Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | H | J | K | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 50.

A

A. Razak, Rohaya (2000) Amalan budaya korporat perkhidmatan awam dan hubungannya dengan prestasi kerja : kajian tinjauan kes di Jabatan Pengangkutan Jalan, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Abd. Rahman, Ruhi Hayati (2000) Pembangunan sistem pengurusan ruang dan inventori di L&G-Twintech Institute of Technology. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Abdul Rahim, Mohd. Taslim (2000) Pengaruh iklim organisasi dan hubungannya dengan prestasi kerja di kalangan staf sokongan Maktab Perguruan Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Abdullah, Ahmad @ Nazir (2000) Hubungan antara tahap kesedaran pekerja mengenai akta kerja 1955 dengan komitmen pekerja kepada organisasi : kajian kes di kalangan kakitangan sokongan di kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Abdullah, Sahadah (2000) Hubungan penggunaan teknologi maklumat dengan motivasi dan produktiviti staf : kajian di Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Ahmad, Abdullah Sani (2000) A quality management framework for architectural design phase best practices. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Ahmad, Adlan (2000) Tekanan kerja di kalangan pegawai penyiasat dan penolong pegawai penyiasat yang berumahtangga di Jabatan Narkotik dan Cawangan Trafik, Kontijen Polis Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Andimuthu, Ganesan (2000) Program kualiti kehidupan bekerja dan hubungannya dengan komitmen kerja di kalangan pengawal keselamatan di Unit Keselamatan, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

B

Baharom, Saidah (2000) Penilaian terhadap program latihan kemahiran berkomunikasi di Syarikat The Titan Group. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

D

Daud, Zulkiflee (2000) Perlaksanaan pengendalian 'Grievance' dari persepsi pekerja pengeluaran : kajian kes di Syarikat X. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

E

Elias, Rashidah (2000) Penilaian latihan pembentukan pasukan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Esa, Haironnazli (2000) Persepsi dan jangkaan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan Lembaga Tabung Haji Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

G

Gan, Phei Ling (2000) Reformasi pendidikan dan hubungannya dengan stres kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah di dalam Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

H

Hashim, Hasnizawati (2000) Suatu tinjauan mengenai persepsi dan imej IPTA di kalangan pelajar : kajian kes di Universiti Kebangsaan Malaysia - UKM). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Hasran, Mohd. Said (2000) Hubungan nilai murni dengan pembelajaran di peringkat organisasi : satu kajian di organisasi pendidikan menengah di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

J

Ja'afar, Ramlan (2000) Pembangunan sistem maklumat pengurusan sumber manusia di L&G-Twintech Institute of Technology. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Jabbar, Faridah (2000) Sikap dan persepsi pengetua terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah di Negeri Sembilan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Johari, Zurina (2000) Penilaian terhadap perkhidmatan pengangkutan awam di bandar : kajian di Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

K

K. Kanan, K. Chandra Sakaran (2000) Hubungan antara iklim organisasi dengan komitmen pekerja dalam organisasi pendidikan : kajian kes di Kolej Rima Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Kamarudin, Suzilawati (2000) Hubungan nilai-nilai Islam dengan prestasi perniagaan di dalam industri teknologi maklumat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Kasiron, Tarmugi (2000) Hubungan di antara sistem penilaian prestasi dengan kepuasan kerja : satu kajian ke atas staf akademik kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor (KPYPJ). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

M

Mad Jin, Mohd. Azizan (2000) Stres di tempat kerja : kajian di kalangan eksekutif sektor swasta yang mempunyai pasangan bekerja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Mahmood, Suriati (2000) Pelaksanaan fungsi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan dari perspektif pekerja di kumpulan Syarikat Petrochemicals. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Mohamad Tahir, Rohana (2000) Hubungan antara faktor ganjaran ekstrinsik dan intrinsik dengan motivasi dan prestasi kerja pekerja : kajian di Bank Simpanan Nasional, Jalan Munshi Abdulah, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Mohammad Yulan, A'ini Fariza (2000) Hubungan antara kawalan dengan budaya kerja : persepsi staf Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Mohd. Ali, Nor Raihana (2000) Analisis keberkesanan sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan dalam memenuhi kepuasan dan keselesaan penyewa : satu tinjauan di Bandar Seremban. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Mohd. Sabri, Norhayati (2000) Kesan faktor motivasi kepada komitmen terhadap organisasi : satu kajian kes di Pernec Sdn Bhd, kawasan perindustrian Ulu Klang, Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Mohd. Yatim, Shafudin (2000) Hubungan aspek-aspek pengurusan kewangan terhadap pembayaran balik pinjaman tabung ekonomi belia : kajian kes di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Mohsin, Siti Ahajar (2000) Penilaian kursus sistem maklumat faraid berkomputer di kalangan staf Majlis Agama Islam Johor (MAIJ). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Muslim, Nazri (2000) Analisis terhadap persepsi dan imej institusi pengajian tinggi awam yang berprestij : kajian ke atas mahasiswa Fakulti Ekonomi, Universiti Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

