Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 45.

A. Hamid, Abu Bakar (2005) The effect of ethical work climate on ethical decision making process: a study on auditors. In: International Conference on E-Commerce 2005, 2005, Selangor.

A. Hamid, Abu Bakar (2005) Kajian awal aplikasi e-dagang di kalangan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) bumiputera di Malaysia. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Ab. Rahman, Hamidah (2005) Pengukuran prestasi organisasi firma perakaunan di Malaysia: satu kajian awal. In: Seminar Kebangasaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2005, Sofitel., Senai.

Abd. Hamid, Mohd. Azhar (2005) Kepintaran Kreativiti Kanak-Kanak : Suatu Kepuasan Terhadap Peranan Wanita Muslim Pada Era Globalisasi. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Johor.

Abd. Aziz, Azian (2005) Impact of teacher’s feedback on student’s writing. In: International Seminar on Muslim Women, 2005, Pulau Pinang.

Abd. Rahman, Azmi (2005) Sahsiah pelajar lelaki lembut : suatu persepsi staf dan pelajar wanita UTM Skudai, Johor. In: Persidangan Psikologi Malaysia, 2005, Sabah.

Abd. Rahman, Siti Aisyah (2005) Komitmen organisasi dikalangan guru sekolah dan hubungannya dengan gaya kepimpinan pengetua. In: International Conference on Engineering and Technology, 2005.

Abd. Rahman, Siti Aisyah (2005) Penggunaan teknologi maklumat di pasaraya sekitar Johor Bahru. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Johor Bahru.

Abd. Rahman, Siti Aisyah (2005) Strategi pembangunan luar bandar melalui teknologi maklumat :satu perspektif. In: National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship, 2005, Puteri Pan Pacific Hotel, JB.

Abd. Razak, Noor Zainab (2005) Learners’ strategies when learning english using computers. In: Asia TEFL International Conference , 2005, China.

Abdul Majid, Norazman and Puteh, Fatimah and Muhammad, Faruk (2005) English language literacy in rural community setting : an analysis of the environment to encourage and sustain the development of english language learning outside the classroom. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abdullah, Tina and Zakaria, Mohamad Hassan and Ismail, Fauziah and Wan Mansur, Wan Fara Adlina and Abd. Aziz, Marzilah (2005) A new model to teach literature for pre-training teaching programmes in Malaysian schools. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah and Md. Yusoff, Rosman and Md. Ali, Azlah and Muktar, Syaharizatul Norizwan and Wan Mamat Pauzam, Wan Shahimaizam (2005) Penglibatan kaum wanita dalam aktiviti keusahawanan di Negeri Johor : kajian terhadap faktor-faktor kritikal kejayaan dan kegagalan pengendalian perniagaan. Project Report. Faculty of Management and Human Resources Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Ali Khan, Mohd. Nor Azli and Abdul Rahim, Kamaruzzaman (2005) Pelaporan penyata aliran tunai di Malaysia : satu kajian lanjutan. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 11-22. ISSN 1675-1930

Ali Khan, Mohd. Noor Azli and Abdul Rahim, Kamaruzzaman (2005) Kajian ke atas ciri-ciri optimum dalam penyata kewangan berdasarkan Malaysian accounting standards board (MASB) 1. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Ashari, Hapriza (2005) Peranan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Organisasi : Suatu Perspektif Undang-Undang. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 52-64. ISSN 1675-1930

Ashari, Hapriza and Ungku Ahmad, Ungku Norulkamar and Md. Noor, Suhaini and Abdul Rahman, Siti Aisyah (2005) Organizational commitment among academicians : its relationship with stress level and stress level coping strategies. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Awang, Siti Rahmah and Mohd. Nain, Ahmad Shukri and Mad Shah, Ishak and Sarmani, Yatimah (2005) Kajian pasaran ke atas keperluan kursus psikologi industri di Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Bakri, Norhani and Abd. Razak, Noor Zainab and Ab. Rahman, Hamidah and Ahmad Khalid, Aminah (2005) Punca Prestasi Pembelajaran Yang Lemah Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Jurnal Teknologi E (43E). pp. 29-44. ISSN 0127-9696

Chong, Ya Cheng (2005) Penilaian terhadap tahap kesedaran gangguan seksual di kalangan pekerja wanita : kajian kes di Kemtronics (M) Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Hassan, Mohamad Rozi (2005) Kompetensi dan keberkesanan latihan teknologi maklumat (TM) di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development .

