Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB2801-3095 School administration and organization"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | I | J | M | R
Number of items at this level: 14.

H

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Sifat keperibadian Guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap rakan setugas dan pihak atasan di sekolah: satu kajian kes. International Journal of Islamic and Civilizational Studies (UMRAN), 3 (2). pp. 85-91. ISSN 2289-8204

Hamzah, Rohana and Che Hassan, Hasnira and Ismail, Sarimah (2012) Kemantapan kefahaman konsep insan berjiwa merdeka di kalangan guru. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, 7-9 Oktober 2012, Johor Bahru, Malaysia.

I

Ismail, Muhamad Faiz and Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab Halim (2012) Pemantapan peranan guru dan kaedah P&P Pendidikan Islam: suatu agenda berterusan (Strengthening role and the method of teaching and learning in Islamic education: a continuing agenda). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]), 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

J

Jasmi, Kamarul Azmi (2014) Membina, mengurus My Citation, dan meningkatkan citation dalam indeks Google Scholar (GS) dalam kalangan Sarjana Pendidikan Islam. In: Bengkel Pemantapan Akademik, 10-11 Oktober 2014, Mahkota Hotel, Melaka. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Pendidikan sebagai medium penerapan Islam dalam sains dan teknologi. In: Persidangan Islam dalam Sains dan Teknologi 2016 (PIST’16), 13-15 Oktober 2016, Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Abd. Rahman, Kamaluddin and Muhammad, Azhar and Mustari, Mohd. Ismail and Ismail, Muhamad Faiz and Razali, Rahmah and Mohamed, Shamsiah (2012) Pembinaan hubungan baik antara guru dengan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah, Mohd. Nasri and Mohsin, Mohd. Azman (2014) Classroom management practice by Excellent Islamic Education Teacher at Secondary School. Global Journal of Guidance and Counselling, 4 (1). pp. 1-5. ISSN 2301-2609

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad Zawawi, Nurliyana and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2015) Students and school learning environment motivate success of Excellent Islamic Education Teachers (EIET). Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU),, 1 (2). pp. 83-92. ISSN 2289-960X

Jasmi, Kamarul Azmi and Meraji, Mohd. Hendra and Nawawi, Noor Fadhlina (2012) Beberapa hari permulaan dalam bilik darjah (Starting the first day of teaching and learning in the classroom). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) , 8-9 Mac 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Naim, Siti Hanim and Muhamad, Hilman (2012) Kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam (Assessment of teaching and learning in Islamic education). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) , 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru .

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Guru cemerlang dalam sekolah berkesan. In: Seminar Pendidikan Kebangsaan Halatuju dan Masa Depan Pendidikan Negara, 22-23 Ogos 2007, Auditorium Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. (Unpublished)

M

Mohd. Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Pensyarah cemerlang pendidikan Islam politeknik: satu kajian kes (Excellent polytechnic lecturer in Islamic education: a case study). In: Prosiding Seminar Pasca Siswazah Fakulti Tamadun Islam Kali Kedua 2013 (Proceedings of the Second Graduate Seminar Faculty of Islamic Civilization 2013), 18-19 Disember 2013, Main Hall, Faculty of Islamic Civilization.

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Hala Tuju Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 129-140. ISBN 967-61-1855-9

R

Ripin, Mohd. Nasir and Salamon , Hussin and Nor Mohamad, Nasrul Hisyam (2012) Faktor pendorong pemilihan kerjaya perguruan. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 25-26 Januari 2012, Senai, Johor Bahru.

This list was generated on Sat Apr 29 03:46:07 2017 MYT.