegur Sapa dengan Orang Dewasa. In: Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Junoh, Husin and Awang, Habibah and Hassan, Mohamed Fadzli and Hassan, Ahmad Muhyiddin and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2008) Perlantikan hakim wanita : satu analisa ringkas. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 35-48. ISBN 978-983-52-0506-4

Jusoh, Yahaya (2012) Tokoh-tokoh perjuangan islam Imam Malik. In: Fiqh, Science and Technology Seminar 2012, 19-20 May, 2012, Skudai, Johor.

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2008) Hak dan peranan wanita dalam Al-Quran. In: Isu Wanita dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-18. ISBN 978-983-52-0506-4

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2005) Interaksi harta dalam Al–Quran: pengertian, pengumpulan dan pemanfaatan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0365–2

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2010) Kesepaduan falsafah sains al-quran dalam kurikulum sekolah rendah sebagai asas pembentukan masyarakat hadhari di Malaysia. Jurnal Hadhari (3). pp. 23-41. ISSN 1985-6830

K

Kadikon, Sulaiman (2004) An analysis of Islamic environmental ethics with special reference to Malaysia. PhD thesis, University of Wales, Lampeter, United Kingdom, Department of Theology, Religious Studies and Islamic Studies.

Khalid, Esa and Abd. Hamid, Mohd. Azhar (2008) Beberapa aspek falsafah sains matematik Islam : suatu analisis konsep. In: Pengajian Umum dan Kemahiran Generik. Penerbit UTM , Johor, pp. 91-104. ISBN 978-983-52-0690-0

Khalid, Esa and Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Othman, Muhamed Fauzi (2008) Manusia dan kemanusiaan dalam pembangunan : menyorot beberapa pandangan Islam dan Barat. In: ISLAM dan Isu-Isu Global. Penerbit UTM , Johor, n/a. ISBN n/a

Khalid, Esa and Mohd. Nain, Ahmad Shukri and Omar, Rozeyta and Bakri, Norhani (2008) Beberapa pandangan Islam terhadap hubungan etnik. In: Islam dan Isu-Isu Global. Penerbit UTM , Johor.

Khalid, Esa and Omar, Rozeyta and Mohd. Naim, Ahmad Shukri (2008) Konsep autoriti ilmu dalam Islam pengaruh dan cabaran. In: ISLAM dan Isu-Isu Global. Penerbit UTM , Johor, n/a. ISBN n/a

Kuang, Lau Chun and Sulaiman, Salwani and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam: agama, sejarah, dan tamadun. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Marni, Murazmallail (2013) Pendidikan agama sebagai asas pembangunan saintis Muslim: kajian terhadap latar belakang pendidikan saintis muslim abad 4-7 Hijri. In: Seminar on Islam, Science and Technology 2013, 2013.

Marni, Nurazmallail and Mohamed , Ahmad Kilani and Hashim, Normala and Abu Nasir , Ruzana (2004) Amalan bekerjasama dalam komuniti setempat : kepentingannya menurut perspektif Islam. In: Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme Sivic, 4-6 September 2004, Langkawi, Kedah Darul Aman.

Marni, Nurazmallail and Mohd. Amin, Mohd. Zohdi and Mohd. Ghazali, Norzulaili (2008) Kedudukan wanita dalam undang-undang keluarga Islam: kajian tentang hadanah. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 19-34. ISBN 978-983-52-0506-4

Marni, Nurazmallail and Muhammad, Siti Norlina (2007) Hadis dan psikoterapi menurut Ibn Qayyim Al Jawziyyah dalam kitab al tibb al nabawiyy. In: Seminar Warisan Nabi, 2007, Palm Garden, IOI Resort Putrajaya.

