Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 243.

Article

A. Ghafar, Mohd. Najib and Harun, Ali (2007) Perbezaan antara pengetahuan dan amalan konsep KBSM di kalangan guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 99-118. ISSN 1394-1801

A. Ghafar, Mohd. Najib and Naim, Tinah (2007) Penilaian hubungan gava kepimpinan pengetua dengan stres guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 61-76. ISSN 1394-1801

A. Ghafar, Mohd. Najib and Naim, Tinah (2007) Penilaian hubungan gaya kepimpinan pengetua dengan stres guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 61-76. ISSN 1394-1801

Abd. Manan, Amerrudin (2007) Lexical familiarisation of terms from five business textbooks. ESP Malaysia, 13 . pp. 55-70. ISSN 0128–732X

Abdullah, Abdul Halim and Mohamed, Mohini (2007) Penggunaan kemahiran berfikir di kalangan pelajar dalam persekitaran perisian geometri interaktif. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Abdullah, Zaleha and Junaidi, Juhazren and Atan, Noor Azean (2007) SCREEN DESIGN IMPROVEMENT SYSTEM (SDIS): SYSTEM FOR ASSISTING STUDENTS IN SCREEN DESIGN PROCESS. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 (1). pp. 1-7. ISSN 983-42733-2-3

Abdullah, Zaleha and Junaidi, Juhazren and Atan, Noor Azean (2007) Screen design improvement system (SDIS): system for assisting students in screen design process. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 . pp. 1-7. ISSN 983-42733-2-3

Abdullah, Saharani and Md. Noor, Norah and Aris, Baharuddin (2007) Pembangunan dan penilaian pembelajaran menerusi web bagi sub topik “membina laman web” berasaskan pendekatan kolaboratif. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (2). ISSN 983-42733-2-3

Abu Bakar, Zainudin and Buang, Ismail (2007) Gemilang 7 : suatu kegagalan atau kejayaan dari sudut proses pengurusan strategik? Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 83-90. ISSN 1394-1801

Abu Bakar, Zainudin and Mat Jalil, Mohd. Rashidi (2007) Kaedah petak sifir : kajian perbandingan matematik tahun 4 dalam penguasaan fakta asas darab. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 91-98. ISSN 1394-1801

Ali, Mohd Fadzli and Salleh, Normah and Junaidi, Juhazren (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Pembelajaran Koperatif (Kemahiran Generik) Dengan Kemahiran Menggunakan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil Subjek Telekomunikasi Dan Rangkaian Di Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai, Johor. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Ali, Mohd. Fadzli and Joyes, Gordon (2007) Measuring online interaction. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Azrul Fahmi, Ismail and Marlina, Ali (2007) Analisis kesilapan dalam tajuk ungkapan algebra di kalangan pelajar tingkatan empat. Buletin Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik Johor, 17 (1). pp. 20-30. ISSN 0128-4290

Goh, Henry and Aris, Baharuddin (2007) Using robotics in education : lessons learned and learning experiences. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Hamdan, Abdul Rahim and Abdul Ghaffar, Mohamad Najib (2007) Taksonomi gaya pembelajaran dan tingkat motivasi pelajar dewasa (PKPGB) di institusi pengajian tinggi awam Malaysia. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 1-14. ISSN 1394-1801

Hamdan, Abdul Rahim and Abdul Ghafar, Mohamad Najib and T. R., Black (2007) A comparison of traditional and non-traditional student teachers study preference and motivation. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 15-30. ISSN 1394-1801

Ismail, Nurul Syazwani and Tasir, Zaidatun (2007) Juzclick : kamus multimedia interaktif berasaskan web. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (2). ISSN 983-42733-2-3

Ismail, Zaleha and Kasmin, Mohd. Khalid (2007) Creating Islamic art with interactive geometry software. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Junaidi, Juhazren (2007) Assisting learning using computers through the application of animated pedagogical agents (APA) or intelligent agents. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 . pp. 30-35. ISSN 983-42733-2-3

Krishnan, Janarthini and Mohamad Said , Mohd Nihra Haruzuan and Atan, Noor Azean and Hassan, Johari (2007) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

L. P., Irene and Aris, Baharuddin and Tasir, Zaidatun (2007) Satu kajian rintis tentang pengesanan aras kemahiran generik yang telah dikuasai oleh pelajar universiti dalam pembelajaran aktif. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (1). ISSN 983-42733-2-3

Madar, Ahmad Rizal and Buntat, Yahya (2007) Keupayaan visualisasi pelajar melalui perisian animasi grafik. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 . pp. 69-79. ISSN 983-42733-2-3

Mailok, Ramlah and Tasir, Zaidatun and Yahya, Noraffandy (2007) Pembentukan kerangka maklum balas mengikut kesesuaian pelajar. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Md. Desa, Zairul Nor Deana and Abdul Latif, Adibah (2007) Probability theory and application of item response theory. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 .

Md. Hamdani , Noor Adreen and Md. Noor, Norah (2007) Pembangunan perisian pembelajaran berasaskan web menggunakan kaedah simulasi bagi sub topik teknologi rangkaian tanpa wayar untuk rangkaian kawasan setempat. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (2). ISSN 983-42733-2-3

Md. Johan, Othman and Mislan, Nora (2007) Pengaruh kedudukan sekolah, bahasa ibunda dan jantina terhadap tahap kesediaan membaca murid darjah satu. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 41-49. ISSN 1394-1801

Md. Salleh , Shaharuddin and Tasir, Zaidatun and Aris, Baharuddin (2007) Simulasi menerusi web : persepsi pelajar terhadap pembelajaran WWWS. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 1 . pp. 336-346. ISSN 983-42733-2-3

