Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology > BV1460 Religious Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | F | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | Z
Number of items at this level: 232.

A

A. Shukor, Khairunnisa and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Noor, Ahmad Firdaus (2013) The relationship between the utilization of self-regulated learning strategies in Islamic Education and the internalization of moral virtues among polytechnic students in Perak, Malaysia: a preliminary analysis. Journal al-Quran and Tarbiyyah, 1 (1). pp. 25-32. ISSN 2289-6171

A. Shukor, Khairunnisa and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Noor, Ahmad Firdaus (2013) Self-regulated Learning: Motivation and Learning Strategies in the Islamic Education Course among Premier Polytechnic Students in Malaysia Based on Demographic Information. In: Prosiding Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13] (Proceedings of the First Seminar on Islamic Education and Research [SePPIM'13]), 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Suhaimi (2013) Faktor sosial dalam pembentukan akhlak pelajar sekolah menengah. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Abdul Halim, Zainab Zakirah and Azmi, Dania Salsabila and Marni, Nurazmallail (2019) Media Sosial dan Trend Penggunaan Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019, 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Abdul Razak, Muhammad Hazwan and Nurhadi, Ahmad Ainol Mohklisin and Basiron, Bushrah (2019) Pusat Asuhan untuk Orang Tua Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Abdullah, Mohd. Nasri and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Communication style towards student by excellent Islamic education lecturers in Teaching Education Institute of Malaysia. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 5 (3). pp. 19-31. ISSN 2226-6348

Abdullah, Murihah and Ilias, Mohd. Faeez and Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah, Abdul Hafiz and Rosman, Arieff Salleh (2016) Pembinaan kemahiran insaniah guru Pendidikan Islam di sekolah melalui amalan penggunaan bahan bantu mengajar. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 3 (2-1). pp. 56-72. ISSN 2289-7909

Ahmad, Aimi Wafa and Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Peranan etika pemasaran Islam terhadap kepuasan pelanggan. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

Ahmad, Mohamad Faizal and Mohd Arshad, Ariff and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Amalan, Etika dan Institusi dalam Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Selmah and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Peranan wanita dalam berdakwah. In: Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 141-160. ISBN 978-983-52-0476-0

Ahmad , Siti Fatimah and Tamuri, Ab. Halim (2015) Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education, 2 (2). pp. 53-64. ISSN 1985-6326

Ahmad Ridzuan, Muhammad Fateh Mior and Syed Abd. Aziz, Syed Mohd. Khairudeen and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Islam sebagai satu agama. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Hasbullah Hafiz and Abdul Hamid, Mohd Hakimi and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Melayar Keluarga yang Cemerlang dalam Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Alim, NurHasyikin and Awalluddin, Nur Shamim and Basiron, Bushrah (2019) Pra-Sekolah Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Awang, Azrien and Zainal Abidin, Amar Faiz and Ahmad Dahlan, Amira Sarayati (2012) Computational intelligence: what Allah's creations can teach us. In: Conference.

Awang, Ramli (2013) Pendidikan akidah: tinjauan metode pengukuhan menurut Al-Quran. In: Seminar Pendidikan dan Penyelidikan Islam 2013 (SePPIM' 13), 2013.

Ayub, Muhammad Syazwan and Rozali, Amirul Azha and Marni, Nurazmallail (2019) Media Sosial dan Kecanduan Penggunaan Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Azamuddin, Nabilah and Segeran, Pavithra Tana and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Keluarga dengan Anak vs Keluarga Tanpa Anak dalam Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Azizan, Muhamad Ariffudin and Kariya, Muhammad Azizi and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Penyebaran Budaya Transeksual Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Azwana, Ayub and Abdul Manaf, Irma Farina and Marni, Nurazmallail (2019) Konsep Pemimpin Islam yang Bobrok dan Pemimpin Kafir yang Baik Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

B

Basiran, Nur Amirah and Mohd Saberi, Nur Syazana and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Ajaran dan Kepercayaan Agama Islam. In: Seminar Tamadun 2012 , 21 April 2012, Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Basiron, Bushrah and Mohd. Shubari, Mohammad Iqram (2015) Mahasiswa dan amalan kerohanian dalam kehidupan. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa Jilid I. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 51-74. ISBN 978-983-52-1040-2 (Unpublished)

Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarui Azmi and Shikh Sudin, Sharifah Norlaili (2005) Konsep tabarruj menurut perspektif Islam dan kepentingannya dalam kehidupan wanita. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah, 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor.

F

Frank Wilkins, Luqman Hakeem and Batumalai, Pragathesh and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Dampak Positif Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

H

Huda, Miftachul and Yusuf, Jibrail and Jasmi, Kamarul Azmi and Zakaria, Gamal Nasir (2016) Al-Zarnuji’s concept of knowledge (‘ilm). SAGE OPEN, 6 (3). pp. 1-13. ISSN 2158-2440

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Kajian kes tempat perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Menengah Rendah di Johor. Sains Humanika, 8 (3-2). pp. 55-61. ISSN 2289-6996

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Sifat keperibadian Guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap rakan setugas dan pihak atasan di sekolah: satu kajian kes. International Journal of Islamic and Civilizational Studies (UMRAN), 3 (2). pp. 85-91. ISSN 2289-8204