Marni, Nurazmallail and Nizar, Tamar Jaya and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Hashim, Abdul Wahab Ishari and Wan Alias, Wan Shaari and Rosman, Arieff Salleh and Mohamad, Ahmad Sallehuddin (2003) Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Project Report. UTM. (Unpublished)

Mat Hussain, Norazila and Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2013) Hibah sebagai instrumen perancangan harta orang-orang Islam: perspektif masyarakat. Jurnal Pengurusan Jawhar, 7 (1). pp. 23-40. ISSN 1385-8947

Mat Yusoff, Rabiatul ‘Adawiyah and Abdullah Hamami, Nurul Faridah and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Adab percakapan dan perkembangan bahasa anak-anak. In: Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia 2012, 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Melan Zubir, Ahmad Firdaus and Mat Tarmizi, Amir Hazim and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Wanita berkhatan: antara tuntutan agama dan budaya? In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Khairul Azmi and Othman, Nooraini (2009) Minda hadhari dalam mencapai matlamat islam hadhari. In: Ke Arah Umat Hadhari. Yayasan Ilmuwan, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 5-34. ISBN 978-983-44372-1-3

Mohamad Rasdi, Mohamad Tajuddin (2007) Mosque architecture in Malaysia : classification of styles and possible influence. Jurnal Alam Bina, 9 (3). pp. 1-37. ISSN 1511-1369

Mohamed, Ahmad Kilan @ Ahmad Kilani and Jusoh, Yahaya (2013) Pembangunan modal insan menurut perspektif Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0859–1

Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar and Hashim, Normala (2007) Pembangunan modal insan : huraian daripada aspek kaedah rangsangan pembelajaran afektif menurut Al Quran. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III , 2-3 Feb. 2007, Unversiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Mohamed, Ahmad Kilani @ Ahmad Kilan (2003) Pengurusan pendidikan di sekolah: huraian menurut perpektif Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0300–8

Mohamed, Mohini (2007) The status of women in the Quran and Hadith. In: International Conference on The Status of Muslim Women in Contemporary Society, 2007, IIUM.

Mohamed Yusof, Nor Ashikin (2013) National policy on Islamic philanthropy. In: World Universities' Islamic Philanthropy Conference 2013, 2013.

Mohammad, Mohammad Tahir Sabit (2007) Joint venture modes in the development financing of waqf properties. Malaysian Journal of Real Estate, 2 (1). pp. 43-54. ISSN 1823-8505

Mohd Daud, Zuridan and Hashim, Haslinda (2006) Pembangunan pelajar dari perspektif Rasulullah s.a.w.; satu pendekatan soft skills di KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Yusof, Farahwahida and Rosman, Arieff Salleh (2009) Relevansi kurikulum pendidikan tinggi Islam dengan keperluan semasa: pengalaman UTM. In: Pendidikan Tinggi Islam: Cabaran & Prospek. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Shah Alam, pp. 191-204. ISBN 978-967-305-353-7

Mohd. Isa, Arif Fahmi and Yahya, Muhd. Aizat and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Wanita dan perkahwinan dalam Islam. In: Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusof, Farawahida and Zulkifli, Abdul Halim (2007) Penguatkuasaan undang-undang ke atas ajaran salah: satu analisis. In: Kebangsaan Undang-Undang Penguatkuasaan & Pendakwaan anjuran USIM, 28-29 Ogos 2007, Pan Pacific, KLIA.

Mohd. Yusoff, Zulkifli and Abdullah, Abdul Hafiz (2010) Syed Abdillah Ahmad Al-Jufri (2003) dan Tafsir Pelita al-Quran : satu pengenalan. AL-BAYAN : Journal of Quran and Hadith Studies , 8 . ISSN 2232-1950 (Print); 2232-1969 (Electronic)

Muhamad, Siti Norliana and Abdullah, Abdul Hafiz and Ali, Maznah and Mohamed, Ahmad Kilani (2008) Fenomena kahwin singkat di kalangan pasangan Islam : cabaran terhadap wanita Islam masa kini. In: Isu Wanita dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 99-114. ISBN 978-983-52-0506-4

Muhamad, Siti Norlina and Md. Sham, Fariza (2009) Psikoterapi Islam : kaedah memperkasa jiwa manusia. In: Kolokium Siswazah Pengajian Islam 2009, 2009, UKM, Bangi, Selangor.

Muhamad, Siti Norlina (2013) Iman, Islam dan ihsan: kaitannya dengan kesihatan jiwa. In: Seminar Pendidikan dan Penyelidikan Islam (SePPIM 2013).

