Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 221.

A

A. Razak, Normala (2009) Kekuatan niat keusahawanan (entrepreneurs intention) pelatih industri automotif terhadap kerjaya usahawan era terkini. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ab. Latip, Norizatul Azila (2009) Peranan bahasa dalam penyelesaian masalah Matematik bukan rutin di kalangan pelajar tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ab. Rahman, Hamidah and Isa, Mukheta and Nordin, Aziz and Abd. Majid, Norazman and Tumin, Sufaat and Muhammad, Faruk and A. Khalid, Aminah and Puteh, Fatimah and Bahari, Siti Fatimah and Zakariya, Zurihanmi (2009) Sikap pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris. In: Pembangunan Akademik: Beberapa Isu. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 1-20. ISBN 978-983-52-0723-5

Abd Rahman, Asma Nabihah (2009) Keberkesanan kaedah pembelajaran konstruktivisme model needham terhadap pembelajaran Pendidikan Islam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Jamil, Suria (2009) Mengenal pasti punca-punca masalah ponteng di kalangan pelajar sekolah rendah : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Wahab, Rohana (2009) Analisis kesilapan dalam penyelesaian masalah Matematik tahun 5. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Ghafar, Mohamed Najib and Hamdan, Abdul Rahim and Yahya, Azizi and Tay, Siok Beng (2009) Kepimpinan kerja berpasukan dan kepuasan berkerja. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 14 . pp. 26-46. ISSN 1394-1801

Abdul Hamid, Mohd. Zolkifli (2009) Pendekatan penyeliaan dalam latihan mengajar pendidikan teknikal dan kejuruteraan. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Kadir, Nur Izzah (2009) Perception towards blog and pattern of blog usage among university students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Rahman, Nur Shamsiah (2009) Tinjauan ke atas penguasaan kemahiran teknologi maklumat di kalangan pelajar tahun akhir Fakulti Pendidikan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Talib, Norhamiza (2009) Explicit corrective feedback in writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Wahab, Abdul Razak (2009) Laman web pendidikan alam sekitar berasaskan pendekatan kontekstual. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Wahab, Aminah (2009) Peranan pengetua sekolah pelaksana perubahan di sekolah-sekolah menengah daerah Gombak Selangor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Wahab, Shah Rollah and Saari, Roziana and Nordin, Nor Akmar and Rajab, Azizah and Isa, Khairunnesa (2009) Faktor persekitaran organisasi mempengaruhi perkongsian pengetahuan: satu analisis di Institut Kemahiran MARA Johor. In: Amalan Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 218-236. ISBN 978-983-52-0722-8

Abdullah, Muhammad Syafiq Sim (2009) Tahap kompetensi pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdullah, Nurol Akmal (2009) Kepimpinan transformasi bagi pengetua dan amalan sekolah berkesan di empat buah sekolah menengah di daerah Tanah Merah Kelantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Anoy (2009) Persepsi guru tentang keberkesanan program perkembangan staf (PPS). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Noraziah (2009) Tahap kompetensi guru penasihat dalam amalan pengurusan aktiviti kokurikulum (Unit Beruniform) di sekolah menengah luar bandar daerah Temerloh. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Roslina (2009) Kajian terhadap penggunaan perisian dan perkakasan multimedia di kalangan guru dalam P & P di sekolah menengah zon Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Zainudin and Abu, Mohd Salleh and Kamaruddin, Meor Ibrahim and Ibrahim, Mohd Ali and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Bunyamin, Muhamad Abdul Hadi (2009) Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan guru pelatih fakulti pendidikan UTM. JPPG 2009 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Kamaruddin, Meor Ibrahim and Ibrahim, Mohd. Ali (2009) Amalan penyeliaan latihan mengajar di Universiti Teknologi Malaysia. Project Report. Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abu Naim, Hamimah (2009) Impak sekitaran sekolah,motivasi dan strategi pembelajaran terhadappencapaian akademik dalam mata pelajaran sains. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Samah, Norazrena and Md. Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan laman web matematik berasaskan sembilan aspek pengajaran Gagne bagi tajuk kebarangkalian i dan ii. In: Seminar Kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG) 2009, 22-24 December 2009, Impiana Casuarina, Ipoh.