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Keperluan kemahiran sains dan teknologi dalam pengurusan rumah tangga dan kerjaya masa kini. In: Seminar on Science, & Technology 2013, 1st Ocktober 2013, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Haronzah, Muhammad Fairman and Mani, Inthiran and Wan Embong, Wan Hassan (2019) Media Sosial dan Facebook Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Hasbollah, Nur Syahirah and Md Rashid, Marjan and Ihwani, Siti Suhaila (2019) Media Sosial dan Pelajar Universiti Menurut Islam. In: Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Hashim, Azmil and Tamuri, Ab. Halim and Jemali, Misnan (2013) Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 1 (1). pp. 28-39. ISSN 2289-3016

Hasnan, Amir Yusri and Mat Daud, Ahmed Farid and Mohd Noor, Sulaiman Syakib (2019) Sekolah Menengah dan Hubungannya dalam Pembentukan Masyarakat yang Cemerlang Menurut Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Huda, Miftachul and Jasmi, Kamarul Azmi and Alas, Yabit and Laelatul Qodriah, Sari and Dacholfany, M. Ihsan and Jamsari, Ezad Azraai (2018) Empowering Civic Responsibility: Insights From Service Learning. In: Engaged Scholarship and Civic Responsibility in Higher Education. IGI Global, USA, pp. 144-182. ISBN 9781-5225-36499

I

Ibrahim, Ahmad Dahlan and Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Relationship Satisfaction with the Level of Application of Training Knowledge in Teacher's Services in Singapore. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8 (6). pp. 734-744. ISSN 2222-6990

Idris, Mohd Rafizan and Abd Rashid, Ramayadi and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Konsep Amal Makruf dan Nahi Mungkar untuk Pembentukan Masyarakat Cemerlang. In: Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ilias, Mohd Faeez and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Aplikasi Bahan Bantu Mengajar Rasulullah S.A.W. dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Khususiah dari Perspektif Muhammad Fu'ad Abdul Baqi dalam Kitab Al-Lu'lu' Wal Marjan (Application of teaching aids of Prophet Peace be Upon Him on Teaching and Learning Worship from the perspective of Muhammad Fu'ad Abdul Baqi in Scripture Lu'lu 'Wal Marjan). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]), 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Ilias, Mohd. Faeez and Abdullah, Murihah and Husain, Kalthom and Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah, Abdul Hafiz and Rosman, Arieff Salleh (2016) Jenis-jenis sumber pengetahuan guru Pendidikan Islam dalam penggunaan bahan bantu mengajar di Sekolah Bestari. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 3 (2-1). pp. 41-55. ISSN 2289-7909

Ishak, Mohd. Said (2002) Konsep Iman Dan Kufur: Perbandingan Perspektif Antara Aliran Teologi. Jurnal Teknologi E (36E). pp. 61-74. ISSN 0127-9696

Ismail, Ahmad Munawwar and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Akidah dan akhlak dalam Pendidikan Islam. Penerbit UTM Press, Skudai Johor. ISBN 978-983-52-1215-4

Ismail, Mohd Shawal and Khor, Shaw Zhan and Mohamad, Ahmad Marzuki (2019) Media Sosial dan Impak Terhadap Psikologi Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Ismail, Muhamad Faiz and Tamuri, Ab. Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Pengaruh elemen Islam liberal terhadap aqidah pelajar sekolah menengah kebangsaan: satu tinjauan awal. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

J

Jaafar @ Mustapha, Mohd. Musnizam and Tamuri, Ab. Halim and Ya, Rohizan (2012) Konsep berilmu di kalangan guru Pendidikan Islam satu keperluan dalam membangunkan modal insan. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Jasman, Mohd Rizal (2020) Model kepercayaan berdasarkan etika perniagaan Islam dan analisis rangkaian sosial. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

Jasman, Mohd Rizal and Ahmad, Aimi Wafa and Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Peranan etika Islam mencegah penipuan dalam korporat. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul (2020) Qadariyyah dan Jabariyyah dalam pemikiran ilmu kalam. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 7, 6 November 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Amalan dan doa ketika huru-hara kiamat Warid daripada al-Quran dan Sunah. Siri 4. Siri Buku Amalan Harian. Siri Buku Amalan Harian, 1-9 (4). Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2401-18-6 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Bab al-Mujahadah fi Kitab Riyadh al-Solihin. In: Kem Remaja Islam 2005, 23 Julai 2005, Pusat Ternakan Haiwan, Kluang Johor.