Muhamad Zubir, Muhammad Afiq Naqiuddin and Chung, Ooi Chean and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Dimensi Islam dan syariah. In: Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Siti Norlina and Che Mat @ Mohd Shukor, Zamzarina and Ali, Maznah and Haron, Zulkifli and Ripin, Mohd Nasir and Jasni, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani (2005) Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal: Kajian di Skudai, Johor Bahru Johor. Project Report. UTM. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2005) The mastery of religious based secondary school student on the education of arabic rhetoric. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Mustaffa, Mohamed Sharif and Ahmad, Roslee (2002) Bimbingan kerjaya menurut perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 8 . pp. 63-70. ISSN 1394-1801

Mustari, Mohd. Ismail (2008) Iktikaf ketika mengimarahkan masjid : hukum dan perbahasan. In: Pengimarahan Masjid Dalam Agenda Ummah. Penerbit UTM , Johor, pp. 57-74. ISBN 978-983-52-0507-1

Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah and Muhammad, Azhar (2013) Menginovasi Masjid mensejahtera ummah. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0920–8

Mustari, Mohd. Ismail and Muhammad, Azhar and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Mohamed, Ahmad Kilani and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Marni, Nurazmallail (2006) Pemetaan Dakwah di Negeri Johor: Kajian Lokasi, Metodologi & Pengaplikasiannya di Skudai, Kulai, Pasir Gudang dan Johor Bahru. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

N

Napiah, Othman (2005) Kebersamaan dalam ilmu tasawuf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0378–4

Nashirudin, Mohd. Azlan Syah and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Cadangan penyediaan tempat wuduk yang efisien. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 124-140. ISBN 978-983-52-0508-8

Nasrul Hisyam, Nor Muhamad (2012) Umra dan ruqba : Analisis mengenai kesannya 45-92 terhadap kontrak hibah dan potensinya sebagai instrumen agihan harta dan hubungannya dengan bid‘ah. Jurnal Syariah, 20 (1). pp. 1-46. ISSN 0128-6730

Nizar, Tamar Jaya (2002) Tiga Golongan Syuhada (Kajian Hadis Dari Aspek Kesahihan Sanad Dan Matan Serta Statusnya). Jurnal Teknologi E (36E). pp. 39-60. ISSN 0127-9696

Nizar, Tamar Jaya (2013) Salafiah Ibn Qayyim Al–Jauziyyah dalam isu kalam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0892–8

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2012) Keberkesanan pengurusan zakat secara korporat : tinjauan prestasi kutipan zakat harta negeri Pahang tahun 2000 - 2010. Jurnal Pengurusan Jawhar, 6 (1). pp. 23-50. ISSN 1985-2010

O

Othman, Muhammad Fauzi and Abdul Hamid, Mohd. Azhar and Balwi, Mohd. Koharuddin and Khalid, Esa and Mamat, Ahmad Rupaii and Markom, Mohd. Nasir (2009) Gagasan Islam hadhari dan hubungan etnik. In: Hubungan Etnik di Malaysia: Perspektif, Teori dan Praktik. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 219-239. ISBN 978-983-52-0724-2

Othman, Nooraini (2009) Takwa dan keimanan dari perspektif psikologi dan pendidikan. In: Ke Arah Umat Hadhari. Yayasan Ilmuwan, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 79-100. ISBN 978-983-44372-1-3

P

Panatik @ Abd. Rahman, Siti Aisyah (2003) Teknologi multimedia di Malaysia : implikasinya terhadap identiti muslim. Jurnak Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-10. ISSN 1675-1930

R

Rahmat, Nurul Hazira (2009) Perancangan harta mengikut undang-undang Islam menggunakan konsep hibah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Geoinformation Science And Engineering.

Ramli, Ahmad Termizi (2009) Usul fiqh: sains pembuatan keputusan yang beretika (usul-ul-fiqh: an ethical science of decision making). In: CFiSRT, 2009.

Ripin, Mohd. Nasir and Awang, Ramli and Haron, Zulkiflee and Khalid, Esa (2007) Kisah Anbiya dalam Al-Quran sebagai pemangkin pembangunan modal insan bidang sains & teknologi. In: Seminar Antarabangsa Sains dan Teknologi, 2007, Kuala Lumpur.

