Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 24.

Mat Isa, Ahmad Radzi (2006) Asas perhubungan elektronik. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0411–X

Mar Iman, Abdul Hamid (2006) Basic aspects of property market research. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0399–7

Mustaffa, Mohamed Sharif and Ahmad, Roslee (2006) Bimbingan dan kerjaya: konsep dan amalan kontemporari. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0410–1

Rasli, Amran (2006) Data analysis and interpretation : a handbook for postgraduate social scientists. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0417–9

Mat Isa, Ahmad Radzi and Mat Daud, Yaacob and Zainal, Roslinda (2006) Elektronik asas litar arus terus dan arus ulang-alik. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0413–6

Mohd. Jaafar, Mohammad Nazri (2006) Jadual dinamik gas. Penerbit UTM, Johor,Malaysia. ISBN 983-52-0395-4

Mohd. Ja’afar, Mohammad Nazri (2006) Jadual dinamik gas. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0395–4

Mad Shah, Ishak (2006) Kepimpinan dan hubungan interpersonal dalam organisasi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0402–0

Maarof, Mohd. Aizaini and Abd. Latiff, Muhammad Shafie (2006) Logik pengaturcaraan komputer. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0401–2

Hanafiah, Khairul Anwar (2006) Lukisan kejuruteraan berbantu komputer edisi kedua. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0403–9

Othman, Mohd. Shahizan and Miskon, Suraya and Syed Abdullah, Syed Norris Hikmi and Mi Yusuf, Lizawati (2006) Pembangunan aplikasi web menggunakan Active Server Pages (ASP). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0400–4

Jusoh, Yahaya and Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Pendidikan politik dan khilafah Islam dalam pelbagai perspektif. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0406–3

Othman, Mohd. Shahizan and Mi Yusof, Lizawati and Miskon, Suraya and Syed Abdullah, Syed Norris Hikmi (2006) Pengaturcaraan Web Hypertext Preprocessor (PHP). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0405–5

Zakaria, Zalmiyah (2006) Pengenalan pengaturcaraan LISP. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0394–6

Mohammed, Abdul Hakim and Sapri, Maimunah and Baba, Maizan (2006) Pengurusan fasiliti. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0412–8

UNSPECIFIED, ed. (2006) Perpustakaan Sultanah Zanariah : laporan tahunan 2005. Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. (Unpublished)

UNSPECIFIED, ed. (2006) Perpustakaan Sultanah Zanariah : laporan tahunan 2006. Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor. ISBN 983-9119-77-X

Mohd. Taib, Jamaluddin and Hanafiah, Khairul Anwar and Daud, Mohd. Fadzil (2006) Reka bentuk berbantu komputer: asas pemodelan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0408–X

Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Balwi, Mohd. Koharuddin and Othman, Muhamed Fauzi (2006) Reka cipta & inovasi dalam perspektif kreativiti. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0385–7

Buyong, Taher (2006) Spatial statistics for geographic information science. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0393–8

Omar, Abdul Hafidz and Gilbert, Keith (2006) Striving for balance: modernity and elite sport from an Islamic perspective. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0397–0

Talib, Jamalludin (2006) Struktur matematik diskret untuk sains komputer. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0407–1

Mustaffa, Mohamed Sharif and Ahmad, Roslee and Abdul Kadir, Hamdan (2006) Teori dan praktis kaunseling kelompok kontemporari. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0398–9

Basiron, Bushrah (2006) Wanita cemerlang. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0404–7

This list was generated on Wed Jan 24 03:58:06 2018 +08.