Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "School of Graduate Studies" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | H | I | K | M | O | R | S
Number of items: 38.

A

Abd. Ghani, Zulkiple and Abu Mansor, Nor Salimah (2006) Penghayatan agama sebagai asas pembangunan pelajar: analisis terhadap beberapa pandangan al-Imam al-Ghazali. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abdul Jalal, Fauziah Hanim and Abdul Samad, Nazariah and Yusof, Hapsah (2006) Menjana kekuatan keluarga dalam pembangunan pelajar IPT. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abdul Latif, Wannoraini and Awang Kechil, Sharuddin and Prebagaran, Kesuven, and Tunku Shahrul Azmil, Tunku Shahrul Azmil and P., Parameswaran (2006) Pembangunan sistem panduan pemilihan kursus dan kerjaya berdasarkan teori kecerdasan pelbagai dan pemilihan kerjaya John Holland. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abdullah, Mohd. Syariefudin and Bahari, Khairul Azam and Tawang, Alene (2006) Peranan pengetua dan felo dalam memantau aktiviti pelajar: tinjauan terhadap unit kediaman luar kampus, UPSI. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abdullah, Mohd. Syariefudin and Bahari, Khairul Azam and Tawang, Alene (2006) Peranan pengetua dan felo dalam memantau aktiviti pelajar: tinjauan terhadap unit kediaman luar kampus, UPSI. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Abidin, Imaduddin and Hashim, Haslinda and Razali, Jamal Rizal (2006) Wataniah sebagai pemangkin penguasaan soft skills di kalangan siswa siswi KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Ali, Zuraina and Hashim, Haslinda (2006) Berfikir secara kritis melalui pengajaran kesusasteraan bahasa inggeris di kalangan pelajar tahun 3 di KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Amir Razli, Meer Zhar Farouk and Salleh, Muhammad Shukri and Yusoff, Mohd Zahari (2006) Faktor-faktor mempengaruhi pencapaian pelajar cemerlang di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kelantan bagi semester Disember 2005-Mei 2006. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Amiruddin, Nur Amirah and Wong Abdullah, Wan Salihin and Wan Mohd Amin, Wan Abd Aziz (2006) Perbezaan dalam dimensi kemahiran generik pelajar baru KUSTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Amit, Noh and Mohd Jaladin, Rafidah Aga (2006) The importance of psychological development for Malaysian students in facing Vision 2020. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Aslam, Mohd Mizan and Abdul, Abdull Halim (2006) Prestasi akademik pelajar Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia: analisis melalui pilihan kemasukan. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Aziz, Madzlan and Zainal Abidin, Mohd Zahari and Zainal Abideen, Muzaffar and Hohad, Azri and Seliman, Salbiah and Nordin, Norazlin and Mohamad, Norhidayah (2006) Sistem pengurusan aktiviti pelajar Kolej Tun Hussein Onn ( SAM’s ). In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

B

Bahari, Azuddin and Ahmad, Razi and Wahab, Faridah (2006) Expectations and challenges towards complying with the occupational safety and health act 1994: practice in KUKUM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Bahari, Khairul Azam and Othman, Zainab and Che Abdullah, Che Anuar and Khairani, Mohd Zahuri and Syed Mohamad, Syed Ismail (2006) JHEPA: ke arah pembangunan modal insan. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Bakar, Mohd Shafie and Mohamad, Ahmad Johari and Wan Mohd Zain, Wan Nazrul Helmy and Nordin, Mohd Shaheil (2006) Sandaran k-siswa kuala pahang 1: realiti atau ilusi? In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Budin, Kamsia and Sarva, Mangala Praveena and Aris, Ahmad Zaharin and Ho, Chong Mun and Ahmad, Amran (2006) Audit sisa pepejal dan tahap kefahaman pelajar mengenai program kitar semula di kolej kediaman dalam kampus, Universiti Malaysia Sabah: satu tinjaun. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

C

Chong Abdullah, Maria and Elias, Habibah and Mahyuddin, Rahil and Uli, Jegak (2006) Masalah penyesuaian: punca pelajar gagal menyempurnakan pengajian di universiti. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