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Aris, Baharudin and Harun, Jamalludin (2007) Kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM : satu tinjauan. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Aris, Baharuddin and Harun, Jamaluddin and Abdul Hamid, Mohd Zolkifli (2007) Hubungan Antara Kemahiran Generik Dengan Jantina, Pengkhususan Dan Pencapaian Guru-Guru Pelatih UTM : Satu Tinjauan. Prosiding Seminar Penyelidikan IPG Batu Lintang 2007 . ISSN 9789834281533 (Unpublished)

Mohamad Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Ismail, Norazlina (2007) Overview of open source augmented reality toolkit. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Mohd. Atan, Rohana and Noardin, Shaharom (2007) Hubungan antara sikap dengan pencapaian pelajar tingkatan empat dalam tajuk daya. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 50-60. ISSN 1394-1801

Mohd. Hamzah, Mohd. Izham and Attan, Noraini (2007) Tahap kesediaan guru sains dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Teknologi F: Alam Sekitar dan Teknologi Proses (46E). pp. 45-60. ISSN 0127-9696

Mohd. Kosnin, Azlina (2007) Self-regulated learning and academic achievement in Malaysian undergraduates. International Education Journal, 8 (1). pp. 221-228. ISSN 1443-1475

Mohd. Kosnin, Azlina and Abu Bakar, Zainudin and Ahmad, Rohana (2007) Pengurusan stres dalam kalangan guru besar. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 77-82. ISSN 1394-1801

Mohd. Nor, Siti Nor Rahimah and Ahmad Shukri, Nur Hafiza and Tasir, Zaidatun (2007) Reka bentuk dan pembinaan personalized learning courseware berasaskan konsep objek pembelajaran digital bagi pembelajaran animasi dan rangkaian komputer. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology (2). ISSN 983-42733-2-3

Nordin, Mohd. Safarin and Saud, Muhammad Sukri (2007) Kajian awal terhadap kebolehan ruang pelajar-pelajar pengajian kejuruteraan di sekolah-sekolah menengah teknik. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Saud, Muhammad Sukri and Lee, Ming Foong (2007) Kaitan tahap kognitif visual pelajar pendidikan kejuruteraan dengan pencapaian lukisan kejuruteraan di sekolah teknik. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 15-25. ISSN 1394-1801

Saud, Muhammad Sukri and Lee , Ming Foong (2007) Hubungan antara kognitif visual dengan pencapaian lukisan kejuruteraan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Saud, Muhammad Sukri and Abdul Rahman, Mohd Anuar and Ting , Kung Shiung (2007) Kajian Mengenai Penggunaan E-Pembelajaran (E-Learning) Di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Shariffudin, Rio Sumarni and Sahat @ Ashari, Abd Aziz (2007) Perlaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kontekstual Dan Keberkesanan Strategi Hibrid C-C Di Sekolah Menengah Teknik. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Shariffudin, Rio Sumarni and Lee, Ming Foong (2007) A profile of multiple intelligence for high achievers and normal students - a case study in Sarawak. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Surif, Johari and Ibrahim, Nor Hasniza and Arshad, Mohammad Yusof (2007) Visualisasi dalam pendidikan sains : ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 26-40. ISSN 1394-1801

Yahaya, Azizi and Buang, Rosnah (2007) Punca Berlakunya Masalah Gejala Gengsterisme Di kalangan Remaja Di beberapa Buah Sekolah Menengah Di empat Buah Negeri. not specified . pp. 1-12. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Goh, Siao Yen (2007) Students with psychiatric disabilities studying at higher education. Mental health Seminar, Kucing, 11-12 dec 2007 . pp. 1-13. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Boon, Yusof and Abu Bakar, Mohd. Fazli (2007) Pendidikan agama, keseimbangan kognitif dan tingkah laku positif di kalangan darjah pelajar darjah khas sekolah agama di Johor Bahru. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-19. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Boon, Yusof and How, Lee Chan (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah Johor. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-20. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Mohd. Nor, Nordiana and Yahaya, Noordin (2007) Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-17. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Mohammed, Fathiah and Hashim, Shahrin (2007) Tahap penguasaan kemahiran manipulatif di kalangan guru pelatih kimia Universiti Teknologi Malaysia. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-9. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Boon, Yusof (2007) Masalah Lepak Di Kalangan Remaja Di Johor Baharu: Sejauhmanakah Remaja Melayu Terlibat? Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-11. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Baharom, Badrulzaman (2007) Persekitaran Keluarga dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Devian Remaja. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-26. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Boon, Yusof and Mohammad Radzi, T. Memy Nazhafifa (2007) Kefahaman mengenai konsep gas di kalangan pelajar-pelajar tingkatan empat di daerah Parit Buntar Perak. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-10. (Unpublished)

Zaid, Norasykin and Tasir, Zaidatun (2007) Penggunaan teknik penyelesaian masalah dalam pembangunan aturcara komputer bagi pelajar pendidikan. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology, 2 . ISSN 983-42733-2-3

Book Section

Abdullah, Abdul Halim and Mohamed, Mohini (2007) Penggunaan kemahiran berfikir di kalangan pelajar dalam persekitaran perisian pembelajaran. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 95-109. ISBN 978-983-52-0520-0

Abdullah, Saharani and Md. Noor, Norah and Aris, Baharuddin (2007) Pembangunan dan penilaian laman web berasaskan pendekatan kolaboratif. In: E-Pembelajaran: Reka Bentuk dan Pembangunan. Penerbit UTM , Johor, pp. 44-58. ISBN 978-983-52-0539-2

Abu Bakar, Zainudin and Ghazali, Mohd. Izam and Dali, Hassani and Md. Ali, Ruzlan (2007) Minat guru pelatih dalam ICT. In: Kemahiran ICT dikalangan guru pelatih IPTA Malaysia. Penerbit UTM , Johor, pp. 57-66. ISBN 978-983-3718-40-5

Abu Bakar, Zainudin and Rajuddin, Muhammad Rashid and Ibrahim, Mohd. Ali and Abd. Wahid, Nur Husna and Hassan, Zainudin (2007) Penguasaan kemahiran ICT guru-guru pelatih di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) di Malaysia. In: Kemahiran ICT dikalangan guru pelatih IPTA Malaysia. Arah Publication, Selangor, pp. 9-20. ISBN 978-983-3718-40-5

