Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | H | J | K | M | N | O | R | S | T | W | Y
Number of items at this level: 51.

A

Ab Rahim , Nik Mohd. Zaim (2013) Cabaran ulama kontemporari menangani beberapa isu dalam pluralisme agama di Malaysia. In: NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) V: “Ulama dan Cabaran Idealisme Semasa”, 9-10 September 2013, UKM Bangi, Selangor, Malaysia.

Abu @ Hussin, Mohd. Fauzi (2013) Analisis kritikal terhadap pembiayaan semula perumahan secara Islam melalui kontrak Musharakah Mutanaqisah. In: Prosiding PERKEM VIII (2013), 2013.

Ahmad, Selmah and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Peranan Wanita dalam Berdakwah. In: Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 141-160. ISBN 978-983-52-0476-0

Ahmad Ridzuan, Muhammad Fateh Mior and Syed Abd Aziz, Syed Mohd Khairudeen and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam Sebagai Satu Agama. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashraf Aziz, Mohd Farid and Abbas, Mohd Saaban and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Kemuncak dalam Tamadun Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Ramli (2003) Simbolisme Sains dalam wahyu keserasian antara ayat Maqru'ah dengan ayat Manzurah. Jurnal Teknologi E (38E). pp. 27-48. ISSN 0127-9696

Awang, Ramli (2012) Akidah dalam kehidupan Muslim: analisis aspek–aspek penyelewengan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0855–3

Awang, Ramli (2008) Dialog antara agama dari perspektif Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0464–7

Awang, Ramli and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee (2007) Kemunduran umat Islam di nusantara: sorotan terhadap pertanyaan bernas Maharaja Imam Basyuni Imran Al-Sambasi. In: Seminar Antarabangsa Islam Di Asia Tenggara, 2007, Bilik Senat & Bilik Majlis, UKM.

H

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Bentuk Metodologi Pengajaran Rasulullah SAW Dari Perspektif Pemikiran Imam al-Nawawi Menerusi Kitab Himpunan Hadis Empat Puluh (Teaching Methodology of the Prophet from the Perspective of Imam al-Nawawi Thinking Through the collection of Forty Hadith Book). In: Prosiding Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13] (Proceedings of the First Seminar on Islamic Education and Research [SePPIM'13]), 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Abd Rahman (2012) Introduction to Islamic calligraphy. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0837–9

Hamzah, Abd Rahman (2008) Khat & jawi: mutiara kesenian Islam sejagat. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0485–2

Harun, Musa Fathullah (1989) Masalah wasiat dan farãid. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–99502–9–0

Hashim, Selamat (2007) Kematian dan pengurusan jenazah. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0435–7

Hashim, Selamat (2010) Maslahah dalam perundangan hukum Syarak. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0733–4

J

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Wasiat dan wisayah dalam perancangan harta: prinsip dan amalan (ulasan buku). MINDA, 19 (1). p. 24. ISSN 22894551

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar (2003) Matodologi pendidikan pembangunan insan: satu kajian khas Kitab Riyadh al-Solihin. In: Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan [Siri Ketiga] , 16 Oktober 2003, Hotel Alison Klana, Seremban, Negeri Sembilan.

Jasmi, Kamarul Azmi and Selamat, ‘Atiqah (2013) Al-Quran satu mukjizat yang menakjubkan. In: Penciptaan Manusia dari Perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-18. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah and Ruskam, Aminuddin and Mohamed, Ahmad Kilani and Harun, Zulkefli (2003) Pengaruh pemikiran al-Imam al-Nawawi di kalangan guru-guru Takmir di Negeri Johor. Project Report. Fakulti Tamadun Islam, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2011) Dasar akidah Muslim. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0774–7

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2007) Pendidikan falsafah sains Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0442–5

K

Kuang, Lau Chun and Sulaiman, Salwani and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam: Agama, Sejarah, dan Tamadun. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mahmad Nor, Aiman and Fakharazi, Mohammad Syahmi and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam di Dunia Kontemporari Baru. In: Kertas Kerja Persidangan Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 21 April 2012, Seminar Tamadun 2012.

Marni, Nurazmallail (2003) Peristiwa Tahkim antara 'Ali - dan Mu'wiyah (Tahun 36 H) : suatu kajian dan pengajaran. Jurnal Teknologi E (38E). pp. 75-92. ISSN 0127-9696

Marni, Nurazmallail and Haron, Zulkiflee (2008) Institusi pengajian syariah & sains era kegemilangan tamadun Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0490–6

Marni, Nurazmallail and Muhammad, Siti Norlina (2007) Hadis dan psikoterapi menurut Ibn Qayyim Al Jawziyyah dalam kitab al tibb al nabawiyy. In: Seminar Warisan Nabi, 2007, Palm Garden, IOI Resort Putrajaya.

