Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Pengaturcaraan basic berstruktur edisi kedua

Abu Samah, Norhashim and Abdul Rahman, Azizah and Tasim, Yunus (1991) Pengaturcaraan basic berstruktur edisi kedua. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–9585–65–7

[img] PDF (Table Of Content)
10kB

Official URL: http://www.penerbit.utm.my/cgi-bin/katalog/buku.cg...

Abstract

Buku ini mengandungi beberapa bab iaitu kandungan, prakata, penghargaan, bab 1 pengenalan kepada sistem pengoperasian cakera (DOS), komputer, komponen komputer, perisian komputer, sistem pengoperasian cakera (DOS), bab 2 masalah dan penyelesaiannya dalam komputer, masalah, proses pengaturcaraan, fasa masalah, fasa logik, bab 3 asas bahasa aturcara BASIC, sejarah dan perkembangan bahasa BASIC, abjad BASIC, data, pemalar dan pembolehubah, operasi aritmetik dan ungkapan BASIC, bab 4 penyata-penyata asas BASIC, penyata LET, penyata PRINT, fungsi TAB, penyata END, bab 5 penyata kawalan pilihan dan lompatan, penyata GOTO, ungkapan hubungan, ungkapan logik, penyata IF, bab 6 gelung, penyata FOR-NEXT, penyata WHILE-WEND, gelung tersarang, bab 7 konsep pengaturcaraan berstruktur, pendekatan atas-bawah, pendekatan modular, subrutin, bab 8 fungsi, fungsi sistem, fungsi numerik, fungsi SIN, COS, TAN bab 9 pemprosesan FAIL, fail data, penyata OPEN, penyata CLOSE, bab 10 tatasusunan, tatasusunan bermatra satu, penyata DIM, isihan gelembung, tatasusunan bermatra dua, bab 11 versi-versi BASIC, penyunting turbo BASIC, ringkasan arahan pergerakan KURSOR, menukarkan aturcara basic ke turbo BASIC, segmen aturcara basic yang menghasilkan keluaran yang berlainan dalam turbo BASIC, contoh ujian, bibliografi, lampiran, jawapan kepada soalan pilihan, indeks.

Item Type:Book
Subjects:Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science
Divisions:Computer Science and Information System (Formerly known)
ID Code:30452
Deposited By: Liza Porijo
Deposited On:18 Apr 2013 08:47
Last Modified:11 Sep 2017 11:39

Repository Staff Only: item control page