Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kesan pengiktifran MS ISO 9002 terhadap psikologi dan situasi kerja guru-guru dan kakitangan sekolah: satu tinjauan

Buntat, Yahya and Omar, Rozali and Syed Mansor, Syed Mohamad Shafeq (2006) Kesan pengiktifran MS ISO 9002 terhadap psikologi dan situasi kerja guru-guru dan kakitangan sekolah: satu tinjauan. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 2006, 2006, Hotel Sofitel Johor..

Full text not available from this repository.

Abstract

Kajian ini dijalankan di sekolah Menengah Kebangsaan Derma, Kangar Perlis. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui sejauhmana pengiktirafan MS ISO 9002 memberi kesan dari segi psikologi dan situasi kerja yang meliputi kualiti kerja, aspek pengurusan masa dan juga perlaksanaan tugas-tugas di sekolah kepada guru-guru dan kakitangan sekolah tersebut. Kajian dijalankan menggunakan soal selidik berskala likert. Kajian ini melibat- kan seramai 90 orang responden yang terdiri daripada guru-guru dan kakitangan sekolah. Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik SPSS for Window 10.0. Kajian mendapati lebih separuh daripada guru-guru dan kakitangan sekolah ini mengalamai tekanan psikologi terhadap kerja mereka, menghasilkan kualiti kerja yang baik, dan juga dapat mengamalkan pengurusan masa dengan bijak. Sesungguhnya dengan pengiktirafan MS ISO 9002 tesebut suasana iklim sekolah ini lebih terkawal dan terurus dan dapat meningkatkan pretasi serta kecemerlangan sekolah ini.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:L Education
Divisions:Education
ID Code:25019
Deposited By: Liza Porijo
Deposited On:27 Apr 2012 08:02
Last Modified:20 Sep 2017 07:30

Repository Staff Only: item control page