Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Komponen asas untuk latihan Guru Pendidikan Islam [basic components for Islamic Education Teacher training]

Tamuri, Ab Halim and Ismail, Muhamad Faiz and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Komponen asas untuk latihan Guru Pendidikan Islam [basic components for Islamic Education Teacher training]. Global Journal al-Thaqafah, 2 (2). pp. 53-63. ISSN 2232-0474

[img] PDF (Fulltext)
301kB

Official URL: http://site.gjat.my/main/3074/index.asp?pageid=122...

Abstract

Guru memainkan peranan penting dalam pengajaran pendidikan Islam. Mereka bukan sahaja berperanan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar malah bertanggungjawab untuk meningkatkan penguasaan dan penghayatan ilmu pelajar. Guru harus mendorong sikap dan tingkah laku pelajar ke arah kebaikan melalui pendekatan yang berhikmah. Penyediaan guru yang berkualiti amat penting bagi menjayakan matlamat pendidikan Islam. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk membincangkan komponen asas untuk latihan guru pendidikan Islam agar mereka dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran yang mencukupi untuk mendidik pelajar menjadi muslim yang bertaqwa. Personaliti guru, ilmu pengetahuan, pengetahuan pedagogi kandungan, kepelbagaian kemahiran dan motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan komponen asas yang perlu diberi tumpuan dalam latihan guru pendidikan Islam. (Teachers play an important role in teaching of Islamic education. They not only serve to convey knowledge to students but also responsible for enhancing the practice of students. Teachers should encourage students’ attitudes and behavior towards goodness by a wise approach. The preparation of quality teachers is crucial to the success of the Islamic educational goals. Therefore, this article aims to discuss the basic components of Islamic education for teacher training so that they are provided with sufficient knowledge and skills to educate students to become a good moslem. Teacher’s personality, knowledge, pedagogical content knowledge, skills and motivation in teaching and learning are the basic components that need to be emphasized in the training of Islamic Education teachers).

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions:Education
ID Code:41053
Deposited By: Dr. Kamarul Azmi Jasmi
Deposited On:26 Aug 2014 03:47
Last Modified:21 Jun 2016 07:12

Repository Staff Only: item control page