Ahmad, Jaardi (2009) Perkaitan antara tahap tabiat minda fleksibiliti dan adaptabiliti dengan pencapaian pelajar : kajian kes terhadap pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Jamilah (2009) Kajian kes tujuh habit orang yang paling berkesan dalam kalangan guru Program Sarjana Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Mohd. Fa'iz (2009) Tahap kesedaran staf UTM terhadap keselamatan pekerjaan di makmal dan bengkel kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Norhayati (2009) Kecerdasan emosi (EQ) dan hubungannya dengan tahap kepuasan terhadap kerjaya dalam kalangan guru Sekolah Menengah Kebangsaan Nitar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Siti Fatimah (2009) Pengaplikasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam : kajian di kalangan graduan SPI UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Zuraimey (2009) Stres kerja dalam kalangan guru-guru akademik di lima buah sekolah daerah Segamat Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad Tajuddin, Aniesma Niza (2009) Tahap literasi ICT dalam kalangan guru pelatih DPLI, UTM dan kesediaan mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad Tajuddin, Ruzaini (2009) Pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ali, Abdul Salam (2009) Pengurusan kewangan guru-guru sekolah agama Kerajaan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ariff, Nurulhidayah (2009) Kajian penggunaan web 2.0 dari aspek perkongsian maklumat di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Arifin, Ahmad Jazree (2009) Tinjauan terhadap gaya pembelajaran pelajar tingkatan 4 dan 5 dan hubungannya dengan pencapaian akademik di SMK Kota Kulai, Kulaijaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Aris, Azlan (2009) Perbandingan pola personaliti-persekitaran (P-E Fit) dan kongruen personaliti persekitaran (EAT) pelajar Kolej Komuniti Segamat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Arshad, Noor Azalina (2009) Factors that influence the choice of an educational website as learning resource by teenage students. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Atan, Sohaila (2009) The cognitive and metacognition reading strategies of B.Ed Tesol Foundation course students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ayob, Ishak (2009) Kajian perbezaan antara pengetahuan dan amalan guru pelatih KPLI pemulihan khas semasa menjalani latihan praktikum. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Azman, Qaiyum (2009) Comparative analysis of TVET modalities of 10 Southeast Asian (SEA) countries. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

B

Bachok, Ismi (2009) Penggunaan perisian pendidikan persembahan kerja berasaskan "Multiple Intelligences" oleh guru Kejuruteraan Mekanikal di Sekolah Menengah Teknik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Badui, Mohd. Zain (2009) Kajian perbezaan pencapaian prestasi antara kerja kursus dengan praktikum bagi pengkhususan Matematik di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Baharim, Azrina (2009) Kajian profil kes-kes kejayaan melalui program keusahawanan di daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Baharim, Rohana (2009) Penilaian persekitaran e-pembelajaran di kalangan pelajar pra-siswazah Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Baharun, Rohaizat and Ali, Maimunah and Padlee, Falinda (2009) Higher education and the global marketplace from Malaysian experience. In: Contemporary Issues in Marketing. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 55-78. ISBN 978-983-52-0717-4

Balakrishnan, Sivakkumar (2009) Kualiti pengajaran guru lepasan program PKPG dan SPACE Universiti Teknologi Malaysia dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah-sekolah menengah negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Bilal Ali, Mohamad (2009) Sistem penghasilan bahan pembelajaran peribadi berasaskan kecerdasan pelbagai dalam persekitaran web. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

C

Che Ghani, Anis Ayuni (2009) Roles of curriculum programmes in fostering inter group contacts among multiracial students in higher education. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Che Omar, Abdullah (2009) Kajian tabiat minda (kolaboratif dan pembelajaran sepanjang hayat) di kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chew, Yuen Er (2009) Pembinaan dan keberkesanan bahan pengajaran penerapan unsur Sejarah terhadap sikap pelajar dan pencapaian Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

D

Deris, Farhana Diana (2009) Developing a framework for virtual learning environment to enhance the use of English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Dolati, Iran (2009) The perception of teachers in the use of visual learning aids in the language classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

E

Elmgharan, Rania M. A. (2009) A case study : an error analysis of Arabic-speaking students' L2 writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Esa, Abd. Rahim (2009) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar di dalam kegiatan kokurikulum di Maahad Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Esnawi, Muzarpar (2009) Kesan latihan fizikal terhadap kecergasan fizikal pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

F

Fard, Homa Edalati (2009) A social networking website based on peer learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

G

Ganapathy, Kala (2009) Kajian terhadap faktor-faktor mempengaruhi penggunaan internet dalam kalangan pelajar tingkatan 6 bagi tujuan pembelajaran di daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Gurusamy, Premaraj (2009) Language games in an ESL classroom : a case study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

