Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 54.

Article

ABU BAKAR, ZAINUDIN (2005) Clinical supervision in the Malaysian teaching practicum context. BERA 2005 PROCEEDINGS . (Unpublished)

Nordin, Aziz (2005) Students' perception on teaching and learning mathematics in english. Buletin Pendidikan Sains dan Matematik Johor, 14 (1). ISSN 0128-4290

Salleh, Mohd. Zuki and Mohd. Rohni, Azizah and Amin, Norsarahaida (2005) Boundary Layer Flow Due To A Moving Flat Plate In Micropolar Fluid. Jurnal Teknologi C (43C). pp. 67-83. ISSN 0127-9696

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ramli, Jamaluddin and Sihes, Ahmad Johari (2005) Orientasi Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Pengajian Tinggi Awam di Malaysia dan Implikasi Terhadap Pencapaian Akademik. International Conference ON LEARNING AND MOTIVATION 10-12 September 2005 at City Bayview Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia . pp. 1-16. (Unpublished)

Book Section

Yahaya, Azizi and Latif, Jaafar Sidek (2005) Memahami konsep kendiri. In: Membentuk Identiti Remaja. PTS Publication. ISBN 983-192-759-1

Yahaya, Azizi and Latif, Jaafar Sidek (2005) Teori-teori perkembangan diri. In: Membentuk Identiti Remaja. PTS Professional Publishing, Bentong, Pahang, pp. 17-58. ISBN 983-192-759-1

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Pengenalan psikologi kognitif. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 10: Penumpuan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 11: Emosi dan perkembangan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 12: Pemikiran kritis. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 13: Penyelesaian masalah. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Bab 9: Ingatan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Dunia sosial dalam perkembangan kognisi. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Gaya Kognitif. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Kecerdasan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Otak dan minda. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang.

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Pengamatan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Teori-teori Kognitif. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang. ISBN 9833376010

Yahaya, Azizi and Suboh, Asmah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Fawziah (2005) Aplikasi Kognitif dalam pendidikan. In: Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Publication, Pahang, pp. 1-263. ISBN 9833376010

Monograph

Md. Ninggal, Mohd. Tajudin (2005) Penyelidikan ke atas alat ukur pengujian psikologi di Malaysia: kajian kesahihan dan kebolehan skala ujian stress. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Sulaiman, Seth and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2005) Kajian mengenai kemahiran metakognitif di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia dalam menyelesaikan masalah fizik. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Abdul Majid, Norazman and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Patterns of women's educational policy in Islamic countries: a comparison of Malaysia and Saudi Arabia educational system. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah, 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor. (Submitted)

Ahmad, Ibrahim and Junaidi, Juhazren and Aris, Baharuddin (2005) Aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran : perspektif mata pelajaran bahasa melayu. In: Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu , 16-18 September 2005 , Paradise Beach Resort, Tanjung Bungah, Pulau Pinang, Malaysia . (Unpublished)

Awang Hamid, Dayang Tiawa and Omar, Abdul Hafldz and Sariffudin, Rio Sumarni (2005) Aplikasi Perisian NVIVO Dalam Analisis Data Kualitatif. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21-23 August 2005, Sofitel Palm Resort, Johor Bahru, Johor.

Hashim, Shahrin and Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Sihes, Ahmad Johari (2005) Orientasi pembelajaran di kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia dan implikasi terhadap pencapaian dalam akademik. In: Conference on Learning and Motivation, 10-12 September 2005, City Bayview Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia. (Unpublished)

Hassan, Zainudin and Abdul Rahman, Mohd. Anuar and Abdul Ghafar, Mohd. Najib and Zakaria, Kamariah (2005) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Di Terengganu. In: Seminar Maktab Perguruan Batu Lintang, 15 - 16 September 2005, Holiday Inn Kuching, Sarawak. (Unpublished)

Ibrahim, Halijah and Zainuddin, Zainal Abidin (2005) Employing Qualitative Assessment to Identify Individual with Motor Difficulties. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21 - 23rd, August 2005, Sofitel Palm Resort, Johor Bahru, Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Bab al-Mujahadah fi Kitab Riyadh al-Solihin. In: Kem Remaja Islam 2005, 23 Julai 2005, Pusat Ternakan Haiwan, Kluang Johor.

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Menjejaki malam Lail al-Qadr. In: Program Ihya’ Ramadan , 20 Oktober 2005, Dewan Tun Rahah, Kolej Tun Razak , Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pendidikan Rasul dalam adab menziarahi orang sakit. In: Kursus Pengurusan Jenazah, 26 Jun 2005, Perkarangan Surau Tmn Sri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor.

Maarop, Nurazean and Masrom, Maslin (2005) Programming Approach in Teaching Operations Research Techniques for Computer Science Students. In: Programming Science National Conference 2005, 1 December 2005, Hotel Marriott, Putrajaya, Malaysia.

Mohamed, Mohini and Tan, Ten Nai (2005) Kajian Kes terhadap tingkahlaku Metakognitif dalam penyelesaian masalah matematik. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21-23 August 2005, Sofitel Resort, Senai Johor.

