Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 46.

Article

Abu Bakar, Zainudin and Mat Jalil, Mohd. Rashidi (2007) Kaedah petak sifir : kajian perbandingan matematik tahun 4 dalam penguasaan fakta asas darab. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 91-98. ISSN 1394-1801

Abu Bakar, Zainudin and Mat Jalil, Mohd. Rashidi (2007) Kaedah petak sifir : kajian perbandingan matematik tahun 4 dalam penguasaan fakta asas darab. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 91-98. ISSN 1394-1801

Ahmad, Sharifah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2006) Problem posing abilities in mathematics of Malaysian primary year 5 children : an exploratory study. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 11 . pp. 1-9. ISSN 1394-1801

Ahmad , Siti Fatimah and Tamuri, Ab. Halim Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education, 2 (2). pp. 53-64. ISSN 1985-6326

Buntat, Yahya and Masrom, Zainuddin (2003) Amalan etika profesion perguruan di kalangan guru-guru Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Kulai Johor. satu tinjauan. Jurnal Teknologi E (38E). pp. 65-74. ISSN 0127-9696

Ibrahim, Mohd Ali and Kasim, Noridah (2010) Tahap Perlaksanaan Amalan Pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bharu. Tahap Perlaksanaan Amalan Pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bharu . pp. 1-7. (Unpublished)

Khalid, Puspa Inayat and Yunus, Jasmy and Adnan, Robiah and Harun, Mokhtar and Sudirman, Rubita and Mahmood, Nasrul Humaimi (2010) The use of graphic rules in grade one to help identify children at risk of handwriting difficulties. Research in Developmental Disabilities, 31 (6). pp. 1685-1693. ISSN 0891-4222

Makhsin, Mardzelah and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi and Ilias, Mohamad Fadhli (2012) Hisbah pembelajaran kendiri dalam Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education , 4 (1). pp. 35-50. ISSN 1985-6326

Mamat, Mohd. Anuar (2015) Teknik soal-jawab dalam pengajaran Imam Abū Ḥanīfah (m.150h/767m): suatu analisis terhadap kitab al-‘Alim wa al-Muta‘allim. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 3 (2). pp. 1-12. ISSN 2289-3016

Md. Johan, Othman (2007) Pengaruh kedudukan sekolah, bahasa ibunda dan jantina terhadap tahap kesediaan membaca murid darjah satu. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 41-49. ISSN 1394-1801

Md. Johan, Othman and Mislan, Nora (2007) Pengaruh kedudukan sekolah, bahasa ibunda dan jantina terhadap tahap kesedlaan membaca murid darjah satu. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 41-49. ISSN 1394-1801

Sumintono, Bambang (2010) Pembelajaran sains, pengembangan ketrampilan sains dan sikap ilmiah dalam meningkatkan kompetensi guru. Al Bidayah, 2 (1). pp. 63-86. ISSN 2085-0034

Tay, Chong Seng and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Penyoalan dalam kelas pengajaran sains. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 1-14. ISSN 1394-1801

Book Section

Shamsudin, Sarimah and Zainal, Zaidah and Hanafi Zaid, Yasmin and Seliman, Salbiah (2008) Corpus analysis of primary one science textbooks for designing ELT materials. In: Research in Language Teaching. Penerbit UTM , Johor, pp. 135-155.

Monograph

Ismail, Zaleha and Kasmin, Mohd. Khalid and Shariffuddin, Rio Sumarni (2001) Developing and evaluating a software towards smart learning about fractions. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Abdul Aziz, Nor Aishah and Abd. Hamid, Mohd. Zolkifli and Baharin, Nur ‘Ain and Saliyan, Ismail (2012) Profesionalisme pendidik: ke arah membentuk peribadi rabbani yang unggul. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Ahmad, Samjan and Mohd. Said, Rafedah (2012) Menghafal asas konkrit perkembangan kognitif. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Hussin, Zaharah and Bidin, Zulkhairi and Siraj, Saedah and Sapar, Ahmad Arifin and Alias, Norlidah (2013) Kesedaran murid sekolah rendah terhadap nilai penjimatan air semasa berwudhu’. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Ismail, Saharia and Amin, Jasmi and Mohamad, Mohd. Hisham (2012) Kaitan amalan pengajaran guru Pendidikan Islam terhadap pegangan nilai akhlak pelajar. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Ismail, Sarimah and Tabrani, Mohaimin and Hamzah, Rohana (2012) Kekangan aplikasi pengajaran koperatif di sekolah rendah. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, 7-9 Oktober 2012, Johor Bahru, Malaysia.

