Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "Education" and Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | G | I | J | K | L | M | N | O | S | T | Y
Number of items: 50.

A

A. Rajak, Rosnah (1999) Faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tidak memilih mata pelajaran elektif ekonomi rumah tangga untuk tingkatan 4 di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abas, Zamzam (1999) Kepimpinan pengajaran di kalangan guru kanan mata pelajaran sekolah menengah Daearah Kota Tinggi : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd Ghafar, Mohd. Najib (1999) Kemahiran kognitif sains dan prestasi pelajar : satu kajian di Institusi Pendidikan Tinggi. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 5 (1). pp. 87-95. ISSN 1394-1801

Abd. Rasid, Arshad (1999) Kepuasan kerja di kalangan guru : kajian di sekolah menengah kawasan Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Ghafar, Mohamad Najib (1999) Penyelidikan pendidikan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0150–1

Abdul Hamid, Fauziah (1999) Guru berkualiti : satu tinjauan terhadap sahsiah dan pengajaran mengikut persepsi pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang(1), Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Hamid, Fauziah (1999) Guru berkualiti : satu tinjauan terhadap sahsiah dan pengajaran mengikut persepsi pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang(1), Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Latib, Azlan (1999) Pelaksanaan pengajaran teknologi kejuruteraan di sekolah menengah akademik zon selatan Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Adnan (1999) Gaya berfikir guru terhadap pendekatan penyelesaian masalah lukisan kejuruteraan berdasarkan teori Nedd Herrmann. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Azman (1999) The influence of working experiences in generating leadership skills in Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Azman (1999) The influence of working experiences in generating leadership skills in Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Juhari (1999) Gaya dan tahap keperluan interpersonal guru : satu tinjauan di sebuah sekolah menengah di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Jumali (1999) Perkaitan gaya komunikasi kepimpinan ketua guru disiplin dengan komitmen para pelajar menengah atas di sekolah-sekolah menengah dalam bandar Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Amin @ Mohd. Amin, Nor Fadila (1999) Persepsi guru terhadap cabaran pelaksanaan mata pelajaran elektif KBSM lukisan kejuruteraan di sekolah menengah atas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Andin, Christina (1999) Kualiti kursus katering di sekolah menengah vokasional dan sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Arshad, Mohd. Yusof and Tang, Cheow Soh (1999) Kefahaman mengenai konsep bahan pepejal, cecair dan gas. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 5 (1). pp. 45-55. ISSN 1394-1801

Awang, Yahya (1999) Persepsi guru-guru terhadap komunikasi pengetua dalam pembentukan iklim sekolah : satu kajian kes di Sekolah menengah kebangsaan Gemereh Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

B

Basar, Naimem (1999) Tingkah laku pengajaran guru Sekolah Menengah Kebangsaan dalam Daerah Muar menurut pengamatan murid. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

E

Ellington, Henry and Earl, Shirley (1999) Facilitating student learning : a practical guide for tertiary-level teachers. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0137–4

G

Gapor, Abd. Latif (1999) Penilaian pelaksanaan kurikulum teknologi pendidikan di Maktab Perguruan. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ghafar, Mohd. Najib and Hashim, Abu Bakar and Nordin, Aziz and Abdol, Mat Jizat and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (1999) Pencorakan prestasi pelajar di Institusi Pendidikan Tinggi : satu kajian kes. Jurnal Teknologi E (30E). pp. 1-20. ISSN 0127-9696

I

Ismail, Issham (Penterjemah) and Ahmad Shah, Wan Mahzom (Penterjemah) (1999) Melaksanakan penyelidikan kaunseling. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0139–0

J

Jaid, Januray (1999) Kepimpinan situasi di kalangan guru di lima buah sekolah di zon Bandar Muar, Johor : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

K

Kuppusamy, Ganesan (1999) Teaching poetry in Malaysian secondsry schools using the integrated approach. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kuppusamy, Ganesan S. (1999) Teaching poetry in Malaysian secondary schools using the integrated approach. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