Mohd. Tahir, Lokman and Sidin, Robiah (2005) Penggunaan rangka kepimpinan pengetua di Johor. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21-23 August 2005, Sofitel Resort, Senai Johor.

Muhammad, Azhar and Jusoh, Yahaya and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pengiktirafan Islam terhadap hak wanita dalam bidang pendidikan dan kerjaya. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor.

Mukhari, Abd. Wahid and Augustin-Daniel, Eldrana (2005) Technical and Vocational Education: It’s Importance as Perceived by Graduates of Secondary Schools in St Lucia. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21 - 23rd, August 2005, Sofitel Palm Resort, Johor Bahru, Johor.

Mustapha, Mohd. Sharif and Ahmad, Roslee (2005) Pendekatan Temubual Sebagai Metod Kajian Kes Di Kalangan Pelajar Terhadap Bimbingan Dan Kaunseling. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21 - 23rd, August 2005, Sofitel Palm Resort, Johor Bahru, Johor.

Tee, Sean Sean and Bakar, Md. Nor (2005) An investigation of fraction sense among Form One students : a qualitative study. In: International Qualitative Convention (3rd., Johor Bahru : 2005), 2005, Johor Bahru. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abd. Ghaffar, Mohd. Najib and Boon, Yusof and Wan Hamid, Wan Zuraidah (2005) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Akademik, Disiplin, dan Minat Pelajar Sekolah Menengah Asrama Penuh Di Negeri Pahang. In: International Conference on Learning and Motivation, 10-12 September 2005, City Bayview Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abd. Ghaffar, Mohd. Najib and Ismail, Sharifudin and Damiri, Noraizah (2005) Ciri-ciri personaliti dalam pemilihan kerjaya pelajar,gaya pembelayaran pelajar dan hubungannya dengan pencapaian akademik. In: International Conference on Learning And Motivation, 10-12 September 2005, City Bayview Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abdul, Amir Hamzah and Mohd. Taib, Norhayati (2005) Perubahan konsep kendiri di kalangan pelajar pra-universiti di beberapa sekolah Batu Pahat. In: International Conference on Learning and Motivation, 10-12 Sept 2005, City Bayview Hotel, Langkawi.

Yahaya, Azizi and Ahmad, Abdul Latif and Nora, Mislan (2005) Persepsi guru dan pelajar terhadap perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah-sekolah menengah di daerah Batu Pahat. In: Seminar Antarabangsa CESA, Jun 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yahaya, Azizi and Boon, Yusof and Abdul, Amir Hamzah (2005) Kecerdasan emosi dan hubungannya dengan pencapaian akademik dan tingkahlaku pelajar. In: Seminar Antarabangsa CESA, Jun 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yahaya, Azizi and Madavan, Nalini (2005) Loitering factors and perenting relationship among adolescent secondary school students in the four states. In: Seminar Antarabangsa CESA, Jun 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yahaya, Azizi and Nordin, Kamaliah and Boon, Yusof (2005) Hubungan antara konsep kendiri, motivasi dan gaya keibubapaan dengan pencapaian pelajar. In: International Conference On Learning and Motivation, 10-12 Sept 2005, City Bayview Hotel, Langkawi.

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Mei Lin, Wei (2005) Hubungan antara tingkah laku keibubapaan dengan penghargaan kendiri di kalangan remaja. In: International Conference On Learning and Motivation, 10-12 Sept 2005, City Bayview Hotel, Langkawi.

Yahaya, Azizi and Yazit, Saari and Abdul, Amir Hamzah (2005) Keberkesanan menjalani latihan industri di kalangan pelajar-pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Bandar Darulaman, Jitra, Kedah Darulaman. In: International Conference On Learning and Motivation, 10-12 Sept 2005, City Bayview Hotel, Langkawi.

Book

Mustaffa, Mohamed Sharif and Ahmad, Roslee and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib and Yahaya, Azizi (2005) Kemahiran lanjutan dalam kaunseling. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0390–3

Yahaya, Azizi and Yahaya, Fawziah and Zakariya, Zurihanmi and Yahaya, Noordin (2005) Pembangunan kendiri. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0374–1

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Zakariya, Zurihanmi (2005) Psikologi kognitif. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0368–7

Thesis

Ali, Marlina (2005) Tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis di kalangan pelajar pendidikan fizik di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Broh, Zainal (2005) Pembangunan perisian FiziO "Fizik Cahaya" Fizik KBSM tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mat, Abd. Rahman (2005) Pembinaan dan keberkesanan perisian berbantukan komputer bagi penyelesaian masalah konsep MOL berdasarkan Model Konstruktivisme Saunders dan Hein. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saud, Muhammad Sukri (2005) Computer technology competencies perceived as needed by vocational and technical teachers in Malaysia. PhD thesis, The Ohio State University, Faculty of Industrial/Technology Education.

Tang, Howe Eng (2005) Kesan sistem pembelajaran berkomputer matematik berasaskan personaliti. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

This list was generated on Fri Sep 29 14:00:27 2023 +08.