Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "Education" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items: 1100.

A. Aziz , Marzilah and Syed Nasharudin, Sharifah Nadia (2010) An investigation on approaches used to teach literature in the ESL classroom: a case study of Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Skudai, Johor Bahru. An investigation on approaches used to teach literature in the ESL classroom: a case study of Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Skudai, Johor Bahru . pp. 1-7.

Abd Ghani , Faizah and Ahmad, Siti Noorazzura (2010) Hubungan Trait Personaliti Dengan Pemilihan Kursus Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Elektrik. Hubungan Trait Personaliti Dengan Pemilihan Kursus Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Elektrik . pp. 1-8.

Arshad , Mohammad Yusof and Haji Dollah, Noor Rafidah (2010) Persepsi Pelajar Tahun Tiga Program Pendidikan Sains, Selepas Menjalani Latihan Mengajar Terhadap Minat Dan Sikap Dalam Profesion Perguruan Serta Kemahiran Menilai Pelajar. Persepsi Pelajar Tahun Tiga Program Pendidikan Sains, Selepas Menjalani Latihan Mengajar Terhadap Minat Dan Sikap Dalam Profesion Perguruan Serta Kemahiran Menilai Pelajar . pp. 1-7. (Unpublished)

Arshad , Mohammad Yusof and Abdul Salam, Siti Norni Asma (2010) Tahap Kreativiti Pelajar Program Pendidikan Sains Sosial Dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Kreativiti Pelajar Program Pendidikan Sains Sosial Dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-5. (Unpublished)

Atan, Noor Azean and Naraman, Siti Khatijah (2010) Penerimaan Guru Pelatih Terhadap Penggunaan PPBK: Kajian Kes Terhadap Guru Pelatih, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Penerimaan Guru Pelatih Terhadap Penggunaan PPBK: Kajian Kes Terhadap Guru Pelatih, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Buntat , Yahya and Saini, Norainiza (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Ponteng Kelas Di Kalangan Pelajar Di Kolej Kemahiran Belia Nasional, Pontian. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Ponteng Kelas Di Kalangan Pelajar Di Kolej Kemahiran Belia Nasional, Pontian . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail , Muhamad Hafiz and Abdul Rajab, Mohd Khairul Nazmi (2010) Penilaian Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan Bagi Atlet Bola Tampar SUKMA 2008. Penilaian Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan Bagi Atlet Bola Tampar SUKMA 2008 . pp. 1-8. (Unpublished)

A

A-Rahman, A-Rashid (2010) Gerakan jatuh bebas. [Teaching Resource] (Unpublished)

A. Aziz, Marzilah and Tengku Nazudin, Tengku Nazuin (2010) Strategies used by ESL learners to derive meaning of vocabulary in a short story. Strategies used by ESL learners to derive meaning of vocabulary in a short story . pp. 1-6. (Unpublished)

Ab. Hadi, Fairuzy (2010) Kepimpinan kerja berpasukan Ketua Jabatan dan stail kepengikutan pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ab. Majid, Mahazad (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd Ghani, Faizah and Loganathan, Thilagawathy (2010) Gaya Hidup Remaja Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Peteri Resort, Pasir Gudang, Johor. Gaya Hidup Remaja Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Peteri Resort, Pasir Gudang, Johor. . pp. 1-6. (Unpublished)

Abd Ghani, Faizah and Mat Deris, Mohd Kamil (2010) Trait Personaliti Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup). Trait Personaliti Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) . pp. 1-7. (Unpublished)

Abd Halim, Noor Dayana and Bilal Ali, Mohammad and Yahaya, Noraffandy (2010) Personalized learning environment: new trend in online learning. edupress 2010 .

Abd Kadir , Hamdan and Mohd Mustiman, Abd Rahim (2010) Tingkah Laku Asertif Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Aliran Sains Dan Sastera Di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bentara Dalam, Segamat, Johor. Tingkah Laku Asertif Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Aliran Sains Dan Sastera Di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bentara Dalam, Segamat, Johor. . pp. 1-9. (Unpublished)

Abd. Aziz, Marzilah and Nordin @ Baharuddin, Mohd. Khairi (2010) An investigation on perceived relationship between motivation and interaction of second language’s learners. An Investigation On Perceived Relationship Between Motivation And Interaction Of Second Language’s Learners . pp. 1-6. (Unpublished)

Abd. Ghani, Faizah and Mohd Arshad, Zuhaili (2010) Profil Tret Personaliti Pensyarah Yang Cemerlang Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Berdasarkan Sistem Penilaian Pengajaran Pensyarah (PPP). Profil Tret Personaliti Pensyarah Yang Cemerlang Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Berdasarkan Sistem Penilaian Pengajaran Pensyarah (PPP) . pp. 1-15. (Unpublished)

Abd. Majid , Norazman and Muzaffar Shah, Noor Ashikin (2010) Learning And Applying The SHL 3482 (Literature In ELT) By UTM’s TESL Trainees. Learning And Applying The SHL 3482 (Literature In ELT) By Utm’s TESL Trainees . pp. 1-6. (Unpublished)

Abd. Rahman, Azilah (2010) Hubungan antara personaliti dan gaya pengajaran guru dengan pencapaian matematik PMR satu kajian di sekolah menengah daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Rahman, Mohd. Anuar and Ilyas, Rosli (2010) Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah Pasir Mas, Kelantan. Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah Pasir Mas, Kelantan . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdul Ghafar, Mohamad Najib (2010) Pembangunan organisasi pendidikan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0749–5

Abdul Hadi, Ahmad Firdaus and Aripin, Muhamad Afzamiman and Zakaria, Wan Zulkhairi and Hamzah , Rohana and Udin, Amirmuddin (2010) Kurikulum pendidikan teknik vokasional (PTV) dan pelajar juvana. edupress 2010 .

Abdul Latif, Adibah and Abu Hanifah, Azizah (2010) Penguasaan Dan Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajarpelajar PKPG Kemahiran Hidup Universiti Teknologi Malaysia. Penguasaan Dan Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajarpelajar PKPG Kemahiran Hidup Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-13. (Unpublished)

Abdul Latif, Adibah and Kuberan, Malathy (2010) Kesediaan Bakal Guru Siswazah Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Untuk Mengajar Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes. Kesediaan Bakal Guru Siswazah Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Untuk Mengajar Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes. . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdul Latif, Adibah and Mohamed Kassim, Norhidayah (2010) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Kompetensi Diri Semasa Menjalani Latihan Industri. Persepsi Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Kompetensi Diri Semasa Menjalani Latihan Industri . pp. 1-11. (Unpublished)

Abdul Latif, Adibah and Mohd Taib, Fatimah Harlina (2010) Hubungan Tingkah Laku Kesediaan Pensyarah Dengan Tahap Motivasi Pelajar. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-10. (Unpublished)

Abdul Latif, Adibah and Patchakhily, Puvaneswari (2010) Persepsi Guru Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Di Sekolah Kebangsaan Kempas,Johor Bahru,Johor. Persepsi Guru Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Di Sekolah Kebangsaan Kempas ,Johor Bahru,Johor. . pp. 1-8. (Unpublished)

Abdul Latiff, Mohd Abbas and Mohd Basar, Siti Mizati (2010) Persepsi Mahasiswa Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Pengajian Islam ) Terhadap Kahwin Ketika Belajar : Kajian Di UTM Skudai. Persepsi Mahasiswa Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Pengajian Islam ) Terhadap Kahwin Ketika Belajar : Kajian Di UTM Skudai . pp. 1-10. (Unpublished)

Abdul Latiff, Mohd Abbas and Yaacob, Farihatun Nadia (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Program Membudayakan Al-Quran Dalam Meningkatkan Tahap Keupayaan Pembacaan Al-Quran Mengikut Hukum Tajwid. Satu Kajian Di Smk Dato Bentara Luar. Persepsi Pelajar Terhadap Program Membudayakan Al-Quran Dalam Meningkatkan Tahap Keupayaan Pembacaan Al-Quran Mengikut Hukum Tajwid. Satu Kajian Di Smk Dato Bentara Luar . pp. 1-11. (Unpublished)

Abdul Rahman, Mohd Anuar and Abdul Hamid, Norshahril (2010) Kesan Persekitaran UTM Terhadap Pembangunan Emosi Pelajar Di Fakulti Pendidikan. Kesan Persekitaran UTM Terhadap Pembangunan Emosi Pelajar Di Fakulti Pendidikan . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdul Rahman, Mohd Anuar and Abdul Wahab, Mohamad Zulhilmi (2010) Pengetahuan Dan Pengamalan Keselamatan Bengkel Dikalangan Pelajar Di Sebuah Institut Kemahiran Belia Negara Di Negeri Terengganu. Pengetahuan Dan Pengamalan Keselamatan Bengkel Dikalangan Pelajar Di Sebuah Institut Kemahiran Belia Negara Di Negeri Terengganu . pp. 1-14. (Unpublished)

Abdul Rahman, Mohd Anuar and Ali, Zamiyah (2010) Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Kuantan, Pahang. Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Kuantan, Pahang . pp. 1-12. (Unpublished)

Abdul Rahman, Mohd Anuar and Jaafar, Khamsawati (2010) Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang. Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang . pp. 1-9. (Unpublished)

Abdul Rahman, Mohd Anuar and Md Yusoff, Alina Masri (2010) Pengetahuan Dan Pengamalan Sanitasi Makanan Di Dewan Makan Asrama Sekolah Menengah Bandar Kluang. Pengetahuan Dan Pengamalan Sanitasi Makanan Di Dewan Makan Asrama Sekolah Menengah Bandar Kluang . pp. 1-10. (Unpublished)

Abdul Rahman, Mohd Anuar and Othman, Noor Safrina (2010) Kesan Persekitaran UTM Dalam Membangunkan Aspek Sosial Pelajar. Kesan Persekitaran UTM Dalam Membangunkan Aspek Sosial Pelajar . pp. 1-9. (Unpublished)

Abdul Rahman , Mohd Anuar and Alias, Zamaliah (2010) Pengetahuan Dan Pengamalan Sanitasi Makanan Di Lapan Buah Kantin Sekolah Rendah Di Bandar Kuantan. Pengetahuan Dan Pengamalan Sanitasi Makanan Di Lapan Buah Kantin Sekolah Rendah Di Bandar Kuantan . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdul Rahman , Mohd Anuar and Ibrahim, Erda Yumiza (2010) Penggunaan E-Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Penggunaan E-Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdul Rahman , Mohd Anuar and Loganathan Muniandi, Ezra (2010) Amalan Peraturan Keselamatan Bengkel Dalam Kalangan Pelajar Di Sebuah Institut Kemahiran Mara. Amalan Peraturan Keselamatan Bengkel Dalam Kalangan Pelajar Di Sebuah Institut Kemahiran Mara . pp. 1-6. (Unpublished)

Abdul Rahman , Mohd Anuar and Shamsudin, Faezah (2010) Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia. Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-9. (Unpublished)

Abdul Raof, Abdul Halim and Che Razali, Sulia Masturina (2010) Peer-To-Peer Corrective Feedback In A Group Interaction. Peer-To-Peer Corrective Feedback In A Group Interaction . pp. 1-6. (Unpublished)

Abdul Raof, Abdul Halim and Ab. Nasir, Nurul Hana (2010) Overcoming test anxiety: perspectives of senior students of the Faculty of Education. Overcoming Test Anxiety: Perspectives Of Senior Students Of The Faculty Of Education . pp. 1-8. (Unpublished)

Abdul Razak, Noor Zainab and Amir, Siti Norashikin (2010) A Study On Students’ Perception Of Reading Strategies While Comprehending An Academic Text By UTM Students. A Study On Students’ Perception Of Reading Strategies While Comprehending An Academic Text By UTM Students . pp. 1-5. (Unpublished)

Abdul Razak, Noor Zainab and Eswaran, Jeyavany (2010) Investigating the esl teachers’ and students’ attitude towards the use of computer in english language classroom. Investigating The Esl Teachers’ And Students’ Attitude Towards The Use Of Computer In English Language Classroom . pp. 1-8. (Unpublished)

Abdul Razak, Noor Zainab and Sanmugam, Shamini (2010) Teacher Trainees’ Attitude And Motivation Towards Using The Internet As Resource For ESL Classroom. Teacher Trainees’ Attitude And Motivation Towards Using The Internet As Resource For ESL Classroom . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdul Razak , Noor Zainab and Amir, Siti Norashikin (2010) A Study On Students’ Perception Of Reading Strategies While Comprehending An Academic Text By UTM Students. A Study On Students’ Perception Of Reading Strategies While Comprehending An Academic Text By UTM Students . pp. 1-4. (Unpublished)

Abdul Samad, Adlina and Sakdev Singh, Salveen Kaur Gill (2010) A Survey On The Language Learning Strategies Used By The UHB 1412 Students. A Survey On The Language Learning Strategies Used By The UHB 1412 Students . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdul Samad, Adlina and Sakdev Singh, Salveen Kaur Gill (2010) A Survey On The Language Learning Strategies Used By The UHB 1412 Students. A Survey On The Language Learning Strategies Used By The UHB 1412 Students . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdul Samad , Adlina and Abang Abu Bakar, Dayang Mas Muliany (2010) A Survey On UTM TESL Undergraduates’ Reading Preference: Between Hypertexts And Books. A Survey On UTM TESL Undergraduates’ Reading Preference: Between Hypertexts And Books . pp. 1-6. (Unpublished)

Abdullah, Abdul Hafiz and Abd Rashid, Muhamad Balya (2010) Persepsi Pelajar Spi Terhadap Matapelajaran Manhaj Altafsir. Persepsi Pelajar Spi Terhadap Matapelajaran Manhaj Altafsir . pp. 1-12. (Unpublished)

Abdullah, Abdul Hafiz and Abdul Rahman, Norhanan (2010) Kaedah Hafazan Al-Quran Sistem Turki: Kajian Di Tahfiz Al-Quran Darul Tuba. Kaedah Hafazan Al-Quran Sistem Turki: Kajian Di Tahfiz Al-Quran Darul Tuba . pp. 1-11. (Unpublished)

Abdullah, Abdul Hafiz and Hamsur, Nor Hidayah (2010) Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur’an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ. Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur’an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ . pp. 1-9. (Unpublished)

Abdullah, Abdul Halim and Mustaffa, Fatihah Aimi (2010) Pembangunan Sistem E-Pembelajaran Bagi Topik Polygons Ii Berlandaskan Model Van Hiele Berasaskan Perisian Moodle. Pembangunan Sistem E-Pembelajaran Bagi Topik Polygons Ii Berlandaskan Model Van Hiele Berasaskan Perisian Moodle . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdullah, Christina Andin @ Nur Qistina and Ali, Hazman (2010) Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan. Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdullah, Christina Andin @ Nur Qistina and Hassan, Izmar Huzairi (2010) Pengetahuan Dan Sikap Pelajar Pkpg Dan Perdana Tahun Empat Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Terhadap Amalan Dan Peraturan Keselamatan Di Bengkel Fabrikasi Logam Dan Kimpalan, N30, Universiti Teknologi Malaysia : Satu Tinjauan. Pengetahuan Dan Sikap Pelajar Pkpg Dan Perdana Tahun Empat Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Terhadap Amalan Dan Peraturan Keselamatan Di Bengkel Fabrikasi Logam Dan Kimpalan, N30, Universiti Teknologi Malaysia : Satu Tinjauan . pp. 1-11. (Unpublished)

Abdullah, Christina Andin @ Nur Qistina and Hassim, Irwan (2010) Kajian Tentang Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar-Pelajar Yang Menginap Di Kolej 17 Utm Skudai, Johor. Kajian Tentang Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar-Pelajar Yang Menginap Di Kolej 17 Utm Skudai, Johor . pp. 1-8. (Unpublished)

Abdullah, Christina Andin @ Nur Qistina and T. Daud, Tuan Mohd Has’wadi (2010) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kursus Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, Utm. Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kursus Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, Utm . pp. 1-9. (Unpublished)

Abdullah, Christina Andin @ Nur Qistina and Abdul Halim, Anis Hayati (2010) Sikap Guru Dan Pelajar Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Matapelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik. Sikap Guru Dan Pelajar Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Matapelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdullah, Christina Andin @ Qistina and Stephen, Fredelis (2010) Kekurangan Pelajar Lelaki Menceburi Profesion Perguruan Sebagai Kerjaya : Satu Tinjauan. Kekurangan Pelajar Lelaki Menceburi Profesion Perguruan Sebagai Kerjaya : Satu Tinjauan . pp. 1-11. (Unpublished)

Abdullah, Khairi Izwan and Abdul Rahman, Nurul Lina (2010) A Study On Second Language Speaking Anxiety Among UTM Students. A Study On Second Language Speaking Anxiety Among UTM Students . pp. 1-6. (Unpublished)

Abdullah, Nur Qistina and Abdul Rahim, Mahizan (2010) Permasalahan Di Kalangan PKPG Kemahiran Hidup Tahun Empat Yang Telah Berkeluarga Di Universiti Teknologi Malaysia. Permasalahan Di Kalangan PKPG Kemahiran Hidup Tahun Empat Yang Telah Berkeluarga Di Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Abdullah, Nur Qistina and Hat, Zunaida (2010) Meninjau Perlaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Pilihan Ekonomi Rumah Tangga Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Dan Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah Selayang Baru, Selangor. Meninjau Perlaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Pilihan Ekonomi Rumah Tangga Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Dan Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah Selayang Baru, Selangor. . pp. 1-8. (Unpublished)

Abdullah, Nur Qistina and Meliki, Askandar (2010) Membangunkan Perisian Multimedia Bagi Kursus Kimpalan Dan Fabrikasi Logam Dalam Mata Pelajaran Vokasional Bagi Lukisan Teknik Tajuk Lukisan Hamparan Kaedah Penyegitigaan. Membangunkan Perisian Multimedia Bagi Kursus Kimpalan Dan Fabrikasi Logam Dalam Mata Pelajaran Vokasional Bagi Lukisan Teknik Tajuk Lukisan Hamparan Kaedah Penyegitigaan . pp. 1-5. (Unpublished)

Abdullah, Abdul Hafiz and Ismail, Siti Fairuz (2010) Faktor Yang Mendorong Jemaah Mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar: Kajian Di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. Faktor Yang Mendorong Jemaah Mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar: Kajian Di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. . pp. 1-8. (Unpublished)

Abdullah , Abdul Hafiz and Hamsur, Nor Hidayah (2010) Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur’an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ. Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur’an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ . pp. 1-9. (Unpublished)

Abdullah , Nur Qistina and Mohd Daud, Mohd Risdi (2010) Pendidikan Vokasional Pada Perspektif Pelajar Orang Asli Di Empat Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Dalam Daerah Rompin Pahang. Pendidikan Vokasional Pada Perspektif Pelajar Orang Asli Di Empat Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Dalam Daerah Rompin Pahang . pp. 1-10. (Unpublished)

Abu, Baharin and A. Aziz, Nor Fatimah (2010) Faktor-Faktor Yang Mendorong Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Memilih Bidang Perguruan. Faktor-Faktor Yang Mendorong Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Memilih Bidang Perguruan . pp. 1-9. (Unpublished)

Abu, Baharin and Abdul Aziz, Azura (2010) Tahap Kesediaan Guru Pelatih UTM Berkhidmat Di Sabah Dan Sarawak. Tahap Kesediaan Guru Pelatih UTM Berkhidmat Di Sabah Dan Sarawak . pp. 1-10. (Unpublished)

Abu, Baharin and Ismail, Norhidayah (2010) Kesediaan Guru Pelatih Fakulti Pendidikan UTM Berkhidmat Di Kawasan Pedalaman. TheKesediaan Guru Pelatih Fakulti Pendidikan UTM Berkhidmat Di Kawasan Pedalaman . pp. 1-9. (Unpublished)

Abu, Baharin and Ismail @ Nawang, Hasnita (2010) Tahap Kesediaan Guru Pelatih Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup Mengajar Subjek Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah. Tahap Kesediaan Guru Pelatih Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup Mengajar Subjek Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah . pp. 1-8. (Unpublished)

Abu, Baharin and Mohd Salleh @ Yaakob, Hamiza (2010) Faktor-Faktor Mendorong Stres Dalam Kalangan Guru-Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) Sepenuh Masa, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Faktor-Faktor Mendorong Stres Dalam Kalangan Guru-Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) Sepenuh Masa, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. . pp. 1-8. (Unpublished)

Abu , Baharin and Lim, Lih Hoon (2010) Tahap Pengetahuan Dan Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru-Guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Kuala Lumpur. Tahap Pengetahuan Dan Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru-Guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Kuala Lumpur . pp. 1-8. (Unpublished)

Abu , Baharin and Aziz, Mariam (2010) Stres Dalam Kalangan Guru Di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kawasan Skudai. Stres Dalam Kalangan Guru Di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kawasan Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Abu , Baharin and Mohd Said, Siti Nurfariza (2010) Tahap Pengetahuan Membina Item Aneka Pilihan Dalam Kalangan Guru Pelatih Teknik Dan Kejuruteraan (PTK), Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai. Tahap Pengetahuan Membina Item Aneka Pilihan Dalam Kalangan Guru Pelatih Teknik Dan Kejuruteraan (PTK), Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai . pp. 1-8. (Unpublished)

Abu , Baharin and Mamat @ Muhammad, Suzana (2010) Pengetahuan Etika Profesion Perguruan Dalam Kalangan Guru Pelatih 4SPH Fakulti Pendidikan UTM. Pengetahuan Etika Profesion Perguruan Dalam Kalangan Guru Pelatih 4SPH Fakulti Pendidikan UTM. . pp. 1-6. (Unpublished)

Abu , Baharin and Oligung, Magrit (2010) Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar PKPG Tahun Akhir Yang Mengambil Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Fakulti Pendidikan UTM, Skudai. Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar PKPG Tahun Akhir Yang Mengambil Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Fakulti Pendidikan UTM, Skudai . pp. 1-8. (Unpublished)

Abu Bakar, Zainuddin and Salihhuddin, Farhana Salwa (2010) Tahap Kemahiran “Employability” Banduan Pra Bebas Di Kompleks Penjara Kluang, Johor. Tahap Kemahiran “Employability” Banduan Pra Bebas Di Kompleks Penjara Kluang, Johor . pp. 1-11. (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Abang Madni, Dayang Rozina (2010) Penggunaan Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam Di Fakulti Kejuruteraan Awam UITM, Sarawak. Penggunaan Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam Di Fakulti Kejuruteraan Awam UITM, Sarawak . pp. 1-8. (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Abdullah @ Sigan Ak Isa, Mohd Aiman (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Bintulu Sarawak. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Bintulu Sarawak . pp. 1-8. (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Abdullah Sani, Riyanti (2010) Kepentingan konsep kendiri positif dalam pembelajaran. SKEPEN 2010 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Kamaruddin, Meor Ibrahim and Md Amin, Nor Fadilla and Ibrahim, Mohd Ali and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Yasin, M.Al-Muz-Zamil (2010) Creativity in teaching and learning in the Faculty Of Education of Malaysia public universities. JPPG 2010 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Submitted)

Abu Bakar, Zainudin and Kamaruddin, Meor Ibrahim and Tan, May Yang (2010) Pengaruh sikap, minat, pengajaran guru dan rakan sebaya terhadap pencapaian matematik pelajar. Project Report. RMC, UTM Johor. (Submitted)

Abu Bakar, Zainudin and Kasri, Md. Saharudin (2010) Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup . pp. 1-8. (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Mohd Husnan, Huszaifah (2010) Kemahiran Guru Pelatih Empat SPH Dalam Pengajaran Amali Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Kemahiran Guru Pelatih Empat SPH Dalam Pengajaran Amali Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor . pp. 1-10. (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Mohd Husnan, Huszaifah (2010) Kepentingan kemahiran pengajaran amali dalam pengajaran. SKEPEN 2010 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Tumin, Fazilah (2010) Hubungan Antara Minat Pelajar Dan Sikap Ibu Bapa Dengan Prestasi Matematik Terbaik Pelajar Program Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Hubungan Antara Minat Pelajar Dan Sikap Ibu Bapa Dengan Prestasi Matematik Terbaik Pelajar Program Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi . pp. 1-11. (Unpublished)

Abu Bakar, Zainudin and Yahaya, Noraffandy and Nordin, Mohd Sadarin and Muhammad Nor, Nor Hisham (2010) Pendekatan pengajaran guru dalam proses pembelajaran kelas. JPPG 2010 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Unpublished)

Abu Bakar, Nurul Nadya and Ridzuan, Nadhirah and Abd Padzil, Nor Atiqah and Hamzah, Rohana and Saud, Muhammad Sukri (2010) Peningkatan dan pembentukan semula kurikulum teknik dan vokasional di malaysia untuk mencapai self-actualization. edupress 2010 .

Abu Bakar, Zainab (2010) Tinjauan kepuasan kerja staf Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar , Zainudin and Aziz, Noorsafarina (2010) Kesediaan Mengajar Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Kesediaan Mengajar Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. . pp. 1-9. (Unpublished)

Abu Bakar , Zainudin and Muhamad Nor, Nor Hisham (2010) Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor. Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor . pp. 1-9. (Unpublished)

Abu Bakar , Zainudin and Saad, Ahmad Hafizi (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Merokok Di Kalangan Pelajar Sekolah : Satu Tinjauan Di SMK Taman Selesa Jaya 2, Skudai, Johor. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Merokok Di Kalangan Pelajar Sekolah : Satu Tinjauan Di SMK Taman Selesa Jaya 2, Skudai, Johor . pp. 1-6. (Unpublished)

Abu Bakar , Zainudin and Ismail, Nor Hidayatul Aini (2010) Persepsi Dan Sikap Pelajar Terhadap Pendekatan Konstruktivisme Serta Kesan Terhadap Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Persepsi Dan Sikap Pelajar Terhadap Pendekatan Konstruktivisme Serta Kesan Terhadap Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Abu Bakar , Zainudin and Mohd Zulpakar, Khairul Azhar (2010) Amalan Keselamatan Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan 3 Aliran Kemahiran Hidup Semasa Melakukan Kerja-Kerja Amali Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Johor. Amalan Keselamatan Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan 3 Aliran Kemahiran Hidup Semasa Melakukan Kerja-Kerja Amali Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Johor . pp. 1-7. (Unpublished)

Abu Bakar , Zainudin and Tawil, Jani (2010) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Hukuman Merotan Ke Atas Pelajar Yang Melakukan Kesalahan Disiplin Di SMK Ulu Tiram, Johor Bahru. Persepsi Ibu Bapa Terhadap Hukuman Merotan Ke Atas Pelajar Yang Melakukan Kesalahan Disiplin Di SMK Ulu Tiram, Johor Bahru . pp. 1-7. (Unpublished)

Ade Setiawan, Ade Setiawan (2010) Study about teacher certification and its influence toward teacher professionalism development at Vocational School in Batam, Riau Islands Province, Indonesia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Adnan, Mohd. Fathi and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmuddin (2010) Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan dalam pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia. edupress 2010 .

Ady Putera, Rahmat (2010) Teachers' knowledge, skill and attitude toward English and Information Communication Technology (ICT) in International School-based Pioneer (RSBI). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ag. Besar @ Ismail, Ag. Musa (2010) Kepentingan dan penguasaan kemahiran generik dalam kalangan pelajar : dari perspektif pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Ummul Khair and Koh, Ming Ai (2010) The Act Of Complimenting In Malaysian English. The Act Of Complimenting In Malaysian English . pp. 1-10. (Unpublished)

Ahmad, Zulkefli (2010) Perlakuan agresif dalam kalangan pelajar alaf baru dan hubungannya dengan stail kekeluargaan masa kini. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad Nordin, Ahmad Farid (2010) Tahap amalan keselamatan buruh di tapak bina. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and A. Rahim, Sabariah (2010) Persepsi Guru Pelatih Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Terhadap Latihan Mengajar Selepas Menjalani Latihan Mengajar. Persepsi Guru Pelatih Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Terhadap Latihan Mengajar Selepas Menjalani Latihan Mengajar . pp. 1-7. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Abd Samad, Zahidah (2010) Tekanan Di Kalangan Guru Pelatih Matematik Semasa Menjalani Latihan Mengajar. TEKANAN DI KALANGAN GURU PELATIH MATEMATIK SEMASA MENJALANI LATIHAN MENGAJAR . pp. 1-9. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Abd Wahab, Norzawati (2010) Keberkesanan Pengajaran Mikro Terhadap Kemampuan Guru Pelatih Di Jabatan Sains Dan Matematik, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Keberkesanan Pengajaran Mikro Terhadap Kemampuan Guru Pelatih Di Jabatan Sains Dan Matematik, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Semasa Menjalani Latihan Mengajar . pp. 1-7. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Abdul Rahman, Norhayati (2010) Keberkesanan Pengajaran Mikro Dalam Latihan Mengajar Guru Pelatih Matematik Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Keberkesanan Pengajaran Mikro Dalam Latihan Mengajar Guru Pelatih Matematik Fakulti Pendidikan, UTM Skudai . pp. 1-6. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Asri Atjeng, Hasriani (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Guru Pelatih Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Guru Pelatih Semasa Menjalani Latihan Mengajar . pp. 1-13. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Datim, Norazwana (2010) Masalah Yang Sering Dihadapi Oleh Guru Pelatih 3spm Dan 3spt, UTM Semasa Menjalani Latihan Mengajar Bagi Sesi 2007/2008. Masalah Yang Sering Dihadapi Oleh Guru Pelatih 3spm Dan 3spt, UTM Semasa Menjalani Latihan Mengajar Bagi Sesi 2007/2008 . pp. 1-10. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Daud, Nurdalina (2010) Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Kalangan Guru Pelatih UTM Yang Mengajar Matapelajaran Matematik. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Kalangan Guru Pelatih UTM Yang Mengajar Matapelajaran Matematik . pp. 1-6. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Kassim @ Aziz, Noraziah (2010) Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM. Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM . pp. 1-9. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Lim, Wee Mei (2010) Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm . pp. 1-11. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Mohamad, Norhasnida (2010) Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar. KEBERKESANAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . pp. 1-10. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Mohamad, Norhasnida (2010) Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar. Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar . pp. 1-14. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Azlan and Hasmi, Norsaridatul Husna (2010) Faktor-Faktor Yang Telah Mempengaruhi Pelajar-Pelajar Tahun 3 SPM Dan 4 SPM Mengambil Kursus Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Di UTM Skudai. Faktor-Faktor Yang Telah Mempengaruhi Pelajar-Pelajar Tahun 3 SPM Dan 4 SPM Mengambil Kursus Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Di UTM Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Ahmad Zanzali , Noor Azlan and Hamid, Mohd Nazri (2010) Kesediaan Guru Program Pengijazahan Perguruan (PKPG) UTM Terhadap Mengajar Mata Pelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris. Kesediaan Guru Program Pengijazahan Perguruan (PKPG) UTM Terhadap Mengajar Mata Pelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris . pp. 1-9. (Unpublished)

Ahmad Zanzali , Noor Azlan and Rahmat, Noridah (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar-Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar-Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-9. (Unpublished)

Ahmad Zanzali , Noor Azlan and Syed Alwi, Shph. Aklima Nadia (2010) Persepsi Guru Pelatih Matematik UTM Terhadap Penulisan Reflektif Semasa Latihan Mengajar. Persepsi Guru Pelatih Matematik UTM Terhadap Penulisan Reflektif Semasa Latihan Mengajar . pp. 1-8. (Unpublished)

Ahmad Zanzali, Noor Mazlan and Kassim@Aziz, Noraziah (2010) Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM. PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DI KALANGAN GURU-GURU PELATIH UTM . pp. 1-10. (Unpublished)

Ahyanuddin, Azzahyiruddin and Phang Abdullah, Fatin Aliah (2010) Pembinaan ujian diagnostik bagi mengesan kesalahan pelajar dalam tajuk “graf gerakan linear”. edupress 2010 .

Al-Dawamy, Aminuddin Ruskam and Ismail, Firdaus (2010) Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita. Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita . pp. 1-8. (Unpublished)

Al-Dawamy, Aminuddin Ruskam and Sulaiman, Siti Nur Huda (2010) Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Kanak-Kanak. Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Kanak-Kanak . pp. 1-8. (Unpublished)

Al-Dawamy, Aminuddin Ruskam and Maslih, Masrinah (2010) Persepsi Pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad). Persepsi Pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad) . pp. 1-11. (Unpublished)

Alahdad, Rezvan (2010) Problems faced by married Iranian students at Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ali, Marlina and Abdul Aziz, Nurul Hafiza (2010) Tahap Kefahaman Dalam Tajuk Ungkapan Algebra Pelajar Tingkatan Dua. Tahap Kefahaman Dalam Tajuk Ungkapan Algebra Pelajar Tingkatan Dua . pp. 1-6. (Unpublished)

Ali, Marlina and Uzir, Nurhidayah (2010) Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Dua Bagi Topik Nombor Negatif. Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Dua Bagi Topik Nombor Negatif . pp. 1-9. (Unpublished)

Ali, Maznah and Zakaria, Zakiah (2010) Persediaan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Rohani Terhadap Anak-Anak: Kajian Di Taman Batu Permai, Kuala Lumpur. Persediaan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Rohani Terhadap Anak-Anak: Kajian Di Taman Batu Permai, Kuala Lumpur. . pp. 1-9. (Unpublished)

Ali, Mohamad Bilal and Md Dalhar, Norida (2010) Koswer Pembelajaran Kendiri Bagi Tajuk Jirim Tingkatan Empat Berasaskan Teori Kognitif. Koswer Pembelajaran Kendiri Bagi Tajuk Jirim Tingkatan Empat Berasaskan Teori Kognitif . pp. 1-8. (Unpublished)

Ali, Mohamad Bilal and Mustapa, Hasnida (2010) Perisian Multimedia Berasaskan Cd-Rom Bertajuk Angles Of Elevation And Depression Matematik Tingkatan 4 Berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Perisian Multimedia Berasaskan Cd-Rom Bertajuk Angles Of Elevation And Depression Matematik Tingkatan 4 Berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai . pp. 1-7. (Unpublished)

Ali, Mohamad Bilal and Nair G., Divya (2010) Web based learning on KBSM chemical formulae incorporating selected multiple intelligences. WEB BASED LEARNING ON KBSM CHEMICAL FORMULAE INCORPORATING SELECTED MULTIPLE INTELLIGENCES . (Unpublished)

Ali, Mohamad Bilal and Yau, Seet Ting (2010) Modul Pengajaran Kendiri (Mpk) Bertajuk Konsep Mol Tingkatan Empat Kbsm Berasaskan Strategi Pembelajaran Masteri. Modul Pengajaran Kendiri (Mpk) Bertajuk Konsep Mol Tingkatan Empat Kbsm Berasaskan Strategi Pembelajaran Masteri . pp. 1-8. (Unpublished)

Ali, Asiah (2010) Fenomena gaya bercinta dengan kecenderungan salah laku seksual : dalam kalangan pelajar sekolah menengah daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ali, Dayana Farzeeha and Nordin, Mohd Safarin (2010) Gender Issues In Virtual Reality Learning Environments. journal of edupres, 1 . pp. 65-76.

Ali, Isamudin (2010) Amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan Pengetua sekolah menengah daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ali, Marlina and Noordin, Shaharom (2010) Hubungan antara kemahiran berfikir kritis dengan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Jurnal Teknologi (Sains Sosial) (52). pp. 45-55. ISSN 0127-9696 (Print); 2180-3722 (Electronic)

Ali, Mohamad Bilal and Abd. Halim, Noor Dayana (2010) Pembelajaran Inkuiri Asid Dan Bes KBSM Melalui Laman Web. Pembelajaran Inkuiri Asid Dan Bes KBSM Melalui Laman Web . pp. 1-6. (Unpublished)

Ali, Raudhah (2010) Kompetensi dan personaliti guru kaunseling Sekolah Menengah di Bandar Raya Semenanjung Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan.

