Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | F | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | Y | Z
Number of items at this level: 146.

A

Abd. Rahman, Suhaimi (2013) Faktor sosial dalam pembentukan akhlak pelajar sekolah menengah. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Abdul Halim, Zainab Zakirah and Azmi, Dania Salsabila and Marni, Nurazmallail (2019) Media Sosial dan Trend Penggunaan Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019, 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Abdul Razak, Muhammad Hazwan and Nurhadi, Ahmad Ainol Mohklisin and Basiron, Bushrah (2019) Pusat Asuhan untuk Orang Tua Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Abdullah, Mohd. Nasri and Jasmi, Kamarul Azmi (2014) Characteristics of excellent Islamic education lecturers in teaching education institute of Malaysia. International Journal of Psychology and Counselling, 6 (11). pp. 145-151. ISSN 1996-0816

Abdullah, Murihah and Ilias, Mohd. Faeez and Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah, Abdul Hafiz and Rosman, Arieff Salleh (2016) Pembinaan kemahiran insaniah guru Pendidikan Islam di sekolah melalui amalan penggunaan bahan bantu mengajar. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 3 (2-1). pp. 56-72. ISSN 2289-7909

Ahmad, Aimi Wafa and Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Peranan etika pemasaran Islam terhadap kepuasan pelanggan. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

Alias, Hasbullah Hafiz and Abdul Hamid, Mohd Hakimi and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Melayar Keluarga yang Cemerlang dalam Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Alim, NurHasyikin and Awalluddin, Nur Shamim and Basiron, Bushrah (2019) Pra-Sekolah Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ayub, Muhammad Syazwan and Rozali, Amirul Azha and Marni, Nurazmallail (2019) Media Sosial dan Kecanduan Penggunaan Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Azamuddin, Nabilah and Segeran, Pavithra Tana and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Keluarga dengan Anak vs Keluarga Tanpa Anak dalam Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Azizan, Muhamad Ariffudin and Kariya, Muhammad Azizi and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Penyebaran Budaya Transeksual Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Azwana, Ayub and Abdul Manaf, Irma Farina and Marni, Nurazmallail (2019) Konsep Pemimpin Islam yang Bobrok dan Pemimpin Kafir yang Baik Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

B

Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Marni, Nurazmallail and Muhammad, Azhar and Ahmad, Selmah and Mohd. Nor , Sulaiman Shakib (2006) Persepsi mahasiswa terhadap dasar pengasingan penginapan mengikut gender: kajian perbandingan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor Dan Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Project Report. UTM. (Unpublished)

Basiron, Bushrah and Ahmad, Hasnul Nizam and Ibrahim, Izam Shahril (2015) Mahasiswa dan diet sihat. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 21-40. ISBN 9789835210426 (Submitted)

Basiron, Bushrah and Mohd. Shubari, Mohammad Iqram (2015) Mahasiswa dan amalan kerohanian dalam kehidupan. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa Jilid I. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 51-74. ISBN 978-983-52-1040-2 (Unpublished)

F

Feiz, Setareh and Khalifah, Zainab and Ali Ramezani, Ghotbabadi (2012) Customer relationship management in small and medium sized hotels. Current Issues In Hospitality And Tourism Research And Innovations - Proceedings Of The International Hospitality And Tourism Conference, Ihtc 2012 . pp. 259-261.

Frank Wilkins, Luqman Hakeem and Batumalai, Pragathesh and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Dampak Positif Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

H

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Sifat keperibadian Guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap rakan setugas dan pihak atasan di sekolah: satu kajian kes. International Journal of Islamic and Civilizational Studies (UMRAN), 3 (2). pp. 85-91. ISSN 2289-8204

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Keperluan kemahiran sains dan teknologi dalam pengurusan rumah tangga dan kerjaya masa kini. In: Seminar on Science, & Technology 2013, 1st Ocktober 2013, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah (2014) Faktor sokongan individu terhadap kecemerlangan wanita bekerjaya dan berumah tangga. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 66 (1). pp. 5-16. ISSN 2289-5434

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Fiqh sains rumah tangga dan kerjaya wanita cemerlang dalam sektor awam di Malaysia. In: Pasca Siswazah Fakulti Tamadun Islam Kali Kedua 2013, 18-19 Disember 2013, Main Hall, Faculty of Islamic Civilization.

