Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LC Special aspects of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | H | I | J | K | M | N | O | Q | R | S | T | Y | Z
Number of items at this level: 113.

A

A. Ghafar, Mohd. Najib (2008) Gaya kepimpinan pengetua dan ciri-ciri yang efektif. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 73-84. ISSN 1394-1801

A. Ghafar, Mohd. Najib and Harun, Ali (2007) Perbezaan antara pengetahuan dan amalan konsep KBSM di kalangan guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 99-118. ISSN 1394-1801

A. Ghafar, Mohd. Najib and Naim, Tinah (2007) Penilaian hubungan gava kepimpinan pengetua dengan stres guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 61-76. ISSN 1394-1801

Abd. Hamid, Mohd. Zolkifli and Kamin, Yusri and Abdul Latib, Azlan and Buntat, Yahya and Awang, Zubaidah (2016) Generic green skills: industry and perspectives on technical education and vocational training (TVET). The Online Journal for Technical and Vocational Education and Training in Asia (6). ISSN 2196-838X

Abd. Rahman, Syed Othmawi (1997) Kaedah analisis penyampulan data untuk sistem bantuan keputusan penilaian pensyarah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computing.

Abdul Hamid, Mohd. Zolkifli (2009) Pendekatan penyeliaan dalam latihan mengajar pendidikan teknikal dan kejuruteraan. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Majid, Izaidin and Aman, Othman and Ismail, Kamariah (2010) Exploring entrepreneurship education and training in Malaysia’s Public Higher Learning Institutions. In: Proceedings of the 3rd International Colloquium on Business & Management (ICBM)/ 2nd International Conference on Business & Management Education (ICBME), 25th - 28th January 2010, Bangkok, Thailand.

Abdul Rani, Anita and Ahmad, Aini and Hashim, Haslinda (2006) Amalan kecerdasan emosi sebagai pendorong kecemerlangan sahsiah pelajar Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM). In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abdullah, Syahrul Faizaz and Othman, Azizah and Ismail, Solahuddin (2006) Kefahaman tentang konsep asas dakwah islamiah dan metodologi dakwah islamiah di kalangan pelajar-pelajar Institut Agama Islam Kedah (INSANIAH). In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abu Bakar, Zainudin and Buang, Ismail (2007) Gemilang 7 : suatu kegagalan atau kejayaan dari sudut proses pengurusan strategik? Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 83-90. ISSN 1394-1801

Adnan, Mohd. Fathi (2013) Penerapan eleman kemahiran generik dalam pengajaran guru PTV di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV) di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Mohamed Fuad and Ab.Rahman, Hamidah and Zaidin, Norzaidahwati and Muhammad, Faruk and Omar, Rozeyta and Azman, Sariati and Jamil, Rosillah and Othman, Aniza (2006) Program pembangunan pelajar di Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Ali, Ahmad Fariz (2001) Pembelajaran maya berasaskan pendekatan multi-user dungeon, object-oriented (MOO). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computing.

Ali, Mohamad Bilal and Aris, Baharuddin and Abu, Mohd. Salleh (2008) Pembangunan sistem pembelajaran individu di persekitaran web. In: Inovasi Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Komputer. Penerbit UTM , Johor, pp. 31-50. ISBN 978-983-52-0514-9

Ali, Mohd. Fadzli and Mohd. Tahir, Lokman (2003) Distance education : balancing conventional learning and on-line learning. In: Malaysian Science & Technology Congress, 2003, Cititel Midvalley, Kuala Lumpur.

Amin, Mohd. Hairudin and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Sekolah agama di Malaysia: sejarah, isu & cabaran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0791–4

Aris, Baharuddin and Ahmad, Maizah Hura and Kok, Boon Shiong and Ali, Mohamad Bilal and Harun, Jamalludin and Tasir, Zaidatun (2006) Learning "goal programmning" using an interactive multimedia courseware : design factors and students' preferences. Malaysain Online Journal of Instructional Technology (MOJIT), 3 (1). pp. 85-95. ISSN 1823-1144

Asmuni, Hishammuddin (2008) Automated examination timetabling solution construction using fuzzy approach. In: Advances in Planning, Scheduling and Timetabling. Penerbit UTM , Johor, p. 79. ISBN 978-983-52-0635-1

B

Baba, Ishak (1996) Persepsi pelatih kemahiran pembuat perabot tahap satu terhadap sistem pentauliahan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Basir, Muhamad Kasim and Abdullah, Wan Salihin Wong (1998) Kajian kes mengenai pola interaksi pelajar di dalam persekitaran pembelajaran multimedia interaktif. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 4 (1). pp. 108-118. ISSN 1394-1801