Ali , Marlina and Abu Bakar, Nurulhuda (2010) Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Dalam Tajuk Ungkapan Algebra. Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Dalam Tajuk Ungkapan Algebra . pp. 1-8. (Unpublished)

Ali , Maznah and Othman, Nurul Ain (2010) Bai’ Bithaman Ajil Yang Dilaksanakan Di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Bai’ Bithaman Ajil Yang Dilaksanakan Di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) . pp. 1-6. (Unpublished)

Alim, Ahmad Puhad and Abdul Manaf, Norliza (2010) Kaedah Pengajaran Guru-Guru Pusat Asuhan Tunas Islam (Pasti) Kawasan Bachok. Kaedah Pengajaran Guru-Guru Pusat Asuhan Tunas Islam (Pasti) Kawasan Bachok . pp. 1-10. (Unpublished)

Alim, Ahmad Puhad and Abdullah, Siti Roddiah (2010) Audit Pengurusan Masjid : Kajian Di Daerah Pasir Puteh, Kelantan. Audit Pengurusan Masjid : Kajian Di Daerah Pasir Puteh, Kelantan . pp. 1-7. (Unpublished)

Alim, Ahmad Puhad and Daud, Nor Izwani (2010) Persepsi Ibu Bapa Pelajar Terhadap Rancangan Makanan Tambahan (Rmt) Di Sekolah Kebangsaan. Persepsi Ibu Bapa Pelajar Terhadap Rancangan Makanan Tambahan (Rmt) Di Sekolah Kebangsaan. . pp. 1-13. (Unpublished)

Alim, Ahmad Puhad and Zakaria, Nazatul Akma (2010) Persepsi Ibu Bapa Melayu Muslim Bandar Terhadap Penggunaan Telefon Bimbit Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Persepsi Ibu Bapa Melayu Muslim Bandar Terhadap Penggunaan Telefon Bimbit Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah . pp. 1-11. (Unpublished)

Alim , Ahmad Puhad and Mohd Shah @ Khalid, Azizah (2010) Persepsi Wanita Islam Luar Bandar Terhadap Penggunaan Wanita Dalam Iklan Di Televisyen. Persepsi Wanita Islam Luar Bandar Terhadap Penggunaan Wanita Dalam Iklan Di Televisyen . pp. 1-10. (Unpublished)

Ambar, Eruan Shah (2010) Tinjauan pasaran di Zon Selatan Program Ijazah Sarjana Muda Sains dan Pendidikan (Matematik) anjuran Fakulti Pendidikan, UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Anthony, Santhanamary R. and Said, Hamdan (2010) Educational leadership preparation program for aspiring principals in Malaysia. edupress 2010 .

Arif, Noor Khairriah (2010) Profil personaliti guru cemerlang sekolah kebangsaan di daerah Kulaijaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Aripin, Muhamad Afzamiman and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmuddin (2010) Halatuju pendidikan teknik dan vokasional : kaedah avicenna. edupress 2010 .

Aris, Baharuddin and Abd Rahman, Norsyafrina (2010) Pembangunan Kamus Fizik Interaktif Berasaskan Web: Askphysics. Pembangunan Kamus Fizik Interaktif Berasaskan Web: Askphysics . pp. 1-8. (Unpublished)

Aris, Baharuddin and Md Arifin, Kamarularifin (2010) Pembangunan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) Bagi Pengatucaraan Actionscript 3.0 Khusus Untuk Perisian Adobe Flash CS3. Pembangunan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) Bagi Pengatucaraan Actionscript 3.0 Khusus Untuk Perisian Adobe Flash CS3 . pp. 1-5. (Unpublished)

Arsat, Mahyuddin and Abd Kadir, Norrafidah (2010) Kemahiran Generik Dalam Faktor Pemilihan Jurutera Mengikut Perspektif Industri Pembinaan. Kemahiran Generik Dalam Faktor Pemilihan Jurutera Mengikut Perspektif Industri Pembinaan . pp. 1-6. (Unpublished)

Arsat, Mahyuddin and Mohamed, Norfarhana (2010) Sistem Penghalau Nyamuk Elektronik Multi-Frekuensi. Sistem Penghalau Nyamuk Elektronik Multi-Frekuensi . pp. 1-8. (Unpublished)

Arsat, Mahyuddin and Rasid, Nor Azura (2010) Faktor Kesediaan Pelajar Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Dalam Pembentukan Kerjaya. Faktor Kesediaan Pelajar Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Dalam Pembentukan Kerjaya . pp. 1-11. (Unpublished)

Arsat, Mahyuddin and Shafie, Norshahidah (2010) Pembangunan Modul “Basic Of Electric And Electronic”. Pembangunan Modul “Basic Of Electric And Electronic” . pp. 1-7. (Unpublished)

Arsat, Mahyuddin and Syamsul Bahri, Nurruhilamani (2010) Implikasi Pembelajaran Berasaskan Amali Terhadap Pembentukan Kerjaya Jurutera. Implikasi Pembelajaran Berasaskan Amali Terhadap Pembentukan Kerjaya Jurutera . pp. 1-7. (Unpublished)

Arshad, Mohamad Yusof and Malek, Salmiah (2010) Visualisasi Pelajar Mengenai Konsep Asid Dan Bes. Visualisasi Pelajar Mengenai Konsep Asid Dan Bes . pp. 1-4. (Unpublished)

Arshad, Mohammad Yusof and Abdullah, Kasmalizi (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Tiga Fakulti Di Universiti Teknologi Malaysia. Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Tiga Fakulti Di Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Arshad, Mohammad Yusof and Ma’od, Florina Joane (2010) Persepsi Masyarakat Terhadap Imej Saintis Dan Kefahaman Masyarakat Tentang Sains. Persepsi Masyarakat Terhadap Imej Saintis Dan Kefahaman Masyarakat Tentang Sains . pp. 1-6. (Unpublished)

Arshad, Mohammad Yusof and Mohamad, Nur Zaitul Akmar (2010) Penyelesaian Masalah Kimia Pelajar Sarjana Muda Sains Universiti Teknologi Malaysia. Penyelesaian Masalah Kimia Pelajar Sarjana Muda Sains Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-5. (Unpublished)

Arshad, Mohammad Yusof and Nasikin, Noraini (2010) Gaya Kognitif Dan Pola Penyelesaian Masalah Kimia Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains. Gaya Kognitif Dan Pola Penyelesaian Masalah Kimia Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains . pp. 1-6. (Unpublished)

Arshad, Mohd. Yusof and Paniandi, Ghandiswari (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Saintis Dan Kefahaman Pelajar Dalam Sains (Sekolah Menengah). PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) . pp. 1-5. (Unpublished)

Arshad, Mohammad Yusof and Miskam, Nor Hafidatulhusna (2010) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik. HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK . pp. 1-10. (Unpublished)

Arshad , Mohammad Yusof and Ahmad, Hussin (2010) Persepsi Pelajar Sekolah Rendah Terhadap Imej Saintis. Persepsi Pelajar Sekolah Rendah Terhadap Imej Saintis . pp. 1-8. (Unpublished)

Arshad , Mohammad Yusof and Sharif, Nurul Izzah (2010) Persepsi Pelajar Aliran Sains Tahun Dua Fakulti Pendidikan Dari Segi Sikap, Minat Dan Persekitaran Pembelajaran Yang Positif Sebelum Menjalani Latihan Mengajar. Persepsi Pelajar Aliran Sains Tahun Dua Fakulti Pendidikan Dari Segi Sikap, Minat Dan Persekitaran Pembelajaran Yang Positif Sebelum Menjalani Latihan Mengajar . pp. 1-7. (Unpublished)

Arshad , Mohammad Yusof and Yahini, Faizunniza (2010) Kefahaman Mengenai Tindak Balas Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima. Kefahaman Mengenai Tindak Balas Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima . pp. 1-6. (Unpublished)

Arshad , Mohammad Yusof and Zakaria, Nurul Haini (2010) Persepsi Di Kalangan Pelajar Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi Malaysia. Persepsi Di Kalangan Pelajar Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Atan, Noor Azean and Ab Kadir, Ayuni Farhana (2010) Pembangunan Sistem Pengujian Adaptif Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan C++. Pembangunan Sistem Pengujian Adaptif Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan C++ . pp. 1-6. (Unpublished)

Atan, Noor Azean and Andrew, Beatrice (2010) Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran: sejauh mana ia meningkatkan kemahiran generik guru pelatih Universiti Teknologi Malaysia. Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Sejauh Mana Ia Meningkatkan Kemahiran Generik Guru Pelatih Universiti Teknologi Malaysia. . pp. 1-7. (Unpublished)

Atan, Noor Azean and Badarudin, Mohd Ariff (2010) Pembangunan Lamanweb Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan I C++ Berdasarkan Strategi Pembelajaran Berasaskan Situasi. Pembangunan Lamanweb Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan I C++ Berdasarkan Strategi Pembelajaran Berasaskan Situasi . pp. 1-5. (Unpublished)

Atan, Noor Azean and Chan, Pei Hoon (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Berdasarkan Pembelajaran Aktif Bagi Tutorial Bertajuk Kebarangkalian I Matematik Kbsm Tingkatan 4. Pembangunan Perisian Multimedia Berdasarkan Pembelajaran Aktif Bagi Tutorial Bertajuk Kebarangkalian I Matematik Kbsm Tingkatan 4 . pp. 1-8. (Unpublished)

Atan, Noor Azean and Jamaludin, Yakub (2010) Pembangunan E-Kamus Bagi Javascript Berdasarkan Rekabentuk Teori Beban Kognitif. Pembangunan E-Kamus Bagi Javascript Berdasarkan Rekabentuk Teori Beban Kognitif . pp. 1-8. (Unpublished)

Atan, Noor Azean and Khoo, Vee Lynn (2010) Penerapan Kemahiran Insaniah Di Kalangan Guru Pelatih Yang Mengambil Kursus Sains Komputer Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Penerapan Kemahiran Insaniah Di Kalangan Guru Pelatih Yang Mengambil Kursus Sains Komputer Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Atan, Noor Azean and Mohd.Said, Siti Nur’ain (2010) Pembangunan Laman Web Berasaskan Pendekatan Pemikiran Kritis Dan Penyelesaian Masalah Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan I (C++). Pembangunan Laman Web Berasaskan Pendekatan Pemikiran Kritis Dan Penyelesaian Masalah Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan I (C++) . pp. 1-9. (Unpublished)

Atan, Noor Azean and Zakaria, Mohd Sham (2010) Pembangunan Laman Web Bagi Bahasa Pengaturcaraan C++ Berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif. Pembangunan Laman Web Bagi Bahasa Pengaturcaraan C++ Berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif . pp. 1-9. (Unpublished)

Awang, Ramli and Abdul Kadir @ Ismail, Rosmaziah (2010) Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPI. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia. Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPI. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Awang, Zubaidah and Adi Kasuma, Shaidatul Akma (2010) A study on secondary school students’ perceptions of their motivation and attitude towards learning the english literature component. A Study On Secondary School Students’ Perceptions Of Their Motivation And Attitude Towards Learning The English Literature Component . pp. 1-8. (Unpublished)

Awang Hamid, Dayang Tiawa and Islam, Md. Rajibul and Alias, Norma (2010) A distributed learning & teaching environment across institutions based on advanced grid portal technology. In: The 3rd Regional Conference on Engineering Education & Research in Higher Education (RCEERHEd 2010), 7-9 June 2010, Kuching, Sarawak, Malaysia.

Awang Hamid, Dayang Tiawa and Islam, Md. Rajibul and Alias, Norma (2010) UTM grid portal : a web-enabled environment to support e-learning in higher education. In: Third International Graduate Conference on Engineering, Science and Humanity 2010 (IGCESH 2010), 2-4 Nov. 2010, Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Awang Hamid, Dayang Tiawa and Islam, Md. Rajibul and Alias, Norma and Omar, Abdul Hafidz (2010) An efficient authoring activities infrastructure design through grid portal technology. In: The 7th WSEAS International Conference on Engineering Education (Education'10), 22-24 July, 2010, Corfu Island, Greece.

Azizan Kamal A. Nasir, N. Azlinda Kasma (2010) Kepuasan pelajar Fakulti Pendidikan UTM terhadap kualiti perkhidmatan di Pusat Kesihatan UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Azman, Mohd. Zaki (2010) Persepsi guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

B

Baba, Mohd. Nazir (2010) Penggunaan KBKK dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Badri, Nor Aziah (2010) Kemahiran pengutaraan masalah Matematik dalam kalangan pelajar tingkatan dua. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Bakar, Md Nor and Mustafa, Noor Afiqah (2010) Masalah Pembelajaran Tajuk Elektrokimia Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Dalam Konteks Penyelesaian Masalah. Masalah Pembelajaran Tajuk Elektrokimia Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Dalam Konteks Penyelesaian Masalah. . pp. 1-10. (Unpublished)

Bakar, Md. Nor and Ismail, Noraihan (2010) Masalah Pembelajaran Konsep Mol Dalam Konteks Penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat (4). Masalah Pembelajaran Konsep Mol Dalam Konteks Penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat (4) . pp. 1-8. (Unpublished)

Bakar, Md. Nor and Tay, Chien Wei (2010) Masalah Pembelajaran Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Kimia Khususnya Tajuk Elektrokimia. Masalah Pembelajaran Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Kimia Khususnya Tajuk Elektrokimia . pp. 1-11. (Unpublished)

Bakar , Mohd Nor and Ayob, Nur Afza (2010) Masalah Pembelajaran Mengenai Topik Ikatan Kimia Dalam Konteks Penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masalah Pembelajaran Mengenai Topik Ikatan Kimia Dalam Konteks Penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat . pp. 1-9. (Unpublished)

Bakar , Mohd Nor and Mukhtar, Mohd Izham (2010) Masalah Yang Dihadapi Dikalangan Pelajar Tingkatan 4 Dalam Proses Pembelajaran Elektrolisis Leburan Berdasarkan Matapelajaran Kimia KBSM. Masalah Yang Dihadapi Dikalangan Pelajar Tingkatan 4 Dalam Proses Pembelajaran Elektrolisis Leburan Berdasarkan Matapelajaran Kimia KBSM . pp. 1-7. (Unpublished)

Bilal Ali, Mohamad and Ngah Nordin, Nursyaida Syarafina (2010) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Berdasarkan Pendekatan Kontekstual Bagi Tajuk Graviti Untuk Subjek Fizik Tingkatan Empat. Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Berdasarkan Pendekatan Kontekstual Bagi Tajuk Graviti Untuk Subjek Fizik Tingkatan Empat . pp. 1-7. (Unpublished)

Bilal Ali , Mohamad and Sabarudin, Siti Annisa (2010) Simulasi Eksperimen Berasaskan Web Untuk Matapelajaran Fizik Tingkatan Empat Bagi Tajuk Cahaya. Simulasi Eksperimen Berasaskan Web Untuk Matapelajaran Fizik Tingkatan Empat Bagi Tajuk Cahaya . pp. 1-7. (Unpublished)

Boon, Yusof (2010) Bab 5 : Ingatan. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-8.

Boon, Yusof and Ahmad, Azri Ikhwan (2010) Amalan Keselamatan Bengkel Dalam Kalangan Guru-Guru Pelatih 4SPH (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup) Semasa Mengikuti Latihan Mengajar Di Sekolah. Amalan Keselamatan Bengkel Dalam Kalangan Guru-Guru Pelatih 4SPH (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup) Semasa Mengikuti Latihan Mengajar Di Sekolah . pp. 1-12. (Unpublished)

Boon, Yusof and Atan, Masmera (2010) Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelajar-Pelajar Tingkatan 4 Memilih Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Sebagai Mata Pelajaran Elektif Di Smk Mutiara Rini Skudai, Johor. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelajar-Pelajar Tingkatan 4 Memilih Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Sebagai Mata Pelajaran Elektif Di Smk Mutiara Rini Skudai, Johor . pp. 1-11. (Unpublished)

Boon, Yusof and Bohari, Sapiah (2010) Kesediaan Untuk Menceburi Bidang Keusahawanan Di Kalangan Pelajarpelajar Bumiputera Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah Sekitar Skudai, Johor. Kesediaan Untuk Menceburi Bidang Keusahawanan Di Kalangan Pelajarpelajar Bumiputera Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah Sekitar Skudai, Johor . pp. 1-13. (Unpublished)

Boon, Yusof and Kamarudin, Shamsul (2010) Tahap Penguasaan Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Yunus Sulaiman, Pekan Nanas, Pontian, Johor Darul Takzim. Tahap Penguasaan Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Yunus Sulaiman, Pekan Nanas, Pontian, Johor Darul Takzim . pp. 1-10. (Unpublished)

Boon, Yusof and Kamis, Alwahidah (2010) Penggunaan Bahasa Inggeris Bagi Subjek Asas Penyediaan Makanan Dan Pemakanan (SPL 1112) Dalam Kalangan Pelajar Dua Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup). Penggunaan Bahasa Inggeris Bagi Subjek Asas Penyediaan Makanan Dan Pemakanan (SPL 1112) Dalam Kalangan Pelajar Dua Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) . pp. 1-10. (Unpublished)

Boon, Yusof and Mohd Ibrahim, Noor Fazila (2010) Kesediaan Pelajar 4 SPH Untuk Mengajar Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. KESEDIAAN PELAJAR 4 SPH UNTUK MENGAJAR MATA PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN . (Unpublished)

Boon, Yusof and Mohd Yunos, Nur Athirah (2010) Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Tunas Bakti (P) Sungai Lereh, Melaka. PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH TUNAS BAKTI (P) SUNGAI LEREH, MELAKA . (Unpublished)

Boon, Yusof and Ngatimin, Sani (2010) Penggunaan Makmal Komputer Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan Zon Jementah, Daerah Segamat Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Tinjauan. Penggunaan Makmal Komputer Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan Zon Jementah, Daerah Segamat Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Tinjauan . pp. 1-8. (Unpublished)

Boon, Yusof and Salamat, Mohd Sahlan (2010) Budaya Membaca Dalam Kalangan Pelajar – Pelajar 4 SPH Program Khas Pensiswazahan Guru Universiti Teknologi Malaysia. Budaya Membaca Dalam Kalangan Pelajar – Pelajar 4 SPH Program Khas Pensiswazahan Guru Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-6. (Unpublished)

Boon , Yusof and Azizi, Nurul Ezzati (2010) Hubungan Antara Konsep Kendiri, Dimensi Personaliti Dan Persekitaran Keluarga Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar SPA, SPE Dan SPJ. Hubungan Antara Konsep Kendiri, Dimensi Personaliti Dan Persekitaran Keluarga Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar SPA, SPE Dan SPJ . pp. 1-9. (Unpublished)

Boon , Yusof and Saari, Saipulbahri (2010) Aplikasi Kerja Amali Elemen Ekonomi Rumah Tangga Dalam Kehidupan Seharian Dikalangan Pelajar Lelaki Tingkatan Empat Di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Dalam Daerah Tanah Merah, Kelantan. Aplikasi Kerja Amali Elemen Ekonomi Rumah Tangga Dalam Kehidupan Seharian Dikalangan Pelajar Lelaki Tingkatan Empat Di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Dalam Daerah Tanah Merah, Kelantan . pp. 1-9. (Unpublished)

Boon , Yusof and Abdol Aziz, Azizi (2010) Profil Keusahawanan Dikalangan Pelajar Tahun Empat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik). Profil Keusahawanan Dikalangan Pelajar Tahun Empat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) . pp. 1-6. (Unpublished)

Boon , Yusof and Selemin, Rohaizad (2010) Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) Dalam Pengajaran Guru Di Dua Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kawasan Skudai. Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) Dalam Pengajaran Guru Di Dua Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kawasan Skudai . pp. 1-9. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Ensa, Norliza (2010) Minat Pelajar Wanita Dalam Mata Pelajaran Teknik Dan Vokasional Di Sekolah. Minat Pelajar Wanita Dalam Mata Pelajaran Teknik Dan Vokasional Di Sekolah . pp. 1-9. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Hassan, Muhamad Shahabudin (2010) Kemahiran Komunikasi Dalam Meningkatkan Keyakinan Diri Pelajar. Satu Tinjauan Di Kalangan Ahli Jawatankuasa Kolej Mahasiswa, Universiti Teknologi Malaysia. Kemahiran Komunikasi Dalam Meningkatkan Keyakinan Diri Pelajar. Satu Tinjauan Di Kalangan Ahli Jawatankuasa Kolej Mahasiswa, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-10. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Mohamad, Noor Al Mahdin (2010) Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (KH) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Alor Star, Kedah. Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (KH) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Alor Star, Kedah. . pp. 1-7. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Mohamed, Norhusna (2010) Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Mohd, Mahadhir (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kursus Oleh Pelajar Kolej Komuniti Yayasan Pelajaran Johor (KKYPJ) Terhadap Kursus Pertanian (Landskap Dan Nurseri) Yang Ditawarkan. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kursus Oleh Pelajar Kolej Komuniti Yayasan Pelajaran Johor (KKYPJ) Terhadap Kursus Pertanian (Landskap Dan Nurseri) Yang Ditawarkan . pp. 1-8. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Mohd Mokhtar, Mohd Rozikin (2010) Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Pengaruh Amalan Pemakanan, Amalan Riadah, Amalan Pengurusan Masa Dan Amalan Persekitaran Terhadap Berat Badan. Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Pengaruh Amalan Pemakanan, Amalan Riadah, Amalan Pengurusan Masa Dan Amalan Persekitaran Terhadap Berat Badan . pp. 1-9. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Osman, Asadul Khair (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belia Melayu Di Felda Bukit Aping Barat, Kota Tinggi, Johor Memilih Sektor Pertanian Sebagai Satu Kerjaya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belia Melayu Di Felda Bukit Aping Barat, Kota Tinggi, Johor Memilih Sektor Pertanian Sebagai Satu Kerjaya . pp. 1-7. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Yusof, Amirudin (2010) Pendekatan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Dalam Kalangan Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal. Pendekatan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Dalam Kalangan Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal . pp. 1-11. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Mohd. Salleh, Mohd. Sukri (2010) Kesesuaian Kursus Kemahiran Asas Di Ikm Negeri Kedah Terhadap Keperluan Pekerjaan Dalam Sektor Industri. Kesesuaian Kursus Kemahiran Asas Di Ikm Negeri Kedah Terhadap Keperluan Pekerjaan Dalam Sektor Industri . pp. 1-8. (Unpublished)

Buntat, Yahya and Mohd. Zahari, Norakmal (2010) Kesesuaian Kemahiran Asas Pertanian Di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Pertanian Ke Arah Persediaan Menceburi Bidang Usaha Tani. Kesesuaian Kemahiran Asas Pertanian Di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Pertanian Ke Arah Persediaan Menceburi Bidang Usaha Tani . pp. 1-9. (Unpublished)

Buntat , Yahya and Daud, Saidi (2010) Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Di Kalangan Pelajar–Pelajar Sekolah Menengah Di Sekitar Daerah Klang, Selangor. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Di Kalangan Pelajar–Pelajar Sekolah Menengah Di Sekitar Daerah Klang, Selangor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Buntat , Yahya and Hassan, Khodijah (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun Dua Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, Fakulti Pendidikan , UTM. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun Dua Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, Fakulti Pendidikan , UTM . pp. 1-8. (Unpublished)

Buntat , Yahya and Jailani, Norervina (2010) Penglibatan Pelajar Wanita Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Dalam Aktiviti Sukan Di UTM. Penglibatan Pelajar Wanita Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Dalam Aktiviti Sukan Di UTM . pp. 1-8. (Unpublished)

Buntat , Yahya and Omar, Norhaya (2010) Cabaran guru-guru pelatih tahun tiga sarjana muda teknologi serta pendidikan (kemahiran hidup) sesi 2007/2008 terhadap latihan mengajar yang telah mereka lalui. Cabaran Guru-Guru Pelatih Tahun Tiga Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Sesi 2007/2008 Terhadap Latihan Mengajar Yang Telah Mereka Lalui. . pp. 1-9. (Unpublished)

Buntat , Yahya and Mat Nasir, Noor Sharliana (2010) Faktor-Faktor Yang Mendorong Kreativiti Di Kalangan Pelajar Tahun Empat SPH, Universiti Teknologi Malaysia. Faktor-Faktor Yang Mendorong Kreativiti Di Kalangan Pelajar Tahun Empat SPH, Universiti Teknologi Malaysia. . pp. 1-9. (Unpublished)

Buntat , Yahya and Saud, Muhammad Sukri and Hussain , Hairul Anuar (2010) Cabaran Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS) membangunkan modal insan sejajar dengan keperluan sektor industri. Unspecified . (Unpublished)

Buntat , Yahya and Sulaiman, Noor Atiqah (2010) Kesediaan Pelajar Wanita Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Kolej Kediaman Pelajar, Universiti Teknologi Malaysia. Kesediaan Pelajar Wanita Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Kolej Kediaman Pelajar, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

C

Candra, Muhammad (2010) Reading habits and strategies of English teachers in Public Senior High Schools. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Che Abas, Atirah Izzah (2010) Self-concept and communication apprehension among teaching English As a Second Language students in Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Che Rose, Rohaza (2010) Masalah latihan mengajar dalam kalangan guru pelatih Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

D

Dason, Azila and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmuddin (2010) Hala tuju pendidikan teknik dan vokasional ke arah memartabatkan falsafah pendidikan negara. edupress 2010 .

Daud, Khadijah and Rodzali, Ahmad Nadzri (2010) Faktor-Faktor Pelajar Berminat Mempelajari Mata Pelajaran Matematik Tambahan Di Sekolah Menengah Sains Muar, Johor. Faktor-Faktor Pelajar Berminat Mempelajari Mata Pelajaran Matematik Tambahan Di Sekolah Menengah Sains Muar, Johor. . pp. 1-8. (Unpublished)

Daud, Khadijah (2010) Leadership practices of departmental heads in Malaysian public universities. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Deraman , Karim and Karim, Ainul Hakimah (2010) Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Dari Kelas Premier Di Dua Buah Sekolah Menengah. Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Dari Kelas Premier Di Dua Buah Sekolah Menengah . pp. 1-8. (Unpublished)

E

Elias, Emeliana (2010) Implikasi falsafah barat ke atas falsafah pendidikan kebangsaan. edupress 2010 .

Engku Mohamed Fathilullah Suhaimi, Engku Nuraisha (2010) Pembangunan pembelajaran berbantukan komputer grafik bagi melihat hubungan pembelajaran berasaskan masalah dan kreativiti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ewe, Siew Peng (2010) The relationship between academic self-concept, parent expectations, teacher expectations and academic achievement of SJK(C) Chee Tong standard 5 students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

G

Gao, Yunxia (2010) The impact of web-based Leitner box enhanced with social network on English vocabulary learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Geramian, Seyedeh Maryam (2010) Big five trait personality and academic achievement among postgraduate international students at KDOJ and KTF, UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Goh, San San (2010) Penerapan penaakulan visualisasi dan penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran geometri transformasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

H

Habibi, Zahra (2010) The impact of movie discussion on language learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Habil, Hadina and Ab. Rahman, Nur Afiqah (2010) An investigation of engineering students’ oral presentation delivery skills : a case study. An Investigation Of Engineering Students’ Oral Presentation Delivery Skills: A Case Study . pp. 1-9. (Unpublished)

Haiyon, Siti Patonah (2010) Penguasaan kemahiran proses sains guru-guru sains sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Haji Abdullah , Abdul Hafiz and Sudiro, Siti Rohaya (2010) Wanita Menurut Hamka Di Dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah An-Nisa’. Wanita Menurut Hamka Di Dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah An-Nisa’ . pp. 1-5. (Unpublished)

Haji Arshad , Mohammad Yusof and Teoh , Chin Keong (2010) Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim. Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim . pp. 1-8. (Unpublished)

Haji Junaidi, Juhazren and Aziz, Norezhar Rahimi (2010) Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Empat Bertajuk Bulatan III. Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Empat Bertajuk Bulatan III . pp. 1-8. (Unpublished)

Hajl Omar, Abdul Hafldz and Othman, Nora Idura (2010) Pembangunan Sistem Penyeliaan Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK) Bagi Matapelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan (PJK). Pembangunan Sistem Penyeliaan Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK) Bagi Matapelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan (PJK) . pp. 1-6. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Ab Latif, Sarah Liyana (2010) Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Muadzam Shah, Pahang. Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Muadzam Shah, Pahang . pp. 1-7. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Ayop, Ahmad Faizal (2010) Kesesuaian Isi Kandungan,Masa,Kemudahan Dan Alatan, Dan Kaedah Tunjukcara (Demonstrasi) Dalam Matapelajaran Kemahiran Teknikal Peringkat Menengah Rendah Dari Perspektif Guru-Guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Di Daerah Kluang. Kesesuaian Isi Kandungan,Masa,Kemudahan Dan Alatan, Dan Kaedah Tunjukcara (Demonstrasi) Dalam Matapelajaran Kemahiran Teknikal Peringkat Menengah Rendah Dari Perspektif Guru-Guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Di Daerah Kluang . pp. 1-11. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Jamaludin, Ismail Fauzi (2010) Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) . pp. 1-7. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Mohd Azmi, Nor Syahirah (2010) Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, Terengganu. Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, Terengganu. . pp. 1-10. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Shaari, Syazrina (2010) Pelaksanaan Kurikulum Kejuruteraan Awam Dalam Pembelajaran Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam) UTM Skudai, Johor. Pelaksanaan Kurikulum Kejuruteraan Awam Dalam Pembelajaran Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam) UTM Skudai, Johor . pp. 1-12. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Shaharin, Nurul Shahrina (2010) Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Seremban. Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Seremban . pp. 1-8. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Sipin, Clare (2010) Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Sph Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor. Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Sph Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor . pp. 1-11. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Wan Aziz, Wan Mohammad Kamal Azman (2010) Kesesuaian Isi Kandungan, Masa, Kemudahan Dan Alatan Dan Kaedah Tunjuk Cara(Demonstrasi) Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Teknikal Peringkat MenengahRendah Dari Perspektif Guru-Guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Pasir Mas Kelantan. Kesesuaian Isi Kandungan, Masa, Kemudahan Dan Alatan Dan Kaedah Tunjuk Cara (Demonstrasi) Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Teknikal Peringkat Menengah Rendah Dari Perspektif Guru-Guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Pasir Mas Kelant . pp. 1-9. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Zahari, Azharul Nizam (2010) Konsep Pendidikan Bersepadu Serta Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pengajaran Matematik Menengah Rendah. Konsep Pendidikan Bersepadu Serta Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pengajaran Matematik Menengah Rendah . pp. 1-7. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Mohd Yasin, Hayazi (2010) Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor. Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor . pp. 1-8. (Unpublished)

Hamdan, Abdul Rahim and Abdul Ghaffar, Mohamed Najib and Li, L. T. H. (2010) Teaching competency testing among Malaysian school teachers. European Journal of Social Sciences, 12 (4). 610 -617. ISSN 1450-2267

Hamdan, Abdul Rahim and Ghafar, Mohd. Najib and Che Ghani, Anis Ayuni (2010) Fostering inter Group Contacts among multiracial students in higher education. The Journal of Multiculturalism in Education, 5 (1). pp. 1-23.

Hamdan, Abdul Rahim and Ghaffar, Mohamed Najib and Sihes, Ahmad Johari and Atan, S. B. (2010) The cognitive and metacognition reading strategies of foundation course students in teacher education institute in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 13 (1). 133 -144. ISSN 1450-2267

Hamdan , Abdul Rahim and Ismail, Mohd Zawawi (2010) Kesesuaian Isi Kandungan, Masa, Kemudahan Dan Alatan Dan Kaedah Tunjuk Cara (Demonstrasi) Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Teknikal Dari Perspektif Guru-Guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Krai, Kelantan. Kesesuaian Isi Kandungan, Masa, Kemudahan Dan Alatan Dan Kaedah Tunjuk Cara (Demonstrasi) Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Teknikal Dari Perspektif Guru-Guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Krai, Kelantan. . pp. 1-8. (Unpublished)

Hamdan , Abdul Rahim and Mohd Said, Nurul Aidayanti (2010) Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Kuantan . pp. 1-9. (Unpublished)

Hamdan , Abdul Rahim and Moin, Siti Norashikin (2010) Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) . pp. 1-7. (Unpublished)

Hamdan , Abdul Rahim and Sanip, Asma Wati (2010) Kesesesuaian Isi Kandungan, Masa, Alatan Dan Kemudahan Serta Kaedah Tunjukcara (Demonstrasi) Mengikut Perspektif Guru-Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Kesesesuaian Isi Kandungan, Masa, Alatan Dan Kemudahan Serta Kaedah Tunjukcara (Demonstrasi) Mengikut Perspektif Guru-Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru . pp. 1-8. (Unpublished)

Hamid, Dayang Tiawa Awang (2010) Authoring activities environment through grid portal technology. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Hamid, Misnah A. (2010) Hubungan kepimpinan dan pengurusan bilik darjah dengan prestasi pelajar di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hamzah, Masputeriah and Karuppiah, Malini (2010) Improving Coherence In Paragraph Writing Among ESL Learners: A Case Study. Improving Coherence In Paragraph Writing Among ESL Learners: A Case Study . pp. 1-7. (Unpublished)

Hamzah, Masputeriah and Karuppiah, Malini (2010) Improving Coherence In Paragraph Writing Among ESL Learners: A Case Study. Improving Coherence In Paragraph Writing Among ESL Learners: A Case Study . pp. 1-7. (Unpublished)

Hamzah, Mohd Hilmi and Lu, Yee Ting (2010) Teaching Speaking Skills Through Group Work Activities: A Case Study In SMK Damai Jaya. TEACHING SPEAKING SKILLS THROUGH GROUP WORK ACTIVITIES: A CASE STUDY IN SMK DAMAI JAYA . pp. 1-6. (Unpublished)

Hamzah, Mohd. Hilmi and Dourado, Juliana Emilia (2010) Using Grammar Games In Teaching Grammar: A Case Study In SMK Damai Jaya. USING GRAMMAR GAMES IN TEACHING GRAMMAR: A CASE STUDY IN SMK DAMAI JAYA . pp. 1-5. (Unpublished)

Hamzah, Rohana (2010) Mengenali manusia: asas pembangunan pendidikan berkualiti. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0741–9

Hamzah, Rohana and Md. Isa, Kamarudzaman (2010) The efectiveness of interactive multimedia courseware in developing student’s selfenlightening level. Jurnal Teknologi (Sains Sosial) (52). pp. 29-43. ISSN 2180-3722

Hamzah , Abd. Rahman and Wan Husin, Wan Fahmie Abdillah (2010) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Tanggungjawab Kepimpinan Dakwah Di Universiti Teknologi Malaysia. Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Tanggungjawab Kepimpinan Dakwah Di Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Handayani, Lina and Md. Kosnin, Azlina and Yeo, Kee Jiar (2010) Social support, knowledge, attitude, and self-efficacy as predictors on breastfeeding practice. edupress 2010 .

Haron, Zulkiflee and Husain, Suhaida (2010) Persepsi Mahasiswa SPI Terhadap Amalan Gaya Hidup Sihat Menurut Islam Dalam Aspek Penjagaan Kesihatan Dan Pemakanan. Persepsi Mahasiswa SPI Terhadap Amalan Gaya Hidup Sihat Menurut Islam Dalam Aspek Penjagaan Kesihatan Dan Pemakanan . pp. 1-8. (Unpublished)

Haron, Habibah @ Norehan and Shaharoun, Awaluddin Mohamed and Puteh, Marlia (2010) An introspective study on students’ motivation, understanding and performance in engineering statics. In: American Society for Engineering Education Global Colloquium, 18-21 October 2010, Singapore.