H

Hadan, Azlena (2009) Pembangunan dan penilaian perisian multimedia interaktif berasaskan model konstrukfit bagi tajuk tembikar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan lima. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hamzah, Masputeriah (2009) Role of teachers in facilitating language learning through the use of technology. In: Call for Teachers. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 31-40. ISBN 978-983-52-0716-7

Hamzah, Shazana (2009) Amalan perkongsian pengetahuan dalam kalangan guru di lima buah sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Haron, Nur Azza (2009) Sikap pelajar terhadap penggunaan blog dalam mempelajari kursus teknologi maklumat melalui computer supported collaborative learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hassan, Nurul Nadia (2009) Kajian pola kepelbagaian kecerdasan, jenis personaliti dan jenis pemikiran kritis di kalangan pelajar cemerlang di sebuah institusi di Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hassan, Nurul Wahidah (2009) Kerja sepasukan dan tahap kepuasan kerja guru di tiga buah sekolah cemerlang di daerah Klang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

I

Ibrahim, Mohd. Shukri (2009) Kerja sepasukan dalam pengurusan sukan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Idris, Norhidayah (2009) Motivational factors that influence the learning of literature component in the English language syllabus among the form four students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Zuhaimy and Yahaya, Azizi and Shabri, Ani (2009) Forecasting gold prices using multiple linear regression method. American Journal of Applied Sciences, 6 (8). pp. 1509-1514. ISSN 1546-9239

Ismail, Farrah Syuhaida (2009) Pendekatan psikologi dalam menangani masalah disiplin pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Zuhaimy and Yahaya, Azizi and Efendi, R. (2009) Intervention Model for Analyzing the Impact of Terrorism to Tourism Industry. Journal of Mathematics and Statistics, 5 (4). pp. 322-329. ISSN 1549-3644

Ismail, Zuhaimy and Yahaya, Azizi and Mahpol, K. A. (2009) Forecasting peak load electricity demand using statistics and rule based approach. American Journal of Applied Sciences, 6 (8). pp. 1618-1625. ISSN 1546-9239

J

Jaafar, Abd. Ghani (2009) Hubungan antara motivasi guru dengan motivasi dan pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jalal, Noriah (2009) Kaedah mengajar yang berkesan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jamal, Noriani (2009) Hubungan tahap pengetahuan solat dan tahap amalan solat dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar dalam Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Gambir, Ledang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jayabalan, Lechumanan (2009) Tabiat mencari maklumat menerusi internet dalam kalangan guru sekolah menengah di daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jemaat, Shahrudin (2009) Stres dan punca stres dengan hendak berhenti kerja di kalangan guru geografi daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jumat, Rahiman (2009) Sikap, konsep kendiri dan kecerdesan intelek pelajar-pelajar cemerlang dan lemah dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jusoh, Zainuddin (2009) Kecerdasan emosi (EQ) dan hubungannya dengan komitmen kerja dalam kalangan guru Sekolah Menengah Kebangsaan Mersing, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

K

Kamal Hassan, Tagrid Fouad (2009) Arab postgraduate learners' listening comprehension problems with lectures in English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kaman, Aini (2009) Kepimpinan situasi dalam kalangan Guru Besar daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kamaruzaman, Nurulziha (2009) Kesesuaian pelaksanaan Program Pendidikan Khas di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kasim, Ahmad (2009) Kepuasan kerja dan keperluan perkhidmatan kaunseling di Bahagian Khidmat Pengurusan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kasim, Ishak (2009) Punca dan tahap stres dengan hendak berhenti kerja di kalangan guru di daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kasman, Mazni (2009) Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) dalam Kerja Kursus Geografi (KKG) dan kesannya terhadap pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kassim, Noridah (2009) Tahap perlaksanaan amalan pengajaran sains dalam Bahasa Inggeris di sekolah rendah di daerah Johor. Other thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Koay, Dong Liang (2009) Investigating the role of the learner's culture in reading comprehension activities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kok, Boon Shiong and Aris, Baharuddin and Tasir, Zaidatun (2009) The level of self-directed learning among teacher training institute students – an early survey. Jurnal Teknologi (Sains Sosial) (50E). pp. 101-111. ISSN 0127-9696

Kosnan, Mahidah (2009) Pelaksanaan kokurikulum oleh guru-guru di sebuah sekolah menengah dua sesi di Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kususanto, Prihadi (2009) Influence of student's perception on teachers' behavior on self-esteem and self-efficacy in between class ability grouping. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

L

Laile, Hamizah (2009) Preservice teachers' acceptance on the use of web 2.0 in informal learning and its relation with learning style. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Laton, Siti Zawiyah (2009) Pelaksanaan program kelas intervensi awal membaca dan menulis oleh guru di sekolah-sekolah rendah zon Majidee, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lau, Chai Wee (2009) An investigation of the learner's achievement through web-based instruction on the concept of organic chemistry mechanism. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lee, Kah Chuong (2009) An approach to a fair and reasonable extension of time assessment. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment.

