Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 90.

A

A. Jalil, Mohd. Dzulkifli (2000) Kajian keberkesanan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam mata pelajaran biologi : satu Kajian kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ab. Salam, Fauziah (2000) Stress di kalangan pelajar Sekolah Menengah Agama Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Rahim, Johan (2000) Gaya pembelajaran pelajar berprestasi rendah di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Rahman, Mohd. Azhar (2000) Perception of industries professionals towards electrical and equipment installation technology trainees of Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Rahman, Mohd. Fauzi (2000) Perception of industry towards the competencies of German-Malaysian Institute Graduates in relation to their qualification for highly skilled technician. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Latif, Mohd. Ariffin (2000) Persepsi guru-guru ekonomi rumah tangga di sekolah-sekolah menengah Daerah Kluang dalam pengajaran kemahiran manipulatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdullah, Azhar (2000) An analysis of Malaysia France Institute's Technical Department - industry relationship. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ang, David Tze Kiong (2000) Managing educational information through web database : a case study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Arif, Amin (2000) Persepsi guru dan staf sokongan terhadap gaya kepimpinan pengetua sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Arifin, Zulkafli (2000) Pengaruh kepimpinan instruksi pengetua terhadap prestasi akademik pelajar : satu tinjauan di sekolah-sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Awee, Rabidin (2000) Hubungan antara gaya kepimpinan pengetua dengan kepuasan kerja guru-guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

B

B. Rumpod, Justin (2000) Keberkesanan sekolah dari segi akademik dan kaitannya dengan gaya kepimpinan pengetua.Kajian di sekolah-sekolah menengah daerah Tamparuli, Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Bedullah, Mat Noji (2000) Perception of industry towards the tool & die and mould graduates of German-Malaysian Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

C

Che Chik, Che Zaini (2000) Pola gaya pembelajaran dan kepelbagaian kecerdasan dikalangan pelajar-pelajar sekolah-sekolah menengah di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chong, Nyuk Choon (2000) Persepsi guru terhadap kepimpinan pengetua di empat buah Sekolah Menengah Pantai Barat Selatan, Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chu, Hong Heng (2000) Pembinaan model pendekatan aktif dan kesannya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran matematik tambahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Chua, Kim Phai (2000) Sekolah harapan negara : satu kajian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

D

Daiman, Mukinin @ Mazlan (2000) Pengurusan panitia Bahasa Inggeris dan kaitanya dengan prestasi akademik sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Dani, Bakri (2000) Kepimpinan dan pengurusan pengetua ke arah sekolah berkesan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Darmawan, Jam'iyah (2000) Pengurusan kualiti : satu tinjauan pelaksanaannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat, Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Darusman, Abu Hassan (2000) Perceptions of lecturers towards industries involvement in Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

E

Ellington, Henry and Aris, Baharuddin (2000) A practical guide to instructional design. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0191–9

G

G. Linggau, Mohd. Jannes (2000) Sikap guru terhadap pengurusan kokurikulum. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

H

Hamid, Hisham (2000) Safety and health awareness among the students studying electrical equipment and installation technology at Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hashim, Shahrin (2000) Universiti Teknologi Malaysia ke arah sebuah organisasi pembelajaran : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hasnan, Halina (2000) Budaya kualiti (satu tinjuan di sebuah institusi pendidikan di daerah Johor Bahru, Johor). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hassan, Zainudin (2000) Tabiat membaca bahan ilmiah bercetak di kalangan staf akademik Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hussain, Sallina (2000) Keberkesanan program "Learning English Together" (LET) dalam mewujudkan budaya pembelajaran di kalangan guru-guru Bahasa Inggeris. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hussein, Atan (2000) Keseragaman persijilan kemahiran Malaysia tahap 1 (lukisan struktur dan kejuruteraan awam) di institusi-institusi latihan awam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

I

Ibrahim, Ismail (2000) The perception of Industrial related participants toward EEIT conducted short courses at MFI terms of knowledge and skill taught in the course content. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Baba (2000) Penglibatan staf akademik Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di dalam aktiviti penyelidikan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Sabarinah (2000) Mengenal pasti tingkah laku gaya kepemimpinan pengetua dan hubungannya dengan tahap motivasi guru : kajian di tiga buah sekolah menengah di Batu Berendam, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

J

Jantan, Sa'diah (2000) The relationship between length of teaching and industrial experienced with the level of teaching effectiveness among industrial and non-industrial experienced lecturers and instructors in teaching electrical engineering subjects in Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jiiby Komuh @ Robert John, Jiiby Komuh @ Robert John (2000) Pengurusan bilik darjah dalam mengurangkan salahlaku disiplin pelajaran dalam kelas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