Haron , Zulkiflee and Idris, Aimi Ayuni (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Penerapan Kemahiran Generik Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Kalangan Pelajar Tahun Dua Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Persepsi Pelajar Terhadap Penerapan Kemahiran Generik Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Kalangan Pelajar Tahun Dua Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Harun, Hafizah and Hashim, Rohana (2010) Kesan Latihan Pliometrik Dan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Bahagian Atas Badan. Kesan Latihan Pliometrik Dan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Bahagian Atas Badan . pp. 1-12. (Unpublished)

Harun, Hafizah and Ibrahim, Wajihan (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Subjek Sains Sukan Tingkatan 5 Bertajuk Sistem Kardiovaskular. Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Subjek Sains Sukan Tingkatan 5 Bertajuk Sistem Kardiovaskular . pp. 1-10. (Unpublished)

Harun, Hafizah and Ngerong , Uming and Ibrahim, Halijah (2010) Kerusi Roda Dan Kelajuan Menggerakkan Kerusi Ke Atas Pelbagai Kecerunan Laluan Khas. Kerusi Roda Dan Kelajuan Menggerakkan Kerusi Ke Atas Pelbagai Kecerunan Laluan Khas . pp. 1-9. (Unpublished)

Harun, Jamalludin and Abdul Hadi, Noora Sinta (2010) Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Web Bagi Mempelajari Topik Reka Bentuk Interaksi Dalam Laman Web Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Aktif. Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Web Bagi Mempelajari Topik Reka Bentuk Interaksi Dalam Laman Web Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Aktif . pp. 1-8. (Unpublished)

Harun, Jamalludin and Basaruddin, Khairun Nisak (2010) Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Bagi Mempelajari Topik Teknologi Multimedia Menerusi Web Dengan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah. Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Bagi Mempelajari Topik Teknologi Multimedia Menerusi Web Dengan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah . pp. 1-8. (Unpublished)

Harun, Jamalludin and Jamri, Nur Khairul Safrah (2010) Kajian Berkaitan Pengaplikasian Teori Pembelajaran Dalam Pembangunan Bahan Pembelajaran Digital Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-8. (Unpublished)

Harun, Jamalludin and Johari, Nur Ain (2010) Pembangunan Sistem Berasaskan MOODLE Untuk Guru Bagi Menyokong Pembelajaran Aktif Dalam Matapelajaran Fizik Tingkatan 4. PEMBANGUNAN SISTEM BERASASKAN MOODLE UNTUK GURU BAGI . pp. 1-6. (Unpublished)

Harun, Jamalludin and Mohd Azmi, Faza Farhana (2010) Pembangunan Aplikasimultimedia Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Minda Bagi Tajuk Stereokimia. Pembangunan Aplikasimultimedia Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Minda Bagi Tajuk Stereokimia . pp. 1-6. (Unpublished)

Harun, Jamalludin and Mohd Jani, Zawanah (2010) Pembangunan Panduan Penggunaan Sistem MOODLE Untuk Pendidik Melalui Pendekatan Video Interaktif Dan Pembelajaran Berasaskan Contoh. Pembangunan Panduan Penggunaan Sistem MOODLE Untuk Pendidik Melalui Pendekatan Video Interaktif Dan Pembelajaran Berasaskan Contoh . pp. 1-6. (Unpublished)

Harun, Hafizah and Sarkarsi, Mohd. Roshan (2010) Keberkesanan latihan pliometrik dalam kemahiran lonjakan untuk atlit lompat jauh. Keberkesanan Latihan Pliometrik Dalam Kemahiran Lonjakan Untuk Atlit Lompat Jauh . pp. 1-7. (Unpublished)

Harun, Jamalludin and Mohd. Zainul Abidin, Siti Nurulwahida (2010) Pembangunan modul pembelajaran berbantukan video interaktif bagi pembelajaran pengaturcaraan visual basic berdasarkan pendekatan projek. Pembangunan Modul Pembelajaran Berbantukan Video Interaktif Bagi Pembelajaran Pengaturcaraan Visual Basic Berdasarkan Pendekatan Projek . pp. 1-10. (Unpublished)

Harun , Hafizah and Siau , Jun Xiong (2010) The Symmetry In Kinematics Between The Dominant And Non-Dominant Legs In Taekwondo Turning Kick. The Symmetry In Kinematics Between The Dominant And Non-Dominant Legs In Taekwondo Turning Kick . pp. 1-6. (Unpublished)

Harun , Jamalludin and Abdul Kadir, Nur Izzah (2010) Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Situasi Bagi Topik Reka Bentuk Visual. Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Situasi Bagi Topik Reka Bentuk Visual . pp. 1-9. (Unpublished)

Hashem Al-Dheleai, Yahya Mohammed (2010) Students' perception towards the use of social networking tools as an e-learning platform. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hashim, Abu Bakar and Sulaiman, Nor Hafsah (2010) Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Zon Skudai. Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Zon Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Hashim, Abu Bakar and Yusoff, Noraini Azuani (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Tahap Kebersihan Makanan Di Kafeteria-Kafeteria Di UTM Skudai. Persepsi Pelajar Terhadap Tahap Kebersihan Makanan Di Kafeteria-Kafeteria Di UTM Skudai . pp. 1-6. (Unpublished)

Hashim, Abu Bakar and Yusoff, Noraini Azuani (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Tahap Kebersihan Makanan Di Kafeteria-Kafeteria Di UTM Skudai. PERSEPSI PELAJAR TERHADAP TAHAP KEBERSIHAN MAKANAN DI KAFETERIA-KAFETERIA DI UTM SKUDAI . pp. 1-8. (Unpublished)

Hashim, Affendi and Abd Rahman, Shazwani (2010) Using Songs To Reinforce The Learning Of Subject-Verb Agreement. Using Songs To Reinforce The Learning Of Subject-Verb Agreement . pp. 1-5. (Unpublished)

Hashim, Shahrin (2010) Bab 9 : Pemikiran kritikal. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-8.

Hashim, Shahrin and Abdul Rahman, Norsila (2010) Kecenderungan Guru Pkpg (4SPH) Terhadap Bidang Keusahawanan. Kecenderungan Guru Pkpg (4SPH) Terhadap Bidang Keusahawanan . pp. 1-16. (Unpublished)

Hashim, Shahrin and Bailun, Herdy (2010) Perbandingan Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Antara Sekolah Di Bandar Dan Luar Bandar. Perbandingan Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Antara Sekolah Di Bandar Dan Luar Bandar . pp. 1-10. (Unpublished)

Hashim, Shahrin and Goh, Lay Kim (2010) Penglibatan Usahawan Bumiputera Dalam Sektor Pelancongan : Satu Kajian Kes Di Kawasan Bandar Hilir, Melaka. PENGLIBATAN USAHAWAN BUMIPUTERA DALAM SEKTOR PELANCONGAN : SATU KAJIAN KES DI KAWASAN BANDAR HILIR, MELAKA. . pp. 1-7. (Unpublished)

Hashim, Shahrin and Mohammad, Siti Hasmah (2010) Faktor Penghalang Penerapan Ciri Keusahawanan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Mengikut Perspektif Guru. Faktor Penghalang Penerapan Ciri Keusahawanan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Mengikut Perspektif Guru . pp. 1-11. (Unpublished)

Hashim, Shahrin and Segar, Hemalatha (2010) Persepsi Pelajar Tahun 4 SPH (Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan) (Kemahiran Hidup) Terhadap Bidang Usahawan Siswa. Persepsi Pelajar Tahun 4 SPH (Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan) (Kemahiran Hidup) Terhadap Bidang Usahawan Siswa . pp. 1-7. (Unpublished)

Hashim, Shahrin and Sidi, Fadillah (2010) Persepsi Pelajar Semester Akhir 4 SPH Terhadap Penerapan Kemahiran Keusahawanan. Persepsi Pelajar Semester Akhir 4 SPH Terhadap Penerapan Kemahiran Keusahawanan . pp. 1-9. (Unpublished)

Hashim, Shahrin and Yusuf, Mohd Zakiri (2010) Tahap Penguasaan Pertolongan Cemas Di Kalangan Pelajar-Pelajar Pendidikan Kemahiran Hidup (S.P.A.C.E) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Penguasaan Pertolongan Cemas Di Kalangan Pelajar-Pelajar Pendidikan Kemahiran Hidup (S.P.A.C.E) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Hashim, Mohd. Nasrudin (2010) Gaya kepimpinan Guru Besar cemerlang dan kepuasan kerja dalam kalangan guru sekolah-sekolah kebangsaan di daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hashim, Shahrin and Beddu Halike, Hasma (2010) Kursus Keusahawanan-Usahawan Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Bumiputera Sabah. Keperluan Kursus Keusahawanan Dalam Kalangan Usahawan Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Bumiputera Sabah . pp. 1-8. (Unpublished)

Hashim , Shahrin and Abu, Mohammad Shaiful Nizam (2010) Strategi Promosi Peniaga Gerai Jualan Di Pesta Konvokesyen. Strategi Promosi Peniaga Gerai Jualan Di Pesta Konvokesyen . pp. 1-7. (Unpublished)

Hashim , Shahrin and Radio, Noraini (2010) Ciri Personaliti Keusahawanan Pelajar Tahun 2 Sph Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor. Ciri Personaliti Keusahawanan Pelajar Tahun 2 Sph Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Hashim , Shahrin and Md Yasin, Radiah (2010) Persepsi Pelajar 4 SPH Di Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Kesedaran Dalam Bidang Keusahawanan. Persepsi Pelajar 4 SPH Di Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Kesedaran Dalam Bidang Keusahawanan . pp. 1-9. (Unpublished)

Hassan, Johari and A. Safar, Sutinah (2010) Pembinaan Kecemerlangan Diri Pimpinan Pelajar Menerusi Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Pembinaan Kecemerlangan Diri Pimpinan Pelajar Menerusi Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai . pp. 1-8. (Unpublished)

Hassan, Johari and Abd Aziz, Nor Hafiza Azne (2010) Tahap Penggunaan TV Pendidikan Dan Tahap Kesediaan Penggunaan EDUWEBTV Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Johor Bahru. Tahap Penggunaan TV Pendidikan Dan Tahap Kesediaan Penggunaan EDUWEBTV Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Johor Bahru . pp. 1-8. (Unpublished)

Hassan, Johari and Kamisan, Siti Norazlina (2010) Halangan terhadap penggunaan komputer dan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) di kalangan guru di sekolah menengah kebangsaan luar bandar di daerah Kulai Jaya, Johor. N/A . pp. 1-10. (Unpublished)

Hassan, Johari and Md Yasin, Zaliza (2010) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Daerah Seremban, Negeri Sembilan. Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Daerah Seremban, Negeri Sembilan . pp. 1-6. (Unpublished)

Hassan, Johari and Muhammad, Nik Selma (2010) Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masalah Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Daerah Kulaijaya, Johor. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masalah Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Daerah Kulaijaya, Johor . pp. 1-11. (Unpublished)

Hassan, Johari and Sulaiman, Nor Hafizah (2010) Penggunaan Tv Pendidikan Dan Eduwebtv Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Sekitar Bandaraya Johor Bahru, Johor. Penggunaan Tv Pendidikan Dan Eduwebtv Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Sekitar Bandaraya Johor Bahru, Johor . pp. 1-9. (Unpublished)

Hassan, Johari and Yahya, Yazmin (2010) Pola Penontonan Televisyen Pendidikan Dalam Kalangan Ibu Bapa Kawasan Felda, Daerah Kota Tinggi , Johor. Pola Penontonan Televisyen Pendidikan Dalam Kalangan Ibu Bapa Kawasan Felda, Daerah Kota Tinggi , Johor . pp. 1-9. (Unpublished)

Hassan, Johari and Yeong, Wai Chung (2010) Keupayaan Dan Kelemahan Menyelesaikan Masalah Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Lima. Keupayaan Dan Kelemahan Menyelesaikan Masalah Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Lima . pp. 1-8. (Unpublished)

Hassan, Johari and Ahmad Malek, Ahmad Irzam (2010) Pembangunan Sistem Pengurusan Makmal Tempahan Dan Inventori. Pembangunan Sistem Pengurusan Makmal Tempahan Dan Inventori . pp. 1-6. (Unpublished)

Hassan, Johari and Edje, Norhayati (2010) Penggunaan Internet Di Dalam Mempertingkatkan Proses Pengajaran & Pembelajaran (P&P) Dalam Kalangan Pensyarah Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. PENGGUNAAN INTERNET DI DALAM MEMPERTINGKATKAN PROSES . pp. 1-7. (Unpublished)

Hassan , Johari and Md Suandi, Noornazifah (2010) Kajian Terhadap Stres Dikalangan Guru Sekolah Rendah Di Zon Permas Jaya, Johor Bahru Dari Aspek Personaliti. Kajian Terhadap Stres Dikalangan Guru Sekolah Rendah Di Zon Permas Jaya, Johor Bahru Dari Aspek Personaliti . pp. 1-8. (Unpublished)

Hassan , Johari and Rajoo, Pusphavalli (2010) Hubungan Di Antara Konsep Kendiri Dan Kesejahteraan Hidup Di Kalangan Remaja Akhir. Hubungan Di Antara Konsep Kendiri Dan Kesejahteraan Hidup Di Kalangan Remaja Akhir . pp. 1-9. (Unpublished)

Hassan , Johari and Mohd Aris, Aslinda (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Pedagogi Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan Utm, Skudai Johor. Tahap Penguasaan Kemahiran Pedagogi Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan Utm, Skudai Johor . pp. 1-10. (Unpublished)

Hassan , Zainudin and Jaafar, Muhamad Azam (2010) Penggunaan Komputer Dan Internet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Pasir Mas, Kelantan. Penggunaan Komputer Dan Internet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Pasir Mas, Kelantan . pp. 1-9. (Unpublished)

Hehsan, Aminuddin and Muhamad, Siti Noor (2010) Tahap Disiplin Pelajar Sekolah Masa Kini : Satu Kajian Di Maahad Ahmadi Tanah Merah. Tahap Disiplin Pelajar Sekolah Masa Kini : Satu Kajian Di Maahad Ahmadi Tanah Merah . pp. 1-10. (Unpublished)

Hushin, Hassan and Che Don, Maznah (2010) Pembinaan Modul Program Pembangunan Akademik Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Pembinaan Modul Program Pembangunan Akademik Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-5. (Unpublished)

Hushin, Hassan and Kamaruddin, Shafinaz (2010) Tahap Amalan Pengurusan Peperiksaan Dan Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah Menengah Islam Hidayah, Johor Bahru. Tahap Amalan Pengurusan Peperiksaan Dan Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah Menengah Islam Hidayah, Johor Bahru. . pp. 1-8. (Unpublished)

Hushin, Hassan and Kosen, Noorhayati (2010) Persepsi Pelajar Tahun 4 Ptk (Kejuruteraan Awam/ Mekanikal/ Elektrik/ Kemahiran Hidup) Terhadap Program Pembangunan Sahsiah Pelajar Dari Aspek Jeri Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Persepsi Pelajar Tahun 4 Ptk (Kejuruteraan Awam/ Mekanikal/ Elektrik/ Kemahiran Hidup) Terhadap Program Pembangunan Sahsiah Pelajar Dari Aspek Jeri Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-10. (Unpublished)

Hushin, Hassan and Mahmud, Nurfarahiyah (2010) Tinjauan Kategori Masalah Dalam Kalangan Pelajar Antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Tinjauan Kategori Masalah Dalam Kalangan Pelajar Antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. . pp. 1-7. (Unpublished)

Hushin, Hassan and Pelipos, Vaskalista Dua Nurak (2010) Tinjauan Mengenai Kategori Masalah Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Tinjauan Mengenai Kategori Masalah Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. . pp. 1-5. (Unpublished)

Hushin, Hassan and Rahim, Idayati (2010) Pelaksanaan Program First Year Experience (FYE) Di Fakulti Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi Serta Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pelaksanaan Program First Year Experience (FYE) Di Fakulti Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi Serta Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat Universiti Teknologi Malaysia (UTM) . pp. 1-9. (Unpublished)

Hushin, Hassan and Ramli, Suhaimi (2010) Tahap Amalan Elemen Pengurusan Peperiksaan Dan Elemen Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah Rendah Islam Hidayah, Johor Bahru. Tahap Amalan Elemen Pengurusan Peperiksaan Dan Elemen Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah Rendah Islam Hidayah, Johor Bahru . pp. 1-6. (Unpublished)

Hushin , Hassan and Misren, Mohd Aidil (2010) Pembinaan Modul Program Pembangunan Sukan Dan Riadah Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Pembinaan Modul Program Pembangunan Sukan Dan Riadah Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. . pp. 1-6. (Unpublished)

Hushin , Hassan and Mohd Nor, Mohammad Rudzuan (2010) Pembinaan Modul Program Pembangunan Kepimpinan Pelajar Tahun Satu, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Pembinaan Modul Program Pembangunan Kepimpinan Pelajar Tahun Satu, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Hushin , Hassan and Khalid, Mohd Suhaimi (2010) Pembinaan Modul Program Pembangunan Sahsiah Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Pembinaan Modul Program Pembangunan Sahsiah Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Hushin , Hassan and Md. Salleh, Junaidah (2010) Penglibatan Pelajar Tahun Satu Dalam Aktiviti Kolej Kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Penglibatan Pelajar Tahun Satu Dalam Aktiviti Kolej Kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. . pp. 1-9. (Unpublished)

Husin, Mohd. Zain (2010) Gaya pembelajaran kursus automotif berasaskan kompetensi dalam kalangan pelatih Giatmara Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

I

Ibrahim, Halijah and Subramaniam, Valli (2010) Prestasi Kemahiran Motor Kanak–Kanak Spastik Menggunakan McCarron Assesment Of Neuromuscular Development. Prestasi Kemahiran Motor Kanak–Kanak Spastik Menggunakan McCarron Assesment Of Neuromuscular Development . pp. 1-7. (Unpublished)

Ibrahim, Mohd Ali and Daud, Siti Nurul Aisyah Aini (2010) Pembangunan Modul Eksperimen Fizik Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Momentum. Pembangunan Modul Eksperimen Fizik Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Momentum . pp. 1-6. (Unpublished)

Ibrahim, Mohd Ali and Kasim, Noridah (2010) Tahap Perlaksanaan Amalan Pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bharu. Tahap Perlaksanaan Amalan Pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bharu . pp. 1-7. (Unpublished)

Ibrahim, Mohd Ali and Redwan, Ahmad Solhi (2010) Pembangunan Perisian Pengajaran Berasaskan Model Konstruktif Needham 5 Fasa Bagi Tajuk Keelektrikan Dalam Matapelajaran Sains Sekolah Rendah. Pembangunan Perisian Pengajaran Berasaskan Model Konstruktif Needham 5 Fasa Bagi Tajuk Keelektrikan Dalam Matapelajaran Sains Sekolah Rendah . pp. 1-8. (Unpublished)

Ibrahim, Mohd Ali and Mohammed Ariff, Noor Azizun (2010) Pembangunan Modul Eksperimen Fizik Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Kinematik. Pembangunan Modul Eksperimen Fizik Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Kinematik . pp. 1-8. (Unpublished)

Ibrahim, Noor Aireen and Mat Saman, Nurulsyaida (2010) A study of the cognitive reading strategies employed by ESL readers. A Study Of The Cognitive Reading Strategies Employed By ESL Readers . pp. 1-9. (Unpublished)

Ibrahim, Noor Mala and Ramli, Nor Hidayah (2010) A comparative study on the learning styles of second year education (Living Skills) students and the teaching styles of their lecturers. A Comparative Study On The Learning Styles Of Second Year Education (Living Skills) Students And The Teaching Styles Of Their Lecturers . pp. 1-7. (Unpublished)

Ibrahim, Hafzan (2010) Gaya kognitif dan penguasaan kemahiran saintifik dalam kalangan pelajar Fizik bagi tajuk daya dan gerakan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ibrahim , Halijah and Md Azhari, Azrina (2010) Hubungan Kekuatan Bahagian Atas Dan Kelajuan Menggerakkan Kerusi Roda Menaiki Laluan Khas Di Kalangan Kanak-Kanak Cerebral Palsy. Hubungan Kekuatan Bahagian Atas Dan Kelajuan Menggerakkan Kerusi Roda Menaiki Laluan Khas Di Kalangan Kanak-Kanak Cerebral Palsy . pp. 1-7. (Unpublished)

Ibrahim , Mohd Ali and Mohd Aspar, Nor Hafiz (2010) Tahap Literasi Sains Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Aliran Agama Di Daerah Hilir Perak , Perak. Tahap Literasi Sains Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Aliran Agama Di Daerah Hilir Perak , Perak. . pp. 1-7. (Unpublished)

Ibrahim , Mohd Ali and Buang, Hasimah (2010) Hubungan Penguasaan Konsep Fizik Dengan Minat Dan Kemahiran Belajar Dalam Kalangan Pelajar Fizik Di Universiti Teknologi Malaysia. Hubungan Penguasaan Konsep Fizik Dengan Minat Dan Kemahiran Belajar Dalam Kalangan Pelajar Fizik Di Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-6. (Unpublished)

Ibrahim , Mohd. Ali and Husain, Rohiza (2010) Penguasaan kemahiran memerhati dan kemahiran meramal dalam mata pelajaran sains di kalangan pelajar tahun lima daerah Johor Bahru. Penguasaan Kemahiran Memerhati Dan Kemahiran Meramal Dalam Mata Pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar Tahun Lima Daerah Johor Bahru . pp. 1-9. (Unpublished)

Idris, Abd. Razak and Hassan, Nurul ‘Aliyah (2010) Literasi Ict Dalam Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan UTM, Skudai, Johor. Literasi Ict Dalam Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan UTM, Skudai, Johor. . pp. 1-8. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Abu Bakar, Ahmad Zuhardi (2010) Pembangunan Laman Web E-Rangkaian Menggunakan Pendekatan Penyelesaian Masalah Bagi Topik Rangkaian Komputer. Pembangunan Laman Web E-Rangkaian Menggunakan Pendekatan Penyelesaian Masalah Bagi Topik Rangkaian Komputer . pp. 1-8. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Ali, Saidanorlaili (2010) Penggunaan Koswer PPSMI Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Matematik Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Di Seremban. Penggunaan Koswer PPSMI Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Matematik Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Di Seremban . pp. 1-8. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Chan, Daniel (2010) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Matematik Di Daerah Kota Star, Kedah. Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Matematik Di Daerah Kota Star, Kedah . pp. 1-6. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Ku, Soo Ne (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (Pbk) Menggunakan Pendekatan Konstruktivisme Bagi Tajuk Penjelmaan Matematik Tingkatan Dua. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (Pbk) Menggunakan Pendekatan Konstruktivisme Bagi Tajuk Penjelmaan Matematik Tingkatan Dua . pp. 1-8. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Lau, Paik Ngoh (2010) Pembangunan Laman Web Dalam Tajuk Angles Of Elevation And Depression Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Empat. Pembangunan Laman Web Dalam Tajuk Angles Of Elevation And Depression Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Empat . pp. 1-5. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Mohd Nor, Norma Aida (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Tajuk Penjelmaan Dalam Matapelajaran Matematik KBSM Melalui Pembelajaran Secara Kontekstual. PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PBK) . pp. 1-9. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Osman, Noorul Shuhadah (2010) Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Asas Penyelidikan Dan Pencarian Maklumat Melalui Pangkalan Data Elektronik. Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Asas Penyelidikan Dan Pencarian Maklumat Melalui Pangkalan Data Elektronik . pp. 1-5. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Shahidan, Azizah (2010) Persepsi Guru Terhadap Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Dalam Membantu Meningkatkan Kualiti Pengajaran Guru Di Sekolah Di Zon PKG Bandar Renggam, Kluang, Johor. Persepsi Guru Terhadap Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Dalam Membantu Meningkatkan Kualiti Pengajaran Guru Di Sekolah Di Zon PKG Bandar Renggam, Kluang, Johor . pp. 1-6. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Zainudin, Ahmad Sofri (2010) Pembangunan Sistem Pembelajaran Berbantukan Komputer Berasaskan Web Bagi Matapelajaran Matematik Tingkatan Satu Bertajuk Pecahan. Pembangunan Sistem Pembelajaran Berbantukan Komputer Berasaskan Web Bagi Matapelajaran Matematik Tingkatan Satu Bertajuk Pecahan . pp. 1-8. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Ali, Saidanorlaili (2010) Penggunaan koswer PPSMI dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di kalangan guru-guru matematik di empat buah sekolah kebangsaan di Seremban. Penggunaan Koswer PPSMI Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Matematik Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Di Seremban . pp. 1-8. (Unpublished)

Idris, Mardiana (2010) Using dialogue template in developing low proficiency English as a Second Language learners' oral fluency. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Idris , Abdul Razak and Jainuri, Noor Suriati (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berdasarkan Komputer (PBK) Matematik Penjelmaan (Transformation) Tingkatan Dua. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berdasarkan Komputer (PBK) Matematik Penjelmaan (Transformation) Tingkatan Dua . pp. 1-6. (Unpublished)

Idris , Abdul Razak and Melijat, Norhafizah (2010) Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi, Johor. Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi, Johor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Idris , Abdul Razak and Salleh, Nor Asmah (2010) Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik. Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik . pp. 1-7. (Unpublished)

Idris , Abdul Razak and Adam, Norazlina (2010) Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor. Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor. . pp. 1-8. (Unpublished)

Idris , Abdul Razak and Yusoff, Hafiza Akmal (2010) Tahap Kesediaan Pelajar Terhadap Penggunaan Koswer Matematik Akses Kendiri Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri, Daerah Johor Bahru, Johor. Tahap Kesediaan Pelajar Terhadap Penggunaan Koswer Matematik Akses Kendiri Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri, Daerah Johor Bahru, Johor . pp. 1-10. (Unpublished)

Idris , Abdul Razak and Zakaria, Hairul Anas (2010) Tingkahlaku Maklumat Dikalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Tingkahlaku Maklumat Dikalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Idris, Abdul Razak and Mhd Yatim, Norashikin (2010) Pembangunan Laman Web Tingkatan Empat Bagi Tajuk Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra Berasaskan Teori Konstruktivisme Lima Fasa Needham. Pembangunan Laman Web Tingkatan Empat Bagi Tajuk Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra Berasaskan Teori Konstruktivisme Lima Fasa Needham . pp. 1-6. (Unpublished)

Ihekerenma Okpareke, Josephine (2010) Teachers perception of principals' instructional leadership functions. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Isa, Siti Hanani (2010) Analisis keperluan siswa-siswi Kolej Tuanku Canselor terhadap program dan kemudahan Surau As-Syakirin. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ishak, Tuah and Mohamed, Mohini (2010) Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMJ): suatu isu berulang. Jurnal Teknologi (Sains sosial), 53 . pp. 95-106. ISSN 0127-9696 (Print); 2180-3722 (Electronic)

Ismail, Muhamad Hafiz and Che Ali, Hazlini (2010) Kajian Prestasi Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan Terhadap Atlet Lumba Basikal Sukma 2008. Kajian Prestasi Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan Terhadap Atlet Lumba Basikal Sukma 2008 . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Muhamad Hafiz and Syed Zakariya, Syed Syamsul Faizal (2010) Kajian Tahap Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan Atlet Skuasy Sukma Johor 2008. Kajian Tahap Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan Atlet Skuasy Sukma Johor 2008 . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Muhamad Hafiz and Mohd Hashim, Asha Hasnimy and Azlan Mukhtar, Mohd Khairil (2010) Kajian Mengenai Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal Berasaskan Kemahiran Motor Bagi Atlet Skuasy SUKMA Johor 2008. Kajian Mengenai Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal Berasaskan Kemahiran Motor Bagi Atlet Skuasy SUKMA Johor 2008 . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail, Norhiza and Ab Jabar, Nurul Liyana (2010) A Study On The Language Learning Strategies Used Among UHB 1412 Students. (English For Academic Communication). A Study On The Language Learning Strategies Used Among UHB 1412 Students. (English For Academic Communication) . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Norhiza and Ab Jabar, Nurul Liyana (2010) A Study On The Language Learning Strategies Used Among UHB 1412 Students. (English For Academic Communication). A Study On The Language Learning Strategies Used Among UHB 1412 Students. (English For Academic Communication) . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Norhiza and Fadzil, Fatin Nadia (2010) A Study On The Effects Of Content And Gender In Text Comprehension In Second Language Reading. A Study On The Effects Of Content And Gender In Text Comprehension In Second Language Reading . pp. 1-12. (Unpublished)

Ismail, Sarimah and Ashaari, Nurul Izzatey (2010) Aplikasi Kaedah Penyelesaian Masalah Dalam Pengajaran Kursus Asas Penyediaan Makanan Dan Pemakanan. Aplikasi Kaedah Penyelesaian Masalah Dalam Pengajaran Kursus Asas Penyediaan Makanan Dan Pemakanan . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Sarimah and Kamis, Zuraila (2010) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Kursus Penyediaan Makanan Bagi Tajuk Diet Dan Diabetes, Diet Dan Hipertensi. Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Kursus Penyediaan Makanan Bagi Tajuk Diet Dan Diabetes, Diet Dan Hipertensi . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Sarimah and Md.Salleh, Suziana (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (Pbk): Proses Menjahit ( Kelim ) Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pakaian Dan Fabrik Tahun Satu Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup). Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (Pbk): Proses Menjahit ( Kelim ) Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pakaian Dan Fabrik Tahun Satu Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup) . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Sarimah and Moskam, Noorazlin (2010) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Bagi Mata Pelajaran Operasi Perkhidmatan Makanan (Penyajian Makanan). Pembinaan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Bagi Mata Pelajaran Operasi Perkhidmatan Makanan (Penyajian Makanan) . pp. 1-9. (Unpublished)

Ismail, Sarimah and Mt Yong, Yusnani (2010) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri (MPK) Pemprosesan Makanan Berasaskan Ikan Dan Iradiasi Makanan Bagi Kursus Teknologi Pemprosesan Makanan. Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri (Mpk) Pemprosesan Makanan Berasaskan Ikan Dan Iradiasi Makanan Bagi Kursus Teknologi Pemprosesan Makanan . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Sarimah and Sarip @Sharif, Norhayati (2010) Pembinaan Dan Penilaian Panduan Pengajaran Menggunakan Pendekatan Penyelesaian Masalah Bagi Mata Pelajaran Operasi Perkhidmatan Makanan. Pembinaan Dan Penilaian Panduan Pengajaran Menggunakan Pendekatan Penyelesaian Masalah Bagi Mata Pelajaran Operasi Perkhidmatan Makanan . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Sarimah and Talip, Faridatul Akmar (2010) Kepuasan Bekerja Staf Akademik Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Kepuasan Bekerja Staf Akademik Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Sarimah and Uluan @ Radin Ismail, Radin Idawati (2010) Pembinaan Dan Penilaian Panduan Pengajaran Yang Menggunakan Pendekatan Koperatif Dan Kolaboratif Bagi Kursus Penyediaan Makanan. Pembinaan Dan Penilaian Panduan Pengajaran Yang Menggunakan Pendekatan Koperatif Dan Kolaboratif Bagi Kursus Penyediaan Makanan . pp. 1-6. (Unpublished)

Ismail, Sarimah and Yassin, Farawahida (2010) Kekangan Pelaksanaan Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Negeri Johor. Kekangan Pelaksanaan Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Negeri Johor . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Abdul Jalil, Suhanim (2010) Pembangunan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bagi Topik Ratio And Proportion. Pembangunan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bagi Topik Ratio And Proportion . pp. 1-13. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Ismail, Norulhuda (2010) Pembangunan Majalah Matematik: Penilaian Berasaskan Web. Pembangunan Majalah Matematik: Penilaian Berasaskan Web . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Kasmin, Khalid and Mohd Nor, Mohd Fazdli (2010) Penilaian Perkhidmatan E-Majalah Matematik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Penilaian Perkhidmatan E-Majalah Matematik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah . pp. 1-10. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Kasmin, Mohd Khalid and Abdul Hadi, Normi Rosidar (2010) Pembangunan Majalah Web: “Sejarah Dalam Matematik” Dan “Statistik”. Pembangunan Majalah Web: “Sejarah Dalam Matematik” Dan “Statistik” . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Kasmin, Mohd Khalid and Mat Isa, Marlia (2010) Pembangunan Majalah Web : Kerjaya Dan Tokoh Matematik. Pembangunan Majalah Web : Kerjaya Dan Tokoh Matematik . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Kasmin , Mohd Khalid and Ahmad, Fakhrur Razi (2010) Pembangunan Majalah Web: Kesenian, Isu Semasa Dan E-Forum Matematik. Pembangunan Majalah Web: Kesenian, Isu Semasa Dan E-Forum Matematik . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Mat Rashid, Rosnita (2010) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Sistem Pengurusan Kursus :Movement Of Substances Across The Plasma Membrane, Cell Division And Nutrition. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Sistem Pengurusan Kursus :Movement Of Substances Across The Plasma Membrane, Cell Division And Nutrition . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Mohd Adnan, Mohd Khairil Anuar (2010) Pembangunan Ruangan Kesenian Dan Isu Semasa Matematik Dalam Majalah Web Dinamik ’Dunia Matematik’. Pembangunan Ruangan Kesenian Dan Isu Semasa Matematik Dalam Majalah Web Dinamik ’Dunia Matematik’ . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Mohd Nazmi, Nurunnajwa (2010) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Matematik Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Standard Form’, ‘Probability 1’ Dan ‘Lines And Planes In 3-Dimensions’. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Matematik Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Standard Form’, ‘Probability 1’ Dan ‘Lines And Planes In 3-Dimensions’ . pp. 1-10. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Muhamed, Nurulnadiah (2010) Pembangunan E-Pembelajaran Berasakan MOODLE Bagi Tajuk Mathematical Reasoning Dan Angles Of Elevation And Depression Matematik Tingkatan Empat. Pembangunan E-Pembelajaran Berasakan MOODLE Bagi Tajuk Mathematical Reasoning Dan Angles Of Elevation And Depression Matematik Tingkatan Empat . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Nordin, Nurul Nuha (2010) Pembangunan Ruangan Pembelajaran Berkesan Dan Penaksiran Dalam Majalah Web Dinamik ’Dunia Matematik’. Pembangunan Ruangan Pembelajaran Berkesan Dan Penaksiran Dalam Majalah Web Dinamik ’Dunia Matematik’ . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Razib, Siti Diyana (2010) Pembangunan Ruangan Perisian Dan Fakta Ringkas Dalam Majalah Web Dinamik ‘Dunia Matematik’. Pembangunan Ruangan Perisian Dan Fakta Ringkas Dalam Majalah Web Dinamik ‘Dunia Matematik’ . pp. 1-9. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Ridis Rinyod, Bernadette Doris (2010) Pembangunan Sistem Sokongan Pembelajaran Kendiri Atas Talian (Growth And Reproduction). PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN (GROWTH AND REPRODUCTION) . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Samsudin, Nurul Ashikin (2010) Pembangunan Sistem Sokongan Pembelajaran Kendiri Atas Talian (Transport). Pembangunan Sistem Sokongan Pembelajaran Kendiri Atas Talian (Transport) . pp. 1-5. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Syed Amran, Syed Zul Helmi (2010) Pembangunan Ruangan Statistik Dan Sejarah Dalam Majalah Web Dinamik ’Dunia Matematik’. Pembangunan Ruangan Statistik Dan Sejarah Dalam Majalah Web Dinamik ’Dunia Matematik’ . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Zaidan, Arinah (2010) Pembangunan Ruangan Rekreasi Dan Aplikasi Kehidupan Seharian Dalam Majalah Web Dinamik ‘Dunia Matematik’. Pembangunan Ruangan Rekreasi Dan Aplikasi Kehidupan Seharian Dalam Majalah Web Dinamik ‘Dunia Matematik’ . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Mama, Kaizan (2010) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan MOODLE Bertajuk “Quadratic Expressions And Equations” Dan “Statistics” Tingkatan 4. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan MOODLE Bertajuk “Quadratic Expressions And Equations” Dan “Statistics” Tingkatan 4 . pp. 1-6. (Unpublished)

Ismail, Zuhaimy (2010) Bab 9 : Menyingkap sikap pelajar terhadap subjek matematik di sekolah menengah kebangasaan. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-7. ISBN 978-983-52-0532-3

Ismail, Dzulkifle (2010) Penggunaan komputer dikalangan guru-guru Kemahiran Hidup dalam urusan kerja di Sekolah-sekolah Kebangsaan Gred A daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Fauziah (2010) Factors and challenges influencing grammar teaching in the teaching practicum. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Kelsom (2010) Aras penyoalan guru Pendidikan Islam dalam sesi pengajaran dan pembelajaran berasaskan taksonomi bloom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Mohd. Tahir (2010) Kajian tahap penggunaan web 2.0 dalam pembelajaran di kalangan murid sekolah menengah daerah Kulaijaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Nor Ismadee (2010) Amalan asas keusahawanan oleh mekanik bumiputera luar bandar di sekitar Kulaijaya dan Benut, Pontian dalam memajukan perniagaannya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Nurul Syazwani (2010) Kamus web multimedia interaktif berasaskan pendekatan andragogi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ismail, Zaleha and Ab. Rahman, Nor Ashikin (2010) Pembangunan Sistem Sokongan Pembelajaran Kendiri Dalam Talian (Inheritance Dan Variation). PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI DALAM TALIAN (INHERITANCE DAN VARIATION) . (Unpublished)

Ismail, Zaleha and Raja Mansor, Raja Norhapizah (2010) Pembangunan bahan e-pembelajaran berasaskan sistem pengurusan kursus : cell structure and cell organisation,chemical composition of the cell dan dynamic ecosystem. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Sistem Pengurusan Kursus: Cell Structure And Cell Organisation,Chemical Composition Of The Cell Dan Dynamic Ecosystem . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail , Sarimah and Atan, Abreza (2010) Aplikasi Pendekatan Penyelesaian Masalah Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Teknikal Dan Vokasional Di Fakulti Pendidikan UTM. Aplikasi Pendekatan Penyelesaian Masalah Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Teknikal Dan Vokasional Di Fakulti Pendidikan UTM . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail , Sarimah and Awang, Mohd Zahari (2010) Kepuasan Pelajar-Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam, Elektrik Dan Jentera) Terhadap Kemudahan Bengkel Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Kepuasan Pelajar-Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam, Elektrik Dan Jentera) Terhadap Kemudahan Bengkel Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail , Sarimah and Yusop, Nor Hayati (2010) Pembinaan Panduan Pengajaran Menggunakan Pendekatan Penyelesaian Masalah Bagi Mata Pelajaran Operasi Perkhidmatan Makanan. Pembinaan Panduan Pengajaran Menggunakan Pendekatan Penyelesaian Masalah Bagi Mata Pelajaran Operasi Perkhidmatan Makanan . pp. 1-9. (Unpublished)

Ismail , Sarimah and Daud, Ibrahim (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Kurang Berat Badan Di Empat Buah Tadika Kemas Di Skudai. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Kurang Berat Badan Di Empat Buah Tadika Kemas Di Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Ismail , Zaleha and Razib, Siti Diyana (2010) Pembangunan Ruangan Perisian Dan Fakta Ringkas Dalam Majalah Web Dinamik ‘Dunia Matematik’. Pembangunan Ruangan Perisian Dan Fakta Ringkas Dalam Majalah Web Dinamik ‘Dunia Matematik’ . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail , Zaleha and Ab Roshed, Rohaliza (2010) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Sistem Pengurusan Kursus : ‘Introduction To Biology’, ‘Respiration’ Dan ‘Endangered Ecosystem’. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Sistem Pengurusan Kursus : ‘Introduction To Biology’, ‘Respiration’ Dan ‘Endangered Ecosystem’ . pp. 1-8. (Unpublished)

Ismail , Zaleha and Adni, Noor Diyana Adilah (2010) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Sets’ Dan ‘Trigonometry Ii’ Matematik Tingkatan Empat. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Sets’ Dan ‘Trigonometry Ii’ Matematik Tingkatan Empat . pp. 1-9. (Unpublished)

J

Ja'afar, Nor Azlida (2010) Kepimpinan Pengetua yang menyumbang ke arah ilmu di sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jaafar , Haliza and Sreetharam, Shereena (2010) Lecturers’ And Tesl Teacher Trainees’ Perceptions Towards The Level Of Readiness In Performing Teaching Practice. Lecturers’ And Tesl Teacher Trainees’ Perceptions Towards The Level Of Readiness In Performing Teaching Practice . pp. 1-8. (Unpublished)

Jaafar , Haliza and Tina Koh , Cheo Ling (2010) A Study On TESL Trainees’ Perceptions Towards Classroom Delivery Skills. A Study On TESL Trainees’ Perceptions Towards Classroom Delivery Skills . pp. 1-7. (Unpublished)

Jais, Arshad (2010) Penilaian kendiri guru Sains terhadap pengendalian aktiviti makmal. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jasan Ahpandi, Nurul Amhani (2010) Hubungan antara gaya asuhan ibu bapa dengan personaliti pelajar di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Javdan Faghat, Ladan and Zainal, Zaidah (2010) Reading strategies of advance and intermediate Iranian students: a case study. edupress 2010 .

