Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 108.

Ab Kadir, Jamaludin (2004) Pemindahan latihan dan kesannya ke atas prestasi kerja di Pertubuhan Peladang Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Ab. Rahman, Hamidah and Bakri, Norhani and Mohd. Balwi, Mohd. Koharudin and Abd. Rahman, Siti Aisyah (2004) Kajian persepsi staf wanita terhadap kemudahan dan perkembangan kerjaya Di Universiti Teknologi Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Ab. Rahman, Hamidah and Khalifah, Zainab and Arif, Shoki and Sirin, Rosnah (2004) Kajian mengenai tahap kualiti pendidikan tinggi dari perspektif pelajar di Universiti Teknologi Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abas, Shahrul Izam (2004) Faktor utama motivasi jurutera dan juruteknik dalam Firma Berorientasikan teknologi Tinggi : Kajian Kes Di Syarikat ABC. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Abd Manaf, Siti Norliza (2004) Faktor yang telah mendorong graduan dan Alumni Universiti Teknologi Malaysia Menceburi bidang keusahawanan Teknologi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Abd Manaf, Siti Norliza (2004) Faktor-Faktor Yang Telah Mendorong Graduan Dan Alumni Utm Menceburi Bidang Keusahawanan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Abd Wahid, Latiffah (2004) Tahap Pemahaman Individu Terhadap Sistem Taksir Sendiri Dan Implikasinya Terhadap Individu Dan Organisasi. (Unpublished)

Abd. Hamid, Mohd. Azhar (2004) Kreativiti: teori, konsep dan praktis. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0334–2

Abd. Hamid, Mohd. Azhar and A. Kassim, Othman (2004) Pemurnian kreativiti dalam pendidikan prasekolah sebagai asas pembinaan bangsa Malaysia yang kreatif : suatu kupasan awal. Jurnal Kemanusiaan (3). pp. 27-47. ISSN 1675-1930

Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Mat Junoh, Adanan and Md. Shah, Ishak and Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin (2004) Pembelajaran arahan kendiri dan hubungannya dengan kefahaman terhadap e-pembelajaran: satu kajian di kalangan staf akademik Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abd. Hamid, Mohd.Azhar and A.Kassim, Othman (2004) Pemurnian Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah Sebagai Asas Pembinaan Bangsa Malaysia yang Kreatif: Suatu Kupasan Awal. Jurnal Kemanusiaan . pp. 27-48. ISSN 1675-1930

Abdul Hamid, Mohd. Azahar and Mat Junoh, Adanan and Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin and Md. Shah, Ishak (2004) Pembelajaran dan hubungannya dengan pembelajaran arahan kendiri (self-directed learning) di kalangan pensyarah Universiti Teknologi Malaysia. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abdul Kadir, Hamdan and Mustaffa, Mohamed Shariff and Syed Mansor Al-Habshi, Syed Shafeq (2004) Pola personaliti-persekitaran (P-E Fit) dan perbandingan kongruen personaliti persekitaran (EAT) pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abdul Rahman, Hamidah and Nik Mahmood, Nik Hasnaa and Omar, Rozeyta and Abd. Fattah, Salwa and Shaari, Roziana and Mohd. Ariff, Lily Suriani (2004) Kesedaran mahasiswa terhadap hak memilih wakil Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) di UTM, Skudai, Johor. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abdul Rahman, Noor Hazami (2004) Hubungan antara pemindahan latihan dengan faktor individu dan persekitaran kerja : satu kajian kes di TNB kawasan Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Abdul Rahman, Hamidah and Bakri, Norhani and Mohd. Balwi, Mohd. Koharudin and Abd. Rahman, Siti Aisyah and Zaini, Fadhilah and Bahari, Siti Fatimah (2004) Persepsi staf wanita terhadap kemudahan dan perkembangan kerjaya di Universiti Teknologi Malaysia. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Abdullah @ Earnest, Dewi Fariha (2004) The Enron-Andersen regulatory review to strengthen auditor independence. Jurnal Kemanusiaan (4). pp. 30-44. ISSN 1675-1930

Abdullah, Nurfarahin Jasmine See (2004) Motivasi Keusahawanan Dalam Perniagaan Kecil Dan Sederhana. Kajian Perbandingan Antara Usahawan Bumiputera Dengan Usahawan Bukan Bumiputera Di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Abdullah, Saidatina Hadijah (2004) Faktor Kejayaan Kritikal Pengurusan Francais: Kajian Kes di HC Duraclean Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Abu Mansor, Nur Naha (2004) A note on ABC implementation : an evaluation case. Jurnal Kemanusiaan (4). pp. 24-29. ISSN 1675-1930