Lim, Hui Fern (2009) Keberkesanan perlaksanaan persekitaran e-pembelajaran di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Low, Fee Ngoo (2009) Corak gaya kognitif dan tahap penguasaan konsep daya newtonian di kalangan pelajar tingkatan enam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

M

M. Dehaam, Qusai (2009) Language learning strategies employed by Arab speaking postgraduate learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

M. Sarkawi, Fizwani (2009) Hubungan beban tugas dengan stres di kalangan guru bimbingan dan kaunseling negeri Selangor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Madar, Ahmad Rizal (2009) Keberkesanan animasi grafik dalam kalangan pelajar berbeza gaya kognitif dan kebolehan visualisasi spatial di Politeknik. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mak, Sew Yin (2009) The impact of using multimedia course-ware on chemistry achievement of students with different learning styles. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Makkai, Abdul Majeed (2009) Kajian keberkesanan pelaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup di sekolah rendah daerah Johor Bahru, Johor berdasarkan model penilaian KIPP. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mamat, Nuzulla (2009) Teacher professional development : ICT practices and constraints among English as a second language (ESL) teachers. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Manaf, Noor Zakiah (2009) Hubungan antara tret personaliti dengan tahap stres dalam kalangan pelajar sarjana pendidikan separuh masa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Manap, Rafidah (2009) Persepsi guru kelas tingkatan satu terhadap kemenjadian murid lepasan UPSR di daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mansor, Norhudayati (2009) Penilaian pelajar terhadap kaunselor dan Program Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di tiga buah sekolah daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Masiron, Asrul Azamin (2009) Hubungan antara personaliti dan penghargaan kendiri dalam kalangan pelajar cemerlang akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Massuod, Hamed Awedat (2009) An investigation on the problems faced by Arabic-speaking students in writing in English at UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mat Junoh, Adanan and Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Abdul Ghafar, Mohamad Najib and Hassan, Zainudin (2009) Pembelajaran informal ke arah memperkasa modal insan: penglibatan, halangan dan cabaran dalam kalangan staf akademik IPTA. In: Amalan Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 83-112. ISBN 978-983-52-0722-8

Mat Nasir, Noor Sharliana (2009) Pelaksanaan sistem modular dalam kursus amalan bengkel mesin di Sekolah Menengah Teknik Zon Selatan Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mat Radzi, Mohd. Fadzilah (2009) Kesan e-pembelajaran terhadap kefahaman konsep statistik pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Amin, Kamarudin (2009) Kesediaan guru pelatih IPGM kampus Temenggong Ibrahim dalam menjalani latihan praktikum. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Husin, Nurhafiza (2009) Pembinaan dan penilaian instrumen untuk menilai persekitaran e-pembelajaran berdasarkan perspektif pakar, pensyarah dan pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Khalid, Zurainah (2009) Masalah disiplin dan kaitannya dengan penghargaan kendiri dan keagamaan pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Ngadiran, Nurizah (2009) A comparison between Malay and American responses to compliments in English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Salleh, Akmalunnisak (2009) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dengan menggunakan kaedah pembelajaran aktif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Yunus, Md. Hasbi (2009) Kajian kategori masalah di kalangan pelajar tahun satu yang tinggal di Kolej Jaya dan Kolej Semarak Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Zahari, Azura (2009) Salah laku seksual dalam kalangan remaja sekolah-sekolah menengah daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mo Dabouba, Yousaf Hassin (2009) An investigation on reading comprehension strategies among Arab English language learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamad @ Aziz, Siti Khatizah (2009) Hubungan penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik, kegiatan kokurikulum dan disiplin pelajar di empat buah sekolah menengah di daerah Kulaijaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamad Zin @ Jin, Mohd. Zazali (2009) Perlaksanaan rekabentuk pengajaran di kalangan guru di sekolah menengah daerah Kulai Jaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamed Nor, Norhayati (2009) Gaya kepimpinan Ketua Jabatan Politeknik dan hubungannya dengan budaya kerja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohammad Hussain, Mohd. Azlan (2009) Pengaruh amalan penerapan kaedah pembelajaran aktif dalam kalangan guru MPAV terhadap pembinaan personaliti pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohammad Pour, Ibrahim and Abdul Ghafar, Mohamed Najib (2009) The analysis of Iran universities’ 2003-2004 entrance examination to detect biased items. Jurnal Teknologi (Sains Sosial) (50E). pp. 21-27. ISSN 0127-9696