K

Kaderan, Noor Habibah (2000) Tinjauan terhadap pengamalan budaya organisasi di sekolah-sekolah daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kamin, Yusri (2000) Perkembangan profesionalisme graduan kemahiran hidup lulusan Universiti Teknologi Malaysia di sekolah-sekolah di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Krishnasamy, Selvadorai (2000) Sikap pelajar-pelajar sekolah India sekolah menegah terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling (PBDK) di sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kwong, Shuk Wah (2000) Tinjauan terhadap keberkesanan pengurusan panitia Bahasa Inggeris dan kaitannya dengan pencapaian prestasi Bahasa Inggeris di Sekolah-sekolah Menengah di Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

L

Lai, Soon Phin (2000) Keberkesanan perisian multimedia bagi pengajaran dan pembelajaran elektrokimia : sel elektrolisis dan sel kimia : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lam, Peng Soon (2000) Some effects of tasks on group interaction in second language acquisition. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lau, Ki Chuan (2000) Tinjauan amalan faktor-faktor pengurusan sekolah berkesan dalam menentukan tahap pengurusan sekolah di sebuah sekolah menengah dalam daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lee, Chai Eam (2000) Hubungan demografi dengan kategori masalah pelajar-pelajar universiti tahun 1 dan tahun 4 di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Liew, Chin Ying (2000) Kajian pembelajaran berasaskan aplikasi multimedia bagi mengatasi kesukaran pembelajaran nombor negatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lui, Lai Nam (2000) Penilaian tahap kemahiran penyelesaian masalah matematik di kalangan pelajar tingkatan empat sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

M

Ma'alip, Halimah (2000) Hubungan konsep kendiri dengan kemahiran komunikasi interpersonal terhadap pencapian akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Manigam, M. Sasasey (2000) Persepsi guru-guru siswazah terhadap penyelesaian masalah pengurusan kegiatan ko-kurikulum (Sukan) di tiga buah sekolah menengah Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mariani Johari, Faridah (2000) Profail, trait keusahawanan dan pengurusan perniagaan dalam pembentukan aspirasi peniaganita di Negeri Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mat Hanafiah, Mohd. Ariff (2000) The perception of the lecturers, instructors, and the students toward the effectiveness of teaching performed in the Automated System Maintenance Technonolgy (ASMT) course in Malaysia France Institute (MFI). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Nor, Md. Amin (2000) Perceptions of the air conditioning and refrigeration technology graduates towards the training program at Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Sahir, Yusoff (2000) The perception of trainees on the interpersonal relation of technical training officers of the Industrial Electronics Department in the German Malaysian Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamed, Mohaini (2000) Great muslim mathematicians. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0157–9

Mohamed Nor @ Nor, Salahuddin (2000) Persepsi guru sekolah terhadap peranan pusat sumber pendidikan negeri ke atas proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Othman, Mohd. Rosli (2000) Hubungan kepimpinan instruksional dengan iklim sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Molyoto, Ahmad (2000) Meninjau minat pelajar perempuan dalam bidang sukan di Sekolah Menengah daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Muda, Zalina (2000) Pembangunan dan penilaian perisian multimedia interaktif pendidikan Islam KBSM : ibadat haji dan umrah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Muftah, Mahiran (2000) The management of workshop and laboratory as percived by lecturers and students in EEIT Department of Malaysia France institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Muhammad, Norhayati (2000) Pembinaan perisian pembelajaran berbantukan komputer (PBK) multimedia mata pelajaran matematik tingkatan empat bertajuk garis dan satah dalam tiga matra. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Musa, Shahrulniza (2000) Perceptions of automation industries towards the automation curriculum of the electrical equipment and installation technology course at Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

N

Ng, See Kiok (2000) Miskonsepsi dalam pembelajaran topik fungsi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ngan, Cheng Hwa (2000) The German dual training system : an alternative training scheme to strengthen the vocational education and training program at German Malaysian Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ninggal, Mohd. Tajudin (2000) Culture shock and fear issues among Malaysian students in U.S. Colleges and Universities : the macroscopic factors often misunderstood by "the professional counselors". Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 6 (1). pp. 77-93. ISSN 1394-1801

O

Omar, Hafizah (2000) Pusat sumber sekolah : koleksi sains dan kecemerlangan akademik-satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

P

Pg. Duraman, Ak. Jiar (2000) Mengkaji keberkesanan pengurusan kelas pendidikan pemulihan sekolah-sekolah rendah dalam daerah Kota Kinabalu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

S

Saian, Norlidah (2000) Meninjau amalan kepimpinan pengetua di Sekolah Menengah Perempuan Sultan Ibrahim, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Said, Hamdan and Talib, Nasrudin (2000) Cabaran era globalisasi ke atas warga pendidikan di Malaysia. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 6 (1). pp. 35-46. ISSN 1394-1801