L

Lee, Kean Wah (1999) Learner training in the use of language learning strategies in learning English as a second language in a Malaysian form four classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lee, Kean Wah (1999) Learner training in the use of language learning strategies in learning English as a second language in a Malaysian form four classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

M

Md. Ninggal, Mohd. Tajudin (1999) Issues and strategies in leading an effective crosscultural counseling : a processing model for beginning culturally diverse counseling group leaders. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 5 (1). pp. 96-105. ISSN 1394-1801

Mohd. Ali, Norhana (1999) Suasana keluarga serta tabiat dan sikap belajar pelajar berpencapaian tinggi dan berpencapaian rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Mohtari Mesron, (1999) Kaitan personaliti dan persekitaran terhadap pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Nor, Norazman (1999) Analisis kos pendidikan sekolah tadika swasta : satu tinjauan ke atas Taski Nurul Iman di Bandar Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Yasin, Halijah (1999) Kepuasan berkerja di kalangan pensyarah kolej Islam YPJ - satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Yasin, Halijah (1999) Kepuasan berkerja di kalangan pensyarah kolej Islam YPJ - satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Muhammad, Jasmin (1999) Organisasi pembelajaran : satu tinjauan di sebuah institusi pendidikan premier di Daerah Segamat, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

N

Nordin, Mohd. Safarin (1999) Penggunaan internet dalam pendidikan teknik di sekolah-sekolah menengah akademik dan sekolah-sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Nun, Hamzah (1999) Gaya pembelajaran pelajar di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

O

Omar, Jasni (1999) Keberkesanan pengurusan mesyuarat persatuan ibu bapa dan guru di sekolah-sekolah Daerah Kulai : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

S

Salamon, Poniran (1999) Persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan pengurusan atasan SMK Bandar Tenggara, 81000 Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Salleh, Mohd. Daud (1999) Hubungan antara kepuasan kerja dengan produktiviti serta keperluan perkhidmatan kaunseling di tempat kerja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Salleh, Mohd. Daud (1999) Hubungan antara kepuasan kerja dengan prouktiviti serta keperluan perkhidamatan kaunseling di tempat kerja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sapari, Mohd. Sha'rani (1999) Hubungan tahap kepuasan hidup dan tahap amalan agama dengan perlanggaran displin pelajar : satu tinjauan di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Seri, Samsuddin (1999) Minat membaca di kalangan guru Sekolah Menengah di daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Seri, Samsuddin (1999) Minat membaca di kalangan guru Sekolah Menengah di daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Soriat, Hamzah Rahman (1999) Amalan koperasi sekolah dalam mencapai matlamat penubuhannya di Sekolah Menengah Sultan Alauddin, Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sukari, Shahrom (1999) Persepsi guru-guru terhadap kepimpinan pengajaran pengetua sepatut dan sebenar di sebuah sekolah menengah Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

T

Teo, Liong Chaw (1999) Persepsi guru terhadap keberkesanan penggunaan karangan terkawal di kalangan pelajar tingkatan peralihan di Sekolah Menengah Kebangasan Munshi Suliman, Batu pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Teo, Liong Chaw (1999) Persepsi guru terhadap keberkesanan penggunaan karangan terkawal di kalangan pelajar tingkatan peralihan di Sekolah Menengah Kebangasan Munshi Suliman, Batu pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Thani, Mohd. Nor (1999) Keberkesanan pelaksanaan program pemulihan di pusat perlindungan wanita dan gadis. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Y

Yahaya, Noraffandy (1999) Pembangunan dan penilaian prototaip perisian alat pengajaran dan pembelajaran web. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yusof, Khuzaimi (1999) Persepsi pelajar terhadap amalan nilai-nilai murni dalam pendidikan moral KBSM di sekolah menengah : satu kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat, Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

This list was generated on Wed Nov 25 03:49:48 2020 +08.