Ali, Mohd. Fadzli and Tang, Jun Chia and Abdullah, Zaleha and Atan, Noorazean and Mohd. Noor, Norah (2007) Pembelajaran kolaboratif dalam sistem e-pembelajaran. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 31-46. ISBN 978-983-52-0520-0

Ali, Mohd. Fadzli and Salleh, Normah and Junaidi, Juhazren (2007) Kemahiran dalam menggunakan e-pembelajaran UTM. In: E-Pembelajaran: Reka Bentuk dan Pembangunan. Penerbit UTM, Johor, pp. 24-43. ISBN 978-983-52-0539-2

Aris, Baharuddin and Harun, Jamalludin and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Isu-isu literasi semasa di Malaysia. In: Penyeliaan dalam Program Latihan Mengajar, UTM: Satu Tinjauan dari Aspek Pemarkahan. Penerbit UTM , Johor, p. 7. ISBN 978-967-5026-08-9

Azizi, Nurul Ezzati and Aslia, Ahmad Zairi (2007) Permasalahan pembelajaran dalam mata pelajaran teknologi kejuruteraan. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, p. 204. ISBN 978-983-52-0519-4

Azizi , Nurulhuda and Roslan, Mohammad Awang (2007) Penilaian keberkesanan terhadap perlaksanaan program lukisan kejuruteraan dari aspek pengajaran dan pembelajaran. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 181-189. ISBN 978-983-52-0519-4

Boon, Yusof and Azizi, Nurul Ezzati (2007) Juvana di Malaysia. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 28-60. ISBN 978-983-52-0527-9

Buntat, Yahya and Abd. Rahman, Juliana (2007) Tanggapan tenaga pengajar di institut latihan perindustrian (ILP) Pasir Gudang terhadap penerapan kemahiran 'Employbality' dalam proses pengajaran dan pembelajaran. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 23-32. ISBN 978-983-52-0530-9

Buntat, Yahya and Mohd. Yusof, Zakaria and Abdul Rahman, Samsuri (2007) Kursus dan latihan jangka pendek dalam memberikan peluang kerjaya pelatih di Pusat Giat MARA. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-10. ISBN 978-983-52-0530-9

Hashim, Shahrin (2007) Gaya dan citarasa remaja. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 17-27. ISBN 978-983-52-0527-9

Hashim, Shahrin (2007) Mengapa remaja terlibat dengan aktiviti gengsterisme. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM, Johor, pp. 108-125. ISBN 978-983-52-0527-9

Hashim, Shahrin (2007) Pembentukan sahsiah remaja melalui konsep kendiri. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 126-136. ISBN 978-983-52-0527-9

Hashim, Shahrin and Azizi, Nurul Ezzati and Abdul Razak, Syazwani (2007) Gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran dengan pencapaian pengajian kejuruteraan awam di sekolah menengah teknik. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 38-62. ISBN 978-983-52-0519-4

Hashim, Shahrin and Azizi, Nurul Ezzati and Sharudin, Siti Atiqah (2007) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel vokasional. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 104-141. ISBN 978-983-52-0519-4

Hashim, Shahrin and Boon, Yusof (2007) Pemulihan juvana. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 95-107. ISBN 978-983-52-0527-9

Hashim, Shahrin and Boon, Yusof (2007) Isu-isu remaja suka melepak. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 158-174. ISBN 978-983-52-0527-9

Hassan, Zainudin and Said, Hamdan and Omar, Jamilah and Hassan, Haslita (2007) Pengaplikasian kemahiran berfikir dalam pengajaran kemahiran hidup bersepadu di sekolah menengah daerah Kota Bharu, Kelantan. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 11-22. ISBN 978-983-52-0530-9

Hassan, Zainudin and Mohd. Yusof, Sanitah and Yeo, Kee Jiar and Wahab, Sabilah (2007) Pelajar pendidikan khas dan mata pelajaran kemahiran hidup. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 111-127. ISBN 978-983-52-0531-6

Ja'afar, Zuraidah and Abu Bakar, Zainuddin and Yeo, Kee Jiar and Abdullah, Shahabuddin (2007) Tekanan ibu bapa yang mempunyai anak ADD/ADHD. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 86-110. ISBN 978-983-52-0531-6

Ja'afar, Zuraidah and Abu Bakar, Zainuddin and Yeo, Kee Jiar and Abdullah, Shahabuddin (2007) Tekanan ibu bapa yang mempunyai anak autistik. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 44-70. ISBN 978-983-52-0531-6

Kamin, Yusri and Aniyah, Zaiton (2007) Pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di industri pembinaan kelas G7 di sekitar Johor Bahru Tengah. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 51-58. ISBN 978-983-52-0530-9

Kee Jiar, Yeom and Said, Hamdan and Saad, Mohd. Roslan (2007) Kajian kes: pendidikan inklusif mata pelajaran seni reka tanda. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 71-85. ISBN 978-983-52-0531-6

Krishnan, Janarthini and Mohd. Nihra, Haruzuan and Said, Mohamad and Atan, Noor Azean and Hassan, Johari (2007) Faktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran UTM. In: E-Pembelajaran: Reka Bentuk dan Pembangunan. Penerbit UTM , Johor, pp. 12-23. ISBN 978-983-52-0539-2

Mailok, Ramlah and Tasir, Zaidatun and Yahya, Noraffandy (2007) Kerangka maklum balas keperibadian dalam e-pembelajaran. In: E-Pembelajaran: Reka Bentuk dan Pembangunan. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-11. ISBN 978-983-52-0539-2

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Aris, Baharudin and Harun, Jamalludin (2007) Tahap kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 125-149. ISBN 978-983-52-0520-0