Hamzah, Naemah and Mustari, Mohd. Ismail and Basiron, Bushrah (2013) Kemahiran yang diperlukan bagi wanita bekerjaya dan berumah tangga masa kini. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Haronzah, Muhammad Fairman and Mani, Inthiran and Wan Embong, Wan Hassan (2019) Media Sosial dan Facebook Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Hasbollah, Nur Syahirah and Md Rashid, Marjan and Ihwani, Siti Suhaila (2019) Media Sosial dan Pelajar Universiti Menurut Islam. In: Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Hasnan, Amir Yusri and Mat Daud, Ahmed Farid and Mohd Noor, Sulaiman Syakib (2019) Sekolah Menengah dan Hubungannya dalam Pembentukan Masyarakat yang Cemerlang Menurut Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

I

Ibrahim, Muhamad Izzat and Nazri, Fadzren Iqbal and Basiron, Bushrah (2018) Islam serta Pembentukan Sains dan Teknologi. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Idris, Mohd Rafizan and Abd Rashid, Ramayadi and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Konsep Amal Makruf dan Nahi Mungkar untuk Pembentukan Masyarakat Cemerlang. In: Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ismail, Ahmad Munawwar and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Akidah dan akhlak dalam Pendidikan Islam. Penerbit UTM Press, Skudai Johor. ISBN 978-983-52-1215-4

Ismail, Mohd Shawal and Khor, Shaw Zhan and Mohamad, Ahmad Marzuki (2019) Media Sosial dan Impak Terhadap Psikologi Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Ismail @ Sandari, Nor Mohamed (2013) Impak program Pelan Integriti Organisasi (PIO) terhadap guru sekolah menengah di daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

J

Jasman, Mohd Rizal (2020) Model kepercayaan berdasarkan etika perniagaan Islam dan analisis rangkaian sosial. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

