Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 62.

Article

Abdul Ghafar, Mohd. Najib and Choong, Yoon Weng (2002) Perkaitan antara pengurusan masa dengan pencapaian akademik pelajar UTM. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 8 . pp. 71-92. ISSN 1394-1801

Arshad, Mohammad Yusof and Surif, Johari and Tan, Soo Yin and Daud, Dalina and Ibrahim@Sellakutty, Uthayakumari (2002) Kefahaman pelajar mengenai konsep zarah : perbandingan respon pelajar di Malaysia dan pelajar di United Kingdom. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 8 . pp. 21-38. ISSN 1394-1801

Buntat, Yahya (2002) Program Sekolah Ke Kerjaya (Skk): Konsep Dan Model Pelaksanaannya Di Sekolah-Sekolah Malaysia. Wadah@fp .

Choo, Hooi Ling and Arshad, Mohammad Yusof (2002) Penggunaan simulasi komputer bagi mengatasi kesukaran pelajar dalam meramal hasil tindak balas dalam persamaan kimia. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 8 . pp. 1-20. ISSN 1394-1801

Mohd. Tahir, Lokman and Abdul Rahman, Harnidon (2002) Peranan etika dalam kepimpinan pendidikan. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 8 . pp. 93-103. ISSN 1394-1801

Mustaffa, Mohamed Sharif and Ahmad, Roslee (2002) Bimbingan kerjaya menurut perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 8 . pp. 63-70. ISSN 1394-1801

Nazar, Roslinda and Amin, Norsarahaida (2002) Free convection boundary layer on an isothermal sphere in a micropolar fluid. International Communications in Heat and Mass Transfer, 29 (3). pp. 377-386. ISSN 0735-1933

Puteh, Marlia (2002) Language teaching via the internet: perception of english language teachers of higher learning institutions. Jurnal Teknikal & Kajian Sosial (JUTEKS), 1 . pp. 40-53. ISSN 1675-2228

Conference or Workshop Item

Yahaya, Azizi and Abd. Ghaffar, Mohd. Najib and Ismail, Sharifudin and Ramli, Jamaluddin (2002) Sources of stress and the coping style among trainees teacher in the teacher training colleges in Johor, Malaysia. In: Conference on The Challenge on Learning and Teaching in Brave New World?. Hatyai City College Thailand and School of Cognitive and Education, UUM, 14-16 Oct 2002, UUM, Sintok, Kedah.

Yahaya, Azizi and Halimah, Maalip and Abdul, Amir Hamzah and Ismail, Sharifudin (2002) Hubungan di antara konsep kendiri dengan kemahiran komunikasi terhadap Ppencapaian akademik pelajar di sekolah menengah di Johor Bahru. In: International Conference on The Challenge on Learning and Teaching in Brave New World. Hatyai City College Thailand and School of Cognitive and Education, UUM, 14-16 Oct 2002.

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Abd. Muthalib, Yusof and Yahaya, Noordin (2002) Keberkesanan aktiviti ko-kurikulum (sukan) : Perbandingan di antara sekolah menengah teknik dan sekolah menengah akademik harian. In: International Conference on Education For All. Renaissance Palm Garden Hotel Putrajaya by Faculty of Education UKM, 1-2 October 2002..

Yahaya, Azizi and Abdul, Amir Hamzah (2002) Sekolah Wawasan: sejauh manakah ia mampu melahirkan generasi bersatu padu di masa akan datang. In: Seminar Hari Kemerdekaan MPTI Johor, 2002, Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim (MPTI), Johor.

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Wan Hamid, Wan Zuraidah (2002) Hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. In: International Conference on The challenge on Learning and Teaching in Brave New World”. Hatyai City College Thailand and School of Cognitive and Education, UUM,14-16 October 2002, . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Kaur, Narinder (2002) The relationship between dimensions of personality, self concept and family influence on students in the FELDA Scheme. In: International Conference on The challenge on Learning and Teaching in Brave New World. Hatyai City College Thailand and School of Cognitive and Education, UUM, 14-16 Oct 2002.

Book

Seliman, Salbiah and Lou Dubois, Betty (2002) A handbook on oral presentations for speakers in engineering. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0249-4