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2012) Guru Pendidikan Islam sebagai murabbi: satu keperluan dalam mendepani remaja Islam abad 21. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Jaafar @ Mustapha, Mohd. Musnizam and Tamuri, Ab. Halim and Ya, Rohizan (2012) Konsep berilmu di kalangan guru Pendidikan Islam satu keperluan dalam membangunkan modal insan. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2008) Penggunaan hukuman fizikal dalam pendidikan anak-anak. In: 1st National Seminar on Child Law 2008 (NCCL 08), 13hb. Julai 2008, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu.

Jasmi, Kamarul Azmi and Meraji, Mohd. Hendra and Nawawi, Noor Fadhlina (2012) Beberapa hari permulaan dalam bilik darjah (Starting the first day of teaching and learning in the classroom). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) , 8-9 Mac 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Naim, Siti Hanim and Muhamad, Hilman (2012) Kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam (Assessment of teaching and learning in Islamic education). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) , 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru .

Jasmi, Kamarul Azmi and Talip, Osmawadi and Ilias, Mohd. Faeez (2012) Strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam berpusatkan pelajar (Teaching strategies and student-centered learning in Islamic education). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]), 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Mahmud, Maziah and Abu Bakar, Sahlawati and Sudi, Suriani and Azizan, Nurzatil Ismah and Ismail, Khairunnisa and Hasan, Wan Ramizah (2012) Penilaian silibus dan kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran asas Tilawah al-Quran di Sekolah-Sekolah Rendah Agama (SRA) di Negeri Selangor. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Masrom, Maslin and Jamal, Nadia and Nik Mahmood, Nik Hasnaa and Zainon, Othman and Abdullah, Muhammad Madi and Hooi, Lai Wan (2012) Ethical issues in information and communication technologies: case of Malaysian primary schools. In: International Conference on Innovation, Management and Technology Research (ICIMTR2012), , 21-22 May 2012, Malacca, Malaysia .

Mohamed, Zainab Che and Hashim, Azmil and Jemali, Misnan and Kasim, Ahmad Yunus (2013) Penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) dalam pengajaran dan pembelajaran kelas khas kemahiran al-Quran. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Said, Siti Faizah and Suhid, Asmawati (2013) Program j-QAF dan pelaksanaannya di Malaysia. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Ya, Rohizan and Tamuri, Ab. Halim and Mohamad, Mohd. Hisham and Jaafar @ Mustapha, Mohd. Musnizam and Abd. Rahim, Khairul Najah (2012) Inovasi BBM Pendidikan Islam berasaskan ‘muka buku’. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Zainal, Nor Amin Sayani and Mustari, Mohd. Ismail (2012) Penerapan metode dakwah di dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam dan luar bilik darjah. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Book

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran & Pembelajaran (Islamic Education: Teaching and Learning Methods). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0448–7

Thesis

Abdul Rahman, Abd. Rahim (2012) Hubungan Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) dengan kualiti dan produktiviti guru di Sekolah Rendah Rintis daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hashim, Supian (2012) Amalan kepimpinan lestari (sustainable leadership) dan hubungannya dengan prestasi kerja guru sekolah Rendah yang menerima tawaran baru (new deal) di daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Makkai, Abdul Majeed (2009) Kajian keberkesanan pelaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup di sekolah rendah daerah Johor Bahru, Johor berdasarkan model penilaian KIPP. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Marimuthu, Malarvily (2012) Tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan Guru Besar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Amin, Raedah (2013) Pengurusan pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah kebangsaan di zon bandar daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd., Khalid (2013) Faktor-faktor yang menyumbang kepada gejala ponteng di kalangan pelajar di SK Kesang Tua : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Noor, Aznizam (2012) Amalan kepimpinan mencapah Guru Besar dan komitmen kerja guru di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Rohani, Md. Adam (2012) Amalan pengurusan Guru Besar dan motivasi kerja guru di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Salim, Hamisan (2010) Penggunaan muzik dalam pembelajaran dan pengajaran kerja amali kemahiran hidup sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Supermane, Sugunah (2010) Hubungan kemahiran ICT guru dan pengurusan pengetahuan di sekolah rendah di zon Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Teh, Hui Pheng (2009) Development of information system for government chinese primary school (case study : SJK(C) Convent Datuk Keramat). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computer Science and Information Systems.

Wan Hussain, Wan Nor Asekin (2012) Amalan kepimpinan etika guru besar dan kepuasan kerja guru di sekolah rendah daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zaini, Khazainun (2007) Children's concept of primary school ground for learning and playing through landscape in Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment.

This list was generated on Mon May 30 07:11:39 2016 MYT.