Joan Peter, Crystal and Elias, Emeliana and Nasri, Mohd. Sofi (2010) Perkembangan kurikulum pendidikan khas teknik dan vokasional. edupress 2010 .

Johari, Nur Ain (2010) Pembangunan dan penilaian keberkesanan persekitaran pembelajaran sosial menerusi web bagi menggalakkan pembelajaran aktif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jonid, Haji Muslim and Ramli, Nur Nadia (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan Tiga Bertajuk ‘Respiration’. Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan Tiga Bertajuk ‘Respiration’ . pp. 1-6. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Hashim, Hasnol (2010) Membangunkan perisian modul bahan bantu mengajar (BBM) bertajuk blood circulation and transport bagi mata pelajaran sains tingkatan tiga. Membangunkan Perisian Modul Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bertajuk Blood Circulation And Transport Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan Tiga . pp. 1-7. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Heng, Chai Yen (2010) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (Abm) Bertajuk Pengangkutan Oksigen Di Dalam Badan Manusia Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan 3. Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (Abm) Bertajuk Pengangkutan Oksigen Di Dalam Badan Manusia Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan 3 . pp. 1-7. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Kong, Sing San (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Yang Bertajuk Various Forms Of Energy Untuk Mata Pelajaran Sains Tingkatan Satu. Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Yang Bertajuk Various Forms Of Energy Untuk Mata Pelajaran Sains Tingkatan Satu . pp. 1-9. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Md Nor, Nor Fadhillah (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Simple Machines: Levers’ Tingkatan Dua. Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Simple Machines: Levers’ Tingkatan Dua . pp. 1-7. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Siew, Teck Ha (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk “Stimuli And Responses In Plants” Sains Tingkatan Dua. Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk “Stimuli And Responses In Plants” Sains Tingkatan Dua . pp. 1-7. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Soh, Pea Ling (2010) Pembangunan web portal berasaskan MOODLE Bertajuk Understanding the human nervous system sains tingkatan empat. Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Bertajuk Understanding The Human Nervous System Sains Tingkatan Empat . pp. 1-7. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Tang, Yuh Jye (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Human Digestive System’ Biology Tingkatan Empat. Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Human Digestive System’ Biology Tingkatan Empat . pp. 1-8. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Wakanan, Lydiawati (2010) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (Abm) Bertajuk ‘Sexual Reproduction In Flowering Plants’ Bagi Mata Pelajaran Biologi Tingkatan Lima. Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (Abm) Bertajuk ‘Sexual Reproduction In Flowering Plants’ Bagi Mata Pelajaran Biologi Tingkatan Lima . pp. 1-8. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Wan Mad Mohtar, Wan Ahmad Zakwan (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk Light, Colour And Sight Tingkatan Empat. Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk Light, Colour And Sight Tingkatan Empat . pp. 1-8. (Unpublished)

Jonid, Muslim and Yahaya, Nur Yasmah (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk Water Tingkatan Dua. Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk Water Tingkatan Dua . pp. 1-8. (Unpublished)

Jonid, Musim and Marsidi, Hamidah (2010) Pembangunan web portal berasaskan MOODLE bagi tajuk ‘Electrolysis of Aqueous Solution’ kimia tingkatan empat. Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Bagi Tajuk ‘Electrolysis Of Aqueous Solution’ Kimia Tingkatan Empat . pp. 1-9. (Unpublished)

Jonid , Muslim and Ahmad Razali, Hazwani (2010) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu Mengajar (Abm) Berasaskan Komputer Bertajuk ‘Variation’ Bagi Mata Pelajaran Biologi Tingkatan Lima. Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu Mengajar (Abm) Berasaskan Komputer Bertajuk ‘Variation’ Bagi Mata Pelajaran Biologi Tingkatan Lima . pp. 1-8. (Unpublished)

Jonid , Muslim and Hanapi, Hazwani (2010) Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (BBM) Yang Bertajuk Safety Rules And Apparatus In The Laboratory Bagi Matapelajaran Sains Tingkatan Satu. Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (BBM) Yang Bertajuk Safety Rules And Apparatus In The Laboratory Bagi Matapelajaran Sains Tingkatan Satu . pp. 1-8. (Unpublished)

Jonid , Muslim and Mat Junos @ Yunus, Siti Jamaliah (2010) Pembangunan Perisian Alat Bantu Mengajar (ABM) Berasaskan Komputer Bertajuk Cell Division: Meiosis Dalam Matapelajaran Biologi KBSM Tingkatan Empat. Pembangunan Perisian Alat Bantu Mengajar (ABM) Berasaskan Komputer Bertajuk Cell Division: Meiosis Dalam Matapelajaran Biologi KBSM Tingkatan Empat. . pp. 1-9. (Unpublished)

Jonid , Muslim and Mohmed, Noorizal (2010) Membangunkan Perisian Modul Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bertajuk “Solid Geometry II” Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Dua. Membangunkan Perisian Modul Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bertajuk “Solid Geometry II” Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Dua . pp. 1-7. (Unpublished)

Jonid , Muslim and Wan Razab, Wan Noraini (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Mendefinisi Secara Operasi Dan Mengawal Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar Pendidikan Sains UTM. Tahap Penguasaan Kemahiran Mendefinisi Secara Operasi Dan Mengawal Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar Pendidikan Sains UTM . pp. 1-6. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren and Abdullah, Siti Nadiah (2010) Aspek-Aspek Yang Perlu Dikuasai Oleh Komputer Untuk Mengambil Alih Peranan Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P & P). Aspek-Aspek Yang Perlu Dikuasai Oleh Komputer Untuk Mengambil Alih Peranan Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P & P) . pp. 1-9. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren and Ahmad, Mohd Rashidi (2010) Pembangunan Laman Web Untuk Tajuk Graf Fungsi Ii Bagi Mata Pelajaran Matematik KBSM Tingkatan Lima Menggunakan Teori Pembelajaran Behaviorisme. Pembangunan Laman Web Untuk Tajuk Graf Fungsi Ii Bagi Mata Pelajaran Matematik KBSM Tingkatan Lima Menggunakan Teori Pembelajaran Behaviorisme . pp. 1-7. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren and Amdam, Nurulsyahida (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (Pbk) Matematik Tingkatan Empat Bagi Tajuk Lines And Planes In 3-Dimensions. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (Pbk) Matematik Tingkatan Empat Bagi Tajuk Lines And Planes In 3-Dimensions . pp. 1-8. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren and Azhari, Nuraina (2010) Kajian Sejauh Manakah Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan Menggunakan Perkhidmatan E-Learning Secara Wireless Di Sekitar Kampus UTM. Kajian Sejauh Manakah Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan Menggunakan Perkhidmatan E-Learning Secara Wireless Di Sekitar Kampus UTM . pp. 1-6. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren and Hussein, Nurul Hazwani (2010) Masalah Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Dalam Merekabentuk Antaramuka Skrin Yang Baik. Masalah Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Dalam Merekabentuk Antaramuka Skrin Yang Baik. . pp. 1-7. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren and Jailani, Madihah (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-learning di kalangan pelajar-pelajar tahun empat, fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Junaidi, Juhazren and Othman, Hanimah (2010) Pembangunan Laman Web Bagi Konsep Asas Pengaturcaraan C++ Menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif. Pembangunan Laman Web Bagi Konsep Asas Pengaturcaraan C++ Menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif . pp. 1-10. (Unpublished)

K

Kadikon, Sulaiman and Narawi, Liza (2010) Persepsi Staf Terhadap Amalan 5S Menurut Pendekatan Islam Hadhari. Kajian Di Pejabat Bendahari, UTM. Persepsi Staf Terhadap Amalan 5S Menurut Pendekatan Islam Hadhari. Kajian Di Pejabat Bendahari, UTM. . pp. 1-14. (Unpublished)

Kadikon, Sulaiman and Othman, Abidah Raudzah (2010) Persepsi pelajar Universiti Teknologi Malaysia terhadap program kitar semula menurut perspektif Islam. Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Program Kitar Semula Menurut Perspektif Islam . pp. 1-12. (Unpublished)

Kadir, Adilah (2010) Amalan unsur patriotisme dalam mata pelajaran Sejarah di kalangan pelajar sekolah menengah daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kailani, Ismail and Abdul Rahim, Herlinda (2010) Penerapan Unsur Sejarah Matematik Dalam Menentukan Nilai Pi Dan Kebarangkalian. Penerapan Unsur Sejarah Matematik Dalam Menentukan Nilai Pi Dan Kebarangkalian . pp. 1-8. (Unpublished)

Kailani, Ismail and Asbullah, Muhammad Asyraf (2010) Penerapan Unsur Sejarah Matematik Bagi Nombor Negatif Di Sekolah Menengah Rendah. Penerapan Unsur Sejarah Matematik Bagi Nombor Negatif Di Sekolah Menengah Rendah . pp. 1-6. (Unpublished)

Kailani, Ismail and Charles Riam, Jacinta Emily (2010) Penerapan Unsur Sejarah Matematik Hasil Sumbangan Euclid Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik. Penerapan Unsur Sejarah Matematik Hasil Sumbangan Euclid Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik . pp. 1-8. (Unpublished)

Kailani, Ismail and Hussin, Anita (2010) Kajian Pendekatan Pembelajaran Yang Menyatupadukan Sejarah Sains/Matematik) Dikalangan Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Kajian Pendekatan Pembelajaran Yang Menyatupadukan Sejarah Sains/Matematik) Dikalangan Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Kailani, Ismail and Ismail @ Nawi, Ruslina (2010) Diagnosis Penguasaan Dan Kesalahan Lazim Dalam Tajuk Pembezaan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Diagnosis Penguasaan Dan Kesalahan Lazim Dalam Tajuk Pembezaan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru . pp. 1-9. (Unpublished)

Kailani, Ismail and Muhammed, Lokman Hakim (2010) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bagi Tajuk Ratios, Rates And Proportions 11 Tingkatan Tiga. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bagi Tajuk Ratios, Rates And Proportions 11 Tingkatan Tiga . pp. 1-6. (Unpublished)

Kailani, Ismail and Zubir, Mohd Fazli (2010) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik Kbsm Bagi Topik Teorem Pythagoras. Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik Kbsm Bagi Topik Teorem Pythagoras. . pp. 1-6. (Unpublished)

Kailani, Ismail and Muhammad, Samsuria (2010) Penerapan Unsur Sejarah Matematik KBSM Bagi Topik Aljabar. Penerapan Unsur Sejarah Matematik KBSM Bagi Topik Aljabar . pp. 1-7. (Unpublished)

Kailani , Ismail and Mohamud, Nor Hasmah (2010) Mengkaji Nisbah Emas Dalam Pertumbuhan Jasad Manusia Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPN UTM. Mengkaji Nisbah Emas Dalam Pertumbuhan Jasad Manusia Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPN UTM . pp. 1-8. (Unpublished)

Kailani , Ismail and Ismail, Khairuzaman (2010) Mengenal Pasti Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelajar Kurang Cemerlang Dalam Mata Pelajaran Sains. Satu Kajian Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar. Mengenal Pasti Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelajar Kurang Cemerlang Dalam Mata Pelajaran Sains. Satu Kajian Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar . pp. 1-7. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Ahmad, Nurul Amira (2010) Persepsi Guru Sains Terhadap Kaedah Pembelajaran Koperatif (PK) Berdasarkan Kemahiran Sosial Pelajar Dan Minat Guru. Persepsi Guru Sains Terhadap Kaedah Pembelajaran Koperatif (PK) Berdasarkan Kemahiran Sosial Pelajar Dan Minat Guru . pp. 1-6. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Ahmad Fuad, Nurfazlina (2010) Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu. Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu . pp. 1-7. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Anuar, Norziana (2010) Tinjauan Terhadap Tahap Penyeliaan Guru Pembimbing Terhadap Guru Pelatih Semasa Menjalani Latihan Mengajar. TINJAUAN TERHADAP TAHAP PENYELIAAN GURU PEMBIMBING TERHADAP . pp. 1-6. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Hassan, Hazira (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kursus Pendidikan Sains Di UTM. Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kursus Pendidikan Sains Di UTM . pp. 1-5. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Ismail, Nurhidayah (2010) Miskonsepsi Pelajar Terhadap Konsep Mol Dan Konsep Persamaan Kimia. Miskonsepsi Pelajar Terhadap Konsep Mol Dan Konsep Persamaan Kimia . pp. 1-7. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Jamil, Nor Ashima (2010) Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sains Tahun Akhir Fakulti Pendidikan. Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sains Tahun Akhir Fakulti Pendidikan . pp. 1-6. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Mohamad Rawan, Nuremelia (2010) Kaitan Faktor Penyumbang Dengan Kecemerlangan Akademik Pelajar Asrama Harian. Kaitan Faktor Penyumbang Dengan Kecemerlangan Akademik Pelajar Asrama Harian . pp. 1-6. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Mohd Isha, Normi Zulfa (2010) Pengetahuan Bakal Guru Sains Tentang Peraturan Dan Keselamatan Makmal. Pengetahuan Bakal Guru Sains Tentang Peraturan Dan Keselamatan Makmal . pp. 1-8. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Mohd Razali, Nor Ashikin (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens Dan Mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Dua Dan Empat Program Kimia Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens Dan Mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Dua Dan Empat Program Kimia Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Mustafa Kamal, Syamsul Anuar (2010) Tahap Kesedaran Pelajar Terhadap Peraturan Dan Keselamatan Dalam Makmal Sains. Tahap Kesedaran Pelajar Terhadap Peraturan Dan Keselamatan Dalam Makmal Sains . pp. 1-7. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Ngadalan, Afidah (2010) Diagnosis Kesalahan Lazim Dalam Tajuk Bentuk Piawai Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Johor Bahru. Diagnosis Kesalahan Lazim Dalam Tajuk Bentuk Piawai Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Johor Bahru . pp. 1-7. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Wahab, Norwahidah (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Ahmad Adnan, Nor Aziehan (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Acids And Bases’ Kimia Tingkatan Empat. Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Acids And Bases’ Kimia Tingkatan Empat . pp. 1-9. (Unpublished)

Kamaruddin, Zuliani (2010) Pengurusan keselamatan di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kamaruddin , Meor Ibrahim and Mohamad, Assaadah (2010) Kajian Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik) Universiti Teknologi Malaysia. Kajian Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik) Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Kamaruddin , Meor Ibrahim and Mohamad Romli, Noor Hidayah (2010) Kemahiran Menggraf Pelajar Tahun Akhir Aliran Sains Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Kemahiran Menggraf Pelajar Tahun Akhir Aliran Sains Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Kamaruddin , Meor Ibrahim and Zynuddin, Siti Nadya (2010) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Aliran Sains Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Pendekatan Pembelajaran Secara Problem-Based Learning (PBL). Persepsi Pelajar Tahun Akhir Aliran Sains Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Pendekatan Pembelajaran Secara Problem-Based Learning (PBL) . pp. 1-8. (Unpublished)

Kamaruddin , Meor Ibrahim and Osman, Siti Zubaidah (2010) Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Bagi Bakal Guru Sains Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Akhir Sarjana Muda Dalam Pendidikan (Sains), Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Bagi Bakal Guru Sains Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Akhir Sarjana Muda Dalam Pendidikan (Sains), Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Kamaruddin , Meor Ibrahim and Yazit @ Yajit, Nurul Huda (2010) Tahap Pengetahuan Amalan Keselamatan Makmal Sains Dalam Kalangan Guru Pelatih Sains, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Pengetahuan Amalan Keselamatan Makmal Sains Dalam Kalangan Guru Pelatih Sains, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Kamarudin, Meor Ibrahim and Haji Isa, Hatimah Naim (2010) Tahap Kefahaman Dan Pengaplikasian Konsep Daya Dan Tekanan Dalam Kehidupan Seharian Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Program Pendidikan Fizik. Tahap Kefahaman Dan Pengaplikasian Konsep Daya Dan Tekanan Dalam Kehidupan Seharian Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Program Pendidikan Fizik . pp. 1-8. (Unpublished)

Kamarudin, Meor Ibrahim and Ramzan, Siti Hajar (2010) Tahap Penguasaan Topik `Lines And Angles` Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Matematik Di Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Penguasaan Topik `Lines And Angles` Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Matematik Di Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Kartika, Lakshmi (2010) Hubungan kepuasan kerja guru-guru dengan gaya kepimpinan Pengetua di Sekolah Menengah Kabupaten Karimun. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kasma Azizan, Nur Azlinda and Abdul Nasir, Kamal and Boon, Yusuf (2010) Kepuasan pelajar fakulti pendidikan UTM tehadap kualiti perkhidmatan di Pusat Kesihatan Utm Skudai, Johor. edupress 2010 .

Kayan, Lis Christopher and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmuddin (2010) Transformasi pendidikan teknik dan vokasional : membentuk pemimpin masa depan. edupress 2010 .

Khailani, Ismail and Berhannudin, Nurjannah (2010) Membangunkan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bagi Tajuk Photosynthesis Tingkatan Dua. Membangunkan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bagi Tajuk Photosynthesis Tingkatan Dua . pp. 1-6. (Unpublished)

Khalil, Fakrul Anwar and Azman, Mohd. Ibrahim and Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Morazuki, Syahrul Ridhwan and Zainuddin, Zainal Abidin and Ibrahim, Halijah and Harun, Hafizah and Mohd. Noor, Mohad Anizu and Abdul Ghani, Diyana Zulaika and Abu Bakar, Zainudin (2010) Glucose level during fasting month among competitive endurance athletes. In: Fasting and Sustainable Health Conference 2010, 20th to 21st December 2010, Advanced Medical and Dental Institute,USM.

Kianian, M. A and Harun, J (2010) Acceptance Of web 2.0 tools in higher education. edupress 2010 .

Komin, Aziina and Wan Sapian, Wan Noor Shazalina (2010) Kaitan Antara Tingkah Laku Keibubapaan Dan Pendidikan Keagamaan Dengan Moral Pelajar Remaja. Kaitan Antara Tingkah Laku Keibubapaan Dan Pendidikan Keagamaan Dengan Moral Pelajar Remaja . pp. 1-6. (Unpublished)

Kong, Bee Leng (2010) Relationship between self-concept, intrinsic motivation, self-determination and academic achievement of primary school students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kormin, Norjana and Hamzah, Rohana and Udin , Amirmuddin (2010) Falsafah dan amalan pendididikan teknik dan vokasional : mengikut acuan Malaysia. edupress 2010 .

Krishnan, Shamala (2010) The effects of thinkquest portal and project-based learning on English language learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

L

L. Tobing, Turiang Arta Uli (2010) The implementation of Education Unit Level Curriculum (KTSP) on learning in Sciences at Senior High School in Kundur Regency of Riau Islands Province Indonesia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lim, Seo Peng (2010) Pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru disiplin dalam melaksanakan tugas di sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lim, Siet Fah (2010) Kemahiran-kemahiran yang penting terhadap kerjaya Juruteknik Bioperubatan daripada perspektif majikan dan pekerja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

M

Mahmood, Mohd Nasir and Said, Nor Raihana (2010) A Study On Oral Profociency Levels Of First Year International And Local Students Of Universiti Teknologi Malaysia. A Study On Oral Profociency Levels Of First Year International And Local Students Of Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Mahmood, Norsuhada and Dason, Azila and Chia, Peggie and Hamzah, Rohana and Mohammad Shukri, Saud (2010) Kurikulum kemahiran hidup ke arah merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. edupress 2010 .

Mailok, Ramlah (2010) Sistem maklum balas personal berasaskan web menggunakan pendekatan logik kabur bagi kursus bahasa pengaturcaraan C++. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mamat @ Ariffin, Ahmad Nasrul Hakim and Abdul Rahman, Mohd Anuar (2010) Kesan Persekitaran Utm Terhadap Pembangunan Rohani Pelajar Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (PTK). Kesan Persekitaran Utm Terhadap Pembangunan Rohani Pelajar Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (PTK) . pp. 1-10. (Unpublished)

Mamickam, Khesavarthini (2010) The learning styles and achievement of students in science using visual, auditory and kinesthetic (VAK) modality. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mat, Nariza (2010) Tahap kepuasan pelajar terhadap pengurusan asrama di Kolej 9 Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mat, Nariza and Boon, Yusof (2010) Tahap kepuasan pelajar terhadap pengurusan asrama di Kolej 9, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. edupress 2010 .

Maulina Dwi Sari, Maulina Dwi Sari (2010) English language skills for school leaver employees in manufacturing industry in Batam : a targed situation analysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md Johan, Othman and Mohamad Roslan, Norazmah (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. . pp. 1-13. (Unpublished)

Md Salleh, Shaharuddin and Abu Bakar, Zatika Izwani (2010) Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Bagi Perisian Adobe Flash Cs3 Professional. Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Bagi Perisian Adobe Flash Cs3 Professional . pp. 1-8. (Unpublished)

Md Salleh, Shaharuddin and Baharuddin, Nurul Ain Bahyah (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Matematik Tingkatan Tiga Bertajuk Trigonometri Menggunakan Pendekatan Tutorial. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Matematik Tingkatan Tiga Bertajuk Trigonometri Menggunakan Pendekatan Tutorial . pp. 1-9. (Unpublished)

Md Salleh, Shaharuddin and Kamal, Nur Zawani (2010) Pembangunan Modul Bagi Tajuk ‘Panduan Menggunakan Teks Pada Paparan Elektronik’. Pembangunan Modul Bagi Tajuk ‘Panduan Menggunakan Teks Pada Paparan Elektronik’ . pp. 1-7. (Unpublished)

Md Salleh, Shaharuddin and Misman, Hanapi (2010) Keberkesanan PBK Bertajuk Statistik (II) Yang Disediakan Oleh KPM Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan Tiga Di Dua Buah Sekolah Daerah Kota Tinggi, Johor. Keberkesanan PBK Bertajuk Statistik (II) Yang Disediakan Oleh KPM Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan Tiga Di Dua Buah Sekolah Daerah Kota Tinggi, Johor . pp. 1-10. (Unpublished)

Md Salleh, Shaharuddin and Napiah, Siti Rohani (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Untuk Topik Pecahan Tingkatan Satu Menggunakan Pendekatan Masteri. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Untuk Topik Pecahan Tingkatan Satu Menggunakan Pendekatan Masteri . pp. 1-6. (Unpublished)

Md Salleh, Shaharuddin and Siaw, Chung Teck (2010) Keberkesanan PBK Bertajuk Trigonometri Yang Disediakan Oleh KPM Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan 4 Di Empat Buah Sekolah Di Johor Bahru. Keberkesanan PBK Bertajuk Trigonometri Yang Disediakan Oleh KPM Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan 4 Di Empat Buah Sekolah Di Johor Bahru . pp. 1-9. (Unpublished)

Md Salleh , Shaharuddin and Mhd Yusof, Siti Hawa (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berasaskan Masalah Topik Elektrolisis Bagi Kimia KBSM Tingkatan 4. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berasaskan Masalah Topik Elektrolisis Bagi Kimia KBSM Tingkatan 4 . pp. 1-7. (Unpublished)

Md Salleh , Shaharuddin and Nik Mohd, Nik Nurul Afifah (2010) Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Bagi Perisian Adobe Premiere Pro CS3 Berasaskan Teori Kognitif. Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Bagi Perisian Adobe Premiere Pro CS3 Berasaskan Teori Kognitif . pp. 1-8. (Unpublished)

Md Salleh , Shaharuddin and Salim Pakheri, Roslinda@Syaida (2010) Kajian kes: tahap kreativiti bakal guru menggunakan seni grafik di kalangan pelajar tahun akhir, Jabatan Multimedia, Fakulti Pendidikan, UTM. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-6. (Unpublished)

Md Yusof, Masdinah Alauyah and Shahrom, Khairunnisaq (2010) Students’ Views On The Lecturers’ Delivery Of Lesson. Students’ Views On The Lecturers’ Delivery Of Lesson . pp. 1-7. (Unpublished)

Md. Johan, Othman and Md. Nazeri, Normalina (2010) Profil Gaya Didikan Ibu Bapa Pelajar Cemerlang Berbanding Pelajar Lemah. Profil Gaya Didikan Ibu Bapa Pelajar Cemerlang Berbanding Pelajar Lemah . pp. 1-9. (Unpublished)

Md. Johan , Othman and Abdul Majid, Rahmadhaniah (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Tahun 4 Perdana, Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Sesi 2007/2008, Fakulti Pendidikan UTM, Skudai. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Tahun 4 Perdana, Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Sesi 2007/2008, Fakulti Pendidikan UTM, Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Md. Johan , Othman and Mohd Ilias, Siti Zafirah (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Perdana Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, UTM. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Perdana Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, UTM. . pp. 1-8. (Unpublished)

Md. Salleh, Shaharuddin and Aziz, Nor Afizah (2010) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Bagi Matapelajaran Matematik Tingkatan 1: Perimeter And Area. Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Bagi Matapelajaran Matematik Tingkatan 1: Perimeter And Area . pp. 1-8. (Unpublished)

Md. Salleh, Shaharuddin and Ariffin, Noor Hanizah (2010) Pembangunan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kendiri (Mpk) Kimia Tingkatan Empat : Asid Dan Bes. Pembangunan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kendiri (Mpk) Kimia Tingkatan Empat : Asid Dan Bes . pp. 1-8. (Unpublished)

Md. Salleh, Shaharuddin and Tai, Li Yung (2010) Pembangunan perisian pembelajaran berbantukan komputer menggunakan pendekatan permainan bagi mata pelajaran fizik tingkatan empat: Forces and Motion–Work, Energy and Power. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Menggunakan Pendekatan Permainan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Forces And Motion–Work, Energy And Power. . pp. 1-6. (Unpublished)

Md. Salleh , Shaharuddin and Chong, Thye Jan (2010) Pembangunan Laman Web Untuk Tajuk Solid Geometry Dalam Matematik Sekolah Menengah Kebangsaan Dengan Menggunakan Kaedah Animasi. Pembangunan Laman Web Untuk Tajuk Solid Geometry Dalam Matematik Sekolah Menengah Kebangsaan Dengan Menggunakan Kaedah Animasi . pp. 1-7. (Unpublished)

Md. Salleh , Shaharuddin and A. Rahman, Nornajidah (2010) Pembangunan Modul ‘Panduan Pemilihan Kombinasi Warna Bagi Rekabentuk Skrin Dalam Pembangunan Aplikasi Multimedia Dan Laman Web’. Pembangunan Modul ‘Panduan Pemilihan Kombinasi Warna Bagi Rekabentuk Skrin Dalam Pembangunan Aplikasi Multimedia Dan Laman Web’ . pp. 1-9. (Unpublished)

Md. Salleh , Shaharuddin and Radzi, Ahmad Jasmi (2010) Pembangunan Laman Web Matematik “Teorem Pythagoras” Tingkatan 2 Dengan Menggunakan Teori Kognitivisme. Pembangunan Laman Web Matematik “Teorem Pythagoras” Tingkatan 2 Dengan Menggunakan Teori Kognitivisme . pp. 1-8. (Unpublished)

Md. Yusof , Masdinah Alauyah and Mohamad Borhan, Isni Mimiyana (2010) The Feasibility Of ‘Tell Me More’ Oral Activities In Developing UTM Students’ Speaking Skill. The Feasibility Of ‘Tell Me More’ Oral Activities In Developing UTM Students’ Speaking Skill . pp. 1-7. (Unpublished)

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Kamarul Jaeh, Nor Kamsiah (2010) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Proses Penyeliaan Dan Bimbingan Yang Diberikan Oleh Penyelia Pembimbing Bagi Program Latihan Mengajar Universiti Teknologi Malaysia. Persepsi Guru Pelatih Terhadap Proses Penyeliaan Dan Bimbingan Yang Diberikan Oleh Penyelia Pembimbing Bagi Program Latihan Mengajar Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-11. (Unpublished)

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and M. Yunus, Nur Fazleen (2010) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer Untuk Topik Teori Set Berdasarkan Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai - Kecerdasan Logik Matematik. PEMBANGUNAN PERISIAN BERBANTUKAN KOMPUTER UNTUK TOPIK TEORI SET BERDASARKAN APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI - KECERDASAN LOGIK MATEMATIK. . pp. 1-7. (Unpublished)

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Aziman, Shahrul Anuar (2010) Pembangunan Laman Web Berdasarkan Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Animasi 2D Dan 3D. Pembangunan Laman Web Berdasarkan Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Animasi 2D Dan 3D . pp. 1-9. (Unpublished)

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Abdul Rahman, Nurul Shuhadah (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Topik Bulatan Matematik Tingkatan 2 Berasaskan Teori Konstruktivisme. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Topik Bulatan Matematik Tingkatan 2 Berasaskan Teori Konstruktivisme . pp. 1-5. (Unpublished)

Minghat, Asnul Dahar and La’anain, Anasyuhada (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan Dalam Pencapaian Akademik Pelajar-Pelajar Tahun Empat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam, Elektrik,Mekanikal) Di Fakulti Pendidikan, UTM. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan Dalam Pencapaian Akademik Pelajar-Pelajar Tahun Empat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam, Elektrik,Mekanikal) Di Fakulti Pendidikan, UTM . pp. 1-7. (Unpublished)

Minghat, Asnul Dahar and Pandin, Ismail (2010) Amalan Keselamatan Di Bengkel Membuat Perabot Dalam Mata Pelajaran Vokasional ( Mpv ) Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Di Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Johor: Satu Tinjauan. Amalan Keselamatan Di Bengkel Membuat Perabot Dalam Mata Pelajaran Vokasional ( Mpv ) Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Di Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Johor: Satu Tinjauan . pp. 1-12. (Unpublished)

Minghat, Asnul Dahar and Samsudin, Zulkifli (2010) Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar Mengikuti Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Harian Di Daerah Hulu Langat, Selangor. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar Mengikuti Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Harian Di Daerah Hulu Langat, Selangor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Minghat, Asnul Dahar and Sikh Mohamad, Rabiah (2010) Kesediaan Pelajar Dalam Mengikuti Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah HarianLuar Bandar Daerah Jerantut, Pahang. Kesediaan Pelajar Dalam Mengikuti Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Harian Luar Bandar Daerah Jerantut, Pahang. . pp. 1-10. (Unpublished)

Minghat, Asnul Dahar and Samsuddin, Hassan (2010) Tahap Perlaksanaan Pengurusan Bengkel Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Akademik Harian Di Daerah Kuala Selangor, Klang Dan Kuala Langat, Selangor. Tahap Perlaksanaan Pengurusan Bengkel Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Akademik Harian Di Daerah Kuala Selangor, Klang Dan Kuala Langat, Selangor . pp. 1-8. (Unpublished)

Minghat, Asnul Dahar and Selamat, Kandar and Mohd. Rejab, Hartini (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesediaan Pelajar pelajar Aliran Vokasional Untuk Memilih Kerjaya Dalam Bidang Yang Dipelajari. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesediaan Pelajarpelajar Aliran Vokasional Untuk Memilih Kerjaya Dalam Bidang Yang Dipelajari . pp. 1-7. (Unpublished)

Minghat , Asnul Dahar and Salimi, Nurul Faizah (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengurusan Bengkel Di Sekolah-Sekolah Menengah Teknik Yang Dinaik Taraf Di Negeri Selangor Dan Kuala Lumpur. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengurusan Bengkel Di Sekolah-Sekolah Menengah Teknik Yang Dinaik Taraf Di Negeri Selangor Dan Kuala Lumpur . pp. 1-8. (Unpublished)

Mirzaei, Fariba (2010) The relationship between academic success, goals, metacognition and students' beliefs about Physics and learning Physics. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mislan, Nora (2010) A case study of teacher-parent collaboration in individualized education plan implementation for special education. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Moghadam, Nima Samareh (2010) Reactions and nature of feedback in online story writing (storytube). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamad Ariff, Nor Aidah and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmudin (2010) Guru PTV masa hadapan: kefahaman falsafah yang lebih baik. edupress 2010 .