Mohd. Yusof, Farawahida (2007) Al–Arqam & ajaran Aurad muhammadiah satu penilaian. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0427–2

Mohd. Yusof, Farawahida (2011) Fatwa: keberkesanannya memerangi ajaran sesat di Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0803–4

Mohd. Yusof, Farawahida and Ibrahim, Siti Ramlah (2008) Penyelewengan ajaran Qadiani. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0479–1

Muhamad Zubir, Muhammad Afiq Naqiuddin and Chung, Ooi Chean and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Dimensi Islam dan Syariah. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Azhar (2007) Penerimaan pelajar dan tinjauan terhadap silibus dan bentuk penilaian balaghah arab peringkat STAM. In: Malaysia International Conference on Foreign Languages, 2007, Putrajaya.

Muhammad, Azhar (2008) Perumpamaan Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0460–9

Muhammad, Azhar and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2005) The mastery of religious based secondary school student on the education of arabic rhetoric. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Mustari, Ismail and Hashim, Selamat and Suratman, Azmi Shah and Abd. Samat, Abd. Basit and Hamzah, Abdul Rahman and Abdullah, Abdul Hafiz (2003) Kajian Sahsiah Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama kerajaan Johor Kluang, Kluang Johor. Project Report. UTM. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail and Muhammad, Azhar and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Mohamed, Ahmad Kilani and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Marni, Nurazmallail (2006) Pemetaan Dakwah di Negeri Johor: Kajian Lokasi, Metodologi & Pengaplikasiannya di Skudai, Kulai, Pasir Gudang dan Johor Bahru. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

N

Napiah, Othman (2001) Ahwal dan maqamat dalam ilmu tasawuf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0240-0

Napiah, Othman (2001) Pengantar ilmu tasawuf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-9805-41-X

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2012) Wasiat & wisayah dalam perancangan harta prinsip dan amalan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0864–5

Nor Muhamad , Nasrul Hisyam (2013) Bencana alam: tinjauan pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. In: Seminar on Islam, Science, & Technology, Yogyakarta-Indonesia, 22-23 Oktober 2013.

O

Othman, Nooraini (2011) Eksplorasi dimensi Ummatic Personality Inventory (UPI) sebagai alat pengukuran personaliti psiko-spiritualiti Islami. 'Ulum Islamiyyah Journal, 7 . ISSN 1675-5936

Othman, Siti Nadirah and Walter, Azureen Sabina and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Zaman Kegemilangan Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman , Nooraini (2013) Ciri personaliti psiko-spiritual dalam kalangan remaja muslim: satu kajian awal. In: Prosiding Persidangan antarabangsa Pendidikan & Kaunseling.

R

Rosman, Arieff Salleh (2001) Murtad menurut perundangan Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0205-2

S

Sabran, Osman (2002) Pengurusan harta wakaf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0263-X

Saniman, Muhammad Amin and Xuan, Teoh Hao and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Peringkat Permulaan Islam. In: Prosiding Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia .

Suppiah, Krishnavenee (2003) Religious services attendance and college adjustment of Diploma in Computer Science UTM students. Jurnal teknikal dan kajian sosial, 1 (2). pp. 81-88. ISSN 1675-2228

Suratman, Azmi Shah and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Beberapa pengamatan awal hubungan Islam dan Kristian di Malaysia: cabaran-cabaran interaksi dan dialog antara agama. In: Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia. Jabatan Akidah dan Pemikiaran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 63-78. ISBN 978-983-43709-4-7

Syed Ariffin, Syed Iskandar (2010) Rethinking conservation in Islam : lessons from the Prophet's Mosque. In: test. (Unpublished)

T

Tunggak, Buerah (2013) Belia dan penyalahgunaan dadah penyelesaiannya menurut perspektif Islam. In: Seminar on Islam, Science & Technology 2013 (SIST 2013), 5-6 June 2013, Binh Duong, Vietnam.

W

Wan Jusoh, Wan Ali (2002) Hubungan majikan dan pekerja dari perspektif Islam. Jurnal teknikal dan kajian sosial, 2 (1). pp. 157-165. ISSN 1675-2228

Y

Yuan, Goh Yong and Muzamil, Nor Syafira and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam dan Cabaran Zaman. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Fri Mar 27 04:22:13 2015 MYT.