Boon, Yusof (2008) Ibu Bapa dan dilema. In: Petua-Petua Menjadi Ibu Bapa Cemerlang. Penerbit UTM , Johor, pp. 139-143. ISBN 978-983-52-0535-4

C

Choo, Chian Hou (2013) Teachers' knowledge on ADHD, opinions on ADHD stimulant medication and the teaching of students with ADHD. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Choo, Chian Hou (2013) Teachers’ knowledge on ADHD, opinions on ADHD stimulant medication and the teaching of students with ADHD. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

H

Hamdan, Abdul Rahim and Abdul Ghafar, Mohamad Najib and T. R., Black (2007) A comparison of traditional and non-traditional student teachers study preference and motivation. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 15-30. ISSN 1394-1801

Hamzah, Rohana and Abdullah, Nur Qistina and Ismail, Sarimah (2008) Pembangunan modal insan melalui pendekatan pembangunan ilmu bersepadu. In: ICT Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-12. ISBN 978-983-52-0513-2

Hamzah, Rohana and Md. Isa, Kamarudzaman (2010) The efectiveness of interactive multimedia courseware in developing student’s selfenlightening level. Jurnal Teknologi (Sains Sosial) (52). pp. 29-43. ISSN 2180-3722

Hashim, Shahrin and Mohmi, Sarimah (2008) Konsep pendidikan bersepadu berteraskan Islam dalam membangun insan berkualiti. In: Permasalahan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 228-241. ISBN 978-983-52-0533-0

Hashim, Shahrin and Roomai Nor, Noor Hareezan (2008) Persepsi terhadap kompetensi pensyarah penyelia. In: Permasalahan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 209-227. ISBN 978-983-52-0533-0

Hassan, Murnie (2013) Perlaksanaan program inklusif bagi pelajar-pelajar pendidikan bermasalah pembelajaran di program integrasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hushin, Hassan and Abu Bakar, Zainudin and Shamsuddin, Normala (2008) Gaya kepimpinan guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 85-91. ISSN 1394-1801

Hussein, Atan (2000) Keseragaman persijilan kemahiran Malaysia tahap 1 (lukisan struktur dan kejuruteraan awam) di institusi-institusi latihan awam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

I

Ibrahim, Nor Hasniza and Surif, Johari (2008) Pengajaran sains dalam bahasa Inggeris dari perspektif guru pelatih sains. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 107-121. ISSN 1394-1801

Ismail, Sarimah (2012) Penilaian struktur program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional di IPTA Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, 7-9 Oktober 2012, Johor Bahru, Malaysia.

Ismail, Sarimah and Chia, Peggie and Hamzah, Rohana (2012) Komponen penyeliaan pengajaran dan pembelajaran guru-guru teknikal di Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, 7-9 Oktober 2012, Johor Bahru, Malaysia.

Ismail, Zaleha and Hamzah, Nurul Ain (2008) Pengintegrasian teknologi dalam pendidikan matematik. In: Isu Pendidikan Sains dan Matematik: Ke Arah Meningkatkan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 127-142. ISBN 978-983-52-0521-7

J

Jasmi, Kamaru Azmi (2012) Kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif. In: Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012, 28-29 Mac 2012, Puteri Resort Melaka. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Analisis data dalam penyelidikan kualitatif. In: Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 3 2012, 22-23 May 2012, Felda Residence Tg. Leman, Mersing. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Metodologi pengumpulan data dalam penyelidikan kualitatitif. In: Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012, 28-29 Mac 2012, Puteri Resort Melaka. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pendidikan Rasul dalam adab menziarahi orang sakit. In: Kursus Pengurusan Jenazah, 26 Jun 2005, Perkarangan Surau Tmn Sri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Hadist dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004, Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Quran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004 , Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah and Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2007) Pembangunan modal insan yang sempurna menurut perspektif al-Imam al-Nawawi. In: Seminar Antarabangsa Peradaban Melayu Ke-3, 2-3 Februari 2007, Sunway Lagoon Resort Hotel, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren (2007) Assisting learning using computers through the application of animated pedagogical agents (APA) or intelligent agents. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 2nd - 5th November 2007, Johor Bahru, Malaysia.

K

Kaliappan, Anusuya (2013) Tahap kualiti penyeliaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan efikasi guru di SK Zon Batu Anam, Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kamaruzaman, Nurulziha (2009) Kesesuaian pelaksanaan Program Pendidikan Khas di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kamin, Yusri (2000) Perkembangan profesionalisme graduan kemahiran hidup lulusan Universiti Teknologi Malaysia di sekolah-sekolah di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Khalid, Kamarudin (1996) Sistem penilaian kemahiran kejuruteraan awam anjuran Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kizi Imadildayeva, Aigul Zhaidarbek (2010) Developing e-learning for Kazakh National University. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computer Science and Information Systems.

