Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | H | I | J | L | M | N | O | R | S | W | Y
Number of items at this level: 72.

A

Ahmad, Selmah and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Peranan wanita dalam berdakwah. In: Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 141-160. ISBN 978-983-52-0476-0

Ahmad Ridzuan, Muhammad Fateh Mior and Syed Abd. Aziz, Syed Mohd. Khairudeen and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam sebagai satu agama. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Amir, Siti Norain and Johari, Siti Hawa and Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Gugatan akidah: Bertawakal kepada selain Allah. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashraf Aziz, Mohd. Farid and Abbas, Mohd. Saaban and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Kemuncak dalam Tamadun Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Ramli (2003) Simbolisme Sains dalam wahyu keserasian antara ayat Maqru'ah dengan ayat Manzurah. Jurnal Teknologi E (38E). pp. 27-48. ISSN 0127-9696

Awang, Ramli (2012) Akidah dalam kehidupan Muslim: analisis aspek–aspek penyelewengan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0855–3

Awang, Ramli (2008) Dialog antara agama dari perspektif Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0464–7

B

Basiron, Bushrah and Ahmad, Hasnul Nizam and Ibrahim, Izam Shahril (2015) Mahasiswa dan diet sihat. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 21-40. ISBN 9789835210426 (Submitted)

E

Ebrahimi, Mansoureh and Mousavi, Kazem and Ghashghaie, Saied (2015) Traditional and cultural beliefs vis-à-vis national and religious myths in sohrab sepehri’s the traveler. Asian Social Science, 11 (15). pp. 180-186. ISSN 1911-2017

H

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Bentuk Metodologi Pengajaran Rasulullah SAW Dari Perspektif Pemikiran Imam al-Nawawi Menerusi Kitab Himpunan Hadis Empat Puluh (Teaching Methodology of the Prophet from the Perspective of Imam al-Nawawi Thinking Through the collection of Forty Hadith Book). In: Prosiding Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13] (Proceedings of the First Seminar on Islamic Education and Research [SePPIM'13]), 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Abd. Rahman (2012) Introduction to Islamic calligraphy. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0837–9

Hamzah, Abd. Rahman (2008) Khat & jawi: mutiara kesenian Islam sejagat. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0485–2

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron , Bushrah (2015) Model keseimbangan kerjaya dan rumah tangga dalam kalangan wanita cemerlang sektor awam. Sains Humanika, 4 (1). pp. 37-46. ISSN 2289-6996

Harun, Musa Fathullah (1989) Masalah wasiat dan farãid. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–99502–9–0

Hashim, Selamat (2007) Kematian dan pengurusan jenazah. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0435–7

Hashim, Selamat (2010) Maslahah dalam perundangan hukum Syarak. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0733–4

I

Ilias, Mohd. Faeez and Abdullah, Murihah and Husain, Kalthom and Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah, Abdul Hafiz and Rosman, Arieff Salleh (2016) Jenis-jenis sumber pengetahuan guru Pendidikan Islam dalam penggunaan bahan bantu mengajar di Sekolah Bestari. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 3 (2-1). pp. 41-55. ISSN 2289-7909

Isamail, Mohamad Zaim and Borhan, Joni Tamkin and Abu @ Hussin, Mohd. Fauzi (2013) Analisis kritikal terhadap pembiayaan semula perumahan secara Islam melalui kontrak Musharakah Mutanaqisah. In: Prosiding PERKEM VIII (2013), 2013.

Iskandar, Norlaila and Mohd. Don Basari, Nur Humairah and Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Gugatan akidah: mencela para sahabat. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

J

Jamaludin, Mohamed Sabir and Ab. Rahim, Nik Mohd. Zaim and Ghazali, Mohd. Al’ikhsan and Abdul Shukor, Azizi Shukri (2013) Cabaran ulama kontemporari menangani beberapa isu dalam pluralisme agama di Malaysia. In: NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) V: “Ulama dan Cabaran Idealisme Semasa”, 9-10 September 2013, UKM Bangi, Selangor, Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Mahasiswa dan kehidupan menurut perspektif Islam: asas pembangunan mahasiswa (jilid I). Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-1040-2

Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Mahasiswa dan kehidupan menurut perspektif Islam: penampilan, kesihatan, dan aktiviti sosial (jilid III). Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-1042-6

Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Mahasiswa dan kehidupan menurut perspektif Islam: pengurusan efektif untuk berjaya (jilid II). Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-1041-9