Jasman, Mohd Rizal and Ahmad, Aimi Wafa and Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Peranan etika Islam mencegah penipuan dalam korporat. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Amalan dan doa ketika huru-hara kiamat Warid daripada al-Quran dan Sunah. Siri 4. Siri Buku Amalan Harian. Siri Buku Amalan Harian, 1-9 (4). Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2401-18-6 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Balasan Keingkaran Surah al-Baqarah (2: 58-61). Siri 11: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-79-9 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Bani Israil dan Balasan Keingkaran: Surah Al-Baqarah (2: 58-61). In: Program Budaya al-Quran, 20hb. Disember 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Ilmu Sihir serta Kisab Harut dan Marut: Surah al-Baqarah (2: 99-103). In: Program Budaya al-Quran, 7hb. Mac 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Ilmu Sihir serta kisah Harut dan Marut: Surah al-Baqarah (2: 102-103). Siri 18. Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-86-7 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Ilmu Sihir Serta Kisah Harut dan Marut: Surah al-Baqarah (2: 99-103). In: Program Budaya al-Quran, 7hb. Mac 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Kecintaan Kepada Dunia serta Permusuhan Dengan Jibril AS: Surah al-Baqarah (2: 93-101). In: Program Budaya al-Quran, 21hb. Februari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Kecintaan kepada Dunia serta Permusuhan dengan Jibril AS: Surah al-Baqarah (2: 93-101). Siri 17: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-85-0 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Pengubahan Kitab Taurat: Surah al-Baqarah (2: 75-82). In: Program Budaya al-Quran, 24hb. Januari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Pengubahan Kitab Taurat: Surah al-Baqarah (2: 75-82). Siri 14: Siri Buku Tafsir Sempena Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-82-9 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Pengubahan Kitab Taurat: Surah al-Baqarah (2: 75-82). Siri 15: Siri Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-83-6 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Pengutusan Para Rasul: Surah Al-Baqarah (2: 87-92). In: Program Budaya al-Quran, 14hb. Februari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Pengutusan Para Rasul: Surah al-Baqarah (2: 87-92). Siri 16: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-84-3 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Peristiwa Sembelihan Lembu: Surah al-Baqarah (2: 67-74). In: Program Budaya al-Quran, 17hb. Januari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Peristiwa Sembelihan Lembu: Surah al-Baqarah (2: 67-74). Siri 13: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-81-2 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Perjanjian dengan Allah SWT Surah al-Baqarah (2: 83-86). Siri 15: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-83-6 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Perjanjian dengan Allah SWT: Surah Al-Baqarah (2: 83-86). In: Program Budaya al-Quran, 31hb. Januari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Bani Israil dan Sumpahan Menjadi Kera: Surah al-Baqarah (2: 62-66). In: Program Budaya al-Quran, 3hb. Januari 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Bani Israil dan Sumpahan Menjadi Kera: Surah al-Baqarah (2: 62-66). Siri 12: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-80-5 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Beradab kepada Nabi Muhammad SAW Surah al-Baqarah (2: 104-110). Siri 19. Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-87-4 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Beradab kepada Nabi Muhammad SAW: Surah al-Baqarah (2: 104-110). In: Program Budaya al-Quran, 28hb. Mac 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Ciri Ketuhanan dan Kenabian yang Benar, Surah al-Baqarah (2: 116-121). Siri 21: Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-89-8 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Ciri Orang Kafir dan Munafik: Surah al-Baqarah (2: 6-16). In: Program Budaya al-Quran, 2 Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah, UTM. (In Press)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Ciri Orang Kafir dan Munafiq: Surah al-Baqarah (2: 6-16). In: Program Budaya al-Quran, 2hb. Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Ciri Orang yang Bertakwa: Surah Al-Baqarah (2: 1-5). In: Program Budaya al-Quran, 26hb. Julai 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Hakikat Penciptaan Manusia dan Alam Sejagat: Surah al-Baqarah (2: 28-29). In: Program Budaya al-Quran, 27hb. September 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Himpunan Doa Selepas Solat Warid daripada al-Quran dan Sunah. Siri 6: Siri Buku Amalan Harian . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2401-20-9 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Kaum Bani Israil dan Peristiwa Anak Lembu Emas: Surah al-Baqarah (2: 51-57). Siri 10: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-78-2 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Kaum Bani Israil dan Peristiwa Anak Lembu Emas: Surah Al-Baqarah (2: 51-57). In: Program Budaya al-Quran, 06hb. Disember 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Keburukan dan Kebajikan Amalan Manusia: Surah al-Baqarah (2: 174-177). In: Program Budaya al-Quran, 31 Oktober 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Kedudukan Allah SWT Berbanding Berhala Golongan Kafir: Surah al-Baqarah (2: 163-167). In: Program Budaya al-Quran, 12 September 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Kelebihan dan Keutamaan Bani Israil: Surah al-Baqarah (2: 47-50). In: Program Budaya al-Quran, 29hb. November 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Kelebihan dan Keutamaan Bani Israil: Surah al-Baqarah (2: 47-50). Siri 9: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-77-5 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Ketinggian Islam Berbanding Agama Yahudi dan Nasrani: Surah al-Baqarah (2: 111-115). Siri 20. Siri Buku Tafsir Sempena Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-88-1 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Keutamaan Nabi Adam dan Zuriatnya Sebagai Khalifah : Surah al-Baqarah (2: 30-33). In: Program Budaya al-Quran, 04b. Oktober 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Manzil: Daily Quranic Verses as Protection for Ourself. Series 1: Daily Practices Book Series, 1 . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2401-17-9 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Memperkasakan penulisan bab dalam buku dengan standard penulisan akademik bidang Pendidikan dan Pengajian Islam. In: Bengkel Penulisan Artikel Bab dalam Buku, 5hb April 2016, Makmal Komputer, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2005) Mendidik masyarakat tentang bahaya fitnah. In: Khutbah Jumaat, 2hb Jun 2005, Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Metode Pengajaran Terbaik untuk Golongan Fasiq: Surah al-Baqarah (2: 26-27). In: Program Budaya al-Quran, 13hb. September 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Pemerkasaan Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Abad ke-21 dalam Dunia Islam (The 21st Century Islamic Education Teachers’ Professionalism Empowerment in the Islamic World). In: International Conference on Islamic Education, 6 Julai 2021, Link Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/85700283311?pwd=MkRDQWZhdUV0SXQ2bW1YQ1FielJZUT09. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Pendidikan sebagai medium penerapan Islam dalam sains dan teknologi. In: Persidangan Islam dalam Sains dan Teknologi 2016 (PIST’16), 13-15 Oktober 2016, Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Penentang Kemukjizatan al-Quran Tempah Neraka: Surah al-Baqarah (2: 23-25). In: Program Budaya al-Quran, 30hb. Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Perseteruan Iblis Terhadap Manusia: Surah al-Baqarah (2: 34-39). In: Program Budaya al-Quran, 16hb. November 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Perumpamaan Indah Buat Sang Munafik: Surah al-Baqarah (17-20). In: Program Budaya al-Quran, 9 Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah, UTM.