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Balasan Keingkaran Surah al-Baqarah (2: 58-61). Siri 11: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-79-9 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Bani Israil dan Balasan Keingkaran: Surah Al-Baqarah (2: 58-61). In: Program Budaya al-Quran, 20hb. Disember 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Ilmu Sihir serta Kisab Harut dan Marut: Surah al-Baqarah (2: 99-103). In: Program Budaya al-Quran, 7hb. Mac 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Ilmu Sihir serta kisah Harut dan Marut: Surah al-Baqarah (2: 102-103). Siri 18. Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-86-7 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Ilmu Sihir Serta Kisah Harut dan Marut: Surah al-Baqarah (2: 99-103). In: Program Budaya al-Quran, 7hb. Mac 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Kecintaan Kepada Dunia serta Permusuhan Dengan Jibril AS: Surah al-Baqarah (2: 93-101). In: Program Budaya al-Quran, 21hb. Februari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Kecintaan kepada Dunia serta Permusuhan dengan Jibril AS: Surah al-Baqarah (2: 93-101). Siri 17: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-85-0 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Pengubahan Kitab Taurat: Surah al-Baqarah (2: 75-82). In: Program Budaya al-Quran, 24hb. Januari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Pengubahan Kitab Taurat: Surah al-Baqarah (2: 75-82). Siri 14: Siri Buku Tafsir Sempena Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-82-9 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Pengubahan Kitab Taurat: Surah al-Baqarah (2: 75-82). Siri 15: Siri Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-83-6 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Pengutusan Para Rasul: Surah Al-Baqarah (2: 87-92). In: Program Budaya al-Quran, 14hb. Februari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Pengutusan Para Rasul: Surah al-Baqarah (2: 87-92). Siri 16: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-84-3 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Peristiwa Sembelihan Lembu: Surah al-Baqarah (2: 67-74). In: Program Budaya al-Quran, 17hb. Januari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Peristiwa Sembelihan Lembu: Surah al-Baqarah (2: 67-74). Siri 13: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-81-2 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Perjanjian dengan Allah SWT Surah al-Baqarah (2: 83-86). Siri 15: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-83-6 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Perjanjian dengan Allah SWT: Surah Al-Baqarah (2: 83-86). In: Program Budaya al-Quran, 31hb. Januari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Sumpahan Menjadi Kera: Surah al-Baqarah (2: 62-66). In: Program Budaya al-Quran, 3hb. Januari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Sumpahan Menjadi Kera: Surah al-Baqarah (2: 62-66). Siri 12: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-80-5 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Beradab kepada Nabi Muhammad SAW Surah al-Baqarah (2: 104-110). Siri 19. Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-87-4 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Beradab kepada Nabi Muhammad SAW: Surah al-Baqarah (2: 104-110). In: Program Budaya al-Quran, 28hb. Mac 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bersederhana dalam perselisihan akidah dalam Islam. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 12, 9 Januari 2021, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Bootani, zoologi dan tenaga dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Ciri Ketuhanan dan Kenabian yang Benar, Surah al-Baqarah (2: 116-121). Siri 21: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-89-8 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Ciri Orang Kafir dan Munafik: Surah al-Baqarah (2: 6-16). In: Program Budaya al-Quran, 2 Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah, UTM. (In Press)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Ciri Orang Kafir dan Munafiq: Surah al-Baqarah (2: 6-16). In: Program Budaya al-Quran, 2hb. Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Ciri Orang yang Bertakwa: Surah Al-Baqarah (2: 1-5). In: Program Budaya al-Quran, 26hb. Julai 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Geologi, hidrologi, oceanografi dan astronomi dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0914-7

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Hakikat Penciptaan Manusia dan Alam Sejagat: Surah al-Baqarah (2: 28-29). In: Program Budaya al-Quran, 27hb. September 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Hidayah Sebagai Anugerah Tidak Ternilai: Surah Al-Fatihah (1: 1-7). In: Program Budaya al-Quran, 19hb. Julai 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Himpunan Doa Selepas Solat Warid daripada al-Quran dan Sunah. Siri 6: Siri Buku Amalan Harian . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2401-20-9 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Imam al-Ash‘ari sebagai tokoh ASWJ. In: Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 2, 17 Oktober 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (In Press)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Imam al-Baqillani sebagai tokoh ASWJ. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 3, 17 Oktober 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Imam al-Bazdawi sebagai tokoh ASWJ. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 5, 6 November 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Imam al-Juwayniy sebagai tokoh ASWJ. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 6, 6 November 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Imam al-Maturidi sebagai tokoh ASWJ. In: Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 4, 17 Oktober 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Isu akidah dalam sejarah Islam: keutamaan dan hak sahabat menurut ASWJ. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 11, 9 Januari 2021, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Isu akidah dalam sejarah Islam: Qadim al-Quran dan rukyatullah. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 10, 28 November 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Kalimah ‘Allah’ untuk selain agama Islam. In: Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 14, 9 Januari 2021, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Kaum Bani Israil dan Peristiwa Anak Lembu Emas: Surah al-Baqarah (2: 51-57). Siri 10: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-78-2 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Kaum Bani Israil dan Peristiwa Anak Lembu Emas: Surah Al-Baqarah (2: 51-57). In: Program Budaya al-Quran, 06hb. Disember 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Keburukan dan Kebajikan Amalan Manusia: Surah al-Baqarah (2: 174-177). In: Program Budaya al-Quran, 31 Oktober 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Kedudukan Allah SWT Berbanding Berhala Golongan Kafir: Surah al-Baqarah (2: 163-167). In: Program Budaya al-Quran, 12 September 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Kelebihan dan Keutamaan Bani Israil: Surah al-Baqarah (2: 47-50). In: Program Budaya al-Quran, 29hb. November 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Kelebihan dan Keutamaan Bani Israil: Surah al-Baqarah (2: 47-50). Siri 9: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-77-5 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Ketinggian Islam Berbanding Agama Yahudi dan Nasrani: Surah al-Baqarah (2: 111-115). Siri 20. Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-88-1 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Keutamaan Nabi Adam dan Zuriatnya Sebagai Khalifah : Surah al-Baqarah (2: 30-33). In: Program Budaya al-Quran, 04b. Oktober 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Konsep, sejarah, dan ciri Ahli Sunnah Waljamaah (ASWJ). In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 1, 17 Oktober 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Kumpulan bukan ASWJ dalam ilmu kalam: Khawarij, Syiah, dan Muktazilah. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 8, 28 November 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Mahasiswa dan kehidupan menurut perspektif Islam: asas pembangunan mahasiswa (jilid I). Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-1040-2

Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Mahasiswa dan kehidupan menurut perspektif Islam: penampilan, kesihatan, dan aktiviti sosial (jilid III). Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-1042-6

Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Mahasiswa dan kehidupan menurut perspektif Islam: pengurusan efektif untuk berjaya (jilid II). Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-1041-9

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Manzil: Ayat al-Quran Pelindung Diri Harian. Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Manzil: Daily Quranic Verses as Protection for Ourself. Series 1: Daily Practices Book Series, 1 . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2401-17-9 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Mendidik masyarakat tentang bahaya fitnah. In: Khutbah Jumaat, 2hb Jun 2005, Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Mengasimilasi budaya Islam dalam organisasi untuk mempertingkatkan modal insan para pekerja. In: The 4th National Human Resource Management Conference 2008, 17-19 August 2008, Tiara Beach Resort, Port Dickson.

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Menjejaki kecemerlangan Rasulullah s.a.w. dalam pendidikan keluarga Islam. In: Sambutan Maulid al-Rasul, 6 May 2005, Perkarangan Masjid Jamek Ladang Sri Gading Pekan Sri Gading Batu Pahat Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Menjejaki malam Lail al-Qadr. In: Program Ihya’ Ramadan , 20 Oktober 2005, Dewan Tun Rahah, Kolej Tun Razak , Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Metode Pengajaran Terbaik untuk Golongan Fasiq: Surah al-Baqarah (2: 26-27). In: Program Budaya al-Quran, 13hb. September 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Muslim, Muslim Hanif dan kafir di akhirat. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 13, 9 Januari 2021, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Mutashabihat menurut para ulama dan kesannya terhadap perbezaan aliran akidah. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 9, 28 November 2020, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Pembangunan insan soleh menurut perspektif Imam al-Nawawi. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Pemerkasaan Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Abad ke-21 dalam Dunia Islam (The 21st Century Islamic Education Teachers’ Professionalism Empowerment in the Islamic World). In: International Conference on Islamic Education, 6 Julai 2021, Link Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/85700283311?pwd=MkRDQWZhdUV0SXQ2bW1YQ1FielJZUT09. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Penciptaan manusia dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0915-4

Jasmi, Kamarul Azmi (2014) Pendidikan di sebalik peristiwa israk dan mikraj: satu analisis kandungan kitab utama hadith. Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Waljamaah, 6 . pp. 27-57. ISSN 2225-4609

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pendidikan Rasul dalam adab menziarahi orang sakit. In: Kursus Pengurusan Jenazah, 26 Jun 2005, Perkarangan Surau Tmn Sri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor.

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Pendidikan sebagai medium penerapan Islam dalam sains dan teknologi. In: Persidangan Islam dalam Sains dan Teknologi 2016 (PIST’16), 13-15 Oktober 2016, Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Pendidikan wuduk Mazhab al-Shafii. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0433-3

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Penentang Kemukjizatan al-Quran Tempah Neraka: Surah al-Baqarah (2: 23-25). In: Program Budaya al-Quran, 30hb. Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Pengertian fitnah dan kaedah menangani permasalahannya dalam masyarakat. MINDA, 1 (5). p. 5. ISSN 2289-4551

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Hadist dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004, Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Perkahwinan semasa belajar: kebaikan dan keburukannya dalam pembangunan pelajar universiti. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Dewan Sultan Ismail, UTM. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2015) Perkembangan Pendidikan Islam dan arah tujunya dalam memperkasakan peradaban Melayu Johor. In: Prosiding Persidangan Tamadun Melayu Johor: Johor ke arah pusat tamadun Melayu serantau, 11-13 November 2015, Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Perseteruan Iblis Terhadap Manusia: Surah al-Baqarah (2: 34-39). In: Program Budaya al-Quran, 16hb. November 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Perumpamaan Indah Buat Sang Munafik: Surah al-Baqarah (17-20). In: Program Budaya al-Quran, 9 Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah, UTM.

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Perumpamaan Indah Buat Sang Munafik: Surah al-Baqarah (2: 17-20). In: Program Budaya al-Quran, 16hb. Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2013) Sains asas, fizik, kimia dan geografi dari perspektif al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, p. 1. ISBN 978-983-52-0913-0

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Siapa Allah? dan Dongeng Para Atheism: Surah al-Baqarah (2: 21-22). In: Program Budaya al-Quran, 16hb. Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Syiar Islam dalam Amalan Sai serta Dosa Menyembunyikan Ilmu dan Kebenaran: Surah al-Baqarah (2: 158-167). In: Program Budaya al-Quran, 2 September 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Tahlil dan Doa Arwah: Amalan Warid daripada al-Quran dan Sunah. Siri 3. Siri Buku Amalan Harian. Siri Buku Amalan Harian, 1-9 (3). Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2296-56-0 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Tatacara adab mengimarah Masjid. In: Pengimarahan Masjid dalam Agenda Ummah. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 15-41. ISBN 978-983-52-0507-1

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Tatacara dan doa Majlis Khatam al-Quran. Siri 5. Siri Buku Amalan Harian. Siri Buku Amalan Harian, 1-9 (5). Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2401-19-3 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Wasiat Allah SWT Kepada Bani Israil: Surah al-Baqarah (2: 40-46). In: Program Budaya al-Quran, 22hb. November 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Wasiat Allah SWT kepada Bani Israil: Surah al-Baqarah (2: 40-46). Siri 8: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-76-8 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Yoga, candlelight vigil, dan doa bersama non-Muslim menurut Islam. In: Kursus Aqidah Islamiyyah (SHCI 3072). Siri 15, 9 Januari 2021, Webex Dewan Maya UTM: https://utm.webex.com/meet/qamar. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahamed, Azmi Maricar and Mohd. Noor, Jawwal Miqdam (2015) Mahasiswa dan matlamat hidup. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-24. ISBN 978-983-52-1040-2.