Ripin, Mohd. Nasir and Ruskam, Aminuddin (2008) Keganasan terhadap wanita : metodologi penyelesaian Islam. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 77-98. ISBN 978-983-52-0506-4

Rosman, Arieff Salleh (2012) Effect of water quality on the bioaccumulation of heavy metals in green mussel and demetallisation using catalytic oxidative technique: a review on the relation with Maqasid Syariah. In: Seminar Kebangsaan Fiqh Sains dan Teknologi ke-3, 2012, 2012.

Rosman, Arieff Salleh (2002) Harta intelektual menurut Fiqh Islam: Pendekatan perbandingan dengan undang–undang Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0259-1

S

Saad, Saidah and Salim, Naomie and Zainal, Hakim (2010) Towards context-sensitive domain of Islamic knowledge ontology extraction. International Journal for Infonomics (IJI), 3 (1). pp. 197-206. ISSN 1742-4712

Safar, Ajmain@Jimaain (2008) Institusi masjid dalam memperkasakan pembangunan modal insan. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 15-30. ISBN 978-983-52-0508-8

Salamon, Hussin (2013) Pendermaan organ dan anggota badan dalam perspektif Islam. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2013.

Samat, Abdul Basit and Salamon, Hussin and Ismail, Zuhaimy and Suratman, Azmi Shah and Hassan, Ahmad Muhyuddin and Abdullah, Abdul Hafiz (2005) Penggunaan Dinar Emas dan Dirham Perak Sebagai Mekanisme Dalam Sistem Kewangan. Project Report. UTM. (Unpublished)

Siang, Tan Chun and Yun, Chye Mei and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Beradab semasa di meja makan. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia , 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Daud, Wan Mohd Nor (2013) Islamisasi, dewesternisasi dan dekolonisasi. In: Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika.

Wan Daud, Wan Mohd Nor (2012) Value crisis: between knowledge and manners. In: Regional Conference on Values and Humanities Issues (RECOVH 2012), 2-3 December, 2012, Kelantan, Malaysia.

Wan Daud, Wan Mohd. Nor and Uthman, Muhammad Zainiy (2010) Knowledge, language, thought and the civilization of Islam: essays in honor of Syed Muhammad Naquib al–Attas (kulit keras). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0726–6

Wan Daud, Wan Mohd. Nor and Uthman, Muhammad Zainiy (2010) Knowledge, language, thought and the civilization of Islam: essays in honor of Syed Muhammad Naquib al–Attas (kulit lembut). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0725–9

Wan Embong, Wan Hassan and Safar, Ajmain and Alham, Hishamuddin and Mustari, Mohd. Ismail (2005) Perisian BBM Subjek Akidah Islam SPM. Project Report. UTM. (Unpublished)

Wan Embong, Wan Hassan and Ruskam, Aminuddin and Mohamed, Ahmad Kilani (2003) Kajian Takhrij Hadis Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam Bab Aqidah dan Keimanan. Project Report. UTM. (Unpublished)

Y

Yaacob, Hashim Fauzy (2008) Perspektif media cetak antarabangsa tentang Islam dan terorisme: kajian analisis kandungan ke atas majalah TIME. In: Islam dan Isu Global. Penerbit UTM , Johor, n/a.

Yusof, Siti Fharhana and Mohd Halimi, Zaqerah and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Adab dalam Permainan. In: Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia , 22 September 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zaini, Fadilah (2004) Ketuhanan dan manusia dalam pembentukan peradaban manusia menurut perspektif Islam. Jurnal Kemanusiaan . pp. 95-105. ISSN 1675-1930

Zulkifli, Abd. Halim and Mohamed, Ahmad Kilani and Hashim, Normala (2007) Pembangunan modal insan huraian dari aspek kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa menurut ilmu psikologi islam. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III , 2-3 Feb. 2007, Unversiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Zulkifli, Abdul Halim (2007) Hubungan antara kaum dari perspektif islam: satu pengenalan. In: Seminar Kebangsaan Sains Sosial, 20-21 November 2007, Legend Hotel, Kuala Lumpur.

Zulkifli, Abdul Halim (2007) The rights of Muslim women in Islam and legal perspective : an introductory study. In: International Conference on the Status of Muslim women in contemporary societies:realities and prospects, 2007, Kuala Lumpur.

This list was generated on Wed Aug 20 04:15:01 2014 MYT.