Mohammad Zabidi, Nadia Farhana (2009) Analisis kandungan modul pembelajaran dan huraian sukatan pelajaran menservis peralatan elektrik domestik berdasarkan aplikasi pendidikan berasaskan keterampilan. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Affandi, Haryanti (2009) Ketekunan, kreativiti dan inovasi di kalangan pelajar UTHM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Amin, Shamsiah (2009) Satu kajian kes kepuasan guru terhadap sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Amin, Zainal (2009) Penilaian pelaksanaan program aktiviti kokurikulum KPLI-SP di Institut Pendidkan Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Azmi, Faza Farhana (2009) Blog as reflection tool : a case study of the students' level of reflection. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Mastor, Noor Ain (2009) Tujuan penggunaan alat rangkaian sosial dalam kalangan pelajar universiti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Mustiman, Abd. Rahim (2009) Tingkahlaku asertif dalam kalangan pelajar tingkatan lima aliran sains dan sastera di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bentara Dalam, Segamat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Safawi, Siti Nor Santi (2009) Gaya pembelajaran pelajar kursus kimpalan arka dan gas di Institut Latihan Perindustrian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Sahid, Mohd. Fami (2009) Persepsi mahasiswa terhadap pusat kaunseling & kerjaya, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Sahid, Mohd. Fami (2009) Persepsi mahasiswa terhadap Pusat Kaunseling dan Kerjaya, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Shariff, Mohd. Rafi (2009) Hubungan burnout dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah kebangsaan angkatan tentera, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Tahir, Lokman and Said, Hamdan and Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Yassin, M. Al-Muzammil and Mohd. Yusof, Sanitah (2009) Analisa kepimpinan pengetua sekolah menengah di Johor. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Tahir, Lokman and Mohd. Yusof, Sanitah and Mohd. Nawi, Shamsiha (2009) Peranan kolej kediaman dalam mewujudkan budaya pembelajaran pelajar di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Yusof, Nilam Syahrina (2009) Kaedah penyelesaian masalah dalam pengajaran Matematik guru-guru sekolah menengah : pengetahuan, amalan dan kemahiran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Yusof, Norlaili (2009) Kualiti perkhidmatan Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Yusof, Rozilah (2009) Amalan guru untuk memajukan diri menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Zulkifli, Rafeizah (2009) Penilaian kurikulum MPV bagi subjek pendawaian domestik menggunakan dimensi input model penilaian CIPP. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohmad Ali, Siti Fazilah (2009) Tahap keselamatan sekolah di dua buah sekolah menengah harian luar bandar di daerah Melaka Tengah di Negeri Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohsen Mofreh, Samah Ali (2009) Using English placement test (EPT) as a solution assessment in Sana'a Community College (SCC), Yemen. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Momen, Zamri (2009) Kesediaan dan kefahaman mata pelajaran Tauhid pelajar-pelajar darjah khas Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor di daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Muda, Norazhan (2009) Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mustaffa, Mohamed Sharif and Abu Bakar, Mohd. Fadli (2009) Kes kaunseling: proses dan rawatan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0704–4

N

Naim, Abd. Talib (2009) Kesan faktor jantina ke atas kebolehan membaca murid-murid tahun satu sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ng, Sew Lai (2009) Proses berfikir dalam penyelesaian masalah persamaan linear di kalangan pelajar tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Nordin, Mohd. Safarin (2009) Kesan kaedah pengajaran lukisan kejuruteraan menggunakan pendekatan serentak pemodelan bongkah tiga dimensi terhadap kemahiran visualisasi pelajar. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

O

Omar, Abdullah Zhidi (2009) Tahap penguasaan pelaksanaan kerja kursus berasaskan ilmu dalam kalangan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Temengong Ibrahim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Osman, Siti Fatihah (2009) Hubungan kompetensi guru Bimbingan dan Kaunseling dengan penerimaan klien dalam kalangan pelajar sekolah-sekolah menengah daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Nooraini (2009) Keseimbangan personaliti dan akademik sebagai teras pembangunan modal insan. Jurnal HEP & ALUMNI, UiTM 1/2009, 1 (1).

