Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB2801-3095 School administration and organization"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | H | I | J | M
Number of items at this level: 16.

A

Ab. Hadi, Fairuzy (2010) Kepimpinan kerja berpasukan Ketua Jabatan dan stail kepengikutan pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Latif, Siti Suhaira (2011) Hubungan self-esteem, optimism dan perceived control dengan kesediaan menghadapi perubahan organisasi dalam kalangan Guru Penolong Kanan pentadbiran sekolah menengah daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

H

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Sifat keperibadian Guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap rakan setugas dan pihak atasan di sekolah: satu kajian kes. International Journal of Islamic and Civilizational Studies (UMRAN), 3 (2). pp. 85-91. ISSN 2289-8204

Haruna, R. and Kamin, Y. and Buntat, Y. (2019) Understanding work-based learning in technical and vocational education and training in Nigeria. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8 (1). pp. 1726-1733. ISSN 2277-3878

I

Ismail, Muhamad Faiz and Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab Halim (2012) Pemantapan peranan guru dan kaedah P&P Pendidikan Islam: suatu agenda berterusan (Strengthening role and the method of teaching and learning in Islamic education: a continuing agenda). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]), 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

J

Janssens, Heleen and Verkuyten, Maykel and Khan, Aqeel (2015) Perceived social structural relations and group stereotypes: A test of the Stereotype Content Model in Malaysia. Asian Journal Of Social Psychology, 18 (1). pp. 52-61. ISSN 1367-2223

Jasmi, Kamarul Azmi (2014) Membina, mengurus My Citation, dan meningkatkan citation dalam indeks Google Scholar (GS) dalam kalangan Sarjana Pendidikan Islam. In: Bengkel Pemantapan Akademik, 10-11 Oktober 2014, Mahkota Hotel, Melaka. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Pendidikan sebagai medium penerapan Islam dalam sains dan teknologi. In: Persidangan Islam dalam Sains dan Teknologi 2016 (PIST’16), 13-15 Oktober 2016, Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Abd. Rahman, Kamaluddin and Muhammad, Azhar and Mustari, Mohd. Ismail and Ismail, Muhamad Faiz (2012) Pembinaan hubungan baik antara guru dengan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah, Mohd. Nasri and Mohsin, Mohd. Azman (2014) Classroom management practice by Excellent Islamic Education Teacher at Secondary School. Global Journal of Guidance and Counselling, 4 (1). pp. 1-5. ISSN 2301-2609

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad Zawawi, Nurliyana and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2015) Students and school learning environment motivate success of Excellent Islamic Education Teachers (EIET). Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU),, 1 (2). pp. 83-92. ISSN 2289-960X

Jasmi, Kamarul Azmi and Naim, Siti Hanim and Muhamad, Hilman (2012) Kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam (Assessment of teaching and learning in Islamic education). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) , 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru .

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Guru cemerlang dalam sekolah berkesan. In: Seminar Pendidikan Kebangsaan Halatuju dan Masa Depan Pendidikan Negara, 22-23 Ogos 2007, Auditorium Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. (Unpublished)

M

Moktar, Noor Athirah and Abdul Halim, Areen Sherryna and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Kaedah Pengajaran Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Mohd. Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Pensyarah cemerlang pendidikan Islam politeknik: satu kajian kes (Excellent polytechnic lecturer in Islamic education: a case study). In: Prosiding Seminar Pasca Siswazah Fakulti Tamadun Islam Kali Kedua 2013 (Proceedings of the Second Graduate Seminar Faculty of Islamic Civilization 2013), 18-19 Disember 2013, Main Hall, Faculty of Islamic Civilization.

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Hala Tuju Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 129-140. ISBN 967-61-1855-9

This list was generated on Wed Mar 22 03:40:47 2023 +08.