Ahamad Bahtiar, Rahayu (2004) IT application in commercial education : Developing virtual Tuition Centre. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Alfred, Chin Chuan How (2004) Ethics & trust in E-Commerce: Practitioners on security, privacy & Regulation. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2004) Kajian Empirikal ke Atas Pelaporan Penyata Aliran Tunai di Malaysia:Satu Kajian Awal. Jurnal Kemanusiaan . pp. 64-73. ISSN 1675-1930

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2004) Kajian empirikal ke atas pelaporan penyata aliran tunal di Malaysia : satu kajian awal. Jurnal Kemanusiaan (3). pp. 63-72. ISSN 1675-1930

Ali Khan , Mohd. Noor Azli and Abdul Rahim, Kamaruzzaman (2004) Kajian ke atas kaedah pengamalan pendedahan pelaporan penyata aliran tunai di Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Ali Khan, Mohd. Noor Azli and Abdul Rahim, Kamaruzzaman (2004) Kajian ke atas kaedah pengalaman pendedahan pelaporan penyata aliran jurnal Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Amirludin, Attia Azarina (2004) Kajian terhadap kerangka sistem kutipan pembayaran balik pinjaman usahawan kecil bumiputera TEKUN di Johor Darul Ta'zim menggunakan kaedah sistem maklumat pengurusan (MIS). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Ashari, Hapriza (2004) Keselamatan dan kesihatan pekerjaan : tanggungjawab siapa? Jurnal Kemanusiaan (3). pp. 73-83. ISSN 1675-1930

Ashari, Hapriza (2004) Undang-undang pekerjaan: huraian dan panduan terhadap akta kerja 1955. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0350–4

Ashari, Hapriza and Mohd. Nor, Roshazlizawati (2004) Strategi perundangan untuk mengurus keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Atoma, Paimah (2004) Gaya persembahan dan kemahiran penulisan. Jurnal Kemanusiaan (3). pp. 18-26. ISSN 1675-1930

Awang, Siti Rahmah and Idrus, Durrishah and Omar, Rozeyta and Abdul Rahman, Siti Aisyah (2004) Kajian ke atas pembangunan sosio budaya perkampungan nelayan tradisional di Negeri Johor: Endau, Mersing, Pontian Besar Dan Tanjung Sedili. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Bakri, Norhani and Ab. Rahman, Hamidah and Abd. Razak, Noor Zainab and Ahmad Khalid, Aminah (2004) Analisis keperluan latihan di kalangan pelajar berprestasi kurang memuaskan di fakulti pengurusan dan pembangunan sumber manusia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Rajuddin, Mohd. Rashid and Selamat, Kandar (2004) Kesesuaian kurikulum mata pelajaran kemahiran hidup pertanian fakulti pendidikan Universiti Teknologi Malaysia terhadap keperluan pembelajaran di sekolah. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Choi, Chee Hwa (2004) Aspek-aspek kepimpinan dan prestasi organisasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Chong, Sei Khong (2004) Penilaian terhadap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dan pembelajaran masalah dikalangan dewasa : satu kajian di Universiti Terbuka Malaysia (OUM). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Chong, Ya Cheng (2004) Penilaian terhadap kesedaran gangguan seksual di kalangan pekerja wanita : Kajian kes di KENTRONICS (M) SDN BHD. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Chung, Siew Lee (2004) Tahap kepuasan pelanggan perbankan internet : satu kajian terhadap pelanggan maybank2U disekitar Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Danial, Jamalulail (2004) Faktor yang mempengaruhi penglibatan dalam program latihan di sektor awam: Satu kajian di Kompleks Jabatan Pertanian Ayer Hitam Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Ee, Khor Chen (2004) Pengukuran tahap kepuasan pelanggan dalam industri perkilangan . Kajian kes di Amcor Fibre Packging (M) Sdn Bhd Senai Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Ghalip, Ammar Yassin (2004) Arab Travellers Images of Malaysia: Comparison of Push and Pull Factors in Technological Mediated Environment. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Habil, Hadina and Md. Yusof, Masdinah Alauyah and Bunari, Ghazali and Ibrahim, Karni and Jan, Nurjannah (2004) Asynchronous learning environment in english for civil engineering. Project Report. Faculty of Management and Human Resources Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Hanapiah, Mohd. Faisal (2004) English language and the language of development : a Malaysian perspective. Jurnal Kemanusiaan (3). pp. 107-120. ISSN 1675-1930