Othman, Nooraini and Leow, Run Li (2009) Penggunaan e-learning dalam kalangan pelajar-pelajar sarjana muda teknologi serta pendidikan (kemahiran hidup). Other thesis, Faculty of Education, UTM.

Othman, Nooraini and Mispan, Siti Hadijah (2009) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel kemahiran hidup di dua buah sekolah menengah, Muar, Johor. Other thesis, Faculty of Education, UTM.

Othman, Nooraini and Mohd. Noor, Noor Idahwati (2009) Hubungan antara personaliti Islamik, sikap belajar dan pencapaian akademik pelajar Islam tahun akhir fakulti pendidikan, UTM Skudai. Other thesis, Faculty of Education, UTM.

Othman, Nooraini and Omar, Erniey Hasmieza (2009) Tahap kesediaan guru kemahiran hidup mengajar dalam bidang elektronik. Other thesis, Faculty of Education, UTM.

Othman, Nooraini and Yek, Leh Chiong (2009) Tahap kefahaman dan amalan konsep pendidikan sepanjang hayat dalam kalangan pelajar tahun empat sph di UTM. Other thesis, Faculty of Education, UTM.

Othman, Rafedah (2009) Perkaitan antara kreativiti dan kemahiran penyelesaian masalah topik elektrokimia bagi pelajar tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Rosnah (2009) Amalan pembelajaran koperatif dalam kalangan guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Owi, Kim Huei (2009) Persepsi guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu terhadap corak dan beban kerja di sekolah menengah di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

P

Pee, Qi Ting (2009) Relationship between internet addiction and academic performace among students in Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Puteh, Fatimah (2009) The computer is in the learners' hands: are we preparing our teacher-trainees enough for the digital age? In: Call for Teachers. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 1-12. ISBN 978-983-52-0716-7

Puteh, M. and Daud, S. M. and Mahmood, N. H. and Azli, N. A. (2009) Quality issues facing Malaysian higher learning institutions: a case study of Universiti Teknologi Malaysia. In: Engineering Education Quality Assurance: A Global Perspective. Springer, New York, pp. 153-162. ISBN 978-1- 4419-0554-3

R

Radin Salim, Kamilah and Puteh, Marlia and Mohd. Daud, Salwani (2009) A review of the current laboratory practice in Malaysian university: a preliminary study. In: International Conference on Engineering and Education in the 21st Century, 23-25 March 2009, Hotel Riverside Majestic, Kuching, Sarawak, Malaysia.

Ramalingam, Khasturi (2009) Hubungan stres dengan niat hendak berhenti kerja di kalangan guru sekolah menengah daerah Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Raman, Kumar (2009) Kepuasan kerja dan komitmen guru-guru Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ramli, Syarina (2009) Model kemahiran employability bagi pelajar Fakulti Pendidikan, UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Rasamah @ Rajoo, Rukumani (2009) Kesesuaian dan penggunaan buku teks Kimia KBSM dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kimia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Rasul, Mohamad Sattar and Ismail, Md. Yusof and Ismail, Napsiah and Rajuddin, Muhammad Rashid and Abdul Rauf, Rose Amnah (2009) Peranan institusi pendidikan teknikal dalam pemupukan kemahiran ‘employability’ pelajar. Jurnal Teknologi, 50 (E). pp. 113-127. ISSN 2180-3722

Razali, Khairiah (2009) Amalan pendidikan guru-guru sekolah menengah dalam memupuk integrasi nasional. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Rohani, Nor'azian (2009) Hubungan kecekapan kemahiran kaunseling dengan kepuasan kerja di kalangan kaunselor sekolah menengah negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