Ismail, Azman and Mad Junoh, Adanan (2005) Relationship between perceived procedural justice, communications about pay systems and job performa. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 35-51. ISSN 1675-1930

Ismail, Azman and Mat Junoh, Adanan (2005) Relationship between perceived procedural justice, communications about pay systems and job performance. Jurnal Kemanusiaan . pp. 35-51. ISSN 1675 -1930

Jamil, Rossilah and Md. Som, Hishamuddin and Muktar, Syaharizatul Noorizwan and Abd. Patah, Salwa (2005) Training needs analysis (TNA) practices : a survey of the top 1000 corporate companies in Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Khalid, Esa and Othman, Muhammed Fauzi and Abdul Hamid, Mohd. Azhar and Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin and A. Kassim, Othman (2005) Analisis tekstual kreativiti menurut pandangan Islam. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Md. Nor, Khalil (2005) Does the Fit of Competitive Priorities Between Manufacturing and Marketing Function Matter? A Proposal. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 21-34. ISSN 1675-1930

Md. Som, Hishamuddin (2005) Panduan mudah analisis data menggunakan SPSS WINDOWS. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0370–9

Md. Som, Hishamuddin and Johari, Mohd. Janib and Nordin, Shaharom and Daud, Muhammad and Ahmad, Mohd. Fuad and Md. Yusoff, Rosman and Kunju Pillai Laxman, Lekha and Thukiman, Kassim and Abdul Ghani, Mohamad Pauzi and Low, Hock Heng and Abu, Baharin and Md. Ali, Azlah and Badri, Azamudin and Mohd. Yusof, Sanitah and Abdul Rahim, Kamaruzzaman and Mohamed Saat, Maisarah and Jusoh, Ahmad (2005) Ethical awareness amongst engineering students in Malaysian public universities. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Md.Ali, Azlah and Md. Som, Hishamuddin and Bujang, Siti Mariam and Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah (2005) Aktiviti Keusahawanan dikalangan Ibu Tunggal di Negeri Johor: Kajian Terhadap Faktor Penglibatan dan kejayaan Dalam Bidang Perniagaan. Jurnal Kemanusiaan . pp. 53-75. ISSN 1675 - 1930

Mohamed Saat, Maisarah (2005) Menara gading sebagai suatu institusi moral. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 98-106. ISSN 1675-1930

Mohd Balwi, Mohd Koharuddin (2005) Pembangunan Luar Bandar Di Malaysia: Gerakan Desa Wawasan (GDW) Sebagai Mekanisme Pembangunan Masyarakat Luar Bandar. Jurnal Teknologi E (42E). pp. 31-48. ISSN 0127-9696

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin (2005) Peradaban Melayu. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0364–4

Mohd. Nain, Ahmad Shukri and Md. Rasli, Amran (2005) Pengurusan teknologi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0359–8

Mohd. Som, Junainah and Wan Ismail, Wan Khairuzzaman (2005) Keinovasian organisasi di institusi penyelidikan awam. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 52-65. ISSN 1675-1930

Muktar, Syaharizatul Norizwan and Ahmad, Norlin and Othman, Aniza and Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah and Ahmad, Norhaiza and Azman, Sariati and Jamil, Rossilah and Abd. Patah, Salwa and Pardi, Ummi Nadia (2005) The human touch of quality culture towards motivation to work in UTM. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Nik Mohamed, Nik Mohd. Zuki and Sastra, Hasan Yudie and Salit, Mohd. Sapuan and Ismail, Napsiah and Raj Arora, Prithivi and Abdul Hamid, Abu Bakar (2005) Vendor Involvement and Concurrent Engineering: Methods in Reducing Development Time For New Model in Automotive Industry. Jurnal Malaysia . pp. 17-23. ISSN 1675 - 1930

Omain, Siti Zaleha and Jusoh, Ahmad and Low, Hock Heng and Mohd. Salleh, Norliza (2005) Penentuan kemahiran yang bersesuaian untuk pelajar sarjana muda pengurusan teknologi. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

RAJAB, AZIZAH and Abdul Rahman, Hamidah and Wan Zakaria, Wan Zarina (2005) Tahap kebimbangan guru sekolah rendah kebangsaan terhadap pendidikan sains dan matematik. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 83-94. ISSN 1675-1930

Rajab, Azizah and Abdul Rahman, Hamidah and Wan Zakaria, Wan Zarina (2005) Tahap kebimbangan guru sekolah rendah kebangsaan terhadap pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 83-117. ISSN 1675-1930

Suhid, Asmawati (2005) Pemantapan komponen akhlak dalam pendidikan Islam bagi menangani era globalisasi. Jurnal Kemanusiaan (6). pp. 95-104. ISSN 1675-1930

Thukiman, Kassim (2005) Pelaksanaan Undang-undang Kangcu Dalam Kegiatan Pertanian Komersial di Negeri Johor. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 65-97. ISSN 1675-1930

Wan Ismail, Wan Khairuzzaman and Fitri Yani, Neng Sri Novi (2005) Latihan dan Prestasi Kerja Dalam Menggunakan Automasi Industri. Jurnal Kemanusiaan (5). pp. 1-10. ISSN 1675-1930

Wan Ismail, Wan Khairuzzaman and Mohd. Amin, Abdul Aziz and Fitri, Neng Sri Novi and Kassim, Mohd. Shah (2005) Impact of automation on the operators' performance : a case study of firms in Johor. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Wan Zakaria, Wan Zarina and Hashim, Nur-Al Huda and Rajab, Azizah and Zaini, Dzulkarnain (2005) A study on anxiety level of foreign language students toward foreign language learning. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ahmad, Abdul Latif (2005) Persepsi guru dan pelajar terhadap perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah menengah daerah Batu Pahat. Jurnal Teknologi E (43E). pp. 63-86. ISSN 0127-9696

This list was generated on Sat Sep 30 11:52:30 2023 +08.