Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Permasalahan dalam penentuan awal puasa dan hari raya: pandangan dari sudut hukum syarak, falak syarii dan astronomi moden.

Tahir, Abdul hamid (1991) Permasalahan dalam penentuan awal puasa dan hari raya: pandangan dari sudut hukum syarak, falak syarii dan astronomi moden. Unit Penerbitan Akadamik, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia. ISBN 983-9585-42-8

[img] Image (BMP)
1MB

Abstract

Permasalahan dalam penentuan awal puasa dan hari raya bukanlah perkara baru yang hendak dikctcngahkan dalam ccramah pada pagi ini, bukan pula pcrkaranya sudah lapuk, malah ia adalah perkara yang lidak berhenli-henti menjadi satu dilema di kalangan umal Islam di scluruh pelusuk dunia, khususnya di tanah air kita ini sendiri, leruiama sekali menjelangnya bulan Ramadan dan Syawal. Permulaan dan pcngakhiran puasa telah menjadi tanda tanya koniroversial. Sebabnya, adalah bcrpunca dari salu billion umat Islam di scluruh dunia ini mula berpuasa dan bcrhari raya pada hari yang berasingan. Dasar Islam, penentuan khususnya bagi awa) puasa dan hari raya puasa adalah bersumbcrkan ayat-ayat al- Quran dan Hadis. Pendapal-pcndapal ulama dan juga ahli-ahli Astronomi moden didapati tidak sealiran dalam beberapa masalah. Ini disebabkan adanya perbezaan fahaman dan kclainan membuat tafsiran dalam ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang pada umumnya lidak jelas maksudnya khusus bagi ahli-ahli Astronomi dan ini mcmerlukan kupasan dan kajian yang lebih lanjut. Jadi akibatnya, permulaan puasa atau hari raya disambut sekurang-kurangnya pada dua hari yang berasingan. Melihat anak bulan unluk menentukan permulaan puasa dan hari raya puasa sudah menjadi amalan yang penting di kalangan umat Islam tradisi di serata dunia dan sambutan kedua-dua peristiwa ini adalah bcrdasarkan kepada kelihatannya anak bulan Ramadan dan Syawal.

Item Type:Book
Uncontrolled Keywords:Astronomi, Falak Syarii
Subjects:Q Science > QB Astronomy
Divisions:Geoinformation Science And Engineering
ID Code:3515
Deposited By: Tajul Ariffin Musa
Deposited On:04 Jun 2007 03:07
Last Modified:06 Aug 2017 03:20

Repository Staff Only: item control page