Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 41.

Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Mohd. Yusof, Sanitah and Khalid, Esa and A. Kassim, Othman (2003) Kreativiti, Invensyen Dan Inovasi: Suatu Cadangan Matapelajaran Pada Peringkat Sekolah Menengah. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Hassan, Zainudin and Khalid, Esa and Abu Kassim, Othman (2003) Pendidik kreatif sebagai teras transformasi literasi kreatif di Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

Abd. Hamid, Mohd. Azhar and Othman, Muhammad Fauzi and Hassan, Zainudin and A. Kassim, Othman (2003) Pendidikan bukan formal (PBF) di Malaysia: cabaran dan hala tuju Wawasan 2020. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

Abdul Ghafar, Mohd. Najib (2003) Reka bentuk tinjauan soal selidik pendidikan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–62–0310–5

Abdul Rahman, Nor Aini (2003) Characteristics of an effective sales presentation : perspectives from two different discourse communities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu, Mohd. Salleh and Idris, Ahmad Kamal and Mohamad, Mohd. Nor and Madros, Nor Haliza (2003) Kajian perbandingan secara komprehensif ke atas pelajar bumiputera lepasan SPM berbanding pelajar lepasan sijil matrikulasi yang mengikuti kursus pengajian di UTM. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Abu Bakar, Salwa (2003) Pembinaan dan penilaian perisian pembelajaran pecahan berasaskan analisis kesilapan. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu, Baharin and Md. Johan, Othman and Syed Mansor Alhabshi, Syed Mohamed Shafeq (2003) Interactive contrasting learning styles : their impact on university student's learning orientations study skills and academic achievements. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Ahmad, Ibrahim (2003) Profesion Keguruan Pilihan Terakhir ? : Suatu Tinjauan. In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Masrom, Zainuddin (2003) Amalan etika profesion perguruan di kalangan guru-guru Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Kulai Johor. satu tinjauan. Jurnal Teknologi E (38E). pp. 65-74. ISSN 0127-9696

Buntat, Yahya and Rajuddin, Mohd. Rashid and Selamat, Kandar and Damsuki, Jailani (2003) Keberkesanan Perlaksanaan Mata Pelajaran Kompenan Kemahiran Hidup (Sains Pertanian) Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Pontian Berdasarkan Model Kipp. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Omar, Rozali and Syed Mansur, Syed Mohamad Syafeq (2003) Kesan pengiktirafan MS ISO 9002 terhadap psikologi dan situasi kerja guru-guru dan kakitangan sekolah: satu tinjauan. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Sanapi, Rozita (2003) Tahap Penghayatan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Pelajar-Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Semasa Menjalankan Kerja Amali Bengkel. Jurnal Teknologi E (39E). pp. 63-76. ISSN 0127-9696

Hamzah, Rohana and Othman, Widad and Tieu, Winson Chiong Sin (2003) Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Yang Mengikuti Program Pendidikan Jarak Jauh (Pjj) Di Pusat Pembelajaran Space Di Universiti Teknologi Malaysia. In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

Hassan, Habibah and Nordin, Shahrom (2003) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengukur Dan Kemahiran Mengenal Pasti Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Merentas Aliran*. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah and Ruskam, Aminuddin and Mohamed, Ahmad Kilani and Harun, Zulkefli (2003) Pengaruh pemikiran al-Imam al-Nawawi di kalangan guru-guru Takmir di Negeri Johor. Project Report. Fakulti Tamadun Islam, Skudai Johor. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Ambrose, Marie Stella and Heng, Lee Ling (2003) Penggunaan Istilah Kimia dan Hubungannya dengan Penyelesaian Masalah Konsep Mol: Satu Kajian Kes di Kalangan Pelajar Tahun Dua Jurusan Pendidikan Pendidikan Kimia, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

Kassim, Abu Hassan and Hussin, Rohana (2003) Tahap penguasaan kemahiran proses sains dan hubungannya dengan pencapaian kimia di kalangan pelajar tingkatan empat daerah Johor Bahru. In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

Kassim, Abu Hassan (2003) Pengajaran-Pembelajaran Kimia Di Sekolah Menengah: Ke Manakah Arah Tujunya ? In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

Lok, Yian Yian and Amin, Norsarahaida and Pop, Ioan (2003) Unsteady boundary layer flow of a micropolar fluid near the rear stagnation point of a plane surface. International Journal of Thermal Sciences, 42 (11). pp. 995-1001. ISSN 1290-0729

Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2003) Permasalahan pengajaran nahu bahasa arab kepada pelajar sarjana muda sains serta pendidikan (pengajian islam) Universiti Teknologi Malaysia dan penyelesaiannya. In: International Seminar on LSP in Practiceice: Responding to Challenges' p, 2003, Hotel Eden Garden, Johor Bahru. (Unpublished)

Mohd Nor, Mohad Anizu and N., Kumaraswamy and R., Singh and M., Rusli (2003) Mental toughness profile as one of psychological predictors of injuries among Malaysian professional football players. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin and Hassan, Zainudin (2003) Pendidikan ketamadunan dan cabaran pembinaan Bangsa Malaysia : sejauhmanakah ia mampu memupuk nilai-nilai jati diri, persamaan, toleransi, persefahaman dan kejayaan di kalangan pelajar universiti . Satu perbincangan. In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

Ng, Sar Ee (2003) Hubungan antara kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Puteh, Marlia and Hussin, Supyan (2003) Internet and language teaching. In: Konvensyen PTPM, Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia ke-16, 13-16 June 2003, City Bayview Hotel, Melaka.

