Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "Management and Human Resource Development (Formerly known)" and Year is

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 67.

Abd. Hamid, Mohd. Azhar Budaya ilmu satu cadangan mata pelajaran umum di IPT. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Abd. Rahman, Hamidah and Johari, Mohd. Janib and Abdul Majid, Shahri and Omar, Rozeyta and Atoma, Paimah and Bakri, Shahril and Zaini, Fadilah Mengkaji keberkesanan matapelajaran umum dari aspek pemupukan jati diri dan kepekaan terhadap globalisasi di kalangan pelajar. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abd. Raof, Abdul Halim What transpires in a design workplace?: Making inroads. In: LSP 2006 Exploring New Frontiers.

Abdul Hamid , Abu Bakar and Selamat, Ruzita and Mastor, Nor Hamimah and Osman, Mohd. Hassan Critical success in frachise management in Malaysia: a case study. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdul Hamid, Abu Bakar and Baharun, Rohaizat and Hashim, Noor Hazarina Purchasing strategy among manufacturing in the southern region of Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdul Hamid, Abu Bakar and Hashim, Noor Hazarina Purchasing in corporate strategic planning. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdul Hamid, Abu Bakar and Krishnapillai, Gangeswari A Study on the Impact of Purchasing and Early Supplier Involvement (ESI) Program in Manufacturing Firm. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdul Hamid, Abu Bakar and Selamat, Ruzita and Mastor, Nor Hamimah and Osman, Mohd. Hassan Critical success in Frachise management in Malaysia: a case study. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdul Majid, Norazman and Abdul Samat, Norhanim and Wan Zakaria, Wan Zarina An investigation into higher learning decision making process of UTM undergraduates. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdul Rahman, Hamidah Tahap hubungan sosial dan semangat patriotisme pelajar Tahun 1, UTM Skudai dari perspektif perpaduan kaum. In: Seminar kebangsaan Pengaian UMUM 2006.

Abdul Razak, Noor Zainab and Ibrahim, Noor Mala and Mohd. Omar, Abidah and Attan, Anie and Abdullah, Khairi Izwan and Awang, Zubaidah The communicative performance of UTM Graduates : employers' and employees' expectations and assessment. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdul Razak, Noor Zainab Keupayaan mata pelajaran umum dalam penerapan kemahairan generik di kalangan pelajar UTM Skudai Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM, 2006.

Abdul Razak, Noor Zainab The language learning strategies of ESL students. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdul Razak, Noor Zainab A study on the students motivational orientations when using internet: a case study at UTM. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdul Wahab, Shah Rollah Persepsi pelajar terhadap mata pelajaran umum universiti ( Bahasa Inggeris ) : Satu kajian di UTM Skudai. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Abdullah , Mohamed Mansor and Suratman, Yusoff and Ahmad Shah, Wan Mahzom and Abdul Ghafar, Mohd. Najib Kajian program rakan muda: Ke arah pengunggulan kesinambungan jati diri generasi muda di Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abdullah, Mohamed Mansor and Ninggal, Mohd. Tajuddin and Syed Mansor, Syed Shafeq and Mohd. Hashim, Zainal Abidin Kajian faktor kelemahan pelajar-pelajar melayu dalam akademik di Universiti Teknologi Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah and Omar, Rozeyta and Panatik @ Abdul Rahman, Siti Aisyah and Muktar, Syahrizatul Noorizwan and Md. Ali, Azlah and Jamil, Rossilah and Md. Som, Hishamuddin and Yusof, Mohd. Azizi Entrepreneurial activities among single mothers in Johor. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Ali Khan , Mohd. Noor Azli and Baharun, Rohaizat and Abdul Rahim, Kamaruzzaman A study of performance measurement of accounting services among Bumputera firms in Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Awang, Siti Rahmah and Idrus, Durrishah and Omar, Rozeyta and Abdul Rahman, Siti Aisyah and Abd. Rahman, Syahrul Nizam Kajian ke atas pembangunan sosio budaya perkampungan nelayan tradisional Johor. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Awang , Siti Rahmah and Mohd Nain, Ahmad Shukri and Md Shah, Ishak Kajian Ke Atas Permintaan Pasaran Terhadap Keperluan Kursus Psikologi Industri di Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Bakri, Norhani Persepsi pensyarah terhadap persekitaran pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran UMUM Universiti di UTM Skudai. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Bakri, Norhani and Abd. Razak, Noor Zainab and Abd. Rahman, Hamidah and Ahmad Khalid, Aminah Analisis Keperluan Latihan di Kalangan Pelajar-Pelajar FFPSM yang Berprestasi Kurang Memuaskan. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Bakri, Norhani and Abd. Razak, Noor Zainab and Abd. Rahman, Hamidah and Ahmad Khalid, Aminah and Selamat, Mohd. Nasir Analisis keperluan latihan di kalangan pelajar-pelajar FFPSM yang berprestasi kurang memuaskan. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Bunari, Ghazali Using WEBLOGS in ESL Classrooms. In: LSP 2006 Exploring New Frontiers.