Haron, Hazlin (2004) Keberkesanan program skim latihan graduan (SLG) terhadap peningkatan pengetahuan , kemahiran dan sikap pelatih dalam menempuh alam pekerjaan : satu kajian di Institut Teknologi Maklumat Cosmopoint Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Harun, Notee (2004) Pengaruh reka bentuk latihan terhadap pemindahan latihan (persepsi peserta program latihan kerajaan elektronik,institut tadbiran awam negara,kampus wilayah selatan). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

I Ali, Raja Normala (2004) The implication of e-commerce on indirect tax revenue : a case study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idrus, Durrishah and Ab. Rahman, Hamidah and Mahmood, Husain and Mad Shah, Ishak and Mahmud, Norashikin (2004) Kajian sikap golongan berpotensi terhadap penyertaan dalam proses pilihanraya: satu kajian kes di Negeri Johor. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Idrus, Durrishah and Ab. Rahman, Hamidah and Ashari, Hapriza and Zaini, Fadilah and Jamil, Rossilah and Muktar, Syaharizatul Noorizwan (2004) Level of awareness of UTM staff on occupational safety and health at the work place. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Jaafar, A. Rahman (2004) Pembelajaran organisasi dalam pembangunan sumber manusia di Jabatan Agama Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Jaafar, Haliza and Zainal Abidin, Hafilah and Azahar, Zairus Norsiah and Hashim, Affendi (2004) Use of learning resources on the World Wide Web (WWW) among UTM Students In Project Based Learning for English Academic Purpose. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Jamil, Rossilah (2004) Human capital : a critique. Jurnal Kemanusiaan (4). pp. 10-16. ISSN 1675-1930

Japar, Abdul Manap (2004) Hubungan Antara Attribut Psikologi & Kompetensi Dengan Pencapaian Usahawan Bioteknologi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Ahmad and Omain, Siti Zaleha and Abdul Majid, Norazman and Md. Som, Hishamudin and Shamsuddin, Ahmad Sharifuddin (2004) Service quality in higher education: management student's perspective. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Khalid, Esa (Penyelenggara) and Abd. Hamid, Mohd. Azhar (Penyelenggara) (2004) Beberapa aspek tamadun Melayu, India, China dan Jepun. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0355–5

Koe, Wei Loon (2004) Entrepreneurship motivation among UTM technical and non technical undergraduate students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Kuang, Tiek Meng (2004) Automasi Dan Rekabentuk Kerja : Kajian di kilang ABC. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Kumala, Santi (2004) Using MIS For Healthcare Business Remodeling: Implementation Of EMR For Private Clinic. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Lehat, Mohd. Lezam (2004) Sistem pengurusan jurnal atas talian untuk jurnal teknologi maklumat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Mad Shah, Ishak (2004) Elemen psikologi pengguna dalam pengiklanan. Jurnal Kemanusiaan (4). pp. 45-52. ISSN 1675-1930

Mad Shah, Ishak (2004) Psikologi industri & organisasi jilid 2. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0336–9

Mad Shah, Ishak and Rahim, Mohd. Johan (2004) Ganjaran intrinsik dan ekstrinsik serta hubungannya dengan komitmen terhadap organisasi : satu kajian dl kalangan kakitangan pembantu tadbir di Majlls Perbandaran Muar, Johor. Jurnal Kemanusiaan (3). pp. 85-94. ISSN 1675-1930

Mad Shah, Ishak and Rahim, Mohd. Johan (2004) Ganjaran Intrinsik dan ekstrinsik dan Hubungannya dengan Komitmen terhadap Organisasi: Satu Kajian di Kalangan Kakitangan Pembantu Tadbir di Majlis Perbandaran Muar, Johor. Universiti Teknologi Malaysia . pp. 85-96. ISSN 1675 -1930

Mahdi, Nor Haslinda (2004) The Effectiveness of Lead Time Subsystem in Kenwood Electronic Technology (M) Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Mastor, Nor Hamimah and Md. Som, Hishamuddin and Rajab, Azizah and Mohamed Saat, Maisarah (2004) Application of intellectual capital in management accounting practices. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Md. Ali, Azlah and Md. Som, Hishamuddin and Bujang, Siti Mariam and Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah (2004) Aktiviti Keusahawanan di Kalangan Ibu Tunggal di Negeri Johor : Kajian Terhadap Faktor Penglibatan dan Kejayaan Dalam Bidang Perniagaan. Jurnal Kemanusiaan (4). pp. 53-75. ISSN 1675-1930

