Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | H | I | J | M | N | O | P | R | S | T | W | Y
Number of items at this level: 66.

A

Abd. Rahman, Noor Atiqah and Tamuri, Ab. Halim and Ibrahim, Ismail and Othman, Mohd. Yusof and Dakir, Jawiah and Halim, Lilia and Stapa, Zakaria and Abu Bakar, Ibrahim and Ismail, Ahmad Munawar and Idris, Abrar and Taijo, Shamsul Shah and Yahya, Shamsul Azhar and Ismail @ Ibrahim, Siti Maheran (2011) Tahap pengaruh persekitaran sosial dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Abd. Rahman, Suhaimi (2013) Faktor sosial dalam pembentukan akhlak pelajar sekolah menengah. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Abdul Razak, Khadijah and Dzakaria, Mohamad Zaid (2015) Penghayatan sifat da’i dalam kalangan guru Pendidikan Islam. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 71-92. ISBN 978-967-10160-55-70

Ahmad Ridzuan, Muhammad Fateh Mior and Syed Abd Aziz, Syed Mohd Khairudeen and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam Sebagai Satu Agama. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Ramli (2013) Haji dan Lebai dari perspektif Tuan Guru Syeikh Abdul Qadir al-Mandili al-Indonesi (1910-1965). In: Seminar Haji, 2013.

Awang @ Mohd. Ramli, Salwa and Tamuri, Ab. Halim (2013) Aplikasi teori behaviorisme dalam pengajaran dan pembelajaran amali solat. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

B

Basiron, Bushrah and Ahmad, Hasnul Nizam and Ibrahim, Izam Shahril (2015) Mahasiswa dan diet sihat. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 21-40. ISBN 9789835210426 (Submitted)

Basiron, Bushrah and Mohd. Shubari, Mohammad Iqram (2015) Mahasiswa dan amalan kerohanian dalam kehidupan. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa Jilid I. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 51-74. ISBN 978-983-52-1040-2 (Submitted)

C

Che Noh, Mohd. Aderi and Abdul Razak, Khadijah and Kasim, Ahmad Yunus (2015) Islamic Education based on quran and sunna during Prophet Muhammad’s era and its relationship with teenagers’ moral formation. Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 1 (2). pp. 93-101. ISSN 2289-960X

D

Daud, Damanhuri and Che Noh, Mohd. Aderi (2013) Amalan dan pendekatan kaedah pengajaran guru Pendidikan Islam dalam bidang Tilawah al-Quran. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

H

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Kurikulum Akidah dalam Hadis Empat Puluh Himpunan Imam al-Nawawi: Satu Kajian Teks (Curriculum Faith in Forty Hadith collection of Imam al-Nawawi: A Text Study). In: Prosiding Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13] (Proceedings of the First Seminar on Islamic Education and Research [SePPIM'13]) , 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization, Universiti Teknologi Malaysia .

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Keperluan kemahiran sains dan teknologi dalam pengurusan rumah tangga dan kerjaya masa kini. In: Seminar on Science, & Technology 2013, 1st Ocktober 2013 , Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah (2014) Faktor sokongan individu terhadap kecemerlangan wanita bekerjaya dan berumah tangga. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 66 (1). pp. 5-16. ISSN 2289-5434

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Fiqh sains rumah tangga dan kerjaya wanita cemerlang dalam sektor awam di Malaysia. In: Pasca Siswazah Fakulti Tamadun Islam Kali Kedua 2013, 18-19 Disember 2013, Main Hall, Faculty of Islamic Civilization.

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Kemahiran yang diperlukan bagi wanita bekerjaya dan berumah tangga masa kini. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron , Bushrah (2015) Model keseimbangan kerjaya dan rumah tangga dalam kalangan wanita cemerlang sektor awam. Sains Humanika, 4 (1). pp. 37-46. ISSN 2289-6996

Hashim, Azmil and Jemali, Misnan and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi (2013) Hubungan antara teknik pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

I

Ismail, Ashraf and Tamuri, Ab. Halim and Abd. Ghani, Kamarulzaman and Hassan, Nurul Hudaa (2013) Amalan pengajaran dan pembelajaran tahfiz al-Quran. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Ismail, Muhamad Faiz and Tamuri, Ab. Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Pengaruh elemen Islam liberal terhadap aqidah pelajar sekolah menengah kebangsaan: satu tinjauan awal. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

J

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2013) Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 5 (1). pp. 41-60. ISSN 1985-6326

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2011) Konsep tarbiyah nabawiyyah: satu keperluan dalam mendepani keruntuhan akhlak di kalangan remaja Muslim. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Keutamaan, keistimewaan dan amalan bulan Rejab dari perspektif Islam. In: Sambutan 1 Rejab 1437H, 8 April 2016, Perkarangan Surau Ehsan, Jalan Perubatan.

Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Mahasiswa dan kehidupan menurut perspektif Islam: penampilan, kesihatan, dan aktiviti sosial (jilid III). Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-1042-6

Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Pengertian fitnah dan kaedah menangani permasalahannya dalam masyarakat. MINDA, 1 (5). p. 5. ISSN 2289-4551

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahamed, Azmi Maricar and Mohd. Noor, Jawwal Miqdam (2015) Mahasiswa dan matlamat hidup. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-24. ISBN 978-983-52-1040-2.

Jasmi, Kamarul Azmi and Jasmi, Mohd. Aris (2016) Disiplin puasa dalam sekolah Ramadan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. (In Press)

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2008) Penggunaan hukuman fizikal dalam pendidikan anak-anak. In: 1st National Seminar on Child Law 2008 (NCCL 08), 13hb. Julai 2008, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Pisol, Mohd. Izzuddin (2015) Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam cabaran zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 978-967-10160-8-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Ismail , Norzubaidha and Moktar, Syahida Fadilla and Pareng , Zalina and Osman, Masnizah and Ismail, Muhamad Faiz (2013) Penggunaan bilik operasi Pendidikan Islam di sekolah menengah. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2007) Pembangunan Modal Insan yang Sempurna Menurut Perspektif Al-Imam-Al-Nawawi. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, 2007, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah and Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2007) Pembangunan modal insan yang sempurna menurut perspektif al-Imam al-Nawawi. In: Seminar Antarabangsa Peradaban Melayu Ke-3, 2-3 Februari 2007, Sunway Lagoon Resort Hotel, Kuala Lumpur . (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah and Ruskam, Aminuddin and Mohamed, Ahmad Kilani and Harun, Zulkefli (2003) Pengaruh pemikiran al-Imam al-Nawawi di kalangan guru-guru Takmir di Negeri Johor. Project Report. Fakulti Tamadun Islam, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Pengayaan buku hadis Turath serta kepentingannya dalam pembangunan dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. In: Seminar Warisan Nabawi (SWAN 2007), 11 - 12 July 2007, Palm Garden Hotel, IOI Resort, Putrajaya .

Jusoh, Yahaya and Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Usaha penterjemahan manuskrip majlis Aceh ke dalam Bahasa Inggeris. In: Membina Kepustakaan dalam Bahasa Melayu. Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 696-705. ISBN 978-983-192-438-9

M

Makhsin, Mardzelah and Ilias, Mohamad Fadhli and Che Noh, Mohd. Aderi (2014) Amalan hisbah kendiri dalam Pendidikan Islam: kajian terhadap murid-murid sekolah menengah di Kedah. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 2 (1). pp. 25-37. ISSN 2289-3016

Makhsin, Mardzelah and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi and Ilias, Mohamad Fadhli (2012) Hisbah pembelajaran kendiri dalam Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education , 4 (1). pp. 35-50. ISSN 1985-6326

Mat Zain, Noor Izzuddin and Wan Abdullah, Wan Ali Akbar and Mohd. Zhaffar, Nursafra (2015) i-Eco: inovasi simulasi dalam pembelajaran dan pengajaran ibadah Tingkatan 4. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 3 (2). pp. 1-6. ISSN 2289-3016

Mohamad, Ahmad Marzuki and Zahar, Ahmad Razlan and Nasir, Mohd. Kamal (2015) Mahasiswa dan pengurusan masa. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Pengurusan Efektif untuk Berjaya Jilid II. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 43-57. ISBN 978-983-52-1041-9 (Submitted)

Mohammad Zuki, Siti Azaharah and Hashim, Azmil (2013) Kaedah pengajaran dan pembelajaran Ilmu Qiraat Sab’ah melalui Program Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran (KKQ). In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Fatmi Talib, Nor Hayati (2015) Pengimarahan surau dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 55-70. ISBN 978-967-10160-55-70

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Talib, Nor Hayati Fatmi and Tamuri, Ab. Halim and Abdul Ghani, Kamarulzaman (2015) Persepsi pelajar terhadap fungsi surau sekolah sebagai pusat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan. In: International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Muhamad Zubir, Muhammad Afiq Naqiuddin and Chung, Ooi Chean and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Dimensi Islam dan Syariah. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhasip, Mazhair Shahroz and Hashim, Azmil and Jemali, Misnan (2012) Strategi pengajaran dan pembelajaran tarannum al-Quran dalam Kelas Khas Kemahiran al-Quran. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Mustari, Mohd. Ismail and Balakrishnan, Prabakar and Sundar, Sri Theran (2015) Mahasiswa dan kegiatan sosial. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 67-80. ISBN 9789835210426 (Submitted)

N

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam and Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Peribadi cemerlang menurut perspektif al-Ghazali. In: Seminar Antarabangsa Peradaban Melayu Ke-3 , 2-3 Februari 2007, Sunway Lagoon Resort Hotel, Kuala Lumpur. (Unpublished)

O

Othman, Nooraini (2013) Rawatan spiritual ruqya sebagai alternative rawatan moden: satu kajian awal. In: Proceedings of the 4th International Graduate Conference on Engineering Science & Humanity 2013 (IGCESH2013), 2013.

