Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "Islamic Civilisation" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

Huda, Miftachul and Yusuf, Jibrail and Jasmi, Kamarul Azmi and Zakaria, Gamal Nasir (2016) Al-Zarnuji’s concept of knowledge (‘ilm). SAGE OPEN, 6 (3). pp. 1-13. ISSN 2158-2440

Mohamed, Sofiah and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Pengetahuan guru Pendidikan Islam prasekolah dalam rangka pembangunan tamadun ummah. Sains Humanika, 8 (3-2). pp. 21-28. ISSN 2289– 6996

Abdullah, Mohd. Nasri and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Communication style towards student by excellent Islamic education lecturers in Teaching Education Institute of Malaysia. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 5 (3). pp. 19-31. ISSN 2226-6348

Abdullah, Murihah and Ilias, Mohd. Faeez and Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah, Abdul Hafiz and Rosman, Arieff Salleh (2016) Pembinaan kemahiran insaniah guru Pendidikan Islam di sekolah melalui amalan penggunaan bahan bantu mengajar. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 3 (2-1). pp. 56-72. ISSN 2289-7909

Awang, Ramli and Ebrahimi, Mansoureh and Yusoff, Kamaruzaman and Abdullah, Berhanuddin (2016) Haji and Lebai from the perspective of master Syeikh Abdul Qadir al-Mandili al-Indonesi (1910-1965). Social Sciences (Pakistan), 11 (23). pp. 5541-5545. ISSN 1818-5800

Binte Batri, Nek Mah and Mohd. Yusof, Farahwahida and Muhamad, Siti Norlina and Hassan, Ahmad Muhyuddin and Ripin, Mohd. Nasir and Haron, Zulkiflee (2016) Homoseksual: antara hukum dan kemajuan sains. Sains Humanika, 8 (4). pp. 45-54. ISSN 2289-6996

Ghazali, M. A. and Md. Sawari, S. S. and Aziz, A. A. (2016) Mosques as a platform to address the issue of the anti-hadith ideology. Albayan, 14 (2). pp. 123-134. ISSN 2232-1950

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Kajian kes tempat perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Menengah Rendah di Johor. Sains Humanika, 8 (3-2). pp. 55-61. ISSN 2289-6996

Hamdan, Nazirah and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Sifat keperibadian Guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap rakan setugas dan pihak atasan di sekolah: satu kajian kes. International Journal of Islamic and Civilizational Studies (UMRAN), 3 (2). pp. 85-91. ISSN 2289-8204

Hooton, R. D. and Khrapko, M. and Otieno, M. and Ismail, M. A. (2016) Responsibilities. RILEM State-of-the-Art Reports, 18 . pp. 179-196. ISSN 2213-204X

Huda, Miftachul and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kailani and Wan Embong, Wan Hassan and Safar, Jimaain (2016) Philosophical investigation of Al-Zarnujis Talim al-Mutaallim: strengthening ethical engagement into teaching and learning. Social Sciences (Pakistan), 11 (22). pp. 5516-5519. ISSN 1818-5800

Huda, Miftachul and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilan @ Ahmad Kilani and Wan Embong, Wan Hassan and Safar, Jimaain (2016) Philosophical investigation of Al-Zarnuji's Ta'lim Al-Muta'allim: strengthening ethical engagement into teaching and learning. Social Sciences (Pakistan), 11 (22). pp. 5516-5519. ISSN 1818-5800

Ihwani, Siti Suhaila and Muhtar, Adibah and Musa, Norhafizah and Abu Hasan Sazalli, Nurhasmiza and Zetty, Nurzuliana Rashed and Ab., Halim Tamuri (2016) The effects of Islamic education teachers' readiness in teaching sexual health elements. Jurnal Teknikal dan Sains Sosial (JTSS), 6 (1). pp. 119-130. ISSN 2289-7356

Ilias, Mohd. Faeez and Abdullah, Murihah and Husain, Kalthom and Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah, Abdul Hafiz and Rosman, Arieff Salleh (2016) Jenis-jenis sumber pengetahuan guru Pendidikan Islam dalam penggunaan bahan bantu mengajar di Sekolah Bestari. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 3 (2-1). pp. 41-55. ISSN 2289-7909

Mohamed, S. and Jasmi, K. A. and Zailaini, M. A. (2016) Elements of delivering Islamic education through Islamic morality in several Malaysian schools. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 24 (4). pp. 1267-1277. ISSN 0128-7702

Mohamed, Sofiah and Jasmi, Kamarul Azmi and Md. Sawari, Siti Salwa and Abdullah, Mohd. Nasri and Ramli, Ruhiyati and Mohd. Yunus, Fazlulaini (2016) Harnessing the potential of pre-school pupils through religious education teaching and learning. The Social Sciences, 11 (12). pp. 2995-3000. ISSN 1818-5800

Mohd. Noor, Ahmad Firdaus and Jasmi, Kamarul Azmi and A. Shukor, Khairunnisa (2016) Pembinaan hubungan di antara guru dengan pelajar. Technical and Social Science Journal (TSSJ), 5 (1). pp. 138-148. ISSN 2289-7356

Muhammad Zin, Hakimah and Salamon, Hussin (2016) Application of promise in Al-Ijarah Thumma Al-Bai' (AITAB) facility. International Business Management, 10 (17). pp. 3793-3799. ISSN 1993-5250

Book Section

Marni, Nurazmallail (2016) Ensiklopedia Pendidikan Islam. In: Ensiklopedia Pendidikan Islam. Fakulti Tamadun Islam & AIES, Malaysia, pp. 92-97. ISBN 978-967-0194-6-0