M

Masrom, Maslin and Hasan, Halimah and Abdullah, Habsah (2007) Using a Team-Based Approach in Teaching Database Course. In: Programming Science National Conference 2007, 5 December 2007, Pan Pacific KLIA.

Mat Nasir, Noor Sharliana (2009) Pelaksanaan sistem modular dalam kursus amalan bengkel mesin di Sekolah Menengah Teknik Zon Selatan Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md Isa , Zaidi and Omar, Mohd Hanafiah (2006) Perancangan, kekangan dan cabaran: suatu perspektif Pusat Pembangunan Mahasiswa UKM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Md. Johan, Othman and Mad Shah, Ishak (2008) Impak tingkah laku kepimpinan transaksi dan transformasi pengetua terhadap kepuasan kerja dan komitmen guru terhadap sekolah. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 31-43. ISSN 1394-1801

Md. Johan, Othman (2001) Students' behaviour problems : an attempt to understand the causes. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 7 . pp. 75-88. ISSN 1394-1801

Md. Yusof, Noryani (2002) Mengenalpasti masalah utama pelajar-pelajar remaja Kolej Yayasan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Megat Abdullah , Aminatuzuhariah (2006) Kreteria penyediaan fasiliti sukan yang berkesan untuk acara sukan antarabangsa - kajian kes : Multi-Projek Sukan Kommanwel di Manchester. In: Proceeding of MICRA, 20th - 21st June 2006, Kuala Lumpur, Malaysia.

Mohamad, Ahmad Marzuki and Azahar, Zairus Norsiah (2012) Komuniti pembelajaran profesional : satu kajian kes terhadap pelaksanaannya di Sekolah-Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam, 25-26 Januari 2012, Johor Bahru, Malaysia.

Mohamed, Zainai and Amrin, Astuty and Abd. Rahim, Noorlizawati (2015) Stimulating technology-based start-ups: entrepreneurship initiatives by University. In: The 7th Indonesia conference on innovation, entrepreneurship and small business, 4-8 Feb, 2015, Indonesia.

Mohd Daud, Zuridan and Hashim, Haslinda (2006) Pembangunan pelajar dari perspektif Rasulullah s.a.w.; satu pendekatan soft skills di KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Harif, Mohd Amy Azhar and Zaini, Bahtiar Jamili and Mat Yusof, Muhammad and Mansor , Rosnalini and Ahmad, Nazihah (2006) Pemilihan jawatankuasa pembangunan pelajar kolej kediaman menggunakan pendekatan proses hirarki analitik kabur: kajian kes di Universiti Utara Malaysia. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Jaladin, Rafidah Aga and Amit, Noh (2006) Halatuju perkembangan pembangunan pelajar di kolej kediaman: satu perkongsian. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Noor, Mohd Samri and Mohd Nor, Mohad Anizu (2006) Penglibatan mahasiswa secara aktif dalam bidang sukan di peringkat universiti dan kesannya terhadap pencapaian akademik. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd tahir, Lokman and Sidin, Robiah (2005) Penggunaan rangka keprmimpinan pengetua di Johor. In: Qualitative Research Cinverence, 21-23 August 2005, Sofitel Resort, Senai Johor. (Unpublished)

Mohd. Ali, Norhana (1999) Suasana keluarga serta tabiat dan sikap belajar pelajar berpencapaian tinggi dan berpencapaian rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Hamzah, Mohd. Izham and Attan, Noraini (2007) Tahap kesediaan guru sains dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Teknologi F: Alam Sekitar dan Teknologi Proses (46E). pp. 45-60. ISSN 0127-9696

Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Abdul Rahman, Mohd. Shafie and Ibrahim, Halijah and Zainuddin, Zainal Abidin (2008) Muscle activation between volleyball and hockey players. In: Integrating Injuries Factors in Physical Activities. Penerbit UTM , Johor, pp. 24-28. ISBN 978-983-52-0517-0

Mohd. Kosnin, Azlina and Abu Bakar, Zainudin (2007) Pengurusan stres dalam kalangan guru besar. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 77-82. ISSN 1394-1801

Mohd. Kosnin, Azlina and Tan, Sew Lee (2008) Pengaruh personaliti terhadap kepuasan kerja dan stres kerja guru. Jurnal Teknologi (48E). pp. 33-47. ISSN 0127-9696