Mohamad Nor, Faizah and Liew, Hui Choo (2010) An investigation into the factors affecting second language learners’ classroom participation. An Investigation Into The Factors Affecting Second Language Learners’ Classroom Participation . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohamad Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Suhaimin, Intan Marini (2010) Pembangunan Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar. Pembangunan Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohamad Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Mahadi, Anili Fasha (2010) Tahap Penggunaan Forum E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia (SPK, SPP dan SPT) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Penggunaan Forum E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia (SPK, SPP dan SPT) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohamad Said , Mohd. Nihra Haruzuan and See , Kean Seng (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 Bertajuk Heat. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 Bertajuk Heat . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohamed, Ahmad Marzuki and Tangah, Roslan (2010) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Berasaskan Web : Pengurusan Jenazah. Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Berasaskan Web : Pengurusan Jenazah . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohamed, Mohini and Khairuddin, Siti Salehah (2010) Pembangunan web portal berasaskan moodle bagi tajuk Sexual reproductive system of flowering plant sains tingkatan tiga. Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bagi Tajuk Sexual Reproductive System Of Flowering Plant Sains Tingkatan Tiga . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohamed, Mohini and Mokhter, Saiful Azman (2010) Persepsi Pelajar UITM Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris. Persepsi Pelajar UITM Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris . pp. 1-10. (Unpublished)

Mohamed, Mohini and Ramli, Najmin (2010) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Hasil Penemuan Fibonacci. Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Hasil Penemuan Fibonacci . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohamed, Mohini and Tumin, Wardah Aina (2010) Membangun Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk Solid Geometry Matematik Tingkatan 1-3. Membangun Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk Solid Geometry Matematik Tingkatan 1-3 . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohamed, Mohini and Ahmad Saarani, Siti Maisarah (2010) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik Bagi Topik Geometri Koordinat. Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik Bagi Topik Geometri Koordinat . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohamed, Mohini and Mohd. Zain, Siti Nadiah (2010) Pembangunan web portal berasaskan MOODLE bagi subtopik human reproductive system dalam matapelajaran sains KBSM tingkatan tiga. Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Bagi Subtopik Human Reproductive System Dalam Matapelajaran Sains KBSM Tingkatan Tiga . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohamed , Ahmad Marzuki and Idrus, Noruzaimahwati (2010) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK): Pendidikan Islam Tingkatan Empat Di Bawah Tajuk Sembelihan Mengikut Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK): Pendidikan Islam Tingkatan Empat Di Bawah Tajuk Sembelihan Mengikut Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohamed , Mohini and Ahmad, Fauziah (2010) Persepsi Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris. Persepsi Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohamed , Mohini and Mohammad, Fatmahanim (2010) Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia. Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohammad Nor, Faizah and Tumiran, Amir (2010) Teacher Trainees’ Perception Of Their Lessons During Teaching Practice. Teacher Trainees’ Perception Of Their Lessons During Teaching Practice . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Amin, Nor Fadila and Abd. Rahim, Adibah (2010) Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sebagai Persediaan Untuk Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan. Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sebagai Persediaan Untuk Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan . pp. 1-10. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Amir, Nur Eleeza (2010) Hubungan Antara Keupayaan Spatial Dengan Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Pelajar Tahun 2 Jabatan Teknik Dan Kejuruteraan Di Utm. Hubungan Antara Keupayaan Spatial Dengan Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Pelajar Tahun 2 Jabatan Teknik Dan Kejuruteraan Di Utm . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd Noor, Norani and Sahimin, Sazalie (2010) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kolej Yayasan Sabah. Penerapan Kemahiran Generik Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kolej Yayasan Sabah . pp. 1-11. (Unpublished)

Mohd Noor, Norani and Sahip, Saifulazri (2010) Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Berasaskan Sekolah Bagi Matapelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru, Kawasan Skudai. Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Berasaskan Sekolah Bagi Matapelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru, Kawasan Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd Noor , Mohad Anizu and Ali, Aldellah (2010) Kesan Tahap Kebimbangan Sebelum Dan Selepas Pertandingan Di Kalangan Atlet Tinju Peringkat Negeri. Kesan Tahap Kebimbangan Sebelum Dan Selepas Pertandingan Di Kalangan Atlet Tinju Peringkat Negeri . pp. 1-5. (Unpublished)

Mohd Noor , Noraini and Mohamad, Haslina (2010) Persepsi Majikan Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pekerja OKU (Fizikal) Di Industri Sederhana (Kejuruteraan Mekanikal) Daerah Johor Bharu. Persepsi Majikan Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pekerja OKU (Fizikal) Di Industri Sederhana (Kejuruteraan Mekanikal) Daerah Johor Bharu. . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd Noor , Norani and Jamaludin, Norhanis (2010) Kesan Penggunaan Perisian Kursus Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Terhadap Gaya Pengajaran Guru Kejuruteraan Mekanikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Terengganu. Kesan Penggunaan Perisian Kursus Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Terhadap Gaya Pengajaran Guru Kejuruteraan Mekanikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Terengganu . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd Noor , Norani and Nadaraja, Peremalatha (2010) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Penerapan Kemahiran Generik Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd Nor , Norani and Ayob, Mohd Azhar (2010) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penyeliaan Latihan Mengajar Oleh Guru Pembimbing Dan Penyelia UTM Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penyeliaan Latihan Mengajar Oleh Guru Pembimbing Dan Penyelia UTM Semasa Menjalani Latihan Mengajar . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd Osman , Mohd Hassan and Rohman, Haslizah (2010) Penilaian Pelaksanaan Program Tunas Bistari Dalam Pembangunan Budaya Keusahawanan Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Pontian Johor. Penilaian Pelaksanaan Program Tunas Bistari Dalam Pembangunan Budaya Keusahawanan Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Pontian Johor . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd Said, Mohd Nihra Haruzuan and Chang, Guek Ngo (2010) Kajian Pencapaian Matematik Pelajar Tahun Akhir (4SPM1, 4SPM2, 4SPT, 4SPT(PKPG)) Dan Gaya Pembelajaran Bagi Modaliti Visual, Auditori Dan Kinestetik Di Falkulti Pendidikan, UTM Skudai, Johor. Kajian Pencapaian Matematik Pelajar Tahun Akhir (4SPM1, 4SPM2, 4SPT, 4SPT(PKPG)) Dan Gaya Pembelajaran Bagi Modaliti Visual, Auditori Dan Kinestetik Di Falkulti Pendidikan, UTM Skudai, Johor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Mohd. Taha, Rehan (2010) Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Yang Memberi Motivasi Kepada Kreativiti Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Yang Memberi Motivasi Kepada Kreativiti Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah Kebngsaan Daerah Johor Bahru. . pp. 1-16. (Unpublished)

Mohd. Tahir, Lokman and Phoon, Ai Ling (2010) Peranan Guru Besar Dalam Pelaksanaan ICT Di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Daerah Kulai Selatan. Peranan Guru Besar Dalam Pelaksanaan ICT Di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Daerah Kulai Selatan . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Tahir, Lokman and Tn. Dagang, Tn. Hayati @ Tn. Norhayati (2010) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Lima Di Tiga Buah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Kuala Terengganu. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Lima Di Tiga Buah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Kuala Terengganu . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd., Mohd. Fakhrudzafie (2010) Persepsi guru terhadap penggunaan jadual spesifikasi ujian (JSU) dalam membina ujian bilik darjah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Amin, Nor Fadila and Abd. Kamar, Lely Khalilah (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Berkonsepkan Teori Konstruktivisme Bagi Lukisan Persilangan. Pembangunan Perisian Multimedia Berkonsepkan Teori Konstruktivisme Bagi Lukisan Persilangan . pp. 1-5. (Unpublished)

Mohd. Amin, Nor Fadila and Chiew, Kai Wan (2010) Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Jenis Kebangsaan Cina . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Amin, Nor Fadila and Nik Ab. Aziz, Nik Mohd. Amir (2010) Faktor Yang Mempengaruhi Kreativiti Pelajar Tingkatan 4 Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta. Faktor Yang Mempengaruhi Kreativiti Pelajar Tingkatan 4 Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Amin, Nor Fadila and Ripin, Azman (2010) Kesediaan Kerjaya Dikalangan Pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia. Kesediaan Kerjaya Dikalangan Pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Amin, Nor Fadila and Mohamad Nawawi, Mohd. Fairul (2010) Amalan Penyelesaian Masalah Secara Kreatif Di Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan Pelajar SPH. Amalan Penyelesaian Masalah Secara Kreatif Di Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan Pelajar SPH . pp. 1-5. (Unpublished)

Mohd. Amin, Nor Fadila and Raymund, Joelymond (2010) Perlaksanaan Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah–Sekolah Menengah Daerah Beaufort, Sabah. PERLAKSANAAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH–SEKOLAH MENENGAH DAERAH BEAUFORT, SABAH . pp. 1-5. (Unpublished)

Mohd. Amin, Nor Fadila and Mohd. Nor, Subri (2010) Tinjauan Terhadap Guru Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Johor Terhadap Penerapan Kemahiran Generik Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kejuruteraan. Tinjauan Terhadap Guru Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Johor Terhadap Penerapan Kemahiran Generik Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kejuruteraan. . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Amin, Nor Fadila and Zulkifli, Emy Mastura (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Berkonsepkan Teori Konstruktivisme Bagi Lukisan Tangen. PEMBANGUNAN PERISIAN MULTIMEDIA BERKONSEPKAN TEORI KONSTRUKTIVISME BAGI LUKISAN TANGEN . pp. 1-5. (Unpublished)

Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Abd. Manan, Mariana (2010) Kajian Terhadap Tahap Ketangkasan Di Kalangan Atlet Tinju Peringkat Negeri. Kajian Terhadap Tahap Ketangkasan Di Kalangan Atlet Tinju Peringkat Negeri . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Abdul Aziz, Abu Salman (2010) Perbandingan Penggunaan Oksigen Maksimum (VO2max ) Di Antara Atlet Sukma Dan Atlet Yang Tidak Layak Menyertai Sukma 2008 Bagi Acara Renang. Perbandingan Penggunaan Oksigen Maksimum (VO2max ) Di Antara Atlet Sukma Dan Atlet Yang Tidak Layak Menyertai Sukma 2008 Bagi Acara Renang . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Bakar, Mat Azmin (2010) Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat. Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Ismail, Norhafizah (2010) Latihan Rectus Abdominis Yang Sesuai Untuk Atlet Hoki Wanita Negeri. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Rahim, Ramzallina (2010) Tahap Anaerobic Threshold Di Kalangan Atlet Olahraga Lelaki Jarak Dekat, Peringkat Negeri. Tahap Anaerobic Threshold Di Kalangan Atlet Olahraga Lelaki Jarak Dekat, Peringkat Negeri. . pp. 1-5. (Unpublished)

Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Abd. Rahman@Hassan, Rahmah (2010) Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat. Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat . pp. 1-5. (Unpublished)

Mohd. Hashim, Asha Hasnimy and Hamid, Hariaty (2010) Mengenalpasti Tahap Kesakitan Di Jari Atlet Memanah Akibat Geseran Tali. Mengenalpasti Tahap Kesakitan Di Jari Atlet Memanah Akibat Geseran Tali . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Ibrahim, Abdul Latiff and Rashid, Mohd. Hambali and Zaim, Nik Mohd. and Mustaffa, Zaharah (2010) The performance of students in university subjects at UTM’s. Project Report. k-ekonomi, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Lok, Yian Lin (2010) Keberkesanan Perisian Geometer’s Sketchpad Untuk Tajuk Pembinaan Geometri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik. Keberkesanan Perisian Geometer’s Sketchpad Untuk Tajuk Pembinaan Geometri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik . pp. 1-11. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Md. Saleh, Zarinah (2010) Tahap Kesediaan Guru – Guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam Bahasa Inggeris. Tahap Kesediaan Guru – Guru PKPG Kemahiran Hidup ( KH ) UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam Bahasa Inggeris . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Mohd. Khalid, Siti Hajjar (2010) Strategi-Strategi Pemahaman Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Berperkataan Dalam Kursus Statistik 1. Strategi-Strategi Pemahaman Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Berperkataan Dalam Kursus Statistik 1 . pp. 1-12. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Mustapha, Suzila (2010) Kaitan Antara Faktor-Faktor Kekeluargaan Dengan Tingkah Laku Delikuensi Pelajar. Kaitan Antara Faktor-Faktor Kekeluargaan Dengan Tingkah Laku Delikuensi Pelajar . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Said, Hamdan and Sulaiman, Hanim (2010) Hubungan antara kerja rumah dengan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar sekolah menengah harian biasa. Project Report. Psikologi Pendidikan, Skudai, Johor. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Zulkeplee, Nurfathin (2010) Hubungan Antara Keupayaan Memantau Pengetahuan Dengan Pencapaian Dalam Lukisan Kejuruteraan Pelajar Tahun Dua Jabatan Teknikal Dan Kejuruteraan Di UTM. Hubungan Antara Keupayaan Memantau Pengetahuan Dengan Pencapaian Dalam Lukisan Kejuruteraan Pelajar Tahun Dua Jabatan Teknikal Dan Kejuruteraan Di UTM . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Kosnin , Azlina and Jantan, Shiqah (2010) Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Abdul Ghani, Mohd. Rizal (2010) Persepsi Pelajar–Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Terengganu Dan Besut Terhadap Perlaksanaan Mata Pelajaran Vokasional ( MPV ) Landskap Dan Nurseri. Persepsi Pelajar–Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Terengganu Dan Besut Terhadap Perlaksanaan Mata Pelajaran Vokasional ( MPV ) Landskap Dan Nurseri . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Defrin, Bilhorn B. (2010) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik : Tinjauan Dikalangan Pelajar-Pelajar Tahun Akhir Sains Sukan, Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai, Johor. HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK : TINJAUAN DIKALANGAN PELAJAR-PELAJAR TAHUN AKHIR SAINS SUKAN, FAKULTI PENDIDIKAN, UTM, SKUDAI, JOHOR. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Kosnin, Azlina and Che Ahmad, Mazlifah (2010) Tahap Kesediaan Pengetahuan Dan Kemahiran Amali Guru-Guru PKPG Sekolah Rendah Mengajar Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah. Tahap Kesediaan Pengetahuan Dan Kemahiran Amali Guru-Guru PKPG Sekolah Rendah Mengajar Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah. . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd. Nawi, Abdullah and Mustaffa Ng, Ady Mukhtarrudin (2010) Using Drama Activities As A Catalyst In Improving Communicative Confidence: A Case Study. Using Drama Activities As A Catalyst In Improving Communicative Confidence: A Case Study . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Nawi, Abdullah and Jeya Pirathaba, Ammani (2010) Group Discussion: To What Extent Does It Promote Vocabulary Uptake. Group Discussion: To What Extent Does It Promote Vocabulary Uptake . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd. Nawi, Abdullah and Lim, Andrew Ming Yew (2010) Learners’ Perceptions Towards The KBSM English Literature Component. Learners’ Perceptions Towards The KBSM English Literature Component . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Noor, Mohad Anizu and Abdul Rahman, Mohd. Marzuki (2010) Menilai Tahap Kecergasan Fizikal Pemain Sepak Takraw Sukma 2008 Negeri Johor Bagi Komponen Kekuatan, Kelembutan Dan Kelajuan Pemain. Menilai Tahap Kecergasan Fizikal Pemain Sepak Takraw Sukma 2008 Negeri Johor Bagi Komponen Kekuatan, Kelembutan Dan Kelajuan Pemain . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd. Noor, Mohad Anizu and Mohamad, Siti Salwa (2010) Faktor Di Antara Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Ke Atas Penglibatan Para Pelajar Terhadap Aktiviti Pendidikan Luar-Satu Kajian Kes. Faktor Di Antara Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Ke Atas Penglibatan Para Pelajar Terhadap Aktiviti Pendidikan Luar-Satu Kajian Kes . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Noor, Mohad Anizu and Sa’ari, Mohd. Fadli (2010) Mengkaji Perbezaan Tahap Kelajuan Dan Ketangkasan Pemain Hoki Wanita UTM Dengan Pemain Hoki Wanita SUKMA Johor. Mengkaji Perbezaan Tahap Kelajuan Dan Ketangkasan Pemain Hoki Wanita UTM Dengan Pemain Hoki Wanita SUKMA Johor . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd. Noor, Noraini and Abd. Sukor, Noor Murni (2010) Penerapan Kemahiran ‘Employability’ Di Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang, Johor Bahru. Penerapan Kemahiran ‘Employability’ Di Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang, Johor Bahru. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Noor, Noraini and Hung, Hsien Yang (2010) Penguasaan Kemahiran Generik Pelajar 4SPH (Perdana) Untuk Persediaan Menceburi Bidang Perguruan Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Penguasaan Kemahiran Generik Pelajar 4SPH (Perdana) Untuk Persediaan Menceburi Bidang Perguruan Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd. Noor, Norani and Baiman, Lokman (2010) Persepsi Pelajar Jabatan Teknik Dan Kejuruteraan Terhadap Pelaksanaan Program Latihan Industri Fakulti Pendidikan. Persepsi Pelajar Jabatan Teknik Dan Kejuruteraan Terhadap Pelaksanaan Program Latihan Industri Fakulti Pendidikan. . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd. Noor, Norani and Borhan, Noorashidi (2010) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Kokurikulum Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, UTM. Penerapan Kemahiran Generik Dalam Kokurikulum Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, UTM . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd. Noor, Norani and Mohamad Shahi, Norshahima (2010) Penerapan Kemahiran Generik Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (PTK) Tahun Empat Di UTM Semasa Latihan Industri. Penerapan Kemahiran Generik Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (PTK) Tahun Empat Di UTM Semasa Latihan Industri . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd. Noor, Norani and Mohammad, Noratna (2010) Persepsi Pelajar Tahun 4 Terhadap Kemahiran Generik Di UTM Skudai, Johor. Persepsi Pelajar Tahun 4 Terhadap Kemahiran Generik Di UTM Skudai, Johor. . pp. 1-11. (Unpublished)

Mohd. Nor, Nor Shelida (2010) Pola nafas dalam kalangan guru Pendidikan Islam : satu kajian di sekolah-sekolah menengah di daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Nor , Faizah and Malar Vasu, Sumitha (2010) Teachers’ perceptions of lessons using computer assisted language learning. Teachers’ Perceptions Of Lessons Using Computer Assisted Language Learning . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd. Omar, Noor Abidah and Ibrahim, Ruzaini (2010) How final year chemical engineering students cope with learning in English. How Final Year Chemical Engineering Students Cope With Learning In English . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Razali, Nur Syamimi and Yahya, Noraffandy (2010) Blended learning: overcome the weaknesses of e-learning and traditional approach. edupress 2010 .

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Omar, Ramlan (2010) Tinjauan Masalah Ahli Jawatankuasa Kantin Dalam Memantau Kantin Sekolah Di Zon Banting, Daerah Kuala Langat, Selangor. Tinjauan Masalah Ahli Jawatankuasa Kantin Dalam Memantau Kantin Sekolah Di Zon Banting, Daerah Kuala Langat, Selangor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Sani, Mohd. Hazli (2010) Pembangunan Perisian Berasaskanweb Bagi Tajuk .The Structure Of The Atom. Untuk Matapelajaran Kimia Tingkatan Empat (Kbsm) Dengan Menggunakan Animasi Berkomputer. Pembangunan Perisian Berasaskanweb Bagi Tajuk .The Structure Of The Atom. Untuk Matapelajaran Kimia Tingkatan Empat (Kbsm) Dengan Menggunakan Animasi Berkomputer . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Abdul Rahni, Salwa Munira (2010) Persepsi Guru Terhadap Kualiti Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Bharu. Persepsi Guru Terhadap Kualiti Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Bharu . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Ahmad, Mohd. Zulfikri (2010) Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Islam Fakulti Pendidikan UTM Terhadap Hukum Halal Dan Haram Dalam Amalan Pemakanan. Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Islam Fakulti Pendidikan UTM Terhadap Hukum Halal Dan Haram Dalam Amalan Pemakanan . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Arshad, Muallimah (2010) Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah , Daerah Kota Tinggi, Johor. . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Mohamed Mobin, Surati (2010) Persepsi Guru Terhadap Kualiti Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Rendah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor. Persepsi Guru Terhadap Kualiti Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Rendah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Mohd. Jamal, Jamaliah (2010) Persepsi Pelajar-Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Terhadap Amalan Pemakanan Keluarga. Persepsi Pelajar-Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Terhadap Amalan Pemakanan Keluarga . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Mohd. Noor, Nor Aini (2010) Amalan Kebersihan Makanan Dalam Kalangan Pengendali-Pengendali Kantin Di Sekolah Zon Skudai. Amalan Kebersihan Makanan Dalam Kalangan Pengendali-Pengendali Kantin Di Sekolah Zon Skudai . pp. 1-11. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Ruslan, Nurul Zafira (2010) Persepsi Pelajar Sekolah Rendah Terhadap Pemakanan Seimbang Di Kantin Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor. Persepsi Pelajar Sekolah Rendah Terhadap Pemakanan Seimbang Di Kantin Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Sulaiman, Rosmawati (2010) Faktor-Faktor Yang Mendorong Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Bekerja Di Jaro (Johor Area Rehabilation Organisation). Faktor-Faktor Yang Mendorong Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Bekerja Di Jaro (Johor Area Rehabilation Organisation) . pp. 1-10. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Visfalingam, Shamlah (2010) Persepsi Staf Sokongan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Amalan Sarapan Pagi. Persepsi Staf Sokongan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Amalan Sarapan Pagi. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Warith, Buanda @ Arbaya (2010) Kajian Tentang Faktor Utama Yang Mendorong Ibu Bapa Menghantar Anak Mereka Ke Kelas Tuisyen Di Sekitar Taman Universiti, Skudai Johor. Kajian Tentang Faktor Utama Yang Mendorong Ibu Bapa Menghantar Anak Mereka Ke Kelas Tuisyen Di Sekitar Taman Universiti, Skudai Johor. . pp. 1-10. (Unpublished)

Mohd. Said , Nihra Haruzuan and Kuppusamy, Chandrathevy (2010) Hubungan Sikap ( Komitmen, Emosi, Berwawasan ) Dengan Pencapaian Akademik Pelajar PKPG ( SPT, SPN, SPH ) Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Hubungan Sikap ( Komitmen, Emosi, Berwawasan ) Dengan Pencapaian Akademik Pelajar PKPG ( SPT, SPN, SPH ) Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Nihra Haruzuan and Abd. Jalil, Mohd. Muslim (2010) Pembangunan Laman Web Bertajuk Garam Bagi Subjek Kimia Tingkatan Empat Menggunakan Teori Konstruktivisme. Pembangunan Laman Web Bertajuk Garam Bagi Subjek Kimia Tingkatan Empat Menggunakan Teori Konstruktivisme . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Zahari, Rahizah (2010) Kajian Aplikasi Ergonomik Terhadap Pelajar Ketika Melakukan Kerja-Kerja Amali Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar 4 SPH PKPG. Kajian Aplikasi Ergonomik Terhadap Pelajar Ketika Melakukan Kerja-Kerja Amali Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar 4 SPH PKPG . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Mohd. Arif, Nurulaini (2010) Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kafetaria Kampus UTM, Skudai. Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kafetaria Kampus UTM, Skudai. . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Said, Mohd. Rizal and Radzi, Rusli (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Kursus Hospitaliti Sebagai Pembentukan Awal Kerjaya Di Institut Kemahiran Belia Negara, Peretak. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Kursus Hospitaliti Sebagai Pembentukan Awal Kerjaya Di Institut Kemahiran Belia Negara, Peretak . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Said, Rizal and Muhamad Sobri, Nur Izyani (2010) Persepsi Guru Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Menengah Teknik, Daerah Johor Bahru, Johor. Persepsi Guru Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Menengah Teknik, Daerah Johor Bahru, Johor . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Tahir, Lokman and Ismail @ Besar, Azizah (2010) Kemahiran Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru Besar Di Kuala Terengganu. Kemahiran Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru Besar Di Kuala Terengganu. . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Tahir, Lokman and Baharudin, Farida (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Sekolah Menengah Mengikuti Tuisyen Bahasa Inggeris Di Pusat-Pusat Tuisyen Di Sekitar Zon Keramat, Kuala Lumpur. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Sekolah Menengah Mengikuti Tuisyen Bahasa Inggeris Di Pusat-Pusat Tuisyen Di Sekitar Zon Keramat, Kuala Lumpur . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Tahir, Lokman and Othman, Osmayati (2010) Keperluan Aktiviti Kokurikulum (Beruniform) Kepada Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Langkawi. Keperluan Aktiviti Kokurikulum (Beruniform) Kepada Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Langkawi . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Yasin, Mohd. Hanafi and Tahar, Mohd. Mokhtar and Tahir, Lokman and Kasbin, Md. Amin and Ramli, Fauzi and Zahari, Zawawi and Abu Hassan, Kamarudin (2010) Kaedah E-suara dalam peperiksaan murid-murid pendidikan khas. Jurnal Teknologi Sains Sosial, 52 . 83-94 . ISSN 2180-3722

Mohd. Yunus, Mohd. Faizal (2010) Kerja sepasukan dan kepuasan kerja dalam kalangan guru sekolah rendah daerah Pontian Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Yusof, Farahwahida and Sugiman, Norazila (2010) Persepsi Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam Terhadap Amalan Seks Bebas. Persepsi Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam Terhadap Amalan Seks Bebas . pp. 1-10. (Unpublished)

Mohd. Yusof, Farahwahida and H. Ahpas, Taupik Lubis (2010) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Universisti Teknologi Malaysia, Skudai Terhadap Ajaran Sesat Di Malaysia. Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Universisti Teknologi Malaysia, Skudai Terhadap Ajaran Sesat Di Malaysia . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd. Yusof, Farahwahida and Abd. Ghaffar, Noor’ Amirah (2010) Palestin Kepentingannya Kepada Umat Islam. Palestin Kepentingannya Kepada Umat Islam . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Yusof, Farahwahida and Md. Said, Norshiela (2010) Peranan NGO Islam Terhadap Perlaksanaan Islah Dan Dakwah Dalam Kalangan Masyarakat. Peranan NGO Islam Terhadap Perlaksanaan Islah Dan Dakwah Dalam Kalangan Masyarakat . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Yusof, Farahwahida and Muhamad, Nur Afzan (2010) Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif Islam: Penerimaan Dan Pengamalan Di Kalangan Masyarakat. Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif Islam: Penerimaan Dan Pengamalan Di Kalangan Masyarakat . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Yusof, Farahwahida and Nordin, Nur Raihan (2010) Pandangan Gerakan Islam Liberal Terhadap Hak Asasi Wanita. Pandangan Gerakan Islam Liberal Terhadap Hak Asasi Wanita . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Yusof, Farahwahida and Timmiati, Sharifah Munirah (2010) Lelaki Lembut: Faktor Dan Kesannya Kepada Pembentukan Sahsiah Mahasiswa IPTA. Lelaki Lembut: Faktor Dan Kesannya Kepada Pembentukan Sahsiah Mahasiswa IPTA . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd. Zaid, Norasykin and Mohamad, Faridah (2010) Pembangunan Modul Multimedia Interaktif Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Senario Bagi Tajuk Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Cd-Rom. Pembangunan Modul Multimedia Interaktif Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Senario Bagi Tajuk Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Cd-Rom. . pp. 1-8. (Unpublished)

Mohd. Zaid, Norasykin and Othaman, Nurul Shimaa (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan II (Visual Basic). Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan II (Visual Basic) . pp. 1-9. (Unpublished)

Mohd. Zaid, Norasykin and Sharir, Siti Syazwani (2010) Pembangunan Laman Web Pengaturcaraan C++ (Fungsi Dan Tatasusunan) Menggunakan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Senario. Pembangunan Laman Web Pengaturcaraan C++ (Fungsi Dan Tatasusunan) Menggunakan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Senario . pp. 1-6. (Unpublished)

Mohd. Zaid , Norasykin and Abdul Wahab, Nurul Huda (2010) Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Mohd. Zaid, Norasykin and Ismail, Noor Liza (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan . pp. 1-5. (Unpublished)

Mohdnor, Mohad Anizu and Md. Shariff, Ernie Suliana (2010) Prestasi kemahiran motor halus dan motor kasar kanak-kanak masalah pembelajaran menggunakan instrumen Movement Assessment Battery For Children (MABC). Prestasi Kemahiran Motor Halus Dan Motor Kasar Kanak-Kanak Masalah Pembelajaran Menggunakan Instrumen Movement Assessment Battery For Children (MABC) . pp. 1-5. (Unpublished)

Morazuki, Syahrul Ridhwan and Abdullah, Fardilla Haryani (2010) Kesan Senaman Berjalan Pantas Terhadap Perubahan Komposisi Tubuh Badan. Kesan Senaman Berjalan Pantas Terhadap Perubahan Komposisi Tubuh Badan . pp. 1-4. (Unpublished)

Morazuki, Syahrul Ridhwan and Hassan, Khalifah Mastura (2010) Corak Kadar Denyutan Jantung Semasa Perlawanan Bola Jaring. Corak Kadar Denyutan Jantung Semasa Perlawanan Bola Jaring . pp. 1-8. (Unpublished)

Morazuki, Syahrul Ridhwan and Zakaria, Noorul Salma (2010) Kesan Pengambilan Minuman Isotonik Dan Gel Karbohidrat Berelektrolit Terhadap Prestasi Daya Tahan Larian Jarak Jauh. Kesan Pengambilan Minuman Isotonik Dan Gel Karbohidrat Berelektrolit Terhadap Prestasi Daya Tahan Larian Jarak Jauh . pp. 1-7. (Unpublished)

Morazuki, Syahrul Ridhwan and Abd. Rahman, Ummi Natrah (2010) Pembangunan Perisian Sistem Pengurusan Pangkalan Data Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK). Pembangunan Perisian Sistem Pengurusan Pangkalan Data Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) . pp. 1-8. (Unpublished)

Morazuki , Syahrul Ridhwan and Amran, Shaheliza (2010) Somatotaip, Peratusan Lemak Dan Ketangkasan Di Kalangan Atlet Karate Peringkat Universiti. Somatotaip, Peratusan Lemak Dan Ketangkasan Di Kalangan Atlet Karate Peringkat Universiti . pp. 1-6. (Unpublished)

Morazuki , Syahrul Ridhwan and Ibrahim, Ruziyanti (2010) Perbandingan Intensiti Semasa Latihan Dan Simulasi Ujian Masa Acara 1000m Bagi Pelumba Basikal Peringkat Negeri. Perbandingan Intensiti Semasa Latihan Dan Simulasi Ujian Masa Acara 1000m Bagi Pelumba Basikal Peringkat Negeri . pp. 1-7. (Unpublished)

Morazuki , Syahrul Ridhwan and Osman, Rusedawatty (2010) Somatotaip Dan Tahap Ketangkasan Mengikut Kumpulan Posisi Atlet Bola Jaring Peringkat Universiti. Somatotaip Dan Tahap Ketangkasan Mengikut Kumpulan Posisi Atlet Bola Jaring Peringkat Universiti . pp. 1-7. (Unpublished)

Morazuki , Syahrul Ridhwan and Saarani, Suhaila (2010) Kajian Tahap Kekuatan Mental Di Kalangan Atlet Karate Peringkat Universiti. Kajian Tahap Kekuatan Mental Di Kalangan Atlet Karate Peringkat Universiti . pp. 1-7. (Unpublished)

Mosaku, Monsurat Olusola and Ghafar, Mohd. Najib (2010) Persistency in Malaysian higher education. Persistency in Malaysian higher education . pp. 1-12.

Muhamed, Muhini and Alias, Noor Hidayah (2010) Membangun Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk Probability SPM. Membangun Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk Probability SPM . pp. 1-10. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Abdul Wahab, Nurul Huda (2010) Aplikasi ICT Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Semasa Latihan Mengajar. Aplikasi ICT Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Semasa Latihan Mengajar . pp. 1-8. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Hassan, Zulfikri (2010) Metode Terjemahan Tafsir Arab-Melayu: Satu Kajian Terhadap Tafsir Fi Zilalil Qur’an – Di Bawah Bayangan Al-Qur’an Oleh Yusoff Zaky Yacob. Metode Terjemahan Tafsir Arab-Melayu: Satu Kajian Terhadap Tafsir Fi Zilalil Qur’an – Di Bawah Bayangan Al-Qur’an Oleh Yusoff Zaky Yacob . pp. 1-7. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Abd. Razak, Shamsiah (2010) Stres Dalam Kalangan Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Stres Dalam Kalangan Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Semasa Menjalani Latihan Mengajar . pp. 1-7. (Unpublished)

Muhammad, Nur Atikah (2010) Amalan penyeliaan penyelidikan pelajar Pasca Ijazah di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Muhammad , Azhar and Samsuni, Nor Syakirah (2010) Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap Tanggungjawab Pelaksanaan Etika Profesion Perguruan. Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap Tanggungjawab Pelaksanaan Etika Profesion Perguruan . pp. 1-6. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Marimuthu, Sumathi (2010) Masalah Masalah Dalam Melaksanakan Aspek Aspek Keselamatan Dan Kesihatan Mengikut Akta 514 Di Industri Servis Automotif Di Sekitar Daerah Kulai Johor. Masalah Masalah Dalam Melaksanakan Aspek Aspek Keselamatan Dan Kesihatan Mengikut Akta 514 Di Industri Servis Automotif Di Sekitar Daerah Kulai Johor . pp. 1-7. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Md. Amin, Ruslaili (2010) Kefahaman Guru Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Berdasarkan Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus (77/2)Di Sekolah-Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Kefahaman Guru Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Berdasarkan Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus (77/2) Di Sekolah-Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. . pp. 1-9. (Unpublished)

Mukhari, Abdul Wahid and Awang Kechik, Muis (2010) Tanggungjawab Keselamatan Oleh Majikan Industri Kecil Desa Di Tiga Buah Kampung Mukim Ulu Lepar, Daerah Kuantan, Pahang. Tanggungjawab Keselamatan Oleh Majikan Industri Kecil Desa Di Tiga Buah Kampung Mukim Ulu Lepar, Daerah Kuantan, Pahang . pp. 1-8. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Ab. Salam, Siti Salleha (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelatih Pusat Giatmara Memilih Bidang Elektrik Dan Elektronik Di Daerah Johor Bahru. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelatih Pusat Giatmara Memilih Bidang Elektrik Dan Elektronik Di Daerah Johor Bahru. . pp. 1-6. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Ismail, Nor Hasheila (2010) Minat Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Johor Terhadap Mata Pelajaran Vokasional Kursus Grafik Berkomputer. Minat Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Johor Terhadap Mata Pelajaran Vokasional Kursus Grafik Berkomputer. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Liew, Pui San (2010) Pandangan Guru Terhadap Pengurangan Waktu Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Daripada Empat Waktu Kepada Tiga Waktu: Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Daerah Hilir Perak. Pandangan Guru Terhadap Pengurangan Waktu Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Daripada Empat Waktu Kepada Tiga Waktu: Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Daerah Hilir Perak . pp. 1-10. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Mohamed, Zawani (2010) Persepsi Pelajar Tingkatan Dua Terhadap Pelaksanaan Projek Kerja Kursus Dalam Matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Ekonomi Rumah Tangga) Di Sekolah Daerah Manjung, Perak. Persepsi Pelajar Tingkatan Dua Terhadap Pelaksanaan Projek Kerja Kursus Dalam Matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Ekonomi Rumah Tangga) Di Sekolah Daerah Manjung, Perak . pp. 1-10. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Naharuddin, Mohammad Faizal (2010) Pembangunan perisian multimedia interaktif teknologi automotif: Anti-Lock Brake System (ABS). Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif Teknologi Automotif: Anti-Lock Brake System (ABS) . pp. 1-7. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Yeow, Siew Theng (2010) Kefahaman Dan Keprihatinan Guru- Guru Kemahiran Hidup Terhadap Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Kulai, Johor. Kefahaman Dan Keprihatinan Guru- Guru Kemahiran Hidup Terhadap Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Kulai, Johor . pp. 1-7. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Yusof, Yuszaida (2010) Tahap Kefahaman Kriteria Dan Masalah Guru Terhadap Penilaian Dan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup (KT) Di Daerah Segamat, Johor. Tahap Kefahaman Kriteria Dan Masalah Guru Terhadap Penilaian Dan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup (Kt) Di Daerah Segamat, Johor . pp. 1-8. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Lee, Ai Chu (2010) Faktor-faktor yang mendorong peniaga untuk berniaga di pasar malam di Taman Ungku Tun Aminah, Skudai, Johor. Faktor-Faktor Yang Mendorong Peniaga Untuk Berniaga Di Pasar Malam Di Taman Ungku Tun Aminah, Skudai, Johor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mukhari , Abd. Wahid and Lee , Tsuey Ping (2010) Amalan pengurusan perniagaan di kalangan pengusaha servis dan membaiki kereta di Kawasan Ulu Tiram, Johor. - . pp. 1-9. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Mohd. Noor, Nor Fahmilah (2010) Persepsi Tenaga Pengajar Giatmara Terhadap Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Serta Pelaksanaannya Di Pusat-Pusat Giatmara Di Johor Selatan. Persepsi Tenaga Pengajar Giatmara Terhadap Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Serta Pelaksanaannya Di Pusat-Pusat Giatmara Di Johor Selatan . pp. 1-9. (Unpublished)

Mukhari , Abdul Wahid and Ibrahim, Mazilah (2010) Persepsi Pengendali-Pengendali Makanan Terhadap Amalan Kebersihan Dan Keselamatan Di Taman Seri Pulai, Johor. Persepsi Pengendali-Pengendali Makanan Terhadap Amalan Kebersihan Dan Keselamatan Di Taman Seri Pulai, Johor . pp. 1-7. (Unpublished)

Mukhari , Abdul Wahid and Johari, Suhana (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Penguasaan Pengetahuan Dan Ketrampilan Berkaitan Duty 1: Adhere To Safety Rules And Regulation Di Kalangan Pelajar Tahap 3 Di Salah Sebuah IKBN Di Johor. Persepsi Pelajar Terhadap Penguasaan Pengetahuan Dan Ketrampilan Berkaitan Duty 1: Adhere To Safety Rules And Regulation Di Kalangan Pelajar Tahap 3 Di Salah Sebuah IKBN Di Johor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Mukhari, Abd. Wahid and Mohd. Zulkifli, Rafeizah (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Institut Kemahiran Mara Johor Bahru Memilih Latihan Vokasional. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Institut Kemahiran Mara Johor Bahru Memilih Latihan Vokasional . pp. 1-8. (Unpublished)

Mukhari, Abdul Wahid and Mohd. Yasin, Ida Astrie (2010) Amalan Pemakanan Di Kalangan Remaja Di Kawasan Felda Bukit Ramun, Kulai, Johor. Amalan Pemakanan Di Kalangan Remaja Di Kawasan Felda Bukit Ramun, Kulai, Johor. . pp. 1-9. (Unpublished)

Multar, Esma Wahida (2010) Model pembelajaran geometri berasaskan web bagi pelajar tingkatan 4 dan 5 menggunakan geogebra. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mumpuni, Nindyan (2010) The perception towards the school based curriculum implementation among English teachers at secondary school in Batam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Musa, Asniza and Tasir, Zaidatun (2010) Implikasi alatan rangkaian sosial terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. edupress 2010 .