Mohd. Kosnin, Azlina and Yeo, Kee Jiar (2007) Perbezaan individu. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-17. ISBN 978-983-52-0531-6

Mohd. Nor, Siti Nor Rahmah and Ahmad Shukri, Nur Hafiza and Tasir, Zaidatun (2007) Objek pembelajaran digital dalam perisian personalized learning courseware. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 17-30. ISBN 978-983-52-0520-0

Mohd. Yassin, Siti Fatimah and Aris, Baharuddin (2007) Penggunaan ICT dalam pembelajaran ICT. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-16. ISBN 978-983-52-0520-0

Nordin, Mohd. Safarin and Saud, Muhammad Sukri (2007) Kemahiran visualisasi dan kepentingannya dalam pendidikan teknikal dan vokasional. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM, Johor, pp. 59-76. ISBN 978-983-52-0530-9

Saud, Mohd. Safarin and Subari, Kamalularifin and Mohd., Mohd. Nazari (2007) Stail pembelajaran pelajar pendidikan teknik dan vokasional fakulti pendidkan yang cemerlang dalam pelajaran mengikut model KOLB. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 105-118. ISBN 978-983-52-0530-9

Saud, Muhammad Sukri and Buntat, Yahya and Hamzah, Hazmah (2007) Faktor mempengaruhi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu elektif sains pertanian. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 33-50. ISBN 978-983-52-0530-9

Yahaya, Azizi (2007) Institusi pemulihan juvana. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 61-94. ISBN 978-983-52-0527-9

Yahaya, Azizi and Azizi, Nuruhuda (2007) Alam remaja. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-16. ISBN 978-983-52-0527-9

Yahaya, Azizi and Ismail, Norhashimah (2007) Pemilihan kursus dan masalah-masalah pembelajaran dalam mempengaruhi pencapaian akademik pelajar sekolah menengah teknik. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 63-86. ISBN 978-983-52-0519-4

Yahaya, Azizi and Mohd. Nor, Rosnani (2007) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru mata pelajaran teknikal. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM, Johor, pp. 20-37. ISBN 978-983-52-0519-4

Yahaya, Azizi and Siew Hee, Wong (2007) Keberkesanan proses pengajaran di kalangan guru kejuruteraan awam di sekolah menengah teknik. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-19. ISBN 978-983-52-0519-4

Yahaya, Azizi (2007) Mengapa remaja menjadi bulisme. In: Masalah Sosial Dalam Kalangan Remaja. Penerbit UTM, Johor, pp. 137-157. ISBN 978-983-52-0527-9

Yeo, Kee Jiar and Mohd. Kosnin, Azlina (2007) Peningkatan kesediaan membaca. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 18-43. ISBN 978-983-52-0531-6

Zaid, Norasyikin and Tasir, Zaidatun (2007) Tahap penyelesaian masalah dalam pembangunan aturcara komputer. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 61-74. ISBN 978-983-52-0520-0

Zaid, Norasyikin and Tasir, Zaidatun (2007) Teknik penyelesaian masalah dalam pembelajaran pengaturcaraan komputer. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 47-60. ISBN 978-983-52-0520-0

Monograph

Abu Bakar, Zainuddin (2007) Kemahiran ICT di kalangan guru pelatih IPTA Malaysia. Project Report. Faculty of Education , Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohamed, Mohini and Shariffuddin, Rio Sumarni (2007) The role of metacognitives behaviors in solving mathematical problem. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohamed, Mohini and Shariffuddin, Rio Sumarni (2007) The use of history of Islamic Mathematics in mathematics classroom. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Buntat, Yahya and Saud, Muhammad Sukri and Minghat, Hasnul Dahar and Mohd. Diah, Milawati (2007) Kesediaan pelajar tahun akhir fakulti pendidikan UTM menceburi bidang keusahawanan. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 2007, Institut Perguruan Batu Lintang, Kuching.

Hassan, Johari and Hassan, Zainudin and Abd. Hamid, Siti Hajar (2007) Penggunaan laman web pendidikan di kalangan guru-guru Sekolah Bestari. In: Seminar Kebangsaan Teknologi Dalam Pendidikan, 2007, Seremban.

Hassan, Johari and Krishnan, Janarthini and Mohamad Said, Mohd Nihra Haruzuan and Atan, Noor Azean (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar tahun akhir fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. In: 1st International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Hassan, Zainuddin and Tengku Langjuna, Tengku Suhahila and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib and Said, Hamdan (2007) Tahap penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 2007, Kuching, Sarawak.

Ibrahim, Halijah and Sabaruddin, Noor Hidayah and Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Zainuddin, Zainal Abidin (2007) Motor performance among pre-school children in malaysia using movement assessment batery for children (MABC): introductory phase of movement and assessment program. In: Asian- Pacific Conference on Exercises and Sports (APCESS 2007), 2007, Hiroshima University.

Ibrahim, Halijah and Sabaruddin, Noor Hidayah and Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Zainuddin, Zainal Abidin (2007) The performance of neuromotor movement of children aged 5 to 6 years old using zurich neuromotor assessment. In: Asian- Pacific Conference on Exercises and Sports (APCESS 2007), 2007, Japan.

Ibrahim, Nor Hasliza and Surif, Johari and Arshad, Muhammad Yusof (2007) Dilema bahasa inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran sains. In: Conference On Teaching And Learning In Higher Education, 2007, Kuala Lumpur.

Ibrahim, Nor Hasniza and Surif, Johari and Arshad, Muhamad Yusof (2007) Refleksi: memperkasakan sikap saintifik. In: International Seminar on The Development of Value in Science and Mathematics Education, 2007, Kuala Lumpur.

Ismail, Nurul Syazwani and Tasir, Zaidatun (2007) Juzclick : kamus multimedia interaktif berasaskan web. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Ismail, Sarimah (2007) Customer satisfaction model of Malaysian malay restaurants. In: The 8th International Joint World Cultural Tourism Conference, 2007, South Korea.

