Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | H | I | J | M | N | S | T | W
Number of items at this level: 61.

A

A. Shukor, Khairunnisa and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Noor, Ahmad Firdaus (2013) The relationship between the utilization of self-regulated learning strategies in Islamic Education and the internalization of moral virtues among polytechnic students in Perak, Malaysia: a preliminary analysis. Journal al-Quran and Tarbiyyah, 1 (1). pp. 25-32. ISSN 2289-6171

Abdullah, Akmaliza (2013) Transformasi pengajian tinggi: pembudayaan sains inovasi. In: Seminar on Islam, Science and Technology 2013, 2013.

Abu @ Hussin, Mohd. Fauzi (2013) Analisis kritikal terhadap pembiayaan semula perumahan secara Islam melalui kontrak Musharakah Mutanaqisah. In: Prosiding PERKEM VIII (2013), 2013.

Asaron, Makheran and Tunggak, Buerah and Zainal, Khalim and Kassim, Jainabee (2013) Pengurusan kerja rumah dalam kalangan guru di Malaysia. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 62 (1). pp. 1-6. ISSN E-ISSN 2180-3722

Awang, Ramli (2013) Akidah penghayatan tauhid Al–Quran edisi kedua. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0912–3

Awang, Ramli (2013) Haji dan Lebai dari perspektif Tuan Guru Syeikh Abdul Qadir al-Mandili al-Indonesi (1910-1965). In: Seminar Haji, 2013.

Awang, Ramli (2013) Pendidikan akidah: tinjauan metode pengukuhan menurut Al-Quran. In: Seminar Pendidikan dan Penyelidikan Islam 2013 (SePPIM' 13), 2013.

Awang, Ramli (2013) Respons terhadap kegagalan tamadun sains barat: satu tanggapan. In: Seminar Kebangsaan Isu Ketamadunan dan Cabaran Semasa (SIKCAS), 2013.

Awang, Ramli (2013) Sains dan teknologi: wacana histriografi dalam gagasan humanisasi dan Islamisasi. In: Seminar on Islam, Science & Technology 2013, 2013.

B

Buerah Tunggak, (2013) Homework management among teachers in Malaysia. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 62 (1). pp. 1-6. ISSN 0127-9696

H

Hamzah, Abd. Rahman (2013) Seni barzanji dan marhaban: amalan serta peranannya sebagai media dakwah. Jurnal Ulum Islamiah (USIM), n/f (n/f). n/f. ISSN n/a

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Keperluan kemahiran sains dan teknologi dalam pengurusan rumah tangga dan kerjaya masa kini. In: Seminar on Science, & Technology 2013, 1st Ocktober 2013, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hashim, Azmil and Tamuri, Ab. Halim and Jemali, Misnan (2013) Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 1 (1). pp. 28-39. ISSN 2289-3016

I

Ihwani, Siti Suhaila (2013) Konsep pendidikan integrasi sains Al-Quran dalam Pengajaran Pendidikan Islam. In: 3rd International Conference On Islamic Education 3013, 2013.

Ihwani, Siti Suhaila (2013) Teacher talk: the problems, perspectives and possibilities of developing comprehensive sexual health education in Islamic Education. In: 3rd International Conference On Islamic Education 2013, 2013.

Isamail, Mohamad Zaim and Borhan, Joni Tamkin and Abu Hussin, Mohd. Fauzi (2013) Analisis kritikal terhadap pembiayaan semula perumahan secara Islam melalui kontrak Musharakah Mutanaqisah. Jurnal Teknologi, 64 (1). pp. 100-109. ISSN 2180-3722

Ismail, Idris (2013) Peranan Masjid Sultan Ismail dalam membangun dan mengukuhkan kerohanian mahasisiwa Universiti Teknologi Malaysia. In: Seminar on Islam, Science and Technology 2013, 2013.

J

Jandra Janan, Mifedwil (2013) The philosophy of regional relations (Ummah) between Malaysia and Indonesia through medical tourism. In: Proceeding of SIST 2013, 2013.