Thesis

Abd. Latif, Mohd. Hamsam (2002) Keberkesanan perlaksanaan sistem penyeliaan pengajaran terhadap guru-guru kemahiran hidup bersepadu di sekolah menengah di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Razak, Athiyah (2002) Personaliti pelajar sekolah menengah dan tahap kemahiran berfikir dalam Bahasa Melayu : satu kajian kualitatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Ghani, Norsaleha (2002) Keberkesanan pembelajaran topik sumber tenaga bagi mata pelajaran fizik tingkatan 4 menerusi perisian multimedia interaktif : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Mohamad Fu'ad (2002) Pembangunan prototaip perisian subtopik menganalisis penambahan dan penolakkan warna sains tingkatan empat sekolah menengah bestari melalui penggunaan IPBK sebagai alat kognitif : suatu kajian kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Khalidah (2002) Faktor - faktor yang mempengaruhi keberkesanan penerapan kemahiran proses sains : amalannya di kalangan guru-guru sains di daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ali, Faizah (2002) Perlaksanaan kemahiran berfikir dalam pengajaran matematik di kalangan guru Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Johor Bahru, Johor Darul Takzim : satu kajian kualitatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ali, Fatimah (2002) Different approaches to teaching grammar : a case study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Arba, Baba (2002) Persepsi anggota paramedik dan anggota sokongan terhadap gaya kepimpinan ketua unit di Hospital Permai, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Aris, Ab. Rahim (2002) Kajian ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi stres (tekanan) dan niat untuk meninggalkan profesion perguruan di kalangan guru sekolah menengah dan sekolah rendah di Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Awang, Mohd. Noor (2002) Aspek-aspek persekitaran rumahtangga yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar setinggan di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Bakar @ Man, Mohamad Sofi (2002) Tinjauan bidang-bidang keperluan bimbingan pelajar di Kolej Islam Johor (Cawangan Muar). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Basir, Muhamad Kasim (2002) Pembelajaran konsep sains menggunakan perisian berasaskan web dalam konteks sekolah bestari. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Cheeliah, Vimala Devi (2002) A needs analysis of the english communicational skills of the 4th year electrical engineering undergraduates in Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Daud, Noraishah (2002) Stres dan iklim kerja : satu kajian kes ke atas staf akademik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Eu, Kwee Guan (2002) Tahap motivasi keluarga dalam konteks pendidikan formal anak-anak mereka : satu kajian di kalangan keluarga bahagia di Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Goh, Wah Im (2002) Penggunaan sudut-sudut pembelajaran untuk merangsangkan mainan aktif dan kreatif di kalangan pelajar prasekolah Annex di dalam persekitaran amalan bersesuaian perkembangan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Gono, Kamariah (2002) Gaya pembelajaran pelajar kursus kejuruteraan di Institut Teknologi Perindustrian YPJ Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Haron, Shamsuddin (2002) Amalan teamwork KSA di kalangan pemimpin pasukan kerja di sekolah menengah Daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hassan, Mohamed Yusope (2002) Gaya pemudah cara perubahan di kalangan pengetua-pengetua sekolah di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ibrahim, Rohani (2002) Analisa keperluan kaunseling kerohanian dalam membina tingkahlaku pelajar menghormati guru : kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jamuri, Zabedah (2002) Kesan didikan ibu bapa terhadap kemampuan berdikari kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kudus, Hassan (2002) Motivasi pencapaian pelajar bandar berbanding luar bandar : satu kajian di sekolah terpilih Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Marjunid @ Ismail, Halim (2002) Persepsi guru-guru terhadap peperiksaan bebas rujuk di sekolah-sekolah menengah dalam Daerah Kluang Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Said, Karidah (2002) An investigation on the nature of groupwork interaction when subjects are engaged in two different types of activities (Opinion gap and information gap activity). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Yusof, Noryani (2002) Mengenalpasti masalah utama pelajar-pelajar remaja Kolej Yayasan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamed, Hasnah (2002) Pendidikan, teknologi dan komputer : hubung kait antara sikap dan tingkah laku pentadbir sekolah menengah terhadap komputer di Daerah kota Tinngi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Nor, Faizah (2002) Reading strategies utilized by readers in the mechanical engineering discipline when reading in the hypertext environment. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Nor, Mariam (2002) Penilaian koswer : softrade panduan solat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Nor, Mohd. Rapi (2002) Iklim organisasi dan hubungannya dengan prestasi kerja anggota Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia (KAGAT) : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Yunos, D. Rohayu (2002) An analysis on ESL learnes' writing : a case study of four form four students of SM Convent, Klang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Zain, Nooradzhar (2002) Sikap afektif guru-guru kemahiran hidup Daerah Kulai, Johor terhadap penggunaan komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mokhtar, Mahani (2002) Kesediaan sekolah menjadi organisasi pembelajaran : satu tinjauan di empat buah sekolah menengah di Daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ong, Yuh Min (2002) Rating ESL writing performance : a comparison between holistic and analytic assessments. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ooi, Lay Eng (2002) The effects of the lexical approach on students' writing performance. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ooi, Yoon Phaik (2002) Stress an anxiety among engineering students and non-engineering students at Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Osman, Sadli (2002) Satu analisa keperluan sokongan sosial terhadap remaja yang mengalami stress di sekolah menengah Daerah Kota Tinggi : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Nooraini (2002) Gaya hidup sebagai ciri personaliti, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Peara Singh, Narinder Kaur (2002) Hubungan di antara dimensi personaliti dan konsep kendiri dengan pengaruh keluarga di tanah rancangan Felda. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Pg. Adnan, Abd. Hafidz (2002) Pemahaman dan tanggapan guru-guru sekolah menengah terhadap pengurusan kualiti menyeluruh : kajian di dua buah sekolah menengah di Daerah Papar, Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saad, Che Wa (2002) Amalan penyebatian kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran hidup bersepadu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sapaat, Sanif (2002) Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) dalam penyebatian pengajaran dan pembelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Suleiman, Sa'diah (2002) Web-based language activities : its impact on learners and language learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tan, Geck Kiang (2002) Faktor-faktor penyebab tekanan dan cara-cara mengatasi tekanan di kalangan guru pelatih Maktab Perguruan Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tasir, Zaidatun (2002) Pembinaan dan penilaian keberkesanan perisian multimedia interaktif Matematik berasaskan kecerdasan pelbagai. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Social Sciences & Humanities - School of Education.

Udin, Amirmudin (2002) Analisis laman web industri kecil dan sederhana di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yahaya, Nazli (2002) Development and evaluation of a web-based learning system for re-conceptualization : basic electric circuits. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Science and Mathematics Education, Faculty of Education.

Zainul, Sabri Zainudin (2002) Gaya hidup penghuni di Institusi Pemulihan Dadah : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

This list was generated on Fri Sep 29 11:09:06 2023 +08.