S

Saad, Rosnizan (2009) Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran Sejarah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sabtu, Salina (2009) Kefahaman dan sikap guru terhadap pelaksanaan aktiviti kokurikulum di tiga buah sekolah menengah di daerah Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Said Alshidhani, Jamal Nasser (2009) The effect of tpack on the awareness and belief of pre-services teachers towards integrating technology in teaching. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saidalvi, Aminabibi (2009) Oral communication skills in English : matching the skills with the need and demand of the industry. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saleh, Sarina (2009) Aplikasi pembelajaran koperatif dalam pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu tingkatan 1 pilihan Ekonomi Rumah Tangga bagi tajuk bater. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Samaond, Normaslina (2009) Penguasaan guru dalam melaksanakan pentaksiran kerja amali Sains Sijil Pelajaran Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Samari, Rosmah (2009) Keberkesanan pelaksanaan mata pelajaran vokasional (MPV) di sekolah menengah akademik harian dalam daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Samsudin, Norshamsidah (2009) Webquest as a means of engaging students in learning English : a case study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sapari, Mohd. Najib (2009) Stres kerja dalam kalangan guru akademik Sekolah Kebangsaan Kampong Jawa, Segamat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saraamu, Mad Rosli (2009) Keberkesanan kaedah pembelajaran konstruktivisme model needham terhadap pembelajaran Bahasa Melayu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sarmadan, Suhana (2009) Hubungan beban tugas dengan stres di kalangan guru bimbingan dan kaunseling negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sathappan, S. Ramesh (2009) The effects of using process approach in teaching composition writing among form 4 students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saud, Muhammad Sukri and Mohd. Amin, Nor Fadila and Ismail, Sarimah and Yahya, Noraffandy (2009) Characterizing design for web based adult learners. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Selamat, Siti Mislia (2009) Keselarasan pola personaliti dengan bidang pengkhususan dan tahap motivasi guru pelatih. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Shaari, Roziana and Rajab, Azizah and Mohd. Arif, Lily Suriani and Abdul Wahab, Shah Rollah and Romly, Raihana (2009) Teacher trainees perception towards teaching practice. In: Issues on Human Resource Development. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 125-142. ISBN 978-983-52-0719-8

Shamsudin, Sarimah and Abdul Samad, Adlina (2009) Framework of writing process: transforming computer science research into publishable journal articles. In: ESP in Action: The Malaysian Context. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 115-138. ISBN 978-983-52-0701-3

Sihes, Ahmad Johari (2009) Konsepsi pengajaran pensyarah dan kaitannya dengan pendekatan pembelajaran pelajar. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sumrah, Sangadah @ Sa'adiah (2009) Pola kecenderungan perlakuan seksual dalam kalangan remaja sekolah menengah daerah Kulaijaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Akhir, Syed Abu Bakar (2009) Hubungan antara tahap persediaan dan tahap amalan kemahiran pedagogi di kalangan guru pelatih Kemahiran Hidup KPLI. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

T

Talib, Rohaya (2009) Pembinaan dan pengesahan instrumen ujian literasi pentaksiran. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tasir, Zaidatun and Aris, Baharuddin and Ali, Mohamad Bilal and Harun, Jamalludin and Md. Noor, Norah and Mohd. Said, Mohd. Nihra Haruzuan (2009) A survey on andragogy principles for web based instruction in Malaysia higher education. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Tay, Nguong Yong (2009) ESL students' responses towards teacher's feedback in L2 writing. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tee, Chia Leng (2009) Gaya hidup pelajar dan hubungannya dengan tahap pencapaian akademik bagi pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Paduka Tuan, Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Thukiman, Kassim and Mohd. Nasir, Zaliza (2009) Aspek pendidikan dalam hubungan etnik. In: Hubungan Etnik di Malaysia: Perspektif, Teori dan Praktik. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 155-184. ISBN 978-983-52-0724-2

Ting, Kung Yew (2009) Kepimpinan transformasi : inventori amalan kepimpinan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Sibu, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

U

Uthirapathy, Vijayaletchumi S. P. (2009) Hubungan antara konsep kendiri dan gaya keibubapaan dengan pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

V

V. S. Arumugam, A. Raja Kumar (2009) Amalan tatacara pengurusan disiplin murid sekolah-sekolah menengah di zon Pasir Gudang, Johor. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Veerasingam, Sharmala (2009) A comparison of the effects of bilingual instruction and the use of L2 only on the ability of students to construct written sentences in English as a second language. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

W

W. Dagang, Wan Ismail (2009) Hubungan antara pelaksanaan ibadah solat dan kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik pelajar : satu kajian di dalam satu sekolah menengah di daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wan Abu Bakar, Wan Normi (2009) Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sebuah sekolah menengah daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wan Razab, Wan Noraini (2009) Hubungan antara tahap motivasi dengan punca tekanan terhadap guru yang melanjutkan pengajian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wong, Lai Peng (2009) Kepantasan dan kejituan kiraan matematik bagi kanak-kanak selepas mempelajari abakus aritmetik mental di daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wong, Teck Kim (2009) Keberkesanan penggunaan strategi 'predict-observe-explain' ke atas kerangka alternatif pelajar dalam tajuk daya apung. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Y

Ya'akob, Robiah (2009) Kajian terhadap penggunaan Pusat Sumber sekolah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam (KBSM). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yahaya, Azizi and Ma’alip, Halimah and Hashim, Shahrin and Boon, Yusof and Ramli, Jamaludin (2009) Modal insan: membentuk keluarga berkesan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0498–2

