Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology > BV1460 Religious Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | I | J | M | N | R | S | T | W
Number of items at this level: 64.

A

A Shukor, Khairunnisa and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd Noor, Ahmad Firdaus (2013) The Relationship between the Utilization of Self-regulated Learning Strategies in Islamic Education and the Internalization of Moral Virtues among Polytechnic Students in Perak, Malaysia: A Preliminary Analysis. Journal al-Quran and Tarbiyyah, 1 (1). pp. 25-32. ISSN 2289-6171

A Shukor, Khairunnisa and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd Noor, Ahmad Firdaus (2013) Self-regulated Learning: Motivation and Learning Strategies in the Islamic Education Course among Premier Polytechnic Students in Malaysia Based on Demographic Information. In: Prosiding Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13] (Proceedings of the First Seminar on Islamic Education and Research [SePPIM'13]), 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohamad Faizal and Mohd Arshad, Ariff and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Amalan, Etika dan Institusi dalam Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Selmah and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Peranan Wanita dalam Berdakwah. In: Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 141-160. ISBN 978-983-52-0476-0

Ahmad Ridzuan, Muhammad Fateh Mior and Syed Abd Aziz, Syed Mohd Khairudeen and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam Sebagai Satu Agama. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Ramli (2013) Pendidikan akidah: tinjauan metode pengukuhan menurut Al-Quran. In: Seminar Pendidikan dan Penyelidikan Islam 2013 (SePPIM' 13), 2013.

B

Basiran, Nur Amirah and Mohd Saberi, Nur Syazana and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Ajaran dan Kepercayaan Agama Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ihwani, Siti Suhaila (2013) Konsep pendidikan integrasi sains Al-Quran dalam Pengajaran Pendidikan Islam. In: 3rd International Conference On Islamic Education 3013, 2013.

Ihwani, Siti Suhaila (2013) Teacher talk: the problems, perspectives and possibilities of developing comprehensive sexual health education in Islamic Education. In: 3rd International Conference On Islamic Education 2013, 2013.

Ilias, Mohd Faeez and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Aplikasi Bahan Bantu Mengajar Rasulullah S.A.W. dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Khususiah dari Perspektif Muhammad Fu'ad Abdul Baqi dalam Kitab Al-Lu'lu' Wal Marjan (Application of teaching aids of Prophet Peace be Upon Him on Teaching and Learning Worship from the perspective of Muhammad Fu'ad Abdul Baqi in Scripture Lu'lu 'Wal Marjan). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]), 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Ishak, Mohd. Said (2002) Konsep Iman Dan Kufur: Perbandingan Perspektif Antara Aliran Teologi. Jurnal Teknologi E (36E). pp. 61-74. ISSN 0127-9696

J

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Bab al-Mujahadah fi Kitab Riyadh al-Solihin. In: Kem Remaja Islam 2005, 23 Julai 2005, Pusat Ternakan Haiwan, Kluang Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Bootani, Zoologi dan Tenaga dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Geologi, Hidrologi, Oceanografi dan Astronomi dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Mengasimilasi Budaya Islam dalam Organisasi untuk Mempertingkatkan Modal Insan Para Pekerja. In: The 4th National Human Resource Management Conference 2008, 17-19 August 2008, Tiara Beach Resort, Port Dickson.

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Menjejaki malam Lail al-Qadr. In: Program Ihya’ Ramadan , 20 Oktober 2005, Dewan Tun Rahah, Kolej Tun Razak , Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Pemahaman guru tentang konsep asas Ilmu Qiraat, Qiraat Asim dan Qiraat Imam Hamzah. Journal Of Islamic And Arabic Education, 3 (2). pp. 61-72. ISSN 1985-6326

Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Pemanduan Selamat pada Pandangan Islam. In: Seminar Keselamatan Jalan Raya, 5 May 2009, Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Pontian. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Penciptaan Manusia dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi (2011) Pendidikan Islam: Cabaran di Alaf Baru. In: Seminar Pendidikan Islam, 30 Oktober 2011, Madrasah Idrisiah, Kuala Kangsar . (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pendidikan Rasul dalam adab menziarahi orang sakit. In: Kursus Pengurusan Jenazah, 26 Jun 2005, Perkarangan Surau Tmn Sri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Hadist dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004, Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Perkahwinan Semasa Belajar: Kebaikan dan Keburukannya dalam Pembangunan Pelajar Universiti. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Dewan Sultan Ismail, UTM. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Sains Asas, Fizik, Kimia dan Geografi dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, p. 1. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Tatacara Adab Mengimarah Masjid. In: Pengimarahan Masjid dalam Agenda Ummah. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 15-41. ISBN 978-983-52-0507-1

Jasmi, Kamarul Azmi and Basiron, Bushrah and Muhammad, Azhar and Abdul Majid, Norazman (2008) Kedudukan Warga Emas Wanita dan Pendidikannya Menurut Perspektif Islam. In: Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, na. ISBN 978-983-52-0476-0

Jasmi, Kamarul Azmi and Kinan, Norinah and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd. Ismail (2004) Tahap amalan tatacara kehidupan beradab Islam di kalangan mahasiswa Islam tahun empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. In: International Seminar on Islamic Thoughts , 7-9 December 2004, Bangunan Pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Submitted)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mat Udin, Syarah (2013) Al-Quran dan zoologi. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 17-31. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd Ismail and Afgani @ Eusoff, Yendo (2004) Pembentukan Tatacara Kehidupan Beradab: Keperluan Asas Kanak-kanak Islam. In: Simposium Kebangsaan Kanak-kanak Menurut Perspektif Islam, 21-22 Julai 2004, Pulau Pinang. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar (2003) Matodologi pendidikan pembangunan insan: satu kajian khas Kitab Riyadh al-Solihin. In: Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan [Siri Ketiga] , 16 Oktober 2003, Hotel Alison Klana, Seremban, Negeri Sembilan.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohammad, Azhar and Mohamed , Ahmad Kilani (2004) Asas Kebahagiaan Rumahtangga Mengikut Paradigma al-Nawawi. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 29 September 2004 , Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd Rashid, Nur Amirah (2008) Kesan Negatif Globalisasi terhadap Wanita Islam dan Penyelesaiannya. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 115-138. ISBN 978-983-52-0506-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mustari, Mohd. Ismail and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Jenayah sumbang mahram: perkembangan dan faktor-faktor penyebarannya. In: Seminar Kebangsaan Ketiga Psikologi dan Masyarakat 2004, 04-05. Oktober 2004, Pusat Latihan KWSP (ESSET), Bangi, Selangor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Pengaruh pemikiran al-Nawawi dalam metodologi pendidikan dan pendakwahan terhadap guru-guru Takmir di Negeri Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004, 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Pendidikan Akhlak kepada Allah S.W.T.: Nadi Penggerak Pembangunan Peradaban Insan. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi.

Jasmi, Kamarul Azmi and Samseh, Siti Hafshar (2013) Al-Quran dan tenaga suria. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 33-47. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2007) Pembangunan Modal Insan yang Sempurna Menurut Perspektif Al-Imam-Al-Nawawi. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, 2007, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah Penterjemahan dan peranannya dalam Pendidikan Islam masyarakat Malaysia. In: Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpuer, pp. 1-11. ISBN 978-98-3337-65-51

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab Halim and Mohd Hamzah, Mohd. Izham (2009) Keperibadian Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) Sekolah Menengah kepada Allah S.W.T.: Satu Kajian Kes. In: The 7th World Conference on Muslim Education, 21 – 23hb. Disember 2009, Blue Wave Hotel, Shah Alam Selangor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran & Pembelajaran (Islamic Education: Teaching and Learning Methods). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0448–7

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim and Ismail, Muhamad Faiz (2012) A new approach in Islamic education: mosque based teaching and learning. Journal of Islamic and Arabic Education, 4 (1). pp. 1-10. ISSN 1985-6326

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2012) Falsafah ilmu dalam Al–Quran: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0799–0

M

Marni, Nurazmallail (2010) Pendidikan saintis muslim era kegemilangan tamadun Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0734–1

Marni, Nurazmallail and Mohamed, Ahmad Kilani and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pembangunan sifat bekerja dalam kumpulan (teamworking) sebagai atribut utama graduan IPT: huraiannya menurut perspektif wahyu. In: Seminar Kebangsaan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2-3 Februari 2005, Hotel Sofitel, Senai, Johor Bahru, Johor. (Submitted)

Mohd. Daud, Salwani (2013) Love science, love Islam: ilmu yang membawa kepada penciptanya. In: -.