P

Panot, Hiasan and Mohd. Rahman, Ahmad Farhan and Zainal Abidin, Muhammad Zainal Fitri and Mohamed, Ahmad Kilani (2015) Gugatan akidah: benci al-Quran. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

R

Ramlie, Habibah @ Artini and Hussin, Zaharah (2014) Profesionalisme perguruan Pendidikan Islam berasaskan riadhah ruhiyyah: satu analisa keperluan. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 2 (1). pp. 7-24. ISSN 2289-3016

Rosman, Arieff Salleh (2013) Objektif perundangan Islam dalam perubatan dan pengubatan: fatwa berkaitan vaksin. In: Seminar Pendidikan Fatwa Kesihatan Peringkat Negeri Melaka, 2013.

Rosman, Arieff Salleh (2013) Pengguguran janin bagi memelihara kesihatan dan keselamatan menurut perundangan Islam. In: Seminar Pendidikan Fatwa Kesihatan Peringkat Negeri Terengganu, 2013.

S

Safar, Ajmain @ Jimaain and Wan Mazelan, Wan Mohd. Hafeez and Anuar, Mohamad Fitry (2015) Mahasiswa dan pencarian pasangan hidup. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa Jilid I. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 75-87. ISBN 978-983-52-1040-2 (Submitted)

Salim, Nor Asma (2013) Isu-isu penguasaan bacaan al-Qur’an dalam kalangan pelajar sekolah menengah. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Sulaiman, Muhammad Irfan and Nasaruddin, Muhammad Aminuddin and Mohamed, Ahmad Marzuki (2015) Gugatan akidah: menghalalkan yang haram. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Suliman, Muhammad Qutaibah and Muhammad Shah, Muhammad Inamul Hassan and Mohd. Nor, Sulaiman Shakib (2015) Gugatan akidah: reda dengan kekafiran. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Suratman, Azmi Shah and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Beberapa pengamatan awal hubungan Islam dan Kristian di Malaysia: cabaran-cabaran interaksi dan dialog antara agama. In: Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia. Jabatan Akidah dan Pemikiaran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 63-78. ISBN 978-983-43709-4-7

Syed Nasruddin, Sharifah Nur Farhah and Johar, Siti Norshakilah and Wan Embong, Wan Hassan (0016) Gugatan akidah: benci kepada Islam. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

T

Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Nur Hanani and Zain, Noor Izzuddin and Ahmad Mustafa, Hani Meryleina (2011) Penguasaan pengetahuan teknologikal pedagogical kandungan dalam pengajaran ibadah Pendidikan Islam. In: 2nd International Conference On Islamic Education 2011, 19th - 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi- Putrajaya, Selangor.

Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Nur Hanani and Zain, Noor Izzuddin and Ahmad Mustafa, Hani Meryleina (2011) Penguasaan pengetahuan teknologikal pedagogikal kandungan dalam pengajaran ibadah Pendidikan Islam. In: Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011 , Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Tamuri, Ab. Halim and Ibrahim, Ismail and Othman, Mohd. Yusof and Dakir, Jawiah and Halim, Lilia and Stapa, Zakaria and Abu Bakar, Ibrahim and Ismail, Ahmad Munawar and Idris, Abrar and Tarjo, Shamsul Shah and Yahya, Shamsul Azhar and Ismail @ Ibrahim, Siti Maheran and Abd. Rahman, Noor Atiqah (2011) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah menengah: kajian tahap pengetahuan Islam dan penghayatan akhlak. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor .

Temyati, Zawawi and Abdul Razak, Khadijah and Suyurno, S. Salahudin (2011) Falsafah Pendidikan Islam melahirkan insan berakhlak. In: 2nd International Conference on Islamic Education 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

W

Wan Abdullah, Wan Ali Akbar and Mohd. Zhaffar, Nursafra (2011) Aplikasi kaedah inkuiri dalam pembelajaran aqidah: kepercayaan kepada Rasul. In: 2nd International Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Wan Embong, Wan Hassan and Mohd. Nor, Mohd. Roslan (2011) Konten pendidikan akidah di masjid pendekatan Hasan al-Banna. In: Seminar Pengurusan Masjid Peringat Antarabangsa, 23-24 April 2011, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Wan Embong, Wan Hassan and Mohd. Nor, Mohd. Roslan (2012) Tangga peningkatan kandungan Pendidikan Islam Mustafa Masyur. In: Seminar Antarabangsa Perguruan & Pendidikan Islam, 8-9 Mac 2012, LE Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Wan Embong, Wan Hassan and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Haron, Zulkiflee and Ripin, Mohd Nasir (2013) Penggunaan BBM dalam pendidikan akidah: kajian kes guru cemerlang pendidikan Islam. In: Seminar on Science, Islam & Technolgy, 2013, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Y

Yuan, Goh Yong and Muzamil, Nor Syafira and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam dan Cabaran Zaman. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Sakri and Tamuri, Ab. Halim (2010) Hubungan minat dengan kebolehan membaca al-Quran bertarannum dan bertajwid. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

This list was generated on Tue May 3 14:33:16 2016 MYT.