Ismail, Zaleha (2007) Linux in mathematics education: teaching prospective teachers to combat software piracy. In: International Seminar on The Development of Value in Mathematics and Science Education, 2007, UM, Kuala Lumpur.

Ismail, Zaleha and Kasmin, Mohd. Khalid (2007) Developing flexible multiple-choice item quiz questions for learning mathematics on moodle. In: Prosiding Kebangsaan Awam '07, 2007, Langkawi.

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2007) Pembangunan Modal Insan yang Sempurna Menurut Perspektif Al-Imam-Al-Nawawi. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, 2007, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren (2007) Assisting learning using computers through the application of animated pedagogical agents (APA) or intelligent agents. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 2nd - 5th November 2007, Johor Bahru, Malaysia.

Lue, Irene Leh Ping and Aris, Baharuddin and Tasir, Zaidatun (2007) Keberkesanan sistem pembelajaran web berasaskan pendekatan koperatif terhadap pencapaian dan kemahiran generik pelajar universiti. In: 1st International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

M. Idrus, Sevia and A. Rani, Mohd. Hadi and Sarji, Mohd. Farid (2007) The use and effectiveness of wireless network service in UTM colleges. In: Simpossium Pengajaran & Pembelajaran UTM 2007, 2007, New York Hotel, Johor Bahru.

M. Yassin, M. Al-Muzzamil and Rahman, Mohd. Anuar and Mustapha, Rahim (2007) Penggunaan komputer dan ICT di kalangan pentadbiran/guru di sekolah: apa yang berlaku dan apa yang perlu kita lakukan? In: Seminar Kebangsaan Teknologi dalam Pendidikan, 2007, Seremban.

Mailok, Ramlah and Tasir, Zaidatun and Yahya, Noraffandy (2007) Pembentukan kerangka maklum balas mengikut kesesuaian pelajar. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Md. Desa, Zairul Nor and Abdul Latif, Adibah and Sarmin, Nor Haniza (2007) Probability theory and application of item response theory. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Md. Desa, Zairul Nor Deana and Abdul Latif, Adibah (2007) Computerized adaptive testing : an alternative assessment method. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Md. Desa, Zairul Nor Deana and Mohamad, Ismail (2007) Statistical approach on grading the student achievement via normal mixture modelling. In: 3rd International Conference on Research and Education in Mathematics, 2007, Legend Hotel, Kuala Lumpur.

Md. Hamdani, Noor Adreen and Md. Noor, Norah (2007) Pembangunan perisian pembelajaran berasaskan web menggunakan kaedah simulasi bagi sub topik teknologi rangkaian tanpa wayar untuk rangkaian kawasan setempat. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Md. Salleh, Shaharuddin and Tasir, Zaidatun and Aris, Baharuddin (2007) Simulasi menerusi web: persepsi pelajar terhadap pembelajaran WWWS. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Aris, Baharudin and Harun, Jamalludin (2007) Kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM : satu tinjauan. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Minghat, Asnur Dahar and Buntat, Yahya and Suib, Kamarudin (2007) Gangguan bunyi bising dari jalan raya terhadap proses pembelajaran murid-murid di Sekolah Kebangsaan Kampong, Tampoi Johor Bahru. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2007, Johor Bahru.

Minghat, Asnur Dahar and Buntat, Yahya and Suib, Kamarudin (2007) Inovasi borang pentaksiran kerja kursus kemahiran hidup ( kemahiran teknikal) sekolah menengah secara manual kepada borang berkomputer. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2007, Johor Bahru.

Mohamad, Ismail and Kassim, Mohd. Azraai and Bahar, Arifah and Abd. Aziz, Mohd. Ismail and Shariffudin, Rio Sumarni (2007) Laporan awal persepsi majikan terhadap graduan SPACE, UTM. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Mohamed, Mohini (2007) Number sense: jiwa matematika yang masih terabaikan. In: Seminar Nasional Matematika, 2007, Bandung, Indonesia.

Mohamed, Mohini (2007) The status of women in the Quran and Hadith. In: International Conference on The Status of Muslim Women in Contemporary Society, 2007, IIUM.

Mohamed, Mohini and Nordin, Aziz (2007) Impact of the implementation of bilingualism in science and mathematics in higher education. In: Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi, 2007, Kuala Lumpur.

Mohamed, Mohini and Nordin, Aziz (2007) Impact on the implementation of bilingualism in science and mathematics in Malaysian school system. In: Mathematics Education in A Global Community, 2007, Universiti Putra Malaysia.

Mohamed Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Ismail, Norazlina (2007) Overview of open source augmented reality toolkit. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Mohd. Esam, Noreen and Mohamed Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Ali, Mohd. Fadzli (2007) Tahap kesediaan kemahiran generik pelajar tahun akhir yang mengambil mata pelajaran fizik di fakulti pendidikan, UTM. In: Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi, 2007, Kuala Lumpur.

Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Abdul Rahman, Mohd. Shafie and Ibrahim, Halijah and Zainuddin, Zainal Abidin (2007) Rectus abdominis muscle activation during abdominal crunches in volleyball and hockey player. In: Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 2007, 6-8 December 2007, Hiroshima, Japan.

Mohd. Kosnin, Azlina and Hamdan, Abdul Rahim (2007) Self-regulated learning and academic performance among UTM undergraduates. In: International Conference on Lifelong Learning, 2007, Kuala Lumpur.

Mohd. Tahir, Lokman and A. Rahman, Hamidon (2007) Tahap kepercayaan guru besar/ pentadbir sekolah rendah terhadap guru : satu penilaian. In: 5th Asean/Asian Symposium on Educational Management and Leadership, 2007, Kuala Lumpur.

Mohd. Zaid, Norasykin and Ahmad, Normashita (2007) Kesan penggunaan perisian fizik pemahaman konsep daya dan gerakan di peringkat sekolah menengah. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 2007, Institut Perguruan Batu Lintang,Kuching.

