Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Fotran 77 untuk jurutera

Borse, G. J. and Ahmad, Faizah (Penterjemah) and Idris, Noriah (Penterjemah) (1999) Fotran 77 untuk jurutera. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0136–6

[img] PDF (Table Of Content)
41kB

Official URL: http://www.penerbit.utm.my/cgi-bin/katalog/buku.cg...

Abstract

Buku ini mengandungi beberapa bab iaitu kandungan, bab 1 operasi sebuah komputer, pengenalan, prinsip pengoperasian komputer digit, berhubung dengan komputer, cara-cara untuk menggunakan komputer, bab 2 asas-asas fortran, pengenalan, pemalar-pemalar dalam fortran, pemboleh-pemboleh ubah fortran, ungkapan aritmetik, bab 3 struktur-struktur kawalan aliran dan mereka bentuk atur cara, pengenalan, penggunaan cartaalir dan pseudokod dalam mereka bentuk atur cara, struktur-struktur kata putus dalam fortran, struktur-struktur gelung dalam fortran, tugasan pengaturcaraan i, bab 4 teknik-teknik asas pengaturcaraan, pengenalan, fungsi sebaris, mencari nilai minimum dan maksimum bagi set nombor-nombor, melaksanakan penghasiltambahan, tugasan pengaturcaraan ii, bab 5 penggunaan fail data, pengenalan, bentuk “terperinci” bagi pernyataan-pernyataan i/o fortran, penyataan open – menamakan fail data, perintah-perintah tambahan fortran bagi pengolahan fail, bab 6 asas-asas input-output berformat, pengenalan, pernyataan i/o berformat, pernyataan format, input dan output asas bagi teks, tugas pengaturcaraan iii, bab 7 pemboleh ubah bermatra dan gelung do, pengenalan, pernyataan dimension, storan dalaman bagi tatasusunan, gelung do.

Item Type:Book
Subjects:Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science
Divisions:Computer Science and Information System (Formerly known)
ID Code:30446
Deposited By: Liza Porijo
Deposited On:18 Apr 2013 09:38
Last Modified:10 Sep 2017 17:10

Repository Staff Only: item control page