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Geologi, hidrologi, oceanografi dan astronomi dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Membangun kemahiran Al-Quran dan Jawi kepada anak-anak (Developing the skills of the Qur'an and Jawi for kids). In: Bengkel Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) al-Quran SRA JAWI (Remedial and Enrichment Workshop for Teaching and Learning Quran SRA JAWI), 28-29 October 2013, Lecture Hall, Masjid Negara, Jalan Perdana 50480, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Pembelajaran aktif dalam Pendidikan Islam: pengamalan Guru Cemerlang Pendidikan Islam. In: Seminar Pemerkasaan Pengajaran Agama Islam di Malaysia (Seminar Empowerment Islamic Teaching in Malaysia), 24-25 September 2013, Main Hall of Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Penciptaan manusia dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Sains asas, fizik, kimia dan geografi dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, p. 1. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Wasiat dan wisayah dalam perancangan harta: prinsip dan amalan (ulasan buku). MINDA, 19 (1). p. 24. ISSN 22894551

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad, Azura and Jamarluddin, Izzatul Amanda (2013) Al-Quran dan biologi. In: Penciptaan Manusia dari Perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 49-73. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad Zawawi, Nurliyana (2013) Al-Quran dan geografi. In: Sains asas, fizik, kimia dan geografi dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 55-81. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi and Che Noh, Mohd. Aderi (2013) Sejarah, kaedah, serta Model Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran. In: Bengkel Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) al-Quran SRA JAWI (Remedial and Enrichment Workshop for Teaching and Learning Quran SRA JAWI), 28-29 October 2013, Lecture Hall, Masjid Negara, Jalan Perdana 50480, Kuala Lumpur.

Jasmi, Kamarul Azmi and Hassan, Noordyana (2013) Al-Quran dan geologi. In: Geologi, hidrologi, oceanografi dan astronomi dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-19. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi and Mat Udin, Syarah (2013) Al-Quran dan zoologi. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 17-31. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Hanafiah, Nur Syazwani (2013) Al-Quran dan oceanografi. In: Geologi, hidrologi, oceanografi dan astronomi dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 43-59. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi and Samseh, Siti Hafshar (2013) Al-Quran dan tenaga suria. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 33-47. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Selamat, 'Atiqah (2013) Al-Quran dan Fizik. In: Sains Asas, fizik, kimia dan geografi dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 23-38. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi and Selamat, ‘Atiqah (2013) Al-Quran satu mukjizat yang menakjubkan. In: Penciptaan Manusia dari Perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-18. ISBN 978-983-52-0915-4

M

Marni, Murazmallail (2013) Pendidikan agama sebagai asas pembangunan saintis Muslim: kajian terhadap latar belakang pendidikan saintis muslim abad 4-7 Hijri. In: Seminar on Islam, Science and Technology 2013, 2013.

Mat Hussain, Norazila and Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2013) Hibah sebagai instrumen perancangan harta orang-orang Islam: perspektif masyarakat. Jurnal Pengurusan Jawhar, 7 (1). pp. 23-40. ISSN 1385-8947

Mif Rohim Noyo Syarkun, (2013) Analysis on the thoughts of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i on the ijtihad method for sukuk instrument. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 62 (1). pp. 17-24. ISSN 0127-9696

Mohamad, Mohamad and Wan Embong, Wan Hassan (2013) Penambahbaikan sekolah dalam perkembangan sains dan teknologi: sumbangan peradaban Islam terhadap pelaksanaan atribut perkongsian kepimpinan dalam professional learning community. In: Seminar on Science, Islam & Technolgy, 2013.

Mohamed, Ahmad Kilan @ Ahmad Kilani and Jusoh, Yahaya (2013) Pembangunan modal insan menurut perspektif Al–Quran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0859–1

Mohamed, Ahmad Kilan@Ahmad Kilani (2013) Islamisasi Sains, Teknologi dan Sosial Humaniora menuju terwujudnya masyarakat madani. In: Seminar on Islam, Science & Technology, 2013.

Mohd. Fauzi Abu Hussin, (2013) The american christians and the state of Israel. Journal For The Study of Religions and Ideologies, 12 (34). pp. 152-172. ISSN 1583-0039

Mohd. Nasir, Badlihisham (2013) Mentoring program as a predictor of mentees academic performance in Malaysian Higher Education. In: International Conference on Quality In Higher Education (ICQH 2013) , 2013.

Mohd. Nasir, Badlihisham (2013) Quality in the practical training of da' wah: the experience of department of da' wah and leadership studies. In: International Conference on Quality In Higher Education (ICQH 2013) , 2013.

Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah and Muhammad, Azhar (2013) Menginovasi Masjid mensejahtera ummah. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0920–8

N

Nizar, Tamar Jaya (2013) Salafiah Ibn Qayyim Al–Jauziyyah dalam isu kalam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0892–8

Nizar, Tamar Jaya and Mohd Yusof, Farahwahida (2013) Pemikiran Akidah Imam Al-Syafi’i. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 62 (1). pp. 55-65. ISSN 2180-3722

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2013) Joint-tenancy dalam perancangan harta: perspektif undang-undang Islam dan undang-undang sivil di Singapura. In: Seminar Penyelidikan Kewangan dan Kehartaan Islam 2013 - (SPEKKI ‘13), Kuala Lumpur, 19 –20 Februari 2013 .

Nor Muhamad , Nasrul Hisyam (2013) Pengupayaan usahawan bumiputera melalui pembentukan sikap keusahawanan berteraskan akhlak. In: International Conference on Research In Ethics Education 2013 (ICRIEEd2013), 19-21 November 2013, 2013, Istanbul, Turkey.

Nor Muhamad , Nasrul Hisyam (2013) Bencana alam: tinjauan pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. In: Seminar on Islam, Science, & Technology, Yogyakarta-Indonesia, 22-23 Oktober 2013.

Noyo Sarkun, Mif Rohim and Mohamed Saniff, Shereeza (2013) Analysis on the thoughts of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi’i on the Ijtihad method for Sukuk instrument. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 62 (1). pp. 17-24. ISSN E-ISSN 2180-3722

S

Safar, Jimaain (2013) Penghayatan akhlak pelajar: isu kesahan & kebolehpercayaan instrumen menggunakan model rasch. In: International Conference on Research In Ethics Education 2013 (ICRIEEd2013), 2013.

Safar , Jimaain (2013) Pendidikan agama sebagai asas pembangunan saintis muslim. In: Proceeding of SIST 2013, 2013, Yogyakarta-Indonesia.

Salamon, Hussin (2013) Pendermaan organ dan anggota badan dalam perspektif Islam. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2013.

Salamon , Hussin (2013) Comparison of difficult volatility methods to estimate value at risk. In: International Conference on Economic and Social Sustainability 2013.

T

Tunggak, Buerah (2013) Belia dan penyalahgunaan dadah penyelesaiannya menurut perspektif Islam. In: Seminar on Islam, Science & Technology 2013 (SIST 2013), 5-6 June 2013, Binh Duong, Vietnam.

Tunggak, Buerah (2013) Orientasi sikap keusahawanan muslim dalam kalangan bumiputera: kajian terhadap usahawan belia bumiputera. In: The 5th Islamic Economic System Conference (iECONS) 2013, 2013.

Tunggak, Buerah (2013) Pembiayaan modal perniagaan sebagai kaedah agihan zakat: perspektif Maqasid Al-Syariah. In: World Universities Islamic Philanthropy Conference 2013, 2013.

Tunggak, Buerah (2013) Peranan media massa dalam mendidik akhlak remaja : satu tinjauan dalam perspektif Islam. In: Persidangan antarabangsa dan Pertandingan Inovasi Kaunseling dan Pendidikan 2013, 2013.

Tunggak, Buerah (2013) Potensi Khleang Sbek, Kandal Kemboja sebagai pusat inovasi dalam sains agrobudaya. In: Seminar on Islam, Science & Technology 2013 (SIST 2013), 2013.

W

Wan Abdullah, Wan Suhaimi (2013) Adab-adab guru menurut Imam Abu Hanifah (M.767m.): kajian terhadap Wasiyyah Abi Hanifah Li Abi Yusuf. In: Seminar Pertama Pendidikan Dan Penyelidikan Islam (SEPPIM'13), 2013.

Wan Abdullah, Wan Suhaimi (2013) Manuskrip Al-Jawharah Al-Munifah sebagai syarahan kepada Wasiyyah Abi Hanifah: sudut pemikiran akidah daripada Jalur Al-Maturidiyyah. In: Konferensi Antarabangsa Islam Borneo Vi, 2013.

Wan Embong, Wan Hassan and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Haron, Zulkiflee and Ripin, Mohd Nasir (2013) Penggunaan BBM dalam pendidikan akidah: kajian kes guru cemerlang pendidikan Islam. In: Seminar on Science, Islam & Technolgy, 2013, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

This list was generated on Thu Sep 21 03:39:28 2017 +08.