Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kimia tak organik lanjutan edisi kelima

Zakaria, Khatijah (Translator) and Mohd. Saiyudi, Noor Khaida Wati (Translator) and Ali, Rusmidah (Translator) and Shariffudin , Rio Sumarni (Translator) (2002) Kimia tak organik lanjutan edisi kelima. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983-52-0258-3

[img] PDF (Table Of Content)
10kB

Official URL: http://www.penerbit.utm.my/cgi-bin/katalog/buku.cg...

Abstract

Buku ini mengandungi beberapa bab iaitu bahagian pertama : prinsip kajian, bab 1 konsep dalam stereokimia dan pengikatan, bab 2 pengenalan kepada ligan dan kompleks, bahagian kedua : kimia unsur kumpulan utama, bab 3 hidrogen, bab 4 unsur kumpulan ia(1): Li, Na, K, Cs, Fr, bab 5 unsur kumpulan IIA(2): Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, bab 6 Boron: kumpulan IIIA(13), bab 7 unsur kumpulan IIIA(13): Al, Ga, In, tl, bab 8 Karbon: Kumpulan IVA(14), bab 9 unsur kumpulan IVA(14): Si, Ge, Sn, Pb, bab 10 Nitrogen: kumpulan Va(15), bab 11 unsur kumpulan VA(15): P, As, Sb, Bi, bab 12 Oksigen: kumpulan VIA(16), bab 13 unsur kumpulan VIA(16): S, Se, Te. Po, bab 14 unsur kumpulan VIIIA(17): F, Cl, Br, I, At, bab 15 unsur kumpulan VIIIA(18): He, Ne, Ar, Kr, Xe, Bab 16 unsur kumpulan IIB(12), Zn, Cd, Hg, bahagian tiga : kimia unsur peralihan, bab 17 kajian unsur peralihan, bab 18 unsur siri peralihan pertama, bab 19 unsur siri peralihan kedua dan ketiga, bab 20 lantanid; juga skandium (iiib, 3) dan yttrium (iiib, 3), bab 21 aktinium, torium, protaktinium, dan unsur aktinida, bahagian empat : kajian bidang terpilih: logam karbonil, ikatan logam-logam dan gugus, hidrida, sebatian organologam, tindak balas pengoksidaan-penurunan dan sisipan, permangkinan homogen, mekanisme tindak balas, dan kimia bio tak organik, bab 22 sebatian karbon monoksida logam peralihan, bab 23 ikatan logam-ke-logam dan gugus logam-atom, bab 24 sebatian logam peralihan dengan ikatan ke hidrogen, bab 25 sebatian dengan logam peralihan berikatan tunggal, ganda dua, dan ganda tiga kepada karbon, bab 26 sebatian logam peralihan dengan alkena, alkuna, dan sistem hidrokarbon tak setempat, bab 27 tindak balas pengoksidaan-penurunan dan pemindahan (sisipan), bab 28 sintesis pemangkinan homogen kimia organik oleh kompleks logam peralihan, bab 29 mekanisma tindak balas kompleks logam peralihan, bab 30 kimia bio tak organik, apendiks, 1 unit dan pemalar asas, 2 entalpi pengionan atom, 3 entalpi pengikatan elektron (keafinan elektron) atom, 4 jejari ionik, 5 konsep asas simetri molekul; jadual ciri, indeks.

Item Type:Book
Subjects:Q Science > QD Chemistry
Divisions:Science
ID Code:29893
Deposited By: Liza Porijo
Deposited On:29 Mar 2013 08:44
Last Modified:06 Sep 2017 05:03

Repository Staff Only: item control page