Muhamad, Siti Norlina (2012) Pendidikan Al-Quran kearah pendidikan insan Rabbani. In: International Seminar on Teaching and Islamic Education SEAPPI 2012, 2012.

Muhammad, Azhar (2008) Pendidikan Balaghah Arab di Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0481–4

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Seminar Pembangunan Kerjaya Abad 21 , 29 September 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Isteri di Kalangan Orang-orang Melayu. In: Seminar Pembangunan Kerjaya Abad 21, 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Hadhari. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0503-3

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Pengimarahan masjid dalam agenda ummah. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0507-1

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Pengurusan berkualiti memacu kecemerlangan pengurusan masjid. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0508-8

Myibbin, Mohd. Rifqi and Hassan, Siti Zainab and Jasmi, Kamarul Azmi and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Zakat pertanian dalam konteks Malaysia: satu kajian dan penilaian semula. In: Seminar on Islamic Thoughts , 7-9 December 2004, Bangunan Pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Unpublished)

N

Nashirudin, Mohd. Azlan Syah and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Cadangan Penyediaan tempat Wuduk yang Efisien. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 124-140. ISBN 978-983-52-0508-8

Nizar, Tamar Jaya and Mohd Yusof, Farahwahida (2013) Pemikiran Akidah Imam Al-Syafi’i. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 62 (1). pp. 55-65. ISSN E-ISSN 2180-3722

Noyo Sarkun, Mif Rohim and Mohamed Saniff, Shereeza (2013) Analysis on the thoughts of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi’i on the Ijtihad method for Sukuk instrument. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 62 (1). pp. 17-24. ISSN E-ISSN 2180-3722

R

Rosman, Arieff Salleh Computational intelligence: what Allah's creations can teach u. In: UNSPECIFIED.

Rosman, Arieff Salleh An introduction to Quranic principles on water environmental management. In: UNSPECIFIED.

Rosman, Arieff Salleh (2013) Kedudukan anak tak sah taraf dari segi penamaan dan pewarisan menurut perspektif syarak. In: Seminar Pendidikan Fatwa Peringkat Bahagian Bintulu Sarawak.

Rosman, Arieff Salleh (2013) Metodologi ifta' menurut sohibus samahah Dato Syed Alwe Bin Tahir Al-Haddad: kajian kes terhadap kaedah istinbat fatwa berkaitan zakat dan muamalat. In: Seminar Pemikiran Tokoh Mufti Siri 1: Al-'Allamah Dato' Syed Alwi bin Tahir al-Haddad, 2013.

Rosman, Arieff Salleh (2012) Tafsir ilmi: suatu pendekatan kurikulum integratif ilmu tafsir dan kajian saintifik di Institusi Pengajian Tinggi. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam, 2012.

S

Suratman, Azmi Shah and Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Sumbangan Guru Takmir dalam pembangunan dan pendidikan masyarakat Islam di Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid , 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

T

Tamuri, Ab Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Nilai, Amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam Selepas Penjajahan Barat Hingga Kini. In: Peradaban Arab-Islam dan Masyarakat Melayu. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 35-57. ISBN 978-983-9368-43-7

W

Wan Abdullah, Wan Suhaimi (2013) Manuskrip Al-Jawharah Al-Munifah sebagai syarahan kepada Wasiyyah Abi Hanifah: sudut pemikiran akidah daripada Jalur Al-Maturidiyyah. In: Konferensi Antarabangsa Islam Borneo Vi, 2013.

This list was generated on Sat Sep 20 04:18:50 2014 MYT.