Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | F | G | H | I | J | K | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 101.

A

A. Hamid, Abu Bakar (2005) The effect of ethical work climate on ethical decision making process: a study on auditors. In: International Conference on E-Commerce 2005, 2005, Selangor.

A. Hamid, Abu Bakar (2005) Kajian awal aplikasi e-dagang di kalangan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) bumiputera di Malaysia. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Ab. Rahman, Hamidah (2005) Pengukuran prestasi organisasi firma perakaunan di Malaysia: satu kajian awal. In: Seminar Kebangasaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2005, Sofitel., Senai.

Abd Aziz, Azian (2005) Impact of teacher’s feedback on student’s writing. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Pulau Pinang.

Abd Hamid, Mohd Azhar (2005) Konsep kendiri dan penglibatan kerja : kajian terhadap staf pentadbiran yang berketuakan wanita. In: International Conference on Engineering and Technology, 2005.

Abd Hamid, Mohd. Azhar (2005) Kepintaran Kreativiti Kanak-Kanak : Suatu Kepuasan Terhadap Peranan Wanita Muslim Pada Era Globalisasi. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Johor.

Abd Rahman, Siti Aisyah (2005) Komitmen organisasi dikalangan guru sekolah dan hubungannya dengan gaya kepimpinan pengetua. In: International Conference on Engineering and Technology, 2005.

Abd Rahman, Siti Aisyah (2005) Penggunaan teknologi maklumat di pasaraya sekitar Johor Bahru. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Johor Bahru.

Abd Rahman, Siti Aisyah (2005) Strategi pembangunan luar bandar melalui teknologi maklumat : satu perspektif. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Abd Razak, Noor Zainab (2005) Learners’ strategies when learning english using computers. In: Asia TEFL International Conference , 2005, China.

Abd. Rahman, Azmi (2005) Sahsiah pelajar lelaki lembut : suatu persepsi staf dan pelajar wanita UTM Skudai, Johor. In: Persidangan Psikologi Malaysia, 2005, Sabah.

Abdul Majid, Norazman (2005) Patterns of women’s educational policy in Islamic countries : a comparison of Malaysia and Saudi Arabia educational system. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Johor.

Abdul Majid, Norazman and Puteh, Fatimah and Muhammad, Faruk (2005) English language literacy in rural community setting : an analysis of the environment to encourage and sustain the development of english language learning outside the classroom. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abdul Patah, Salwa (2005) Penilaian keberkesanan program latihan dikalangan pemimpin masyarakat luar bandar: satu pandangan bagi meningkatkan keberkesananya. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Johor Bahru.

Abdul Rahman, Rabeatul Husna (2005) Hubungan di antara tekanan kerja dan tekanan keluarga dengan kepuasan kerja pensyarah UTM, Skudai. In: Seminar Kebangsaan Pembanggunan Sumber Manusia, 2005, Johor Bahru.

Abdul Raof, A. H. (2005) Pioneering novel interdisciplinary research in Malaysia : artificial immune system and immuno-informatics. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Abdullah, Tina and Zakaria, Mohamad Hassan and Ismail, Fauziah and Wan Mansur, Wan Fara Adlina and Abd. Aziz, Marzilah (2005) A new model to teach literature for pre-training teaching programmes in Malaysian schools. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah and Md. Yusoff, Rosman and Md. Ali, Azlah and Muktar, Syaharizatul Norizwan and Wan Mamat Pauzam, Wan Shahimaizam (2005) Penglibatan kaum wanita dalam aktiviti keusahawanan di Negeri Johor : kajian terhadap faktor-faktor kritikal kejayaan dan kegagalan pengendalian perniagaan. Project Report. Faculty of Management and Human Resources Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abu Mansor, Nur Naha (2005) ABC systems and its implications for changing bussiness deisions : a case study. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Abu Mansor, Nur Naha (2005) ABC systems innovations : a project management perspective. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Ali Khan, Mohd. Nor Azli and Abdul Rahim, Kamaruzzaman (2005) Pelaporan penyata aliran tunai di Malaysia : satu kajian lanjutan. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 11-22. ISSN 1675-1930

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2005) Kecanggihan teknologi : penggunaan internet dalam pelaporan penyata kewangan di Malaysia. In: 2nd Independent Learning Association Oceania Conference, 2005, Johor Bahru.