Md. Ali, Azlah and Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah and Md. Som, Hishamuddin and Muktar, Syaharizatul Noorizwan (2004) Kesan kewujudan hypermarket ke atas peniaga Melayu di Johor. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Md. Junoh, Adnan and Abdul Hamid, Mohd. Azhar (2004) Pembelajaran non-formal di kalangan orang dewasa: kajian perbandingan antara petani,nelayan dan peneroka Felda. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Md. Shah, Ishak and Ab. Rahman, Hamidah and Ashari, Hapriza and Mohd. Khalid, Aminah (2004) Gangguan seksual di tempat kerja: kajian ke atas mangsa dan pelaku di sekitar Johor Bahru, Johor. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Md. Yassin, Noor Liza (2004) Analisis mengenai faktor-faktor penerimaan pelanggan terhadap perkhidmatan telefon mudah alih : Kajian kes di Celcom (Malaysia) Berhad, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Md. Yusof, Masdinah Alauyah and Wan Mansor, Wan Fara Adlina and Mohd. Noor, Faizah and Abdul Razak, Noor Zainab and Salam, Abdul Rahim (2004) Self-access learning programme: analysing students' language learning needs and evaluating learning metarials. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Mohamad, Nazatul Shima (2004) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan job management system (JMS) di SAJ Holdings Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Mohamad , Nazatul Shima (2004) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan sistem Job Management System (JMS) di pusat Operasi SAJ Holdings. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mazura (2004) Kajian terhadap keberkesanan sistem pengesanan imej cek dan hubungannya dengan kualiti kerja : Satu Kajian kes keatas pekerja SPICK KL, RHB Bank Berhad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Mohamed Saat, Maisarah and Mohd. Jamal, Noriza and Othman, Aniza (2004) Lecturers' and students' perceptions on ethics in academia and lecturer-student interaction. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd Nain, Ahmad Shukry (2004) Conflict Perspectives in Analyzing and Understanding Organizational Behavior. Jurnal Kemanusiaan . pp. 1-9. ISSN 1675-1930

Mohd Nasir, Zaliza (2004) Hubungan Iklim Organisasi Dengan Motivasi Kerja : Satu Kajian Perbandingan Antara Dua Organisasi. (Unpublished)

Mohd. Ariff, Lily Suriani and Ungku Ahmad, Ungku Norulkamar and Abdul Rahman, Siti Aisyah (2004) Hubungan kepuasan komunikasi dengan komitmen terhadap organisasi di kalangan pekerja teknikal: kajian kes di Flextronics International, Senai, Johor. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin (2004) Tradisi keilmuan dan pendidikan dalam Tamadun Melayu di Nusantara. Jurnal Kemanusiaan (3). pp. 48-62. ISSN 1675-1930

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin and Idrus, Durrishah and Mursib, Gurupiah and Md. Junoh, Adnan and Bunari, Ghazali and Abdul Hamid, Mohd. Azhar and Bakri, Mohd. Sharil (2004) A study on the readiness of university students to use E-Learning Tool : a case study of University Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin and Mahmood, Husain and Md. Junoh, Adnan and Hassan, Zainuddin and Othman, Muhammed Fauzi and Abdul Hamid, Mohd. Azhar and Shamsuddin, Ahmad Sharifuddin (2004) Kecenderungan membuat pilihan dalam pembelian runcit di kalangan masyarakat Melayu bandar. satu kajian kes di Johor Bahru,Johor. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Nain, Ahmad Shukri (2004) Conflict perspectives in analyzing and understanding organizational behavior. Jurnal Kemanusiaan (4). pp. 1-9. ISSN 1675-1930

Mohd. Nain, Ahmad Shukri (2004) Sains Tingkah Laku : Beberapa Cabaran dan Trend. Jurnal Kemanusiaan (3). pp. 129-142. ISSN 1675-1930

Mohd. Osman, Mohd. Hassan (2004) Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan usahawan kredit mikro di Negeri Johor. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Osman, Mohd. Hassan (2004) Faktor-faktor yang telahmendorong graduan dan alumni Universiti Teknologi Malaysia menceburi bidang keusahawanan. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Zaki, Suhanom (2004) Hubungan antara tahap kefahaman terhadap e-pembelajaran dan kesediaan pembelajaran arahan kendiri di kalangan staf akademik Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Naim, Noor Aishah (2004) Keberkesanan pemindahan teknologi dalam Industri petrokimia di Malaysia: Kajian kes di MTBE Sdn. Bhd, Gebeng, Kuantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Wai Seng (2004) Satu Kajian terhadap tahap kepuasan pengguna dalam perkhidmatan terminal layan diri yang di sediakan oleh bank-bank : Satu Kajian di sekitar kawasan Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Nik Mohamed, Nik Mohd. Zuki and Hasan Yudie Sastra, Hasan Yudie Sastra and Salit, Mohd. Sapuan and Ismail, Napsiah and Arora, Prithivi Raj and Abdul Hamid, Abu Bakar (2004) Vendor involvement and concurrent engineering : methods in reducing development time for new model in automotive industry. Jurnal Kemanusiaan (4). pp. 17-23. ISSN 1675-1930

