Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | H | I | J | K | L | M | R | S | T | W | Z
Number of items at this level: 40.

A

Abdul Rahman, Abd. Rahim (2012) Hubungan Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) dengan kualiti dan produktiviti guru di Sekolah Rendah Rintis daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Zainudin and Mat Jalil, Mohd. Rashidi (2007) Kaedah petak sifir : kajian perbandingan matematik tahun 4 dalam penguasaan fakta asas darab. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 91-98. ISSN 1394-1801

Ahmad, Sharifah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2006) Problem posing abilities in mathematics of Malaysian primary year 5 children : an exploratory study. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 11 . pp. 1-9. ISSN 1394-1801

Ahmad , Siti Fatimah and Tamuri, Ab. Halim (2015) Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education, 2 (2). pp. 53-64. ISSN 1985-6326

B

Buntat, Yahya and Masrom, Zainuddin (2003) Amalan etika profesion perguruan di kalangan guru-guru Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Kulai Johor. satu tinjauan. Jurnal Teknologi E (38E). pp. 65-74. ISSN 0127-9696

H

Hashim, Supian (2012) Amalan kepimpinan lestari (sustainable leadership) dan hubungannya dengan prestasi kerja guru sekolah Rendah yang menerima tawaran baru (new deal) di daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

I

Ibrahim, Mohd Ali and Kasim, Noridah (2010) Tahap Perlaksanaan Amalan Pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bharu. Tahap Perlaksanaan Amalan Pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bharu . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Kasmin, Mohd. Khalid and Shariffuddin, Rio Sumarni (2001) Developing and evaluating a software towards smart learning about fractions. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

J

Jaafar @ Mustapha, Mohd. Musnizam and Tamuri, Ab. Halim and Ya, Rohizan (2012) Konsep berilmu di kalangan guru Pendidikan Islam satu keperluan dalam membangunkan modal insan. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2008) Penggunaan hukuman fizikal dalam pendidikan anak-anak. In: 1st National Seminar on Child Law 2008 (NCCL 08), 13hb. Julai 2008, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu.

Jasmi, Kamarul Azmi and Naim, Siti Hanim and Muhamad, Hilman (2012) Kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam (Assessment of teaching and learning in Islamic education). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) , 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru .

Jasmi, Kamarul Azmi and Talip, Osmawadi and Ilias, Mohd. Faeez (2012) Strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam berpusatkan pelajar (Teaching strategies and student-centered learning in Islamic education). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]), 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran (Islamic education: teaching and learning methods). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0448–7

K

Khalid, Puspa Inayat and Yunus, Jasmy and Adnan, Robiah and Harun, Mokhtar and Sudirman, Rubita and Mahmood, Nasrul Humaimi (2010) The use of graphic rules in grade one to help identify children at risk of handwriting difficulties. Research in Developmental Disabilities, 31 (6). pp. 1685-1693. ISSN 0891-4222

L

Latif, Mohamad Khairul and Jimaain, Talhah and Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Competence and Method of Teaching Tarannum Al- Quran Among Teachers of Special Class on Reading and Memorizing al-Quran Skill (KKQ) in Johor. In: 3rd International Conference on Research of Educational Administration and Management (ICREAM 2019), Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia.

M

Makkai, Abdul Majeed (2009) Kajian keberkesanan pelaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup di sekolah rendah daerah Johor Bahru, Johor berdasarkan model penilaian KIPP. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Marimuthu, Malarvily (2012) Tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan Guru Besar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Masrom, Maslin and Jamal, Nadia and Nik Mahmood, Nik Hasnaa and Zainon, Othman and Abdullah, Muhammad Madi and Hooi, Lai Wan (2012) Ethical issues in information and communication technologies : case of Malaysian primary schools. In: 2012 International Conference on Innovation, Management and Technology Research (ICIMTR2012), 21-22 May 2012, Melaka, Malaysia.

Masrom, Maslin and Nik Mahmood, Nik Hasnaa and Zainon, Othman and Hooi, Lai Wan and Jamal, Nadia (2012) Ethical issues in the use of information and communication technology in Malaysian primary schools. In: International Conference On Arts, Social Sciences And Technology 2012 (ICAST 2012), 3-5 Mar 2012, Penang, Malaysia.