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2005) Keunggulan wanita dalam kecemerlangan ummah dan cabarannya. In: 3rd International Qualitative Research Convention 2005, 2005, Johor Bahru.

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2005) Penglibatan dan peranan wanita Islam dalam bidang sains dan teknologi. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2005, Johor.

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2005) Technology foresight through scenarios and delphi method : committing executives in decision-making for future competitive advantage. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2005) Wanita dan kerjaya: satu analisis ke atas persepsi staf wanita terhadap kemudahan dan perkenbangan kerjaya di UTM. In: AAAA 2005 Kuala Lumpur Conference, 2005, Kuala Lumpur.

Ali Khan, Mohd. Noor Azli and Abdul Rahim, Kamaruzzaman (2005) Kajian ke atas ciri-ciri optimum dalam penyata kewangan berdasarkan Malaysian accounting standards board (MASB) 1. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Anumanathan, Yadevan (2005) Internet marketing: outsourcing and its needs in Small & Medium Industry (SMI) in Johor Bahru region. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Ashari, Hapriza (2005) Peranan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Organisasi : Suatu Perspektif Undang-Undang. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 52-64. ISSN 1675-1930

Ashari, Hapriza and Ungku Ahmad, Ungku Norulkamar and Md. Noor, Suhaini and Abdul Rahman, Siti Aisyah (2005) Organizational commitment among academicians : its relationship with stress level and stress level coping strategies. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Awang, Siti Rahmah (2005) Industrial psychologists? who are you? In: International Conference on Knowledge Management, 2005, Serdang, Selangor.

Awang, Siti Rahmah (2005) Pembelajaran arahan kendiri : satu kajian di kalangan staf akademik wanita muslim di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Johor.

Awang , Siti Rahmah and Mohd Nain, Ahmad Shukri and Mad Shah , Ishak and Sarmani, Yatimah (2005) Kajian Pasaran Ke Atas Keperluan Kursus Psikologi Industri Di Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

B

Baharun, Rohaizat (2005) Determining the criteria of choice of study destination: evidences from foreign students in Malaysian Private Higher Educational Institution. In: International Symposium on E-Learning , 2005.

Baharun, Rohaizat (2005) Exploring student interest in entrepreneurship: comparison between technical disciplines. In: Asian Academy of Management Conference, 2005.

Baharun, Rohaizat (2005) Web-bases training practices : a case study at XYZ, 2005. In: Seminar Kebangsaan Pembanggunan Sumber Manusia, 2005.

Bakri, Norhani and Abd. Razak, Noor Zainab and Ab. Rahman, Hamidah and Ahmad Khalid, Aminah (2005) Punca Prestasi Pembelajaran Yang Lemah Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Jurnal Teknologi E (43E). pp. 29-44. ISSN 0127-9696

Bunari, Ghazali (2005) Interactive writing via weblogs. In: International Symposium on E-Learning , 2005.

C

Chong, Ya Cheng (2005) Penilaian terhadap tahap kesedaran gangguan seksual di kalangan pekerja wanita : kajian kes di Kemtronics (M) Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

F

F., Mohamad Nor (2005) Kepintaran kreativiti kanak-kanak : suatu kepuasan terhadap peranan wanita muslim pada era globalisasi. In: TLEiA, 2005, Auckland, NZ.

G

Ghalip, Ammar Yassin (2005) Why they came to Malaysia : an evidence from Arab travellers. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Johor Bahru.

H

Hamzah, Masputeriah (2005) Promoting self-access learning in an ESL environment: issues and challenges. In: International Conference on Engineering and Technology, 2005, Johor Bahru.