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Perumpamaan Indah Buat Sang Munafik: Surah al-Baqarah (2: 17-20). In: Program Budaya al-Quran, 16hb. Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Siapa Allah? dan Dongeng Para Atheism: Surah al-Baqarah (2: 21-22). In: Program Budaya al-Quran, 16hb. Ogos 2018, Kolej Tun Fatimah.

Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Syiar Islam dalam Amalan Sai serta Dosa Menyembunyikan Ilmu dan Kebenaran: Surah al-Baqarah (2: 158-167). In: Program Budaya al-Quran, 2 September 2019, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Tahlil dan Doa Arwah: Amalan Warid daripada al-Quran dan Sunah. Siri 3. Siri Buku Amalan Harian. Siri Buku Amalan Harian, 1-9 (3). Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2296-56-0 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Tatacara dan doa Majlis Khatam al-Quran. Siri 5. Siri Buku Amalan Harian. Siri Buku Amalan Harian, 1-9 (5). Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Skudai Johor. ISBN 978-967-2401-19-3 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Wasiat Allah SWT Kepada Bani Israil: Surah al-Baqarah (2: 40-46). In: Program Budaya al-Quran, 22hb. November 2018, Kolej Tun Fatimah. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2021) Wasiat Allah SWT kepada Bani Israil: Surah al-Baqarah (2: 40-46). Siri 8: Program Budaya al-Quran . Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, Johor Bahru. ISBN 978-967-2171-76-8 (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahamed, Azmi Maricar and Mohd. Noor, Jawwal Miqdam (2015) Mahasiswa dan matlamat hidup. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-24. ISBN 978-983-52-1040-2.

Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2008) Penggunaan hukuman fizikal dalam pendidikan anak-anak. In: 1st National Seminar on Child Law 2008 (NCCL 08), 13hb. Julai 2008, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Pendidikan akhlak kepada Allah SWT: nadi penggerak pembanggunan peradapan insan. In: Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme, 2004, City Bayview Hotel, Langkawi.

Jayos, Samsiah and Abd. Ghani, Faizah and Mohd. Tahir, Lokman and Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah Bandar, Nur Fatihah (2015) System support in counseling among Muslim convert clients in Malaysia. Cognitive Sciences And Human Development, 1 (1). pp. 74-81. ISSN 2462-1153

Jemadi, Azim and Mohamad, Faiezad and Marni, Nurazmallail (2019) Konsep Kejiranan Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Jensani, Muhammad Khairul Nizam and Eswaran, Kumanan and Mohd Noor, Sulaiman Shakib (2019) Media Sosial dan Pembentukan Budaya Menurut Islam. In: Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Johari, Muhammad Hazwan and Baharuddin, Amirul Syafiq and Ihwani, Siti Suhaila (2019) Media Sosial dan Kelestarian Penggunaan Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

K

Kamarudin, Muhamad Aiman and Mustafa Kamal, Muhamad Syakir and Safar, Ajmain @ Jimaain (2019) Media Sosial dan Dakwah Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Kanafiah, Muhammad Yusof Hakimi and Jasmi,, Kamarul Azmi (2020) Prinsip etika Islam dalam komoditi kontrak derivatif. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