Musa, Nor Anisa (2010) Hubungan antara kerja rumah Matematik dengan pencapaian Matematik di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mustaffa, Mohamed Sharif and Abdul Ghani, Hazni (2010) Persepsi Pelajar Mengenai Punca-Punca Masalah Ponteng. Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti 2, Johor Bahru. Persepsi Pelajar Mengenai Punca-Punca Masalah Ponteng. Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti 2, Johor Bahru. . pp. 1-8. (Unpublished)

Mustamim, Mustamim and Mohd. Yasin, M. Al-Muz-zammil (2010) Kompetensi Pengetua Sekolah dan Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. edupress 2010 .

Mustari, Mohd. Ismail and Hussin, Siti Zaharah (2010) Persepsi Pelajar 4 SPI Terhadap Aktiviti Dakwah Dalam Kalangan Pelajar. Persepsi Pelajar 4 Spi Terhadap Aktiviti Dakwah Dalam Kalangan Pelajar . pp. 1-9. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail and Jamaludin, Ahmad Shukri (2010) Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia. Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia . pp. 1-17. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail and Mohammat Nor, Norshaiful Azhar (2010) Persepsi Pelajar 3 Spi Terhadap Peranan Masjid Dari Sudut Pendidikan Dalam Masyarakat Islam. Persepsi Pelajar 3 Spi Terhadap Peranan Masjid Dari Sudut Pendidikan Dalam Masyarakat Islam . pp. 1-9. (Unpublished)

Mustari, Mohd. Ismail and Mohd. Salleh, Salini (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Program Usrah Di SMKA (P) Al-Mashoor. Persepsi Pelajar Terhadap Program Usrah Di SMKA (P) Al-Mashoor . pp. 1-11. (Unpublished)

N

Napiah, Othman and Adai, Affizah (2010) Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Terhadap Personaliti Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam). Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Terhadap Personaliti Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) . pp. 1-11. (Unpublished)

Napiah , Othman and Asmawi, Nurulfitri (2010) Persepsi Pelajar Tahun Tiga Dan Empat SPI, UTM Terhadap Institusi Kekeluargaan Islam. Persepsi Pelajar Tahun Tiga Dan Empat SPI, UTM Terhadap Institusi Kekeluargaan Islam . pp. 1-6. (Unpublished)

Nasri, Mohd. Sofi and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmudin (2010) Falsafah pendidikan kebangsaan memperkasakan peranan Pendidikan Teknik Vokasional dan Pendidikan Khas. edupress 2010 .

Ng, Bee Ling (2010) Pembangunan portal interaktif Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) serta kajian kebolehlaksanaan dan keberkesanannya sebagai alat bantu mengajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ng, Bee Ling and Hassan, Johari (2010) Competency level of technological pedagogical contents knowledge (TPCK) framework amongst graduate teachers. edupress2010 . pp. 1-12.

Ngarip, Zaleha (2010) Kebolehan membaca kanak-kanak prasekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ngoo, Choon Sern (2010) Pembangunan dan penggunaan modul statistik berasaskan analisis notasi yang melibatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Nik Ab. Rahman, Nik Hetty Eliya (2010) Tahap kemahiran visualisasi dan gaya pembelajaran pelajar-pelajar bidang kejuruteraan UTM Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Nizar, Tamar Jaya and Abdullah, Nor Syahidah (2010) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Kerja Sambilan. Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Kerja Sambilan . pp. 1-10. (Unpublished)

Nizar, Tamar Jayan and Mohd. Rasidi, Noor Azalea (2010) Persepsi Pelajar SPI Terhadap Buku-Buku Rujukan Islam Di Perpustakaan Sultanah Zanariah, UTM, Skudai. Persepsi Pelajar Spi Terhadap Buku-Buku Rujukan Islam Di Perpustakaan Sultanah Zanariah, UTM, Skudai . pp. 1-11. (Unpublished)

Noh, Nor Azlina (2010) Kemahiran dan kebolehan pelajar tingkatan empat dalam pengutaraan masalah Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Noordin, Shaharom and Mohamad Zulkapli, Nur Adila (2010) Tahap Pengetahuan Bakal Guru Fizik Tentang Peraturan Dan Keselamatan Makmal. TAHAP PENGETAHUAN BAKAL GURU FIZIK TENTANG PERATURAN DAN . pp. 1-10. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Abdul Shukor, Sharfuddin (2010) Tahap kefahaman kemahiran mengumpul data dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat pendidikan sains. Tahap Kefahaman Kemahiran Mengumpul Data Dan Mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Sains . pp. 1-7. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Adrus, Norliza (2010) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengawal Pembolehubah Dan Membina Hipotesis Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains. Tahap Kefahaman Kemahiran Mengawal Pembolehubah Dan Membina Hipotesis Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains . pp. 1-8. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Ahmad Subki, Nor Sakimayuzie (2010) Tahap Kefahaman Kemahiran Meramal Dan Mengawal Pembolehubah Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik. Tahap Kefahaman Kemahiran Meramal Dan Mengawal Pembolehubah Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik . pp. 1-11. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Awang, Zaidah (2010) Tahap Kefahaman Kemahiran Mentakrif Secara Operasi Dan Berkomunikasi Dalam Kalangan Bakal Guru Sains. Tahap Kefahaman Kemahiran Mentakrif Secara Operasi Dan Berkomunikasi Dalam Kalangan Bakal Guru Sains . pp. 1-12. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Mad Matar, Salwah (2010) Tahap Kefahaman Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan Dalam Kalangan Pelajar Program Pendidikan Fizik. Tahap Kefahaman Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan Dalam Kalangan Pelajar Program Pendidikan Fizik . pp. 1-6. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Mat Daut, Nur Liyana (2010) Membangunkan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan MOODLE Bagi Tajuk Dinamik Tingkatan Dua. MEMBANGUNKAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BAGI . pp. 1-7. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Mohamad Saat, Nor Fadilah (2010) Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Mentakrif Secara Operasi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik. Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Mentakrif Secara Operasi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik . pp. 1-9. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Rashid, Nurul Aini (2010) Tahap kefahaman kemahiran menginferens dan memproses data dalam kalangan pelajar tahun dua pendidikan fizik. Tahap Kefahaman Kemahiran Menginferens Dan Memproses Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik . pp. 1-9. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Samson, Suhailah (2010) Tahap Pengetahuan Bakal Guru Fizik Tentang Peka Fizik. Tahap Pengetahuan Bakal Guru Fizik Tentang Peka Fizik . pp. 1-5. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Sapiee, Faridah (2010) Tahap Pencapaian Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan Dalam Kalangan Bakal Guru Fizik. Tahap Pencapaian Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan Dalam Kalangan Bakal Guru Fizik . pp. 1-7. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Zainal Abiden, Nur Faizah (2010) Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Bakal Guru Fizik Semasa Latihan Mengajar. Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Bakal Guru Fizik Semasa Latihan Mengajar . pp. 1-8. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Nordin, Norhidayah (2010) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan MOODLE Bertajuk Daya Dan Tekanan. PEMBANGUNAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BERTAJUK . pp. 1-9. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Othman, Junainah (2010) Tahap Kesedaran Kepentingan Pengurusan Makmal Sains Dalam Kalangan Bakal Guru Sains. Tahap Kesedaran Kepentingan Pengurusan Makmal Sains Dalam Kalangan Bakal Guru Sains . pp. 1-9. (Unpublished)

Noordin , Shaharom and Lampah, Sanjie (2010) Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik. Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik . pp. 1-10. (Unpublished)

Noordin , Shaharom and Misbah, Hanizah (2010) Tahap Kefahaman Kemahiran Komunikasi Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik. Tahap Kefahaman Kemahiran Komunikasi Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik . pp. 1-10. (Unpublished)

Noordin , Shaharom and Mohamad Poat, Nurazam (2010) Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains. Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains . pp. 1-9. (Unpublished)

Noordin, Shaharom and Md. Amir, Norhanisa (2010) Tahap Kefahaman Kemahiran Manipulatif Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik. Tahap Kefahaman Kemahiran Manipulatif Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik . pp. 1-10. (Unpublished)

Nordin, Azin and A. Kahar, Norlela (2010) Faktor-Faktor Yang Mungkin Mempengaruhi Perlaksanaan Program Bimbingan Taulan Dalam Membantu Guru Sains Menguasai Bahasa Inggeris Di Sekolah. Faktor-Faktor Yang Mungkin Mempengaruhi Perlaksanaan Program Bimbingan Taulan Dalam Membantu Guru Sains Menguasai Bahasa Inggeris Di Sekolah . pp. 1-9. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Jamalus, Faizal Hadi (2010) Pembangunan Portal Web Berasaskan MOODLE Bagi Tajuk Struktur Atom. Pembangunan Portal Web Berasaskan MOODLE Bagi Tajuk Struktur Atom . pp. 1-7. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Lee, Yeng Hong (2010) Miskonsepsi dalam konsep mol di kalangan pelajar tingkatan empat SMK Pontian, Johor. Miskonsepsi dalam konsep mol di kalangan pelajar tingkatan empat SMK Pontian, Johor . pp. 1-7. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Muhamad Noor, Aimi Alwani (2010) Kefahaman Konsep Suhu Dan Haba Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Di Sebuah Sekolah Di Daerah Lenggong, Perak. Kefahaman Konsep Suhu Dan Haba Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Di Sebuah Sekolah Di Daerah Lenggong, Perak . pp. 1-8. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Osman, Zaitun (2010) Penerapan Konstruktivisme Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Asid Dan Bes Di Lima Buah Sekolah Di Pekan Pahang. Penerapan Konstruktivisme Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Asid Dan Bes Di Lima Buah Sekolah Di Pekan Pahang . pp. 1-8. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Venugopal, Thivya (2010) Kajian Mengenai Tahap Pemahaman Pelajar-Pelajar Tingkatan Satu Dan Tingkatan Empat Aliran Sains Terhadap Langkah-Langkah Keselamatan Di Makmal Sains Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Sungai Petani, Kedah. Kajian Mengenai Tahap Pemahaman Pelajar-Pelajar Tingkatan Satu Dan Tingkatan Empat Aliran Sains Terhadap Langkah-Langkah Keselamatan Di Makmal Sains Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Sungai Petani, Kedah . pp. 1-7. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Yang, See Boon (2010) Persepsi Guru Sains PPSMI Terhadap Masalah Perlaksanaan Pengajaran Subjek Sains (PPSMI) Di Sekolah Rendah Kawasan Skudai, Johor Bahru. Persepsi Guru Sains PPSMI Terhadap Masalah Perlaksanaan Pengajaran Subjek Sains (PPSMI) Di Sekolah Rendah Kawasan Skudai, Johor Bahru. . pp. 1-7. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Zabidin, Haryati (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Yang Bertajuk ‘Electricity’ Bagi Sains Tingkatan Tiga. Pembangunan Web Portal Berasaskan MOODLE Yang Bertajuk ‘Electricity’ Bagi Sains Tingkatan Tiga . pp. 1-6. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Azman , Nurulhamizah and Ibrahim, Nor Hasniza (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Membuat Hipotesis Dan Mendefinisi Secara Operasi Di Kalangan Pelajar Kimia Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Tahap Penguasaan Kemahiran Membuat Hipotesis Dan Mendefinisi Secara Operasi Di Kalangan Pelajar Kimia Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor . pp. 1-9. (Unpublished)

Nordin, Mohd Safarin and Abdul Hamid, Mohd Zolkifli and Saud, Muhammad Sukri and Abu Bakar, Zainudin and Abdul Razak, Diyana (2010) Kemahiran visualisasi dan gaya pembelajaran pelajar-pelajar sekolah-sekolah menengah daerah Johor Bahru dalam mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. JPPG 2010 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Unpublished)

Nordin, Aziz and Chin, Mei Tang (2010) Pemahaman Konsep Pelajar Tingkatan Empat Dalam Tajuk Ikatan Kimia Di Skudai Johor. Pemahamaan Konsep Pelajar Tingkatan Empat Dalam Tajuk Ikatan Kimia Di Skudai Johor. . pp. 1-10. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Jenne Lee, Ling Huey (2010) Motivational factors in learning chemistry among chinese national-type secondary school students in Negeri Sembilan. Motivational factors in learning chemistry among chinese national-type secondary school students in Negeri Sembilan . pp. 1-6. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Lin, Hui Ling (2010) Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Sains Dengan Penguasaan Konsep Asas Sains Pelajar Tingkatan Dua. Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Sains Dengan Penguasaan Konsep Asas Sains Pelajar Tingkatan Dua . pp. 1-9. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Po@Foo, Lai Yin (2010) Tinjauan Terhadap Penggunaan Pengajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4 Di SMK, Ipoh, Perak. Tinjauan Terhadap Penggunaan Pengajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4 Di SMK, Ipoh, Perak. . pp. 1-6. (Unpublished)

Nordin, Aziz and W. Husain, W. Nur Hazwane (2010) Pembangunan Portal Web Berasaskan Moodle Bagi Tajuk Jadual Berkala Unsur. Pembangunan Portal Web Berasaskan Moodle Bagi Tajuk Jadual Berkala Unsur . pp. 1-6. (Unpublished)

Nordin, Aziz and Wee, Jenny Chin Siok (2010) Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Sains Dengan Penguasaan Konsep Asas Sains Pelajar Tingkatan Dua. Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Sains Dengan Penguasaan Konsep Asas Sains Pelajar Tingkatan Dua . pp. 1-7. (Unpublished)

Nordin, Mohd. Safarin and Abdul Razak, Diyana (2010) Tahap Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar-Pelajar Daerah Johor Bahru Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. TAHAP KEMAHIRAN VISUALISASI DAN GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR-PELAJAR DAERAH JOHOR BAHRU DALAM MATA PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN . pp. 1-8. (Unpublished)

Nordin, Mohd. Safarin and David, Ling Ee Hun (2010) Persepsi Pelajar-Pelajar Tahun Empat Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Terhadap Program Latihan Industri. Persepsi Pelajar-Pelajar Tahun Empat Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Terhadap Program Latihan Industri . pp. 1-8. (Unpublished)

Nordin , Aziz and Chong, Miaw Ngiik (2010) Pemahaman Konsep Pelajar Tingkatan Empat Dalam Topik Elektrokimia Di Daerah Skudai, Johor. Pemahaman Konsep Pelajar Tingkatan Empat Dalam Topik Elektrokimia Di Daerah Skudai, Johor . pp. 1-9. (Unpublished)

Nordin , Aziz and Shamsu Kamar, Ami Norliyana (2010) Tahap Pemahaman Pelajar Terhadap Konsep Pembahagian Sel Dalam Mata Pelajaran Biologi KBSM Tingkatan Empat. Tahap Pemahaman Pelajar Terhadap Konsep Pembahagian Sel Dalam Mata Pelajaran Biologi KBSM Tingkatan Empat . pp. 1-6. (Unpublished)

O

Omar, Abdul Hafidz and Khalil, Fakhrul Anwar (2010) Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah. Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah . pp. 1-7. (Unpublished)

Omar, Abdul Hafidz and Minhat, Aderemy (2010) Mengukur Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal Bagi Komponen Kekuatan Dan Ketahanan Otot Atlet Tenpin Boling Sukma 2008 Peringkat Negeri Johor. Mengukur Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal Bagi Komponen Kekuatan Dan Ketahanan Otot Atlet Tenpin Boling Sukma 2008 Peringkat Negeri Johor . pp. 1-7. (Unpublished)

Omar, Abd. Hafidz and Hashim, Rustam (2010) Pemantauan prestasi atlet lawan pedang Negeri Johor bagi Sukma 2008 (masa reaksi dan ketangkasan). Pemantauan Prestasi Atlet Lawan Pedang Negeri Johor Bagi Sukma 2008 (Masa Reaksi Dan Ketangkasan) . pp. 1-6. (Unpublished)

Omar, Abdul Hafidz and Mat Dari, Daliya (2010) Perbandingan Tahap Prestasi Atlet Memanah Melalui Ujian Blind Shoot Dan Ujian Pernafasan. Perbandingan Tahap Prestasi Atlet Memanah Melalui Ujian Blind Shoot Dan Ujian Pernafasan. . pp. 1-9. (Unpublished)

Omar, Siti Zubaidah (2010) Tahap pencapaian pelajar dalam menyelesaikan masalah algoritma dan pemahaman konsep bagi topik stoikiometri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Omar, Hafidz and Mosmin, Khairil Anuar (2010) Rekacipta : “Smart Volume” Untuk Topik Ruang Dan Isipadu Matapelajaran Matematik Tahun 4. Rekacipta : “Smart Volume” Untuk Topik Ruang Dan Isipadu Matapelajaran Matematik Tahun 4 . pp. 1-9. (Unpublished)

Omer Salim, Ahnaish Milad (2010) Problems in grammar and strategies being used by Arab students in speaking in English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Nooraini and Lee, Bee Theng (2010) Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Rendah Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Dalam Bahasa Inggeris. Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Rendah Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Dalam Bahasa Inggeris . pp. 1-9. (Unpublished)

Othman, Nooraini and Misman, Siti Soleha (2010) Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar 4SPH Dalam Bidang Keusahawanan. Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar 4SPH Dalam Bidang Keusahawanan . pp. 1-9. (Unpublished)

Othman, Mohd. Zulfadly and Awang Kechik, Aminuddin and Ghazali, Aishah and Hamzah, Rohana and Saud, Muhammad Sukri (2010) Rekabentuk Universal Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional. Rekabentuk Universal Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional .

Othman, Noor Fazlinda (2010) Kajian penggunaan blog dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidkan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Nooraini and Abdul Rahman, Khairul Anuar (2010) Hubungan Antara Kompetensi Pensyarah Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Hubungan Antara Kompetensi Pensyarah Dengan Pencapaian Akademik Pelajar . pp. 1-9. (Unpublished)

Othman, Nur Fadzilah (2010) Kajian tahap penggunaan aplikasi web 2.0 dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Othman, Saliha (2010) Sumbangan dan keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

P

Paijo, Mohd. Samsol (2010) Tinjauan pasaran Program Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik) anjuran Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Paijo, Mohd. Samsol and Said, Hamdan (2010) Tinjauan pasaran program ijazah sarjana muda sains serta pendidikan (Fizik) Anjuran Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Tinjauan Pasaran Program Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik) Anjuran Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-9.

Pardi, Zarena (2010) Tahap penggunaan forum e-learning dalam kalangan pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Purnamawaty, Ellysa (2010) EFL learners' motivation and attitude toward learning English language among secondary school students in Indonesia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Puteh, Fatimah and Shukor, Siti Shuhaida (2010) The Integration Of Multimedia Elements In Classroom Teaching Among TESL Teacher-Trainees. The Integration Of Multimedia Elements In Classroom Teaching Among TESL Teacher-Trainees . pp. 1-6. (Unpublished)

Puteh, Fatimah and Yeap, Yong Lynn (2010) The integration of Microsoft Word tools to facilitate writing among TESL teacher trainees. The Integration Of Microsoft Word Tools To Facilitate Writing Among TESL Teacher Trainees . pp. 1-6. (Unpublished)

Puteh, Fatimah and Sabidi, Fatin Nuraini (2010) Evaluating Pronunciation Segment Of Propower I Software. Evaluating Pronunciation Segment Of Propower I Software . pp. 1-4. (Unpublished)

Puteh, Marlia (2010) Lost in transition: electronic learning in Malaysian Universities. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0766–2

Puteh, Marlia and Mohd. Ismail, Kamsiah and Mohammad, Shahrin (2010) Project-based engineering design education: A Malaysian case. European Journal of Social Sciences, 16 (3). pp. 420-427. ISSN 1450-2267

R

Rafek, Mahfuzah (2010) Anxiety in second and foreign language learning among Universiti Teknologi Malaysia (UTM) students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Rahmat, Rozita (2010) Hubungan antara kepemimpinan instruksional Guru Besar dengan tahap kepercayaan dan komitmen guru sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Raja Abd. Rahman, Raja Roslan and Mohd. Yusof, Abu Bakar and Yahaya, Azizi and Hassan, Mohd. Salleh (2010) Pelaksanaan komunikasi kepemimpinan dalam organisasi pengamal pengurusan kualiti Msiso 9001 di Malaysia. Pelaksanaan Komunikasi Kepemimpinan Dalam Organisasi Pengamal Pengurusan Kualiti Msiso 9001 Di Malaysia . pp. 1-11. (Unpublished)

Raja Abd. Rahman, Raja Roslan and Yahaya, Azizi and Hassan, Mohd. Salleh (2010) Peranan komunikasi kepemimpinan diri dan organisasi dalam perspektif Islam. Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam . pp. 1-15. (Unpublished)

Rajab, Azizah and Romly, Raihana (2010) Teacher Trainees’ Perceptions On The Levels And Causes Of Stress During Teaching Practice. Teacher Trainees’ Perceptions On The Levels And Causes Of Stress During Teaching Practice . pp. 1-7. (Unpublished)

Rajab, Azizah and Che Abas, Atirah Izzah (2010) Self-concept and communication skills: a focus among UTM final year tesl students. Self-Concept And Communication Skills: A Focus Among UTM Final Year Tesl Students . pp. 1-17. (Unpublished)

Rajuddin, Muhammad Rashid and Ab Kadir, Mohd Zulhilmi (2010) Tahap Keberkesanan Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh Anggota-Anggota Bengkel Polis Marin Cawangan Selatan Dalam Meningkatan Kemahiran Membaiki Enjin Kapal. Tahap Keberkesanan Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh Anggota-Anggota Bengkel Polis Marin Cawangan Selatan Dalam Meningkatan Kemahiran Membaiki Enjin Kapal . pp. 1-11. (Unpublished)

Rajuddin, Muhammad Rashid and Ali, Dayana Farzeeha (2010) Persepsi Pelatih - Pelatih Lelaki Sekolah Henry Gurney, Telok Mas Melaka Terhadap Program Latihan Kemahiran Vokasional Yang Dijalankan. PERSEPSI PELATIH - PELATIH LELAKI SEKOLAH HENRY GURNEY, TELOK MAS MELAKA TERHADAP PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN VOKASIONAL YANG DIJALANKAN . pp. 1-7. (Unpublished)

Rajuddin, Muhammad Rashid and Baharin, Nur’ain (2010) Tahap Kompetensi Keusahawanan Dalam Kalangan Usahawan Teknikal Kontraktor Elektrik Kelas III Bertaraf Bumiputera Di Sekitar Kawasan Johor Bahru. TAHAP KOMPETENSI KEUSAHAWANAN DALAM KALANGANUSAHAWAN . pp. 1-7. (Unpublished)

Rajuddin, Muhammad Rashid and Kaur, Jesbains (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Kaum Sikh Dalam Bidang Keusahawanan Di Bandaraya Kuala Lumpur. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Kaum Sikh Dalam Bidang Keusahawanan Di Bandaraya Kuala Lumpur . pp. 1-14. (Unpublished)

Rajuddin, Muhammad Rashid and Mohamad Saleh, Mohd Dzulfadli (2010) Tahap Keberkesanan Usaha-Usaha Yang Dijalankan Oleh Penduduk Kampung Segamat, Johor Bagi Meningkatkan Sumber Pendapatan Mereka Melalui Bidang Pertanian. Tahap Keberkesanan Usaha-Usaha Yang Dijalankan Oleh Penduduk Kampung Segamat, Johor Bagi Meningkatkan Sumber Pendapatan Mereka Melalui Bidang Pertanian . pp. 1-14. (Unpublished)

Rajuddin, Muhammad Rashid and Mohd Kamaruzaman, Fathiyah (2010) Persepsi Pelatih Kurang Upaya Akal Terhadap Masalah Pembelajaran Yang Dihadapi Semasa Mengikuti Latihan Kemahiran Vokasional Di Taman Sinar Harapan,Cheras. Persepsi Pelatih Kurang Upaya Akal Terhadap Masalah Pembelajaran Yang Dihadapi Semasa Mengikuti Latihan Kemahiran Vokasional Di Taman Sinar Harapan,Cheras . pp. 1-9. (Unpublished)

Rajuddin, Muhd Rashid and Alias, Fazlee (2010) Tahap Pengurusan Perniagaan Dalam Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Pengusaha Batik Di Daerah Kota Bharu. Tahap Pengurusan Perniagaan Dalam Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Pengusaha Batik Di Daerah Kota Bharu . pp. 1-8. (Unpublished)

Rajuddin, Muhd Rashid and Sappar, Ramli (2010) Usaha-Usaha Dalam Memperluaskan Perniagaan Usahawan Kecil Dan Sederhana (PKS) Bumiputera Di Daerah Batu Pahat, Johor Melalui Pendekatan Strategi Menang-Menang. Usaha-Usaha Dalam Memperluaskan Perniagaan Usahawan Kecil Dan Sederhana (PKS) Bumiputera Di Daerah Batu Pahat, Johor Melalui Pendekatan Strategi Menang-Menang. . pp. 1-8. (Unpublished)

Rajuddin, Muhammad Rashid and Abdul Rhapar, Suhaida (2010) Amalan Pengurusan Perniagaan Peniaga-Peniaga Kedai Runcit Bumiputera Di Luar Bandar Daerah Hilir Perak. Amalan Pengurusan Perniagaan Peniaga-Peniaga Kedai Runcit Bumiputera Di Luar Bandar Daerah Hilir Perak . pp. 1-8. (Unpublished)

Rajuddin, Muhammad Rashid and Eric Yeo, Cheng Aun (2010) Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Baba Dan Nyonya Di Bandar Melaka Menceburi Bidang Keusahawanan. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT BABA DAN NYONYA DI BANDAR MELAKA MENCEBURI BIDANG KEUSAHAWANAN . pp. 1-7. (Unpublished)

Rajuddin , Muhd Rashid and Ahmad, Mohd Fa’iz (2010) Pengharapan Pelatih Pusat Serenti Fasa Empat Terhadap Latihan Vokasional Di Pusat Serenti Tampoi, Johor. Pengharapan Pelatih Pusat Serenti Fasa Empat Terhadap Latihan Vokasional Di Pusat Serenti Tampoi, Johor . pp. 1-8. (Unpublished)

Ramlan, Najah (2010) Teaching approaches employed by secondary school teachers in teaching literature component in English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ramli, Jamaludin (2010) Bab 6 : Pengertian konsep kendiri. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-9.

Ramli, Jamaludin and Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Md Lazim, Siti Zainab (2010) Kemurungan Dalam Kalangan Penghuni Rumah Anak Yatim Di Daerah Kota Bharu, Kelantan. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Raya, Zuhaida (2010) Hubungan budaya kualiti dengan kemenjadian murid sekolah rendah di Zon Tiram. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Razak, Azizah (2010) Profil pandangan lepasan siswazah menceburi bidang keusahawanan pertanian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ridhwan, Syahrul and Ghosh, Asok Kumar and Chen, Chee Keong (2010) The fractional utilisation of maximal oxygen consumption during execution of ground strokes and simulated match in 14 to 18 years Malaysian singles tennis players. International Journal of Applied Sport Sciences, 22 (2). pp. 45-65. ISSN 1598-2939

Ridzuan, Nadhirah and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmuddin (2010) Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru teknikal dan vokasional dalam melahirkan pelajar berjiwa merdeka. edupress 2010 .

Ripin, Mohd Nasir and Mansur, Nurul Huda (2010) Keusahawanan Menurut Perspektif Al-Quran. Keusahawanan Menurut Perspektif Al-Quran . pp. 1-9. (Unpublished)

Ripin, Nasir and Bohri, Harpah (2010) Amalan Memberi Salam Dikalangan Pelajar Islam Tahun 4, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Amalan Memberi Salam Dikalangan Pelajar Islam Tahun 4, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor . pp. 1-6. (Unpublished)

Ripin, Mohd Nasir and Che Ab Rahim, Nur Izzatul Afifah (2010) Metode pembinaan akhlak menurut Ibn Hazm dalam Kitab Al-Akhlaq Wa As-Siyar. Metode Pembinaan Akhlak Menurut Ibn Hazm Dalam Kitab Al-Akhlaq Wa As-Siyar . pp. 1-9. (Unpublished)

Ripin , Mohd Nasir and Abdul Fatakh, Ana Farina (2010) Faktor Pendorong Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Faktor Pendorong Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan, UTM Skudai . pp. 1-9. (Unpublished)

Rosleh, Irwan (2010) Tranformasi PTV ke arah melahirkan modal insan kelas pertama. edupress 2010 .

Rosli, Mohd. Shafie and Aris, Bharuddin (2010) Development and evaluation of web-based guided inquiry-based environment system embedding educational computer simulation for electrochemistry. edupress2010 .

Rosman, Arief Salleh and Mohd Jupri, Salmiah (2010) Kepentingan Mempelajari Dan Menguasai Ilmu Fikah Menurut Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi Dalam Kitab Al-Faqih Wa Al-Mutafaqqih. Kepentingan Mempelajari Dan Menguasai Ilmu Fikah Menurut Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi Dalam Kitab Al-Faqih Wa Al-Mutafaqqih . pp. 1-6. (Unpublished)

Rosman, Arieff Salleh and Samngani, Mohd Zikri (2010) Perbandingan Metodologi Penafsiran Tafsir Al-Azhar Dan Fi Zilal Al-Quran Dalam Surah Al-Ra?Du. Perbandingan Metodologi Penafsiran Tafsir Al-Azhar Dan Fi Zilal Al-Quran Dalam Surah Al-Ra?Du . pp. 1-8. (Unpublished)

Rosman, Arieff Salleh and Mohd. Jalil, Mohd. Firdaus (2010) Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Utm Terhadap Pembayaran Caj Perkhidmatan Dalam Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Utm Terhadap Pembayaran Caj Perkhidmatan Dalam Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) . pp. 1-12. (Unpublished)

Rosman , Arieff Salleh and Omar, Azubir (2010) Persepsi Pelajar SPI UTM Berkenaan Karamah Dan Sihir. Persepsi Pelajar SPI UTM Berkenaan Karamah Dan Sihir . pp. 1-8. (Unpublished)

Royo, Mohamad Abdillah and Abd Rahman, Zulzamri (2010) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan. Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan . pp. 1-8. (Unpublished)

Royo, Mohamad Abdillah and Mahmood, Haleefa (2010) Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru. Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru . pp. 1-12. (Unpublished)

Royo, Mohamad Abdillah and Woo, Sew Fun (2010) Faktor-Faktor Yang Mendorong Tekanan Kerja (Stres) Di Kalangan Guru-Guru Sjk(C): Satu Kajian Di Tiga Buah Sekolah Di Wilayah Persekutuan. Faktor-Faktor Yang Mendorong Tekanan Kerja (Stres) Di Kalangan Guru-Guru Sjk(C): Satu Kajian Di Tiga Buah Sekolah Di Wilayah Persekutuan . pp. 1-12. (Unpublished)

Royo, Mohamad Abdillah and Zainun, Zul Azli (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualiti Keputusan Peperiksaan Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Perdagangan Johor Bahru. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualiti Keputusan Peperiksaan Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Perdagangan Johor Bahru . pp. 1-11. (Unpublished)

Royo, Mohamad Abdillah and Mohamadon, Nurhafiza (2010) Persepsi Pelajar- Pelajar Institut Kemahiran Mara (IKM) Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sijil Teknologi Elektrik Domestik Dan Industri Yang Sedang Mereka Ikuti. Persepsi Pelajar- Pelajar Institut Kemahiran Mara (IKM) Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sijil Teknologi Elektrik Domestik Dan Industri Yang Sedang Mereka Ikuti . pp. 1-7. (Unpublished)

Royo , Mohamad Abdillah and Aeng, Hazel Michelle (2010) Persepsi Pelajar Tingkatan Lima Terhadap Perlaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah Teknik Di Johor Bahru. Persepsi Pelajar Tingkatan Lima Terhadap Perlaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah Teknik Di Johor Bahru . pp. 1-7. (Unpublished)

Ruskam, Aminuddin and Mohd Zaidi, Siti Noor Dalina (2010) Literasi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Syariah 1: Satu Kajian Di Kolej Islam Sultan Alam Shah (Kisas), Klang. Literasi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Syariah 1: Satu Kajian Di Kolej Islam Sultan Alam Shah (Kisas), Klang . pp. 1-10. (Unpublished)

Ruskam Al-Dawamy, Aminuddin and Kamaruddin, Noor Diyana (2010) Pengetahuan Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah – Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Kangar Perlis. Pengetahuan Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah – Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Kangar Perlis . pp. 1-6. (Unpublished)

S

Sadoughvanini, Seyedhamed and Shamsudin, Sarimah (2010) Impromptu speech: EFL learners’ problems in collocation and l1 interference. edupress 2010 .

