Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book | Thesis
Number of items at this level: 44.

Article

Ab. Rahman, Hamidah and Abd. Kadir, Hamdan (2003) Modul intervensi keganasan rumahtangga (penderaan anak) dan jenayah remaja (juvana) : cadangan pendekatan untuk belia dan NGO. Jurnal Kemanusiaan (2). pp. 1-19. ISSN 1675-1930

Abd. Hamid, Abu Bakar (2003) Vendor development program among small and medium industries (SMIs) : a Malaysian experience. Jurnal Kemanusiaan (2). pp. 163-177. ISSN 1675-1930

Abd. Hamid, Mohd. Azhar and A. Kasim, Othman (2003) Mortimer J. Adler : sorotan idea dan Pemikiran Failasuf Pascamoden. Jurnal Kemanusiaan (2). pp. 53-73. ISSN 1675-1930

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2003) Graduan berakhlak mulia dan beretika pemangkin generasi madani. Jurnal Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-17. ISSN 1675-1930

Ali Khan, Mohd. Noor Azli (2003) Konsep dan bukti empirikal pendedahan perubahan perakaunan. Jurnal Kemanusiaan, 16 (1). pp. 1-14. ISSN 1675-1930

Baharun, Rohaizat (2003) Kepuasan pengguna selepas pengiktirafan ISO 9001 : kajian kes sebuah fakulti di Universiti Teknologi Malaysia. Jurnal Teknologi E (38E). pp. 15-26. ISSN 0127-9696

Dora, Mohd. Taib and Din, Sabariyah and Safar, Ajmain and Ab. Rahman, Hamidah and Mohd. Mansor, Puteri Khairul Bariah and Abd. Kadir, Hamdan (2003) Strengthening of Johor Family Institution. Jurnal Kemanusiaan (2). pp. 125-137. ISSN 1675-1930

Hanapiah, Mohd. Faisal (2003) Managing a big crisis at Hitachi Electronic Devices (M) Sdn. Bhd. Jurnal Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-10. ISSN 1675-1930

Idrus, Durrishah (2003) New economic policy and the birth of Malaysia’s own industrial relations system. Jurnal Kemanusiaan, 16 (1). pp. 1-28. ISSN 1675-1930

Kunju Pillai Laxman, Lekha (2003) The concept of rights, its impact and importance on women in contemporary societies : a legal overview. Jurnal Kemanusiaan, 16 (1). pp. 1-7. ISSN 1675-1930

Low, Hock Heng (2003) Globalisation, business and environmental management : to correct the broken compass. Jurnal Kemanusiaan, 16 (1). pp. 1-13. ISSN 1675-1930

Mad Shah, Ishak and Md. Nor, Zainorazlin (2003) Faktor-faktor kerja berpasukan dan pengaruhnya kepada prestasi. Jurnal Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-11. ISSN 1675-1930

Mahmood, Husain (2003) Cabaran dan masa depan kerjaya dalam konteks pembangunan sumber manusia. Jurnal Kemanusiaan, 16 (1). pp. 1-8. ISSN 1675-1930

Mohd. Balwi, Mobd. Koharuddin (2003) Sains perubatan naturalistik Melayu : satu kajian awal. Jurnal Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-8. ISSN 1675-1930

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin (2003) Ketamadunan Melayu dan Sains : satu analisis awal ke atas pencapaian masyarakat Melayu dalam bidang sains. Jurnal Teknologi E (39E). pp. 47-61. ISSN 0127-9696

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin (2003) Terjahan pensejagatan menggugat bahasa dan jati diri Melayu? Jurnal Kemanusiaan, 16 (1). pp. 1-18. ISSN 1675-1930

Mohd. Kosnin, Azlina and Sayuti, Saniah and Rajab, Azizah and Wan Zakaria, Wan Zarina (2003) Pengaruh amalan keibubapaan terhadap penghargaan kendiri pelajar peringkat awal dewasa. Jurnal Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-11. ISSN 1675-1930

Othman, Muhammed Fauzi and Othman, Muhammad Fuad and Othman, Zaheruddin and Mustafa, Jamaludin (2003) Penyertaan politik masyarakat dalam pilihanrava : kajlan kes pilihanraya umum ke sepuluh 1999 di negeri Johor. Jurnal Kemanusiaan (2). pp. 178-199. ISSN 1675-1930

Panatik @ Abd. Rahman, Siti Aisyah (2003) Teknologi multimedia di Malaysia : implikasinya terhadap identiti muslim. Jurnak Kemanusiaan, 17 (2). pp. 1-10. ISSN 1675-1930