Kanafiah, Muhammad Yusof Hakimi and Ziatol Ihazair, Muhammad Abu Naim and Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Trust model etika perniagaan Islam dan analisis rangkaian sosial. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

L

Latif, Mohamad Khairul and Jimaain, Talhah and Jasmi, Kamarul Azmi (2020) Competence and Method of Teaching Tarannum Al- Quran Among Teachers of Special Class on Reading and Memorizing al-Quran Skill (KKQ) in Johor. In: 3rd International Conference on Research of Educational Administration and Management (ICREAM 2019), Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia.

Letchumanan, Usha Devi and Zulkifli, Zaki and Basiron, Bushrah (2019) Pendidikan Anak-Anak dalam Keluarga: Peranan Ibu Bapa. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

M

Muhammad Azrin, Muhammad Fiqri and Moorthy, Vishnukumar Krishna and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Perhubungan Sesama Manusia Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Moktar, Noor Athirah and Abdul Halim, Areen Sherryna and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Kaedah Pengajaran Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Mad Rashid, Mohammad Hafiz and Wahab, Maslinda and Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Sains Tauhidik dalam Pembangunan Peradaban Melayu. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Marni, Nurazmallail (2015) Mahasiswa dan kewajipan diri. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa Jilid I. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 25-49. ISBN 978-983-52-1040-2.

Marni, Nurazmallail and Wan Ahmad, Wan Yahaya and Md. Naser, Maziah (2015) Mahasiswa dan gaya penampilan. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-20. ISBN 978-983-52-1042-6 (Submitted)

Maseleno, Andino and Huda, Miftachul and Jasmi, Kamarul Azmi and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd Ismail and Don, Abdul Ghaffar and Ahmad, Roslee (2018) Hau-Kashyap approach for student’s level of expertise. Egyptian Informatics Journal, xx (x). xxx-xxx. ISSN 1110-8665

Masrom, Maslin and Ismail, Zuraini (2008) Evaluation of computer ethics: confirmatory factor models using PROC CALIS. In: SAS Forum 2008 Malaysia, 15 & 16 July 2008, KL Convention Centre, Malaysia.

Masrom, Maslin and Ismail, Zuraini and Hussein, Ramlah (2009) Ethical awareness of computer use among undergraduate students. ACM SIGCAS Computers & Society, 39 (1). pp. 27-40. ISSN 0095-2737

Mat Stu, Ahmad Rosnizam and Mansul, Muhammad Fitri and Marni, Nurazmallail (2019) Tanggungjawab Pemimpin Masyarakat. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Miskon, Shahrul Affendi and Hairudin, Norhazah and Safar, Jimaain @Ajmain (2018) Sains Teknologi Islam dalam Pembelajaran. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Mohamad, Ahmad Faizal and Mahmood, Afizi and Marni, Nurazmallail (2019) Ciri Pemimpin Yang baik Menurut Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Mohamad, Ahmad Marzuki and Zahar, Ahmad Razlan and Nasir, Mohd. Kamal (2015) Mahasiswa dan pengurusan masa. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Pengurusan Efektif untuk Berjaya Jilid II. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 43-57. ISBN 978-983-52-1041-9 (Submitted)

Mohamad Fauzi, Muhammad Shafiq and Mohd Sofian, Siti Nur Akira and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Persediaan Asas ke Gerbang Perkahwinan. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18.8.2019, Bilik Kuliah 5.01, Bangunan Tun Razak SPACE, UTM KL. (Unpublished)