Mohamed, Sofiah and Jasmi, Kamarul Azmi and Norman, Nur ‘Izzah (2016) Teachers' acquaintance with the developmental of pre-school students: a pilot study. In: Research on Educational Studies. Serials Publications PVT. LTD, New Delhi, India, pp. 218-229. ISBN 978-81-8387-772-5

Conference or Workshop Item

Abd. Hamid, Suhana and Mohamad, Ahmad Marzuki and Azahar, Zairus Norsiah and Elias, Zety Azlin and Mohd. Zain, Siti Khadijah (2016) Model kepimpinan syura menurut al Quran dan al Sunnah yang mendominasi kepimpinan organisasi pendidikan. In: International Conference on Islamic Education and Research (ICER2006), 05-06 Dec, 2016, Langkawi, Kedah, Malaysia.

Ali @ Awang, Sumayyah and Abdullah, Abdul Hafiz (2016) Penulisan ilmiah berkaitan ilmu qiraat di Malaysia: suatu tinjauan awal. In: 3rd International Conference on Arabic Studies & Islamic Civilization, 14-MAR-16, Kuala Lumpur, Malaysia.

Che Yaacob, Ahmad and Yusoff, Kamaruzaman and Daut, Azizah and Ismail, Normah and Mat Dom, Syed Mazlan Syed and Ismail, Noraini and Rahim, Kamal Fahrulrazy and Yahya, Khadijah and Muhamad Don, Mohd. Ali (2016) Keperluan penubuhan permodalan baitulmal kebangsaan. In: Proceedings of the International Conference on Infaq 2016 (ICI2016), 2016, Skudai, Johor.

Ihwani, Siti Suhaila and Muhtar, Adibah and Musa, Norhafizah and Hehsan, Aminudin and Abdul Latif, Adibah and Zetty, Nurzuliana Rashed and Ab., Halim Tamuri (2016) The effect of teacher's readiness in teaching sexual education elements in secondary school. In: International Conference on Science, Engineering, Management and Social Science (ICSEMSS2016) 2016, 06-08 Oct, 2016, Johor Bahru, Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Keutamaan, keistimewaan dan amalan bulan Rejab dari perspektif Islam. In: Sambutan 1 Rejab 1437H, 8 April 2016, Perkarangan Surau Ehsan, Jalan Perubatan.

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Memperkasakan penulisan bab dalam buku dengan standard penulisan akademik bidang Pendidikan dan Pengajian Islam. In: Bengkel Penulisan Artikel Bab dalam Buku, 5hb April 2016, Makmal Komputer, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Pendidikan sebagai medium penerapan Islam dalam sains dan teknologi. In: Persidangan Islam dalam Sains dan Teknologi 2016 (PIST’16), 13-15 Oktober 2016, Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Penghasilan buku penyelidikan daripada tesis Pengajian Islam dan Pendidikan Islam. In: Bengkel Penulisan dan Penerbitan Akademik, 29hb Ogos 2016, Bilik Mesyuarat, Fakulti Tamadun Islam, Kampus Kuala Lumpur City, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Ahmad Marzuki and Wan Embong, Wan Hassan and Safar, Jimaain and Kamarul, Azmi Jasni and Mohamed, Ahmad Kilani (2016) Pelaksanaan atribut perkongsian kepimpinan dalam konsep profesional learning community di sekolah menengah kebangsaan agama. In: International Conference on Islamic Education & Research, 05 Dec, 2016, Langkawi, Kedah, Malaysia.

Nahar, Naquiah and Safar, Jimaain (2016) Kompetensi Jawi guru pendidikan Islam: memugar kelestarian seni warisan bangsa. In: International Conference on Islamic Education and Research, 05-06 Dec, 2016, Langkawi, Kedah, Malaysia.

Trayek, F. A. A. and Tunku Ahmad, T. B. and Nordin, M. S. and Dwikat, M. A. and Abulibdeh, E. S. A. and Asmar, M. and Sawari, S. S. M. (2016) Underlying Structure of e-Learning readiness among Palestinian secondary school teachers. In: 2016 8th International Conference on Computer and Automation Engineering, ICCAE 2016, 3 March 2016 through 4 March 2016, Australia.

Book

Ismail, Ahmad Munawwar and Jasmi, Kamarul Azmi (2016) Akidah dan akhlak dalam Pendidikan Islam. Penerbit UTM Press, Skudai Johor. ISBN 978-983-52-1215-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Jasmi, Mohd. Aris (2016) Disiplin puasa dalam sekolah Ramadan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. (In Press)

Thesis

Al-Hosaini, Asma Abdulqawi Mohammed (2016) Qur'anic approach to instill social values of the child proposed model from verses of asking authorization in surah Al- Nur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Bidin, Hasna (2016) Pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Hamzan, Muna (2016) Penggunaan teknologi ICT dalam pengajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Husin, Ezwan Rafiq (2016) Kesan perubatan ruqyah terhadap pesakit histeria di pusat perubatan tradidional Islam di Darussyifa dan Darussalam. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Kadir, Mohd. Nazir (2016) Analisis perbezaan qiraat dalam riwayat hafs dan syu'bah terhadap ayat-ayat hukum. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

Nor Hashim, Mohd. Hazwan (2016) Tahap pengetahuan terhadap bacaan khusus imam Hafs Tariq Al-Shatibiyyah pelajar Sekolah Menengah Arab Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Islamic Civilization.

This list was generated on Fri Sep 22 23:01:04 2023 +08.