Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "Education" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | H | I | J | M | N | S | T | Y | Z
Number of items: 61.

A

Abdul Majid, Norazman and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Patterns of women's educational policy in Islamic countries: a comparison of Malaysia and Saudi Arabia educational system. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah, 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor. (Submitted)

Ahmad, Roslee (2005) Kesihatan mental rakyat Malaysia kini, suatu pendekatan kaunseling berdasarkan nilai-nilai Islam. In: Persidangan Kaunseling Universiti Malaya, 2005, FP UM.

Ahmad, Roslee (2005) Permasalahan dan keperluan perkhidmatan kaunseling di kalangan pelajar asrama. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan JPPG, 2005, Hotel Shangri-La, Georgetown, Pulau Pinang.

Ahmad, Roslee (2005) Tahap pengetahuan dan sikap belia terhadap dadah. In: Konvensyen PERKAMA: Kaunselor Penjana Masyarakat Berbudaya, 2005, Pusat Latihan KWSP (ESSET) Bangi, Selangor.

Ahmad, Ibrahim and Junaidi, Juhazren and Aris, Baharuddin (2005) Aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran : perspektif mata pelajaran bahasa melayu. In: Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu , 16-18 September 2005 , Paradise Beach Resort, Tanjung Bungah, Pulau Pinang, Malaysia . (Unpublished)

Ali, Marlina (2005) Tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis di kalangan pelajar pendidikan fizik di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ali, Mohd. Fadzli (2005) Implementing on line learning using moodle, an open source Learning Management System (LMS): an educator experience. In: PTPM 2005, 2005, UTM.

Ali, Mohd. Fadzli (2005) Netiquette on e-learning. In: Internation Conference on University Learning and Teaching, 2005, Sabah.

B

Broh, Zainal (2005) Pembangunan perisian FiziO "Fizik Cahaya" Fizik KBSM tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

H

Hassan, Zainudin (2005) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Di Terengganu. In: Seminar Maktab Perguruan Batu Lintang, Kuching Sarawak. (Unpublished)

I

Ibrahim, Halijah and Zainuddin, Zainal Abidin (2005) Employing Qualitative Assessment to Identify Individual with Motor Difficulties. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21 - 23rd, August 2005, Sofitel Palm Resort, Johor Bahru, Johor. (Unpublished)

J

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Bab al-Mujahadah fi Kitab Riyadh al-Solihin. In: Kem Remaja Islam 2005, 23 Julai 2005, Pusat Ternakan Haiwan, Kluang Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Menjejaki malam Lail al-Qadr. In: Program Ihya’ Ramadan , 20 Oktober 2005, Dewan Tun Rahah, Kolej Tun Razak , Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pendidikan Rasul dalam adab menziarahi orang sakit. In: Kursus Pengurusan Jenazah, 26 Jun 2005, Perkarangan Surau Tmn Sri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor. (Unpublished)

M

Mat, Abd. Rahman (2005) Pembinaan dan keberkesanan perisian berbantukan komputer bagi penyelesaian masalah konsep MOL berdasarkan Model Konstruktivisme Saunders dan Hein. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education .

Md. Ninggal, Mohd. Tajudin (2005) Penyelidikan ke atas alat ukur pengujian psikologi di Malaysia: kajian kesahihan dan kebolehan skala ujian stress. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2005) Pangkalan data talian terus (online database) Perpustakaan Sultanah Zanariah UTM: satu tinjauan terhadap penggunaannya di kalangan pelajar UTM. In: Seminar Pendidikan 2005, 2005, UTM.

Mohamed, Mohini and Tan, Ten Nai (2005) Kajian Kes terhadap tingkahlaku Metakognitif dalam penyelesaian masalah matematik. In: Qualitaive Research Conference, 21-23 August 2005, Sofitel Resort, Senai Johor. (Unpublished)

Mohd. Nor, Mohad Anizu (2005) Developing and evaluating the effectiveness of using computer assisted learning software in teaching and learning sports and recreation education classes. In: Annual Fundamental Science Seminar 2005, 2005, UTM.

Mohd. Tahir, Lokman and Sidin, Robiah (2005) Penggunaan rangka kepimpinan pengetua di Johor. In: Qualitaive Research Conference, 21-23 August 2005, Sofitel Resort, Senai Johor. (Unpublished)

Mohd. Yassin, Siti Fatimah (2005) Pembelajaran berasaskan projek pembangunan produk multimedia kreatif untuk pengembangan kreativiti pelajar luar bandar di kelas literasi komputer. In: ICT Dalam Pengurusan Pendidikan, 2005, Kuala Terengganu.

Mohd. Yusof, Khairiyah (2005) A quest for quality: an account of a transition form lestures to Problem-based Learning (PBL). In: Seminar Kebangsaan Kepimpinan dan Penrurusan Sekolah, 2005.

Muhammad, Azhar and Jusoh, Yahaya and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pengiktirafan Islam terhadap hak wanita dalam bidang pendidikan dan kerjaya. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Augustin-Daniel, Eldrana (2005) Technical and vocational education: it’s importance as perceived by graduates of secondary schools in St Lucia. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21 - 23rd, August 2005, Sofitel Palm Resort, Johor Bahru, Johor. (Unpublished)

Mustaffa, Mohamed Sharif and Ahmad, Roslee and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib and Yahaya, Azizi (2005) Kemahiran lanjutan dalam kaunseling. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0390–3

Mustapha, Mohd Sharif and Ahmad, Roslee (2005) Pendekatan Temubual Sebagai Metod Kajian Kes Di Kalangan Pelajar Terhadap Bimbingan Dan Kaunseling. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21 - 23rd, August 2005, Sofitel Palm Resort, Johor Bahru, Johor.