Thukiman, Kassim (2003) Perancangan dan pengurusan strategik organisasi : suatu analisis. Jurnal Kemanusiaan, 16 (1). pp. 1-9. ISSN 1675-1930

Thukiman, Kassim and Idrus, Durrishah (2003) Keganasan antarabangsa : suatu tinjauan awal. Jurnal Kemanusiaan (2). pp. 149-162. ISSN 1675-1930

Yusoff, Mohd. Effandi and Shamsuddin, Ahmad Sharifuddin (2003) Muslim consumer attitude towards Islamic Finance products in a Non Muslim Country. Jurnal Kemanusiaan (2). pp. 94-103. ISSN 1675-1930

Zainal, Zaidah (2003) Critical review of reading model and theories in first and second language. Jurnal Kemanusiaan (2). pp. 104-124. ISSN 1675-1930

Monograph

Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah and Md. Som, Hishamuddin and Omar, Rozeyta and Panatik @ Abd. Rahman, Siti Aisyah (2003) Aktiviti keusahawanan di kalangan ibu tunggal di Johor. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Baharun, Rohaizat and Abdul Hamid, Abu Bakar and Hashim, Noor Hazarina (2003) Comparative analysis of managerial practices in small medium enterprises in Malaysia. Project Report. Faculty of Management and Human Resource Development, Skudai, Johor. (Unpublished)

Kunju Pillai Laxman, Lekha and Md. Som, Hishamuddin and Mohamed Saat, Maisarah (2003) A study on sexual harassment in small and medium enterprises of Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Low, Hock Heng and Md. Som, Hishamuddin and Omain, Siti Zaleha (2003) An assessment of the levels of ethical perception among public University student in Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Low, Hock Heng and Omain, Siti Zaleha and Md. Som, Hishamuddin (2003) Perkongsian pengetahuan di kalangan industri kecil dan sederhana di Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Mohd. Salleh, Norliza and Sh. Ahmad, Fauziah and Baharun, Rohaizat and Ismail, Kamariah (2003) Women participation in business:a focus on franchising venture. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Soehod, Khairiah and Kunju Pillai Laxman, Lekha (2003) Law on safety and health in Malaysia. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Book

Mohd. Nain, Ahmad Shukri and Md. Yusoff, Rosman (2003) Konsep, teori, dimensi & isu pembangunan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0312–1

Thesis

Azizan, Anim Zalina (2003) Meninjau kesedaran dan komitmen pengurusan pengetahuan (KM) dengan melihat aspek penggunaan dan kepentingannya di kalangan pentadbir Universiti dan Fakulti di UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Cheong, Sook Fen (2003) Penilaian tahap keupayaan penyelidikan dan pembangunan : kajian kes di Syarikat Kenwood Electronics,Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Chew, Boon Cheong (2003) Implementation differentiating and positioning strategy for market offering in Malaysian market : case study in UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Ghazali, Norizan (2003) Hubungan komunikasi ke bawah pentadbiran guru dengan kepuasan kerja guru-guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

Habil, Hadina (2003) Patterns of electronic mail discourse in two Malaysian organisations. PhD thesis, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor, Modern Languages and Communication.

Jani, Shazali (2003) Faktor - faktor penghalang kepada penyertaan dalam program latihan di kalangan kakitangan pejabat pertubuhan keselamatan sosial Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Kumar, Vasukey Palany (2003) Proses pemerolehan teknologi pengesan banjir telemetri : satu kajian di jabatan pengairan dan saliran negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Lau, Kok Wai (2003) A study to determine the level of compliance to eudralex good manufacturing practice (GMP) guidelines for licensed pharmaceutical and over the counter product manufacturers in Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Lee, Meng Ling (2003) The relationships between transformational leadership behaviours and individual innovative behaviours from the perspective of subordinates. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Mok, Kim Man (2003) Penilaian program latihan jangka panjang bahasa Jepun di Institusi Bahasa Jepun, Urawa, Jepun. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Mok, Lim Sum (2003) Keusahawanan firma dan pencapaian : kajian firma-firma di Johor Technopark. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Tan, Mei Shun (2003) Sejauhmanakah pelaksanaan pengurusan kualiti menyeluruh di kalangan guru sekolah-sekolah bestari yang tersenarai dalam projek rintis sekolah bestari di Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

Zakariya, Zurihanmi (2003) Kesediaan institusi pendidikan tinggi awam dalam melahirkan pekerja berasaskan pengetahuan (K-Pekerja) : satu kajian kes di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management and Human Resource Development.

This list was generated on Sat Sep 30 12:28:18 2023 +08.