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad Zawawi, Nurliyana and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2015) Students and school learning environment motivate success of Excellent Islamic Education Teachers (EIET). Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU),, 1 (2). pp. 83-92. ISSN 2289-960X

Jasmi, Kamarul Azmi and Basiron, Bushrah and Muhammad, Azhar and Abdul Majid, Norazman (2008) Kedudukan Warga Emas Wanita dan Pendidikannya Menurut Perspektif Islam. In: Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, na. ISBN 978-983-52-0476-0

Jasmi, Kamarul Azmi and Ilias, Mohd. Faeez and Tamuri, Ab. Halim and Mohd. Hamzah, Mohd. Izham (2011) Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education , 3 (1). pp. 59-74. ISSN 1985-6326

Jasmi, Kamarul Azmi and Jasmi, Mohd. Aris (2016) Disiplin puasa dalam sekolah Ramadan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. (In Press)

Jasmi, Kamarul Azmi and Kinan, Norinah and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd. Ismail (2004) Tahap amalan tatacara kehidupan beradab Islam di kalangan mahasiswa Islam tahun empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. In: International Seminar on Islamic Thoughts, 7-9 December 2004, Bangunan Pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Submitted)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mat Udin, Syarah (2013) Al-Quran dan zoologi. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 17-31. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh, Siti Fauziyani (2005) Kecemerlangan wanita profesional mengimbangi tugas rumahtangga dan kerjaya: perspektif Islam. In: Seminar Wanita Profesional, 29-30 November 2005, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Submitted)

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2008) Penggunaan hukuman fizikal dalam pendidikan anak-anak. In: 1st National Seminar on Child Law 2008 (NCCL 08), 13hb. Julai 2008, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu.

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd. Ismail and Afgani @ Eusoff, Yendo (2004) Pembentukan tatacara kehidupan beradab: keperluan asas kanak-kanak Islam. In: Simposium Kebangsaan Kanak-kanak Menurut Perspektif Islam, 21-22 Julai 2004, Pulau Pinang. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani and Muhammad, Azhar (2003) Matodologi pendidikan pembangunan insan: satu kajian khas Kitab Riyadh al-Solihin. In: Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan [Siri Ketiga], 16 Oktober 2003, Hotel Alison Klana, Seremban, Negeri Sembilan.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohammad, Azhar and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Asas kebahagiaan rumahtangga mengikut paradigma al-Nawawi. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 29 September 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Hanafiah, Nur Syazwani and Tamuri, Ab. Halim and Mohd. Hamzah, Mohd. Izham (2011) Faktor motivasi intrinsik dalam kecemerlangan guru cemerlang Pendidikan Islam dan guru di sekolah menengah : satu kajian kes. In: 2nd International Conference On Islamic Education (ICIED 2011), 19-21 December 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Pisol, Mohd. Izzuddin (2015) Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam cabaran zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 978-967-10160-8-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Rashid, Nur Amirah (2008) Kesan negatif globalisasi terhadap wanita Islam dan penyelesaiannya. In: Isu Wanita Dalam Perundangan Islam. Penerbit UTM , Johor, pp. 115-138. ISBN 978-983-52-0506-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Ismail, Norzubaidha and Moktar, Syahida Fadilla and Pareng, Zalina and Osman, Masnizah and Ismail, Muhamad Faiz (2013) Penggunaan bilik operasi Pendidikan Islam di sekolah menengah. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mustari, Mohd. Ismail and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Jenayah sumbang mahram: perkembangan dan faktor-faktor penyebarannya. In: Seminar Kebangsaan Ketiga Psikologi dan Masyarakat 2004, 04-05. Oktober 2004, Pusat Latihan KWSP (ESSET), Bangi, Selangor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Pengaruh pemikiran al-Nawawi dalam metodologi pendidikan dan pendakwahan terhadap guru-guru Takmir di Negeri Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004, 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Pendidikan akhlak kepada Allah S.W.T.: nadi penggerak pembangunan peradaban Insan. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi.

Jasmi, Kamarul Azmi and Samseh, Siti Hafshar (2013) Al-Quran dan tenaga suria. In: Botani, zoologi dan tenaga dari perspektif Al-Quran. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 33-47. ISBN 978-983-52-0928-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2007) Pembangunan Modal Insan yang Sempurna Menurut Perspektif Al-Imam-Al-Nawawi. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, 2007, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah (2005) Penterjemahan dan peranannya dalam Pendidikan Islam masyarakat Malaysia. In: Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 1-11. ISBN 978-98-3337-65-51

Jasmi, Kamarul Azmi and Suratman, Azmi Shah and Ruskam, Aminuddin and Mohamed, Ahmad Kilani and Harun, Zulkefli (2003) Pengaruh pemikiran al-Imam al-Nawawi di kalangan guru-guru Takmir di Negeri Johor. Project Report. Fakulti Tamadun Islam, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2015) Membudayakan profesionalisme guru Pendidikan Islam yang cemerlang. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 1-20. ISBN 978-967-10160-8-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran (Islamic education: teaching and learning methods). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0448–7

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Pengayaan buku hadis Turath serta kepentingannya dalam pembangunan dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. In: Seminar Warisan Nabawi (SWAN 2007), 11 - 12 July 2007, Palm Garden Hotel, IOI Resort, Putrajaya.