Morazuki, Syahrul Ridhwan and Ghosh, Asok Kumar and Keong, Chen Chee (2007) The physical and physiological demands of single tennis match in junior state-level players. In: 7th Sport Science Conference , 2007, Grand Riverview Hotel, Kelantan.

Muhammad, Azhar (2007) Menterjemah budaya retorika Melayu melalui perlaksanaan pengajaran ilmu Balaghah Arab dalam kalangan pelajar Melayu. In: Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-11, 21-23 December 2007.

Nordin, Mohd. Safarin and Saud, Muhammad Syukri (2007) Kajian awal terhadap kebolehan ruang pelajar-pelajar pengajian kejuruteraan di sekolah-sekolah menengah teknik. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Purniawan, A. and Hamzah, E. and Toff, M. R. M. (2007) Effect of deposition parameters on the quality of polycrystalline diamond coated on Si3N4 substrate. In: Regional Annual Fundamental Science Seminar 2007 (RAFSS 2007) and 2nd International Conference on Mathematical Science 2007 (ICOMS 2007), 2007, Johor Bahru.

Said, Hamdan and Yassin, M. Al-Muzzammil (2007) The use of knowledge surveys in teaching and learning at higher education institution. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, New York Hotel, Johor Bahru.

Said, Hamdan and Yassin, M. Al-Muzzammil (2007) Using of knowledge surveys in teaching technical and vocational courses. In: International Seminar On Technical and Vocational Education and Training, 2007, Hotel Equatorial, Melaka.

Saud, Muhammad Syukri and Abdul Rahman, Mohd. Anuar and Shiung, Ting Kung (2007) Kajian mengenai penggunaan e-pembelajaran (e-learning) di kalangan pelajar jurusan pendidikan teknikal dan vokasional di institusi pengajian tinggi (IPTA) Negeri Johor. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Johor Bahru.

Saud, Muhammad Syukri and Abdul Rahman, Mohd. Anuar and Ting, Kung Shiung (2007) Kajian mengenai penggunaan e-pembelajaran (e-learning) di kalangan pelajar jurusan pendidikan teknikal dan vokasional di institusi pengajian tinggi (IPTA) negeri Johor. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Saud, Muhammad Syukri and Lee, Ming Foong (2007) Hubungan antara kognitif visual dengan pencapaian lukisan kejuruteraan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Shariffudin, Rio Sumarni (2007) Innovative design of instructional materials for teaching and learning purpose using technology. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Shariffudin, Rio Sumarni and Lee, Ming Foong (2007) A profile of multiple intelligence for high achievers and normal students - a case study in Sarawak. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Shariffudin, Rio Sumarni and Sahat @ Ashari, Abd. Aziz (2007) Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran kontekstual dan keberkesanan strategi hibrid C-C di sekolah menengah teknik. In: International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Sihes, Ahmad Johari and Ibrahim, Mohd. Ali and A. Wahab, Zulkiflie (2007) Pembinaan perisian multimedia pendidikan berasaskan model konstruktivisme kitaran pembelajaran sains lima fasa. In: Seminar Kebangsaan Teknologi dalam Pendidikan, 2007, Hotel Royal Adelphi, Seremban.

Sihes, Ahmad Johari and Sidin, Zaitun (2007) Konsepsi pengajaran pensyarah dan hubungannya dengan persekitaran pengajaran pensyarah. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, Johor Bahru.

Subari, Kamalularifin and Buntat, Yahya and Din, Nur Farhanah (2007) Tahap kebolehan ruang (spatial ability) di kalangan pelajar tingkatan empat aliran teknik dalam matapelajaran lukisan kejuruteraan. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2007, Hotel Eastin, Pulai Jaya, Selangor.

Surif, Johari and Ibrahim, Nor Hasniza and Arshad, Mohammad Yusof (2007) Visualisasi dalam pendidikan sains : kemahiran yang perlu dibangunkan di kalangan pelajar sains. In: Buletin Persatuan Sains & Matematik, Jld17, Bil. 1 2007, 2007.

Tan, Choon Keong and Aris, Baharuddin and Harun, Jamaluddin (2007) Enhancing creativity: the morphological analysis matrix method. In: 1st International Malaysia Education Technology Convention, 2007, Sofitel, Johor Bahru.

Tasir, Zaidatun and Harun, Jamalludin and Mohd. Zaid, Norasykin (2007) Kajian terhadap penggunaan sistem e-pembelajaran sebagai media perbincangan projek berkumpulan pelajar. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Yahaya, Azizi and Awang Mohammad, Roslan (2007) Pernilaian terhadap keberkesanan perlaksanaan program lukisan kejuruteraan dari aspek pengajaran dan pembelajaran. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Madavan, Nalini (2007) Faktor-faktor lepak dan hubungan keibubapaan di kalangan pelajar remaja di sekolah menengah di empat buah negeri. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Nik Husain, Nik Diana Hartika (2007) Tahap stres dan faktor-faktor yang mempengaruhi di guru sekolah di negeri Johor, Melaka, Selangor, dan N.Sembilan. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Hashim, Shahrin and Ramli, Jamaluddin (2007) Sejauh manakah model Stufflebeam (KIPP) boleh membantu dalam penilaian program pembelajaran? In: Conference.

Yahaya, Azizi and Hassan, Hasmadi (2007) Masalah ganggaun seksual di kalangan guru-guru di Johor, Melaka, N.Sembilan dan Selangor. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Nik Husain, Nik Diana Hartika (2007) Stress level and its influencing factors among secondary school teachers in Johor, Melaka, Negeri Sembilan and Selangor. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Boon, Yusof (2007) Sumbangan sikap terhadap pencapaian pelajar mata pelajaran matematik: sejauhmanakah hubungan ini relevan? In: Conference.

