Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | E | H | I | J | K | M | O | P | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 44.

A

Abdul Rani, Anita and Ahmad, Aini and Hashim, Haslinda (2006) Amalan kecerdasan emosi sebagai pendorong kecemerlangan sahsiah pelajar Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM). In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Ahmad Azmey, Farah Liyana (2013) Investigating personality and communication strategies used by ESL learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad Shihamah, Nor Shizwana Izni (2011) Kualiti kehidupan bekerja dan stress kerja dalam kalangan pegawai imigresen di Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Amit, Noh and Mohd Jaladin, Rafidah Aga (2006) The importance of psychological development for Malaysian students in facing Vision 2020. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Aris, Ab. Rahim (2002) Kajian ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi stres (tekanan) dan niat untuk meninggalkan profesion perguruan di kalangan guru sekolah menengah dan sekolah rendah di Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Aris, Mazlan (2011) Pengesanan tahap, punca dan simptom stres serta perlaksanaan modul latihan kemahiran mengawal stres kehidupan guru. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Aris, Mazlan (2001) Stres kerja di kalangan guru sekolah rendah : satu kajian di sekolah rendah kawasan zon tenggara, Kulai, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Aziz, Marzilah Attitude of learners towards the learning of mathematics and sciences in english. In: UNSPECIFIED.

C

Che Rani, Norasikin (2012) Personaliti “big five” penghargaan kendiri dan keputusan pemilihan kerjaya dalam kalangan mahasiswa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

E

Elamurugan, Puvarasi (2013) Hubungan stres dan personaliti, tingkahlaku devian dan teori koping di kalangan pelajar sekolah menengah daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Embi, Zakaria (2009) Kecerdasan emosi (EQ) dan kemajuan diri di tempat kerja dalam kalangan pekerja Putrajaya Holdings Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resources Development.

H

Hussin, Huzili and Abdullah, Shuhairimi (2006) Menangani penetrasi budaya hedonisme di kalangan mahasiswa: satu penyelesaian menurut perspektif islam dan kaunseling. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

I

Isa, Khairunesa (2013) Kesan komitmen pekerja terhadap hubungan antara tingkah laku kepimpinan dan keberkesanan organisasi. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

J

Jalaludin, Hafidzul Ahmad (2009) Motivasi terhadap latihan di kalangan eksekutif bahagian sumber manusia ibu pejabat Tenaga Nasional Berhad Jalan Bangsar, Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Japar, Abdul Manap (2004) Hubungan Antara Attribut Psikologi & Kompetensi Dengan Pencapaian Usahawan Bioteknologi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Keshvari, Bahador (2012) Determining the effect of gender and racial differences on mental and physical tasks. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Mechanical Engineering.

M

Maghsoudinejad, Fatemeh (2014) Final year undergraduate students attitude toward the University Advertising. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mat Isa, Khairun Nizar (2012) Pola sahsiah remaja dalam kalangan pelajar Islam di Sekolah Menengah daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamad Ashari, Zakiah and Mohd. Kosnin, Azlina and Yeo, Kee Jiar (2012) Keperluan aktiviti bermain dan kepentingannya terhadap motivasi kanak-kanak prasekolah. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan 2012, 7-9 Oktober 2012, Johor Bahru, Malaysia.

Mohammed Saadi, Saadi (2013) Real time crying simulation using fluid particles interaction technique. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computing.

Mohd Daud, Zuridan and Hashim, Haslinda (2006) Pembangunan pelajar dari perspektif Rasulullah s.a.w.; satu pendekatan soft skills di KUKTEM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Mohd Nor, Mohad Anizu and Ali, Aldellah Kesan Tahap Kebimbangan Sebelum dan Selepas Pertandingan di Kalangan Atlet Tinju SUKMA Johor. In: 2nd Teluk Danga International Games Convention 2008, 18-20 February 2008, Hyatt Regency, Johor Bahru, Johor.

Mohd. Nor, Mohad Anizu and Mohd. Nor, Norshahida Perkaitan di antara self talk dengan prestasi atlet dalam sukan tenpin bowling, SUKMA Negeri Johor. In: 2nd Teluk Danga International Games Convention 2008, 18-20 February 2008, Hyatt Regency, Johor Bahru, Johor.