H

Hashim, Haslinda and Kassim, Hafizoah and Mohd Radzuan, Noor Raha (2006) ICT sebagai motivasi kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa di KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

I

Imam Supaat, Dina (2006) Developing ethics, professional skills and competencies through clinical legal education. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Isa, Badrul and Hashim, Abdul Shukor and Rahmat, Mohd Khairezan (2006) Inovasi di dalam latihan perguruan : projek pengayaan seni visual. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

K

Khir, Kamal (2006) The development of generic skills among Malaysian graduates: the IBBM experience. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Kornain, Zainudin and Jantan, Roslina (2006) Komitmen industri dalam membantu penyusunan program pembangunan dan kompetensi bagi memenuhi tuntutan negara. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

M

M.I., Zuraini and H., Haslenna and Z., Zainuddin and T.M., Tengku Yusoff (2006) Pusat kecemerlangan akademik: peer tutoring pembentuk generasi cemerlang. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mat Ali, Siti Nazilah and Omar, Khatijah and Ismail, Isma Rosila (2006) Menjana budaya ilmu di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi: satu anjakan paradigma. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Md Isa , Zaidi and Omar, Mohd Hanafiah (2006) Perancangan, kekangan dan cabaran: suatu perspektif Pusat Pembangunan Mahasiswa UKM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohamad, Nor Asiah (2006) Problem based learning: arduous yet practical approach for teaching law. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Ali, Paridah and Hashim, Haslinda (2006) Program raksi sebagai wadah penerapan nilai-nilai murni di KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Daud, Zuridan and Hashim, Haslinda (2006) Pembangunan pelajar dari perspektif Rasulullah s.a.w.; satu pendekatan soft skills di KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Harif, Mohd Amy Azhar and Zaini, Bahtiar Jamili and Mat Yusof, Muhammad and Mansor , Rosnalini and Ahmad, Nazihah (2006) Pemilihan jawatankuasa pembangunan pelajar kolej kediaman menggunakan pendekatan proses hirarki analitik kabur: kajian kes di Universiti Utara Malaysia. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Jaladin, Rafidah Aga and Amit, Noh (2006) Halatuju perkembangan pembangunan pelajar di kolej kediaman: satu perkongsian. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Zain, Rajwani and Tee, Chuei Pei and Abu Bakar, Md Zawawi (2006) Sikap pelajar terhadap situasi persaingan: kajian di Universiti Utara Malaysia. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Muhamad Darus, Fairus (2006) Budaya penyelenggaraan kemudahan kolej di kalangan mahasiswa: kajian kes di Kolej Melati, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

O

Omar, Khatijah and Mat Ali, Siti Nazilah (2006) Kemahiran generik ke arah pengukuhan modal insan kelas global. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

R

Rahmat, Mohd Khairezan and Isa, Badrul (2006) Pengajaran mikro: impaknya terhadap pengajaran guru. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

S

Salleh, Hanim and Idris, Mohd Azree and Zulkarnain, Abdul Talip and Hashim, Halimatun and Hasan, Zaimah and Zainal Abidin, Izham (2006) Promoting academic excellence amongst the engineering students. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Salleh, Hushim and Che Din, Che Ruzana and Kadir, Rosni (2006) Pendidikan seksual dalam menangani permasalahan seksual mahasiswa di IPT: satu tinjauan kaunseling. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Salleh, Muhammad Shukri and Amir Razli, Meer Zhar Farouk and Yusoff, Mohd Zahari (2006) Faktor-faktor mempengaruhi pencapaian akademik yang rendah di kalangan mahasiswa/i Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kelantan bagi semester Disember 2005-Mei 2006. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Saludin, Mohamad Nasir and Othman, Nurul Ashirah and Mahmud, Nur Azimah (2006) Sumbangan k-ekonomi dan k-worker dalam pembelajaran sepanjang hayat. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

This list was generated on Wed Aug 23 03:58:17 2017 +08.