Selamat, Kandar and Buntat, Yahya and Rajuddin, Mohd. Rashid (2003) Mata pelajaran vokasional (mpv) di sekolah menengah harian: penyediaan guru mpv, isu dan cabaran. In: Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. (Unpublished)

Shariffudin, Rio Sumarni and Omar, Abdul Hafidz and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2003) Reka bentuk dan keberkesanan perisian multimedia membaca-faham berasaskan gambaran visual bagi kanak-kanak prasekolah. In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

Sulaiman, Esah and Aris, Baharuddin and Ali, Mohamad Bilal and Sharifuddin, Rio Sumarni and Tasir, Zaidatun and Zahiri, Megat Aman and Atan, Noor Azean and Abdullah, Zaleha and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2003) E-supervision dalam program latihan praktik pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Sulaiman, Esah (2003) Amalan profesionalisme perguruan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0320–2

Tan, Ten Nai and Mohamed, Mohini (2003) Kajian kes terhadap jenis tingkah laku metakognitif dalam penyelesaian masalah matematik. In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abd. Karim, Shareeza and Yahaya, Nordin (2003) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Di Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik N. Sembilan. In: National Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 Oct 2003, Puteri Pan-Pacific, Johor Bahru.

Yahaya, Azizi and Geok, Yow Kiaw (2003) The development of self-esteem among school students. In: The 4th Comparative Education Society of Asia (CESA) Biennial Conference, 21-22 Jul 2003, Bandung, Indonesia.

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Abd. Rahman, Mohd. Anuar (2003) Parents role in developing of self esteem in children. In: National Seminar Persidangan Kebangsaan Pendidikan Pra-sekolah 2003, 17-19 Dec 2003, Hotel Promede, UMS, Sabah.

Yahaya, Azizi and Hussin, Isyanuddin and Alias, Ahmad Zairi (2003) Permasalahan pembelajaran dalam mata pelajaran teknologi kejuruteraan: satu tinjauan di sekolah-sekolah menengah dalam daerah Batang Padang, Perak Tengah dan Hilir Perak. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Sihes, Ahmad Johari and Ghazali, Shahzalina (2003) Amalan pembelajaran koperatif di kalangan guru-guru mata pelajaran teknik dan vokasional di tiga buah sekolah teknik di Selangor. In: Jurnal Teknologi. Siri kertas kerja penyelidikan (Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan) . Penerbit UTM, Johor, pp. 1-9. (Submitted)

Yahaya, Azizi and Sihes, Ahmad Johari and Ghazali, Shahzalina (2003) Amalan pembelajaran koperatif di kalangan guru-guru mata pelajaran teknik dan vokasional: sejauh manakah ia dilaksanakan di tiga buah sekolah teknik di Selangor. In: International Conference On Teaching and Teacher Education (UIAM), 16-18 Sept 2003, Crown Princess Hotel, Kuala Lumpur.

Yahaya, Azizi (2003) Keberkesanan menjalani latihan industri di kalangan pelajar-pelajar Politeknik Sultan Abd Halim Mu'adzam Shah, Bandar Darul Aman, Jitra, Kedah Darulaman. In: National Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 Oct 2003, Puteri Pan-Pacific, Johor Bahru.

Yahaya, Azizi and Hussin, Isyanuddin and Alias, Ahmad Zairi (2003) Permasalahan pembelajaran dalam mata pelajaran teknologi kejuruteraan: satu tinjauan di sekolah-sekolah menengah dalam daerah Batang Dalam, Perak Tengah dan Hilir Perak. In: National Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 Oct 2003, Puteri Pan-Pacific, Johor Bahru.

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin (2003) Keberkesanan pendidikan prasekolah KEMAS dan swasta: perbandingan mengikut persepsi ibu bapa. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Pra-sekolah 2003, 17-19 Dec 2003, Hotel Promede, UMS Sabah.

Yahaya, Azizi and Yow, Kiaw Geok (2003) Parents Role In The Children's Development Of Self-Esteem. In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Zaiden, Abdul Razak and Ismail, Sharifudin and Abdul Rahman, Zanariah (2003) Hubungan antara lokus kawalan dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah teknik. In: National Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 Oct 2003, Puteri Pan-Pacific, Johor Bahru.

This list was generated on Mon Oct 2 09:43:38 2023 +08.