Safar, Ajmain and Jamaludin, Erzawani (2010) Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Konsep Islam Hadhari. Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Konsep Islam Hadhari . pp. 1-13. (Unpublished)

Safar, Ajmain and Othman, Halimatul Ashiken (2010) Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid. Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid . pp. 1-10. (Unpublished)

Safar , Ajmian and Nordin, Fatim Nor Muhamad (2010) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) : Pengurusan Jenazah Mengikut Sukatan KBSM Pendidikan Islam Tingkatan Tiga. Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) : Pengurusan Jenazah Mengikut Sukatan KBSM Pendidikan Islam Tingkatan Tiga. . pp. 1-8. (Unpublished)

Sahabudin, Noor Azida and Ali, Mohamad Bilal (2010) Persekitaran pembelajaran personal: perbezaannya dengan sistem pembelajaran tradisional. edupress 2010 .

Said, Hamdan and Abdul Rahman, Nurain (2010) Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Kediaman 9, Universiti Teknologi Malaysia. Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Kediaman 9, Universiti Teknologi Malaysia. . pp. 1-6. (Unpublished)

Said, Hamdan and Abdullah, Azaha (2010) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor . pp. 1-6. (Unpublished)

Said, Hamdan and Ahmad, Norma Suzila (2010) Kepuasan Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Fatimah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Kepuasan Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Fatimah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai . pp. 1-10. (Unpublished)

Said, Hamdan and Amat, Salihin (2010) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej 16 Dan 17, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej 16 Dan 17, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor . pp. 1-7. (Unpublished)

Said, Hamdan and Mat Nawi, Mohd Nazmizi (2010) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Ghafar Baba, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Ghafar Baba, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. . pp. 1-9. (Unpublished)

Said, Hamdan and Md Nor, Nurul Asykin (2010) Kepuasan Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Datin Seri Endon (Kdse) Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru. Kepuasan Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Datin Seri Endon (Kdse) Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru . pp. 1-11. (Unpublished)

Said, Hamdan and Mohamad A’zmi, Surizan (2010) Penilaian Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Jangka Sudut Khas Bagi Mata Pelajaran Matematik. Penilaian Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Jangka Sudut Khas Bagi Mata Pelajaran Matematik . pp. 1-6. (Unpublished)

Said, Hamdan and Mohd Ali, Mohd Nazaruddin (2010) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej 10, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej 10, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor . pp. 1-10. (Unpublished)

Said, Hamdan and Talam @ Talab, Priscilla (2010) Kepuasan Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Kediaman Tun Fatimah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Kepuasan Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Kediaman Tun Fatimah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor . pp. 1-8. (Unpublished)

Saikhon, Badariah (2010) Etika kerja kontraktor Kelas F dalam industri pembinaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Salamon , Husin and Abdul Wahab, Nurul Nadia (2010) Penglibatan Pelajar Sebagai Ejen Multi Level Marketing: Kajian Terhadap Pelajar SPI. Penglibatan Pelajar Sebagai Ejen Multi Level Marketing: Kajian Terhadap Pelajar SPI . pp. 1-7. (Unpublished)

Salamon , Hussin and Abdul Aziz, Niswah (2010) Persepsi Staf Bank Terhadap Penglibatan Orang Bukan Islam Dalam Sistem Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu). Persepsi Staf Bank Terhadap Penglibatan Orang Bukan Islam Dalam Sistem Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) . pp. 1-7. (Unpublished)

Salamon , Hussin and Ismail, Mohamad Ashrof (2010) Persepsi Staf Maybank Taman Universiti Terhadap Penyertaan Masyarakat Bukan Islam Dalam Sistem Perbankan Islam. Persepsi Staf Maybank Taman Universiti Terhadap Penyertaan Masyarakat Bukan Islam Dalam Sistem Perbankan Islam . pp. 1-9. (Unpublished)

Salamon , Hussin and Mat Saad, Maisaroh (2010) Persepsi Ejen Takaful Terhadap Penyertaan Masyarakat Melayu Dalam Takaful Hayat. Persepsi Ejen Takaful Terhadap Penyertaan Masyarakat Melayu Dalam Takaful Hayat . pp. 1-9. (Unpublished)

Salim, Hamisan (2010) Penggunaan muzik dalam pembelajaran dan pengajaran kerja amali kemahiran hidup sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Salleh, Mislina (2010) Strategi politik dan kepimpinan pengajaran pengetua cemerlang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Samat, Abd. Basit and Idris, Mohd. Rajiee (2010) Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan (Sains Sukan) Terhadap Gejala Seksual Di Kalangan Kanak-Kanak. Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan (Sains Sukan) Terhadap Gejala Seksual Di Kalangan Kanak-Kanak . pp. 1-10. (Unpublished)

Samat@Darawi, Abdul Basit and Mohd Rodzi, Sahilah (2010) Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan Berlogo Halal. Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan Berlogo Halal . pp. 1-8. (Unpublished)

Samion, M. Lokmanul Hakim (2010) Kepuasan kerja dalam kalangan Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sarju, Hussin and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmuddin (2010) Pendidikan: matlamat dan fungsinya. edupress 2010 .

Saud, Muhammad Sukri and Ahmad, Mohd Azzam (2010) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Lukisan Terbantu Komputer Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Kbsm Tingkatan Empat. Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Lukisan Terbantu Komputer Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Kbsm Tingkatan Empat . pp. 1-7. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Amin, Siti Aishah (2010) Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Bagi Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek. Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Bagi Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek. . pp. 1-7. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Lee, Wan Ki (2010) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Permodelan Objek Padu Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer. Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Permodelan Objek Padu Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer . pp. 1-7. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Loura, Lind (2010) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Permodelan Kerangka Dawai Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer. Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Permodelan Kerangka Dawai Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer . pp. 1-6. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Low, Heng Huat (2010) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Template, Copy, Array Dan Arcs Mata Pelajaran Lukisan Berbantu Komputer. Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Template, Copy, Array Dan Arcs Mata Pelajaran Lukisan Berbantu Komputer . pp. 1-7. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Mohamed Raimi, Halimatus Sa’adiah (2010) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Lukisan Terbantu Komputer (Autocad) : Langkah Demi Langkah Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Kbsm Tingkatan Empat. Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Lukisan Terbantu Komputer (Autocad) : Langkah Demi Langkah Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Kbsm Tingkatan Empat . pp. 1-9. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Mohd Alimi, Lokman (2010) Pembinaan Modul Pengajaran Kendiri Pemodelan Permukaan 3 Dimensi Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer. Pembinaan Modul Pengajaran Kendiri Pemodelan Permukaan 3 Dimensi Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer . pp. 1-7. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Mohd Ariffin, Nor Farhana (2010) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Polylines Dan Blocks Dan Attribute Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer. PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI POLYLINES DAN BLOCKS DAN ATTRIBUTE BAGI MATA PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN BERBANTU KOMPUTER . pp. 1-12. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Omar, Syahidee (2010) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Garisan Dan Peralatan Penting; Dan Bulatan Dan Bantuan Untuk Melukis Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer. Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Garisan Dan Peralatan Penting; Dan Bulatan Dan Bantuan Untuk Melukis Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer . pp. 1-7. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Wan Ishak, Wan Iszham (2010) Sistem Penambahan Tekanan Udara Melalui Penghasilan Alat Wiz Pada Enjin Kenderaan. Sistem Penambahan Tekanan Udara Melalui Penghasilan Alat Wiz Pada Enjin Kenderaan . pp. 1-9. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Zulkipli, Lynda Noor Afzan (2010) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Pendimensian Dan Teks Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer. Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Pendimensian Dan Teks Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer . pp. 1-5. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Buntat, Yahya and Minghat, Asnul Dahar and Subari, Kamalulsubari (2010) Competency, importance and educational needs of online learning technology (OLT) competencies perceived as needed by technical and vocational teacher in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 14 (4). 621 - 627. ISSN 1450 - 2267

Saud, Muhammad Sukri and Mohd. Ariffin, Nor Farhana (2010) Pembinaan dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri polylines dan blocks dan attribute bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan berbantu komputer. Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Polylines Dan Blocks Dan Attribute Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer . pp. 1-8. (Unpublished)

Saud, Muhammad Sukri and Monil, Norhisham (2010) Faktor-Faktor Pendorong Guru-Guru Teknikal Bukan Siswazah Menyambung Pengajian Memiliki Ijazah. Faktor-Faktor Pendorong Guru-Guru Teknikal Bukan Siswazah Menyambung Pengajian Memiliki Ijazah . pp. 1-9. (Unpublished)

Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Muhammad, Siti Mariam Aini (2010) Kepekaan Terhadap Isu Semasa Pendidikan Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai. Kepekaan Terhadap Isu Semasa Pendidikan Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai. . pp. 1-10. (Unpublished)

Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Mustaffa, Fathiah (2010) Kemahiran Berkomunikasi Secara Berkesan Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam). Kemahiran Berkomunikasi Secara Berkesan Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) . pp. 1-9. (Unpublished)

Sayed Ahmad, Sayed Mahussain and Saud, Mahani (2010) Pelanggaran Tatasusila Agama Dalam Kalangan Anggota Angkatan Tentera Malaysia (Atm). Pelanggaran Tatasusila Agama Dalam Kalangan Anggota Angkatan Tentera Malaysia (Atm) . pp. 1-14. (Unpublished)

Selamat, Kandar and Minghat, Asnul Dahar and Buhari, Nilidawati (2010) Tahap Kesediaan Pelajar-Pelajar Kursus Binaan Bangunan Terhadap Keselamatan Di Dalam Bengkel: Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Tahap Kesediaan Pelajar-Pelajar Kursus Binaan Bangunan Terhadap Keselamatan Di Dalam Bengkel: Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor . pp. 1-13. (Unpublished)

Seliman, Salbiah and Ahmad Fuad, Noor Izzati (2010) The Genre Of Q&A Sessions Of Oral Presentations Delivered By Students Enrolled In English For Workplace Communication. THE GENRE OF Q&A SESSIONS OF ORAL PRESENTATIONS DELIVERED BY STUDENTS ENROLLED IN ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION . pp. 1-11. (Unpublished)

Seliman, Salbiah and Ahmad Fuad, Noor Izzati (2010) The genre of Q&A sessions of oral presentations delivered by students enrolled in english for workplace communication. The Genre Of Q&A Sessions Of Oral Presentations Delivered By Students Enrolled In English For Workplace Communication . pp. 1-6. (Unpublished)

Seliman, Salbiah and Md. Naitm, Irwan Affendi (2010) The genre of the body of oral presentations delivered by english for workplace communication students. The Genre Of The Body Of Oral Presentations Delivered By English For Workplace Communication Students . pp. 1-9. (Unpublished)

Shahrom, Shahriza Inna (2010) Tinjauan majikan zon selatan terhadap graduan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Shamsudin, Sarimah and Mahady, Nurul Ros Adira (2010) Corpus Linguistics based error analysis of first year Universiti Teknologi Malaysia students’ writing. Corpus Linguistics Based Error Analysis Of First Year Universiti Teknologi Malaysia Students’ Writing . pp. 1-7. (Unpublished)

Shamsudin, Nur Amalina (2010) Kajian penggunaan e-pembelajaran dalam laman web rangkaian sosial dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Shamsudin , Sarimah and Raja Abd Rahman, Raja Intan Dewiasyikin (2010) The Degree Of Use And The Variety Of Prewriting Activities Employed In UHB 1412 Class In UTM. The Degree Of Use And The Variety Of Prewriting Activities Employed In UHB 1412 Class In UTM . pp. 1-8. (Unpublished)

Shanmugam, Rathidevi (2010) Hubungan kualiti guru dengan kemenjadian murid Sekolah Rendah Tamil daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Shariffudin, Rio Sumarni and Idris, Maryam Syahirah (2010) Penerapan Kemahiran Generik Oleh Pensyarah Dalam Pengajaran Matapelajaran Pendidikan Dan Komputer. Penerapan Kemahiran Generik Oleh Pensyarah Dalam Pengajaran Matapelajaran Pendidikan Dan Komputer . pp. 1-12. (Unpublished)

Sharifuddin, Rio Sumarni and Huyop, Fauziah (2010) Pelaksanaan Reka Bentuk Instruksi Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Sekitar Daerah Muar Johor. Pelaksanaan Reka Bentuk Instruksi Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Sekitar Daerah Muar Johor . pp. 1-6. (Unpublished)

Sharjudeen, Sharul Hadfizrullah and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmudin (2010) Effective TVE teacher. edupress 2010 .

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Abdul Rahman, Mohammad Najmuddin (2010) Sistem Penggera Kereta Dwi Hala. Sistem Penggera Kereta Dwi Hala . pp. 1-8. (Unpublished)

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Abu Bakar, Norfazila (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Tahun Akhir Terhadap Bidang Keusahawanan Di UTM. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-10. (Unpublished)

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Alim, Emy Shafinaz (2010) Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Autocad 2007 (2d) Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer. Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Autocad 2007 (2d) Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer . pp. 1-11. (Unpublished)

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Anoar, Azreen (2010) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (PBK) Basic Autocad 2007 (2D) bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan berbantu komputer. Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (PBK) Basic Autocad 2007 (2D) Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer . pp. 1-7. (Unpublished)

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Kailani, Rajeman (2010) Sistem Penggera Kereta Dwi Hala. Sistem Penggera Kereta Dwi Hala . pp. 1-6. (Unpublished)

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Mohamed Salleh, Siti Fatihah (2010) Kesediaan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Kota Baharu Dalam Melaksanakan Sistem Penilaian Prestasi Pelajar Berasaskan Sekolah. Kesediaan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Kota Baharu Dalam Melaksanakan Sistem Penilaian Prestasi Pelajar Berasaskan Sekolah . pp. 1-13. (Unpublished)

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Mohammed, Nur Hidayu (2010) Persepsi Pelatih-Pelatih Pusat Serenti Terhadap Program Vokasional Di Pusat Serenti Tampoi, Johor Bahru. Persepsi Pelatih-Pelatih Pusat Serenti Terhadap Program Vokasional Di Pusat Serenti Tampoi, Johor Bahru . pp. 1-8. (Unpublished)

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Rajuddin, Anis Syahirah (2010) Pembinaan Prototaip Alat Penjimatan Tenaga Elektrik Bagi Kegunaan Domestik Dan Persepsi Pengguna Terhadap Penggunaannya. Pembinaan Prototaip Alat Penjimatan Tenaga Elektrik Bagi Kegunaan Domestik Dan Persepsi Pengguna Terhadap Penggunaannya . pp. 1-7. (Unpublished)

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Uyub, Aminah (2010) Projek Rekacipta Alat Penjimatan Tenaga Elektrik Bagi Kegunaan Domestik. PROJEK REKACIPTA ALAT PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK BAGI KEGUNAAN DOMESTIK . (Unpublished)

Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Zahari, Khalaily (2010) Sistem Penggera Kereta Dwihala. Sistem Penggera Kereta Dwihala . pp. 1-9. (Unpublished)

Sidek, Rosnizammuddin Shah and Wan Abdul Rahman, Wan Mansor (2010) Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Bagi Autocad 2d. Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Bagi Autocad 2d . pp. 1-8. (Unpublished)

Sidek , Rosni Zamuddin Shah and Abdullah, Rohayah (2010) Amalan Pengajaran Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Perdagangan Johor Baharu Mengikut Aras Kognitif Bloom. Amalan Pengajaran Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Perdagangan Johor Baharu Mengikut Aras Kognitif Bloom . pp. 1-8. (Unpublished)

Sidek , Rosni Zamudin Shah and Ahmad Azman, Ahmad Saiful Redza (2010) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Aliran Teknikal Terhadap Penilaian Berterusan Untuk Matapelajaran Asas Pneumatik Dan Hidraulik Di Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Persepsi Pelajar Tahun Akhir Aliran Teknikal Terhadap Penilaian Berterusan Untuk Matapelajaran Asas Pneumatik Dan Hidraulik Di Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia Skudai. . pp. 1-7. (Unpublished)

Sihes, Ahmad Johari (2010) Bab 10 : Konsep pembelajaran. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-8.

Sihes, Ahmad Johari (2010) Bab 7 : Pengamatan. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-8.

Sihes, Ahmad Johari and Abdul Razak, Nurshila (2010) Persepsi Pelajar Tahun Empat Terhadap Pengajaran Pensyarah Dalam Bahasa Inggeris Di Dua Fakulti, Universiti Teknologi Malaysia. Persepsi Pelajar Tahun Empat Terhadap Pengajaran Pensyarah Dalam Bahasa Inggeris Di Dua Fakulti, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Sihes, Ahmad Johari and Aziz, Aidah Quriah (2010) Gaya Pembelajaran Pelajar-Pelajar Cemerlang Tahun Empat Fakulti Pendidikan. Gaya Pembelajaran Pelajar-Pelajar Cemerlang Tahun Empat Fakulti Pendidikan . pp. 1-9. (Unpublished)

Sihes, Ahmad Johari and Ei, Siew Moi (2010) Masalah Pembelajaran Pelajar Tahun Empat Program Khas Pensiswazahan Guru(Kemahiran Hidup) Di Universiti Teknologi Malaysia. Masalah Pembelajaran Pelajar Tahun Empat Program Khas Pensiswazahan Guru(Kemahiran Hidup) Di Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-11. (Unpublished)

Sihes, Ahmad Johari and Marjuki @ Ismail, Sopiah (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Menggunakan Bahasa Inggeris Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Menggunakan Bahasa Inggeris Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. . pp. 1-7. (Unpublished)

Sihes, Ahmad Johari and Panai, Steven (2010) Gaya Pembelajaran Pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Gaya Pengajaran Pensyarah. Gaya Pembelajaran Pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Gaya Pengajaran Pensyarah . pp. 1-10. (Unpublished)

Sihes, Ahmad Johari and Shaari, Mohamad Zuhairy (2010) Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Teknikal Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Sekitar Johor Bahru. Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Teknikal Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Sekitar Johor Bahru . pp. 1-10. (Unpublished)

Sihes , Ahmad Johari and Abdullah, Hanisah (2010) Gaya Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Tiga UTM Skudai, Johor. Gaya Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Tiga UTM Skudai, Johor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Sihes , Ahmad Johari and Ahmad, Safiah (2010) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Sihes , Ahmad Johari and Sani, Norbaizura (2010) Perlaksanaan E-Pembelajaran Dikalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Perlaksanaan E-Pembelajaran Dikalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia, Skudai . pp. 1-10. (Unpublished)

Sihes , Ahmad Johari and Yusop, Jawi (2010) Amalan Kemahiran Generik Oleh Guru Pelatih Aliran Teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan, UTM Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Amalan Kemahiran Generik Oleh Guru Pelatih Aliran Teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan, UTM Semasa Menjalani Latihan Mengajar . pp. 1-8. (Unpublished)

Sihes , Ahmad Johari and Abdullah, Siti Azwanee (2010) Amalan Kemahiran Generik Dalam Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Amalan Kemahiran Generik Dalam Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Sihes , Ahmad Johari and Muda, Mariati (2010) Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, UTM Dalam Menjalani Latihan Industri. Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, UTM Dalam Menjalani Latihan Industri . pp. 1-6. (Unpublished)

Sihes , Ahmad Johari and Muhammad, Suaini Zakaria (2010) Gaya Pembelajaran Pelajar-Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Dan Matematik, Kemahiran Hidup Dan Pengajian Islam ) Separuh Masa Utm Berdasarkan Skala Gaya Pembelajaran Grasha-Riechmann. Gaya Pembelajaran Pelajar-Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Dan Matematik, Kemahiran Hidup Dan Pengajian Islam ) Separuh Masa Utm Berdasarkan Skala Gaya Pembelajaran Grasha-Riechmann . pp. 1-7. (Unpublished)

Sihes , Ahmad Johari and Sarimin, Siti Asfarina (2010) Keutamaan Ciri-Ciri Pengajaran Pensyarah Yang Baik Daripada Persepsi Pelajar Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Keutamaan Ciri-Ciri Pengajaran Pensyarah Yang Baik Daripada Persepsi Pelajar Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. . pp. 1-7. (Unpublished)

Sim, Sze Kiong (2010) Epistemological beliefs, attitudes and conceptual understanding towards learning Physics among Physics education undergraduates. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sim, Sze Kiong and Sulaiman, Seth (2010) Study of epistemological beliefs, attitudes towards learning and conceptual understanding of newtonian force concept among physics education undergraduates. edupress 2010 .

Soh, Pen How (2010) Pembangunan dan penilaian sistem pengurusan kokurikulum berasaskan web. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sreetharam, Shereena (2010) ESL learners' attitude, motivation and performances in learning English language vocabulary through ESL websites. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Suhaimi, Noratiqah and Mahmud, Sri Mas Zarith and Mohamad Ariff, Nor Aidah and Hamzah, Rohana and Saud, Muhammad Sukri (2010) Pelestarian kurikulum pendidikan teknik dan vokasional (PTV). edupress 2010 .

Sukelan, Suhailah (2010) Amalan pembelajaran berasaskan masalah bagi mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan di kalangan guru sekolah harian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sulaiman, Hanim and Muhammad, Rosman (2010) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantu Komputer (PPBK) Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua (Elektif Pilihan Teknikal) Lukisan Teknik Bertajuk Hamparan. Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantu Komputer (PPBK) Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua (Elektif Pilihan Teknikal) Lukisan Teknik Bertajuk Hamparan . pp. 1-8. (Unpublished)

Sulaiman, Hanim and Sudin, Nasriah (2010) Persepsi Ibubapa Terhadap Tahap Iklim Sekolah Daripada Aspek Pengurusan, Hubungan Sosial Dan Gaya Pengajaran Di Sebuah Sekolah Swasta Di Daerah Johor Bahru. Persepsi Ibubapa Terhadap Tahap Iklim Sekolah Daripada Aspek Pengurusan, Hubungan Sosial Dan Gaya Pengajaran Di Sebuah Sekolah Swasta Di Daerah Johor Bahru . pp. 1-9. (Unpublished)

Sulaiman, Hanim and Zakaria, Hairulniza (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berpandukan Komputer (PBK) Bagi Tajuk Pecahan Tingkatan Satu Berdasarkan Model Pembelajaran ASSURE. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berpandukan Komputer (PBK) Bagi Tajuk Pecahan Tingkatan Satu Berdasarkan Model Pembelajaran ASSURE . pp. 1-6. (Unpublished)

Sulaiman, Hanim and Mohd Osman , Mohd Hassan and Othman, Khairul Nisak (2010) Perlaksanaan Program Tunas Bistari Dalam Pembangunan Budaya Keusahawanan Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru, Johor. Perlaksanaan Program Tunas Bistari Dalam Pembangunan Budaya Keusahawanan Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru, Johor . pp. 1-8. (Unpublished)

Sulaiman, Seth and Abd Rashid, Mohd Zul Fahmi (2010) Amalan Teknik Belajar Dalam Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik) Tahun 2 Hingga 4 Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Amalan Teknik Belajar Dalam Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik) Tahun 2 Hingga 4 Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-6. (Unpublished)

Sulaiman, Seth and Abu Bakar, Umi Mardhiah (2010) Kesediaan Bakal Guru Sains Untuk Mengajar Dalam Bahasa Inggeris. Satu Tinjauan Ke Atas Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan. Kesediaan Bakal Guru Sains Untuk Mengajar Dalam Bahasa Inggeris. Satu Tinjauan Ke Atas Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan . pp. 1-11. (Unpublished)

Sulaiman, Seth and Ahmad, Ezan Haizurah (2010) Tahap Pencapaian Kemahiran Proses Sains Dalam Mata Pelajaran Fizik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Kluang. TAHAP PENCAPAIAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DALAM MATA PELAJARAN FIZIK DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DAERAH KLUANG . pp. 1-9. (Unpublished)

Sulaiman, Seth and Ahmad, Norhuda (2010) Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik). Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) . pp. 1-7. (Unpublished)

Sulaiman, Seth and Aziz, Rugayah (2010) Tahap penguasaan kemahiran membuat inferens, membuat hipotesis dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains). Tahap Penguasaan Kemahiran Membuat Inferens, Membuat Hipotesis Dan Mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains) . pp. 1-10. (Unpublished)

Sulaiman, Seth and Maskuri, Nooridayu (2010) Pencapaian Penyelesaian Masalah Fizik Oleh Pelajar Kritis Dan Kreatif Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Skudai. Pencapaian Penyelesaian Masalah Fizik Oleh Pelajar Kritis Dan Kreatif Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Skudai . (Unpublished)

Sulaiman, Seth and Salleh, Noor Izyan (2010) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bertajuk ‘Gas Laws’ Tingkatan Empat. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bertajuk ‘Gas Laws’ Tingkatan Empat . pp. 1-7. (Unpublished)

Sulaiman, Hanim and Kho, Chyntia Mei Ying (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyertaan Tuisyen Berbayar Di Taman Universiti, Skudai, Johor. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyertaan Tuisyen Berbayar Di Taman Universiti, Skudai, Johor. . pp. 1-9. (Unpublished)

Sulaiman, Hanim and Mohd. Osman, Mohd. Hassan and Mohd. Raffi, Mohd. Lutfi (2010) Perbandingan ciri-ciri kompetensi keusahawanan di antara pelajar yang mendapat pendedahan formal dengan pelajar yang tidak mendapat pendedahan formal di dalam bidang keusahawanan di Universiti Teknologi Malaysia. Perbandingan Ciri-Ciri Kompetensi Keusahawanan Di Antara Pelajar Yang Mendapat Pendedahan Formal Dengan Pelajar Yang Tidak Mendapat Pendedahan Formal Di Dalam Bidang Keusahawanan Di Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-7. (Unpublished)

Sulaiman , Hanim and Sapuan, Noor Hafisah (2010) Kemahiran Generik Yang Diperoleh Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) PKPG Semasa Menjalani Latihan Industri. Kemahiran Generik Yang Diperoleh Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) PKPG Semasa Menjalani Latihan Industri . pp. 1-10. (Unpublished)

Sulaiman , Hanim and Mohamed Arshad, Mohd Ikram (2010) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Bertajuk ”Sistem Asas Edaran Enjin Empat Lejang”. Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Bertajuk ”Sistem Asas Edaran Enjin Empat Lejang” . pp. 1-8. (Unpublished)

Sulaiman , Hanim and Mukhtar, Muhammad Niezam (2010) Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelajar PKPG (4SPH) Semasa Mengikuti Pengajian Di UTM. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelajar PKPG (4SPH) Semasa Mengikuti Pengajian Di UTM. . pp. 1-8. (Unpublished)

Sulaiman , Hanim and Zakaria, Mohd Khalled Khairol (2010) Faktor-Faktor Yang Mendorong Guru-Guru PKPG Tahun Akhir UTM Melanjutkan Pelajaran Ke Peringkat Ijazah. Faktor-Faktor Yang Mendorong Guru-Guru PKPG Tahun Akhir UTM Melanjutkan Pelajaran Ke Peringkat Ijazah . pp. 1-9. (Unpublished)

Sulaiman , Seth and Mahat, Naslina (2010) Tahap Pencapaian Kemahiran Proses Sains Dalam Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Dan Bukan Sains. Tahap Pencapaian Kemahiran Proses Sains Dalam Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Dan Bukan Sains . pp. 1-8. (Unpublished)

Sulaiman , Seth and Mohd Razali, Mohd Zawawi (2010) Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kluang Johor Berdasarkan Taksonomi Bloom Dalam Mata Pelajaran Sains. Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kluang Johor Berdasarkan Taksonomi Bloom Dalam Mata Pelajaran Sains . pp. 1-7. (Unpublished)

Sulaiman , Seth and Tarmizi, Jamil (2010) Tahap Kognitif Pelajar Fizik Di Sekolah Berasrama Di Daerah Kuala Terengganu Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik Berdasarkan Kepada Taksonomi Bloom. Tahap Kognitif Pelajar Fizik Di Sekolah Berasrama Di Daerah Kuala Terengganu Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik Berdasarkan Kepada Taksonomi Bloom . pp. 1-8. (Unpublished)

Sulong, Abdullah and Ahmad, Norliza (2010) Kesedaran Menutup Aurat Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat. Satu Kajian Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, Johor. Kesedaran Menutup Aurat Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat. Satu Kajian Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, Johor. . pp. 1-8. (Unpublished)

Sulong, Abdullah and Mogan, Siti Nurfairuz (2010) Faktor-Faktor Yang Mempunyai Hubungan Dengan Pembentukan Keluarga Bahagia: Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan, UTM. Faktor-Faktor Yang Mempunyai Hubungan Dengan Pembentukan Keluarga Bahagia: Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan, UTM . pp. 1-7. (Unpublished)

Sulong, Abdullah and Sugiman, Siti Zainab (2010) Faktor-Faktor Yang Mempunyai Hubungan Dengan Pembangunan Modal Insan Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan UTM. Faktor-Faktor Yang Mempunyai Hubungan Dengan Pembangunan Modal Insan Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan UTM. . pp. 1-7. (Unpublished)

Sulong, Absullah and Wan Yusof, Wan Zainura (2010) Pengaruh Sistem Penasihatan Akademik Terhadap Tahap Pencapaian Akademik Pelajar. Pengaruh Sistem Penasihatan Akademik Terhadap Tahap Pencapaian Akademik Pelajar . pp. 1-7. (Unpublished)

Sulong , Abdullah and Abdullah, Mawaddah (2010) Pengaruh Media Elektronik Terhadap Keruntuhan Akhlak Pelajar. Pengaruh Media Elektronik Terhadap Keruntuhan Akhlak Pelajar . pp. 1-9. (Unpublished)

Sumintono, Bambang (2010) Pembelajaran sains, pengembangan ketrampilan sains dan sikap ilmiah dalam meningkatkan kompetensi guru. Al Bidayah, 2 (1). pp. 63-86. ISSN 2085-0034

Sumintono, Bambang (2010) School-based management policy and its practices at district level in the post new order Indonesia. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2 . pp. 41-67. ISSN 1979-8431

Sumintono, Bambang and Ibrahim, Mohd Ali and Phang, Fatin Aliah (2010) Pengajaran sains dengan praktikum laboratorium: perspektif dari guru-guru sains SMPN di Kota Cimahi. Jurnal Pengajaran MIPA, 15 (2). pp. 120-127. ISSN 1412-0917

Sumintono, Bambang and Raihani, Raihani (2010) Teacher education in Indonesia: development and challenges. In: International Handbook of Teacher Education World-Wide. Issues and Challenges, I . Atrapos Editions , Athens, Grece, pp. 181-197.

Supermane, Sugunah (2010) Hubungan kemahiran ICT guru dan pengurusan pengetahuan di sekolah rendah di zon Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Suratman, Azmi Shah and Abdul Rahah, Azrinah (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Dialog Antara Agama: Kajian Dalam Kalangan Pelajar Tahun 4, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (Utm), Skudai, Johor. Persepsi Pelajar Terhadap Dialog Antara Agama: Kajian Dalam Kalangan Pelajar Tahun 4, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (Utm), Skudai, Johor . pp. 1-10. (Unpublished)

Suratman, Azmi Shah and Mohd Rosli, Mohd Fariiqul Amin (2010) Persepsi Pelajar Spi Terhadap Amalan Kemahiran Insaniah Dalam Pembelajaran. Persepsi Pelajar Spi Terhadap Amalan Kemahiran Insaniah Dalam Pembelajaran . pp. 1-7. (Unpublished)

Surif, Johari (2010) Kajian perbandingan pemikiran saintifik pelajar Malaysia dengan United Kingdom. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed, Syed Mohammed Syafeq and Bakait, Welferd (2010) Hubungan Kategori Masalah Dengan Demografi Di Antara Pelajar Tahun Satu Sesi 2008/2009 Yang Tinggal Di Kolej Tun Hussein Onn, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Hubungan Kategori Masalah Dengan Demografi Di Antara Pelajar Tahun Satu Sesi 2008/2009 Yang Tinggal Di Kolej Tun Hussein Onn, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. . pp. 1-6. (Unpublished)

Syed Abdul Rahman, Sharifah Amani (2010) The effects of linear and non-linear text on students’ performance in reading. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Abdullah, Sharifah Norsana and Ghafar, M. Najib (2010) Assessment for learning: improving teaching and learning in classroom. - .

Syed Hamid, Safynaz Kazem (2010) Collaborative story writing using wikis among postgraduates. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Mansor, Syed Mohamed Shafeq and Othman, Hairiza (2010) Kajian Kategori Masalah Pelajar Tahun Satu, Kolej Tun Razak,Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Kajian Kategori Masalah Pelajar Tahun Satu, Kolej Tun Razak,Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor . pp. 1-9. (Unpublished)

Syed Mansor, Syed Mohd Shafeq and Kamaluzaman, Nurul Hidayah (2010) Tahap Dan Punca Stres Pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Tahap Dan Punca Stres Pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

Syed Mohamed Shafeq, Syed Mansor Al-Habshi (2010) Hubungan darjah keserasian personaliti-persekitaran dengan kepuasan kerjaya dalam beberapa bidang keguruan di Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Zainuddin, Syed Abdul Hakim and Mohamed, Mohini (2010) Keupayaan dan sikap dalam menyelesaikan masalah matematik bukan rutin. Jurnal Teknologi (Sains sosial), 53 . pp. 47-62. ISSN 0127-9696 (Print); 2180-3722 (Electronic)

T

Taat, Suhaila (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku antisosial dalam kalangan pelajar di empat sekolah daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tahir, Lokman and Arbain, Azimah (2010) Pengurusan Bengkel Manipulatif: Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pengurusan Bengkel Kemahiran Manipulatif Di Salah Sebuah Smk Luar Bandar. Pengurusan Bengkel Manipulatif: Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pengurusan Bengkel Kemahiran Manipulatif Di Salah Sebuah Smk Luar Bandar . pp. 1-12. (Unpublished)

Tahir, Lokman and Mustafa, Nurul Qistin (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Pendidikan Khas Teknik Dan Vokasional Untuk Golongan Orang Kurang Upaya Di Tiga Buah Politeknik. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Pendidikan Khas Teknik Dan Vokasional Untuk Golongan Orang Kurang Upaya Di Tiga Buah Politeknik . pp. 1-12. (Unpublished)

Tahir, Yahzanon (2010) Kecerdasan emosi dan hubungannya dengan komitmen bekerja dalam kalangan guru tahun enam sekolah kebangsaan daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tan, Pei Ching (2010) Iklim enam buah Sekolah Menengah Kebangsaan di pendalaman Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tasir, Zaidatun and Jamli, Zuriyati (2010) Pembangunan Laman Web Geometri Pepejal Matematik Tingkatan Dua Berasaskan Permainan. Pembangunan Laman Web Geometri Pepejal Matematik Tingkatan Dua Berasaskan Permainan . pp. 1-6. (Unpublished)

Tasir, Zaidatun and Jamli, Zuriyati (2010) Pembangunan Laman Web Geometri Pepejal Matematik Tingkatan Dua Berasaskan Permainan. Pembangunan Laman Web Geometri Pepejal Matematik Tingkatan Dua Berasaskan Permainan . pp. 1-7. (Unpublished)

Tasir, Zaidatun and Md Saat, Siti Zubaidah (2010) Pembangunan Perisian Kamus Matematik Dinamik (M-Addict) Untuk Pelajar Tingkatan Empat Dan Lima. Pembangunan Perisian Kamus Matematik Dinamik (M-Addict) Untuk Pelajar Tingkatan Empat Dan Lima . pp. 1-8. (Unpublished)

Tasir, Zaidatun and See, Ching Ing (2010) Kajian Terhadap Pengetahuan Mencari Dan Menilai Maklumat Menerusi Internet Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) Di Sibu, Sarawak. Kajian Terhadap Pengetahuan Mencari Dan Menilai Maklumat Menerusi Internet Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) Di Sibu, Sarawak . pp. 1-10. (Unpublished)

Tasir, Zaidatun and Wahab, Haslina (2010) Pembangunan Perisian Latih Tubi Interaktif Matematik Tingkatan Dua KBSM Berasaskan Aras Kognitif Bloom. Pembangunan Perisian Latih Tubi Interaktif Matematik Tingkatan Dua KBSM Berasaskan Aras Kognitif Bloom . pp. 1-8. (Unpublished)

Tasir, Zaidatun and Abdul Manan, Mohd Adzha (2010) Pembangunan Sistem Pengujian Soalan Berasaskan Aras Kognitif Bloom Bagi Topik Nisbah Tingkatan Dua KBSM. Pembangunan Sistem Pengujian Soalan Berasaskan Aras Kognitif Bloom Bagi Topik Nisbah Tingkatan Dua KBSM . pp. 1-7. (Unpublished)

Tasir, Zaidatun and Rahmat, Norhayati (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Ruang Visual Bagi Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra Tingkatan Empat. Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Ruang Visual Bagi Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra Tingkatan Empat . pp. 1-10. (Unpublished)

Tasir , Zaidatun and Alip, Rasman (2010) Penilaian Perisian Multimedia Bertajuk Pythagoras Theorem Form Two Dari Aspek Reka Bentuk Dan Pencapaian Pelajar. Penilaian Perisian Multimedia Bertajuk Pythagoras Theorem Form Two Dari Aspek Reka Bentuk Dan Pencapaian Pelajar . pp. 1-7. (Unpublished)

Tasir , Zaidatun and Lim , Bee Yeok (2010) Tahap Pengetahuan, Sikap Dan Masalah Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Di Sekolah Menengah Daerah Alor Gajah. Tahap Pengetahuan, Sikap Dan Masalah Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Di Sekolah Menengah Daerah Alor Gajah. . pp. 1-10. (Unpublished)

Tay, Chong Seng (2010) Amalan konstruktivis guru sains sekolah rendah melalui interaksi verbal bilik darjah. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Tony, Karnain (2010) Pengajaran berasaskan pengutaraan masalah Matematik peringkat sekolah menengah di daerah Bintan Indonesia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Turut, Ruzaimah (2010) Kemahiran kepimpinan instruksional Guru Besar dan hubungannya dengan motivasi kerja guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

U

Uzir, Mohsin and Royo, Mohamad Abdillah and Nasir, Zarina (2010) Faktor-Faktor Pendorong Orang Kurang Upaya Bekerja Di Bengkel Daya Klang, Selangor. Faktor-Faktor Pendorong Orang Kurang Upaya Bekerja Di Bengkel Daya Klang, Selangor . pp. 1-10. (Unpublished)

W

Wahidin, Mohd. Faizal (2010) Kemahiran metakognitif dalam penyelesaian masalah Matematik bukan rutin dalam kalangan pelajar tingkatan 5. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wan Bakar, Wan Syafifah Khalilah (2010) Hubungan pengetahuan, kemahiran dan sikap guru perpustakaan dan media dengan aspek pengurusan Pusat Sumber berkesan di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wan Mahmud, Wan Marfazila (2010) Tahap kompetensi Pengetua/Guru Besar dengan standard kualiti Guru Besar/Pengetua di daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wan Mansor, Wan Fara Adlina and Muhari, Noraisah (2010) An analysis of ESL students’ multimedia project work: a case of language transfer. An Analysis Of ESL Students’ Multimedia Project Work: A Case Of Language Transfer . pp. 1-6. (Unpublished)

Wan Mansor , Wan Fara Adlina and Bala, Shalini Srika (2010) Participation In An Online Forum: A Case Study Of UTM Students. Participation In An Online Forum: A Case Study Of UTM Students . pp. 1-9. (Unpublished)

Wan Zakaria, Wan Zarina and Ah’hyat, Nik Azraini (2010) A Study On Microteaching As Perceived By UTM TESL Undergraduates. A Study On Microteaching As Perceived By UTM TESL Undergraduates . pp. 1-7. (Unpublished)

Y

Ya'acob, Alezar Mat (2010) Modul pembelajaran geometri berasaskan web bagi pelajar tingkatan 4 dan 5 menggunakan goegebra. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yaacob, Zaleha (2010) Pengaruh keganasan dalam media terhadap tingkah laku agresif remaja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yadollahi Kakh, Samira (2010) The effects of using email attachment as a tool for offering teacher feedback on learners' writing skills. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yahaya, Azizi (2010) Bab 4 : Kecerdasan emosi. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-10.