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim and Ismail, Muhamad Faiz (2012) A new approach in Islamic education: mosque based teaching and learning. Journal of Islamic and Arabic Education, 4 (1). pp. 1-10. ISSN 1985-6326

Jemadi, Azim and Mohamad, Faiezad and Marni, Nurazmallail (2019) Konsep Kejiranan Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Jensani, Muhammad Khairul Nizam and Eswaran, Kumanan and Mohd Noor, Sulaiman Shakib (2019) Media Sosial dan Pembentukan Budaya Menurut Islam. In: Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Johari, Muhammad Hazwan and Baharuddin, Amirul Syafiq and Ihwani, Siti Suhaila (2019) Media Sosial dan Kelestarian Penggunaan Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2012) Falsafah ilmu dalam Al–Quran: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0799–0

K

Kamarudin, Muhamad Aiman and Mustafa Kamal, Muhamad Syakir and Safar, Ajmain @ Jimaain (2019) Media Sosial dan Dakwah Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Kanafiah, Muhammad Yusof Hakimi and Jasmi,, Kamarul Azmi (2020) Prinsip etika Islam dalam komoditi kontrak derivatif. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

Kanafiah, Muhammad Yusof Hakimi and Ziatol Ihazair, Muhammad Abu Naim and Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Trust model etika perniagaan Islam dan analisis rangkaian sosial. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

L

Latif, Mohamad Khairul and Jimaain, Talhah and Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Competence and Method of Teaching Tarannum Al- Quran Among Teachers of Special Class on Reading and Memorizing al-Quran Skill (KKQ) in Johor. In: 3rd International Conference on Research of Educational Administration and Management (ICREAM 2019), Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia.

Letchumanan, Usha Devi and Zulkifli, Zaki and Basiron, Bushrah (2019) Pendidikan Anak-Anak dalam Keluarga: Peranan Ibu Bapa. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

M

Muhammad Azrin, Muhammad Fiqri and Moorthy, Vishnukumar Krishna and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Perhubungan Sesama Manusia Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Moktar, Noor Athirah and Abdul Halim, Areen Sherryna and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Kaedah Pengajaran Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Mohamed, Sofiah and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Pengetahuan guru Pendidikan Islam prasekolah dalam rangka pembangunan tamadun ummah. Sains Humanika, 8 (3-2). pp. 21-28. ISSN 2289– 6996

Marni, Nurazmallail (2015) Mahasiswa dan kewajipan diri. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa Jilid I. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 25-49. ISBN 978-983-52-1040-2.

Marni, Nurazmallail (2010) Pendidikan saintis muslim era kegemilangan tamadun Islam. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0734–1

Marni, Nurazmallail and Mohamed, Ahmad Kilani and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pembangunan sifat bekerja dalam kumpulan (teamworking) sebagai atribut utama graduan IPT: huraiannya menurut perspektif wahyu. In: Seminar Kebangsaan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2-3 Februari 2005, Hotel Sofitel, Senai, Johor Bahru, Johor. (Submitted)

Maseleno, Andino and Huda, Miftachul and Jasmi, Kamarul Azmi and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd Ismail and Don, Abdul Ghaffar and Ahmad, Roslee (2018) Hau-Kashyap approach for student’s level of expertise. Egyptian Informatics Journal, xx (x). xxx-xxx. ISSN 1110-8665

Masroom, Mohd. Nasir (2013) Spiritual dimensions in mental health: a preliminary from Islamic overview. In: Fourty International Conference on Social Development and Enviroment Studies 2013, 2013, Selangor, Malaysia.

Masroom, Mohd. Nasir and Muhammad, Siti Norlina and Panatik, Siti Aisyah (2014) Peranan amalan kesukarelawanan terhadap pembinaan kesihatan jiwa. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014), 9-10, April 2014, Johor Bahru, Malaysia.

Masroom, Mohd. Nasir and Muhammad, Siti Norlina and Panatik @ Abd. Rahman, Siti Aisyah (2013) Iman, Islam dan ihsan: kaitannya dengan kesihatan jiwa. In: Seminar Pendidikan & Penyelidikan Islam (SePPIM13), 2013, Johor Bahru, Malaysia.

Masroom, Mohd. Nasir and Wan Dagang, Wan Ismail (2013) Peranan ibadah terhadap kesihatan jiwa. In: Seminar Falsafah Sains dan Teknologi, 16 Mei 2013, Skudai, Johor.