Hashim, Affendi Use of learning resources on the World Wide WEB (WWW) among UTM students in projec based learning in English for academic comunication subject. In: LSP 2006 Exploring New Frontiers.

Hassan, Hanita The relationships between verbal and visual elements in delivering messages. In: LSP 2006 Exploring New frontiers.

Hock, Heng Low and Md. Som, Hishamuddin and Omain, Siti Zaleha and Ee, Ling Yong Knowledge sharing amongst Malaysia small and medium enterprise. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Hock Heng, Low and Md. Som, Hishamuddin and Laxman, Lekha and Mohamed Saat, Maisarah and Chew Lan, Yeoh An assessment of the students perception on ethical perception among public university student in Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jamil, Rossilah and Md. Som, Hishamuddin Training needs analysis practices : a survey on large scale companies in manufacturing industry in west Malaysia. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Jusoh, Ahmad and Md. Som, Hishamuddin and Mohd. Yusof, Siti Salwa and Abdul Wahab, Mohd. Fitri and Shamsuddin, Ahmad Sharifuddin and Omain, Siti Zaleha and Abdul Majid, Norazman Service quality in education: a case study of management students at Faculty of Management and Human Resource Development (FPPSM), Universiti Malaysia (UTM). Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Kahar, Rohayah Integration Of Activities To Enhance Learners' Motivation In ESP Classrooms. In: LSP 2006 Exploring New Frontiers.

Khalid, Esa Kesan tamadun barat moden terhadap alam sekitar. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Lai Wan, Hooi and Selamat, Ruzita A Study on the Readiness and Feasibility of Implementing E-HRM in the SMEs in Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Laxman, Lekha and Omain, Siti Zaleha and Md. Som, Hishamuddin A Study on Sexual Harassment in Small and Medium Enterprise of Malaysia. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Leigh, Sparks and Khalifah, Zainab and Baharun, Rohaizat and Sulaiman, Kamariah and Md. Salleh, Nor Zafir and Md. Tajuddin, Siti Norzaihan and Mohamad, Noraini and Abdullah, Abdul Halim and Saman, Manja Syahlia E-Commerce Application Among Malaysia Bumiputra SME. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Mad Shah, Ishak Persepsi belia terhadap sistem demokrasi dan tahap kesedaran mendaftar sebagai pemilih. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Mahmood, Husain Kualiti Soalan Objektif IPTS. In: seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Mahmood, Husain and Idrus, Durrishah and Ab. Rahman (K), Hamidah and Mad Shah, Ishak and Mahmud, Norashikin and Zakariya, Zurihanmi Kajian sikap golongan berpotensi terhadap penyertaan dalam pilihan raya: satu kajian kes di negeri Johor Darul Takzim. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Marzuki, Sahirah Discovering research process : What students say? In: LSP 2006 Exploring New Frontiers.