Yahaya, Azizi (2010) Bab 8 : Penyelesaian masalah. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-9.

Yahaya, Azizi (2010) Kajian Mengenai Perlakuan Buli. In: Seminar Psikologi Sabah 2009, Sabah.

Yahaya, Azizi (2010) Konsep dan sejarah perkembangan psikologi. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-5.

Yahaya, Azizi (2010) Masalah Lepak Di Kalangan Remaja Di Johor Bahru: Sejauhmanakah Remaja Melayu Terlibat. Masalah Lepak Di Kalangan Remaja Di Johor Bahru: Sejauhmanakah Remaja Melayu Terlibat . pp. 1-9. (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2010) Permasalah Sosial di kalangan Remaja: Satu Cabaran. Permasalah Sosial di kalangan Remaja: Satu Cabaran . pp. 1-9. (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2010) Prakata. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Yahaya, Azizi (2010) Problem Solving. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ab. Ghaffar, Mohd Najib and Baharom, Badrulzaman (2010) Persekitaran Keluarga Dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Devian Remaja. Persekitaran Keluarga Dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Devian Remaja . pp. 1-17. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abd Majid, Nurfaizah (2010) Pelbagai Aspek Budaya Formal Di Sekolah. Pelbagai Aspek Budaya Formal Di Sekolah . pp. 1-2. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abd Majid, Nurfaizah (2010) Teori Dan Model Berkenaan Dengan Gaya Pembelajaran. Teori Dan Model Berkenaan Dengan Gaya Pembelajaran . pp. 1-3. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abd Rahman, Mohd. Anuar and Hamdan, Abd Rahim and Boon, Yusof (2010) Program Pemulihan Akhlak Wanita: Sejauhmanakah Keberkesanan Pusat Perlindungan Wanita Membantu Proses Pemulihan? Program Pemulihan Akhlak Wanita: Sejauhmanakah Keberkesanan Pusat Perlindungan Wanita Membantu Proses Pemulihan? . pp. 1-9. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abdul, Amir Hamzah and Ismail, Sharifudin (2010) Budaya Lepak Di Kalangan Remaja Di: Implikasi Kepada Pembentukan Institusi Keluarga Melayu. Budaya Lepak Di Kalangan Remaja Di: Implikasi Kepada Pembentukan Institusi Keluarga Melayu . pp. 1-9. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abdul Razak, Syazwani (2010) Teori Berkaitan Gaya Pembelajaran Dan Kaedah Pengajaran. Teori Berkaitan Gaya Pembelajaran Dan Kaedah Pengajaran . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ahmad, Norlaily (2010) Teori-Teori Konsep Kendiri. Teori-Teori Konsep Kendiri . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ahmad, Rohaya (2010) Faktor-Faktor Penyebab Masalah Disiplin Di Sekolah. Faktor-Faktor Penyebab Masalah Disiplin Di Sekolah . pp. 1-5. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ahmad, Rohaya (2010) Masalah-Masalah Disiplin Di Sekolah. Masalah-Masalah Disiplin Di Sekolah . pp. 1-3. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ahmad, Rohaya (2010) Teori Sistem Yang Digunakan Di Sekolah. Teori Sistem Yang Digunakan Di Sekolah . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Aliju, Muhamad Jumat (2010) Kaedah Asuhan Ibu Bapa. Kaedah Asuhan Ibu Bapa . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Aliju, Muhamad Jumat (2010) Pengaruh Negatif Rakan Sebaya. Pengaruh Negatif Rakan Sebaya . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Aluji, Muhamad Jumat (2010) Teori-Teori Tingkah Laku Negatif. Teori-Teori Tingkah Laku Negatif . pp. 1-6. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Bahari, Mohd Sofie (2010) Gaya Asuhan Ibu Bapa Remaja Terhadap Tingkah Laku. Gaya Asuhan Ibu Bapa Remaja Terhadap Tingkah Laku . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Bahari, Mohd Sofie (2010) Teori-Teori Tingkah Laku Berisiko. Teori-Teori Tingkah Laku Berisiko . pp. 1-7. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Bahari, Mohd Sofie (2010) Tingkah Laku Berisiko. Tingkah Laku Berisiko . pp. 1-6. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Bahuri, Intan Sapinas (2010) Pembelajaran Koperatif. Pembelajaran Koperatif . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Boon, Yusof and Ma’alip, Halimah and Ramli, Jamaludin (2010) Hubungan Di Antara Konsep Kendiri Dengan Kemahiran Komunikasi Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Di Sekolah Menengah Johor Bahru. Hubungan Di Antara Konsep Kendiri Dengan Kemahiran Komunikasi Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Di Sekolah Menengah Johor Bahru . pp. 1-13. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Chinnapan, Gangaoury (2010) Kemahiran Hidup. Kemahiran Hidup . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Chu, Siew Pang (2010) Peraturan Keselamatan Dan Penggunaan Alatan Tangan. Peraturan Keselamatan Dan Penggunaan Alatan Tangan . pp. 1-3. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Chu, Siew Pang (2010) Teori-Teori Pembelajaran. Teori-Teori Pembelajaran . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Gan, Lui Nam (2010) Kajian Berkaitan dengan Perlakuan Melepak. Kajian Berkaitan dengan Perlakuan Melepak . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Gan, Lui Nam (2010) Peranan Ibu Bapa. Peranan Ibu Bapa . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Gan , Lui Nam (2010) Pendekatan Teori Terhadap Gejala Lepak. Pendekatan Teori Terhadap Gejala Lepak . pp. 1-8. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ghaffar, Mohd Najib and Ramli, Jamaludin and Boon, Yusof and Wan Hamid, Wan Zuraidah (2010) Hubungan Di Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Hubungan Di Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar . pp. 1-8. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ghaffar, Mohd. Najib and Ramli, Jamaludin and Boon, Yusof and Abd Aziz, Adibah (2010) Tinjauan amalan keibubapaan dari perspektif anak-anak keluarga miskin di Mukim Balang, Muar, Johor. Tinjauan Amalan Keibubapaan Dari Perspektif Anak-Anak Keluarga Miskin Di Mukim Balang, Muar, Johor . pp. 1-9. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Goh, Lui Nam (2010) Faktor Yang Mempengaruhi Gejala Lepak. Faktor Yang Mempengaruhi Gejala Lepak . pp. 1-3. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hamsari, Nurul Ain (2010) Teori-Teori Motivasi. Teori-Teori Motivasi . pp. 1-2. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin (2010) Bab 6 : Sumbangan sikap terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia. ISBN 978-983-52-0532-3

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Che Shariff, Farah Asnida (2010) Bab 7 : Pengajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia. ISBN 978-983-52-0532-3

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Idris, Faizah (2010) Persepsi pelajar terhadap pelakuan agresif yang berlaku di lima buah sekolah di kawasan bandar Johor Bahru. Persepsi Pelajar Terhadap Pelakuan Agresif yang berlaku di Lima Buah Sekolah di Kawasan Bandar Johor Bahru . pp. 1-18. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Ismail , Zuhaimi (2010) Prakata sains sosial. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-4. ISBN 978-983-52-0532-3

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Mohamed @ Mohd Zamani, Fathiah (2010) Bab 3 : Tahap penguasaan kemahiran manipulatif di kalangan guru pelatih kimia universiti teknologi malaysia. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-10. ISBN 978-983-52-0532-3

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Mohd Azizuddin, Fadhlina (2010) Bab 1 : Tahap kompetensi guru sekolah rendah terhadap pengajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-8. ISBN 978-983-52-0532-3

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Salim, Irma Syah (2010) Bab 8 : Gaya pembelajaran pelajar terhadap subjek kimia. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-6. ISBN 978-983-52-0532-3

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Yazit, Saari (2010) Keberkesanan Menjalani Latihan Industri Di Kalangan Pelajar – Pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah. Keberkesanan Menjalani Latihan Industri Di Kalangan Pelajar – Pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah . pp. 1-16. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Hashim, Sharin and Abd Wahab, Jesmin (2010) Keberkesanan Program-Program Pemulihan Tingkah laku Di Taman Seri Putri Batu Gajah Dan Kompleks Dar-Assa’adah. Keberkesanan Program-Program Pemulihan Tingkah laku Di Taman Seri Putri Batu Gajah Dan Kompleks Dar-Assa’adah . pp. 1-16. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Idris, Faizah (2010) Tingkah Laku Agresif. Tingkah Laku Agresif . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ling, Yin Yin (2010) Kepentingan Amali Kimia. Kepentingan Amali Kimia . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ling, Yin Yin (2010) Penulisan Laporan Amali Kimia. Penulisan Laporan Amali Kimia . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and M. Savarimuthu, Elanggovan (2010) Bab 2 : Kepentingan kefahaman konsep dalam matematik. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-6. ISBN 978-983-52-0532-3

Yahaya, Azizi and Madavan, Nalini (2010) Faktor-Faktor Lepak Dan Hubungan Keibubapaan Di Kalangan Pelajar Remaja Sekolah Menengah Di Empat Buah Negeri. Faktor-Faktor Lepak Dan Hubungan Keibubapaan Di Kalangan Pelajar Remaja Sekolah Menengah Di Empat Buah Negeri . pp. 1-13. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Mohamad Hasan, Junidah (2010) Bab 4 : Pelaksanaan kurikulum kimia KBSM di kalangan guru-guru pelatih jurusan kimia di UTM. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-7. ISBN 978-983-52-0532-3

Yahaya, Azizi and Mohammad Zabidi, Nadia Farhana (2010) Kualiti Diri Guru Pelatih Berdasarkan Teori. Kualiti Diri Guru Pelatih Berdasarkan Teori . pp. 1-2. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Mohd Nor, Rosnani and Ismail, Sharifuddin and Abdul, Amir Hamzah (2010) Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Matapelajaran Teknikal. Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Matapelajaran Teknikal. . pp. 1-12. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Nik Husain, Nik Diana Hartika (2010) Tahap Stres Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan Dan Selangor. Tahap Stres Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan Dan Selangor. . pp. 1-11. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Omar, Mohamad Hasan (2010) Masalah Disiplin. Masalah Disiplin . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Omar, Mohamad Hasan (2010) Masalah Rakan Sebaya. Masalah Rakan Sebaya . pp. 1-2. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Omar, Mohamad Hasan (2010) Permasalahan Keluarga. Permasalahan Keluarga . pp. 1-4. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Omar , Mohamad Hasan (2010) Pendekatan Teori. Pendekatan Teori . pp. 1-5. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Othman, Norliza (2010) Bab 5 : Faktor-faktor yang menyebabkan stres dalam kalangan guru sains dan matematik di sekolah menengah. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-7. ISBN 978-983-52-0532-3

Yahaya, Azizi and Othman, Norliza (2010) Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Stres. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Stres . pp. 1-3. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Othman, Norliza (2010) Teori-Teori Stres. Teori-Teori Stres . pp. 1-2. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Boon, Yusof (2010) Gangguan Seksual Di kalangan Pekerja Wanita Sektor Industri di Johor Bahru: Sejauh manakah Kebenarannya. Gangguan Seksual Di kalangan Pekerja Wanita Sektor Industri di Johor Bahru: Sejauh manakah Kebenarannya . pp. 1-7. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Saidun, Nor’ani and Raja Abd Rahman, Raja Roslan (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Menengah. Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Menengah . pp. 1-13. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Sharudin, Siti Atiqah (2010) Model Pengajaran. Model Pengajaran . pp. 1-3. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Suari, Asiah (2010) The relationship between dating, love and social anxiety problems among the secondary school students. The Relationship Between Dating, Love And Social Anxiety Problems Among The Secondary School Students . pp. 1-8. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Tee, Sook Kim and Ismail, Sharifudin (2010) Stres Kerja Di Kalangan Guru Aliran Teknik Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor, Melaka Dan Negeri Sembilan. Stres Kerja Di Kalangan Guru Aliran Teknik Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor, Melaka Dan Negeri Sembilan . pp. 1-14. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Wong, Siew Hee (2010) Student perception of the effectiveness teaching process of civil engineering’s teacher at technic school. Student Perception Of The Effectiveness Teaching Process Of Civil Engineering’s Teacher At Technic School . pp. 1-12. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Amat, Farhana and Bon, Abdul Talib and Zakariya, Zurihanmi (2010) The effect of various modes of occupational stress, job satisfaction, intention to leave and Absentism Companies Commission of Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences . pp. 1676-1684. ISSN 1991-8178

Yahaya, Noraffandy and Abd.Hamid, Zuraidah (2010) Mereka Bentuk Dan Membangunkan Laman Web Berkenaan Bahan Bantu Mengajar Berorientasikan Pbk Untuk Subjek Matematik Sekolah Menengah. Mereka Bentuk Dan Membangunkan Laman Web Berkenaan Bahan Bantu Mengajar Berorientasikan Pbk Untuk Subjek Matematik Sekolah Menengah . pp. 1-7. (Unpublished)

Yahaya, Noraffandy and Arsad, Azilah (2010) Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Bagi Perisian Macromedia Authorware 7 (Asas Penyediaan Kemudahan Interaktiviti Di Dalam Persembahan). Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Bagi Perisian Macromedia Authorware 7 (Asas Penyediaan Kemudahan Interaktiviti Di Dalam Persembahan) . pp. 1-10. (Unpublished)

Yahaya, Noraffandy and Hishamuddin, Fatimah (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Subjek Kimia, Tingkatan 4, Electrochemical Series Berdasarkan Teori Konstruktivisme. Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Subjek Kimia, Tingkatan 4, Electrochemical Series Berdasarkan Teori Konstruktivisme . pp. 1-8. (Unpublished)

Yahaya, Noraffandy and Mat Idris, Rohana (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Tajuk Garis Lurus Matematik Tingkatan Empat. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Tajuk Garis Lurus Matematik Tingkatan Empat . pp. 1-8. (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2010) Masalah Sosial Di Kalangan Pelajar-Pelajar Di Kawasan Johor Bahru: Punca Dan Penglibatan Pelajar. Masalah Sosial Di Kalangan Pelajar-Pelajar Di Kawasan Johor Bahru: Punca Dan Penglibatan Pelajar . pp. 1-11. (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2010) Sejauh Manakah Faktor Keluarga Dapat Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris. pp. 1-9. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abd. Ghaffar, Mohd. Najib and Baharom, Badrulzaman (2010) Family atmosphere and its effects on the adolescents deviant behaviour. Family Atmosphere And Its Effects On The Adolescents Deviant Behaviour . pp. 1-15. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Abd. Majid, Nurfaizah (2010) Teori Dan Model Berkenaan Dengan Budaya Formal Sekolah. Teori Dan Model Berkenaan Dengan Budaya Formal Sekolah . pp. 1-2. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Baharom, Badrulzaman (2010) Persekitaran Keluarga Dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Devian Remaja ?Di Daerah Pontian, Johor. In: APECA. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Boon, Yusof and Ramli, Jamaludin and Hashim, Shahrin and Idris, Faizah (2010) Persepsi pelakuan agresif dan faktor yang mempengaruhi di lima buah sekolah di kawasan bandar Johor Bahru. Jurnal Teknologi, 53 . pp. 75-94. ISSN 0127-9696

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Omar, Mohamad Hasan and Raja Abd Rahman, Raja Roslan (2010) Permasalahan yang mempengaruhi pembelajaran dan pencapaian akademik pelajar bumiputera (tingkatan 4) di sekolah menengah teknik di Johor Bahru. Permasalahan Yang Mempengaruhi Pembelajaran Dan Pencapaian Akademik Pelajar Bumiputera (Tingkatan 4) Di Sekolah Menengah Teknik Di Johor Bahru . pp. 1-13. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ma’alip, Halimah (2010) Estim kendiri remaja. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0706–8

Yahaya, Azizi and Michael Obih, Donald (2010) Hubungan Antara Motivasi, Gaya Pembelajaran Dan Iklim Bilik Darjah Terhadap encapaian Akademik Pelajar Tingkatan Empat. In: National Seminar Sabah. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Hashim, Shahrin and Yahaya, Noordin (2010) Sejaumanakah Model Stufflebeam (Kipp) Boleh Membantu Dalam Penilaian Program Pembelajaran? Sejaumanakah Model Stufflebeam (Kipp) Boleh Membantu Dalam Penilaian Program Pembelajaran? . pp. 1-15. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaluddin and Hashim, Shahrir and Ibrahim, Mohd. Ali and Abd. Kadir, Hamdan and Boon, Yusof and Raja Abd. Rahman, Raja Roslan (2010) The effects of various modes of absenteeism problem in school on the academic performance of students in secondary schools. European of Social Sciences , 12 (4). pp. 624-639. ISSN 1450-2267

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and C. Karuppaya, K. Shoba (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah di Johor. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemerosotan Disiplin Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Johor . pp. 1-18. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Ismail, Mazeni (2010) Stress dalam kalangan guru sekolah menengah di empat buah negeri di Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 25 . pp. 103-136. ISSN 2180-3463

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Yahaya, Noordin and Goh, Siew Yen (2010) Correlation between self-esteem, coping difficulties, self-efficacy, and illness symptoms towards supported education for students with psychiatric disabilities. In: International Conference on Learning Diversity. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Bahari, Mohd Sofie (2010) Pengaruh Affect Related Characteristic, Kesan Tanggapan Bahaya Dan Gaya Asuhan Ibu Bapa Terhadap Salah Laku Remaja Di Zon Skudai, Negeri Johor. unspesified . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Bahari, Mohd. Sofi (2010) Pengaruh ARC, kesan tanggapan bahaya dan gaya asuhan ibu bapa terhadap salah laku remaja di zon Skudai, negeri Johor. In: Seminar Psikologi.

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Hj. Bachok, Junaidah (2010) Perkaitan Antara Hubungan Kekeluargaan, Pengaruh Rakan Sebaya dan Kecerdasan Emosi Dengan Tingkah Laku Delinkuen Pelajar Sekolah Bestari Di Daerah Pontian. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Lim, Ting Theng (2010) Gaya Kepimpinan Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Faktor-Faktor Kepimpinan Di Sekolah Penerima Anugerah Sekolah Cemerlang Di Negeri Melaka. Journal of Science & Mathematics Education . (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Yahaya, Noordin and Sapuan, Sabihah (2010) Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Mersing Berasaskan Senarai Semak Mooney. unspesified . (Unpublished)

Yahaya, Noordin and Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Hashim, Shahrin and Zakariya, Zurihanmi (2010) The effects of extrinsic motivational factors in learning among students in secondary school in Negeri Sembilan. Intemational Journal of Psychological Studies, 2 (1). pp. 128-136. ISSN 1918-7211 (Print) ; 1918-722X (Electronic)

Yahaya, Noordin and Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Hashim, Shahrin and Zakariya, Zurihanmi (2010) The effects of various modes of school formality culture and student learning style with secondary school students academic’s achievements. Intemational Journal of Psychological Studies, 2 (1). pp. 96-106. ISSN 1918-7211 (Print); 1918-722X (Electronic)

Yahaya , Azizi (2010) Bab 3 : Kecerdasan. In: Psikologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-5.

Yahaya , Azizi and Chu, Siew Pang (2010) Kemahiran Guru Dan Amalan Pelajar Mempraktikkan Kemahiran Menggunakan Alatan Tangan Yang Dipelajari Di Sekolah Dalam Kehidupan Harian. Kemahiran Guru Dan Amalan Pelajar Mempraktikkan Kemahiran Menggunakan Alatan Tangan Yang Dipelajari Di Sekolah Dalam Kehidupan Harian . pp. 1-2. (Unpublished)

Yahaya , Azizi and Chu , Siew Pang (2010) Kaedah Pengajaran Guru dalam Penggunaan Alatan Tangan. Kaedah Pengajaran Guru dalam Penggunaan Alatan Tangan . pp. 1-3. (Unpublished)

Yahaya , Azizi and Idris, Faizah (2010) Teori Psikologi. Teori Psikologi . pp. 1-5. (Unpublished)

Yahaya , Noraffandy and Lee , Kwan How (2010) Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar 4SPP dan 4SPF dalam subjek fizik di Universiti Teknologi Malaysia. - . pp. 1-7. (Unpublished)

Yahaya , Noraffandy and Supardi, Nor Shafiza (2010) Pembangunan Laman Web Interaktif Bagi Subjek Kimia Tingkatan 4 Topik: Preparation Of Insoluble Salts. Pembangunan Laman Web Interaktif Bagi Subjek Kimia Tingkatan 4 Topik: Preparation Of Insoluble Salts . pp. 1-6. (Unpublished)

Yahaya , Noraffandy and Husni, Mohd Azlan (2010) Pembangunan Prototaip Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Tajuk Ungkapan Dan Persamaan Kuadratik Matematik Tingkatan Empat. Pembangunan Prototaip Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Tajuk Ungkapan Dan Persamaan Kuadratik Matematik Tingkatan Empat. . pp. 1-7. (Unpublished)

Yahaya , Noraffandy and Johari, Normawani (2010) Pembangunan Laman Web Rekreasi Matematik Berasaskan Sumber Terbuka JOOMLA. Pembangunan Laman Web Rekreasi Matematik Berasaskan Sumber Terbuka JOOMLA . pp. 1-8. (Unpublished)

Yahya, Noraffandy and Azaharuddin, Noor Azzuhana (2010) Pembangunan Laman Web Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4:Haba Pendam Tentu Pengewapan Dengan Menggunakan Teori Konstruktivisme. Pembangunan Laman Web Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4: Haba Pendam Tentu Pengewapan Dengan Menggunakan Teori Konstruktivisme . pp. 1-7. (Unpublished)

Yahya, Nuraziyah (2010) Keberkesanan pembelajaran koperatif terhadap pencapaian Matematik bagi pelajar tahun 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yanti, Yanti (2010) Multimedia courseware for learning types of reading text based on storytelling. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yasin, M. Al Muz-Zammil and Mat Sarih, Norhawani (2010) Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sebuah Sekolah Di Skudai, Johor. Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sebuah Sekolah Di Skudai, Johor . pp. 1-10. (Unpublished)

Yasin, M. Al Muz-Zammil and Moong, Sow Kuan (2010) Peranan ibubapa dalam Persatuan Ibubapa Dan Guru-Guru (PIBG) Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Kulai, Johor. N/A . pp. 1-10. (Unpublished)

Yasin, M. Al-Muz-Zammil and Abd Rahman, Mohd Irwan (2010) Amalan Perundingan Berprinsip Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) UTM. Amalan Perundingan Berprinsip Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) UTM . pp. 1-9. (Unpublished)

Yasin, M. Al-Muz-Zammil and Md.Jali, Jamaludin (2010) Aplikasi Mel Elektronik (E-Mel) Dan Laman Web Di Kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di UTM Skudai. Aplikasi Mel Elektronik (E-Mel) Dan Laman Web Di Kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di UTM Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Yasin, M. Al-Muz-Zammil and Zainal Abidin, Shahrulrizan (2010) Tahap Iklim Dua Buah Sekolah Di Daerah Batu Pahat, Johor: Satu Tinjauan. Tahap Iklim Dua Buah Sekolah Di Daerah Batu Pahat, Johor: Satu Tinjauan . pp. 1-7. (Unpublished)

Yasin, M.Al-Muz-Zammil and Abdullah, Abd. Muezzam Shah (2010) Penggunaan ICT Dalam Kalangan Guru Pelatih Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, UTM. PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM . (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Baijan, Noor Aniszah (2010) Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Jenis Kebangsaan. Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Jenis Kebangsaan . pp. 1-7. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Mohammad Hussain, Mohd Azlan (2010) Pembangunan Perisian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Unit Teras Semiconductor Tingkatan 4. Pembangunan Perisian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Unit Teras Semiconductor Tingkatan 4 . pp. 1-8. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Abdul Halim, Siti Sara (2010) Tahap Pengetahuan Pedagogi Pelajar Tahun Akhir, Fakulti Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Tahap Pengetahuan Pedagogi Pelajar Tahun Akhir, Fakulti Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran . pp. 1-8. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Abu, Mohamad Nizam (2010) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bertajuk Kerja Paip Tingkatan Satu. Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bertajuk Kerja Paip Tingkatan Satu . pp. 1-7. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Ahmad Shafawi, Ismail Wasi (2010) Penggunaan Sistem Pengurusan Bahan Pembelajaran (LCMS) Dan Sistem Pengurusan Sekolah Berasaskan Web (WSMS) Dalam Pengurusan Pembelajaran Dan Pentadbiran Di Sekolah Bestari. Penggunaan Sistem Pengurusan Bahan Pembelajaran (LCMS) Dan Sistem Pengurusan Sekolah Berasaskan Web (WSMS) Dalam Pengurusan Pembelajaran Dan Pentadbiran Di Sekolah Bestari . pp. 1-14. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Isa, Nurulain (2010) Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Pelajar Tingkatan Empat. Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Pelajar Tingkatan Empat . pp. 1-9. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Jamil, Noorhadi (2010) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Bertajuk Asas Elektromekanikal. Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Bertajuk Asas Elektromekanikal . pp. 1-9. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Mohd Amin, Mohd Azizi (2010) Pembangunan Perisian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Unit Teras Komponen Elektronik Tingkatan Dua. Pembangunan Perisian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Unit Teras Komponen Elektronik Tingkatan Dua . pp. 1-8. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Muhamad, Zulkarnain (2010) Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pelajar Sekolah Menengah. Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pelajar Sekolah Menengah . pp. 1-10. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Paimin, Siti Zamnah (2010) Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah . pp. 1-10. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Yahya, Arbayah (2010) Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Kebangsaan. Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Kebangsaan . pp. 1-10. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar and Zakaria, Norzilawati (2010) Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik. Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik . pp. 1-10. (Unpublished)

Yeo , Kee Jiar and Abdul Jamil, Amir Fakhri (2010) Pembangunan Perisian Teknologi Kejuruteraan Unit Teras Perhubungan Elektronik Tingkatan Empat. Pembangunan Perisian Teknologi Kejuruteraan Unit Teras Perhubungan Elektronik Tingkatan Empat . pp. 1-7. (Unpublished)

Yeo , Kee Jiar and Hamid, Muhamad Izzuddin (2010) Pembangunan Perisian Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bersepadu Unit Teras Lukisan Perspektif Tingkatan Lima. Pembangunan Perisian Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bersepadu Unit Teras Lukisan Perspektif Tingkatan Lima . pp. 1-7. (Unpublished)

Yeo , Kee Jiar and Lim , Wai Wai (2010) Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Harian Biasa. Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Harian Biasa . pp. 1-9. (Unpublished)

Yunus, Rosnah (2010) Analisis kepemimpinan Guru Besar di daerah Rompin. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Z

Zaid, Norasykin and Awab, Elina (2010) Pembangunan Laman Web Pembelajaran Matapelajaran Matematik KBSM Bertajuk Pecahan Bagi Tingkatan Satu. Pembangunan Laman Web Pembelajaran Matapelajaran Matematik KBSM Bertajuk Pecahan Bagi Tingkatan Satu . pp. 1-8. (Unpublished)

Zaid, Safawati Basirah (2010) ESL interactional features in negotiation task. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zainal, Zaidah and Baskeran, Prema (2010) A Comparative Study Of Reading Authentic And Non-Authentic Text. A Comparative Study Of Reading Authentic And Non-Authentic Text . pp. 1-7. (Unpublished)

Zainal Abidin, Zaid and Abu, Mohd Salleh (2010) Alleviating geometry levels of thinking among Indonesian students using van hiele-based interactive visual tools. edupress 2010 .

Zainuddin, Zainal Abidin and Ab Lattip, Nik Rozita (2010) Corak Kadar Denyutan Jantung Semasa Latihan Dan Pertandingan Untuk Atlit Wanita Dalam Acara Lawn Bowl. Corak Kadar Denyutan Jantung Semasa Latihan Dan Pertandingan Untuk Atlit Wanita Dalam Acara Lawn Bowl . pp. 1-5. (Unpublished)

Zainuddin, Zainal Abidin and Mohd, Mohd Redzuan (2010) Perbandingan Kapasiti Anaerobik Antara Pemain Futsal Dan Pemain Bola Sepak Universiti Teknologi Malaysia Dengan Menggunakan Ujian Wingate. Perbandingan Kapasiti Anaerobik Antara Pemain Futsal Dan Pemain Bola Sepak Universiti Teknologi Malaysia Dengan Menggunakan Ujian Wingate . pp. 1-6. (Unpublished)

Zainuddin, Zainal Abidin and Munusamy, Elango (2010) Pembinaan Instrumen Pengujian Daya Tahan Kardiovaskular (Ujian Blip) Menggunakan Teknologi Sensor Dan Paparan Digital. Pembinaan Instrumen Pengujian Daya Tahan Kardiovaskular (Ujian Blip) Menggunakan Teknologi Sensor Dan Paparan Digital . pp. 1-6. (Unpublished)

Zainuddin, Zainal Abidin and Ong, Ay Shin (2010) Pengaruh panjang tangan dan lilitan otot lengan terhadap kepantasan kayuhan atlet kayak. Adaptasi Latihan Dan Kecederaan . pp. 1-7. ISSN 978-983-52-0510-1 (Unpublished)

Zainuddin, Zainal Abidin and Rosli, Muhammad Salleh (2010) Pengaruh Kadar Dehidrasi Terkawal Ke Atas Prestasi Semasa Pemain Bola Sepak Universiti Teknologi Malaysia. Pengaruh Kadar Dehidrasi Terkawal Ke Atas Prestasi Semasa Pemain Bola Sepak Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-6. (Unpublished)

Zainuddin, Zainal Abidin and Suardi, Afrinaleni (2010) Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik. Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik . pp. 1-7. (Unpublished)

Zainuddin , Zainal Abidin and A Malek, Rahimei Mohd Iqbal (2010) Rekacipta Instrumen Alat Sensor Untuk Ujian Kecergasan Kardiovascular Berlandaskan Ujian Bleep Berbantukan Komputer. Rekacipta Instrumen Alat Sensor Untuk Ujian Kecergasan Kardiovascular Berlandaskan Ujian Bleep Berbantukan Komputer . pp. 1-6. (Unpublished)

Zainuddin , Zainal Abidin and Ab Razak, Mohd Farhan (2010) Pengaruh Perbezaan Kelajuan Latihan Konsentrik Otot Lengan Ke Atas Kecederaan Otot. Pengaruh Perbezaan Kelajuan Latihan Konsentrik Otot Lengan Ke Atas Kecederaan Otot . pp. 1-6. (Unpublished)

Zainuddin , Zainal Abidin and Abd Hamid, Shafezan Hamidi (2010) Persepsi Guru-Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Perlaksanaan Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) Di Sekitar Bandar Johor Bahru Dan Bandar Skudai. Persepsi Guru-Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Perlaksanaan Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) Di Sekitar Bandar Johor Bahru Dan Bandar Skudai . pp. 1-7. (Unpublished)

Zainuddin , Zainal Abidin and Zulkapri, Izwyn (2010) Aktiviti Gelombang Otak Semasa Rehat, Sudoku Dan Selepas Simulasi Perlawanan Taekwondo. Aktiviti Gelombang Otak Semasa Rehat, Sudoku Dan Selepas Simulasi Perlawanan Taekwondo . pp. 1-9. (Unpublished)

Zainul Abidin, Nurul Izzah (2010) Pembelajaran berasaskan web menggunakan geogebra bagi tajuk graf fungsi tingkatan 5. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zakaria, Mohamad Hassan and Mohd Hashim, Nursophia Hasdina (2010) Local Cultural Aspects In The KBSM English Language Materials. Local Cultural Aspects In The KBSM English Language Materials . pp. 1-10. (Unpublished)

Zakaria, Mohamad Hassan and Stephen Kalong, Rebecca Ida (2010) Code Switching In Informal Interaction Among A Group Of 4th Year TESL Students Of UTM. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-8. (Unpublished)

Zakaria, Mohd. Hassan and Ridis Rinyod, Bernadine Dorin (2010) Analyzing ethnic and cultural materials : insights into ELT materials. Analyzing Ethnic and Cultural Materials : Insights Into ELT Materials . (Unpublished)

Zakaria, Nur Liyana (2010) Implementation of an online collaborative learning through grid portal technology. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zanzali, Noor Azlan and Che Din @ Noordin, Farhana (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persediaan Bakal Guru Untuk Mengajar Matematik Dalam Bahasa Inggeris. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persediaan Bakal Guru Untuk Mengajar Matematik Dalam Bahasa Inggeris . pp. 1-11. (Unpublished)

Zohdi, Niloufar (2010) The impact of using movie clips on students' vocabulary learning in language classrooms. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

This list was generated on Wed Nov 25 03:49:56 2020 +08.