Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 38.

Abdul Ghafar, Mohamad Najib (2004) Dinamika sistem pendidikan tinggi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0341–5

Abdul Ghafar, Mohamad Najib (2004) Pembangunan organisasi di Malaysia: projek pendidikan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0330–X

Abdul Majid, Fadzilah Adibah and Md. Salleh, Liza and Jusoh, Mazura and Borham, Abdul Jalil (2004) Educating Engineers: Contribution Of Muslim Women Educators In Universiti Teknologi Malaysia. In: Contribution of Muslim Women Engineering Educators of UTM to the Society, March 2004, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Ahmad, Ibrahim and Aris, Baharuddin and Harun, Jamalludin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Proses Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Subjek Sains Komputer. In: Persidangan Antarabangsa Pertama UPSI-UPI, 9-10 August 2004, Hotel Renaissance, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Buntat, Yahya (2004) Integrasi kemahiran "employability" dalam program pendidikan vokasional pertanian dan industri di Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ganesen, P. and Osman, S. and Abu, M. S. and Kumar, J. A. (2004) The relationship between learning styles and achievement of solving algebraic problems among lower secondary school students. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (9). pp. 2563-2574. ISSN 2005-4238

Hamdan, Abdul Rahim (2004) Student study approach preferences and motivation in teacher training in Malaysia. PhD thesis, University of Surrey,Department of Educational Studies, School of Arts.

Harun, Jamalludin (2004) Pembinaan dan penilaian keberkesanan sistem pembelajaran berasaskan masalah menerusi web bagi program perguruan. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Hadist dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004, Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Quran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004 , Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd. Ismail and Afgani @ Eusoff, Yendo (2004) Pembentukan tatacara kehidupan beradab: keperluan asas kanak-kanak Islam. In: Simposium Kebangsaan Kanak-kanak Menurut Perspektif Islam, 21-22 Julai 2004, Pulau Pinang. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohammad, Azhar and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Asas kebahagiaan rumahtangga mengikut paradigma al-Nawawi. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 29 September 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Pendidikan akhlak kepada Allah S.W.T.: nadi penggerak pembangunan peradaban Insan. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi.

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Abu Bakar, Zainudin and Surif, Johari and Sim, Winnie Siew Li (2004) Relationship between cognitive styles,levels of cognitive thinking and chemistry achievement among form four science students. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Lim , Yak Hong (2004) Pembentukan kerangka isi kandungan kurikulum untuk penyelia pendidikan di Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lu, Xiupeng (2004) Implementation of e-readers in a high sechool level English classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Nordin, Aziz and Husin, Hassan and Jonid, Muslim (2004) Scientific language and its implication on science learning among schools students which undergo english medium of instruction. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Saman, Norliah (2004) Pembangunan dan penilaian perisian PBK bertajuk promosi berasaskan teori motivasi ARCS. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sulaiman, Esah (2004) Pengenalan pedagogi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0353–9

Surif, Johari (2004) Pembinaan dan keberkesanan perisian prototaip berasaskan model generatif-metakognitif bagi konsep asas jirim dalam fenomena fizikal. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Yahya, Syed Mohd. Asri and Md. Ninggal, Mohd. Tajudin (2004) Merekabentuk dan membangunkan perisian alat ukur pengujian psikologi berasaskan teknologi perkhidmatan web: kajian fasa pengujian dan fasa implementasi pembangunan e-kaunseling. (peringkat ii). Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Vicziany, Marika and Puteh, Marlia (2004) Vision 2020, the Multimedia Supercorridor and Malaysian Universities. Asia Examined: Proceedings of the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia . pp. 1-21.

Wan Bakar, Wan Norliza (2004) Kajian perbezaan persepsi dan strategi penyelesaian masalah pakar dan novis bagi topik penggunaan kalkulus dalam matematik perniagaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yahaya, Azizi (2004) Bullying. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2004) Enhancing intrinsic motivation and parenting to help underachieving students to perform well in school. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-10. (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2004) Self Concepts and Motivation To Learn Among Students. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-17. (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2004) Total Reflection of Self Concept. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-13. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Latif, Jaafar Sidek (2004) Bab 3: Pembentukan konsep kendiri. In: Membentuk Identiti Remaja. PTS Publication. ISBN 983-192-759-1

Yahaya, Azizi and Abd. Rahman, Mohd. Anuar and Afaud, Hamdan Zainal (2004) Pengupayaan dalam pengurusan sekolah: satu tinjauan di kalangan pengurus pertengahan dikalangan pengurus pertengahan di sekolah menengah di bandar Johor Bahru. In: Seminar Pengurusan dan Kepimpinan ke-12, 6-9 Dec 2004, Institut Aminuddin Baki.

Yahaya, Azizi and Abd. Rahman, Mohd. Anuar and Hassan, Mohammad Yusope (2004) Gaya pemudah cara di sekolah: sejauhmanakah pengetua-pengetua mengamalkannya. In: Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan, 2004.

Yahaya, Azizi and Boon, Yusof and Ramli, Jamaludin and Latif, Jaafar Sidek and Yahaya, Fawziah and Abdul, Amir Hamzah (2004) Psikologi sosial. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0344–X

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Ismail, Sharifudin (2004) Tingkah laku kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan tekanan kerja dan keberkesanan organisasi di beberapa buah sekolah terpilih di Negeri Sembilan. In: Seminar Pengurusan dan Kepimpinan ke-12 IAB, 6-9 Dec 2004.

Yahaya, Azizi and Yahaya, Nordin and Ismail, Sharifudin (2004) Tingkah laku kepimpinan pengetua dan hubungan dengan tekanan kerja dan keberkesanan organisasi, di beberapa buah sekolah terpilih di Negeri Sembilan. In: Seminar Kebangsaan Kepengetuaan, 1 Oct 2004, Institut Aminuddin Baki.

Yahaya, Azizi and Yow, Kiaw Geok (2004) Keberkesanan program pemulihan akhlak di Sekolah Henry Gurney Tunas Bakti. In: Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 Sept 2004, Hotel City Bayview, Langkawi.

Yahaya, Azizi and Ismail, Mazni (2004) Faktor-faktor yang mempengaruhi stres di kalangan guru-guru sekolah menengah di empat buah negeri di Malaysia. In: Seminar antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 Sept 2004, Hotel City Bayview, Langkawi.

Yahaya, Azizi and Ismail, Norimah (2004) Hubungan antara sejarah silam dengan perkembangan personaliti di kalangan pelajar bandar dan luar bandar. In: Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 Sept 2004, Hotel City Bayview, Langkawi.

Yahaya, Azizi and Ma'alip, Halimah (2004) Strategies to eradicate bullying in secondary schools. In: Seminar Antarabangsa APECA 15 Biennial Conference - Workshop 2004, 23-24 Nov 2004, Eden Hotel, Johor Bahru.

Zainol Abidin, Husna and Md. Din, Norashidah and Fisal, Norsheila (2004) Provisioning QoS using DiffServ with hierarchical scheduling. In: Tencon 2004: 2004 IEEE Region 10 Conference: Proceedings: Analog and Digital Techniques in Electrical Engineering. TENCON-IEEE Region 10 Conference Proceedings, A-D . IEEE, USA, pp. 597-600. ISBN 0-7803-8560-8

This list was generated on Mon Oct 2 10:00:29 2023 +08.