N

Nordin, Aziz (2005) Students’ perception on teaching and learning mathematics in english. Buletin Pendidikan Sains dan Matematik Johor, 14 (1). ISSN 0128-4290

Nordin, Mohd. Safarin (2005) Tahap keyakinan kemahiran generik di kalangan pelajar kolej komuniti. In: Tiada Maklumat, 2005, UTM.

Nurazean, Maarop and Masrom, Maslin (2005) Programming Approach in Teaching Operations Research Techniques for Computer Science Students. In: Programming Science National Conference 2005, 1 December 2005, Hotel Marriott, Putrajaya, Malaysia.

S

Salleh, Mohd. Zuki and Mohd. Rohni, Azizah and Amin, Norsarahaida (2005) Boundary Layer Flow Due To A Moving Flat Plate In Micropolar Fluid. Jurnal Teknologi C (43C). pp. 67-83. ISSN 0127-9696

Saud, Muhammad Sukri (2005) Computer technology competencies perceived as needed by vocational and technical teachers in Malaysia. PhD thesis, The Ohio State University, Faculty of Industrial/Technology Education.

Sih Pin, Tah (2005) OPC modbus server and applications. In: MiCE Exhibition 2005, 2005, UTM, Skudai, Johor.

Sulaiman, Seth and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2005) Kajian mengenai kemahiran metakognitif di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia dalam menyelesaikan masalah fizik. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

T

Tang, Howe Eng (2005) Kesan sistem pembelajaran berkomputer matematik berasaskan personaliti. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tee, Sean Sean and Bakar, Md. Nor (2005) An investigation of fraction sense among Form One students : a qualitative study. In: International Qualitative Convention (3rd., Johor Bahru : 2005), 2005, Johor Bahru. (Unpublished)

Tiawa, Dayang and Hafidz, Ahmad and Sumarni, Rio (2005) Aplikasi Perisian NVIVO Dalam Analisis Data Kualitatif. In: Qualitative Conference, 21-23 August 2005, Sofitel Resort Senai. (Unpublished)

Y

Yahaya, Azizi and Abd. Ghaffar, Mohd. Najib and Boon, Yusof and Wan Hamid, Wan Zuraidah (2005) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Akademik, Disiplin, dan Minat Pelajar Sekolah Menengah Asrama Penuh Di Negeri Pahang. In: International Conference on Learning and Motivation, 10-12 September 2005, City Bayview Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Latif, Jaafar Sidek (2005) Memahami Konsep Kendiri. In: Membentuk Identiti Remaja. PTS Publication. ISBN 983-192-759-1

Yahaya, Azizi and Latif, Jaafar Sidek (2005) Teori-teori perkembangan diri. In: Membentuk Identiti Remaja. PTS Professional Publishing, Bentong, Pahang, pp. 17-58. ISBN 983-192-759-1

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Pengenalan psikologi kognitif. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 10: Penumpuan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 11: Emosi dan perkembangan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 12: Pemikiran kritis. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 13: Penyelesaian masalah. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 9: Ingatan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Dunia sosial dalam perkembangan kognisi. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Gaya Kognitif. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Kecerdasan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Otak dan minda. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang.

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Pengamatan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Teori-teori Kognitif. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Ahmad, Abdul Latif and Nora, Mislan (2005) Persepsi guru dan pelajar terhadap perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah-sekolah menengah di daerah Batu Pahat. In: Seminar Antarabangsa CESA, Jun 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yahaya, Azizi and Yahaya, Fawziah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Noordin (2005) Pembangunan kendiri. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0374–1

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Zakariya, Zurihanmi (2005) Psikologi kognitif. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0368–7

Yahaya, Azizi and Abd Ghaffar, Mohd. Najib and Ismail, Sharifudin and Damiri, Noraizah (2005) Ciri-ciri personaliti dalam pemilihan kerjaya pelajar,gaya pembelayaran pelajar dan hubungannya dengan pencapaian akademik. In: International Conference on Learning And Motivation, 10-12 September 2005, City Bayview Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abdul, Amir Hamzah and Mohd Taib, Norhayati (2005) Perubahan konsep kendiri di kalangan pelajar pra-universiti di beberapa sekolah Batu Pahat. In: International Conference on Learning and Motivation, 10-12 Sept 2005, City Bayview Hotel, Langkawi.

Yahaya, Azizi and Boon, Yusof and Abdul, Amir Hamzah (2005) Kecerdasan emosi dan hubungannya dengan pencapaian akademik dan tingkahlaku pelajar. In: Seminar Antarabangsa CESA, Jun 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yahaya, Azizi and Madavan, Nalini (2005) Loitering factors and perenting relationship among adolescent secondary school students in the four states. In: Seminar Antarabangsa CESA, Jun 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yahaya, Azizi and Nordin, Kamaliah and Boon, Yusof (2005) Hubungan antara konsep kendiri, motivasi dan gaya keibubapaan dengan pencapaian pelajar. In: International Conference On Learning and Motivation, 10-12 Sept 2005, City Bayview Hotel, Langkawi.

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Aplikasi Kognitif dalam pendidikan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang, pp. 1-263. ISBN 9833376010

Z

Zain, Shukri (2005) Ke arah memperkasakan komunikasi kepimpinan di sekolah rendah dan hubungannya dengan motivasi. In: NCTE2005 National Conference on Tertiary Education Malaysian Academic Integrity in Facing New Challenges, 2005, UTM.

This list was generated on Sun Aug 20 03:55:34 2017 +08.