Marzuki, Shahirah and Zainal, Zaidah Common errors produced UTM students in report writing. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mastor, Nor Hamimah and Md. Som, Hishamuddin and Rajab, Azizah and Sofian, Saudah and Saat, Maisarah Mohamed and Mastor, Saiful Hadi Application of intellectual capital in management accounting and finance. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Md. Ariff, Mohd. Shoki and Khalifah, Zainab and Idris, Mohd. Hasbullah and Sulong, Nor Zarina Penambahbaikan interaksi proses bisnes untuk perkhidmatan deposit dan pengeluar tabung haji. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Ariff, Mohd. Shoki and Khalifah, Zainab and Mohamad Sirin, Rosnah and Sulong, Norzarina and Ali, Maimunah and Omar, Noor Abidah and Abdul Rahman, Hamidah Pembangunan dan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti menggunakan model proses untuk Universiti Pendidikan Sultan Idris. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Md. Ariff , Mohd. Shoki and Khalifah, Zainab and Ali, Maimunah and Abdul Rahman, Hamidah and Omar, Noor Abidah and Sulong , Norzarina and Mohamad Sirin , Rosnah Membangunkan sistem jaminan kualiti dalam perkhidmatan maklumat untuk perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Md. Ariff, Mohd. Shoki and Khalifah, Zainab and Idris, Mohd. Hasbullah and Sh. Ahmad, Fauziah Business process improvement for CPO and PK. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Md. Ariff, Mohd. Shoki and Khalifah, Zainab and Mohamad Sirin, Rosnah and Omar, Noor Abidah and Ali, Maimunah and Sulong , Norzarina and Abdul Rahman, Hamidah Membangunkan sistem jaminan kualiti dalam perkhidmatan maklumat untuk perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Md. Balwi, Mohd Koharuddin Hubungan etnik dan cabaran globalisasi. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Md. Shah, Ishak Pengurusan keluarga dan kesannya terhadap pembangunan dan perkembangan konsep kendiri remaja. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Md. Som, Hishamuddin and Abu Bakar, Thuaibah and Abdul Rahman, Siti Aisyah and Muhammad, Faruk and Mahmood, Husain and Mohd. Nain, Ahmad Shukri and Suleiman, Ebi Shahrin Factors that affect the transfer of IT training towards professional development of clerical staff at Higher Education Institution. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Md. Som, Hishamuddin and Md.Yusoff, Rosman and Md. Rasli, Amran and Nain, Ahmad Shukri TNA (Training Needs Analysis) Study on academic staff of faculty of management & human resource development (FMHRD), UTM based on performance dificiency needs. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yusoff, Rosman and Md. Som, Hishamuddin and Bahari, Siti Fatimah and Ibrahim, Noor Mala and Shaari, Roziana and A. Majid, Shahri A study of the effectiveness of the university's general subjects: graduate's perspective. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohamed Saat, Maisarah Persepsi pelajar institut pangajian tinggi terhadap etika peperiksaan: Satu tinjauan awal. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Mohd. Nain, Ahmad Shukri and Md. Rasli, Amran and Abd. Majid, Norazman and Muhammad, Faruk Mengenal pasti jurang persepsi antara staf pentadbiran & staf akademik untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan universiti dan fakulti di institusi pengajian tinggi. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Salleh , Norliza and Ismail, Kamariah and Abu Talib, Noraini and Abu Hamid, Nik Intan Norhan and Sh. Ahmad, Fauziah Participation patterns of women in entrepreneurship: A focus on franchising ventures. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Nordin, Nor Akmar Analisis kecerdasan berbilang di kalangan pelajar yang mengikuti Kursus Pengenalan Psikologi Industri Di UTM Skudai. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Othman, Muhamad Fauzi Menyemai budaya berfikir kritis dalam kalangan masyarakat Malaysia : Suatu kupasan awal. In: Seminar Kebangsaan Pengajian UMUM 2006.

Panatik @ Abdul Rahman, Siti Aisyah and Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah and Omar, Rozeyta A study on the attitude of Universiti Teknologi Malaysia students towards the concepts of entrepreneurship: relationship between value, personality and achivement motivation. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Panatik @ Abdul Rahman, Siti Aisyah and Rajab, Azizah and Md. Shah, Ishak and Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah and Md. Yusop, Siti Habsah and Abd. Samad, Hifni An investigation of decision-making process in consumers purchasing behavior: a cross cultural analysis. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Puteh, Fatimah Knowing, learning and doing: an examination on the effects of training and teaching amongst teachers teaching mathematics and science in english in Malaysian Secondary Schools. In: LSP 2006 Exploring New Frontiers.

Rajab, Azizah and Abu, Mohd. Salleh and Wan Zakaria, Wan Zarina An investigation of the anxiety level of mathematics and sciences teachers using english as a medium of instruction. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Rajab, Azizah and Abdul Samat, Norhanim and Wan Zakaria, Wan Zarina An investigation on the apprehension level of TESL students in UTM pre and post experience. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Ramayah, Kumaraguru Pembandingan diantara praktikal Bahasa Jepun dengan kata sendi Bahasa Melayu. In: LSP 2006 Exploring New Frontiers.

Suleiman, Ebi Shahrin and Md. Rasli, Amran and Md. Som, Hishamudin and Md. Yusoff, Rosman Assessment of computer related in-house training programmes for professional development of supporting staf in UTM. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Wan Mansor, Wan Fara Adlina and Zakaria, Mohamad Hassan and Shamsuddin, Sarimah and Jimmie Jemut @ Minggu, Anita and Mohd. Noor, Khairunneezam Network based self access language learning courseware: a case study of "Euro Plus Reward". Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Yusoff, Rosman A study of the effectiveness of the university's general subjects: client perspective. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia.

Zaini, Fadilah and Mad Shah, Ishak and Abdul Rahman, Hamidah and Awang Kechil, Asliza and Nordin, Nor Akmar and Markom, Mohd. Nasir and Abdul Kadir, Hamdan and Mohd. Balwi, Koharuddin Pengaruh pelajar lembut terhadap perkembangan sahsiah pelajar dan imej UTM menuju ke arah 'world class university'. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

This list was generated on Thu Sep 7 03:49:08 2017 +08.