Hashim, Nur-Al Huda (2005) Tahap kesedaran staf terhadap apek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja : kajian kes di UTM. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Johor Bahru.

Hassan, Mohamad Rozi (2005) Kompetensi dan keberkesanan latihan teknologi maklumat (TM) di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development .

Heng, Low Hock (2005) Project-based activities : enhanced independent learning. In: International Qualititative Research Convension , 2005.

I

Idrus, Durrishah (2005) Tahap kepuasan komunikasi dan komitmen di kalangan pekerja teknikal. In: Seminar Kebangsaan Pembanggunan Sumber Manusia, 2005, Sofitel., Senai.

Iqbal, Anjum (2005) Perkaitan antara faktor psikologi dan persekitaran kerja : satu kajian kes di sebuah organisasi swasta. In: Konferensi dan Bengkel : Penglibatan Pengusaha Kecil dan Sederhana Dalam Sektor Ekopelancongan di Malaysia, 2005, Kuala Lumpur.

Ismail, Azman and Mad Junoh, Adanan (2005) Relationship between perceived procedural justice, communications about pay systems and job performa. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 35-51. ISSN 1675-1930

Ismail, Azman and Mat Junoh, Adanan (2005) Relationship between perceived procedural justice, communications about pay systems and job performance. Jurnal Kemanusiaan . pp. 35-51. ISSN 1675 -1930

J

Jamil, Rossilah and Md Som, Hishamuddin and Muktar , Syaharizatul Noorizwan and Abd. Patah, Salwa (2005) Training Needs Analysis (TNA) Practices : A Survey Of The Top 1000 Corporate Companies In Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Knowledge sharing climate in the Malaysian national car distribution. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Johor.

Jusoh, Ahmad (2005) Kemahiran teknikal bagi pelajar pengurusan : perspektif staf akademik dan alumni. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

K

Khalid, Esa and Othman, Muhammed Fauzi and Abdul Hamid, Mohd. Azhar and Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin and A. Kassim, Othman (2005) Analisis tekstual kreativiti menurut pandangan Islam. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

M

M. S., Norzafir (2005) Pengaplikasian Teknologi Maklumat (IT) dalam aktiviti peruncitan di kalangan peruncit Lembah Klang. In: Seminar Kebangsaan Pembanggunan Sumber Manusia, 2005, Johor Bahru.

Marzuki, Sahirah (2005) Investigating language handicaps in english oral presentation. In: International Seminar on Learning and Motivation, 2005.

Md. Nor, Khalil (2005) Does the Fit of Competitive Priorities Between Manufacturing and Marketing Function Matter? A Proposal. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 21-34. ISSN 1675-1930

Md. Som, Hishamuddin (2005) Panduan mudah analisis data menggunakan SPSS WINDOWS. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0370–9

Md. Som, Hishamuddin and Johari, Mohd. Janib and Nordin, Shaharom and Daud, Muhammad and Ahmad, Mohd. Fuad and Md. Yusoff, Rosman and Kunju Pillai Laxman, Lekha and Thukiman, Kassim and Abdul Ghani, Mohamad Pauzi and Low, Hock Heng and Abu, Baharin and Md. Ali, Azlah and Badri, Azamudin and Mohd. Yusof, Sanitah and Abdul Rahim, Kamaruzzaman and Mohamed Saat, Maisarah and Jusoh, Ahmad (2005) Ethical awareness amongst engineering students in Malaysian public universities. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Md. Yusof, Masdinah A. (2005) Enhancing validity and reliability of research findings. In: 2005 Conference of the Industrial Marketing and Purchasing Group, 2005, Phuket, Thailand.

Md. Yusof, Masdinah A. (2005) The impact of human capital management on management accounting practices and corporate culture: a study on Malaysian companies perspective. In: International Qualititative Research Convension , 2005.

Md. Zain, Mohd. Zaki (2005) Teaching and using strategies in language learning. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Johor.