Mohamed, Zalinah (2014) Integriti guru dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah kurikulum standard sekolah rendah di empat buah sekolah rendah di daerah Tampoi, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohammad Husain, Khairul Anwar and Yaacob, Eyrma and Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Sains Islam dan Asas kepada Sains Moden. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Mohd Azmi, Mohamad Rafiuddin and Kamalanathan, Sasikumar and Safar,, Ajmain @ Jimaain (2019) Media Sosial dan Generasi Muda Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Mohd Esa, Mohamad Fauzi and Abdul Samad, Muhammad Syukri and Ihwani, Siti Suhaila (2018) Tamadun China: Penerimaan dan Sumbangan Kepada Sains Islam. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Mohd Foad, Ahmad Fadhullah and Razali, Mohd Hazrul and Mohd Noor, Sulaiman Shakib (2019) Masjid dan Hubungannya dengan Pembentukan Masyarakat yang Cemerlang. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Mohd Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi and A Shukor, Khairunnisa and Zainal Abidin, Mohd Zahirwan Halim and Abd Razak, Muhd Imran and Khalid, Nurul Khairiah and Abd Rahman, Mohd Farhan and Abd Basir, Mukhamad Khafiz (2020) Elemen Pengurusan Kelas Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam di Politeknik. Jurnal Intelek, 15 (2). pp. 163-173. ISSN 2231-7716

Mohd Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi and Abd Razak, Muhd Imran and A Shukor, Khairunnisa and Zainal Abidin, Mohd Zahirwan Halim and Hassan, Paiz (2020) Penekanan Visi dan Misi Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran. Umran, 7 (2). pp. 29-39. ISSN 2289-8204

Mohd Saiden, Shahrulnizam and Aswan, Ruslan and Marni, Nurazmallail (2019) Peranan Non-Government Organisation (NGO) dalam Komuniti Masyarakat Menurut Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Mohd. Ibrahim, Abdul Latiff (2015) Budaya integriti dalam pengurusan perolehan dan tender kerajaan - satu tinjauan umum. In: Seminar Integriti dan Rasuah dalam Kerajaan, 3 Dec, 2015, Kuala Lumpur, Malaysia.

Mohd. Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi and A. Shukor, Khairunnisa (2016) Pembinaan hubungan di antara guru dengan pelajar. Technical and Social Science Journal (TSSJ), 5 (1). pp. 138-148. ISSN 2289-7356

Muhamad Basri,, Nor Khairil and Hairol Zaman, Syafiq and Basiron, Bushrah (2019) Anak Angkat Sebagai Pilihan bagi Keluarga Tanpa Anak. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail and Balakrishnan, Prabakar and Sundar, Sri Theran (2015) Mahasiswa dan kegiatan sosial. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Penampilan, Kesihatan, dan Aktiviti Sosial. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 67-80. ISBN 9789835210426 (Submitted)

N

Nor Jefri, Nurul lzzaty and Shaharin, Nuraisyah Syakirin and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Pembentukan Masyarakat Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Nik Lah, Nik Muhammad Izzudin and Kumaran, Pulavendran Vijaya and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Impak kepada Perkembangan Bahasa Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Norazman, Hasan and Naganathan, Krishanth Kumar and Basiron, Bushrah (2019) Media Sosial dan Perpustakaan Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Nazir, Muhammad Izzuddin and Che Noh, Muhammad Irfan Zikri and Basiron, Bushrah (2019) Media Sosial dan Wanita Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Ngaji, Mohd Azuan and Zulkifli, Asymawi and Safar, Jimaain@Ajmain (2018) Tamadun Barat dalam Sains Islam. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Nordin, Nur Hidayu and Mohammad, Nur Syuhada and Mohamad, Ahmad Marzuki (2019) Media Sosial dan Instagram Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

O

Omar, Mohd Syazril and Mohd Nayan, Mohamad Nadhir and Mohd Noor, Sulaiman Syakib (2019) Sekolah Rendah dan Hubunganya dalam Pembentukan Masyarakat Yang Cemerlang. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

R

Rahasdin, Razin Riyadhuddin and Mohd Saufi, Mohd Suherlin Azwan and Bushrah, Basiron (2019) Konsep Fardu Kifayah untuk Keharmonian dan Kerukunan Masyarakat Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Razali, Nurul Afiza and Noor, Hera and Kamarul Azmi, Jasmi (2019) Media Sosial dan Impak Negatif Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

