Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Pengaruh kaedah penyediaan fabrikasi/propelan ke atas kadar pembakaran

Mamat, Rizalman and Mohd. Ja'afar, Mohammad Nazri and Wan Ali, Wan Khairuddin (2001) Pengaruh kaedah penyediaan fabrikasi/propelan ke atas kadar pembakaran. In: Proceding of National Seminar on Advance Material Development in Malaysia, 2001.

Full text not available from this repository.

Abstract

Propelan yang dihasilkan di UTM adalah dari kumpulan prope1an komposit yang terdiri daripada kalium nitrat sebagai pengoksida dan sukros sebagai bahan api. Bermu1a dengan hanya menggunakan teknik pembentukan (forming), kemud ian penyemperitan (extruded), tuangan (casting) dan akhir seka1i pengacuanan mampat (compress moulding). Semua kaedah ini telah mengh asilkan pelbagai sifat serta gaya laku propelan yang berbeza-beza. Bergantung kepada bagaimana ia dibentukkan, propelan ini telah inenunjukkan perkaitan sifat mekanikal yang begitu ketara. Dari setiap kaedah, propelan dibentuk mengikut satu bentuk serta dimensi yang piawai. Ujian kadar pernbakaran dibuat ke atas setiap jalur propelan menggunakan alat ujikaji (test rig) yang telah direka bentuk. Ujian kadar pembakaran dilakukan pada tekanan atmosfera. Melalui uj ian ini, kadar pembakaran propelan telah diperolehi. Basil ujikaji menunjukkan kadar pembakaran propelan yang menggunakan teknik pembentukan dan teknik pengacuanan mampat adalah 1.033 cm/s dan 0.429 cm/s masing-masing. Manakala kaedah penyernperitan dan kaedah tuangan didapati tidak sesuai keran a sifat prope lan kalium nitratsukros yang likat. Hasil ujikaji menunjukkan kaedah pengacuanan mampat adalah kaedah yang paling sesuai berbanding kaedah yang lain kerana dapat menghasilkan propelan yang seragam dan stabil.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:potassium nitrate, propellant lines
Subjects:T Technology > T Technology (General)
T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
Divisions:Mechanical Engineering
ID Code:27856
Deposited By: Fazli Masari
Deposited On:23 Sep 2012 01:12
Last Modified:23 Jul 2017 07:34

Repository Staff Only: item control page