Md.Ali, Azlah and Md. Som, Hishamuddin and Bujang, Siti Mariam and Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah (2005) Aktiviti Keusahawanan dikalangan Ibu Tunggal di Negeri Johor: Kajian Terhadap Faktor Penglibatan dan kejayaan Dalam Bidang Perniagaan. Jurnal Kemanusiaan . pp. 53-75. ISSN 1675 - 1930

Mohamad Amin, Salmiah (2005) IQ, EQ, SQ and job performance among knowledge workers of electronic government agencies in Malaysian. In: International Conference on Knowledge Management, 2005.

Mohamed Saat, Maisarah (2005) Menara gading sebagai suatu institusi moral. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 98-106. ISSN 1675-1930

Mohd Balwi, Mohd Koharuddin (2005) Pembangunan Luar Bandar Di Malaysia: Gerakan Desa Wawasan (GDW) Sebagai Mekanisme Pembangunan Masyarakat Luar Bandar. Jurnal Teknologi E (42E). pp. 31-48. ISSN 0127-9696

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin (2005) Peradaban Melayu. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0364–4

Mohd. Balwi, Mohd. Koharudin (2005) Venture capital for life sciences and biotechnology industry : government VS bank based venture capital companies. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Mohd. Hassan, M. O. (2005) Aplikasi teknologi peruncitan dalam operasi MOM and POP stores. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Mohd. Jamal, Noriza (2005) The content of internet financial reporting in Malaysia: a preliminary study. In: Persidangan Psikologi Malaysia, 2005, Sabah.

Mohd. Nain, Ahmad Shukri and Md. Rasli, Amran (2005) Pengurusan teknologi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0359–8

Mohd. Nain, Ahmad Syukri (2005) Southern Johor River ranking using hipre 3+. In: International Conference on Reservoir Operation and River Management, 2005, China.

Mohd. Osman, Mohd. Hassan (2005) Environment Management System (EMS) among Small and Medium Sized Enterprises (SME) in Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Pembanggunan Sumber Manusia, 2005, Johor Bahru.

Mohd. Salleh, Norliza (2005) A study of knowledge management in certified ISO 14001 status firms in Peninsular Malysia. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Muktar, Syaharizatul Norizwan and Ahmad, Norlin and Othman, Aniza and Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah and Ahmad, Norhaiza and Azman, Sariati and Jamil, Rossilah and Abd. Patah, Salwa and Pardi, Ummi Nadia (2005) The human touch of quality culture towards motivation to work in UTM. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail (2005) Mahasiswa berakhlak:penjana generasi intelektual dan profesional. In: International sysmposium on E-Learning (ISEL) 2005, 2005, FPPSM UTM.

N

Nik Mohamed, Nik Mohd. Zuki and Sastra, Hasan Yudie and Salit, Mohd. Sapuan and Raj Arora, Prithivi and Ismail, Napsiah and Abdul Hamid, Abu Bakar (2005) Vendor Involvement and Concurrent Engineering: Methods in Reducing Development Time For New Model in Automotive Industry. Jurnal Malaysia . pp. 17-23. ISSN 1675 - 1930

Nor Zafir, M. S. (2005) The teachers' role in facilitating language learning through technology use. In: 8th Melta Biennial International Conference, 2005, Subang Jaya.

Norhani, Norhani (2005) Cultural influences on Information (IT) usage amongst industrial workers in Malaysia. In: The Australasoan conference on Onformation Systems 2005, 2005, Sheraton Subang Hotel & Towers.

O

Omain, Siti Zaleha (2005) Kelebihan bersaing syarikat industri elektrik dan elektronik di Johor. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Johor Bahru.

Omain, Siti Zaleha and Jusoh, Ahmad and Low, Hock Heng and Mohd Salleh, Norliza (2005) Penentuan Kemahiran Yang Bersesuaian Untuk Pelajar Sarjana Muda Pengurusan Teknologi. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

R

Rajab, Azizah (2005) Competencies needs of the youth and sports officers : a case study. In: Seminar Kebangsaan Pembanggunan Sumber Manusia, 2005, Sofitel., Senai.