Ripin, Mohd. Nasir and Suratman, Azmishah and Awang, Ramli and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Haron, Zulkiflee (2003) Kajian program bina syasiah staf di IPTAa: kajian kes di UTM & USM. Project Report. UTM. (Unpublished)

Roslan, Siti Hajar and Zulhalmi, Nur Natasha and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Pusat Asuhan Anak Menurut Perspektif Islam. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Rosli, Mohd Aiman Shazlishah and Abd Hamid, Mohd Hafiez and Basiron, Bushrah (2018) Integrasi Pendidikan antara Islam serta Sains dan Teknologi. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Rosli, Muhammad Tasnim and Muniandy, Yogenathan and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Media Sosial dan Impak Tingkah Laku Menurut Islam. In: Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), 15hb. Disember 2019, DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. (Unpublished)

S

Safar, Ajmain @ Jimaain and Tamuri, Ab. Halim (2011) Tahap penghayatan akhlak dalam kalangan pelajar sekolah menurut pentaksiran rakan sebaya. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Safar, Ajmain @ Jimaain and Wan Mazelan, Wan Mohd. Hafeez and Anuar, Mohamad Fitry (2015) Mahasiswa dan pencarian pasangan hidup. In: Mahasiswa dan Kehidupan Menurut Perspektif Islam: Asas Pembangunan Mahasiswa Jilid I. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 75-87. ISBN 978-983-52-1040-2 (Submitted)

Samed, Murni Hayati and Mohd Salman, Maziah and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Konsep Amar Makruf dan Nahi Mungkar dalam Kerukunan Keluarga. In: Seminar Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Samuri, Muhammad Afiq and Mohamad Ali, Muhammad Ashraf and Ihwani, Siti Suhaila (2018) Kemajuan Islam dan Hubungannya dengan Penemuan Sains. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Samuri, Sufaat and A. Aziz, Mohd Faiz and Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Sains Islam dan Hukum Alam: Satu Perbahasan. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Sanip, Siti Faraiza and Abu Bakar, Halimahtun Saadiah and Ihwani, Siti Suhaila (2018) Integrasi Perkembangan Sains, Hukum, Teknologi dan Ekonomi di Dunia Islam. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Sundaram, Bhavithra Mohana and Seleman, Nor Sabirrah and Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Integrasi Akhlak dalam Pembelajaran Sains. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Suratman, Azmi Shah and Ripin, Mohd. Nasir and Awang, Ramli and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Haron, Zulkifli (2003) Tahap dialog peradaban di kalangan pelajar-pelajar tahun 3, UTM Skudai. Project Report. UTM. (Unpublished)

Syaful Anwar, Muhammad Ridwanto and Buntat, Yahya (2006) Peranan LEAECK dalam membantu pembangunan sahsiah mahasiswa: suatu pengalaman di Kolej Tuanku Canselor (KTC), UTM. In: National Student Development Conference (NASDEC) 2006, 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia. (Submitted)

Y

Yahya, Megat Mohd Hazwan and Zainal Abidin, Khairul Zaman and Basiron, Bushrah (2018) Hubungan Sains dan Agama. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Z

Zaidi, Muhammad Faris Iqbal and Shamsuddin, Mohamad Zulfadzli and Jasmi, Kamarul Azmi (2018) Sumbangan Sains Islam dalam Sains Moden. In: Seminar Tamadun Islam 2018, 17 Ogos 2018, Bilik Kuliah 6, Blok N28, UTM. (Unpublished)

Zambri, Zairie Sahira and Abdullah, Fazlin and Jasmi, Kamarul Azmi (2019) Kemahiran Penting Ibu Bapa untuk Pembentukan Keluarga Cemerlang. In: Institusi Islam 2019, 18 Ogos 2019, 5.01 Bangunan Tun Razak (SPACE), Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ziatol Ihazair, Muhammad Abu Naim and Mahmoud al-Zitawi, Diaya Ud-Deen Deab (2020) Pelaksanaan kod etika tempat kerja. In: Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, 2(2) 2020, 12 May 2020, Dewan Maya, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM. (Unpublished)

This list was generated on Wed Mar 22 03:40:09 2023 +08.