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Mendidik masyarakat tentang bahaya fitnah. In: Khutbah Jumaat, 2hb Jun 2005, Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2014) Pendidikan di sebalik peristiwa israk dan mikraj: satu analisis kandungan kitab utama hadith. Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Waljamaah, 6 . pp. 27-57. ISSN 2225-4609

Jasmi, Kamarul Azmi (2003) Pengajaran di sebalik sejarah Israk dan Mikraj. In: Khutbah Jumaat, 10 Septermber 2003, Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Wasiat dan wisayah dalam perancangan harta: prinsip dan amalan (ulasan buku). MINDA, 19 (1). p. 24. ISSN 22894551

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahamed, Azmi Maricar and Mohd. Noor, Jawwal Miqdam (2015) Mahasiswa dan matlamat hidup. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-24. ISBN 978-983-52-1040-2.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar (2003) Matodologi pendidikan pembangunan insan: satu kajian khas Kitab Riyadh al-Solihin. In: Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan [Siri Ketiga], 16 Oktober 2003, Hotel Alison Klana, Seremban, Negeri Sembilan.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Pisol, Mohd. Izzuddin (2015) Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam cabaran zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 978-967-10160-8-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Pendidikan akhlak kepada Allah SWT: nadi penggerak pembanggunan peradapan insan. In: Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme, 2004, City Bayview Hotel, Langkawi.

Jasmi, Kamarul Azmi and Selamat, ‘Atiqah (2013) Al-Quran satu mukjizat yang menakjubkan. In: Penciptaan Manusia dari Perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-18. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah and Ruskam, Aminuddin and Mohamed, Ahmad Kilani and Harun, Zulkefli (2003) Pengaruh pemikiran al-Imam al-Nawawi di kalangan guru-guru Takmir di Negeri Johor. Project Report. Fakulti Tamadun Islam, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2011) Dasar akidah Muslim. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0774–7

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2015) Membudayakan profesionalisme guru Pendidikan Islam yang cemerlang. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 1-20. ISBN 978-967-10160-8-4

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2007) Pendidikan falsafah sains Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0442–5

L

Lau, Chun Kuang and Sulaiman, Salwani and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam: agama, sejarah, dan tamadun. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mahmad Nor, Aiman and Fakharazi, Mohammad Syahmi and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam di Dunia Kontemporari Baru. In: Kertas Kerja Persidangan Seminar Tamadun Islam 2012: Pembinaan Keluarga & Peradaban Islam yang Cemerlang, 21 April 2012, Seminar Tamadun 2012.

Marni, Nurazmallail (2003) Peristiwa Tahkim antara 'Ali - dan Mu'wiyah (Tahun 36 H) : suatu kajian dan pengajaran. Jurnal Teknologi E (38E). pp. 75-92. ISSN 0127-9696

Marni, Nurazmallail and Haron, Zulkiflee (2008) Institusi pengajian syariah & sains era kegemilangan tamadun Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0490–6

Marni, Nurazmallail and Muhammad, Siti Norlina (2007) Hadis dan psikoterapi menurut Ibn Qayyim Al Jawziyyah dalam kitab al tibb al nabawiyy. In: Seminar Warisan Nabi, 2007, Palm Garden, IOI Resort Putrajaya.

Marni, Nurazmallail and Wan Ahmad, Wan Yahaya and Md. Naser, Maziah (2015) Mahasiswa dan gaya penampilan. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-20. ISBN 978-983-52-1042-6 (Submitted)

Masrin, Saiyidatul Mahirah and Hashim, Faezah and Mustari, Mohd. Ismail (2015) Gugatan akidah: tidak mengakui nikmat Allah SWT. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Mohamad, Ahmad Marzuki and Zahar, Ahmad Razlan and Nasir, Mohd. Kamal (2015) Mahasiswa dan pengurusan masa. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Pengurusan Efektif untuk Berjaya Jilid II. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 43-57. ISBN 978-983-52-1041-9 (Submitted)

Mohd. Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi and A. Shukor, Khairunnisa (2015) Elemen pengetahuan pensyarah cemerlang Unit Pendidikan Islam dan Moral di Politeknik Premier: satu kajian rintis. The Online Journal of Islamic Education, 3 (1). pp. 13-21. ISSN 2289-3016

Mohd. Saini, Wardati and Mohd. Yatim, Noramizah and Mohd. Puaad, Nurin Safia and Safar, Jimain @ Ajmain (2015) Gugatan akidah: hal selain Allah dalam hukum syarak. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor,.