RAJAB, AZIZAH and Abdul Rahman, Hamidah and Wan Zakaria, Wan Zarina (2005) Tahap kebimbangan guru sekolah rendah kebangsaan terhadap pendidikan sains dan matematik. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 83-94. ISSN 1675-1930

Rajab, Azizah and Abdul Rahman, Hamidah and Wan Zakaria, Wan Zarina (2005) Tahap kebimbangan guru sekolah rendah kebangsaan terhadap pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 83-117. ISSN 1675-1930

S

Salam, Abd Rahim (2005) Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) environment: Local Area Network (LAN) verbal synchronous communication of cognitive activity of ESL learners in Universiti Teknologi Malaysia (UTM). In: International Qualititative Research Convension , 2005.

Shaari, Roziana (2005) Employees' perceptions towards e-learning: a case study at XYZ Sdn. Bhd. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Sofitel., Senai.

Sofian, Saudah (2005) The impact of Electronic Data Interchange (EDI) in purchasing and supply chain. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Sofian, Saudah (2005) Knowledge management and management accounting practices : a comparison between two high-tech companies. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Sofitel., Senai.

Sofian, Saudah (2005) A study on the intellectual capital and management accounting practices: a combination of qualitative and quantitative approaches. In: International Conference (InCOMT), 2005, Shah Alam, Selangor.

Stapa, Mahani (2005) The utilization of it in supermarkets operation in Southern Malaysia. In: Independent Learning Association Oceania Conference 2005, 2005, Auckland, NZ.

Suhid, Asmawati (2005) Pemantapan komponen akhlak dalam pendidikan Islam bagi menangani era globalisasi. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 95-104. ISSN 1675-1930

T

Thukiman, Kassim (2005) Pelaksanaan Undang-undang Kangcu Dalam Kegiatan Pertanian Komersial di Negeri Johor. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 65-97. ISSN 1675-1930

W

Wan Ismail, Wan Khairuzzaman and Fitri Yani, Neng Sri Novi (2005) Latihan dan Prestasi Kerja Dalam Menggunakan Automasi Industri. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 1-10. ISSN 1675-1930

Wan Ismail, Wan Khairuzzaman and Mohd. Som, Junainah (2005) Keinovasian organisasi di institusi penyelidikan awam. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 52-65. ISSN 1675-1930

Wan Ismail, Wan Khairuzzaman (2005) Aplikasi teknologi maklumat dalam e-perolehan. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Wan Ismail, Wan Khairuzzaman (2005) The viability of learning contract in promoting independent learning. In: Independent Learning Association Oceania Conference, 2005, Auckland, NZ.

Wan Ismail, Wan Khairuzzaman and Mohd. Amin, Abdul Aziz and Fitri, Neng Sri Novi and Kassim, Mohd. Shah (2005) Impact of automation on the operators' performance : a case study of firms in Johor. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Wan Zakaria, Wan Zarina and Hashim, Nur-Al Huda and Rajab, Azizah and Zaini, Dzulkarnain (2005) A study on anxiety level of foreign language students toward foreign language learning. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Y

Yahaya, Azizi and Ahmad, Abdul Latif (2005) Persepsi guru dan pelajar terhadap perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah menengah daerah Batu Pahat. Jurnal Teknologi E (43E). pp. 63-86. ISSN 0127-9696

Yusoff, Mohd. Effandin (2005) Towards a contemporary application of innovation process. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Z

Zainal, Zaidah (2005) A qualitative investigation on the relationship between reading comprehension and reading stategies of readers. In: Seminar Kebangasaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2005, Sofitel., Senai.

Zaini, Fadilah (2005) Readers responses to literary texts. In: International Qualititative Research Convension , 2005.

This list was generated on Mon Sep 25 03:39:57 2017 +08.