Md. Amin, Raedah (2013) Pengurusan pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah kebangsaan di zon bandar daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Johan, Othman and Mislan, Nora (2007) Pengaruh kedudukan sekolah, bahasa ibunda dan jantina terhadap tahap kesediaan membaca murid darjah satu. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 41-49. ISSN 1394-1801

Mohamad Ashari, Zakiah and Mohd. Kosnin, Azlina and Yeo, Kee Jiar (2015) Pembinaan modul belajar melalui bermain dalam pembelajaran awal matematik kanak-kanak prasekolah. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan kali ke 2 (INSAN 2015), 19-20 Okt, 2015, Negeri Sembilan, Malaysia.

Mohamad Ashari, Zakiah and Yeo, Kee Jiar and Mohd. Kosnin, Azlina (2015) The development of learning through play module in enhancing children's understanding of number concept. In: The 3rd International Conference of Early Childhood Education (ICECE) 2015, 20-21 Sept, 2015, Indonesia.

Mohd., Khalid (2013) Faktor-faktor yang menyumbang kepada gejala ponteng di kalangan pelajar di SK Kesang Tua : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Noor, Aznizam (2012) Amalan kepimpinan mencapah Guru Besar dan komitmen kerja guru di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Tahir, Lokman and Mustama’al@Jamal, Aede Hatib and Mohd. Yusof, Sanitah and Ali, Mohd. Fadzli and Hassan, Zainudin and Abd. hamid, Mohd. Zolkifli (2018) "I employed my own strategy": Exploring primary headteachers' organisational and professional socialisations. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15 (1). pp. 227-263. ISSN 1675-8110

Muniandy, Vinogharri and Surif, Johari and Ibrahim, Nor Hasniza (2015) Penerapan pengutaraan masalah untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. In: 2nd International Education Potgraduate Seminars, 20-21 Dec, 2015, Johor Bahru, Johor.

R

Rohani, Md. Adam (2012) Amalan pengurusan Guru Besar dan motivasi kerja guru di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

S

Salim, Hamisan (2010) Penggunaan muzik dalam pembelajaran dan pengajaran kerja amali kemahiran hidup sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Shamsudin, Sarimah and Zainal, Zaidah and Hanafi Zaid, Yasmin and Seliman, Salbiah (2008) Corpus analysis of primary one science textbooks for designing ELT materials. In: Research in Language Teaching. Penerbit UTM , Johor, pp. 135-155.

Suleiman, Fatima Daudu and Muhd. Rameli, Muhd. Rustam and Ado, Muhammad (2020) Attitude of Nigerian primary school students towards mathematics subject. Journal Of Research And Psychology, 2 (2). pp. 35-46. ISSN 2664-9497

Sumintono, Bambang (2010) Pembelajaran sains, pengembangan ketrampilan sains dan sikap ilmiah dalam meningkatkan kompetensi guru. Al Bidayah, 2 (1). pp. 63-86. ISSN 2085-0034

Supermane, Sugunah (2010) Hubungan kemahiran ICT guru dan pengurusan pengetahuan di sekolah rendah di zon Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

T

Tay, Chong Seng and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Penyoalan dalam kelas pengajaran sains. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 1-14. ISSN 1394-1801

Teh, Hui Pheng (2009) Development of information system for government chinese primary school (case study : SJK(C) Convent Datuk Keramat). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computer Science and Information Systems.

Thangamani, Elansegaran and Sihes, Ahmad Johari (2015) Perceptions, practices and problems of school-based assessment for primary school in Kluang, Johor. In: 2nd International Educational Postgraduate Seminar (IEPS 2015), 20-21 Dec, 2015, Johor Bahru, Johor.

W

Wan Hussain, Wan Nor Asekin (2012) Amalan kepimpinan etika guru besar dan kepuasan kerja guru di sekolah rendah daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Z

Zailani, Roziana and Hehsan, Aminudin and Junaidi, Juhazren and Ihwani, Siti Suhaila (2018) Sexual exposure among primary school children. International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled, 4 . pp. 46-52. ISSN 0128-309X

Zainal, Nor Amin Sayani and Mustari, Mohd. Ismail (2012) Penerapan metode dakwah di dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam dan luar bilik darjah. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Zaini, Khazainun (2007) Children's concept of primary school ground for learning and playing through landscape in Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment.

This list was generated on Sun Apr 11 03:54:37 2021 +08.