Yahaya, Azizi and Suari, Asiah (2007) Fenomena cinta, janjitemu, perlakuan seks dan hubungannya dengan masalah kebimbangan sosial di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. In: Conference.

Yahaya, Azizi and Wong, Siew Hee (2007) Students perception towards the effectiveness of teaching process in civil engineering's teacher at techinical school. In: 12th International Conference on Education - ICE2007, 21-24 May 2007, University of Brunei Darussalam.

Yasin, M. Al-Muz-zammil and Said, Hamdan and Saud, Muhammad Sukri (2007) Karenah pengajaran dan pembelajaran pelajar dewasa, cadangan menangani keperluan dan meningkatkan pembelajaran: persepsi pensyarah. In: Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM, 2007, Johor Bahru.

Book

Hamdan, Abdul Rahim (2007) Pengajian kurikulum. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0429–6

Mustaffa, Mohammed Sharif and Ahmad, Roslee and Ramli, Jamaludin (2007) Kaunseling & psikoterapi: teori, teknik dan amalan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0415–2

Nordin, Tajul Ariffin and Ahmad, Roslee and Abdul Rahim, Rahimawati (2007) Membina pelajar cemerlang : evolusi pembelajaran sepanjang hayat. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0416–0

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin (2007) Psikologi abnormal. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0432–6

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Ahmad, Abdul Latif and Muhamad, Zurhana (2007) Buli. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0449–4

Yahaya, Azizi and Tan, Soo Yin (2007) Kesihatan mental. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0436–4

Thesis

Abd Hamid, Hazrulrizawati (2007) Perbandingan tahap penguasaan kemahiran proses sains dan cara penglibatan pelajar dalam kaedah amali tradisional dengan kaedah makmal mikro komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd Kadir, Hamdan (2007) Kesan latihan ketegasan terhadap tegas diri dan konsep kendiri di kalangan ibu tunggal di Johor Bahru. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

Abd. Ghani, Faizah (2007) Pola keperluan penyeliaan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di Sekolah Menengah Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Rahman, Mohd. Anuar (2007) Keberkesanan dan kepimpinan kerja berpasukan peringkat jabatan sekolah menengah di Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Ghani, Hanani Izzah (2007) Penilaian penyeliaan penyelidikan pelajar pasca ijazah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Maizatul Akmam (2007) Perkaitan antara hubungan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Mohd. Fadzli (2007) Hubungan antara pendidikan agama, keseimbangan kognitif dan tingkah laku positif di kalangan pelajar darjah khas sekolah agama di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Samat, Ahmad Iskandar (2007) Kajian ringkas mengenai pembuli di dua buah sekolah menengah di bahagian Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Aroff, Mohamad Roslan (2007) Konsep kendiri dan motivasi pelajar cemerlang Penilaian Menengah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Awang, Azam (2007) Tahap penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru kejuruteraan di sekolah menengah teknik di negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Azman, Nor Azah (2007) Peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum di sekolah menengah daerah Mersing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chan, Chee Kiong (2007) Tinjauan kategori masalah dengan demografi di kalangan pekerja jabatan-jabatan pemasangan Shimano Components (M) Sendirian Berhad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Che Ismail, Saifulnizan (2007) Pembinaan modul pembelajarn matematik menggunakan perisian geometri interaktif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Cheah, Catherine Ming Ming (2007) First year students' perceptions of excellent teachers. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chin, Pek Lian (2007) Pengaruh aspek kebajikan ke atas prestasi kerja pembantu rumah warga Indonesia dalam daerah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chong, Peng Hwa (2007) Persepsi guru-guru sekolah rendah di Johor Bahru terhadap pelaksanaan program headcount dalam pengurusan akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chua, Kheng Hoe (2007) Pembangunan patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah tingkatan dua : perbandingan antara empat jenis sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

E., Pei Sze (2007) Persepsi, minat dan faktor-faktor penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sebuah sekolah menengah di daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Edros, Siti Nuradibah (2007) Pembinaan Tutorial Menggunakan Perisian Bergrafik Interaktif KmPlot. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Fletcher, Florence (2007) Hubungan tahap kecerdasan emosi dengan tahap kepuasan kerja dan tahap komitmen kerja di kalangan guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di bandaraya Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ghazali, Nursuhaila (2007) Tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan pengetua sekolah menengah bandar Tangkak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Goh, Siao Yen (2007) The need for supported education among higher education students with psychiatric disabilities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hamzah, Naemah (2007) Hubungan keserasian pola personaliti persekitaran enam kerjaya bidang keagamaan dengan kepuasan kerja di negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

How, Lee Chan (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Husain, Mohd Zairi (2007) Mengenalpasti keperluan latihan bagi pengetua dan guru-guru penolong kanan 1 di sekolahsekolah menengah zon Pasir Gudang berdasarkan analisis tugas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jabar, Mohmad Yakob (2007) Aspirasi pekerjaan pelatih-pelatih Kolej Kemahiran Belia Nasional(Pontian)terhadap latihan yang diikuti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

K. Raman, R. Kalyani (2007) Tinjauan terhadap tingkah laku maklumat dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kamrin, Sarimah (2007) Tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis pelajar sains tingkatan empat di daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kannan, Rajendran (2007) Culturally authentic tasks: perceptions among Indian teachers teaching english in tamil schools. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Karuppaya, Shoba (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah di Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kayar, Rosly (2007) Kelangsangan dalam media dan kesannya terhadap tingkah laku agresif pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Khalid, Mahadi (2007) Tingkah laku buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama di Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Khamis, Jaaffar (2007) Tahap pengupayaan terhadap guru kanan mata pelajaran (GKMP) di sekolah-sekolah menengah daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lay, Ah Nam (2007) Persepsi pelajar pelbagai gaya pembelajaran terhadap penerapan strategi metakognitif guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lim, Tzyy Chyun (2007) Hubungan antara pendekatan pengajaran guru dengan pendekatan pembelajaran pelajar mata pelajaran kimia tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Low, Vivian Yen Yeong (2007) Gaya Pemikiran Dan Kesesuaiannya Dengan Pencapaian Kimia Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah-Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

