Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 28.

Napiah, Othman (2001) Ahwal dan maqamat dalam ilmu tasawuf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0240-0

Aris, Nor’aini (Translator) and Rahmat, Hamisan (Translator) and Abdul Hamid, Hazimah (Translator) and Sarmin, Norhaniza (Translator) and Abd. Rahman, Roselainy (Translator) (2001) Aljabar linear permulaan edisi ketujuh. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0234-6

Zakaria, Zulkarnain and Md. Som, Hishamuddin (2001) Analisis data menggunakan SPSS Windows. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0236-2

Othman (Translator), Norazam (2001) Borang kontrak standard binaan Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0207-9

Mirasa, Abdul Karim and Sapari, Noor Adli and Yusuf, Mohd. Zain and Nazir, Ramli (2001) Design guide for piles using locally produced steel H–section. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0222-2

Mirasa, Abdul Karim and Tapsir, Siti Hamisah and Hussein, Ahmad Fikri (2001) Design of structural steelwork for medium rise building. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0220-6

Johari, Mohd. Janib (2001) Etika profesional. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0238-9

Ani, Farid Nasir and Mohd. Jaafar, Mohammad Nazri and Sopian, Kamaruzzaman and Hassan, Masjuki and Mustafa, Azeman and Ismail, Ahmad Faris and Md. Lazim, Tholuddin and Abdul Rahim, Ahmad Suhaimi and Zainal Alauddin, Zainal Alimuddin (2001) Glosari teknologi pembakaran. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0224-9

Mohamad Rasdi, Mohamad Tajuddin (2001) Identiti seni bina Malaysia: Kritikan terhadap pendekatan reka bentuk. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0215-X

Idrus, Ahmad Zaharuddin (2001) Kecemerlangan menerusi kreativiti: transformasi & cabaran UTM. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0204-4

Bidin, Noriah (2001) Keselamatan dan orientasi laser. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0223-0

Yaacob, Hashim Fauzy (2001) Komunikasi antara manusia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0262-0

Mohamad Rasdi, Mohamad Tajuddin and Abdul Manan, Rosdan (2001) Konsep perbandaran Islam: Suatu gagasan alternatif. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0235-4

Khalid, Esa (2001) Konsep tamadun Islam sains dan teknologi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0216-8

Ahmad, Yusof (2001) Mekanik bahan dan struktur. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0239-7

Abdul Rahman, Roslan and Che Ismail, Che Abas and Abdullah, Mohd. Yunus (2001) Mekanik mesin : teori, contoh penyelesaian dan masalah edisi ketiga. Penerbit UTM, Johor,Malaysia. ISBN 983-52-0225-7

Rosman, Arieff Salleh (2001) Murtad menurut perundangan Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0205-2

Napiah, Othman (2001) Pengantar ilmu tasawuf. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-9805-41-X

Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Ma’alip, Halimah and Atoma, Paimah and Mohd. Yusof, Sanitah and Ibrahim, Sofri and Boon, Yusof and Mohd. Nasir, Zaliza and Hassan, Zainudin (2001) Pengenalan kepada penulisan ilmiah. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0230-3

Abd. Hamid, Mohd. Azhar (2001) Pengenalan pemikiran kritis & kreatif. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-9805-39-8

Mohd. Jaafar, Mohammad Nazri (2001) Penyelesaian masalah dalam dinamik gas. Penerbit UTM, Johor,Malaysia. ISBN 983-52-0221-4

Said, Ismail and Abdul Rashid, Shahrulizam (2001) Plant material booklet 1: palms of Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0208-7

Bujang, Ahmad Ariffian and Abu Zarin, Hasmah (2001) Prinsip penilaian statut. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0237-0

Said, Ismail and Abdullah, Ahmad Saifuddin (2001) Spesies-spesies kayu dalam seni ukiran Melayu. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0241-9

Mohamad Sirin, Rosnah (2001) Teori asas mikroekonomi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0210-9

Mohamed, Ahmad Kilani (2001) Teori pengajaran dan pembelajaran: Bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama di Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0228-1

Ramli, Yahaya (Translator) (2001) Termodinamik kejuruteraan asas edisi keempat. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0211-7

Sabran, Osman (2001) Urus niaga Al–Qard Al–Hasan; dalam pinjaman tanpa riba. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0209-5

This list was generated on Wed Jan 24 03:58:11 2018 +08.