Mohd. Said, Siti Zunariah (2013) Model struktur pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap kepimpinan transformasi Ketua Jabatan Akademik. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mustapha, Mohd Sharif and Ahmad, Roslee (2005) Pendekatan Temubual Sebagai Metod Kajian Kes Di Kalangan Pelajar Terhadap Bimbingan Dan Kaunseling. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21 - 23rd, August 2005, Sofitel Palm Resort, Johor Bahru, Johor.

O

Omar, Abdul Hafidz and Mat Dari, Daliya Perhubungan di antara teknik pernafasan yang efisien dengan konsentrasi dalam latihan memanah di kalangan atlet memanah Johor ke kejohanan SUKMA 2008 di Terengganu. In: 2nd Teluk Danga International Games Convention 2008, 18-20 February 2008, Hyatt Regency, Johor Bahru, Johor.

Omar, Abdul Hafidz and Tokiman, Mohd. Sufian Pemantauan prestasi konsentrasi mental atlet lawan pedang SUKMA melalui latihan grid konsentrasi dan latihan imageri. In: 2nd Teluk Danga International Games Convention 2008, 18-20 February 2008, Hyatt Regency, Johor Bahru, Johor.

Ooi, Yoon Phaik (2002) Stress an anxiety among engineering students and non-engineering students at Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Osman, Sadli (2002) Satu analisa keperluan sokongan sosial terhadap remaja yang mengalami stress di sekolah menengah Daerah Kota Tinggi : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Nooraini (2011) Eksplorasi dimensi Ummatic Personality Inventory (UPI) sebagai alat pengukuran personaliti psiko-spiritualiti Islami. 'Ulum Islamiyyah Journal, 7 . ISSN 1675-5936

Othman, Nooraini (2011) Exploring the ummatic personality dimensions from the psycho-spiritual paradigm. International Journal of Psychological Studies, 3 (2).

Othman, Nooraini (2009) Keseimbangan personaliti dan akademik sebagai teras pembangunan modal insan. Jurnal HEP & ALUMNI, UiTM 1/2009, 1 (1).

Othman, Nooraini (2008) Personaliti sebagai teras pembangunan modal insan: aplikasi ummatic personality inventory (UPI). Prosiding Seminar Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 1 . pp. 277-288.

Othman, Nooraini and Kong, Bee Leng (2011) The relationship between self-concept, intrinsic motivation, self-determination and academic achievement among chinese primary school students. International Journal of Psychological Studies, 3 (1).

P

Peara Singh, Narinder Kaur (2002) Hubungan di antara dimensi personaliti dan konsep kendiri dengan pengaruh keluarga di tanah rancangan Felda. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

S

Semail, Norazalita (2012) Kesan personaliti sebagai penyederhana terhadap hubungan antara kecerdasan (EQ) dan budaya keselamatan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Sumari, Melati and Hussin, Zaharah (2006) Cabaran IPT dalam menangani salah laku dan kepincangan akhlak mahasiswa: tinjauan dan cadangan. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

T

Tan, Geck Kiang (2002) Faktor-faktor penyebab tekanan dan cara-cara mengatasi tekanan di kalangan guru pelatih Maktab Perguruan Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Thani, Mohd. Nor (1999) Keberkesanan pelaksanaan program pemulihan di pusat perlindungan wanita dan gadis. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tunggak, Buerah (2012) Pendekatan zikrullah dalam pembangunan jiwa penagih. In: Kertas Kerja Persidangan Seminar Antarabangsa Perguruan & Pendidikan Islam, 2012.

W

Wan Razab, Wan Noraini and Othman, Nooraini (2011) Tahap motivasi dan punca tekanan guru yang melanjutkan pengajian. Jurnal Kemanusiaan (17). pp. 97-114. ISSN 1675-1930

Y

Yaacob, Mardhiah (2012) Strategi daya tindak sebagai moderator dalam hubungan antara kecerdasan emosi dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kesejahteraan psikologi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Yahaya, Azizi and Latif, Jaafar Sidek (2005) Teori-teori perkembangan diri. In: Membentuk Identiti Remaja. PTS Professional Publishing, Bentong, Pahang, pp. 17-58. ISBN 983-192-759-1

Z

Zulkiply, Norehan (2006) Metacognition and its relationship with students’ academic performance. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

This list was generated on Mon Mar 30 04:18:11 2015 MYT.