Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "Education" and Year is

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Y | Z
Number of items: 112.

Y

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 16). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 17). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 18). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 2). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 3). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 4). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 5). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 6). [Teaching Resource]

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 7). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 8). [Teaching Resource]

Yahaya, Azizi Psikoterapi dan pembolehubah konsep kendiri (part 9). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Punca-Punca Remaja Suka Melepak. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Rawatan Kenalakan. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Renungan tentang sikap hormat dan ikrar ibu bapa. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Renungan Tentang Tanggungjawab. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Research Method. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Research Method. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Research method : literature review. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Research method : term definition. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Research method: definition of research. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Research method: hipotesis. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Research method: lecture note on how to conduct research. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Research method: research objective. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Self-Favorability Bias (Part 1). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Self-Favorability Bias (Part 2). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Self-Favorability Bias (Part 3). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Self-Favorability Bias (Part 4). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Self-Favorability Bias (Part 5). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Self-Favorability Bias (Part 6). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Self-Favorability Bias (Part 7). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Self-Favorability Bias (Part 8). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Sikap Hormat. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Silap Memberi Bimbingan dan Kaunseling. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Social influence (part 1). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Social influence (part 2). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Social influence (part 3). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Social influence (part 4). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Social influence (part 5). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Social influence (part 6). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Social influence (part 7). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Social influence (part 8). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Struktur konsep kendiri. [Teaching Resource] (Unpublished)

yahaya, azizi Struktur Konsep Kendiri. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Successful Parent. [Teaching Resource] (Unpublished)

yahaya, azizi Sumber Konsep Kendiri. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Tanda-tanda dan simtom seseorang potensi agresif. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Tanggungjawab melakukan kewajipan. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Teori emosi. [Teaching Resource] (Unpublished)

yahaya, azizi Teori Konsep Kendiri Pandangan Barat. [Teaching Resource] (Unpublished)

yahaya, azizi Teori Konsep Kendiri Pandangan Barat (part1 ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Terima Anak Tanpa Syarat. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Ubat bius Am. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Undang-undang dan peraturan perkahwinan masyarakat Melayu. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi The using of model context. input, process and products (CIPP) in learning programs assessment. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi Vendalisme (Part 1). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Vendalisme (Part 2). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Vendalisme (Part 3). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abdullah, KT Penjagaan pesakit yang ada insomnia. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Afuad, Hamdan Zainal Pengupayaan dalam pengurusan sekolah: di sekolah menengah di bandar Johor Bahru. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Boon, Yusof and Ma'alip, Halimah and Ramli, Jamaludin Hubungan Antara Konsep Kendiri Dengan Kemahiran Komunikasi Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Di Sekolah Menengah Johor Bahru. In: International Seminar Learning and Motivation: Insights From Multiple Perpectives (ISLM), 8-10 Oct 2011, Copthorne Orchid Hotel, Penang by School of Cognitive, UUM.

Yahaya, Azizi and Gooh, Mo Lee Development of personality as a discipline in psychology. Unpublished . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Fazlin Bengkel pelaksanaan pendidikan awal kanak-kanak. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Fazlin Emosi anak tatih (16-36 bulan). [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Fazlin Falsafah Program. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Fazlin Pendedahan Kanak-Kanak Terhadap Pendidikan Formal Bermula Di Rumah. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Fazlin Penerangan Isi kandungan Program. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Fazlin Penerangan terhadap asas psikologi dan emosi kanak-kanak. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Fazlin Perkembangan emosi kanak-kanak. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hussin , Isyanuddin and Hj. Alias, Ahmad Zairi Permasalahan pembelajaran dalam mata pelajaran teknologi kejuruteraan: satu tinjauan di sekolah-sekolah menengah dalam daerah Batang Padang, Perak Tengah dan Hilir Perak. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Madavan, Nalini Faktor-faktor lepak dan hubungan keibubapaan di kalangan pelajar remaja di sekolah menengah di empat buah negeri. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Mazan, Aida The understanding of adolescent at risk situation. unpublished . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Mohammed Yusope, Hassan Gaya pemudah cara di sekolah: sejauhmanakah pengetua-pengetua mengamalkannya. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Nik Husain, Nik Diana Hartika Tahap stres dan faktor-faktor yang mempengaruhi di guru sekolah di negeri Johor, Melaka, Selangor, dan N.Sembilan. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin Persepsi pelajar terhadap keberkesanan kelas tambahan di sekolah: sejauhmanakah berkesan? Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Sihes, Ahmad Johari and Ghazali, Shahzalina Amalan pembelajaran koperatif di kalangan guru-guru mata pelajaran teknik dan vokasional: sejauh manakah ia dilaksanakan di tiga buah sekolah teknik di Selangor. In: International Conference On Teaching and Teacher Education (UIAM), 16-18 Sept 2003, Crown Princess Hotel, Kuala Lumpur.

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin Tingkah laku kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan tekanan kerja dan keberkesanan organisasi, di beberapa buah sekolah terpilih di Negeri Sembilan. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Bahari, Mohd. Sofi Pengaruh ARC, kesan tanggapan bahaya dan gaya asuhan ibu bapa terhadap salah laku remaja di zon Skudai, negeri Johor. In: Seminar Psikologi.

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Hashim, Shahrin and Ramli, Jamaluddin Sejauh manakah model Stufflebeam (KIPP) boleh membantu dalam penilaian program pembelajaran? In: Conference.