N

Nizam Yusoff, Hairul (2000) Pengurusan inventori di kalangan perniagaan runcit bersaiz kecil dan sederhana : tinjauan di Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

O

Ong, Chin Wha (2000) Perkhidmatan kualiti menyeluruh (TQS) dan kepuasan pelanggan dalam industri perkhidmatan kiriman ekspres : kajian kes di Syarikat Overseas Courier Service (M) Sdn. Bhd. (cawangan Johor Bahru, Johor). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Ong, Choon Hee (2000) Keberkesanan aktiviti penyelenggaraan produktif menyeluruh (total productive maintenance) dalam meningkatkan perolehan : satu kajian di kilang pengeluar color display tube. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Othman, Abdull Jalil (2000) Keperluan latihan dalam penggunaan teknologi maklumat dikalangan pegawai-pegawai tadbir Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Othman, Norzila (2000) Kajian analisis tahap kepuasan pelanggan Pejabat Pendaftar UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

R

Ramlan, Hamidah (2000) Persepsi pelancong terhadap Port Dickson sebagai destinasi pelancongan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Ramlee, Razana (2000) Program pembangunan vendor : kajian kes : Puspamara Sendirian Berhad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Rithwan, Suraimi (2000) Hubungan insentif intrinsik dengan komitmen pekerja kepada organisasi : kajian kes Pusat Rawatan Islam (MAIS) Sdn. Bhd. milik Majlis Agama Islam Selangor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Rusiman, Mohd. Hidayat (2000) Hubungan di antara gaya kepimpinan dengan komitmen pekerja kepada organisasi di Kolej Islam Yayasan Pelajaran Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

S

Salleh, Nor Aini (2000) Kepentingan sistem maklumat pada masa kini dan masa hadapan organisasi perbankan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2000) Gaya kepimpinan ketua berpendidikan agama dan hubungannya dengan prestasi pekerja : kajian di Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

T

Taib, Khairul (2000) Faktor-faktor yang dapat menggalakkan penglibatan pekerja didalam program kualiti di organisasi yang memenangi anugerah kualiti perdana menteri : kajian kes di Majlis Perbandaran Kuantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Tan, Bee Hong (2000) Hubungan tingkah laku kepimpinan transformasi dan transaksi dengan prestasi kerja di kalangan pekerja kolar biru : satu kajian kes di Technocom Systems Sdn. Bhd. (TSSB), Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Tan, Chew Fen (2000) Satu kajian tentang keberkesanan sistem MRP II di Schick Malaysia, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

W

Wan Ahmad, Wan Radiah (2000) Kajian kepuasan kerja di kalangan kakitangan pensyarah dan hubungkaitnya dengan hasrat untuk berhenti kerja : kajian kes : Kolej L&G-Twintech Institute of Technology. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Wee, Kok Cheng (2000) Hubungan gaya kepimpinan transformasi dan transaksi dengan kepuasan kerja di bahagian kejururawatan Hospital Daerah Mersing, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Wong, Choon Seng (2000) Pengurusan barisan produk untuk satu pengeluar minuman tanpa karbonat dalam tin di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Y

Yahaya, Jamilah (2000) Keberkesanan pelaksanaan perancangan pentadbir-pentadbir di sekolah-sekolah menengah di Daerah Pontian terhadap kecemerlangan akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Yik, Cheu Gen (2000) Keberkesanan program latihan : satu kajian kes di Hitachi Electronic Devices (M) Sdn Bhd, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Z

Zainal, Safar (2000) Hubungan antara kerja giliran dengan kesejahteraan hidup di kalangan jururawat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

This list was generated on Mon May 29 19:18:13 2023 +08.