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Fatmi Talib, Nor Hayati (2015) Pengimarahan surau dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 55-70. ISBN 978-967-10160-55-70

Mohd. Yusof, Farawahida (2007) Al–Arqam & ajaran Aurad muhammadiah satu penilaian. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0427–2

Mohd. Yusof, Farawahida (2011) Fatwa: keberkesanannya memerangi ajaran sesat di Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0803–4

Mohd. Yusof, Farawahida and Ibrahim, Siti Ramlah (2008) Penyelewengan ajaran Qadiani. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0479–1

Muhamad Zubir, Muhammad Afiq Naqiuddin and Chung, Ooi Chean and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Dimensi Islam dan syariah. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Azhar (2007) Penerimaan pelajar dan tinjauan terhadap silibus dan bentuk penilaian balaghah arab peringkat STAM. In: Malaysia International Conference on Foreign Languages, 2007, Putrajaya.

Muhammad, Azhar (2008) Perumpamaan Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0460–9

Muhammad, Azhar and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2005) The mastery of religious based secondary school student on the education of arabic rhetoric. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail and Balakrishnan, Prabakar and Sundar, Sri Theran (2015) Mahasiswa dan kegiatan sosial. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 67-80. ISBN 9789835210426 (Submitted)

Mustari, Ismail and Hashim, Selamat and Suratman, Azmi Shah and Abd. Samat, Abd. Basit and Hamzah, Abdul Rahman and Abdullah, Abdul Hafiz (2003) Kajian sahsiah pelajar-pelajar sekolah menengah agama kerajaan Johor Kluang, Kluang Johor. Project Report. UTM. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail and Muhammad, Azhar and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Mohamed, Ahmad Kilani and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Marni, Nurazmallail (2006) Pemetaan dakwah di Negeri Johor: kajian lokasi, metodologi & pengaplikasiannya di Skudai, Kulai, Pasir Gudang dan Johor Bahru. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

N

Napiah, Othman (2001) Ahwal dan maqamat dalam ilmu tasawuf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0240-0

Napiah, Othman (2001) Pengantar ilmu tasawuf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-9805-41-X

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2012) Wasiat & wisayah dalam perancangan harta prinsip dan amalan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0864–5

O

Othman, Nooraini (2011) Eksplorasi dimensi Ummatic Personality Inventory (UPI) sebagai alat pengukuran personaliti psiko-spiritualiti Islami. 'Ulum Islamiyyah Journal, 7 . ISSN 1675-5936

Othman, Siti Nadirah and Walter, Azureen Sabina and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Zaman Kegemilangan Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rosman, Arieff Salleh (2001) Murtad menurut perundangan Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0205-2

S

Sabran, Osman (2002) Pengurusan harta wakaf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0263-X

Safar, Ajmain @ Jimaain and Wan Mazelan, Wan Mohd. Hafeez and Anuar, Mohamad Fitry (2015) Mahasiswa dan pencarian pasangan hidup. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa Jilid I. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 75-87. ISBN 978-983-52-1040-2 (Submitted)

Saniman, Muhammad Amin and Xuan, Teoh Hao and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Peringkat Permulaan Islam. In: Prosiding Seminar Tamadun 2012, 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia .

Shah Yahya, Muhamad Idzmir and Basiron, Bushrah (2015) Gugatan akidah: mentaati selain Allah. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, 16 Mei 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor,.

Sulaiman, Nurul Hidayah and Kamaruddin, Nor Kamilah and Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Gugatan akidah: mengingkari dan mencela Rasulullah. In: Seminar Pemantapan Akidah 2015, Dewan Kuliah Khadijah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor.

Suppiah, Krishnavenee (2003) Religious services attendance and college adjustment of Diploma in Computer Science UTM students. Jurnal teknikal dan kajian sosial, 1 (2). pp. 81-88. ISSN 1675-2228

Suratman, Azmi Shah and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Beberapa pengamatan awal hubungan Islam dan Kristian di Malaysia: cabaran-cabaran interaksi dan dialog antara agama. In: Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia. Jabatan Akidah dan Pemikiaran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 63-78. ISBN 978-983-43709-4-7

W

Wan Jusoh, Wan Ali (2002) Hubungan majikan dan pekerja dari perspektif Islam. Jurnal teknikal dan kajian sosial, 2 (1). pp. 157-165. ISSN 1675-2228

Y

Yuan, Goh Yong and Muzamil, Nor Syafira and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam dan Cabaran Zaman. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sun Mar 18 03:40:58 2018 +08.