Yahaya, Azizi and Ismail, Norhashimah Faktor Pemilihan Kursus Dan Masalah Pembelajaran. UNSPECIFIED, 4 . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Mohamad Hasan, Junaidah Pelaksanaan Kurikulum Kimia KBSM. Journal of Science & Mathematics Education, 4 . (Unpublished)

Yahaya, Noordin and Yahaya, Aizi The big Guy. [Image] (Unpublished)

Yahaya, Noordin and Yahaya, Azizi Cable Car. [Image] (Unpublished)

Yahaya, Noordin and Yahaya, Azizi Langkawi seaview. [Image] (Unpublished)

Yahaya, Noordin and Yahaya, Azizi The Scene of Langkawi. [Image] (Unpublished)

Yahaya, Noordin and Yahaya, Azizi The view of Cable Car in Langkawi. [Image] (Unpublished)

Yahaya, Noordin and Yahaya, Azizi The view of Shipping Scene. [Image] (Unpublished)

Yahaya, Noraffandy and Fang, Teh Sheah Sokongan pelajar dalam persekitaran sistem e-learning. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya , Azizi DEFINISI REMAJA DAN PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KELUARGA (Part 1). (Unpublished)

Yahaya , Azizi Keseronokan Bekerja. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yahaya, Azizi Penggunaan model KIPP dalam penilaian matapelajaran kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah di Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan ITTHO, 24 Oct 1998.

Yahaya, Azizi and Baharom, Badrulzaman Persekitaran Keluarga dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Devian Remaja. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-26. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Boon, Yusof and Ramli, Jamaluddin Masalah Lepak Di Kalangan Remaja Di Johor Baharu: Sejauhmanakah Remaja Melayu Terlibat? Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-11. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ramli, Jamaluddin and Sihes, Ahmad Johari Orientasi Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Pengajian Tinggi Awam di Malaysia dan Implikasi Terhadap Pencapaian Akademik. International Conference ON LEARNING AND MOTIVATION 10-12 September 2005 at City Bayview Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia . pp. 1-16. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hassan, Hasmadi Masalah ganggaun seksual di kalangan guru-guru di Johor, Melaka, N.Sembilan dan Selangor. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Nik Husain, Nik Diana Hartika Stress level and its influencing factors among secondary school teachers in Johor, Melaka, Negeri Sembilan and Selangor. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Boon, Yusof Sumbangan sikap terhadap pencapaian pelajar mata pelajaran matematik: sejauhmanakah hubungan ini relevan? In: Conference.

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Mei Lin, Wei Hubungan antara tingkah laku keibubapaan dengan penghargaan kendiri di kalangan remaja. In: International Conference On Learning and Motivation, 10-12 Sept 2005, City Bayview Hotel, Langkawi.

Yahaya, Azizi and Sihes, Ahmad Johari and Ghazali, Shahzalina Amalan pembelajaran koperatif di kalangan guru-guru mata pelajaran teknik dan vokasional di tiga buah sekolah teknik di Selangor. In: Jurnal Teknologi. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-9. (Submitted)

Yahaya, Azizi and Suari, Asiah Fenomena cinta, janjitemu, perlakuan seks dan hubungannya dengan masalah kebimbangan sosial di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Wong, Siew Hee Students perception towards the effectiveness of teaching process in civil engineering's teacher at techinical school. In: 12th International Conference on Education - ICE2007, 21-24 May 2007, University of Brunei Darussalam.

Yahaya, Azizi and Yazit, Saari and Abdul, Amir Hamzah Keberkesanan menjalani latihan industri di kalangan pelajar-pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Bandar Darulaman, Jitra, Kedah Darulaman. In: International Conference On Learning and Motivation, 10-12 Sept 2005, City Bayview Hotel, Langkawi.

Yahya, Azizi Bentuk emosi. [Teaching Resource] (Unpublished)

Yasin, M.Al-Muz-Zammil and Abdullah, Abd. Muezzam Shah Penggunaan ICT Dalam Kalangan Guru Pelatih Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, UTM. PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM . (Unpublished)

Yasin, M. Al-Muz-Zammil and Zainal Abidin, Shahrulrizan Iklim dua buah sekolah di daerah Batu Pahat. UNSPECIFIED . (Unpublished)

Yassin, M. Al-Muz-Zammil and Seman, Jusoh Komunikasi interpersonal murid sekolah rendah. UNSPECIFIED, 4 . (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar Cognitive creativity, problem solving and decision making. In: UNSPECIFIED.

Yeo , Kee Jiar and Abdul Jamil, Amir Fakhri Pembangunan Perisisan Teknologi Kejuruteraan. UNSPECIFIED, 4 . (Unpublished)

Yong, May Lee and Yeo, Kee Jiar Developing self-regulated learners in learning form four history. In: UNSPECIFIED.

Yusoff, Azimah Bahan berbentuk model. [Teaching Resource] (Unpublished)

Z

Zainal, Zaidah and Mohamed Husin, Siti Hajar The effects of reading on writing performance. UNSPECIFIED . (Unpublished)

Zainuddin, Zainal Abidin and Ab. Lattip, Nik Rozita and Ibrahim, Halijah Perbandingan corak kadar denyutan jantung di antara pemain senior dan pemain baru dalam permainan lawn bowl SUKMA Johor. In: 2nd Teluk Danga International Games Convention 2008, 18-20 February 2008, Hyatt Regency, Johor Bahru, Johor.

Zainuddin , Zainal Abidin and Shin, Ong Ay Panjang tangan dan lilitan otot lengan terhadap kayuhan kayak. UNSPECIFIED, 4 . (Unpublished)

This list was generated on Tue Sep 12 03:48:24 2017 +08.