Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Tahap penguasaan kemahiran manipulatif di kalangan guru pelatih kimia universiti teknologi malaysia

Mohammad, Fathiah (2007) Tahap penguasaan kemahiran manipulatif di kalangan guru pelatih kimia universiti teknologi malaysia. Other thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
PDF
254kB

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan guru pelatih terhadap kemahiran manipulatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan dari empat aspek iaitu pengendalian peralatan sains dengan betul dan selamat, pengendalian bahan kimia dengan betul dan selamat, teknik penggunaan peralatan dengan betul dan teknik amali. Seramai 92 orang guru pelatih kimia UTM yang dipilih secara persampelan rawak mudah dilibatkan dalam kajian ini. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang diubahsuai daripada soal selidik penyelidik lepas iaitu Aina Fariza (2006). Darjah kebolehpercayaan bagi instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah 0.82. Hasil kajian mendapati tahap penguasaan guru pelatih terhadap kemahiran manipulatif adalah tinggi dengan nilai min 3.86. Hasil kajian juga menunjukkan tahap penguasaan guru pelatih terhadap aspek pengendalian peralatan sains dan bahan kimia dengan betul dan selamat adalah tinggi dengan nilai min 3.76 dan 4.44. Begitu juga dengan tahap penguasaan bagi aspek teknik penggunaan peralatan yang berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min 3.96. Walaubagaimanapun, penguasaan guru pelatih terhadap aspek teknik amali adalah sederhana dengan nilai min 3.28. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan guru pelatih terhadap kemahiran manipulatif mengikut jantina, keputusan mata pelajaran kimia SPM dan keputusan mata pelajaran kimia STPM/Matrik. Beberapa implikasi hasil kajian dibincang dan dibuat rumusan. Penyelidik juga mencadangkan kajian mengenai pencapaian kemahiran manipulatif guru pelatih yang melibatkan disiplin lain seperti fizik dan biologi juga dijalankan.

Item Type:Thesis (Other)
Additional Information:Thesis (Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007; Supervisor : Assoc. Prof Dr. Azizi Bin Yahaya
Uncontrolled Keywords:kemahiran manipulatif
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:6037
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:30 Jul 2008 22:26
Last Modified:22 Jul 2020 07:01

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page