Mat Stu, Ahmad Rosnizam and Mansul, Muhammad Fitri and Marni, Nurazmallail (2019) Tanggungjawab Pemimpin Masyarakat. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Miskon, Shahrul Affendi and Hairudin, Norhazah and Safar, Jimaain @Ajmain (2018) Sains Teknologi Islam dalam Pembelajaran. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Mohamad, Ahmad Faizal and Mahmood, Afizi and Marni, Nurazmallail (2019) Ciri Pemimpin Yang baik Menurut Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Mohamad, Ahmad Marzuki and Zahar, Ahmad Razlan and Nasir, Mohd. Kamal (2015) Mahasiswa dan pengurusan masa. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Pengurusan Efektif untuk Berjaya Jilid II. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 43-57. ISBN 978-983-52-1041-9 (Submitted)

Mohamad Fauzi, Muhammad Shafiq and Mohd Sofian, Siti Nur Akira and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Persediaan Asas ke Gerbang Perkahwinan. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18.8.2019, Bilik Kuliah 5.01, Bangunan Tun Razak SPACE, UTM KL. (Unpublished)

Mohamed, Sofiah and Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Sawari, Siti Salwa and Abdullah, Mohd. Nasri and Ramli, Ruhiyati and Mohd. Yunus, Fazlulaini (2016) Harnessing the potential of pre-school pupils through religious education teaching and learning. The Social Sciences, 11 (12). pp. 2995-3000. ISSN 1818-5800

Mohamed, Sofiah and Jasmi, Kamarul Azmi and Norman, Nur ‘Izzah (2016) Teachers' acquaintance with the developmental of pre-school students: a pilot study. In: Research on Educational Studies. Serials Publications PVT. LTD, New Delhi, India, pp. 218-229. ISBN 978-81-8387-772-5

Mohd Azmi, Mohamad Rafiuddin and Kamalanathan, Sasikumar and Safar,, Ajmain @ Jimaain (2019) Media Sosial dan Generasi Muda Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Mohd Foad, Ahmad Fadhullah and Razali, Mohd Hazrul and Mohd Noor, Sulaiman Shakib (2019) Masjid dan Hubungannya dengan Pembentukan Masyarakat yang Cemerlang. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Mohd Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi and A Shukor, Khairunnisa and Zainal Abidin, Mohd Zahirwan Halim and Abd Razak, Muhd Imran and Khalid, Nurul Khairiah and Abd Rahman, Mohd Farhan and Abd Basir, Mukhamad Khafiz (2020) Elemen Pengurusan Kelas Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam di Politeknik. Jurnal Intelek, 15 (2). pp. 163-173. ISSN 2231-7716

Mohd Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi and Abd Razak, Muhd Imran and A Shukor, Khairunnisa and Zainal Abidin, Mohd Zahirwan Halim and Hassan, Paiz (2020) Penekanan Visi dan Misi Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran. Umran, 7 (2). pp. 29-39. ISSN 2289-8204

Mohd Saiden, Shahrulnizam and Aswan, Ruslan and Marni, Nurazmallail (2019) Peranan Non-Government Organisation (NGO) dalam Komuniti Masyarakat Menurut Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Mohd. Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi and A. Shukor, Khairunnisa (2015) Elemen pengetahuan pensyarah cemerlang Unit Pendidikan Islam dan Moral di Politeknik Premier: satu kajian rintis. The Online Journal of Islamic Education, 3 (1). pp. 13-21. ISSN 2289-3016

Mohd. Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi and A. Shukor, Khairunnisa (2016) Pembinaan hubungan di antara guru dengan pelajar. Technical and Social Science Journal (TSSJ), 5 (1). pp. 138-148. ISSN 2289-7356

Mohd. Rashid, Nor Amirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Kesan negatif globalisasi terhadap wanita Islam dan penyelesaiannya. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor .

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Fatmi Talib, Nor Hayati (2015) Pengimarahan surau dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 55-70. ISBN 978-967-10160-55-70

Muhamad Basri,, Nor Khairil and Hairol Zaman, Syafiq and Basiron, Bushrah (2019) Anak Angkat Sebagai Pilihan bagi Keluarga Tanpa Anak. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Muhammad, Azhar (2008) Pendidikan balaghah Arab di Malaysia. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0481–4

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Seminar Pembangunan Kerjaya Abad 21, 29 September 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Hala Tuju Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 129-140. ISBN 967-61-1855-9

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Pengabaian tanggungjawab suami terhadap hak isteri di kalangan orang-orang Melayu. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Jusoh, Yahaya and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Pengiktirafan Islam terhadap hak wanita dalam bidang pendidikan dan kerjaya. In: International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah , 02-03 April 2005, Sofitel Palm Resort, Senai Johor.

Mustari, Mohd. Ismail and Balakrishnan, Prabakar and Sundar, Sri Theran (2015) Mahasiswa dan kegiatan sosial. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 67-80. ISBN 9789835210426 (Submitted)

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Fungsi dan peranan masjid dalam masyarakat Hadhari. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0503-3

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Pengimarahan masjid dalam agenda ummah. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0507-1

Mustari, Mohd. Ismail and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Pengurusan berkualiti memacu kecemerlangan pengurusan masjid. Universiti Teknologi Malaysia Press, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978-983-52-0508-8

Mustari, Mohd. Ismail and Ya'akob, Robiah and Chik, Syarifah @ Noriana and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani (2006) Permasalahan ibu tunggal dalam melaksanakan tanggungjawab pendidikan anak-anak: satu kajian kawasan Sura, Dungun, Terenggannu. In: Krisis & Konflik Institusi Keluarga. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, pp. 32-51. ISBN 967-61-1862-1

Myibbin, Mohd. Rifqi and Hassan, Siti Zainab and Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Zakat pertanian dalam konteks Malaysia: satu kajian dan penilaian semula. In: Seminar on Islamic Thoughts, 7-9 December 2004, Bangunan Pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Unpublished)

