Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "Education" and Year is 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Abu, Mohd. Salleh and Tan, Wee Chuen (2001) Reka bentuk pembangunan prototaip perisian pembelajaran matematik VATrans yang berasaskan penggabungan pemikiran visualisasi dan analisis. Jurnal Teknologi E (34E). pp. 1-8. ISSN 0127-9696

Abu, Baharin and Jaafar, Haliza (2001) Students' and lecturers' conceptions and philosophy of teaching and learning in university. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 7 . pp. 1-39. ISSN 1394-1801

Abu, Mohd. Salleh and Tan, Wee Chuen (2001) Mengeksploitasi penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam membantu menangani masalah pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 7 . pp. 100-108. ISSN 1394-1801

Buntat, Yahya and Rajuddin, Mohd Rashid (2001) Aspek-Apsek Penting Dalam Kemahiran Employability (Employability Skills). Wadah@fp .

Buntat, Yahya and Rajuddin, Mohd Rashid (2001) Kajian-Kajian Berkaitan Dengan Aspek-Aspek Kemahiran Employability Yang Diperlukan Oleh Para Majikan Industri. Wadah@fp .

Buntat, Yahya and Rajuddin, Mohd Rashid (2001) Kemahiran Employability:(Employability Skills)Konsep Dan Pengertian Dari Pengkaji Barat. Wadah@fp .

Choo, Hooi Ling and Arshad, Mohammad Yusof (2001) Penggunaan simulasi komputer bagi memahami konsep pekali dan subskrip dalam formula dan tindak balas kimia. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 7 . pp. 40-61. ISSN 1394-1801

Mad Shah, Ishak and Lai, Lee Ching (2001) Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja. Jurnal Teknologi E (34E). pp. 51-64. ISSN 0127-9696

Md. Johan, Othman (2001) Students' behaviour problems : an attempt to understand the causes. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 7 . pp. 75-88. ISSN 1394-1801

Mohd. Yusof, Yudariah and Abdul Rahman, Roselainy (2001) Mathematics education at Universiti Teknologi Malaysia (UTM) : learning from experience. Jurnal Teknologi E (34E). pp. 9-24. ISSN 0127-9696

Othman, Widad and Ismail, Hatta (2001) Aplikasi Konsep Dan Kaedah Lukisan Kejuruteraan Dalam Matematik Oleh Guru-Guru Matematik Di Sekolah Menengah Teknik Seluruh Negeri Kelantan. Jurnal Teknologi E (35E). pp. 1-10. ISSN 0127-9696

Monograph

Ismail, Zaleha and Kasmin, Mohd. Khalid and Shariffuddin, Rio Sumarni (2001) Developing and evaluating a software towards smart learning about fractions. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Yahaya, Azizi and Jamaluddin, Ramli and Boon, Yusof (2001) Persepsi Pekerja Wanita Sektor Industri di Johor Bahru Terhadap Gangguan Seksual. In: Seminar Kaunseling Industri, 6-7 October 2001, Hotel Sri Malaysia. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Boon, Yusof (2001) Masalah Lepak Di kalangan remaja Di Johor Bahru: Sejauhmanakah remaja Melayu terlibat? In: Seminar Kebangsaan Kepengetuaan, December 2001, Institut Aminuddin Baki. (Unpublished)

Book

Sabran, Osman (2001) Urus niaga Al–Qard Al–Hasan; Dalam pinjaman tanpa riba. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0209-5

Thesis

A. Aziz, Marzilah (2001) An evaluation of materials : a case study of the UHB 2232 report writing course for the Faculty of Chemical and Natural Resource Engineering (FKKKSA) UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ab. Ghani, Noraini (2001) Pembinaan dan keberkesanan perisian multimedia interaktif konsep asid dan bes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Aziz, Mansor (2001) Persepsi pengetua dan guru penolong terhadap pengupayaan (empowerment) dalam pengurusan di sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Kahar, Salleha (2001) Ke arah organisasi pembelajaran : satu tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Negeri Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Rahman, Harsat (2001) Proses pengupayaan (empowerment) dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru-guru sekolah menengah Daerah Pontian Johor Darul Ta'zim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Aziz, Noraziah (2001) Pemindahan latihan peserta kursus peningkatan profesionalisma guru-guru pendidikan jasmani dan kesihatan, Daerah Kuala Pilah, Jempol dan Jelebu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Kadir, Sulaiman (2001) Penggunaan komputer dalam tugas-tugas pengurusan di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Hamid, Fouziah (2001) Persepsi guru terhadap keberkesanan pengurusan pusat kegiatan guru Sungai Sayong di dalam mempertingkatkan profesionalisme perguruan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Anthony, Santhanamary R. (2001) The relationship between communication behaviour and leadership effectiveness : a study on school principals in the district of Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Aris, Mazlan (2001) Stres kerja di kalangan guru sekolah rendah : satu kajian di sekolah rendah kawasan zon tenggara, Kulai, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Bakri, Muhd. Shahril (2001) Accomodating telecenters into cybercafes : a case study in Johor Bahru central municipality. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia, Faculty of Education.

Choo, Hooi Ling (2001) Pembinaan dan keberkesanan perisian prototaip bagi konsep 'Formula dan tindak balas kimia' dalam persekitaran model generatif-inkuiri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Haleed, Subaidah (2001) Persepsi guru-guru sekolah menengah Daerah Johor Bahru terhadap kesan penyeliaan pengetua ke atas peningkatan kualiti pengajaran guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Haron, Asman (2001) Hubungan kepuasan kerja dan demografi di kalangan guru-guru sekolah menengah daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ibrahim, Normala (2001) Pengamalan budaya kerja islam di sekolah : satu tinjauan di sekolah-sekolah menengah Daerah Kuala langat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Hatta (2001) Kefahaman instrumental dan kefahaman relasional pelajar dalam topik lukisan ortografik dan pandangan keratan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Norasikin (2001) Analisis keberkesanan pengajaran guru-guru rintis bestari semasa latihan praktikum. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mat Rashid, Abdullah (2001) Pembinaan dan penilaian sistem pengurusan rekod stor bengkel sekolah menengah teknik berasaskan web (SISTOR). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Shariff, Mohd. Yusoff (2001) Kajian persepsi guru-guru sekolah menengah terhadap gaya kepimpinan pengetua serta kesan iklim sekolah ke atas persepsi guru di Daerah Kangar, Perlis. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Zain, Norizam (2001) Kajian mengenai pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pengurusan kualiti menyeluruh ke arah pencapaian "Anugerah Sekolah Berkualiti" di tiga buah sekolah di Negeri Kelantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mustafa, Sahari (2001) Kepakaran individu dalam pengurusan sekolah : satu tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Habab, Kota Tinggi, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Pachaippan, Varathan (2001) Persepsi para pelajar terhadap punca masalah disiplin dan langkah-langkah untuk mengatasinya : satu tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Abdul Rahman, Sharifah Nor (2001) Gaya komunikasi pengetua dan pengaruhnya terhadap komitmen guru : persepsi guru-guru sekolah menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tang, Howe Eng (2001) Pembangunan dan penilaian penggunaan perisian prototaip ConDiff sebagai alat kognitif dalam pembelajaran pembezaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wan Hamat, Wan Norini (2001) Satu tinjauan tentang hubungan antara teknik pengurusan masa dengan tahap ketegangan (stres) di kalangan pihak pengurusan sekolah di beberapa buah sekolah menengah Daerah Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

This list was generated on Sun Apr 23 03:50:18 2017 MYT.