Osman, Idris (2004) Tahap motivasi dan pencapaian usahawanan : satu kajian kes ke atas usahawan kecil melayu MARA,Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Panatik, Siti Aisyah and Mad Shah, Ishak and Rajab, Azizah (2004) Kajian terhadap proses membuat keputusan dalam tingkah laku membeli di kalangan pengguna: kajian kes di Johor Bahru. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Pitrianus, Gunawan (2004) Pengurusan Strategik Politeknik Caltex Riau (PCR) ke arah penghasilan lulusan yang berorentasikan Industri: Satu Kajian Menurut Persepsi Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Pong, Aenny Tyng Tyng (2004) Kajian Hubungan Antara Komunikasi Ke Bawah Di Peringkat Pengurusan-Subordinat Dengan Prestasi Pekerja Di Majlis Bandaraya Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Rohani, Azmi (2004) Hubungan gaya kepimpinan ketua jabatan dengan motivasi terhadap latihan di kalangan pegawai-pegawai perkhidmatan tadbir negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Selamat, Ruzita and Ungku Ahmad, Ungku Norulkamar and Abd. Razak, Noor Zainab and Ali, Lokman and Abdul Aziz, Azian and Sheik Ahmad, Fauziah and Ahmad Khalid, Aminah (2004) An investigation into the teaching-learning environment of the Faculty of Management and Human resource Development: towards the establishment of an optimal environment for the pursuit of excellence in teaching and learning. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Shaari, Roziana (2004) A practice of knowledge sharing : a case study in a public service organization. Jurnal Kemanusiaan (3). pp. 121-126. ISSN 1675-1930

Sidek, Ahmad Fuad (2004) Persepsi kakitangan terhadap pelaksanaan pengurusan kualiti menyeluruh : satu kajian di Bank Muamalat Malaysia Berhad,kawasan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Siew, Haw Siong (2004) Tahap kecekapan teknologi maklumat : Persepsi guru Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Sim, Chee Chong (2004) Strategi Teknologi Dan Hubungannya dengan Prestasi Syarikat: SAtu Kajian ke atas Syarikat Berasaskan Teknologi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Soon, Koon Leng (2004) Information technology adoption among small businesses. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Suleiman, Ebi Shahrin and Baharun, Rohaizat and Simpol, Mohd. Sallehuddin (2004) Changing skills required by the industries: perceptions of what makes business graduates employable. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Tai, Chee Yung (2004) Measuring Customer Satisfaction on yhe Serviuce Quality: A Case Study of T&T Engineering Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Tajuddin, Norashuha (2004) Kursus Latihan Etems (English Teaching For Mathematic And Science ) Dikalangan Guru Di Daerah Johor Bahru : Satu Kajian Perbandingan Antara Reaksi Dan Pembelajaran Peserta Dengan Hasil Di Tempat Kerja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, FPPSM.

Wan Ismail, Wan Khairuzzaman and Fitri Yani, Neng Sri Novi (2004) Hubungan penggunaan automasi industri dengan prestasi kerja : kajian kes di Pt. Simen Padang Indonesia. Jurnal Kemanusiaan, 3 . pp. 1-17. ISSN 1675-1930

Wan Mansor, Wan Fara Adlina and Zakaria, Mohamad Hassan and Mustaffa, Faizal Yamimi (2004) Social and communication skills in english through virtual or simulated environment. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Yatim, Zulkifli (2004) Hubungan di antara hukuman dengan perubahan sikap: Satu kajian kes di kalangan operator pengeluaran wanita di Sharp Manufacturing Corporation (Malaysia) Sdn. Bhd Batu Pahat, Johor. (Unpublished)

Yong, Boon Lim (2004) Kajian terhadap persepsi dan aplikasi feng shui dalam premis perniagaan di Miri, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Zaini, Fadilah (2004) Ketuhanan dan Manusia dalam Pembentukan Peradaban Manusia Menurut Perspektif Islam. Jurnal Kemanusiaan . pp. 97-107. ISSN 1675 -1930

Zaini, Fadilah and Ab. Rahman, Hamidah and Md. Shah, Ishak and Abd. Kadir, Hamdan (2004) Pengaruh pelajar lembut terhadap perkembangan sahsiah pelajar dan imej UTM menuju ke arah "World Class University". Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

This list was generated on Thu Sep 28 06:04:40 2023 +08.