Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Pembinaan dan analisis ujian bilik darjah

Ghafar, Mohd. Najib (1997) Pembinaan dan analisis ujian bilik darjah. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0073–4

[img] PDF (Table Of Content)
10kB

Official URL: http://www.penerbit.utm.my/cgi-bin/katalog/buku.cg...

Abstract

Buku ini mengandungi beberapa bab iaitu kandungan, prakata, bab 1: pengenalan, takrif istilah, prinsip-prinsip am penilaian, penilaian dan pengajaran, skala ukur, bab 2: taksonomi objektif pendidikan, objektif pengajaran, dimensi objektif, tahap kemahiran, taksonomi objektif pembelajaran bloom, bab 3: ciri utama ujian, kesahan, kebolehpercayaan, bab 4: perancangan ujian bilik darjah, tujuan ujian, pembinaan jadual penentuan ujian (jadual spesifikasi), bab 5: memilih jenis soalan, soalan objektif, soalan penafsiran (penaksiran), soalan subjektif, bab 6: pengukuran afektif dan psikomotor, soal selidik, tahap afektif, gagasan tingkah laku, pernyataan soalan, bab 7: tadbiran ujian, himpunan, arahan ujian, cetakan, tadbiran ujian, bab 8: analisis butiran, penekaan, prosedur analisis butiran (item), kesimpulan, bab 9: analisis markah dan asas statistik, perwakilan data, pengukuran kecenderungan memusat, pengukuran varian, pengukuran koefisien korelasi, bab 10: penafsiran markah dan laporan, kegunaan min, median dan mod, tafsiran taburan, tafsiran sisihan lazim, gred norma, bab 11: isu-isu pengukuran dan penilaian, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, korelasi kemasukan dan keluaran, kesimpulan, lampiran 1, indek.

Item Type:Book
Subjects:L Education
Divisions:Education
ID Code:30356
Deposited By: Liza Porijo
Deposited On:18 Apr 2013 06:18
Last Modified:10 Sep 2017 06:47

Repository Staff Only: item control page