Saliyan, Ismail (2000) Integrasi model nukleitik dan taksonomi trnoc bagi mengukur penerapan nilai dalam kurikulum prasekolah di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Salleh, Abd. Rahman (2000) Sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajaran : satu tinjuan di sebuah sekolah harapan negara di daerah Pontian Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Salleh, Mukhtar L. (2000) Iklim organisasi dan hubungannya dengan prestasi kerja : tinjauan di enam buah sekolah menengah kebangsaan Daerah Alor Gajah, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Shahbudin, Elonyhayaty (2000) Minat kerjaya guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Infant Jesus Convent Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Subari, Kamalularifin (2000) Tahap kognitif pelajar pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik (PKE) dalam tajuk asas keelektrikan berdasarkan aras bloom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sulaiman, Badli Shah (2000) The relevancy of the mechatronics trade curriculum in German Malaysian institute meeting the needs of manufacturing sector. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sulaiman, Seth (2000) Pendidikan sains, teknologi dan masyarakat. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 6 (1). pp. 66-76. ISSN 1394-1801

T

Tai, Ai Lee (2000) Pembinaan prototaip perisian DisAP berasaskan proses pembelajaran bercorak penemuan terbimbing dalam konsep asas luas dan perimeter. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tan, Seok Ching (2000) Menghasilkan dan menilai modul pengajaran rumus algebra. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tan, Soo Soo (2000) Laporan usaha mendokumentasi elemen-elemen MS ISO 9002 dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tan, Wee Chuen (2000) Pembangunan prototaip perisian VATrans berasaskan pendekatan penggabungan pemikiran visualisasi dan analisis. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tarja @ Tarjo, Shamsul Shah (2000) Sekolah bestari : kefahaman konsep, elemen dan perancangan teknologi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ting, Choo Yee (2000) Pembinaan perisian prototaip 'Sciencepro' berasaskan model inkuiri saintifik bagi mengkaji corak penyelesaian masalah pelajar melalui pembentukan hipotesis dan pengenalpastian pembolehubah bagi beberapa konsep fizik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ting, Choo Yee and Arshad, Mohammad Yusof (2000) Penggunaan simulasi komputer bagi merealisasikan fenomena tidak sahih : satu alternatif mewujudkan konflik kognitif dalam pembelajaran sains. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 6 (1). pp. 1-21. ISSN 1394-1801

Tuan Dir, Tengku Mohd. Azahar (2000) Students' perceptions toward automated system and maintenance technology course offered by Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

W

W. Mahamud, W. Romeli (2000) Sejauh manakah penguasaan kemahiran-kemahiran psikomotor kurikulim kemahiran hidup bersepadu (elemen kerja kayu) di kalangan pelajar perempuan tingkatan empat sekolah menengah akademik bantuan penuh kerajaan di daerah Kemaman. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wan Hussin, Wan Haspinah (2000) Proses pemikiran matematik semasa menyelesaikan masalah matematik berperkataan di kalangan pelajar tingkatan tiga : kajian di sebuah sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Y

Yaacob, Shuhadah (2000) Penggunaan kuasa kepimpinan oleh pengetua dalam organisasi sekolah dari perspektif guru : satu tinjauan di sekolah-sekolah menengah daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yaakob, Ahmad Nawawi (2000) Penghayatan komunikasi Islam dalam pengurusan di kalangan pengetua dan komitmen guru : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yahaya, Azizi (2000) Masalah sosial di kalangan remaja. In: National Seminar in Education University Kebangsaan Malaysia, 14-15 Nov 2000, Hotel Continental, Bangi.

Yahaya, Azizi and Sihes, Ahmad Johari (2000) Keberkesanan perlaksanaan program lukisan kejuruteraan dari aspek pengajaran dan pembelajaran. In: National Seminar in Education, organized by Maktab Perguruan Kota Bahru, 14-15 Aug 2000.

Yahaya, Azizi and Awang Mohammad, Roslan and Abdul, Amir Hamzah (2000) Penilaian terhadap keberkesanan program lukisan kejuruteraan dari aspek pengajaran dan pembelajaran. In: National Seminar in Education, organized by Maktab Perguruan Kota Bahru, 14-15 Aug 2000.

Yahaya, Roslan @ Rozlan (2000) Effectiveness of industrial attachment as an essential componenet in the Mechatronics Diploma program at German Malaysia Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Z

Zair, Zaini (2000) Perancangan dan pelaksanaan program interim sekolah bestari : satu perbandingan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zakaria, Khairul Parman (2000) Perception of the immediate supervisor in industries towards the performance of the Pioneer Group Air Conditioning and Refrigeration Technology Graduates of Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

This list was generated on Mon May 29 23:38:39 2023 +08.