Items where Division is "Management" and Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | H | I | K | L | M | N | P | S | T | Y
Number of items: 25.

A

Abu Bakar, Thuaibah @ Suaibah (1999) Hubungan di antara ganjaran dengan kecenderungan berhenti kerja di kalangan operator pengeluaran Wearnes Electronic (M) Sendirian Berhad, Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Ahmad, Hanifah (1999) Kesedaran etika dalam organisasi : kajian kes di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Ali @ Saip, Azman (1999) Tahap motivasi guru-guru di enam buah sekolah menengah berpretasi rendah di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

B

Basri, Helmy (1999) Kajian mengenai penglibatan anggota pekerja syarikat antara Steel Mills Sdn Bhd dalam pelaksanaan inisiatif kualiti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

C

Chin, Tong Seng (1999) Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan iklan menerusi penggunaan internet. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

E

Erudayam, Jerom Anthony (1999) Hubungan antara gaya komunikasi penyelia dengan komitmen pekerja dalam organisasi insurans. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

H

Hasan, Zulkhairi (1999) Penilaian kefahaman asas pengurusan di kalangan jurutera di projek pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Hwong, Wun Hui (1999) Kajian keperluan latihan untuk pegawai-pegawai di Hong Leong Bank Bhd cawangan Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

I

Indran, Pushpa Rani (1999) Aspek komitmen dalam perlaksanaan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) : satu kajian kes di jabatan pengurusan kualiti projek lebuh raya utara-selatan (PLUS) berhad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

K

Khor, Wei Lee (1999) Amalan penilaian pelaburan teknologi maklumat di bank-bank perdagangan Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

L

Lee, Ban Hu (1999) Cooperative strategy for medium business : a case study at Plimsoll Fleetwinch Pte. Ltd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

M

Magason, Suganthi (1999) Pengaruh program latihan ke atas kepuasan kerja : satu kajian kes berkenaan persepsi pekerja di jabatan perkhidmatan pelanggan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Md. Sap, Musfirah (1999) Hubungan di antara keberkesanan perlaksanaan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan keselesaan bekerja di dalam industri perkilangan : satu kajian kes di organisasi semi-konduktor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Mohd. Noh, Subri (1999) Pengetahuan, kemahiran, suasana kerja serta sifat-sifat kepengurusan yang boleh memperbaiki keberkesanan pengurus : satu kajian persepsi di kalangan pengurus-pengurus Bank Pertanian Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Mohd. Salleh @ Ahmad, Abu Bakar (1999) Hubungan faktor-faktor individu dengan komitmen terhadap organisasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Muthusamy, Nallusamy (1999) Faktor-faktor kurangnya pematuhan majikan terhadap pembayaran caruman : kajian di Perkeso Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

N

Nandan, Nakkeeran (1999) Penilaian pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) di kalangan pembekal-pembekal : kajian di Aiwa Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

P

Ponnalagu, Ananthi (1999) Kesan perubahan teknologi ke atas pendedahan maklumat dalam laporan tahunan : satu kajian kes ke atas syarikat antarabangsa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Priasamy, Pandiyan (1999) Pemindahan teknologi : pemerolehan dan penyebaran teknologi oleh Philips Optical Storage Division (POS), Philips Singapore Private Limited dari pejabat induk, Philips Holland dan Belgium. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

S

Shamsuddin, Alina (1999) Penilaian keupayaan teknologi di industri kecil dan sederhana (IKS) : kajian kes di industri acuan dan dai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Sia, Chen Kah (1999) Pembentukan imej syarikat dari perspektif pekerja : satu kajian terhadap Syarikat VS Industry Berhad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

T

Tan, Kock Un (1999) Industrial purchase decision on stretch film : a case study on manufacturing firms in Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Tay, Chin Chau (1999) The imported China processed foods wholesale business opportunity in southern-central of Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Tong, Chee Kong (1999) A viability study to manufacture digital power factor regulator locally : a case of lotus power Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

Y

Yap, Lai Chiew (1999) Kesan penstrukturan semula organisasi ke atas komitmen pekerja : kajian kes di cawangan-cawangan RHB Bank di kawasan Ampang Jaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Management.

This list was generated on Sat Aug 13 03:46:38 2022 +08.