Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Pengenalan hak milik strata

Abd. Rasid, Kamaruzaman and Daud, Adib Azhari (2003) Pengenalan hak milik strata. Documentation. Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi, Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi.

[img] PDF
1MB

Abstract

Buku ini mengandungi beberapa bab iaitu pengenalan hakmilik subsidiari .(KTN 1965), akta hakmilik strata 1985 (akta 318), hakmilik strata di sarawak dan sabah, kuasa kepada pihak berkuasa negeri untuk membuat kaedah- kaedah, pecah bahagian bangunan, konsep am pecah bahagian bangunan, konsep spesifik berhubung dengan hakmilik strata, permohonan pecah bahagi bangunan, syarat layak bangunan yang boleh dipecah bahagi permohonan pecah bahagi bangunan, bangunan yang siap selepas 23 hb februari 1990.- seksyen 8(2)(a), bangunan yang siap sebelum 23 hb februari 1990-seksyen 8(2)(b), tempoh lanjutan permohonan, kegagalan memohon pecah bahagian bangunan, proses permohonan pecah bahagian bangunan, pihak-pihak yang berperanan, pihak berkuasa yang meluluskan pecah bahagian bangunan, permohonan pecah bahagian bangunan dan kehendak-kehendak, yang perlu dipatuhi.- seksyen 10 AHS, syarat-syarat kelulusan- seksyen 9 AHS, tindakan pejabat-pejabat di dalam proses, permohonan pecah bahagi bangunan, pengendorsan permohonan pecah bahagi bangunan, pandangan pengarah ukur, perakuan pentadbir tanah, penarikan balik permohonan, kuasa pengarah tanah dan galian, tindakan pengarah ukur, kegagalan membayar amaun yang dituntut, proses permohonan pecah bahagi bangunan melalui pusat pemprosesan setempat, pendaftaran hakmilik strata, pendaftaran permohonan, penyediaan dan penyenggaraan daftar strata.-seksyen 15 AHS, dokumen-dokumen hakmilik strata, kesan pembukaan buku daftar strata, bab 7 blok sementara: pengeluaran hakmilik strata setelah siapnya bangunan, permohonan mendapatkan hakmilik strata setelah bangunan siap, seksyen 20 (l)/(la) AHS, permohonan hakmilik strata, kuasa pengarah tanah dan galian berhubung permohonan, seksyen 21 ahs, tindakan oleh pengarah ukur selepas kelulusan.-seksyen 22 AHS, pengubahsuaian daftar srata, pengeluaran dokumen hakmilik baru, dan pembatalan dokumen hakmilik sementara- seksyen 23 AHS, bab 8 bangunan-bangunan yang dipecah bahagi, pecahan dan penyatuan petak-petak, tafsiran pecahan dan penyatuan petak-petak, kuasa untuk memecahkan petak atau menyatukan petak-petak, kesan pecahan atau penyatuan, syarat untuk meluluskan pecahan dan penyatuan, permohonan untuk kelulusan, proses permohonan dan tindakan, bab 9 hak dan obligasi yang terikat pada petakpetak indivtdu dan blok-blok sementara, latar belakang, hak pemilik di dalam petaknya dan harta bersama.- seksyen 34 65 AHS, hak sokongan, perkhidmat'an dan perlindungan, hak unit syer , sekatan ke atas hak mengundi, kuasa mahkamah jika tiada siapa yang boleh mengundi, berhubung dengan sesuatu petak, tanggungan dan tugas-tugas pemilik petak dinyatakan berikut, larangan-larangan terhadap pemilik petak-jadual ketiga, kegagalan membayar caruman, bab 10 pengurusan bangunan yang dipecah bahagi konsep perbadanan pengurusan, tugas pemilik asal mengadakan mesyuarat agung tahunan yang 77 pertama.- seksyen 41 AHS, sekatan ke atas perbadanan dalam tempoh permulaan.- seksyen 79 mesyuarat perbadanan pengurusan.

Item Type:Monograph (Documentation)
Subjects:T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions:Geoinformation Science And Engineering
ID Code:4466
Deposited By: Tajul Ariffin Musa
Deposited On:05 Nov 2007 02:43
Last Modified:23 Aug 2017 07:55

Repository Staff Only: item control page