Mohd. Noor, Norani (1996) Elemen dan kriteria program latihan industri untuk pelajar kursus katering makanan di Sekolah Menengah Vokasional Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Sajat, Nofazilah (2014) Tahap kecerdasan emosi guru-guru pendidikan khas integrasi di sekolah rendah daerah Batu Bahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Sajat, Nofazilah (2014) Tahap kecerdasan emosi guru-guru pendidikan khas integrasi di Sekolah Rendah daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Sukri, Nurulhuda (2013) Tahap kesediaan guru terhdap pelaksanaan pembelajaran berasaskan kompetensi di Kolej Vokasional. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Momen, Zamri (2009) Kesediaan dan kefahaman mata pelajaran Tauhid pelajar-pelajar darjah khas Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor di daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Moridan, Suhaimie (2013) Kesediaan guru dalam melaksanakan rancangan pendidikan individu dalam pendidikan islam bagi pelajar pendidikan khas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mukhari, Abd. Wahid (1997) Important criteria for a quality trade vocational training program as perceived by vocational training institutions and industries. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mustaffa, Mohamed Sharif and Ahmad, Roslee (2002) Bimbingan kerjaya menurut perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 8 . pp. 63-70. ISSN 1394-1801

Mustamin, Mustamin and Hj. Mohd. Yasin, M. Al Muzzammil (2013) Perbandingan kompetensi pengetua sekolah antara Malaysia dan Indonesia. Jurnal Teknologi (Social Science), 62 (1). pp. 7-16. ISSN E-ISSN 2180-3722

N

Namayander, Meysam (2009) Development of computer ethical framework for information security (educational context). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computer Science and Information System.

Ng, Pei Fern and Yeo, Kee Jiar (2013) Lexical properties and early literacy acquisition of kindergarten children in Malay orthography. Journal of Education and Practice, 4 (12). pp. 139-151. ISSN 2222-1735

Ninggal, Mohd. Tajudin (2000) Culture shock and fear issues among Malaysian students in U.S. Colleges and Universities : the macroscopic factors often misunderstood by "the professional counselors". Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 6 (1). pp. 77-93. ISSN 1394-1801

Nordin, Mohd. Safarin and Saud, Muhammad Sukri and Subari, Kamalulariffin (2008) Kaedah pengajaran pemodelan bongkah 3-dimensi bagi meningkatkan kemahiran visualisasi. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 91-107. ISSN 1394-1801

O

Othman, Mohamad Hashim and Syed Ahmad, Sharifah Amnah (2006) Aplikasi Taksonomi Blooms dalam merekabentuk program pembangunan pelajar. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Q

Qasem Saeed, Faisal Abdulkarem (2010) Student-university communication media using web 2.0. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computer Science and Information Systems.

Qomaruddin, Muhammad and A. Lahad, Norminshah and Abdul Rahman, Azizah (2008) Integration of problem-based learning into an e-Leaming environment. In: E-Learning Technologies and Applications. Penerbit UTM , Johor, 99-120 . ISBN 978-983-52-0630-6

R

Rambely, Nor Azlah Sham (2006) Kaitan antara pencapaian pelajar dalam Kursus Kenegaraan malaysia dengan faktor demografi. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Rashtchi, Mehrdad (2013) Intercultural competence in EFL classroom : interacting factors among textbooks, teacher and learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ruskam, Aminuddin (1993) Persepsi pelajar terhadap kursus pendidikan Islam di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

S

Sabri, Soheil and Muhamad Ludin, Ahmad Nazri (2009) Studentification is it a key factor within the residential decision-making process in Kuala Lumpur? In: South East Asian Technical Universities Consortium(SEATUC) - 3rd SEATUC Symposium Proceeding, 25th - 26th February 2009, Johor Bahru, Malaysia.

Saleh, Nor Shela (2012) Kitaran pembelajaran dan kompetensi doktor pelatih semasa housemanship. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Saliyan, Ismail (2000) Integrasi model nukleitik dan taksonomi trnoc bagi mengukur penerapan nilai dalam kurikulum prasekolah di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Shariffudin, Rio Sumarni and Lee, Ming Foong and Hasan, Hasuzila (2006) Personality pattern among high achievers based on the Myers Briggs Type Indicator (MBTI). In: 6th Annual SEAAIR Conference, 5 - 7th Sept. 2006, Awana Porto Malai Resort, Langkawi, Malaysia.