N

Nor Jefri, Nurul lzzaty and Shaharin, Nuraisyah Syakirin and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Pembentukan Masyarakat Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Nik Lah, Nik Muhammad Izzudin and Kumaran, Pulavendran Vijaya and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Impak kepada Perkembangan Bahasa Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Norazman, Hasan and Naganathan, Krishanth Kumar and Basiron, Bushrah (2019) Media Sosial dan Perpustakaan Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Nashirudin, Mohd. Azlan Syah and Jasmi, Kamarul Azmi (2008) Cadangan Penyediaan tempat Wuduk yang Efisien. In: Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Penerbit UTM , Johor, pp. 124-140. ISBN 978-983-52-0508-8

Nazir, Muhammad Izzuddin and Che Noh, Muhammad Irfan Zikri and Basiron, Bushrah (2019) Media Sosial dan Wanita Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Nizar, Tamar Jaya and Mohd Yusof, Farahwahida (2013) Pemikiran Akidah Imam Al-Syafi’i. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 62 (1). pp. 55-65. ISSN 2180-3722

Nor Muhamad, Nasrul Hisyam and Jasmi, Kamarul Azmi (2007) Peribadi cemerlang menurut perspektif al-Ghazali. In: Seminar Antarabangsa Peradaban Melayu Ke-3, 2-3 Februari 2007, Sunway Lagoon Resort Hotel, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Nordin, Nur Hidayu and Mohammad, Nur Syuhada and Mohamad, Ahmad Marzuki (2019) Media Sosial dan Instagram Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Noyo Sarkun, Mif Rohim and Mohamed Saniff, Shereeza (2013) Analysis on the thoughts of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi’i on the Ijtihad method for Sukuk instrument. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 62 (1). pp. 17-24. ISSN E-ISSN 2180-3722

O

Omar, Mohd Syazril and Mohd Nayan, Mohamad Nadhir and Mohd Noor, Sulaiman Syakib (2019) Sekolah Rendah dan Hubunganya dalam Pembentukan Masyarakat Yang Cemerlang. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

R

Rahasdin, Razin Riyadhuddin and Mohd Saufi, Mohd Suherlin Azwan and Bushrah, Basiron (2019) Konsep Fardu Kifayah untuk Keharmonian dan Kerukunan Masyarakat Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Razali, Nurul Afiza and Noor, Hera and Kamarul Azmi, Jasmi (2019) Media Sosial dan Impak Negatif Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Roslan, Siti Hajar and Zulhalmi, Nur Natasha and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Pusat Asuhan Anak Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Rosli, Mohd Aiman Shazlishah and Abd Hamid, Mohd Hafiez and Basiron, Bushrah (2018) Integrasi Pendidikan antara Islam serta Sains dan Teknologi. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Rosli, Muhammad Tasnim and Muniandy, Yogenathan and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Impak Tingkah Laku Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Rozali, Mohd. Hilmi and Jasmi, Kamarul Azmi and Nik Yusuf, Nik Mohd. Rahimi (2012) Pemahaman guru tentang konsep asas Ilmu Qiraat, Qiraat Asim dan Qiraat Imam Hamzah. Journal Of Islamic And Arabic Education, 4 (1). pp. 61-72. ISSN 1985-6326

S

Safar, Ajmain and Ruskam, Aminuddin and Muhammad, Ahmad Marzuki and Ismail, Idris (2013) Kurikulum akhlak dalam melahirkan saintis Muslim beretika: tinjauan di Malaysia. In: Seminar on Science, & Technology 2013, 1st Oktober 2013, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Safar, Ajmain @ Jimaain and Tamuri, Ab. Halim (2011) Tahap penghayatan akhlak dalam kalangan pelajar sekolah menurut pentaksiran rakan sebaya. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Safar, Ajmain @ Jimaain and Wan Mazelan, Wan Mohd. Hafeez and Anuar, Mohamad Fitry (2015) Mahasiswa dan pencarian pasangan hidup. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa Jilid I. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 75-87. ISBN 978-983-52-1040-2 (Submitted)

Samed, Murni Hayati and Mohd Salman, Maziah and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Konsep Amar Makruf dan Nahi Mungkar dalam Kerukunan Keluarga. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Sundaram, Bhavithra Mohana and Seleman, Nor Sabirrah and Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Integrasi Akhlak dalam Pembelajaran Sains. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Suratman, Azmi Shah and Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Sumbangan Guru Takmir dalam pembangunan dan pendidikan masyarakat Islam di Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid, 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

T

Tamuri, Ab. Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Nilai, amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam selepas penjajahan Barat hingga kini. In: Peradaban Arab-Islam dan Masyarakat Melayu. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 35-57. ISBN 978-983-9368-43-7

Z

Zainal, Nor Amin Sayani and Mustari, Mohd. Ismail (2012) Penerapan metode dakwah di dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam dan luar bilik darjah. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Zambri, Zairie Sahira and Abdullah, Fazlin and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Kemahiran Penting Ibu Bapa untuk Pembentukan Keluarga Cemerlang. In: Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ziatol Ihazair, Muhammad Abu Naim and Mahmoud al-Zitawi, Diaya Ud-Deen Deab (2020) Pelaksanaan kod etika tempat kerja. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

This list was generated on Wed Mar 22 03:38:56 2023 +08.