M. Yusop, Maisura (2007) Iklim organisasi dan hubungannya dengan gelagat kewarganegaraan organisasi di kalangan guru-guru sekolah menengah dareah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md Hamdani, Noor Adreen (2007) Pembangunan perisian pembelajaran berasaskan web menggunakan kaedah simulasi bagi matapelajaran CNB2013 Telecommunications bagi sub topik Teknologi Rangkaian Tanpa Wayar untuk rangkaian kawasan setempat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Noor, Andi Audryanah (2007) Kepemimpinan pengajaran dan efikasi kendiri pengetua sekolah menengah dan hubungannya dengan pencapaian akademik sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamed Zakaria, Zubaidah Begam (2007) Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian Akademik : Tinjauan di kalangan pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama, UTM, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohammad, Fathiah (2007) Tahap penguasaan kemahiran manipulatif di kalangan guru pelatih kimia universiti teknologi malaysia. Other thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohammad, Nor Ezah (2007) Penggunaan sistem perancangan dan kawalan belanjawan elektronik (eSPKB) dalam pengurusan kewangan di Jabatan Pelajaran negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Tahir, Lokman (2007) Orientasi kepemimpinan pengetua dan perkaitannya dengan komitmen guru : kajian di sekolah - sekolah menengah di Johor. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

Mohd. Yusof, Nor Fasiha (2007) Vibration characteristics a hand powered portable machine. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Mechanical Engineering.

Muhamad, Suhaimi (2007) Tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan model pengajaran simulasi bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Naim @ Nain, Tinah (2007) Gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan stres guru di sebuah daerah di negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ngah, Ezihaslinda (2007) Blog-based online journals for English As A Second Language learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Siti Norezam (2007) Technology transfer and development of firm technological capability among proton automotive component manufacturers in Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Thurayya (2007) Hubungan burnout dengan kepuasan kerja di kalangan staf Jabatan Agama Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Poon, Chong Khim (2007) Pola kecerdasan pelbagai di kalangan pelajar pintar cerdas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Rashid, Rasidah (2007) Hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi dalam kalangan pelajar di sebuah sekolah menengah luar bandar, Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sahadan, Norashikin (2007) Pembangunan dan penilaian sistem pembelajaran berasaskan situasi menerusi web bagi tajuk topologi rangkaian dalam pendidikan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sain, Noridah (2007) Upper secondary students' perception towards kinesthetic learning activities conducted in an english classroom: an insight. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saripan, Nurain (2007) Faktor-faktor mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan remaja sekolah menengah satu kajian kes di daerah Alor Gajah, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sayadi, Zainal Abidin (2007) An investigation into first year engineering students' oral classroom participation : a case study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Shek, Kwai Fun (2007) Keberkesanan kerja berpasukan dan kepuasan kerja ketua panitia dalam jabatan bahasa dan sains sosial di sekolah menengah daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sow, Lee Sun (2007) Penghasilan modul pembelajaran berasaskan teori beban kognitif untuk subjek teknologi maklumat dan komunikasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Su, Lih Teng (2007) Kemahiran teknologi maklumat di kalangan pelajar Fakulti Pendidikan, UTM dan hubungannya dengan sikap terhadap e-pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Suppiah, Puspa (2007) Profil personaliti dominan pelajar tingkatan empat di tiga buah sekolah menengah di zon Pasir Gudang, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Junid, Sharifah Raudzah (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar dan hubungannya dengan personaliti pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Zainuddin, Syed Abdul Hakim (2007) Keupayaan dan sikap dalam menyelesaikan masalah matematik bukan rutin di kalangan pelajar tingkatan dua di dua buah sekolah sekitar daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tahir, Kamazita (2007) Analisis persekitaran dalaman sekolah kebangsaan di Zon Bandar Utara, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tan, Cheng Theng (2007) Kefahaman dan pengaplikasian konsep asid-bes dalam kehidupan harian di kalangan pelajar tingkatan empat sains Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tay, Siok Beng (2007) Kaitan antara kepimpinan kerja berpasukan pengetua dengan kepuasan kerja ketua panitia di daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ting, Kung Shiung (2007) Kajian mengenai penggunaan e-pembelajaran (e-learning) di kalangan pelajar jurusan pendidikan teknik dan vokasional di institusi pengajian tinggi (IPTA) negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tunggak, Buerah (2007) Budaya niaga usahawan bumiputera dan implikasinya terhadap pendidikan dan pembangunan keusahawanan muslim. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

V. C. Naidu @ Mahadir Naidu, Mumtaz (2007) The use of written feedback and conferencing in improving students' writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wong, Huey Ling (2007) Tahap penglibatan pelajar di sekolah menengah dalam aktiviti kokurikulum dan hubungannya dengan pembentukan daya kepimpinan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Woo, Yoke Ling (2007) Kepuasan kerja guru-guru aliran pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah-sekolah menengah teknik di negeri Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yahaya, Radi (2007) Amalan penyeliaan pengajaran terhadap guru-guru sains di sekolah menengah daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yong, Chooi Yean (2007) Personaliti pelajar tingkatan dua dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia,Faculty of Education.

Yusoff, Meriam (2007) Tahap keyakinan kemahiran generik di kalangan pelajar: kajian kes di salah sebuah kolej kediaman kediaman di UTM, kampus Skudai, Johor Bahru, Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zailah, Juhana (2007) Hubung kait kesibukan pengetua dengan tahap kepimpinan pengajaran yang diamalkan di sek. men. di zon bandar Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zainul, Sabri Zainudin (2007) Fokus operasi faktor-faktor penyumbang keinginan mengguna semula dadah dan pembentukan model rawatan dan pemulihan yang efektif. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

This list was generated on Fri Sep 22 09:08:26 2023 +08.