Sumari, Melati and Hussin, Zaharah (2006) Cabaran IPT dalam menangani salah laku dan kepincangan akhlak mahasiswa: tinjauan dan cadangan. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Suratman, Azmi Shah and Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Sumbangan Guru Takmir dalam pembangunan dan pendidikan masyarakat Islam di Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid, 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

Surif, Johari and Ibrahim, Nor Hasniza and Arshad, Mohammad Yusof (2007) Visualisasi dalam pendidikan sains : ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 26-40. ISSN 1394-1801

Syaful Anwar, Muhammad Ridwanto and Buntat, Yahya (2006) Peranan LEAECK dalam membantu pembangunan sahsiah mahasiswa: suatu pengalaman di Kolej Tuanku Canselor (KTC), UTM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Syed Samaldin, Sharifah Haslina (2010) Penyediaan fasiliti orang kelainan upaya penglihatan di sekolah-sekolah pendidikan khas (kes kajian: sekolah-sekolah pendidikan khas bermasalah penglihatan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Geoinformation and Real Estate.

Syed Yahya Kamal, Syed Ardi and Tasir, Zaidatun (2008) Pennggumaan pendekatan M-Learning dalam sistem pembelajaran. In: Inovasi Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Komputer. Penerbit UTM , Johor, pp. 97-110. ISBN 978-983-52-0514-9

T

Tan, Choon-Keong and Aris, Baharuddin and Harun, Jamalludin and Lee, Kean-Wah (2012) Enhancing and assessing student teachers' creativity using brainstorming activities and ICT-based morphological analysis method. Academic Research International, 2 (1). pp. 241-250. ISSN 2223-9944 (Print) ; 2223-9553 (Electronic)

Tan, Tai (2013) Tahap kesedaran kerjaya pelajar tingkatan enam di daerah Kluang dalam pemilihan kerjaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tang, Howe Eng (2005) Kesan sistem pembelajaran berkomputer matematik berasaskan personaliti. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tarmidi, Mohammad Zakri (2008) Sistem bantu keputusan untuk Sekolah Menengah Islam Hidayah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computer Science and Information System.

Tarni, Noraishah (2013) Tahap peningkatan kemahiran insaniah melalui khidmat komuniti pelajar kokurikulum UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tasir, Zaidatun and H., Jamalludin and S. H., Syed Ahmad Helmi and M. Y., Khairiyah (2007) Effective strategies for integrating e-learning in problem-based learning for engineering and technical education. Asian Journal On Engineering Education . pp. 1-21.

Y

Yahaya, Azizi and Boon, Yusof and Hashim, Shahrin (2008) Masalah pengurusan sekolah yang dihadapi oleh pengetua atau guru besar pada masa kini. In: Isu-Isu Kepengetahuan dan Pengurusan Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-17. ISBN 978-983-52-0523-1

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ma'alip, Halimah (2008) Konsep kendiri dengan kemahiran komunikasi. In: Isu-Isu Dalam Psikologi Pendidikan Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-23. ISBN 978-983-52-0518-7

Yahaya, Azizi and Madavan, Nalini (2008) Lepak dan peranan ibu bapa terhadap remaja. In: Remaja dan Tingkah Laku Agresif. Penerbit UTM , Johor, pp. 35-61. ISBN 978-983-52-0540-8

Yahya, Azizi (2008) Merajuk, membantah, mengeluarkan kata-kata kesat dan membisu. In: Pembentukan Tingkahlaku Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 84-101. ISBN 978-983-52-0529-3

Yunus, Nor’akmar (2013) Primary school teachers’ experiences in implementing inclusive education. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yusof, Khuzaimi (1999) Persepsi pelajar terhadap amalan nilai-nilai murni dalam pendidikan moral KBSM di sekolah menengah : satu kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat, Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yusoff, Mohd Zahari and Salleh, Muhammad Shukri and Amir Razli, Meer Zhar Farouk (2006) Persepsi patriotisme di kalangan mahasiswa tinjauan dari sudut pemikiran mahasiswa high achievers UITM cawangan Kelantan. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Z

Zainal Abiddin, Norhasni (2006) Keberkesanan hubungan antara pelajar dan penyelia dalam penyelidikan dan penyediaan projek akademik. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Zakaria, Rozana and Adnan, Azlan and Choo, Kok Wah and Nik Azizan, Nik Zainab (2015) Earthquake resistance school building using Peninsular Malaysia bedrock response spectrum. In: 9th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference (APSEC 2015), 8th Aseasn Civil Engineering Conference (ACEC 2015), 3-5 Nov, 2015, Kuala Lumpur, Malaysia.

Zulkefli, Aainaa Haizun (2012) Development of children with down syndrome from birth to six years old based on six areas of development. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zulkiply, Norehan (2006) Metacognition and its relationship with students’ academic performance. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

This list was generated on Sun Apr 30 03:43:56 2017 MYT.