Yahaya, Azizi and Rahman, Noor Watee and Din, Abd. Talib and Mohamad Diah, Abu Bakar and Raja Abd. Rahman, Raja Roslan and Sa'ari, Juan Rizal (2009) Efficiency of competitiveness priorities on adoption of e-procurement system to enhance service performance : a case study in Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Academy of Taiwan Business Management Review . ISSN 1813-0534

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin (2009) The relationship between self-concept and communication skills towards academic achievement among secondary school students in Johor Bahru. International Journal of Psychological Studies, 2 (2). pp. 25-34. ISSN 1918-7211

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Boon, Yusof and Abd Ghaffar, Mohd. Najib and Zakariya, Zurihanmi (2009) The relationship between dimensions of personality, self concept and family influence on students in the FELDA scheme in Johore Malaysia. European Journal of Social Sciences, 11 (2). pp. 289-301. ISSN 1450-2267

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Boon, Yusof and Abd. Ghaffar, Mohd. Najib and Zakariya, Zurihanmi (2009) Relationship between self concepts and personality and students’ academic performance in selected secondary schools. European of Social Sciences , Volume . pp. 302-316. ISSN 1450-2267

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Mohd. Ali and Raja Abd. Rahman, Raja Roslan (2009) Teachers and students perception towards bullying in Batu Pahat district secondary school. European of Social Sciences . pp. 643-658. ISSN 1450-2267

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Mohd. Ali and Raja Abd. Rahman, Raja Roslan and Yahaya, Noordin (2009) Discipline problems among secondary school students in Johor Bahru, Malaysia. European of Social Sciences , Volume . pp. 659-674. ISSN 1450-2267

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Mohd. Ali and Zakaria, Zurihanmi (2009) Analysis of students with psychiatric disabilities in higher education. Journal of Social Sciences, 5 (4). pp. 362-369. ISSN 1549-3652

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Hashim, Shahrin and Ibrahim, Mohd. Ali and Zakaria, Zurihanmi (2009) The relationship between school, class and co-curriculum absenteeism on the academic performance of selected secondary school. Journal of Social Sciences, 5 (4). pp. 355-361. ISSN 1549-3652

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Boon, Yusof and Abd. Ghaffar, Mohammed Najib (2009) Relationship between self concepts and personality and students' academic performance in selected secondary schools. European Journal of Social Sciences, 11 (2). ISSN 1450-2267

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Arshad, Kamariah and Ismail, Jasmi and Jaalam, Saani and Zakariya, Zurihanmi (2009) Occupational Stress and its Effects towards the Organization Management. Journal of Social Sciences (5 (4):). pp. 390-397. ISSN 1549-3652

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Mohamad, Rabiatul Adawiyah and Ramli, Jamaluddin and Boon, Yusof and Abd Ghaffar, Mohd. Najib and Zakariya, Zurihanmi (2009) National Unit Trust Berhad (NUTB) Promotional Strategies for Bumiputra in Malaysia. American Journal of Scientific Research . pp. 33-49. ISSN 1450-223X Issue 5 (2009), pp.33-49

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Ramli, Jamaluddin and Boon, Yusof and Abd. Ghaffar, Mohd. Najib (2009) Amanah Saham National Berhad's : promotional strategies and its relationship with customer motivation. Journal of Social Sciences, 5 (4). pp. 283-290. ISSN 1549-3652

Yahaya, Rahmat (2009) Minat belajar, sikap pelajar dan penilaian pengajaran guru terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yee, Bee Choo (2009) Improving coherence in writing through the use of themes in essays written by secondary school form 4 students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yunos, Suleiman (2009) Penilaian terhadap objektif Program Bina Insan Guru daripada perspektif pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Z

Zaiden, Fauziah (2009) Hubungan lokus kawalan dengan pola kecenderungan perlakuan seksual dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zainal Abidin, Norahidah (2009) Tekanan emosi dan corak penyesuaian isteri banduan dalam mengendalikan tekanan semasa ketiadaan suami. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zainoldin @ Zainuddin, Suhaiza (2009) Kajian keberkesanan kaedah pembelajaran masteri terhadap pembelajaran mata pelajaran teknologi kejuruteraan di sebuah sekolah dalam daerah Mersing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zhang, Flora Lifen (2009) The investigation of using story-based video instructional package in listening comprehension in the intermediate-level second language classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

This list was generated on Sat Aug 13 03:37:05 2022 +08.