Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Simulasi Baris Pemasangan Pembantu Peribadi Digital

Alwee, Razana and Muhamad, Noorazlin and Mohd. Zain, Azlan (2006) Simulasi Baris Pemasangan Pembantu Peribadi Digital. In: Computer-Science and Mathematics Symposium 2006, 8-9 November 2006, Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUKTEM).

[img] PDF
2MB

Abstract

Barisan pemasangan yang cekap dan efektif adalah sangat penting bagi mamastikan pelan perancangan pengeluaran produk dapat mencapai sasaran. Simulasi adalah merupakan satu alat yang boleh digunakan bagi mengkaji operasi sesuatu sistem dengan menuru perlakuansebenar sistem tersebut. Dalam kajian ini, kaedah simulasi telah digunakan bagi mengkajioperasi baris pemasangan papan utama yang merupakan unit binaan asas pembantu peribadi digital(PDA). Kajian dilakukan bagi membantu pihak kilangmengenalpastiperubahan yang perlu dilakukan terhadap baris pemasangan bagi meningkatkan lagi pengeluaran prodak.Eksperimen dengan menggunakan model simulasi dilakukan terhadap perubahan yang telah dicadangkanbagi melihat prestasi sestem sebelum ianya boleh dilaksanakan terhadap model cadangan didapati jumlah pengeluaran prodak dapat ditingkatkan hampir 89 peratus berbanding sistem sebenar. Model simulasi yang dibangunkan adalah model diskrit, stokstik dan dinamik. Pembangunan model adalah berdasarkan pendekatan hubungan proses dengan menggunakan perisian ProModel4.22(network version)

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:Q Science > QA Mathematics
Divisions:Computer Science and Information System (Formerly known)
ID Code:3079
Deposited By: Norazlizafarah Anuar
Deposited On:29 Aug 2017 14:35
Last Modified:29 Aug 2017 14:35

Repository Staff Only: item control page