Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Pengajaran-Pembelajaran Kimia Di Sekolah Menengah: Ke Manakah Arah Tujunya ?

Kassim, Abu Hassan (2003) Pengajaran-Pembelajaran Kimia Di Sekolah Menengah: Ke Manakah Arah Tujunya ? In: Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 October 2003, Puteri Pan Pasific, Johor Bahru. (Unpublished)

[img] Microsoft Word
127kB

Abstract

Sejak mencapai kemerdekaan, kurikulum kimia (sains) di sekolah menengah negara kita telah mengalami pelbagai perubahan. Mekipun melalui transformasi ini pendidikan kimia menjadi semakin kompleks dan sukar, tetapi apa yang penting ianya menjadi semakin menarik. Penekanan proses pengajaran-pembelajaran sains masa kini adalah terhadap belajar melalui pengalaman, dengan penerapan kemahiran saintifik, kemahiran berfikir serta penyelesaian masalah, melalui pendekatan pembelajaran berfikrah. Persoalannya: Sejauh manakah guru-guru kimia di sekolah melaksanakan proses pengajaran-pembelajaran selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kimia, demi melahirkan generasi yang celik dan kompeten dalam kimia ? Dalam usaha untuk mencari jawapan terhadap persoalan penting ini, satu set soal selidik telah diedarkan kepada 47 orang guru kimia di beberapa daerah Negeri Johor Darul Takzim. Hasil kajian menunjukkan guru menerapkan beberapa aspek kemahiran proses sains - memerhati, mengukur, berkomunikasi, mengelas, membuat kesimpulan dan mentafsir data / maklumat - dengan baik dalam proses pengajaran-pembelajaran kimia. Manakala, aspek membuat inferens dan mengawal pemboleh ubah hanya dilaksanakan guru pada tahap yang sederhana sahaja. Guru juga memberi peluang pelajar mentafsir data / maklumat yang yang diperolehi dalam sesuatu eksperimen atau aktiviti penyelidikan yang dilakukan. Walau bagaimanapun, tahap perlaksanaan dalam aspek membuat ramalan serta membuat hipotesis adalah sangat lemah. Meskipun responden menguji pengetahuan sedia ada pelajar, tetapi mereka tidak menggunakan analogi yang sesuai untuk memvisualizekan konsep kimia yang abstrak serta tidak mengaitkannya dengan kehidupan seharian. Hasil kajian juga menunjukkan responden kurang memberi peluang pelajar mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif mereka. Di samping itu, responden tidak memberi peluang pelajar terlibat secara aktif dalam proses pengajaran-pembelajaran: Segala-galanya sebagaimana yang termaktub dalam buku teks. Prosedur sesuatu aktiviti eksperimen yang terdapat dalam buku teks diikuti responden secara langsung, tanpa melibatkan aktiviti penyelesaian masalah. Responden cenderung membincangkan teori terlebih dahulu sebelum membenarkan pelajar melakukan eksperimen dengan mengikuti “resepi� di dalam makmal, sebagaimana dalam pendekatan tradisi. Takrifan sesuatu konsep diberikan kepada pelajar sebagaimana yang terdapat dalam buku teks, tanpa memberi penekanan terhadap kata kunci atau dengan membincangkannya mengikut kefahaman guru.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:Pengajaran-Pembelajaran Kimia
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:2346
Deposited By: Zainudin Hassan
Deposited On:12 Apr 2007 02:40
Last Modified:29 Aug 2017 07:14

Repository Staff Only: item control page